1234 1 - 50 of 154
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Beer, Mattias
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Privatleasing: En studie i medias skildring av privatleasing2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Titel: Medias skildring av privatleasing

  Författare: Mattias Beer  

  Handledare: Jonas Jonsson

  Examinator: Sven Ross

  Typ av arbete: Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms Universitet

  Tidpunkt: Höstterminen 2016

  Antal ord: 11 441

  Syfte och frågeställning: Att undersöka hur två svenska dagstidningar valt att skildra privatleasing under en vald period. Detta görs genom att besvara följande frågeställning: På vilket sätt skildrar Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet konceptet privatleasing i sina tidningsartiklar under tidsperioden 1 januari 2015 till och med den 1 oktober 2016?

  Metod och material: Kvantitativ innehållsanalys på samtliga artiklar publicerade i Dagens Nyheter samt Svenska Dagbladet under perioden 1 januari 2015 till 1 oktober 2016.

  Huvudresultat: I studien framkom det en förändring i artiklarna under undersökningsperioden, en förändring från en positiv vinkling av privatleasing till en mer kritisk och undersökande vinkel.

  Nyckelord: Privatleasing, kvantitativ innehållsanalys, dagstidningar, agenda setting

 • Isenborg, Wilma
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  I gränslandet mellan journalistik och reklam: En semiotisk analys av native advertising i svensk nättidning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I och med informations- och kommunikationsteknikens snabbt framskridande utveckling så har även sätten att nå ut med kommersiella budskap förändrats. Internets framfart och en utbredd användning av digital teknik har möjliggjort en stor spridning av kommersiella medieinnehåll.

  Det kan idag vara svårt som läsare att identifiera vad som är reklam och vad som är redaktionellt innehåll. Särskilt när annonsörerna allt mer förändrar sina annonser till att efterlikna utseendet på det kringliggande innehållet.

  En rapport från Stanford-universitetet visar hur elever får allt svårare att utvärdera information i texter från internet. De förskräckande resultatet i rapporten visar på en oförmåga hos studenterna att kritiskt granska information på internet och svårigheter att urskilja reklam från redaktionellt innehåll och dess avsändare (Stanford History Education Group 2016, Brooke 2016).

  Uppsatsens syfte är således att undersöka hur likhet och distinktion konstrueras i native advertising-annonser i förhållande till dess kringliggande redaktionella tidningsinnehåll.

  Den vetenskapliga metoden som används är en semiotisk analys av 8 stycken reklamannonser som förekommit i nätversionen av svensk dag- och kvällspress.

  Analysen visade hur native advertising-materialet genom olika detaljer konnoterade redaktionellt material genom bland annat format och text. Materialet förhöll sig interdiskursivt till andra genrer så som krönika, nyhetsartikel och konsumentjournalistik genom att konstruera sitt utseende med avsikt att konnotera dessa. Från många olika håll inom branschen så visas rekommendationer och förhållningssätt till hur reklamannonser bör utmärkas i tidningar för att undvika att läsas som redaktionell text. Utan hänsyn till detta så visade analysen hur alla de texter som undersöktes refererade, antingen intertextuellt eller interdiskursivt, till redaktionell text.

 • Oscarsson, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  The Spirit of Travel2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har två filmer ur kampanjserien The Spirit of Travel från lyxmodevarumärket Louis Vuitton analyserats med syftet att undersöka om det är någon skillnad i att marknadsföra sig med eller utan celebrity endorsement. De frågeställningar jag ämnat besvara är vilka kärnvärden och attribut som kommer tilltals, hur förkroppsligandet skiljer sig åt i de två filmerna samt vilken betydelse en celebritet kan ha för ett varumärke. Filmerna fungerar som reklamkampanj för varumärkets produkter samtidigt som de agerar resekatalog. De båda filmerna utspelas på tropiska destinationer, den ena med ett antal till synes anonyma fotomodeller och den andra med två välkända celebriteter.

  Studien har utförts med den kvalitativa analysmodellen semiotisk bildanalys vilket jag kombinerat med en retorisk analys då filmerna innehåller både bild, text och berättarröst. Jag har använt mig av en befintlig modell för att undersöka hur mening överförs från varumärke genom celebritet till konsument. Denna modell har jag applicerat på mitt empiriska material för att se vilken typ av identifikationsform vi som mottagare känner gentemot Louis Vuitton och vad det faktiskt är vi mottagare identifierar oss med.

  Varumärkets vision är att konsumenterna ska se resan som själva upplevelsen och inte destinationen. Varumärkets kärnvärden resa, historia och hantverk framställs tydligt i de båda filmerna. Analysen har visat att celebriteterna förmedlar självsäkerhet, styrka, oräddhet och nyfikenhet. Celebriteterna förhöjer produkterna och får dem att kännas ännu mer exklusiva. Fotomodellerna å andra sidan framstår mer som rekvisita vilket förstärks av de poser de arrangerats i för att framhäva varumärkets produkter. Av analysen utläser jag att de identitetsdrag vi som mottagare borde vilja identifiera oss med förutom kropparna och celebriteternas skönhet, är styrka. Analysen har visat att användningen av celebriteter i marknadsföring således är ett sätt för både celebritet och varumärke att marknadsföra sig genom. En fotomodell är inte kapabel att skapa samma individualisering och karaktärisering i samma utsträckning som en celebritet vilket visat sig tydligt i denna studie. 

 • Liborius, Nathalie
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Normbrytande eller stereotypisk? - En semiotisk bild- och textanalys av livsstilsmagasinen Café och Veckorevyns omslag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag lever vi i ett samhälle som är i ständig utveckling och medier påverkar människan i allt större utsträckning. Det är främst de unga som blir påverkade av dessa medier. Livsstilsmagasin, som de två jag har valt att undersöka, bär i detta anseende en stor del av ansvaret för vad en ung kvinna respektive man vill och bör läsa om i dagens samhälle. Livsstilsmagasin är avsedda för att inspirera läsaren till att kunna förbättra sitt liv. Syftet med denna uppsats är att, genom analys av tidskrifternas omslag, få en ökad förståelse för hur två livsstilsmagasin med en tydlig genusbaserad målgrupp – Veckorevyn och Café – representerar och konstruerar identiteter utifrån genusnormer och stereotyper.

   

  Frågeställningarna som besvaras är: Vilka likheter och skillnader finns det i upprätthållandet av könsnormer i de utvalda livsstilsmagasinen? Vilka maskulinitets- och femininitetsideal dominerar?

   

  Uppsatsen utgår från ett genusperspektiv med utgångspunkt i de teoretiska begreppen identitet, representationer och stereotyper. Metoden sker med hjälp av Barthes modell för semiotisk bild- och textanalys och begreppen denotation, konnotation och myt. Materialet som analyserats är 21 stycken omslag från år 2015. Analysen presenterar omslagen som en helhet och delas upp i mindre rubriker för mer struktur. Resultatet blev att det fortfarande är väldigt mycket som är stereotypiskt och det finns tydliga skillnader när det kommer till vad en ung man respektive kvinna ska vilja ta del av. 

 • Guerra Aredal, Maria Elena
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics.
  Art and Transformation under State Repression: The CADA group; art activism as social movement for political resistance during the Pinochet years2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Artist communities are often the first in revolting within a repressive society in the outer marginal borders of state control. This silent revolt takes place in the time period before larger oppositional movements gain momentum. However, the research has been scarce, especially when looking at the specific circumstance of the 17 years long Chilean dictatorship and the social influence that the artists had during this period. This Bachelor thesis will treat the subject and time period from a specific cultural angle, namely the effect the artistic production made by a specific art group, Colectivo de Acciones de Arte (henceforth named CADA) had on the social, and in effect, political discourse in society. CADA, a group of four Chilean artists, sociologists and writers, started collaborating in 1979, applying their artistic endeavors within a social practice that intended to interrupt and challenge the normalized routines of daily life during the Pinochet dictatorship – by utilizing semiotics and signs to reorganize and transform urban behaviors and social discourse. To illustrate the conversation CADAs production held, I will analyze two art works from their total oeuvre, as I am interested in researching the forbidden discourse that the artist movement conducted in Chile at this particular time. During the dictatorship, the official politics regressed to favor cultural symbols and expressions with a patriotic, nationalist and conservative message. This thesis wants to investigate the clash between the rules imposed by the ruling military regime and the actual art scene in Chile.

 • Välme, Fredrik
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Kommunikation – En kreativ profession2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kommunikationsbranschens olika grepp för att profilera sig som kreativa och professionella är många. Denna uppsats studerar fem stycken stockholmsbaserade kommunikationsbyråer som alla har kunder inom kreativa näringar. Tre av byråerna är fullservicebyråer med brett tjänsteutbud och två av byråerna är renodlade PR-byråer. Den här uppsatsen undersöker hur kommunikationsbyråer kommunicerar ut sin organisationskultur genom sina hemsidor. Fokus ligger i att undersöka hur organisationskulturen inom organisationen framställs och profilerar en specifik identitet. Då materialet består av byråernas hemsida analyseras det med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och verktygen för semiotisk och retorisk analys. Att studera hur organisationskulturen marknadsförs resulterar i en studie av relationen mellan den interna och externa kommunikationen. Det valda teoretiska ramverket som uppsatsen utgår ifrån är organisationskultur, varumärkesstrategi, profession samt begreppen fält, habitus och kapital. Det undersökningen kommer fram till genom analys och diskussion är hur de fullservice kommunikationsbyråer med en större kreativ strävan använder sig av personliga egenskaper hos sina medarbetare i profileringen av sin organisation. De renodlade PR-byråerna använder sig av till stor del av hierarkiska system och visuella grepp från kunderna i sin marknadsföring. Genom att sammankoppla resultatet med teorier för integrerad kommunikation och hur managers strävar efter att framställa en integrerad organisationskultur blir framställningen av medarbetare väldigt homogen. Detta kan även leda till att kommunikationsbyråerna skapar ett visst habitus för medarbetarna. Detta innebär att det riskeras att skapa beteendemönster för medarbetarna. 

 • Fredes Alvarez, Alexandra
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Sportnyheter: Av män? om män? för män?: en kvantitativ undersökning om genus, roller och utrymme i svenska och spanska sportnyheter.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnar analysera jämställdheten för sportnyhetssändningar i Sverige och Spanien. Det analyserade materialet består av 10 stycken sportnyhetssändningar i repsektive land. Dessa har sammanfattats genom en kvantitativ studie som visas i tabeller genom statistikprogrammet SPSS. Resultaten av studien har kunnat påvisa hur pass jämställd denna nyhetskategori är i respektive länder. Genom tidigare forskning och teorier inom ämnet har vissa av resultaten kunnat påvisas som oförändrade, men där andra teorier bevisar hur samhällets roller ligger till grund än idag för vad som visas på televisionen. Studien visar att Sverige håller en jämnare fördelning mellan könen på sportnyheterna än Spanien. Skillnaderna avser hur mycket plats repsektive kön får i tv rutan, antalet inslag av dam/herrsporter, samt rollerna för kvinnor och männen i programmen. Resultatet av studien visar en stor skillnad mellan Sverige och Spanien i fördelningen av könen i de olika kategorierna.

 • Holmqvist, Mattias
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Nordin, Arvid
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Kommunikation mot en hållbar värld: En kvalitativ studie av svenska företags CSR-strategier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Mot bakgrund av det nya lagkrav på hållbarhetsredovisning som nu gäller och det ökade intresset för miljö-och samhällsfrågor så avser denna kvalitativa studie att undersöka hur svenska företag kommunicerar sitt CSR-arbete. Tio hållbarhetschefer från högt rankade företag i Sustainable Brand Index 2016 utgör informanterna som medverkat i de kvalitativa intervjuer som utgör empiriska materialet studien grundar sig på. Frågeställningarna lyder: Hur definierar framgångsrika svenska företag CSR? Hur använder framgångsrika svenska företag kommunikationsstrategier för sitt CSR-arbete? Varför arbetar framgångsrika svenska företag med CSR? Studien fann att företagen delar Grankvists definition att företagen har ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar gentemot samhället och intressenter. Det fanns variationer i vilken typ av aktiviteter som företagen engagerade sig i, även om det rådde stor samstämmighet kring nivån av ansvar som kan utkrävas av bolag. Trots stort etiskt ansvarstagande och hårdare krav betonar informanterna kopplingen mellan hållbarhet och lönsamhet över tid. Det bekräftar de ekonomiska motiven i linje med Carrolls och Friedmans teorier. Studien vill även påvisa ett samband mellan Halmes CR-aktiviteter filantropi, integration och innovation samt Morsing och Schultz’s kommunikationsstrategier the stakeholder information strategy, the stakeholder response strategy och the stakeholder involvement strategy.

   

   

   

   

  Sökord: CSR, Kommunikation, Strategi, Hållbarhet, Kommunikationsstrategi, Corporate Social Responsibility

 • Munter, Judit
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Naturen, hållbarheten och människan: En diskursanalys av Stockholms stads miljöprogram2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks Stockholms stads miljökommunikation. Undersökningen är uppdelad i tre huvudsakliga delområden, människan, natur och hållbarhet. Studien undersöker hur dessa konstrueras och kommuniceras i Stockholms stads miljöprogram 2016-2019. Metoden som använts för att analysera materialet är diskursanalys. Det teoretiska ramverket består av teorier kring mediers makt, konstruktionen av naturen och hållbarhet. Det empiriska materialet utgörs av Stockholms stads miljöprogram 2016-2019. Studien är avgränsad genom att brödtexten analyserats medan bilder och punktlisor uteslutits. Resultatet visar att naturen tillskrivs en stor betydelse och har ett ekonomiskt värde. En romantiserad bild ges av naturen, som en plats för återhämtning, hämta kraft ur och rekreation. Hållbarhet beskrivs som något som görs för människan snarare än för naturen. Människan tillskrivs en passiv roll, medan staden beskrivs som en aktiv beskyddare.

 • Umair, Muhammad
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physics.
  Resonances in three-body systems2014Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Three particles interacting via Coulomb forces represents a fundamental problem in quantum mechanics whose approximate solution provides some insight into the more complex analysis associated with few-body problems. We have investigated resonance states composed of three particles interacting via Coulombic and more general potentials in non-relativistic quantum mechanics, using the complex scaling method. My calculations have been applied to two different physical systems: (i) an investigation of the possibility of resonances in the $p e \mu$ system, which has been suggested as a possible reason for unexpected results from a recent measurement of the proton radius in muonic hydrogen (ii) a calculation of resonances in positron-hydrogen scattering, which shows that we can represent this system with the accuracy needed for future scattering calculations. The basis set used is built from Gaussians in Jacobi coordinates, thus automatically including mass-polarisation effects which cannot be neglected in muonic systems.

 • Sandström, Helena
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physics.
  Contouring variability in radiosurgery - dosimetric and radiobiological implications2015Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The use of Stereotactic Radiation Therapy (SRT) employing one large fraction of radiation, as in stereotactic radiosurgery (SRS), or few fractions of high doses, has continuously increased due to the technical development and the progress in dose delivery complemented by the positive clinical experience. The success of stereotactic radiation therapy depends on many clinical, dosimetric and radiobiological factors. For SRS in particular, the delivery of a highly conformal dose distribution to the target in one fraction allowing at the same time the sparing of the normal tissue and the critical structures is part of the basic concept of the technique. Provided that the highly accurate radiosurgical equipment available today is used, planning and delivering the prescribed dose distribution is an achievable goal, and therefore the main issue to be solved is the definition of the target. As the target volume in radiosurgery is usually defined without margins, the success of the stereotactic approach critically depends on the accurate delineation of the target which could be identified as a factor of key importance. In addition, the delineation of the Organs At Risk (OAR) is also critical.

  The purpose of this work was to evaluate the current degree of variability for target and OAR contouring and to establish methods for analysing multi-observer data regarding structure delineation variability.

  A multi-center target and OAR delineation study was initiated. Two complex and six common cases to be treated with SRS were selected and subsequently distributed to centers around the world performing Gamma Knife® radiosurgery for delineation and treatment planning. The resulting treatment plans and the corresponding delineated structures were collected and analysed.   

  Results showed a very high variability in contouring for four complex radiosurgery targets. Similar results indicating high variability in delineating the OAR and reporting the doses delivered to them were also reported. For the common radiosurgery targets however, a higher agreement in the delineation was observed, although lower than expected.

  The assessment of the quality of treatment planning for radiosurgery is usually performed with respect to the coverage of the target, the planning specificity, and dose to the sensitive structures and organs close to the target. However, physical dose conformity to the target does not guarantee the success of the treatment. The assessment of the plan quality should also be performed with respect to the clinical outcome expressed as probability of controlling the target that should be irradiated. In this respect, this study also aimed to create the framework for assessing the impact of the inaccuracy in delineating the target on the predicted treatment outcome for radiosurgery targets known for their high potential to invade the neighbouring normal tissue, using radiobiological models. In addition, radiobiological models have also been used to determine the tumour control probability accounting for the oxygenation for stereotactic radiation therapy targets.

  The results suggest that radiobiological modelling has the potential to add to the current knowledge in SRS by theoretically assessing the key factors that might influence the treatment outcome.

 • Rebrov, Oleksii
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physics.
  Chiral Recognition by Means of Mass Spectrometry2016Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis is based on experimental studies of chiral ions in the gas-phase. An electrospray ion source platform (Stockholm University) and a commercially available quadrupole time-of-flight mass spectrometer (University of Oslo) have been used in our studies.

  Using the advantages of tandem mass spectrometry, we have investigated interactions between protonated amino acids, namely phenylalanine (Phe), tryptophan (Trp), and methionine (Met), and Trp containing diastereomeric complexes with chiral (2-butanol) and achiral (argon) targets. In high energy collisions of 1 keV in the center-of-mass (c.o.m.) frame, collision induced dissociation (CID) via multiple channels independent on the chirality of either the projectile or the target was observed. The fragmentation via loss of H2O + CO and NH3 were found to be the main reaction channels for all of the studied amino acids. The energy gained in the collision was found to be sufficient to initiate fragmentation via various competitive reaction pathways.

  Chiral recognition in CID of the diastereomeric proton-bound complexes of tryptophan and 2-butanol as a function of collision energy with argon was studied. Stereo dependent dissociation of the complexes was observed, and for the first time an energy dependence has been measured for such a complex. Where possible, comparisons with previously reported results have been performed.

 • Kvorning, Thomas
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physics.
  Adding Majorinos to Superconductors2014Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  States of matter with quasi-particle excitations that exhibit anyonic statisticsare of great theoretical interest, especially in those cases where the anyons arenon-Abelian. Two of the most promising states that could support non-Abeliananyons are the ν = 5/2 quantum Hall state and the two dimensional p-wavesuperconductor, and they can both be understood as p-wave paired states. Themotivation for the present thesis is to get a better understanding of the theo-retical description of p-wave paired states.In the accompanying paper we construct an effective field theory for the 2Dspin-less p-wave paired superconductor that faithfully describes the topologicalproperties of the bulk state, and also provides a model for the subgap statesat vortex cores and edges. In particular it captures the topologically protectedzero modes and has the correct ground state degeneracy on the torus. Wealso show that our effective field theory becomes a topological field theory in awell defined scaling limit and that the vortices have the expected non-Abelianbraiding statistics.

 • Khan, Shehryar
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physics.
  Zero-Field Splitting in Gd(III) complexes: Towards a molecular understanding of paramagnetic relaxation2015Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The prime objectives of contrast agents in Magnetic Resonance Imaging(MRI) is to accelerate the relaxation rate of the solvent water protons in the surrounding tissue. Paramagnetic relaxation originates from dipole-dipole interactions between the nuclear spins and the fluctuating magnetic field induced by unpaired electrons. Currently Gadolinium(III) chelates are the most widely used contrast agents in MRI, and therefore it is incumbent to extend the fundamental theoretical understanding of parameters that drive the relaxation mechanism in these complexes.

  Traditionally the Solomon-Bloembergen-Morgan equations have been utilized to describe relaxation times in terms, primarily of the Zeeman interaction, which is the splitting of degenerate energy levels due to an applied magnetic field. However, in compounds such as Gadolinium(III) complexes with total electron spins higher than 1 (in this case S=7/2) other interactions such as the Zero-Field Splitting(ZFS) play a significant role. ZFS is the splitting of degenerate energy levels in the absence of an external magnetic field. For this purpose, the current research delves into an understanding of the relaxation process, focusing on ZFS in various complexes of interest, using quantum chemical methods as well as molecular dynamic simulations.

 • Public defence: 2017-06-09 09:30 FB54, Stockholm
  Elevant, Jessica
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physics.
  Phenomenological Studies of Neutrinos2017Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • Campanini, Donato
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physics.
  Nanocalorimetry of electronic phase transitions in systems with unconventional superconductivity and magnetic ordering2015Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  In this thesis, low temperature specific heat measurements on small (μg) single crystals of different superconducting and magnetic systems are presented. The device used in this work features a combination of high sensitivity and good accuracy over the temperature range 1-400 K and allows measurements in high magnetic fields. It consists of a stack of thin films deposited in the center of a Si3N4 membrane. A batch process for the production of up to 48 calorimeters from a 2" silicon wafer was developed in order to overcome the scarcity of devices and allow systematic investigations. With abundance of calorimeters, single crystals of three different systems were studied.

  Fe2P is the parent compound of a broad family of magnetocaloric materials. The first-order para- to ferromagnetic phase transition at TC = 216 K was investigated for fields H up to 2 T, applied parallel and perpendicular to the easy axis of magnetization c. Strikingly different phase contours were obtained depending on the field direction. In particular, for H perpendicular to c, two different ferromagnetic phases, with magnetization parallel and perpendicular to c are found. It was also possible to observe the superheating/supercooling states, the latent heat, and the structural change associated to the first-order transition.

  BaFe2(As1-xPx)2 is a member of the recently discovered iron-based high-temperature superconductors family. Crystals with three different compositions were measured to study the doping dependence of the superconducting properties in the overdoped regime (x > 0.30). The electronic specific heat at low temperatures was analyzed with a two band α model, which allows to extract the gap amplitudes and their weights. The degree of gap anisotropy was investigated from in-field measurements. Additional information on the system was obtained by a combined analysis of the condensation energy and upper critical field.

  URu2Si2, a heavy fermion material, was studied around and above the hidden-order temperature THO = 17.5 K. The origin of the hidden-order phase is still not understood. High-resolution specific heat data were collected to help clarify if any pseudogap state is seen to exist above THO. We found no evidence for any bulk phase transition above THO.

 • Public defence: 2017-06-15 13:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Stockholm
  Lam, Norris
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physical Geography.
  Modeling rating curves from close-range remote sensing data: Application of laser and acoustic ranging instruments for capturing stream channel topography2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  A rating curve provides a functional relationship between water height (i.e. stage) and discharge at a specified cross-section in a river. Used in combination with a time series of stage, rating curves become one of the central components for generating continuous records of streamflow. Since developing and maintaining rating curves can be time consuming, hydraulic models have shown potential to reduce the effort required for developing rating curves. A central challenge with modeling procedures, however, is the acquisition of accurate stream channel and floodplain topography. From this perspective, this thesis focuses on the real-world application of close-range remote sensing techniques such as laser-based ranging technologies (i.e. Light detection and ranging or LiDAR) or acoustic based ranging technologies (i.e. acoustic Doppler current profiler or ADCP) to capture topographic information for hydraulic modeling applications across various spatial scales. First, a review of the current LiDAR literature was carried out to identify potential ways to take full advantage of these novel data and technologies in the future. This was followed by four interconnected studies whereby: (i) a low-cost custom laser scanning system was designed to capture grain size distributions for a small stream; (ii) synthetically thinned airborne laser scanning (ALS) data was applied in a physically-based hydraulic modelling framework to develop rating curves; (iii) low-resolution national-scale ALS was coupled with ADCP bathymetry to be used in conjunction with a hydraulic model to develop rating curves; and (iv) the impact of measurement uncertainties on generating rating curves with a hydraulic model were investigated. This thesis highlights the potential of close-range remote sensing techniques for capturing accurate stream channel topography and derive from these data, the necessary parameters required for hydraulic modeling applications.

 • Public defence: 2017-06-14 13:00 William-Olssonsalen, Geovetenskapens hus, Stockholm
  Ridderstedt, Margareta
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Vackert och värdigt: Liturgiska textilier från svenska ateljéer 1880 - 19302017Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis deals with the production of liturgical textiles in five Swedish studios between 1880 and 1930. It is based on a survey of what was delivered to and preserved in the buildings of the Church of Sweden, more than 4,000 recorded objects. Ecclesiastical liturgical textile art in Sweden forms part of an uninterrupted tradition from the Middle Ages.

  A new era in ecclesiastical textiles began in Sweden in five major studios in Stockholm and Göteborg. Earlier production during the 19th century had become increasingly stereotypical and there was little interest in ecclesiastical art and liturgy in the parishes of the Swedish church.

  My survey of this extensive material has enabled me to make conclusions about when new textiles were produced and where, as well as when important changes took place. The iconography, symbols, figurative motifs and texts used in the textiles reveal trends in the historical development of the church’s liturgy. It is also possible to see when the different liturgical colours began to come back into use. Differences in the designs of the textiles show which artistic figures had a dominant influence on ecclesiastical liturgical textiles at a certain time. Five sections in chapter IV deal with a few larger special commissions. The first were for two newly-built churches in the early 1910s by two eminent architects who also designed the textiles. The third church was provided with new textiles in 1917 in connection with an extensive restoration. The fourth case concerns a private initiative to acquire new textiles for an old church. Finally, the ecumenical archbishop’s robes were produced for the Archbishop Nathan Söderblom and worn at the ecumenical meeting in 1925. The archbishop had a firm opinion about its iconographic programme.

  The five colours were launched in practice on the west coast of Sweden during the 1880s and 1890s. The textile artist Agnes Bran­ting introduced them at the Stockholm Exhibition in 1897. Supplementary commissions for white and green textiles were made from the parishes, for both frontals and chasubles at the end of the 1920s.

  A wealth of different motifs and differences began to appear between the iconography of the various studios in the 20th century. By no means all liturgical textiles were provided with texts, but enough to make it possible to describe a new trend.

  Many women and a few male artists developed their aesthetic expression working with ecclesiastical textiles during the fifty years covered by this thesis. The work of the professional studios was fundamental for the development of many young women into resolute, modern professional practitioners.

  What was linked to the ecclesiastical, the sacred, found expression and was described in words such as beautiful, true and dignified. The textiles embodied an intention to enhance the aesthetic values of worship and ecclesiastical space, to add variation and solemnity. This involved a deeper and more widespread use of motifs and symbols, of high-quality material and of craftsmanship. This study has contributed new knowledge about the period, its aesthetics and its theology.

 • Public defence: 2017-06-16 10:00 Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Stockholm
  Ferreira Vasconcelos, Luis Daniel
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Neurochemistry.
  Complexes of cell-penetrating peptides with oligonucleotides: Structure, binding and translocation in lipid membranes2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The fundamental element of life known to man is the gene. The information contained in genes regulates all cellular functions, in health and disease. The ability to selectively alter genes or their transcript intermediates with designed molecular tools, as synthetic oligonucleotides, represents a paradigm shift in human medicine.

  The full potential of oligonucleotide therapeutics is however dependent on the development of efficient delivery vectors, due to their intrinsic characteristics, as size, charge and low bioavailability. Cell-penetrating peptides are short sequences of amino acids that are capable of mediating the transport of most types of oligonucleotide therapeutics to the cell interior. It is the interaction of cell-penetrating peptides with oligonucleotides and the transport of their non-covalently formed complexes across the cellular membrane, that constitutes the main subject of this thesis.

  In Paper I we studied the effects of different types of oligonucleotide cargo in the capacity of cationic and amphipathic peptides to interact with lipid membranes. We found that indeed the cargo sequesters some of the peptide’s capacity to interact with membranes. In Paper II we revealed the simultaneous interaction of different molecular and supramolecular peptide and peptide/oligonucleotide species in equilibrium, with the cellular membrane. In Paper III we developed a series of peptides with improved affinity for oligonucleotide cargo as well as enhanced endosomal release and consequently better delivery capacity. In Paper IV we investigated the effect of saturated fatty acid modifications to a cationic cell-penetrating peptide. The varying amphipathicity of the peptide correlated with the complex physicochemical properties and with its delivery efficiency.

  This thesis contributes to the field with a set of characterized mechanisms and physicochemical properties for the components of the ternary system – cell-penetrating peptide, oligonucleotide and cell membrane – that should be considered for the future development of gene therapy.

 • Public defence: 2017-06-16 13:00 sal E306, Arrheniuslaboratorierna, Stockholm
  Favati, Anna
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Zoology.
  The relationship between personality and social dominance in the domestic fowl – a critical perspective2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Social dominance relationships are formed within numerous animal species and reduce costly fights over resources. Dominant individuals often enjoy greater access to important resources such as food and mating partners, and are generally more aggressive, bold, active and explorative compared to subdominant individuals. These behavioural traits can differ among individuals, but they can also be consistent within the individual, thereby describing the individual’s personality type. However, the causal direction of the observed correlation between dominance and personality is not well studied. One possibility is that some personality types have higher chances of obtaining a dominant social position. This would suggest that personality has consequences for fitness. Another possible explanation is that possessing different social positions gives rise to consistent behavioural differences among individuals on various timescales. If social status has a lasting effect on behaviour, social status would constitute a ‘stable state’ that explains some of the diversity of personality types that has been observed in a multitude of animal species. Dominance and personality may also share underlying proximate factors. In this thesis, I investigate the relationship between social dominance and personality using male domestic fowl, Gallus gallus domesticus. The species is group-living with pronounced dominance hierarchies, and dominance increases male access to mating partners. I show that some aspects of personality, exploration, vigilance and in particular aggressiveness, increased a male’s chances of obtaining dominance (paper III, IV, V), and that aggressiveness can be even more important than body weight and ornament size (comb size, paper V) or recent experience of winning or losing (paper IV). Winning a social interaction resulted in an increase in aggressiveness, while a decrease was seen in males that experienced a loss (paper IV). By observing behaviour before and after changes in male dominance relationships, I further show that a recent (2 days earlier) change in social status induced behavioural adjustments to the new social status in activity, exploration and vigilance (paper I). By extending the time of the new social relationship to 3 weeks, I show that such behavioural changes did not continue (paper II). Finally, I show that the social environment during juvenile development had little impact on adult male competitiveness (paper V). Social interactions appear to have several short-term effects on behaviour, but did not contribute significantly to variation and long-term consistency of personality in male fowl. Instead, a male's personality, and in particular his aggressiveness, affected the outcome of dominance interactions. Overall, my studies reveal important consequences of individual differences in behaviour, and contribute to the highly sought-after empirical testing of hypotheses explaining variation in animal personality.

 • Public defence: 2017-06-16 10:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Stockholm
  Andersson, Anton B.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Networks and Success: Access and Use of Social Capital among Young Adults in Sweden2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The thesis explores the role of social capital in shaping inequality among young adults. Social capital is defined as resources embedded in a social network and the thesis investigates differences in access to social capital, and the effects in the labor market and the housing market. The thesis consists of four empirical studies and an introductory chapter that develops the theoretical and empirical background. The four empirical studies use a Swedish survey titled “Social Capital and Labor Market Integration” that includes individuals born in 1990 living in Sweden. A gross sample based on three subsamples was selected based on the country of birth of the respondents’ parents (Sweden, former Yugoslavia, or Iran). The survey consists of two waves of panel data and most respondents were 19 years old at the time of the first survey and 22 at the time of the second. The four studies investigate: (1) the effect of social class and migration background on access to social capital through national and transnational ties, (2) the effect of socioeconomic segregation in schools and neighborhoods on access to social capital through occupational networks and close friendship ties, (3) the effect of social capital in the process of labor market entry, and (4) the effect of social capital on the likelihood to move away from parents. All four studies measure social capital with ego network measures and the main measurement is the position generator that asks the respondent about contacts in occupational positions spanning the socioeconomic structure. Results show that family background factors and socioeconomic segregation affects access to social capital, and that social capital affects labor market and housing market outcomes. The thesis concludes that social capital is an important factor to understand unequal outcomes among young adults.

 • Public defence: 2017-06-14 14:00 sal E306, Arrheniuslaboratorierna, Stockholm
  Olsen, Jessica M.
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute.
  β-Adrenergic Signalling Through mTOR2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Adrenergic signalling is part of the sympathetic nervous system and is activated upon stimulation by the catecholamines epinephrine and norepinephrine. This regulates heart rate, energy mobilization, digestion and helps to divert blood flow to important organs. Insulin is released to regulate metabolism of carbohydrates, fats and proteins, mainly by taking up glucose from the blood. The insulin and the catecholamine hormone systems are normally working as opposing metabolic regulators and are therefore thought to antagonize each other.

  One of the major regulators involved in insulin signalling is the mechanistic target of rapamycin (mTOR). There are two different complexes of mTOR; mTORC1 and mTORC2, and they are essential in the control of cell growth, metabolism and energy homeostasis. Since mTOR is one of the major signalling nodes for anabolic actions of insulin it was thought that catecholamines might oppose this action by inhibiting the complexes. However, lately there are studies demonstrating that this may not be the case. mTOR is for instance part of the adrenergic signalling pathway resulting in hypertrophy of cardiac and skeletal muscle cells and inhibition of smooth muscle relaxation and helps to regulate browning in white adipose tissue and thermogenesis in brown adipose tissue (BAT).

  In this thesis I show that β-adrenergic signalling leading to glucose uptake occurs independently of insulin in skeletal muscle and BAT, and does not activate either Akt or mTORC1, but that the master regulator of this pathway is mTORC2. Further, my co-workers and I demonstrates that β-adrenergic stimulation in skeletal muscle and BAT utilizes different glucose transporters. In skeletal muscle, GLUT4 is translocated to the plasma membrane upon stimulation. However, in BAT, β-adrenergic stimulation results in glucose uptake through translocation of GLUT1. Importantly, in both skeletal muscle and BAT, the role of mTORC2 in β-adrenergic stimulated glucose uptake is to regulate GLUT-translocation.

 • Public defence: 2017-06-14 13:00 Lilla hörsalen, NOD-huset, Kista
  Uppström, Elin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Designing, Theorizing, and Reflecting on Information Systems Artifacts and Value Co-Creation in e-Government2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  E-government services in the form of information systems (IS) artifacts create a new arena for co-creation that governments aim to leverage. Design of and knowledge about IS artifacts in value co-creation in e-government can thereby be considered valuable for the future development of e-government. How IS artifacts are used in value co-creation and co-destruction and how the artifacts are developed is however not well understood.

  This thesis addresses the problem of how to design for and understand value co-creation in e-government. To address the problem stated, three research questions are posed. (i) How can IS artifacts be designed to enable value co-creation in e-government and what aspects can inhibit value being co-created through the designed artifacts? (ii) How can boundary object theory facilitate the understanding of IS artifacts used in value co-creation and co-destruction in e-government? (iii) How can retrospectives in design science contribute to research on value co-creation in e-government?

  Two artifacts in the form of instantiations are designed and evaluated. Design science research methodology is used in two different projects at Swedish municipalities. Secondary analysis is used to identify aspects that inhibit value being co-created through the designed IS artifacts. From these inhibitors, core aspects for public value co-creation are derived. Thereafter, this thesis delves further into how IS artifacts are used in collaborations between citizens, private businesses, and government agencies in order to co-create value. Two case studies are carried out at Swedish government agencies and sociomaterial boundary object theory is used to enhance understanding. The thesis research process ends with a retrospective evaluation of the performed research, using critical realism as its philosophical foundation and guidance.

  The result includes one configurable process model that enables value co-creation by facilitating shared understanding between collaborating parties; one mobile service that enables value co-creation through citizen sourcing; aspects that inhibit the realization of co-created value; and four core aspects that need to be considered when designing artifacts for value co-creation. That IS artifacts can be regarded as boundary objects when you aim to study and understand value co-creation and co-destruction between communities in e-government. Descriptions of how IS artifacts, viewed as sociomaterial boundary objects, are used in value co-creation processes between governments, citizens, and businesses and outcomes in terms of value co-creation and co-destruction. The benefit of performing critical realism-guided retrospectives in design science in order to complement prescriptive knowledge with explanatory and critical knowledge is motivated. It is showed that the design of artifacts generates knowledge through the design efforts, regardless of whether they also yield utility.

  This thesis contributes to e-government research and practice with knowledge on how to design artifacts that enable value co-creation. Establishes sociomaterial boundary object theory as a theoretical lens that offers a tool to evaluate and design IS artifacts that enable value co-creation and with knowledge on how IS artifacts are used in value co-creation. The thesis also motivates the usefulness of retrospective evaluation in design science. Suggestions for future research include further developing design science retrospectives. 

 • Public defence: 2017-06-16 13:00 hörsal 3, hus B, Stockholm
  Quartararo, Geraldine
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics.
  Evidencialidad indirecta en aimara y en el español de La Paz: Un estudio semántico-pragmático de textos orales2017Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation investigates the expression of the indirect evidential subdomain in two languages in contact, i.e. the northern variety of Central Aymara and the variety of Spanish spoken in La Paz (Bolivia).

  For this aim, the study uses first-hand data collected in La Paz and El Alto (Bolivia) during 2014 and 2015. Data was elicited through: the “Family Problems Picture” task (San Roque et al. 2012), formulated by the members of the Max Planck Institute for Psycholinguistics and created specifically for the activation of cognitive categories such as evidentiality and mirativity; the “Pear Story” designed for Wallace Chafe, professor at the University of California, to collect narrative texts that show how humans perceive, elaborate and verbalize experience; and, finally, personal narratives, traditional narratives and interviews. Thirty-three recordings (12h 48’) of 48 Spanish-Aymara bilingual speakers (17 males, age range: 18-64) were fully transcribed and annotated. The resulting corpus consists of 33 transcriptions of which 14 are in Aymara (c. 19 154 words), whereas 19 are in Spanish (c. 46 245 words).

  The dissertation is built around four research questions.

  First, the dissertation shows the functions of the forms identified in the data in both languages. The study identifies for each form both evidential and non-evidential functions. Indirect evidential functions are systematically analyzed and classified by combining Willett’s (1988) and Aikhnvald’s (2004) classifications. The analysis shows evidential functions of forms that have not been previously studied as such, i.e. digamos and diciendo in Spanish and sañani and sapxi in Aymara, but it also reveals unnoticed evidential functions for previously described forms.

  Second, the dissertation provides a clear view of the relationship between the evidential and the epistemic modal domain involved in the use of the forms identified. Two types of correlation are found. Both languages, indeed, show forms that only point out the way in which speakers acquired information and forms where the two domains overlap.

  Third, the dissertation investigates speakers’ epistemic stance, in terms of commitment, towards information involved in the use of the evidential forms identified. The study shows that the forms which convey merely evidential information express mainly a medium-high commitment degree, whereas the forms in which the distinction between the evidential and the epistemic modal domain is blurred indicate a low degree of commitment.

  Forth, the dissertation sheds light on the relationship between the expressions of the indirect evidential subdomain in the two languages. The study proposes a quantitative and qualitative analysis of the evidential types and subtypes in both languages. The results show a high degree of convergence between the two languages, suggesting also situations of influence of one language on the other.

 • Public defence: 2017-06-16 14:00 William-Olssonsalen, Geovetenskapens hus, Stockholm
  Öberg, Erik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  On Money and Consumption2017Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Price Level Determination When Tax Payments Are Required in Money. We formalize the idea that the price level can be determined by a requirement that taxes be paid in money. We show that if households have to pay a money tax of a fixed real value and the money supply is constant, there is a unique stationary price level, and a continuum of non-stationary deflationary equilibria. The non-stationary equilibria can be excluded if we introduce an arbitrarily lax borrowing constraint. Thus, in the basic model, tax requirements can uniquely determine the price level. When money has liquidity value, tax requirements can exclude self-fulfilling hyperinflations.

  The New Keynesian Transmission Mechanism: A Heterogeneous-Agent Perspective. We argue that a two-agent version of the standard New Keynesian model - where a "worker'' receives only labor income and a "capitalist'' only profit income - offers insights about how income inequality affects the monetary transmission mechanism. Under rigid prices, monetary policy has no effect on output as workers choose not to change their hours worked in response to wage movements. In the corresponding representative-agent model, in contrast, hours do rise after a monetary policy loosening due to a wealth effect on labor supply: profits fall, thus reducing the representative worker's income. If wages are rigid too, however, the monetary transmission mechanism is active and resembles that in the corresponding representative-agent model.

  Consumption Dynamics under Time-varying Unemployment Risk. We argue that adjustment frictions for durable goods generate a powerful amplification channel from fluctuations in unemployment risk to aggregate consumption demand. First, we use survey data to document that durable expenditures react strongly to increased unemployment risk, while the effect on nondurable expenditures is indistinguishable from zero. Second, we propose and calibrate a buffer-stock savings model that includes adjustment frictions for durable goods. Although not targeted in the calibration, we find that the model reproduces the semi-elasticities of expenditures to unemployment risk estimated in the data. Using the model, we find that the inclusion of adjustment frictions raises the aggregate demand response of durable goods to fluctuations in perceived unemployment risk by approximately 200 percent. Moreover, upon experiencing an adverse risk shock, the responsiveness of aggregate demand for durable goods to the interest rate and transitory income shocks is dampened.

  Consumption Dynamics under Time-varying Unemployment Risk: Evidence from Time Series Data. We investigate the relationship between consumption expenditures and unemployment risk using aggregate time series data for the US and ten EU countries. As a proxy for perceived unemployment risk, we use data on households' subjective expectations over the future unemployment rate. First, we employ a single-equation framework to test whether subjective unemployment expectations predict aggregate consumption growth when controlling for predicted aggregate income growth. Second, we exploit the timing of the survey interviews in relation to the publication of official statistics to isolate exogenous innovations to unemployment expectations in a small-scale vector autoregression. For the US, both methods suggest that there is a large effect of unemployment risk on aggregate consumption. For the ten EU countries, the evidence is mixed.

 • Public defence: 2017-06-16 13:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Stockholm
  Weiss, Niels
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physical Geography.
  Permafrost carbon in a changing Arctic: On periglacial landscape dynamics, organic matter characteristics, and the stability of a globally significant carbon pool2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Organic matter (OM) in arctic permafrost ground contains about twice as much carbon (C) as is currently present in the atmosphere. Climate change is particularly strong in the Arctic, and could cause a considerable part of the OM in permafrost to thaw out, decompose, and be released as greenhouse gases; further enhancing global warming. The exact size of the northern circumpolar C pool remains unclear, and processes that control decomposition and mineralization rates are even more uncertain. Superimposed on the long-term release of C through microbial decomposition of OM in the gradually deepening active layer, is the rapid release of currently sequestered OM through geomorphological processes. This thesis considers the quantity, quality, and availability of permafrost C, and explores interactions and common controls.

  To better understand the potential effects of thawing permafrost, it is vital to: i) obtain more accurate size and distribution estimates of permafrost C stocks, and develop methods to accurately and efficiently implement these in models, ii) identify OM characteristics that control decomposition, specifically for permafrost material, and iii) determine and quantify key geomorphological processes that cause large amounts of OM to become available for rapid decomposition.

  Detailed C quantifications are valuable to increase our fundamental understanding of permafrost soil processes and C sequestration, but including high levels of heterogeneity in models is challenging. Simple upscaling tools based on e.g. elevation parameters (Paper I) can help to bridge the gap between detailed field studies and global C models.

  Permafrost OM quality is controlled by different factors than those commonly observed in temperate soils (without permafrost). We observed an unexpected (significant) correlation in upper permafrost samples, where material that is generally considered more recalcitrant showed the highest CO2 production rates per g C, indicating high lability (Paper II). In ancient Pleistocene permafrost, labile samples related significantly to OM that was enriched in decomposed microbial remains, whereas less-decomposed plant material was more stable (Paper III). Investigation of multiple incubation datasets revealed that the unusual relationship between %C and CO2 production occurred in contrasting field sites throughout the Arctic, indicating important permafrost-specific controls over OM quality (Paper IV). We discuss several possible explanations for the observed high lability of permafrost OM, such as a pool of labile dissolved organic C in the upper permafrost, or increased lability caused by past decomposition. In order to conclusively identify causal relationships, and to answer the question whether or not the same mechanisms control OM quality in different environments, further investigation of permafrost-specific OM quality is required.

  Geomorphology plays a key role in C reworking and OM decomposition. Vast amounts of OM can be released abruptly (e.g. in thaw slumps and thermokarst lakes, Paper II), resulting in C turnover that will likely outweigh decomposition through gradual active layer deepening. Climate change could enhance this rapid release of C, and changes in surface hydrology and increased fire activity are expected to become the largest contributors to C loss from permafrost regions. Together with C quantity and quality, availability through gradual and abrupt processes must be parameterized and included in models in order to accurately assess the potential permafrost C climate feedback.

 • Public defence: 2017-06-14 10:00 Auditoriet, Humanistvillan, Stockholm
  Israelson, Per
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Ecologies of the Imagination: Theorizing the participatory aesthetics of the fantastic2017Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This book is about the participatory aesthetics of the fantastic. In it, the author argues that the definition of the fantastic presented by Tzvetan Todorov in 1970 can be used, provided it is first adapted to a media-ecological framework, to theorize the role of aesthetic participation in the creation of secondary worlds. Working within a hermeneutical tradition, Todorov understands reader participation as interpretation, in which the creative ambiguities of the literary object are primarily epistemological. However, it is here argued that the aesthetic object of the fantastic is also characterized by material ambiguity.

  The purpose of this dissertation is then to present a conceptual framework with which to theorize the relation between the material and the epistemological ambiguity of the fantastic. It is argued that such a framework can be found in an ecological understanding of aesthetic participation. This, in turn, entails understanding human subjectivity as a process always already embodied in a material environment. To this extent, the proposed theoretical framework questions the clear and oppositional distinction between form and matter, as well as that between mind and body, nature and culture, and human and non-human, on which a modern and humanist notion of subjectivity is based. And in this sense, the basic ecological assumptions of this dissertation are posthumanist, or non-humanist. From this position, it is argued that an ecological understanding of participation offers a means to reformulate the function of a number of concepts central to studying the aesthetics of the fantastic, most notably the concepts of media, genre and text. As the fantastic focuses on the creation of other worlds, it is an aesthetics of coming into being, of ontogenesis. Accordingly, it will be argued that the participatory aesthetics of the fantastic operationalizes the ontogenesis of media, genres and texts.

  By mapping the ontogenesis of three distinct media ecologies – the media ecology of fantasy and J. R. R. Tolkien’s secondary world Middle-earth; the media ecology of the American comic book superhero Miracleman; and the media ecology of William Blake – this book argues that the ecological imagination generates world.

  Per Israelson has been a doctoral candidate in the Research School of Studies in Cultural History at the department of Culture and Aesthetics, Stockholm University. Ecologies of the Imagination is his dissertation.

 • Oliviusson, Sofia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics.
  La jerarquía colonial en dos novelas peruanas - Análisis de los personajes en Matalaché de Enrique López Albújar y de Malambo de Lucía Charún-Illescas desde una perspectiva poscolonial2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 330 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this investigation, we apply a postcolonial perspective on two novels with afro-peruvian thematics: Matalaché (1928) by Enrique López Albújar and Malambo (2001) by Lucía Charún-Illescas, aiming to contribute to an increased understanding of these novels. Within the framework of our analysis we try to identify how the characterizations of the characters, and the influence of some determining factors relating to these, vary depending on the group they belong to within the colonial hierarchy. As a starting point, we assume that the postcolonial literature has different stages in which it distances itself from its colonial past, and that the chosen novels belong to two different stages. The analysis tries to reveal the different forms in which the characterizations of the characters, the influence of the determining factors and the image of the colonial hierarchy differs between the two novels. The analysis shows that characters can be characterized through the way they are depicted, the name of the characters, the use of titles and the way they are addressed, and through their language, also through the influence of the determining factors religion, race, class, economy and labor, and gender. Considering the results encountered in the analysis we conclude that the characterizations and the influence of the determining factors in the images of the characters in the texts shows a valuation that defines in which social group these characters belong. We also identify a valuation of the character groups that influences the positioning of said groups in the colonial hierarchy. Finally, we conclude that the characterizations in Matalaché (1928) more closely resembles those of the colonial structure than the characterizations in Malambo (2001). This indicates that the novels do belong to different stages of distance to colonialism within the peruvian postcolonial literature with afro-peruvian thematics.

 • Public defence: 2017-06-13 13:00 sal FB42, AlbaNova universitetscentrum, Stockholm
  Majidzadeh Garjani, Babak
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physics. Nordita.
  On Aspects of Anyons and Quantum Graphs2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis consists of two distinct parts. The first part, based on the first two accompanied papers, is in the field of topological phases of matter and the second part, based on the third accompanied paper, looks at a problem in the field of quantum graphs, a rapidly growing field of mathematical physics.

  First, we investigate the entanglement property of the Laughlin state by looking at the rank of the reduced density operator when particles are divided into two groups. We show that the problem of determining this rank translates itself into a  question about symmetric polynomials, namely, one has to determine the lower bound for the degree in each variable of the symmetric polynomials that vanish under a transformation that clusters the particles into groups of equal size and then brings the particles in each group together. Although we were not able to prove this, but we were able to determine the lower bound for the total degree of symmetric polynomials that vanish under the  transformation described. Moreover, we were able to characterize all symmetric polynomials that vanish under this transformation.

  In the second paper, we introduce a one-dimensional model of interacting su(2)k anyons. The specific feature of this model is that, through pairing terms present in the Hamiltonian,  the number of anyons of the chain can fluctuate. We also take into account the possibility that anyons hop to empty neighboring sites. We investigate the model in five different points of the parameter space. At one of these points, the Hamiltonian of the model becomes a sum of projectors and we determine the explicit form of all the zero-energy ground states for odd values of k. At the other four points, the system is integrable and we determine the behavior of the model at these integrable points. In particular, we show that the system is critical and determine the CFT describing the system at these points.

  It is known that there are non-Hermitian Hamiltonians whose spectra are entirely real. This property can be understood in terms of a certain symmetry of these Hamiltonians, known as PT-symmetry. It is also known that the spectrum of a non-Hermitian PT-symmetric Hamiltonian has reflection symmetry with respect to the real axis. We then ask the reverse question whether or not the reflection symmetry of a non-Hermitian Hamiltonian necessarily implies that the Hamiltonian is PT-symmetric. In the context of quantum graphs, we introduce a model for which the answer to this question is positive.

 • Public defence: 2017-06-13 10:00 hörsal 12, hus F, Stockholm
  Belmar Shagulian, Jasmin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics.
  El mito de la Quintrala: Estructuras simbólicas en dos novelas de Gustavo Frías2017Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this comparative study is to analyse La Quintrala’s myth as a symbolic discourse, thereby filling a gap in the previous studies about La Quintrala.

  The theoretical and methodological framework of this analysis consists of a hermeneutical approach based on the method of figurative structuralism: mythocriticism. This is a dual classification method of symbols: Diurnal and Nocturnal Orders that expose the symbolic structures formed by symbols and archetypes found in mythemes in a compilation of corpora. The first one is Gustavo Frías’ novels Tres Nombres para Catalina: Catrala (2008) and Tres nombres para Catalina: la doña de Campofrío (2008); the second is a historic essay (hypotext), Benjamín Vicuña Mackenna’s Los Lisperguer y la Quintrala (1944), and four novels: Magdalena Petit’s (2009) La Quintrala, Mercedes Valdivieso’s (1991) Maldita yo entre las Mujeres, Virginia Vidal’s (2002) Oro, veneno y puñal, and Gustavo Frías’ El Inquisidor (2008).

  Mythocriticism is employed in the analysis to show what the mythical structure of the hero’s journey (Separation, Initiation, Return) reveal. Such journey is combined structurally with the Mother archetype (White, Red and Black Goddess), the intrinsic archetype of La Quintrala’s myth. The heroic structure unveils its own mythemes, La Quintrala’s and the first corpus’s mytheme through the diachronic and synchronic flow of the hero’s journey. This method permits to identify and compare the progression of the symbolic structures.

  The analysis demonstrates a transformation of the symbolic structures between both corpora. This survey reveals that Vicuña Mackenna and Petit, and partially Vidal and El Inquisidor, exhibit an inclination to the diurnal symbols that strengthen, through a heterodiegetic narrator, the representations of the witch-femme fatale, counteractive attributes of the Red and Black Goddesses in the myth. Valdivieso, on the other hand, shows a propensity to the nocturnal symbols of inversion and intimacy that emphasize the Red Goddess’ features, though the novel also exposes La Quintrala as a witch-femme fatale. This exposure occurs through the use of both an autodiegetic narrator –La Quintrala– and a heterodiegetic one –the hypotext embodied in the popular voice– that appear to contrast each other. Finally, in Tres Nombres para Catalina, La Quintrala as the autodiegetic narrator dominates the whole story. She personifies the Great Goddess archetype who bestows her new positive attributes during the adventure. This novel assumes primordially the nocturnal symbolism incarnated by both the mystical and the synthetical structures and relegates the diurnal discourse of the hypotext to a secondary position in the narrative. Nonetheless, Tres Nombres para Catalina’s narrative still relies on the hypotext to reproduce and reconstruct all the mythemes in the myth of La Quintrala.

  Conclusively, the results of this analysis indicate that the identification of all the mythemes supports the hypothesis of a transformation in the symbolic structures which characterize La Quintrala in both corpora. This reveals the embodiment of Tres Nombres para Catalina’s own mytheme, consisting of a vindication and a recognition to her indigenous heritage, and the acceptance of her mestizaje. As a consequence, Tres nombres para Catalina, in comparison to the second corpus, diverges and expands the symbolic structures, but still shows a continuity of the myth.

 • Public defence: 2017-06-13 13:00 Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Stockholm
  Li, Yunxiang
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Materials and Environmental Chemistry (MMK).
  Modification of zeolites and synthesis of SAPO-templated carbon2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Zeolites are crystalline aluminosilicates with diverse structures and uniform porosities. They are widely used as catalysts, adsorbents and ion-exchangers in industry. Direct or post modifications optimize the performance of zeolites for different applications. In this thesis, IZM-2 and TON-type zeolites were synthesized, modified and studied. In addition, FAU-type zeolite and silicoaluminophosphate (SAPO) molecular sieves were applied as templates for the preparation of microporous carbons.

  In the first part of this thesis, the IZM-2 zeolite with an unknown structure was synthesized. We focused on the increasing the secondary porosity and the varied framework compositions upon post modifications.

  The structure determination of this IZM-2 zeolite was hindered by the small size of crystals. In the second part of this thesis, the synthesis composition was directly modified in order to increase the crystal sizes. IZM-2 crystals were enlarged by excluding the aluminium atoms from the framework. The micropores of the obtained pure-silica polymorphs were activated by ion-exchanging alkali-metal ions with protons.

  Typically, TON-type zeolites that are synthesized at hydrothermal conditions under stirring have needle-shaped crystals. In the third part of this thesis, snowflake-shaped aggregates were produced by using static hydrothermal conditions for the synthesis of TON-type zeolites. The effects of synthesis parameters on the growth and morphology of crystals were discussed in detail.

  In the last part of this thesis, microporous carbons with a structural regularity were prepared by chemical vapour deposition (CVD) of propylene using a silicoaluminophosphate (SAPO-37) template. Compared to the conventional zeolite templates, the SAPO template could be removed under mild conditions, without using hydrofluoric acid, and the generated carbons had a large specific surface area and a high fraction of ultrasmall micropores.

 • Public defence: 2017-06-13 13:00 Lilla hörsalen, NOD-huset, Kista
  Xiao, Bin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Data-Centric Network of Things: A Method for Exploiting the Massive Amount of Heterogeneous Data of Internet of Things in Support of Services2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Internet of things (IoT) generates massive amount of heterogeneous data, which should be efficiently utilized to support services in different domains. Specifically, data need to be supplied to services by understanding the needs of services and by understanding the environment changes, so that necessary data can be provided efficiently but without overfeeding. However, it is still very difficult for IoT to fulfill such data supply with only the existing supports of communication, network, and infrastructure; while the most essential issues are still unaddressed, namely the heterogeneity issue, the recourse coordination issue, and the environments’ dynamicity issue. Thus, this necessitates to specifically study on those issues and to propose a method to utilize the massive amount of heterogeneous data to support services in different domains.

  This dissertation presents a novel method, called the data-centric network of things (DNT), which handles heterogeneity, coordinates resources, and understands the changing IoT entity relations in dynamic environments to supply data in support of services. As results, various services based on IoT (e.g., smart cities, smart transport, smart healthcare, smart homes, etc.) are supported by receiving enough necessary data without overfeeding.

  The contributions of the DNT to IoT and big data research are: firstly the DNT enables IoT to perceive data, resources, and the relations among IoT entities in dynamic environments. This perceptibility enhances IoT to handle the heterogeneity in different levels. Secondly, the DNT coordinates IoT edge resources to process and disseminate data based on the perceived results. This releases the big data pressure caused by centralized analytics to certain degrees. Thirdly, the DNT manages entity relations for data supply by handling the environment dynamicity. Finally, the DNT supply necessary data to satisfy different service needs, by avoiding either data-hungry or data-overfed status.

 • Löfling, Lizelotte
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Långstedt, Christina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  "Ute lär sig barnen mer och bättre": En kritisk diskursanalys av utomhuspedagogikens framfart.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att synliggöra hur utomhuspedagogiken framställs. Till vår hjälp har vi granskat ett flertal tidningsartiklar, där vårt fokus legat på att analysera texternas transitivitet, det vill säga vilka begrepp som författarna använder gemensamt. Samt modalitet, för att få syn på hur författaren skriver för att på så sätt låta bestämd i sitt påstående. Vi har använt oss av kritisk diskursanalys som metod som vilar på ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Detta val av perspektiv och metod var rätt självklart då vi ser utomhuspedagogiken som en diskurs som är socialt konstruerad. Resultatet av vår undersökning är att vi hittat snarlika begrepp och påståenden i de tidningsartiklar som vi granskat. De har använt sig av dessa påståenden på ett medvetet sätt för att gemensamt konstruera en romantiserande bild av utomhuspedagogikens fördelar. Vi har märkt att artiklarna bygger på varandra och att dessa påståenden även går att finna i den tidigare forskningen inom detta ämne. Slutsatserna vi kan dra av detta resultat är att förespråkare för utomhuspedagogik väljer liknande påståenden där de gemensamt bygger upp en sanning, genom denna sanning konstrueras utomhuspedagogiken som en pedagogik full av möjligheter och knappt några hinder där fokus ligger på naturens goda inverkan. En viktig slutsats av denna studie är en fortsatt efterlysning av kritisk reflektion och eftertanke, pedagogiken behöver kritiskt granskning för att kunna utvecklas.

 • Åbjörk, Linda
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Åsén, Sara
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Yoga och barn: En kvalitativ studie om pedagogers upplevelser av att yoga med barn i förskoleåldern2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar på de olika effekter som yoga tycks ha för barns välmående, men det har varit ont om undersökningar som visar pedagogers upplever avseende yogans effekt i arbetet med barn. Vårt syfte med studien var därför att undersöka pedagogers upplevelser av att arbeta med yoga och barn i förskoleålder. Genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med pedagoger har studiens resultat vuxit fram och analyserats utifrån en fenomenologisk teori. Fenomenologin används sedan för att koppla studiens resultat till de begrepp vi använder oss av för att förstå pedagogernas livsvärldar. Slutsatsen visar att yoga påverkar både det enskilda barnet och barngruppen och att barn för att orka med sin vardag behöver få tid till lugn och ro. Genom att använda yoga som arbetsmedel utvecklar pedagogerna barnens självuppfattning samtidigt som barnens både fysiska och psykiska funktioner utvecklas. Barnens relationer både till sig själva och till andra utvecklas med hjälp av ett prestationsfritt förhållningssätt där pedagogerna medvetet arbetar för att hjälpa barnen att känna ett lugn och att kunna fokusera.

 • Abel Green, Rebecka
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Avancerade appars samhandling med yngre barn i en förskolepraktik: En kvalitativ studie om ett- och tvååringars möte med appar utifrån posthumanistiska teorier2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien utgår ifrån posthumanistiska teorier som ser på mänsklig och icke-mänsklig materia som agentiska aktörer. Studien undersöker vad som uppstår emellan yngre barn och appar i förskolan. Utifrån utvalda videosekvenser där ett- och tvååriga barn samhandlar med avancerade appar i en förskolepraktik analyseras sekvenserna utifrån posthumanistiska begrepp och ANT-analys. Resultatet belyser mycket täta, intensiva och komplexa möten där varje intra-aktion förändrar och transformerar de innefattande aktörerna i nätverk. Fokus ligger på kommunikativa relationer av transdisciplinära tillblivelseprocesser av barns och avancerade appars möten.

 • Lönnqvist, Stina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Vestman, Malin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Barnbokens hållbara utveckling: En studie om hur hållbar utveckling framställs i barnböcker2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka om hållbar utveckling behandlas i barnböcker för yngre barn samt att beskriva, analysera och diskutera vilka diskurser kring hållbar utveckling i barnböcker som blir synliga. Den metod som vi använder oss av är kvalitativ textanalys med inriktning på diskursanalys. I studiens resultat kan vi ur de analyserade böckerna urskilja åtta olika diskurser; diskursen om att barn vill vara en hjälte, diskursen om att barn behöver en verklighetsförankring, diskursen om att barn är lättskrämda eller påverkbara, diskursen om att barn är kompetenta, diskursen om att personer som räddar naturen eller arbetar för en hållbar utveckling gör något bra, diskursen om att äldre vet bäst/bättre, diskursen om att de som inte hjälper till att hålla jorden ren är dåliga och diskursen om att inte återvinna och återanvända är dåligt/fel. De flesta av diskurserna bekräftas i förskolans läroplan (Skolverket 2016) och de övriga går med viss tolkning även dem att kopplas till läroplanen. Andra slutsatser som vi drar av studien är att barnböcker för yngre barn om hållbar utveckling är svårtillgängligt för förskolan och att författare använder makttekniker för att få barn intresserade av ämnet. Slutligen ser vi i samtliga barnböcker vi analyserat att barn framställs som kompetenta samtidigt som den uppfattningen ständigt motarbetas av de makttekniker som utövas av vuxna som ett försök till att styra dem.

 • Hylberg, Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Barn som framtidens planetära förvaltare?: Ett kartograferande av förskolebarns delaktighet i arbetet med hållbar utveckling.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De senaste åren har intresset för hållbar utveckling ökat markant där källsortering, ekologisk mat och plastbantade förskolor kan ses som ett resultat av det omfattande samhälleliga intresset. Syftet med denna studie hämtar inspiration från dessa ingångar och då utifrån barns delaktighet i arbetet med hållbar utveckling. Metodiken och den teoretiska ansatsen som används utgår från Gilles Deleuze och Felix Guattaris rhizomatiska filosofiska prövande i ett kartografiskt arbete. Detta handlar dels om att spåra artikulationslinjer om barns delaktighet i utformandet av en hållbar framtid, dels om att genomföra ett aktivt experimenterande med dessa spårningar. Syftet är att möjliggöra fler kompositioner av barns delaktighet i utformandet av en hållbar omvärld. Resultatet i den spårande ansatsen har synliggjort att förskolan styrs av cementerade uppfattningar om hur ett hållbarhetsarbete ska implementeras. Barn målas upp som framtidens planetära förvaltare, en roll tilldelade av vuxna. Även miljön blir en sekundär och passiv aktör och finns där främst för människans operationer. Det andra steget i den kartografiska processens experimenterande har bidragit till en omkonstituering av ”lärande för hållbar utveckling” till något som tvärtom, inte är hållbart. Denna intervention belyser kraften då begreppet ”lärande för hållbar utveckling” sätts i rörelse i samproducerandet med teori och filosofi.

 • Didriksson, Evelina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Konflikthantering i förskolan: En kvalitativ studie kring förskollärares syn och metoder vid konflikter i förskoleverksamheten2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares syn på konflikter och konflikthantering samt få syn på hur de hanterade och bemötte konflikter som uppstod i verksamheten. Studien var inspirerad av en etnografisk studie med kvalitativ ansats där intervju och icke deltagande observationer användes för att samla data. Resultaten visade att förskollärarna ansåg att en konflikt uppstår på grund av att fler individer har skilda uppfattningar kring samma situation och att konflikter kan ses som lärotillfällen om de bemöts på rätt sätt. Genom förebyggande arbete kan barnen utveckla redskap för att själva kunna hantera konflikter. Vid en konfliktsituation var medling den metod förskollärarna använde vilket gav störst önskvärt resultat. Dock uppstod det situationer där förskollärarna nyttjade andra metoder. En slutsats är att förskollärarna behöver utbildning inom konflikthantering för att bättre kunna hjälpa barnen att hantera konflikter.

 • Grängshem, Elena
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Mangnäs, Johanna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Flerspråkighet och kommunikativa strategier: En studie om sex förskolors arbete med tvåspråkighet2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur sex förskolor arbetar med barn som har annat modersmål än det svenska språket. Vi har efterforskat vilka metoder förskolor använder för att stödja barnens språkutveckling och den kulturella identiteten. För att ta reda på det har vi använt oss av en kvalitativ intervjustudie med pedagoger på förskolor. Vi har valt att göra intervjuerna i Stockholms innerstad och förorter, där pedagoger på förskolorna har erfarenhet av att jobba med barn som har ett annat modersmål än svenska. Vårt mål med studien är att granska om de arbetar olika i Stockholms innerstad i jämförelse med förorter till Stockholm och i sådana fall, på vilka sätt. Vårt resultat visar att alla förskolor använder sig av olika strategier men att ingen av dem har tillgång till modersmålsstöd. Alla pedagoger använder sig av redskap som böcker och de använder sig av bilderna i böckerna för att få en visuell bild tillsammans med barnen. Språk är ett annat redskap som används regelbundet i pedagogernas arbete.

 • Olsson, Sanna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Ekosofiska navigeringar: Hållbarhet i förskolan genom ett etisk-estetiskt experimenterande2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att prövande teoretisera kring ett annorlunda hållbarhetsbegrepp, med estetiken och etiken som nav, och vad ett sådant skulle kunna innebära för hur ett förskoledidaktiskt hållbarhetsarbete kan förstås och realiseras i praktiken. Med en etnografisk ansats och deltagande observationer prövas teorin mot tre vardagliga exempel från en förskolas verksamhet. Observationerna visar prov på hur barn experimenterar med själva tillvaron på sätt som med vägledning av bl.a Félix Guattaris tankar och begrepp kan förstås som estetiska och skapande bortom en traditionell förståelse av estetik. Studiens resultat visar på möjligheten att vidga förståelsen av det estetiska arbetet i förskolan utanför ateljéns gränser. Vidare visar resultaten på möjligheten att lägga till hållbarhetsdimensioner i förståelsen av ett estetiskt arbete i förskolan. Slutsatser som dras är att detta skulle kunna betraktas som ett tillägg till ett traditionellt hållbarhetsarbete och de begrepp, praktiker och platser som där planeras ingå. 

 • Dahlqvist, Sofie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Flerspråkighet i förskolan: En intervjustudie med fem pedagoger om hur de uppger att de jobbar språkutvecklande på förskolan.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med den här studien var att undersöka hur fem pedagoger uppger att de jobbar språkutvecklande på förskolan, både med svenska språket samt barnens modersmål. För att göra det använde jag mig av metoden intervjuer. Fyra intervjuer skedde i personliga möten på förskolorna där de jobbade och en intervju skedde via mailen. Det som framkom under intervjuerna var att pedagogerna anser att barnens språkutveckling sker i vardagliga aktiviteter så som läsa böcker, sjunga sånger, spela spel o.s.v. Det som också framkom under intervjuerna var att pedagogerna inte riktigt viste hur de skulle stödja barnens modersmålsutveckling. Eftersom pedagogerna oftast inte själva kan barnens modersmål när det är annat än svenska, så blir det svårt för dem att stödja det språkets utveckling. Det pedagogerna kan göra då är att visa intresse för barnens modersmål och uppmärksamma det på olika sätt som till exempel låta barnet presentera lunchen på sitt modersmål.

 • Scibor, Karolina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Grön Flagg i förskolan ur ett pedagogperspektiv2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Sjöholm, Emma
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Wikström, Linnéa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Toddlares kroppsliga samspel och tillträde till lek i förskolan - en observationsstudie med fenomenologiskt perspektiv2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Skotthag, Olivia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Fräsén, Kim
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  I läroplanens spår: Hur läroplanen tar sig uttryck i samtalsunderlag för utvecklingssamtal2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Andersson, Kristina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Barns inflytande i åldersblandade barngrupper: En postmodernistisk studie om pedagogers positioneringar gentemot barnen i frågan om inflytande i åldersblandade barngrupper på förskolan2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Engblom, Evelina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Jutehed, Emilie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Direktintegrering av nyanlända elever: Ur lärares perspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Isaksson, Christina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Trajkovska, Vesna
  Stockholm University.
  Barns möjlighet till delaktighet och inflytande i samling: En fenomenologisk studie gällande förskollärares erfarenheter om barns möjligheter till delaktighet och inflytande i samling2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Motor, Angelica
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Shahid, Nida
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Mobbning i förskolan: En kvalitativ studie om förskollärarnas uppfattning om mobbning och dess förekomst i förskolan2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to raise awareness of bullying in kindergarten. We are aware that bullying attention in school and therefore considers interest to find out if it also occurs in preschool. Our questions are based on how preschool teachers perceive bullying and how it occurs. Another issue is how preschool teachers tell us that they see the phenomenon and how they explain their work to prevent the occurrence. The study's subject is examined by means of interviews and six preschool teachers interviewed. The theoretical perspective that we use is the socio-cultural perspective. The results indicate that preschool teachers define bullying as something that takes place over a longer period of time and that a systematic approach should be, and that some awareness is in execution. Early childhood educators tell us that bullying can happen in different ways and that girls and boys have different ways to practice bullying. Regarding prevention work, we find out that they discuss with the children about situations in order to make them aware of their actions and demonstrate the impact that the documents provide, thus coming up with solutions to combat bullying. Our conclusion is that bullying occurs in kindergarten and preschool teachers need more skills and practical tools to counteract the appearance that it will not continue up to school age.

 • Tornehag, Caroline
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Förskollärares syn på didaktiskt arbete i barngrupper med kulturell mångfald2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka didaktiska utmaningar som förskollärare kan möta i barngrupper med kulturell mångfald samt vilken betydelse material och miljö kan tänkas ha i det didaktiska arbetet i relation till barngrupper med kulturell mångfald. Arbetet utgår från en posthumanistisk grundsyn med neomaterialistisk teori, där begreppen intra-aktiv samhandling, performativa agenter, materiellt-diskursiv intra-aktivitet och ethio-onto-epistemology kommer att lyftas fram som centrala. Som metod har jag valt att använda intervjuer, och skapades ett rikt datamaterial med utsagor från förskollärare kring didaktiskt arbete i barngrupper med kulturell mångfald. Analysarbetet gjordes utifrån en induktiv tematisk analysmetod, som skapade två övergripande teman till analys- och resultatavsnittet. Det första temat är ”Didaktiska utmaningar gällande språkliga handlingar och språkhinder” och det andra temat är ”Materialets och miljöns betydelse för det didaktiska arbetet i barngrupper med kulturell mångfald.”

  Resultatet av analysen visar att människor, språk, diskurser, material och miljö intra-aktivt samhandlar i komplexa nätverk i relation till kulturell mångfald. Genom förståelsen av detta perspektiv skapas förutsättningar att synliggöra integrationsprocesser och maktkonstruktioner hos både barn och personal liksom hur den pedagogiska miljön i förskolan i sin betydelsefulla utformning deltar i barns förståelser kring sin egen och andras kulturtillhörigheter, vilket kan förstås som främjande för inkluderingsarbetet i förskolans verksamhet.

 • Janse, Amanda
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Hjertén, Mattias
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Vad innebär det att växa upp i ett socioekonomiskt starkt område?: En intervjustudie med förskollärare2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis