12 1 - 50 of 74
rss atomLink to result list
Permanent link
 • Jansson, Zandra
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Jansson, Zandra
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  När passar det att skaffa barn?: En kvantitativ studie av hur arbete och utbildning kan påverka svenska kvinnors kortsiktiga barnplaner.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Moltaji, Niloofar
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics.
  Moltaji, Niloofar
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics.
  Spatial Relations in Persian: An investigation on the locative use of prepositions with comparison to English2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is an investigation on the spatial span of Persian prepositions in colloquial speech, focusing on the locative use of prepositions. The results are compared with English prepositions as well. In order to show the functional span of various prepositions, the Typological Relations Picture Series known as TRPS or BowPed is used. This study demonstrates that the spatial span of Persian locative prepositions consists of twenty-eight prepositions, including three primary, seven compound and sixteen secondary prepositions. In some unusual relations in the BLCs (basic locative construction), the Persian prepositions reflect the opposite relation between the figure and ground. In addition, this study shows that there is greater variety of locative prepositions in Persian than English. Finally, the study concludes that like English, Persian allows the use of BLC over the entire range of the (eight) scenes; however, there is an overlap with the scope of BLC construction, which allows the use of resultative construction in Persian as well.

 • Zander, Robin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies, Ethnology.
  Zander, Robin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies, Ethnology.
  Jag flyttar aldrig från Gröna linjen: En studie om identitet och plats2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tunnelbanan knyter ihop stora delar av staden. Det finns människor som gärna vill bo kvar runt den t-banelinje de bor på. I denna uppsats analyseras intervjuer med fem personer som bor i stadsdelar dit den Gröna t-banelinjen går. Det undersöks hur t-banan medverkar till att bygga upp identiteten var och en skapat sig under tiden som boende på platsen. Undersökningen tar reda på hur varje person blivit en del av platsen de bor på, och hur platsen har blivit en del av dem. Med hjälp av intervjuerna tas det också reda på vad tunnelbanan kan ha för betydelse utöver att vara ett transportmedel.

  Studiens resultat visar att tunnelbanan bidragit till platstillhörighet, trivsel och identitetsbygge, men att platsen kan vara rörlig. Personerna kan känna tillhörighet till flera platser, genom möjlighet till rörlighet som tunnelbanan bidragit med. Resultatet visar också att tunnelbanan kan betyda något mer än att vara ett transportmedel, den är såväl landmärke som markör för urbanitet.

 • Public defence: 2016-11-18 13:00 Wallenbergsalen, hus 3, Kräftriket, Stockholm
  Bergvall, Olof
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics.
  Bergvall, Olof
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics.
  Cohomology of arrangements and moduli spaces2016Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis mainly concerns the cohomology of the moduli spaces ℳ3[2] and ℳ3,1[2] of genus 3 curves with level 2 structure without respectively with a marked point and some of their natural subspaces. A genus 3 curve which is not hyperelliptic can be realized as a plane quartic and the moduli spaces 𝒬[2] and 𝒬1[2] of plane quartics without respectively with a marked point are given special attention. The spaces considered come with a natural action of the symplectic group Sp(6,𝔽2) and their cohomology groups thus become Sp(6,𝔽2)-representations. All computations are therefore Sp(6,𝔽2)-equivariant. We also study the mixed Hodge structures of these cohomology groups.

  The computations for ℳ3[2] are mainly via point counts over finite fields while the computations for ℳ3,1[2] primarily uses a description due to Looijenga in terms of arrangements associated to root systems. This leads us to the computation of the cohomology of complements of toric arrangements associated to root systems. These varieties come with an action of the corresponding Weyl group and the computations are equivariant with respect to this action.

 • Björkstrand, Thomas
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, Sign Language.
  Björkstrand, Thomas
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, Sign Language.
  Redundans i teckentranskriptionssystemet1998Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Jakobsson, Charlotte
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Jakobsson, Charlotte
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  "När är det roligt att läsa och skriva?": Intervjuer med yngre elever om deras läs- och skrivprakltik som grund för speciallärarens uppdrag2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska skolelevers skolprestationer fortsätter att försämras, deras läsintresse minskar och skillnaden mellan flickor och pojkar ökar. Forskning visar att skolan inte lyckas erbjuda en undervisning som stöttar de svagaste eleverna och inte heller utmanar de starkaste. Undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och speciallärarens uppgift är att medverka i ett förebyggande arbete samt analysera svårigheter i lärmiljön. Denna fenomenografiskt inspirerade studie undersöker yngre elevers varierande tankar om vad som utvecklar deras läs- och skrivförmåga. Studiens empiri baseras på semistrukturerade intervjuer, deltagande observationer och fältanteckningar, elevarbeten samt informella samtal. Resultatet lyfter fram fem områden som påverkar elevers lärandeorientering; deras uppfattningar om sitt eget lärande, graden av kreativitet i skoluppgifter, samspelsmöjligheter, den yttre miljön samt de redskap de har till förfogande. Studien visar att de sammanhang som elever uttrycker som meningsfulla är de sammanhang som uppfattas utveckla deras förmåga. Meningsfullt är att få uppleva kompetens, självständighet och delaktighet. Barn och elevers motivation stärks av möjligheten att få samarbeta, använda sin fantasi och vara kreativa. Hinder för deras utveckling är känslor av otillräcklighet. Stöd för utveckling är lärarens design av lärandesituationer, kommunikativa sammanhang och olika typer av redskap, vilket för de äldre eleverna främst uttrycks som digitala resurser. Utifrån detta resultat formuleras speciallärarens roll i en kollaborativ läs- och skrivpraktik där elever, lärare och speciallärare tillsammans formar ett skriftspråkligt lärande.

 • Vanhoenacker, Ulrika
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Vanhoenacker, Ulrika
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Att tillgängliggöra matematikundervisningen för elever med blindhet: En studie av resurspedagogers arbete av anpassningar i matematik2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Eng, Tord
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas.
  Eng, Tord
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas.
  Intertextualitet, satir och Heimat i Heinrich Bölls Wanderer, kommst du nach Spa …2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis deals with the short story “Wanderer, kommst du nach Spa ...” (1950) by the German author Heinrich Böll (1917-1985). The well-established interpretation of this famous short story is that it deals with the dismal fact that the Nazis ended the development of Western culture, which cumulatively had been on its way since Greek antiquity. In this paper another reading is proposed, namely that the short story sheds light on the influence of the Romantic era in Germany and that a certain interpretation and use of Romanticism provided some of the seeds to the obscure ideas of the Nazi era.

  Research on Böll´s early writings is presented. The notion of cultural memory is introduced. The intertextual connections between Bölls text and other texts are being uncovered. Most fruitful proves the connection between “Wanderer” and the poem “Der Spaziergang” (1795) by Friedrich Schiller (1759-1805) to be. “Wanderer” can be read as a satirical version of Schillers poem. Reasons for Böll to choose Schiller’s elegy as a target are discussed at length. A parable in the story, ”wie ein Gesicht eines Schlafenden” / like a face of a sleeping person, unfolds an undertext to the short story, a Catholic text. Jesus, the Holy Communion, prayers and the eternal cross are present. Wanderer can be read as a requiem over the young soldier. Further, the inability of the wounded soldier to connect to his surroundings is interpreted as a parallell to Germany at the end of the war; the Nazis had stolen the Heimat from the people and it was no longer possible to interpret the world as something you belonged to. While Heinrich Böll on the surface of the text tries to recapture the German language from its nazi-poisend condition, the protagonist within the text regains his identity by means of his own handwriting - a part of his language.

 • Hallegren, Jakob
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Hallegren, Jakob
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Med Satan i ryggen i Guds armé: Brott mot Gud inom den svenska armén 1704-17232016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis focuses on Swedish soldiers and their crimes against God within the Swedish army. In the late seventeenth century, the Swedish army reformed. Earlier wars had proven the old military system of enrolment and jurisdiction ineffective, stressing the fact that new articles of war were needed. In the new statutory framework no less than the first 22 articles determine the conditions of religion and its practice, proclaiming apostasy and heresy as the worst crimes within the army. Nonetheless, research has shown an over-representation of soldiers, or former soldiers committing these types of crimes, addressing the origin of these crimes to the military profession and the military environment. However, the knowledge about this is limited, and how the military adjudication dealt with these matters is highly neglected. By using the theoretical concepts of place and space (in Swedish plats and rum) alongside a theoretical culture perspective, this study aims to examine the contents of military legislation and how the military adjudicated these crimes, and will show that crimes, such as making a deal with the Devil, was a part of the military culture.

 • Mazanova, Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Mazanova, Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Childlessness and the Hajnal line: A real division or based on other contextual and individual factors?: A quantitative study2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis examines the phenomenon of childlessness and its manifestation across Europe in association with ideas of Hajnal's west and east division of Europe. I explore whether other potentially correlated factors explain this division. Specifically, contextual factors such as accession to the European Union or individual factors such as educational level or values associated with the Second Demographic Transition may explain the association with the Hajnal line. The data set used for analysis comes from World Values Survey 6 and stepwise logistic regression was used on women born 1959-1975. Results revealed that Hajnal's East and West division of Europe matters in terms of childlessness, and belonging to Western Europe increases the odds of staying childless, yet, the association between childlessness and European Union membership is robust, as well. Hajnal indicator appeared to absorb the difference in childlessness related to traditional values adherence, while positive association between tertiary education and childlessness revealed to be more robust in all contexts. The models have shown that accession with European Union is positively associated with childlessness and societies of EU are more likely to stay childless. The study has shown that a clear geographical or regional difference in childlessness can be identified, but whether it is related to cultural factors discussed by Hajnal or the developments related to EU accession is still not clear.

 • Bergvall, Olof
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics.
  Bergvall, Olof
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics.
  Cohomology of the moduli space of curves of genus three with level two structure2014Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  In this thesis we investigate the moduli space M3[2] of curves of genus 3 equipped with a symplectic level 2 structure. In particular, we are interested in the cohomology of this space. We obtain cohomological information by decomposing M3[2] into a disjoint union of two natural subspaces, Q[2] and H3[2], and then making S7- resp. S8-equivariantpoint counts of each of these spaces separately.

 • Frohagen, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Frohagen, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Såga rakt och tillverka uttryck: En studie av hantverkskunnandet i slöjdämnet2016Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Sloyd is related to craft knowing, making traditions and materiality. The meaning of knowing in sloyd is vaguely articulated and thereby can be interpreted by teachers in different ways. This study aims at contributing to an articulation of craft knowing within sloyd education.

  The study was carried out in the form of two learning studies, each one focusing on a specific object of learning. The knowing of sawing straight was studied through phenomenographic analysis of video recordings of students’ work with handsaws in wood. Different ways of knowing this capability have been described. The second study focused on the knowing of interpreting symbols in sloyd objects. Different ways of perceiving this capability have been described through the learning study’s three iterative lesson interventions. The two objects of learning are discussed as pointing out different aspects of craft knowing in sloyd education.

  Craft knowing has been recognized as embodied thinking and interaction with tools and materials in order to achieve certain intentions (Dormer, 1994; Illum, 2004). It is often described as embedded in our actions (Polanyi, 1966) and manifested in specific actions: as knowing-in-action (Schön, 1983). Furthermore, it is multimodal and derives from practical knowledge traditions where dexterity, visuality and materiality are central modes of communication (Kress & van Leeuwen, 2006). When engaging in sloyd activities one engages in different communal shared craft techniques and strives to obtain and express intended shapes, functions, lines, patterns and affiliations. To be able to say and make something in a ‘right way’ can be understood as a specific literacy (Gee, 2015).

  Some aspects of craft knowing are presented and discussed in terms of craft literacy: as embodied interactions with materials and tools in specific ways. These descriptions can contribute to our shared understanding of the meaning of craft knowing as well as the meaning of sloyd knowing.

 • Dellmuth, Lisa Maria
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Dellmuth, Lisa Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Tallberg, Jonas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Advocacy Strategies in Global Governance: Inside vs. Outside Lobbying2017In: Political Studies, ISSN 0032-3217, E-ISSN 1467-9248Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  As political authority shifts to the global level, non-governmental organisations (NGOs) increasingly attempt to influence policy-making within international organisations (IOs). This article examines the nature and sources of NGOs’ advocacy strategies in global governance. We advance a two-fold theoretical argument. First, NGO advocacy can be described in terms of inside and outside strategies, similar to interest group lobbying in American and European politics. Second, NGOs’ chosen combination of inside and outside strategies can be explained by their organisational goals and membership base. Empirically, this argument is corroborated through a large-n analysis of original data from structured interviews with 303 NGO representatives active in relation to the United Nations (UN), complemented by 19 semi-structured interviews with UN and state officials. The article’s findings have implications for the theory and practice of NGO involvement in global governance.

 • Svendsen, Jens Martin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Svendsen, Jens Martin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  preiholt, Håkan
  Stockholm University.
  Towards a more Profound Understanding of the Problem of Criminality andRecidivism in Terms of Consumption and Fashion2016In: International Journal of Criminology and Sociological Theory, ISSN 1916-2782, ISSN ISSN 1916-2782, Vol. Vol. 9, no 1, 1-12 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The overarching aim of this article is to explore the recidivism sequence as one of the largest problems for correctional ambitions in Western countries. Criminals are identified by a qualitative method called ‘thick description’, which is a deep and detailed description of those criminals. This is also a method in the identification of unaffected fashion, which is generally based on change, group identification and art. The results show that the effects of perceived threats to identity and self-esteem are associated with group membership and fashion statements. The recidivism frequency and its reality are due to an authenticity and the true self, which is not subject to ambivalence in the case of criminals and their role in the society as such. The conclusion is that we cannot, as paradoxical as it may seem, cure the recidivism problem in the world of criminals. This is because an authenticity based on the true self (a self-concept), anchored in the definition of fashion and the wider society as such, cannot easily be changed.

 • Public defence: 2016-11-11 10:00 De Geersalen, Stockholm
  Pauter, Anna Maria
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute.
  Pauter, Anna Maria
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute.
  Metabolic Significance of Systemic DHA Deficiency2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Fatty acid composition in the body displays a high level of heterogeneity and can rapidly respond to changes in diet regime or to starvation. Homeostasis of the level of certain fatty acids is an important factor for maintenance of structural integrity as well as for proper signaling within the organism. Hence, changes in fatty acid composition have been proposed as an important factor during the pathogenesis of many diseases.Concentration of polyunsaturated fatty acid (PUFA) within the body is modulated by the interplay between dietary intake, endogenous de novo synthesis or mobilization of fatty acids from tissue reservoirs. Endogenous synthesis of PUFA is regulated on different genetic levels as well as the level of substrate availability. Studies have reported a variation in PUFA biosynthesis between different developmental stages, age, gender, during pregnancy, lactation and under conditions of certain disorders. A member of the enzymatic machinery involved in PUFA synthesis is the elongase Elongation of very long-chain fatty acids 2 (ELOVL2) that controls the elongation of PUFA with 22 carbons to produce 24 carbons precursors for the production of the omega-3 PUFA, docosahexaenoic acid (DHA, 22:6n3) and the omega-6 PUFA, docosapentaenoic (DPAn6, 22:5n6). Deletion of Elovl2 in a mouse model (Elovl2KO) leads to systemic DHA deficiency at different physiological and early lifestages, and is related to certain metabolic dysfunctions. Mitochondria of Elovl2KO mice display structural and functional impairment. Compared to wild type littermates, Elovl2KO mice do not gain as much weight after high-fat diet treatment and do not develop hepatic steatosis, despite having a higher level of the positive regulator of denovo lipogenesis, nuclear transcription factor SREBP1c. Resistance to high fat diet induced-obesity in Elovl2KO mice is abolished by DHA supplementation together with high sucrose content in the background diet. In conclusion, deletion of Elovl2 in mice leads to systemic DHA deficiency that has pleiotropic effect on mouse energy metabolism.

 • Public defence: 2016-11-11 10:00 Vivi Täckholmsalen (Q-salen), NPQ-huset, Stockholm
  Sinare, Hanna
  Stockholm University, Faculty of Science, Stockholm Resilience Centre.
  Sinare, Hanna
  Stockholm University, Faculty of Science, Stockholm Resilience Centre.
  Benefits from ecosystem services in Sahelian village landscapes2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Rural people in the Sahel derive multiple benefits from local ecosystem services on a daily basis. At the same time, a large proportion of the population lives in multidimensional poverty. The global sustainability challenge is thus manifested in its one extreme here, with a strong need to improve human well-being without degrading the landscapes that people depend on. To address this challenge, knowledge on how local people interact with their landscapes, and how this changes over time, must be improved. An ecosystem services approach, focusing on benefits to people from ecosystem processes, is useful in this context. However, methods for assessing ecosystem services that include local knowledge while addressing a scale relevant for development interventions are lacking.

  In this thesis, such methods are developed to study Sahelian landscapes through an ecosystem services lens. The thesis is focused on village landscapes and is based on in-depth fieldwork in six villages in northern Burkina Faso. In these villages, participatory methods were used to identify social-ecological patches (landscape units that correspond with local descriptions of landscapes, characterized by a combination of land use, land cover and topography), the provisioning ecosystem services generated in each social-ecological patch, and the benefits from ecosystem services to livelihoods (Paper I). In Paper II, change in cover of social-ecological patches mapped on aerial photographs and satellite images from the period 1952-2016 was combined with population data and focus group discussions to evaluate change in generation of ecosystem services over time. In Paper III, up-scaling of the village scale assessment to provincial scale was done through the development of a classification method to identify social-ecological patches on medium-resolution satellite images. Paper IV addresses the whole Sudano-Sahelian climate zone of West Africa, to analyze woody vegetation as a key component for ecosystem services generation in the landscape. It is based on a systematic review of which provisioning and regulating ecosystem services are documented from trees and shrubs on agricultural lands in the region.

  Social-ecological patches and associated sets of ecosystem services are very similar in all studied villages across the two regions. Most social-ecological patches generate multiple ecosystem services with multiple benefits, illustrating a multifunctional landscape (Paper I). The social-ecological patches and ecosystem services are confirmed at province level in both regions, and the dominant social-ecological patches can be mapped with high accuracy on medium-resolution satellite images (Paper III). The potential generation of cultivated crops has more or less kept up with population growth in the villages, while the potential for other ecosystem services, particularly firewood, has decreased per capita (Paper II). Trees and shrubs contribute with multiple ecosystem services, but their landscape effects, especially on regulating ecosystem services, must be better studied (Paper IV). The thesis provides new insights about the complex and multi-functional landscapes of rural Sahel, nuancing dominating narratives on environmental change in the region. It also provides new methods that include local knowledge in ecosystem services assessments, which can be up-scaled to scales relevant for development interventions, and used to analyze changes in ecosystem services over time.

 • Public defence: 2016-11-11 10:00 hörsal 8, hus D, Stockholm
  Westergren, Martin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Westergren, Martin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  The Political Legitimacy of Global Governance Institutions: A Justice-Based Account2016Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  One of the most prominent political developments in recent decades is the expansion and strengthening of global governance institutions (GGIs). Our lives are increasingly governed by rules for trade, fiscal and monetary standards, intellectual property law, and norms of good governance, developed and overseen by global institutions. An important task for contemporary political theory in relation to this development is to seek to clarify the normative issues arising for and from these institutions. In particular, it is important to clarify how the problem of political legitimacy should be understood in the context of GGIs: if, and in virtue of what, there is a problem of political legitimacy in global governance institutions, what the nature of this problem is, and what political legitimacy should be thought to require in this setting. Traditionally, the problem of political legitimacy is understood as arising as a consequence of the kind of coercive power and authority exercised by the state over its citizens. Coercive power, it is standardly presumed, requires a special defense because it stands in tension with individual freedom and autonomy. As a result, state power is legitimate only if heightened normative demands are satisfied. This thesis advances the view that a similar problem arises in the context of GGIs. Despite that GGIs lack strong enforcements capabilities and coercive powers in a strict sense, and despite that they may facilitate inter-state cooperation and produce benefits for states and individuals that would be lost without them, there are problematic forms of power vested in these institutions that gives rise to demands for special justification. The background conditions in the global political economy creates a situation in which states and individuals find themselves dependent on, and vulnerable to, decisions made in global institutions. In an important sense, these relationships of dependency give rise to constraints on freedom that are prima facie normatively problematic and that require justification, the thesis argues. Thus, a problem of political legitimacy is generated at the global level. The thesis argues that in order to be legitimate GGIs must fulfill duties of justice. Only if the distribution of resources and opportunities that GGIs give rise to through their rules, policies and programs, pass an appropriate justifiability test can the constraints of freedom they give rise to be legitimate. In this way, important duties of distributive justice are generated at the global level as a consequence of the need to justify existing global governance institutions.

 • Thorgersen, Ketil
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education. University College of Music Education in Stockholm (SMI), Sweden.
  Thorgersen, Ketil
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education. University College of Music Education in Stockholm (SMI), Sweden.
  Inaugural Issue of EJPAE: Editorial2016In: European Journal of Philosophy in Arts Education, Vol. 1, no 1, 3 p.3-5 p.Article in journal (Other academic)
 • Thorgersen, Ketil
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education. University College of Music Education in Stockholm (SMI), Sweden.
  Thorgersen, Ketil
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education. University College of Music Education in Stockholm (SMI), Sweden.
  Possibilism and Expectations in Arts Education2016In: European Journal of Philosophy in Arts Education, Vol. 1, no 1, 96-108 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article is an attempt to explore some thoughts regarding how different kinds and levels of expectation might (re)construct being in music education. The philosophical lenses through which this is analysed consist of a combination of a Deweyan pragmatism, the possibilistic parts of the philosophy of the Norwegian philosopher Arne Næss who draws on Spinoza and finally parts of the philosophy of Deleuze & Guettari. A claim made in the article is that it is important in arts educationto challenge the expected and for the world to be created in an eternally wide, and at the same time claustrophobically narrow set of pathways to experience. To learn a communicative art could in other words imply to learn how to consciously adapt to conventions and expectations of musical parameters and at the same time break with them in ways which are functional in aesthetic communication. An important task in arts education must therefore be to train and develop the skill to imagine as rich a web of possible outcomes to any musical situation at the same time as being aware of the conventions that are at stake and their expected uses in order to understand as well as to play with them. That way music education can help pupils become interesting musicians, composers and listeners who are also critical, creative and happy. As an added benefit, these kinds of possibilistic skills, attitudes and modes might actually be beneficial for both learner and society in most parts of life.

 • Sjölander Nordin, Camilla
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Science Education.
  Sjölander Nordin, Camilla
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Science Education.
  Undervisning av problemlösning: En fenomenografisk studie av undervisning i problemlösning efter deltagande i matematiklyft2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This phenomenographic study is studying teachers experiencing the phenomenon of teaching of problem solving after they participated in a Boost for mathematics. The selection for the study is teacher for grades 4-6 and grades 7-9 who all worked with a module of problem solving. The data is based on a survey basis which is supplemented with eight interviews. For teachers’ learning the results show that those who are no longer working on the basis of collaboral learning, today create their own forms of organization. For teachers who are working from continuing collegial learning, the work on the Boost for mathematics basis model continues, but in some cases there are qualitatively changing elements. For problem solving teaching results show that teachers hold a critical approach to the teaching’s content and form and Stein et al. (2008), five practices are visible in their teaching. Teachers who do not work on the basis of collaboral learning, take to some extent support by the five practices, primarily based on providing support for the lesson shape. All teachers see that it is a challenge to work with problem-solving abilities. The result shows that the teachers in very small degree allows students to practice problem posing.

 • Hartl, Iris
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics.
  Hartl, Iris
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics.
  Att prata om att äta och dricka: En kontrastiv studie av tyska och svenska2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to give an overview over what controls speakers’ choice of expression when talking about eating and drinking in Swedish and German. Special focus lies on what roll social factors – such as formality, politeness, time of day and the place where food or drink are consumed – play in which expression is used. Another subject under investigation is as to how far Swedish and German go in reserving certain expressions of consumption for food or drink with specific characteristics.

  Data is gathered in semi-structured group interviews with a group size of two people, interviewing three groups per language. Component analysis is used for interpreting the gathered material in a structured way.

  The results show that the speaker’s, listener’s and actor’s interpersonal relationship, as well as the situation that the speaker wants to describe, are the most important factors in the speaker’s choice of expression. Some patterns were observed in connection with reserving expressions for alcoholic drinks and unhealthy food. Other factors that were deemed important in the choice of expression are speed of intake, amount of intake, enjoyment, motion, sound and species. Few differences between the studied languages were observed.

 • Yacoub, Chahed
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physics. Linköping University, Sweden.
  Yacoub, Chahed
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physics. Linköping University, Sweden.
  Measurement of absorbed dose to the skin and its relation with microcircular changes in breast cancer radiotherapy2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Radiation therapy has been shown to increase local and regional control as well as overall survival with breast cancer, but the vast majority of patients develop acute skin reactions, which are in part related to microvascular changes. These reactions vary between different skin sites. The aim of this work is to determine the absorbed dose to the skin by measurements and investigate if there is a correlation between the absorbed dose at different areas of the breast and the local changes in microcirculation in the skin after breast cancer radiotherapy. The study includes characterisation of the Gafchromic EBT3 film and Epson Perfection V600 Photo scanner which are used for absorbed dose determination. The measurements were done both on an anthropomorphic female phantom and on a patient undergoing breastcancer radiotherapy. Twenty-one pieces of film (2x1 cm2) were placed on the surface ofthe breast (both for the phantom and patient) and irradiated with a prescribed dose to the target of 2.66 Gy with two opposed fields using 6 MV beam. It was observed that mainly 45-64 % of the prescribed dose was deposited at the surface, both for the phantom and patient. Using laser speckle contrast imaging and polarised light spectroscopy, the regional changes in mean blood perfusion and in mean red blood cell concentration (RBCC) at the end of the treatment with a total prescribed dose of 42.6 Gy, compared to baseline, were measured in both the treated and untreated breast of the same patient. Although marked increases in perfusion were seen in different areas of the treated breast, there was no signicant correlation between the changes in perfusion and the absorbed dose at these areas. However, a statistical correlation was found between the changes in RBCC and the absorbed skin dose at the same areas. To further elucidate the relation between the changes in skin microcirculation and the absorbed radiation dose during breast cancer radiotherapy, future studies using a larger number of patients are needed.

 • Keidel Fernández, Alejandra
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics.
  Keidel Fernández, Alejandra
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics.
  Qualitative differences in L3 learners' neurophysiological response to L1 versus L2 transfer2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the present study, the influence of morphosyntactic aspects of L1 and L2 on L3 comprehension is investigated using ERP (Event-Related Brain Potentials). The study examines the processing of verb and gender agreement incongruences in Spanish by native Swedish speakers that are fluent in English and learning Spanish, in comparison to a control group of native Spanish speakers. The study investigates the relevance of morphosyntactic transfer from L1 and/or L2 to L3, as well as language processing in third language acquisition. Language acquisition is considered as an individual process, different in acquisition of the first, second and third language. EEG (Electrocephalograpy) had been used in the present study to examine the processing of verb and gender agreement. Different views on L3 learning have been shown in previous studies according to whether L1 or L2 have a stronger influence on the acquisition of L3.

  Regarding native like processing of language, the study showed that L3 learners process language differently in comparison with native like speakers. In particular, adjective agreement engender a specific brain reaction (a P300) in L3 learners only and not in L1 speakers. Verb agreement, on the other hand, do not engender the P300 in any of the of the groups. The P300 effect is related to strategic processing of language, which leads to the possibility of considering that the morphosyntactic transfer of their first language (Swedish) to the third language is processed in a less automatic mode than L2 (English). 

 • Suhr, Rune
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics.
  Suhr, Rune
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics.
  Boman, Jan
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics.
  Kurasov, Pavel
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics.
  Schrödinger Operators on Graphs and Geometry II. Integrable Potentials and an Ambartsumian Theorem2016Report (Other academic)
 • Kilje, Bim
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Kilje, Bim
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Att tränga in i världen: Subjektsformering i Birgitta Stenbergs Kärlek i Europa2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har undersökt Birgitta Stenbergs självbiografiska roman Kärlek i Europa utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. Protagonisten Birgitta reser ut i Europa för att bli författare. Parallellt med detta finns en stark önskan om att erövra makten över sin egen person och att bli till som subjekt. Subjektsformeringen kantas av könsförtryck och utsatthet. Men Birgitta följer inte någons mall för hur vägen till självöverskridande bör se ut – hon vet att dra nytta av sin underkastelse. Det gör hon genom att söka sig till männen för att samla erfarenhet och stoff till sina romaner. Med kvinnliga medel rör hon sig mot ett manligt mål: att greppa världen genom att välkomna allt den har att erbjuda. Hon styrs av en vilja att se allt, även det obehagliga. Det slutgiltiga målet är litteraturen, där hon själv tar makten över historien.

 • Premat, Christophe
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics.
  Premat, Christophe
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics.
  ”Att blanda det litterära fältet med det litterära rummet: Bourdieu med Blanchot?”2016In: Litteratur och förmedling, teori och metod, 2016Conference paper (Other academic)
 • Waltman, Max
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Waltman, Max
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Pornography and Men’s Violence Against Women: translated by Marion Söderström, reviewed and revised by Max Waltman, with a Preface by Catharine A. Mackinnon, and in collaboration with Unizon. Part 2 in Pornography and Prostitution: A Report on Exploitation and Demand, edited by Unizon, pp. 31-108. Stockholm: Unizon, 2016.2016Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Report on the links between pornography and gender-based violence, including legal policy proposals for Sweden with US comparisons. Part I (pp. 1-30) is written by Unizon (Swedish women's shelter umbrella NGO) and based on primary data from their member organizations. Part II (pp. 31–108) is written by Max Waltman in collaboration with Unizon. The four chapters in part II is based on parts of Waltman's PhD dissertation (2014), making an analytical summary of the existing research, then followed by legal policy proposals. Adopting a problem-driven theoretical approach, the reality of pornography’s harms is analyzed. Evidence shows its production exploits existing inequalities among persons typically drawn from other forms of prostitution who suffer multiple disadvantages, such as extreme poverty, childhood sexual abuse, and race and gender discrimination, making survival alternatives remote. Consumption is divided by sex. A majority of young adult men consumes pornography frequently; women rarely do, usually not unless initiated by others. After consumption, studies show many normal men become substantially more sexually aggressive and increasingly trivialize and support violence against women. Vulnerable populations — including among others battered, raped, or prostituted women — are most harmed as a result. The report concludes with a chapter outlining legal policy proposals. It analyzes their real and imagined obstacles and potential to address real empirically documented harms with law.

  First, a proposal for applying existing procuring provisions on production of pornography is made since pornographers literally "promote," and typically also "improperly economically exploit" that persons have sex for remuneration. Case law shows that freedom of expression is not an obstacle, so long as an application of general law on offenses committed during production does not directly target the dissemination of otherwise constitutionally protected expressive materials (cf. conviction of Anna Odell's Art Activism 2009, and convictions of rapists who systematically filmed their offenses to make pornography). Second, a legislation against dissemination via similar amendments in the Swedish basic law as for child pornography or alcohol commercials is proposed, but based on a more precise and narrowly tailored definition of the graphic sexually explicit subordinating, and dehumanizing and objectifying pornography that evidence-based research show causes more gender-based violence. Civil rights legislation against such sex discrimination is recommended, among other things since studies of the application of criminal pornography laws show serious deficiencies or non-enforcement when the initiative does not lie among those affected — an approach that does not account effectively for their perspectives and interests. The latter can be represented by actors with stronger incentives (e.g., women’s shelter organizations) than disinterested, desensitized, or over-worked police officers and prosecutors.

 • Lowe Fri, Maria
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies, Classical Archaeology and Ancient History.
  Lowe Fri, Maria
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies, Classical Archaeology and Ancient History.
  Intentionel or accidental design? The tale of Minoan double axes and chisels2016Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Norberg, Adam
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies, Classical Archaeology and Ancient History.
  Norberg, Adam
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies, Classical Archaeology and Ancient History.
  In the Cave of Mysteries: Analyzing Ritual Space within the Roman Cult of Mithras through the examples of Santa Prisca, Walbrook, and Carrawburgh2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Mysteries of Mithras, dedicated to the eponymous Persian divinity, was one of several mystery cults of the ancient world. It flourished during the second and third centuries CEthroughout the Roman Empire, but with special frequency in Italy and the frontier provinces along the Rhine and Danube. Those initiated into the Mysteries met in special cult rooms or complexes knownto themas "caves", but which in modern research are most commonly referred to as mithraea(s. mithraeum). Their defining features are a central aisle flanked by podiawith a cult niche at the far end, typically displaying the bull-slaying Mithras. Since the late 19thcentury, the research of the cult has traditionally concerned itself with issues regarding the cult'sorigins as well as its doctrines and beliefs. However, it has been noted that this traditional approach includes an undervaluing of both the role of ritual within the Mysteries and the design of the mithraeumwith regards to the enacted rituals.By instead focusing on these shortcomingsthe present study will suggest a practice-oriented way of viewing the role of ritual within the cultand how this might have related to the physical space of the mithraeum.

 • Bergström, Philip
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies.
  Bergström, Philip
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies.
  Block och skärvig sten. En arkeologi av det abiotiska: Ett symmetriskt perspektiv på blockanläggningar från yngre bronsålder - äldre järnålder med utgångspunkt i Kättsta i Uppland.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This dissertation investigates how a symmetrical approach to archaeology can be applied to identify the properties and effects of the non-living, abiotic materials. And to reconfigure the relationship between humans and non-human objects, bridging the divide between what has been termed ‘cultural’ and ‘natural’ and thus placed in different ontological realms. This is examined by studying the practices surrounding “boulder graves”, from the Late Bronze Age - Early Iron Age (approx. 1000 – 0 BC) in Kättsta, Ärentuna parish in Uppland, Sweden. The boulders tend to be studied from an anthropocentric point of view, in which they are seen primarily as passive objects, interpreted only for what they represent. The objective of this research, however, is to gain new insights into the agency of boulders, and how they contributed to the practices carried out adjacent to them. The dissertation is based on a case study where a thematic analysis is performed, focusing on the properties and characteristics of boulders, their affordances, the distribution of finds and their interrelations, and the effects their relations generated. The results show that the boulders themselves contributed in human-stone relations and were vital in the formation of the grave-like features they became part of. It is argued that a symmetrical, non-anthropocentric approach to these features will broaden our view on materialities in the past, affording ontological as well as ecological implications.

 • Andersson, Ida
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies, Osteoarchaeological Research Laboratory.
  Andersson, Ida
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies, Osteoarchaeological Research Laboratory.
  Gravar i Gränslandet: En osteoarkeologisk jämförelse mellan gravfält från yngre järnåldern i Västmanland2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Köping is a small town in Västmanland, which is situated in the westernmost part of Lake Mälaren and in the southeast of Bergslagen. Köping was established and received its rights as a town in 1474. However, archaeological findings showthat Köping was a settlement in late prehistoric and early historic periods and continued to be an important place up until recent times. Due to the location Köping was a marketplace with connections and good fairways from all directions and most of all by LakeMälaren. Ancient monuments and remains indicate thatKöping were well established in the early Iron Age and mainly in the Vendel era in 550-800 A.D, which is the era in focus here. Even though there are many archaeological remains in and around Köping very little research has been done. There have been several excavations but there have been few further studies and close to no osteological analyzes. This paper will deal with four burial grounds which all were mostly excavated in the first half of the 20thcentury, and are briefly reported. The burial sites are all located in Köping with at the most 5 km from each other, and were all used during the Vendel era. Two of the sites, Jämmertuna and Kramsta, mainly have stone-settings with cremated bones. One of the sites is located next to a great tumulus called Ströbohög, and consists of smaller mounds and stone-settings. All with cremated bones. The last one is a burial site that is called Norsa which consists of both stone-settings with cremated bones and also burials containing boatgraves and chamber tombs. All of these burial customs are common in Mälardalen during this time. What is interesting is the location, inhumation of the cemeteriesand also that they have not beenused for a long period of time. A comparative study is presented of a similar butlarger site in Tuna in Badelunda, Västerås, which is located about 40 km from Köping. This will be an osteoarchaeological study with the purpose to understand this characterof the areaduring this time as the westernmost part of Lake Mälaren and as a part of Bergslagen. There seems to be a difference regarding the customs and who are represented in the burial ground even though they are from the same time and place, thereforethere will also be a comparisonbetween the different sites regarding the human remains and burial customs.The difference is seen mainly in the individuals, regarding both the male and female presence and also regarding the animals represented in the different graves. This may be connected to aborderlandphenomenonwere different traditions and customs were mixed and assimilated.This study contributeswith more knowledge of the time and place, both within the town and to Mälardalen/Bergslagenin general.

 • Schultzén, Joakim
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies, Archaeology.
  Schultzén, Joakim
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies, Archaeology.
  I Europas utmark: Sigtunas handelsvägar och kulturkontakter i äldsta medeltid2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to examine the impact of the eastern silver crisisin the mid 10th century on the cultural connections and trade routes of the Late VikingAge Sveonic realm. By studying status symbols, such as weapons, glassand the decorative parts of the male and female dress, I expected to find that eastern influencesdeclined in favour of more western elements. This proved to beproblematic. The material indicates a continued strong cultural exchange between the Sveonic realmand theSlavic regions, even though trade clearly shifted westward. My explanation for this is thateven though, and perhaps because of, king and church favoured a shift towards west, the demand for western goods other than silverremained low during the late 10th and 11th century.In addition to this,even though the direction of trade shifted, it was still largely conducted within the Slavic cultural sphere. There is also very little indicating the presence of foreign merchantsother than Slavicand probablyFrisianin early Sigtuna. My explanation for this is that the Sveonsmainly went overseasto sell their merchandise, and that they were forced to do so since Sigtuna,as opposed to Birka, could offer no unique goods which wouldattract foreign merchants.

 • Eklund, Christine
  Department of Child and Youth Studies, Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Eklund, Christine
  Department of Child and Youth Studies, Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Fantasi, glädje och hopp i clownernas förtrollade värld: En etnografisk studie om möten mellan barn och Glädjeverkstans sjukhusclowner på Astrid Lindgrens barnsjukhus2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utifrån ett barnkulturellt perspektiv, som framhåller leken som ett kulturuttryck, är studiens syfte att undersöka och nå en djupare förståelse för den kommunikation vilken uppstår i möten mellan barn, som vårdas och/eller är inlagda under kortare eller längre tid på Astrid Lindgrens barnsjukhus, och Glädjeverkstans sjukhusclowner. Studien vilar på en barndomssociologisk grund och hämtar inspiration från psykoanalytiska, kommunikations-teoretiska och filosofiska synsätt på lek, vilka belyser lekens tillblivelse, innebörd och mening. I ett etnografiskt fältarbete, med observationer som huvudsaklig metod, har tio verksamma sjukhusclowner studerats i deras kommunikationer med barn som vårdas och/eller behandlas på barnsjukhuset. För att förstå mening och innebörder i den studerade kontexten har ett hermeneutiskt tolkningsförfarande tillämpats genom hela forskningsprocessen. Det insamlade materialet visar hur det uppstår ett symboliskt och skapande mellanområde i anknytningen mellan barnen och clownerna där fantasin dominerar och lekandet tar form. Leken framkommer som en livsform, en frizon, i vilken smärta, ångest och tristess ger intryck av att ersättas av glädje, skratt och avspänning för en stund. Utgångspunkten för kommunikationerna är clownernas lyhörda och empatiska inlyssnande av det unika barnets förmåga, villkor och önskemål i stunden. Studien synliggör vidare att den form av lek som uppstår har en estetisk form. Genom konstnärliga kommunikationsmedel; språk, musik, ljud, trolleri, sång, dans, mimik, rörelse, rytmik och clownernas rödmålade näsa, deras karaktäristiska kläder samt detaljerade och uttrycksfulla accessoarer skapas en lekfull dialog mellan barn och clowner. Clownernas sinnliga, kroppsliga och verbala metakommunicerande blir sålunda ett kreativt och fantasifullt förhållningssätt till verkligheten och vardagen på barnsjukhuset. Studien lyfter fram clownernas livsbefrämjande barnperspektiv med lekfullheten (fantasin), livsglädjen och hoppet som uttryckliga markörer. Utöver detta bidrar studien med en fördjupad förståelse om kommunikationernas barnkulturella värde genom att lyfta fram hur barnens egna villkor, uttryck och perspektiv bejakas i en improviserad, rörlig, överskridande och glädjefylld karnevalisk form av lek.

 • Perkova, Natalia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, General Linguistics.
  Perkova, Natalia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, General Linguistics.
  Sitchinava, Dmitri
  Vinogradov Russian Language Institute, Russian Academy of Sciences .
  On the Development of a Latvian-Russian Parallel Corpus2016In: Human Language Technologies - The Baltic Perspective / [ed] Inguna Skadiņa, Roberts Rozis, Amsterdam: IOS Press, 2016, 130-135 p.Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents the current status of the Latvian-Russian parallel corpus, which is an ongoing project within the Russian National Corpus. It discusses the existing parallel corpora including Latvian texts, availability of sources and the main principles and tools of alignment and morphological annotation, as well as further plans for developing the corpus.

 • Giusti, Matteo
  Stockholm University, Faculty of Science, Stockholm Resilience Centre.
  Giusti, Matteo
  Stockholm University, Faculty of Science, Stockholm Resilience Centre.
  Nature Routines of Children as Leverage Point for Sustainable Social-Ecological Urbanism: Connecting childhood and biosphere to design sustainable civilizations in the human habitat2016Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Strong sustainability requires enhanced knowledge and understanding of complex social-ecological interactions, but it also implies a ‘novel’ conceptualization of the relationship between humans and nature, one in which individuals perceive themselves as embedded members of the Biosphere. The aim of this Licentiate thesis is to investigate the validity of a strategy that is centered on designing the urban green infrastructure to nurture such human-nature relationship in children’s attitudes. The research is framed by spatial cognition, conservation psychology, and social-ecological sustainability and it focuses on the validity of this strategy. Hence, the Licentiate analyzes how reoccurring experiences of nature that are situated in the everyday habitat (i.e. nature routines) affect personal human-nature attitudes and how these can be implemented as leverage points to change social-ecological systems using sustainable urbanism. Paper 1 tests the assumed link between the nature routines in Stockholm and preschool children’s development of cognitive and emotional affinity to nature. The results show that nature-rich routines over a period of four years are significantly correlated with the strength of preschooler’s affinity with nature. Paper 2 uses a mixed methods approach to evaluate changes in Connection To Nature (CTN) in 10 years olds who partake in a project of nature conservation. The results of Paper 2 show that there is an evaluative gap between theory and practice in connecting children with nature that impedes the evaluation of how children’s CTN changes over short periods of time and that impedes the creation of an evaluative framework for nature experiences. Paper 3 considers these empirical results in theorizing an approach to sustainable urban design based on social-ecological sustainability that includes CTN. In order to overcome existing limitations Paper 3 presents the concept of cognitive affordances as a theoretical tool to embed cognitive and emotional attitudes towards nature into the design of urban spaces. All combined these papers provide valid evidence that nature routines in cities, especially for children, can be a significant leverage point to enable future sustainable civilizations. 

 • Däcker, Bjarne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies.
  Däcker, Bjarne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies.
  Bronsskopa på avvägar: Helgö betraktad genom ett föremål2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the migration and Vendel periods Helgö developed into a central location for cultic purposes, for trade and for manufacturing. Helgö consisted of a number of building groups and never developed into a town. The so called Coptic ladle might not be Coptic at all. It might have come from Western Europe together with the bishop’s crozier or from Eastern Europe together with Islamic silver coins.

 • Drangert, Lisette
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, Computational Linguistics.
  Drangert, Lisette
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, Computational Linguistics.
  Longitudinella förändringar av yttranden inom variationsmängder i barnriktat tal: En korpusstudie av yttrandetyper och verb2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Variation sets are a feature in child-directed speech characterized by successive utterances in which the adult speaker repeats and reorders their message with a constant intent. The aim of this study was to investigate variation sets over time in speech directed to children in the ages 7-33 months. The purpose was to study which types of utterances that dominates the variation sets at different ages, and which utterance-types that tend to co-occur within the variation sets. Furthermore intent was studied as well as change in verb tense in these variation sets. A script was written to categorize types of utterances with data from a corpus consisting of child directed speech. A quantitative research was performed on the results based on four different age groups.

  The complexity of the utterances within variation sets was shown to grow with the increasing age of the children. Furthermore a noticeable difference was observed in the intent of the adult speaker, correlating with the age of the child, and also a decrease in use of interjection combined with yes/no- questions and complex utterances the older the children were. A suggested interpretation of the result was that the adult tend to take both sides of the conversation when the children are young as opposed to when they speak to older, more verbal, children that can provide the answer themselves. 

 • Public defence: 2016-11-04 10:00 Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Stockholm
  Regberg, Jakob
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Neurochemistry.
  Regberg, Jakob
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Neurochemistry.
  Cell-penetrating peptide based nanocomplexes for oligonucleotide delivery2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Oligonucleotide-based drugs hold great promise for the treatment of many types of diseases, ranging from genetic disorders to viral infections and cancer. The problem is that efficient delivery across the cell membrane is required for oligonucleotides to have their desired effect. Cell-penetrating peptides (CPPs) provide a solution to this problem. CPPs are capable of transporting cargoes such as drugs or nucleic acids for gene therapy into the cell, either by covalent conjugation to the cargo or by non-covalent complex formation. This thesis is focused on the development of a class of peptides called PepFects, peptides with fatty acid modifications capable of forming nanoparticle-sized complexes with oligonucleotides. These complexes are efficiently internalized by many different cell types and are generally non-toxic and non-immunogenic.

  We have developed a number of novel PepFect peptides and a quantitative structure-activity model to predict the biological effect of our peptides. In addition, the involvement of scavenger receptors class A in the endocytic uptake of PepFect complexes as well as other CPPs and polymeric transfection agents was studied. Lastly, we have developed a series of PepFect peptides for delivery across the blood-brain barrier and a model system mimicking the blood-brain barrier in order to evaluate the passage of these peptides.

  The general aim of this thesis is to improve the understanding of intracellular delivery of oligonucleotides with PepFect peptides from both a chemical and a biological viewpoint, and further improve the efficacy of this delivery system with the long-term goal of making it useful in clinical settings. 

 • Public defence: 2016-11-04 10:00 Vivi Täckholmsalen (Q-salen), NPQ-huset, Stockholm
  Malinga, Rebecka
  Stockholm University, Faculty of Science, Stockholm Resilience Centre.
  Malinga, Rebecka
  Stockholm University, Faculty of Science, Stockholm Resilience Centre.
  Ecosystem services in agricultural landscapes: A study on farming and farmers in South Africa and Sweden2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Humanity is facing challenges of sustainably producing enough food for a growing population without further eroding the world’s ecosystems. Transformation of natural habitats into agriculture has resulted in opportunities for civilization, but has also led to land degradation and loss of biodiversity, threatening the generation of ecosystem services. A better understanding of interlinkages and trade-offs among ecosystem services, and the spatial scales at which services are generated, used and interact, is needed in order to successfully inform land use policies. This includes the need to develop transdisciplinary tools that can disentangle the relationships between the supply of and demand for ecosystem services. This thesis investigates agricultural landscapes as complex social-ecological systems, and uses a multi-method approach to assess ecosystem service generation from different types of agricultural landscapes and to examine the social-ecological nature of these services. More specifically, the thesis discusses the importance of appropriate spatial scales, explores landscape change, integrates stakeholder knowledge and develops tools to investigate supply and demand of multiple ecosystem services. 

  Paper I reviews the literature on ecosystem service mapping, revealing that services were mostly mapped at intermediate spatial scales (municipality and province), and rarely at local scales (farm/village). Although most of the reviewed studies used a resolution of 1 hectare or less, more case-specific local scale mapping is required to unravel the fine-scale dynamics of ecosystem service generation that are needed to inform landscape planning. To explore future uncertainties and identify relevant ecosystem services in a study area, paper II builds alternative scenarios using participatory scenario planning in the Upper Thukela region, South Africa. The paper compares methods to select services for an ecosystem service assessment showing that scenario planning added limited value for identifying ecosystem services, although it improved knowledge of the study area and availed useful discussions with stakeholders. Papers III and IV combines social and biophysical data to study the supply and demand of ecosystem services at farm- and landscape level, through participatory mapping and expert assessments in the Upper Thukela region, South Africa (paper III), and through in-depth interviews and biophysical surveys in Uppsala County, Sweden (paper IV), including small-scale and large-scale farmers. Both papers find apparent differences between the farmer groups in terms of the supply and the demand of services, and also the capacity of the farmers to influence the generation of services (paper III). Paper IV further establishes the importance of using multiple indicators combining social and biophysical data to quantify and investigate the complex social-ecological nature of ecosystem services. A cross-case comparison of ecosystem service bundles, using data from papers III and IV, finds similarities in bundles generated in the large-scale systems, while the small-scale agriculture bundles varied. This thesis provides new insights into the social-ecological generation of ecosystem services at fine scales such as farm and landscape levels, and shows the importance of including the knowledge of various stakeholders, combining different methods and tools to increase the understanding of supply and demand of ecosystem services.

 • Public defence: 2016-11-04 13:00 De Geersalen, Geovetenskapens hus, Stockholm
  Häggqvist, Sibylle
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Zoology. Naturhistoriska riksmuseet.
  Häggqvist, Sibylle
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Zoology. Naturhistoriska riksmuseet.
  Charting biodiversity: Scuttle flies and other poorly known insects in Sweden2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Biodiversity has fascinated people in all times. We as a species are part of the global ecosystem and our survival depends on many other species around us. Charting biodiversity, however, has proven more difficult than one could imagine. When Linnaeus and others started describing which species there are on Earth, people in general, and taxonomists in particular, could not imagine that we would not be finished 300 years later and even less that we would not be able to tell exactly how much there is left to describe.

  In this PhD thesis, I deal with relatively large organisms (compared to the average size of organisms left to be described), namely insects in general and scuttle flies in particular, within a limited and well-studied geographic region (Sweden). Nevertheless, the results show that we are far from completing the inventory for even this limited portion of global biodiversity. Since it was in Sweden that Linnaeus started his work and where he did most of it, the Swedish flora and fauna belong to the best known in the world. In spite of this, we show in paper I of this thesis that it is likely that a considerable portion of the Swedish insect fauna remains to be discovered. The white spots on the biodiversity map primarily concern small Diptera and Hymenoptera species that are decomposers or parasitoids. The scuttle flies (Diptera: Phoridae) are one of the insect families that contain more undescribed species than species known to science, both in Sweden and elsewhere. The situation is complicated by the fact that a large portion of the known scuttle-fly diversity is placed within a single genus, Megaselia, one of the most species-rich genera in the animal kingdom; almost 40 % of described phorids belong to this genus. Our lack of understanding of phylogenetic relationships within Megaselia has made taxonomic progress on the genus very difficult. In paper II, we define a new natural clade within Megaselia, the lucifrons group, based on both molecular and morphological evidence. We show that the group comprises at least three species in Sweden, one of which is described by us as new to science. In paper III, we present the first comprehensive molecular phylogeny of Megaselia. We identify 22 well-supported natural clades within the genus, comprising at least two species each. These clades are recognized as species groups; most of them have not been described previously. We identify eight additional, isolated single-species lineages, which may turn out to represent multi-species clades when molecular data become available for more species. The paper includes the description of 45 species new to science, all from Sweden. In paper IV, we revise the most basal of the 22 species groups, the spinigera group, and describe one additional new species to science from Sweden in this group. The thesis provides the first reasonably complete phylogenetic framework for Megaselia and its closest relatives, greatly facilitating further research into scuttle-fly diversity in Sweden and elsewhere.

 • Westberg, Henrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Westberg, Henrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Basinkomst – en modell för Sverige?: En litteraturstudie om vilka resultat som hittills framkommit i de experiment med basinkomst som gjorts runtom i världen, och om ett sådant transfereringssystem skulle kunna passa ”den svenska modellen”2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this review is to summarize the experiments that have been presented regarding guaranteed Basic Income, performed around the world; to see if a BI might fit into ”the Swedish model”; and what further research would be needed to understand the mechanics of BI. A theory has been used, designed to compare the effects of cash transfer programs irrespective of economic level of the countries. The experiments show many similarities, such as improved school attendance and achievements, improved health, enhanced economic equality, a sense of inclusion and security, and also, where this has been studied, less crime. Where BI has been beneath the level of economic sustenance a growth of working hours including self employment has been noted, whereas in countries with an income high enough to sustain oneself a slight diminished work supply has been reported. The effects shown in the review seem to be well aligned with the visions of the Swedish welfare state, although might not be in alignment with the growing use of “work fare” in Sweden. Further research should focus on more long-lasting experiments and also to find a common ground, on which to perform them to be able to compare results.

 • Haptén, Ludvig
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Haptén, Ludvig
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Hällberg, Mia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  "Tiggarnas" olika subjektspositioner: En diskursanalys av hur "tiggare" porträtteras i media2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  The purpose of this study was to examine how “Eastern European beggars” are discursively presented in Swedish newspapers. Due to the fact that these people are considered as strangers in Swedish society, and on the assumption that our image of “them” also implicitly constructs “us”, the aim has also been to examine the relation between “us” and “them”. The empirics consist of 9 editorial pages and 9 debate articles from the two largest morning newspapers Dagens nyheter and Svenska dagbladet. The articles were published between 2014-01-01 and 2016-04-16. Discourse theory was used as a theoretical and methodological base to analyze the articles. Theories of Power and Normativity and Orientalism were also used to deepen the analysis. The findings consist of 9 discursively presented subject positions that are about the beggars throughout  the articles. These positions exist in a conflicted discourse about the “beggars”, whereby a struggle between different identification possibilities is made visible. The major conclusion is that the collective identity of the “Swedish people” is fundamental, and therefore it becomes difficult or even impossible to talk about the “beggars”, and at the same time avoid the exclusion of them from the Swedish community.

 • Nydahl, Margareta
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Slavic and Baltic Studies, Finnish, Dutch, and German, Slavic Languages.
  Nydahl, Margareta
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Slavic and Baltic Studies, Finnish, Dutch, and German, Slavic Languages.
  Boris Nemcovs syn på individens frihet: En analys av Boris Nemcovs frihetssyn i Provincial (1997), Provincial v Moskve (1999) och Ispoved' buntarja (2007)2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Bron, Agnieszka
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Bron, Agnieszka
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Thunborg, Camilla
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  O teoretyzowaniu danych biograficznych.: Przypadek studentów nietradycyjnych2016In: Terazniejszosc - Czlowiek - Edukacja, ISSN 1505-8808, Vol. 19, no 3, 139-153 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Theorising biographical work from non-traditional students’ stories

  in Higher Education

  The article is about methodology of theorising, i.e. how we can get knowledge about non-traditional students struggles and crisis when learning and working with their biographies. Often we use theories to support research questions and results. But seldom do we know how to theorise from our own data and build a theory. This article is about the process of theorising by talking example from our research on non-traditional students in Sweden. By discovering biographical work that students were involved in, we could understand processes of forming and transforming their identities. We present our thoughts on theorising and developing a theory, and next we give an example of a student’s story outlining the process of biographical work to show the stages in the analysis that leads us to the theory. Trusting that everybody can learn how to theorise we discuss also how our theory could be used in further research regarding adults’ life.

 • Gunnarsson, Yvonne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Gunnarsson, Yvonne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Var finns leken i montessoripedagogiken: En tolkning av Maria Montessoris lekbegrepp2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Lindroos, Karin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Lindroos, Karin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Vägen till återhämtning. Fontänhusmedlemmar berättar om vad som hjälper2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the present master thesis was to explore which experiences members at a Swedish clubhouse for psychosocial rehabilitation describe as important in their recovery process and for their (re)entrance in the labor market, and more specifically if and how they consider the clubhouse helpful in this process. With an inductive approach, six qualitative interviews with clubhouse members who had moved on from the clubhouse to employment in the labor market were carried out and analyzed through thematic analysis. The interviewees described helpful aspects of the clubhouse within five themes: A place to go to, Something sensible to do, Community and friendship, To recapture one's identity, and Moves on (but stays a member). These five themes illustrate different aspects of the overarching theme Individuality through community. The way the clubhouse was described as helpful in the interviews was further discussed in relation to common factors within all helpful interventions, Frank and Frank’s concept of demoralization, and the reconstruction of the sense of self according to Davidson and Strauss. In the present study, the clubhouse is described as a place where recovery from psychiatric problems can be supported. 

 • Public defence: 2016-11-02 13:00 William-Olssonsalen, Geovetenskapens hus, Stockholm
  Moor, Helen
  Stockholm University, Faculty of Science, Stockholm Resilience Centre.
  Moor, Helen
  Stockholm University, Faculty of Science, Stockholm Resilience Centre.
  Function follows Form: Trait-based approaches to climate change effects on wetland vegetation and functioning2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Climate change and habitat fragmentation are altering the structure and functioning of plant communities world-wide. Understanding how, why and with what consequences are major challenges of ecology today. Trait-based approaches focus on functional rather than taxonomic identity to facilitate process-based explanation and prediction. This thesis develops new ways of operationalising traits to understand plant community responses to the environment and community effects on ecosystem functioning and services. Wetlands, distinct in nature and patchy in their distribution, serve as a natural laboratory to extend plant trait theory and as inspiration for metacommunity modelling.

  The first part of the thesis (Papers 1 and 2) focuses on wetland plant traits in relation to current and future environmental conditions, ecosystem functioning and ecosystem services. Paper 1 surveys the state of knowledge regarding (i) ultimate and proximate drivers of wetland plant community functional composition, trait covariation and responses of individual traits along gradients, as well as (ii) trait effects on the sets of ecosystem properties and processes that underlie the generation of three key wetland ecosystem services (regulation of water flow, water quality, and climate). Paper 2 modifies species distribution modelling to predict future changes in plant community trait distributions due to climate change in central Sweden, which allows a qualitative estimate of changes in ecosystem service potential. Climate change induced functional changes may benefit water quality and flow regulation provided by fens and riparian wetlands, but compromise carbon sequestration capacity in bogs.

  The second part of the thesis (Papers 3 and 4) develops trait-based metacommunity models to study the interplay of local and regional dynamics on species, community and whole-metacommunity responses to climate change. Paper 3 finds model assumptions about species dispersal capacity to strongly influence predictions of diversity loss following climate change. While differences in species dispersal capacity drastically increase predicted extinction risk, more realistic models based on an empirically derived seed mass – seed number trade-off strongly moderate these predictions. Without considering fitness effects of covarying traits, models that include variable dispersal capacities thus might overestimate extinction risk from climate change. Paper 4 studies the development and recovery of the regional average trait-lag of response trait distributions, as a direct measure of the instantaneous realised metacommunity response to temperature change with implications for levels of ecosystem functioning. The dynamical response jointly depended on local response capacity and regional adaptive re-organisation via species range shifts. Where habitat was scarce, connectivity network properties mediated response capacity and may guide conservation priorities.

  This thesis makes contributions to plant trait ecology, wetland functional ecology, ecosystem service science and metacommunity theory. As a whole it furthers progress towards a predictive ecology that can bridge scales from individual physiology to ecosystem dynamics and anticipate global change effects on biodiversity and ecosystem functioning.

 • Svensson, Anna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Svensson, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Palosaari, Heli
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Juristers upplevelser av utmaningar i arbetet med traumatiserade asylsökande2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Människor som söker asyl i Sverige är en grupp som i större utsträckning än övriga befolkningen kan förväntas vara traumatiserade. De asylsökande har rätt till ett offentligt biträde som juridiskt stöd i asylprocessen. Att som jurist hjälpa en traumatiserad person lägga fram sin historia kan innebära specifika utmaningar, något som till vår kännedom inte tidigare skildrats i Sverige. Föreliggande uppsats belyser genom intervjuer hur åtta offentliga biträden beskriver utmaningar och förutsättningar i arbetet med traumatiserade asylsökande. Genom Interpretative Phenomenological Analysis har samtliga intervjuer analyserats. Tre övergripande teman har kunnat urskiljas i resultatet: asylprocessens snäva ramverk, svårigheter att ta fram en juridiskt relevant berättelse samt relationella utmaningar. Resultaten är i linje med tidigare forskning inom området gällande traumauttryck och det känslomässigt svåra i att möta traumatiserade. Ett bristande hänsynstagande till traumatiserades problematik i den svenska asylprocessen är något som inte tidigare beskrivits ur ett juristperspektiv. Vidare forskning på trauma i en asylrättslig kontext rekommenderas för att främja förståelsen för och bemötandet av traumatiserade asylsökande och skapa bättre förutsättningar för offentliga biträden i arbetet med dessa människor.

 • Drevstam, Malin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Drevstam, Malin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  ”Som när man äter en riktigt god sushi”: En kvalitativ studie av unga kvinnors motiv till sex och beskrivning av sexuell njutning2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Ahlgren, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Ahlgren, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Kriminell belastning i rätten: är alla lika inför lagen?2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis