12 1 - 50 of 73
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Karlberg, Edilane
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Eisa, Revan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Utomhusmiljö som en lärande arena: En studie om hur fritidspedagoger beskriver arbetet i utomhusmiljö2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur fritidspedagoger arbetar med utomhusaktiviteter och vilka möjligheter och svårigheter som ofta framkommer i fritidspedagogernas beskrivningar av att arbeta i en utomhusmiljö. För att komma fram till studiens syfte utförde vi tio kvalitativa intervjuer med fritidslärare och förskolelärare på olika skolor. Materialet som vi samlade in analyserades utifrån en tematisk analys och för att bättre förstå analysdelen har vi delat in den i följande tre teman: Lärarens roll i en utomhusmiljö, Fritidslärarens undervisning utomhus och till sist Miljöns betydelse för elevernas lärande. Resultatet av studien visar hur fritidshemsläraren har två olika roller i utomhusmiljön där den ena var att övervaka verksamheten och den andra handlade om att genomföra styrda och planlagda utomhusaktiviteter som resulterade i att stimulera elevernas sociala relationer, kommunikation och gemenskap. Förutom det här resultatet har vår undersökning påvisat att det finns svårigheter och utmaningar med att utföra utomhusaktiviteter på grund av t.ex. resursbrister, välutbildad personal, elever som har sociala svårigheter samt olika miljöbrister.

 • Lundgren, Malin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  "På fritids är det mera verbalt": Läsmotiverande arbetssätt och möjliga läsmiljöer på fritidshem2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läsning handlar om mer än bara att läsa ord. För att kunna ta till sig det lästa krävs även läsförståelse. Detta går hand i hand, att läsa ordet, och att förstå innehållet. Dessutom behövs en vilja eller motivation till att läsa. Att läsa regelbundet är något som uppmuntras generellt i samhället för att utveckla läsförståelsen, men skolan hinner inte alltid med att motivera. Då läggs ansvaret över på vårdnadshavarna, att läsa på kvällstid. Fritidshemmet, med uppdrag att komplettera skolan, har inga tydliga riktlinjer hur de kan jobba med läsning, mer än att det anses viktigt att läsning uppmuntras genom miljön. Men vad innebär det och vilka andra möjligheter finns det att jobba med läsning på fritidshemmet för att motivera eleverna till att vilja läsa?Det här är en studie som inspirerats av etnografiska metoder och fenomenografisk analysmetod där sex personer verksamma inom fritidshem har intervjuats om läsmotiverande arbetssätt. Utgångspunkterna i intervjuerna är både läsengagemang och läsmotivation för att kunna diskutera hur läslust kan främjas efter den obligatoriska skoldagens slut. Även deltagarnas fysiska arbetsmiljö har undersöks genom samtalspromenader, med fokus på läsmiljö, för att ta reda på om miljön i sig kan motivera till läsning.Resultatet visar att många fritidshem jobbar med ord genom den dagliga aktiviteten, som att läsa spelregler och någon gång ibland baka och då läsa recept. Drömmen hos fritidshemslärarna sägs vara att erbjuda bokklubbar och regelbundna boksamtal, men gruppstorlekar och arbetsbelastning gällande antal kollegor i förhållande till elevgrupperna gör att personalen inte alltid hinner med.Miljömässigt finns det ofta en soffa eller två, men som det inte alltid finns en medveten tanke bakom hur de används. Tillgång till böcker på avdelningarna är många gånger bristfällig, även om bibliotek, så väl skolbibliotek som kommunala bibliotek, används i den mån det är möjligt. De mest kreativa idéerna gällande läsmotiverande verksamhet tycks än så länge ligga i planeringsstadium, både i aktivitetserbjudandena och i miljöerna.

 • Dighzarian, Rita
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Nyanlända elever och fritidshem: En kvalitativ studie om arbetet på fritidshem med nyanländas språkutveckling och inkludering2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Susanna, Mattei
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Asian, Middle Eastern and Turkish Studies.
  Om Nationalism och Neutralitet: En diskursanalys av representationen av de Abrahamitiska religionerna respektive shintoism och buddhism i en japansk lärobok i etik och moral för gymnasieåren2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Löveborg, Teodor
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Asian, Middle Eastern and Turkish Studies.
  The Impact of International Knowledge Assessments on Curricular Reforms in Sweden and Japan between 1995-20152019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Zuniga Novoa, Gabriel
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Asian, Middle Eastern and Turkish Studies.
  Acquiring Japanese Vocabulary Through Music2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Wyn-Jones, Morgan
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Asian, Middle Eastern and Turkish Studies.
  An Analysis of the Japanese-American Alliance in the Trump Era2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Lorenzen, Josefine
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Asian, Middle Eastern and Turkish Studies.
  ”För mig är även djurens liv värdefulla”: En analys av diskursen om Japans herrelösa hundar i Asahi Shimbun2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Jäger, Claudia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Asian, Middle Eastern and Turkish Studies.
  To recycle, or not to recycle?: An analysis of consumption and recycling awareness of consumers in contemporary Japan, with a focus on Uniqlo’s All-Product Recycling Initiative2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Backlund, Samuel
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Asian, Middle Eastern and Turkish Studies.
  Examining the Overpowering Presence of Japan’s National Center Test in the Context of English Education2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Lundgren, Morgan
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Asian, Middle Eastern and Turkish Studies, Middle Eastern Studies.
  Suicid och dess avspegling i saudisk statistik- och medierapportering2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Saudi Arabia has according to statistics from WHO one of the lowest suicide numbers in the world. At the same time the Saudi government is suspected to report too low suicide numbers since suicide is a social stigma. There are few scientific studies on the subject and the media is constantly being monitored by the Saudi government. Aims: The aims were to examine whether and to what extent suicide is reflected by Saudi suicide studies and Saudi media and if there are any differences between Saudi suicide studies and Saudi media in this regard. The aim was also to examine how Saudi media reports about domestic suicides according to notions of anchoring and objectification of social representation theory. Also a hypothesis of under reporting of suicide data in Saudi suicide studies and Saudi media was tested. Material and Methods: The Saudi suicide studies, which were found through a database search, were compiled in order to calculate the suicide numbers. After that, a search for suicide related articles on the homepages of Saudi newspapers was conducted. Thereafter, an analysis of social representation theory was conducted for the suicide related articles which were published on the homepage of the newspaper al-Hayat. Results: The picture of suicide differs between the Saudi media and the Saudi suicide studies regarding the number of yearly suicides and the distribution between genders. The Saudi media, in form of al-Hayat, describes the suicide phenomenon as something frightening that mainly affects guest workers. Al-Hayat does put forward different aspects of suicide, but holds off from reporting of current suicide cases of Saudi citizens. The Saudi suicide studies seem reasonable regarding the distribution of genders, the methods of suicide and the age range, but not regarding the number of yearly suicides and the number of Saudi citizens versus guest workers who commit suicide. Conclusions: There are differences in the reporting of suicides between Saudi suicide studies and Saudi media. The Saudi media describes suicide as something frightening and does not report of current suicides among Saudi citizens. Saudi suicide studies seem to under report the number of yearly suicides in the country.

 • Bergholm, Frida
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Asian, Middle Eastern and Turkish Studies, Japanese Studies.
  The Humour in Kyōgen: A Study on Dramaturgical Comic Devices Used in the Tarō Kaja Play The Delicious Poison2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to draw and discuss parallels between the humour of kyōgen that is depicted in the play The Delicious Poison, and theories about humour as a behavioural mechanism.  Using existing theories about humour and Japanese dramatic aesthetics as a foundation, the research commences from the following questions: Based on the text and the stage directions, what possibilities do kyōgen actors in the play The Delicious Poison have to use dramaturgic comic devices to cause a humorous reaction among the audience? What are these devices and why do they work the way they do, theoretically?

  Based on a collection of qualitative data from both primary and secondary sources, the script of The Delicious Poison was translated and analysed using the theories presented. It was found that the most prominent humour devices used in the play were those of doxa (recognition or prior knowledge), exaggeration, and comprehension-elaboration (element of surprise), along with the escalating structural principle of jo-ha-kyū (introduction, development, climax).  Future research including analysis of kyōgen plays of other genres, is however needed to confirm the correct use of the theories and the findings.

 • Helander, Sandra
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Asian, Middle Eastern and Turkish Studies.
  Do Women Shine at Work?: Gender Roles in Japan’s Bestseller Films 1998-20182019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis examines the gender roles in the workplace featured in the selected Japanese bestseller films produced in the last three decades, which saw the introduction of policies aimed at improving gender equality in the workplace. The study argues that despite societal and political changes in Japan in the last thirty years bestseller films have perpetuated traditional portrayal of gender roles. The explanation could be that it is much easier to change rules and legislations, than the perception on gender roles, which have existed in the society for a long time.

 • Bergholm, Frida
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Asian, Middle Eastern and Turkish Studies.
  The Humour in Kyōgen: A Study on Dramaturgical Comic Devices Used in the Tarō Kaja Play The Delicious Poison2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Araya, Aaron
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Asian, Middle Eastern and Turkish Studies.
  The Perception of Japanese Calligraphyin English Language Textbooks of JapaneseArt History: A Case Study of Artistic Practice ofHon’ami Kōetsu (1558-1637)2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Bosta Lorenz, Kajsa
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Granlund, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Meningsfulla aktiviteter på fritidshemmet: En etnografisk studie kring dilemmat med meningsfulla aktiviteter utifrån samtal med fritidshemslärare och elever2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur lärare i fritidshem resonerade kring begreppet meningsfulla aktiviteter och hur de beskrev att de utformade och planerade aktiviteterna för eleverna. Samt hur eleverna resonerade kring de meningsfulla aktiviteterna. Konstruktionen av data skapades utifrån en etnografisk ansats och analyserades med hjälp av en diskursanalys. Konstruktionen av empiri skedde med hjälp av en trianguleringsmetod där åtta skriftliga intervjuer av fritidshemslärare, fyra observationer av aktiviteter, fyra gruppsamtal med elever som deltagit i observationerna samt fyra djupintervjuer med fritidshemslärare genomfördes. I resultatet framkom elevers lust, glädje och intresse samt läroplanens riktlinjer som centrala i utformandet av aktiviteter. Fritidshemlärarna menade även att lärandet i aktiviteterna skulle genomsyras av ett informellt, implicit och procedurellt lärande och tog avstånd från det formella lärandet i skolverksamheten. Eleverna upplevde det centrala i meningsfulla aktiviteter som att få leka fritt och tillsammans med sina kompisar. I utsagorna kan det sägas finnas en ömsesidig förståelse mellan elever och fritidshemslärare i att meningsfulla aktiviteter ska utgå från eleverna men även vikten av det finns styrda aktiviteter.

 • Halef, Vanessa
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Lukunku, Olivier
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Konflikthantering i fritidshemmet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Bärzén, Kristoffer
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Wallmark, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Orosanmälan i fritidshemmet: Fritidshemspedagogers handlingsutrymme och upplevelser kring arbetet med orosanmälningar2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Jelassi, Zeineb
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Likabehandling, diskriminering och rasism i skolan och fritidshemmet.: En litteraturstudie om hur policy möter praktiken i likabehandlingsarbetet.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Paulsson, Frida
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Otter Arosenius, Alice
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  "Jag väljer ju, och därför ser jag ändå inte allt": En feministisk poststrukturell studie om diskurser och föreställningar i förskollärares berättelser om det kompetenta barnet i pedagogisk dokumentation2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Reggio Emilia-pedagogiken har fått stor spridning i Sverige och med det även dess arbetsmetoder såsom pedagogisk dokumentation. Med Reggio Emilia-pedagogiken har det kompetenta barnet tagit plats i verksamheterna och blivit en norm för barnen att förhålla sig till. Vårt syfte med studien är därför att undersöka vilka diskurser och föreställningar som finns i förskollärares berättelser kring det kompetenta barnet inom pedagogisk dokumentation. Vi har använt oss av en kvalitativ metod, där vi har genomfört sex semistrukturerade intervjuer med förskollärare i Stockholmsområdet. Med hjälp av feministisk poststrukturalism och diskursanalys har vi fått fram ett resultat som visar att pedagogisk dokumentation kan verka som en maktproducent i form av vilka diskurseroch normer den synliggör och därmed upprätthåller. Vidare visar resultatet att verktyget pedagogisk dokumentation ger förskolläraren makt i form av vad som väljs ut att dokumenteras, och därför hävdar vi att ett etiskt förhållningssätt behöver problematiseras i relation till barns perspektiv.

 • Larsson Fryxell, Sara
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Fagerberg, Filip
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  "Min fritidspedagog": En studie om rektorers, klasslärares och fritidspersonals syn på samverkan mellan skola och fritidshem2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att undersöka vad samverkan innebär, hur det beskrivs och vilka hinder och möjligheter som finns för att samverkan ska fungera. Studien har använt intervjuer som metod där vi har intervjuat klasslärare, rektorer och fritidspersonal. Intervjuerna har analyserats med hjälp av tematisk analys. Resultatet mynnade ut i totalt 6 teman, tre per frågeställning, vilka analyserades utifrån två teorier. Det studien visar är att det ofta är klasslärare som har tolkningsföreträde vid samverkan mellan skola och fritidshem. Dock ser alla informanter många möjligheter med samverkan men att dessa kan vara svåra att genomföra i praktiken. I studiens slutsats kommer vi fram till att det verkar finnas en djupt rotad maktobalans och otydlighet mellan de båda organisationskulturerna klasslärare och fritidspersonal som kan ha sin grund efter hur vi har fostrats under våra utbildningar.

 • Carmeletti, Elisabet
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Klassisk musik inom fritidshemmet: En kvalitativ intervjustudie om hur pedagoger arbetar med och förhåller sig till klassisk musik inom fritidshemmet i relation till El sistema pedagogiken2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Rohdin, Katarina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Segersten, Ida
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Fritidshemmets digitala ansikte: En studie om hur fritidshemmet positioneras på kommunala skolors hemsidor2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka hur fritidshemmet positioneras i kommunala skolors hemsidors narrativ, samt söka se om narrativen har variationer som beror på demografiska och geografiska faktorer. Hemsidorna har analyserats genom narrativ analysmetod, med tillämpad positioneringsteori samt semiotisk bildanalys. I resultatet har vi funnit att narrativet konstrueras genom olika subjektpositioneringar och via olika former av symboliskt kapital, och därigenom utgör hemsidorna en del av fritidshemmets identitetsskapande. I vår analys har vi identifierat tre positioneringar av fritidshemmet på hemsidorna, det samverkande fritidshemmet, fritidshemmet med särställning och det upplösta fritidshemmet. Som slutsats kan via konstatera att utrymmet för fritidshem, att via hemsidorna, positionera sin verksamhets särprägel är begränsat.

 • Rudenlöv, Ruth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies.
  Hedniska spår: En studie av utvalda runstenar i Södermanland2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The raising of the runestones occurred during a complex period related to Christianity´s establishment in Scandinavia. The breaking point between the old Nordic and Christian religion has often been treated as clear-cut. Defining a period or material culture into one or the other religion is too simple and becomes problematic when a previously established (worldview) religion has been alive and permeated throughout society. This paper aims to illustrate the complexity of this period by studying runestones in Södermanland with pagan symbols. The runestones will be examined together with their context.

 • Brolin Låftman, Sara
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Public Health Sciences, Centre for Health Equity Studies (CHESS).
  Ramberg, Joacim
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Modin, Bitte
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Public Health Sciences, Centre for Health Equity Studies (CHESS).
  School ethos and recurring sickness absence: A multilevel study of ninth grade students in Stockholm2019In: European Journal of Public Health, 2019, Vol. 29, article id ckz187.052Conference paper (Refereed)
 • Cramne, Maja
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Landahl, Linnea
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Kombinationen av arbetsrollen och föräldrarollen: En intervjustudie om komplexiteten kring att kombinera arbetsliv och föräldraskap ur småbarnsmammors perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En vardag fylld av ansvar och krav från både föräldrarollen och arbetsrollen kan upplevas som stressfyllt för individen. I många fall är det mammor som tar det största ansvaret för hem och barn samtidigt som de arbetar heltid. Statistik visar att kvinnor drabbas hårdast av stress i dagens samhälle, vilket kan förstås utifrån kvinnans breda ansvarsområden gällande barn och arbete. Studiens syfte var att undersöka hur kvinnor kombinerar heltidsarbete med föräldrarollen. Vidare syftar studien till att förstå hur stressupplevelser hos kvinnor relaterar till kombinationen av arbete och föräldraskap. För att besvara studiens syfte användes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som genomfördes med sju heltidsarbetande mammor i tre olika branscher. Samtliga intervjupersoner är utbildade på universitetsnivå samt har ett eller flera barn i åldrarna noll till tio år. Resultatet av studien visar att intervjupersonerna upplever vissa svårigheter kring att kombinera föräldrarollen med arbetsrollen. En av de största anledningarna till detta är brist på tid, samt ojämn fördelning av praktiska uppgifter kopplat till barnen. Enligt studien tar kvinnorna större ansvar för barn och hushållsuppgifter än vad deras män gör. Mödrarna upplever att det är svårt att hinna med sitt arbete och samtidigt hinna med sina barn och uppgifter i hemmet, vilket ofta resulterar i känslor av stress och otillräcklighet. Ju högre arbetsposition modern har, desto svårare är det att kombinera rollerna. Socialt stöd i form av kollegor, vänner och familj, samt känslan av tillhörighet i många olika sammanhang är av stor vikt för mödrarnas välmående och minskar upplevelsen av stress. Vidare visar resultatet att de kvinnor som har flexibla arbetstider samt hög grad av autonomi i sin arbetsroll upplever mindre arbetsrelaterad stress. Studiens slutsats är att mödrarna generellt upplever sig vara mindre stressade på sina arbeten nu än tiden innan de var föräldrar. Detta är på grund av de inte längre prioriterar arbetet lika högt som de gjorde innan. Däremot känner sig intervjupersonerna mer stressade utanför arbetet när de är föräldrar, vilket beror på att de drar det tyngsta lasset i hemmet och tar störst ansvar för barn.

 • Eckert, Viktor
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  ”Det är naturens krafter som måste bekämpas”: Diskursanalys av den svenska debatten kring skogsbränderna 20182019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker de diskurser enligt vilka samtalet i svensk media fördes om de pågående skogsbränderna under sommaren 2018. Detta görs genom en diskursanalys där 129 ledare och debattartiklar från 28 svenska dagstidningar studeras. Studiens frågeställningar är: ”Vilka diskurser dominerade samtalet om skogsbränderna 2018 under det att skogsbrän­derna rasade?” samt ”Hur förhåller sig dessa diskurser till klimatförändringarna?”. Som teoretiskt ramverk för uppsatsen används Kari Marie Norgaards socialt organiserad förnekelse, ett koncept som formuleras för att förklara avsaknaden av social mobilisering i klimatfrågan.

  Studiens resultat visar att under bränderna kom diskussionen i media att handla mer om hur samhället ska anpassas till klimatförändringarnas framtid, snarare än att diskutera hur det ska förhindra – eller i största möjliga mån förmildra – klimatförändringarnas framtid. Den diskurs som dominerar samtalet förespråkar en stark krisberedskap där förmågan att tackla den glo­bala uppvärmningens konsekvenser är central – samhället uppmanas att agera för anpassning. I motsats till Norgaards tes, finns en andra, svagare diskurs i samtalet som talar för behovet att förhindra klimatförändringarna – där uppmanas samhället att agera för förändring. Inom den dominerande diskursen betraktas framtiden som opåverkbar: klimatförändringarna tenderar att framställas som en oundviklighet, likt en naturlag. Inom den dominerande diskursens förs­tåelse av klimatförändringarna framstår ett motstånd som lönlöst och irrationellt. Att diskur­sen dominerar samtalet om klimat riskerar därmed att bidra till fortsatt passivitet i fråga om att motverka klimatförändringarna.

 • Kurasov, Pavel
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics.
  Muller, Jacob
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics.
  On the spectral gap for networks of beams2020Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A notion of standard vertex conditions for beam operators (the fourth derivative) on metric graphs is presented, and the spectral gap (the difference between the first two eigenvalues) for the operator with these conditions is studied. Upper and lower estimates for the spectral gap are obtained, and it is shown that stronger estimates can be obtained for certain classes of graphs. Graph surgery is used as a technique for estimation. A geometric version of the Ambartsumian theorem for networks of beams is proved.

 • Kurasov, Pavel
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics.
  Muller, Jacob
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics.
  Higher order differential operators on graphs and almost periodic functions2020Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The spectra of -Laplacian operators  on finite metric graphs are studied. An effective secular equation is derived and the spectral asymptotics analysed, exploiting the fact that the secular function is close to a trigonometric polynomial. The notion of the quasispectrum is introduced and its uniqueness is proved using the theory of almost periodic functions. To achieve this, new results concerning roots of functions close to almost periodic functions are proved. The results obtained on almost periodic functions are of general interest outside the theory of differential operators.

 • Ottosson al-Bitar, Astrid
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Asian, Middle Eastern and Turkish Studies, Middle Eastern Studies.
  Att lämna eller stanna kvar2019In: Karavan, ISSN 1404-3874, no 4, p. 64-65Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Askesjö, Sofia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Ett diffust uppdrag med stort handlingsutrymme – om att skapa legitimitet för sitt arbete: En kvalitativ intervjustudie om skolkuratorers upplevelse av möjligheten till hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan.2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study has been to examine school councelors experiences of the possibility to work with health promotion and preventive focus. According to Swedish law this should be their main focus but previous research shows that school councelors lack possibility to perform such work. In this study qualitative interviews have been conducted with five different school councelors that work in or near Stockholm with students in primary, middle and secondary school. The study has focused on in what way the school’s organisational and institutional factors affect the possibility to work with health promotion and preventive focus. The study shows that law as well as guidelines are inexplicit about in what way school councelors should work health promotive and preventive. The general idea from both colleagues and society is that they should work with individual interventions which also makes it difficult for them to focus on work on a structural level. The inexplicit law and guidelines as well as expectations from colleagues, parents and pupil’s means that the possibility to work health promotive and preventive in the end depends on the support from headmasters.

 • Nilsson, Mikael
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Shan, Qionglin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Credit risk analysis with machine learning techniques in peer-to-peer lending market2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  After the sub-prime mortgage crisis of 2007 and global crisis of 2008, credit risk analysis has becomes more important than ever before. This paper conducts the credit risk analysis and compares classification performances among different algorithms (logistic regression, support vector machine, decision tree, multilayer perception, probabilistic neural network, Deep Learning) by using a large peer-to-peer lending dataset composed of a million observations. The findings show that Support vector machine (SVM) provides the most accurate performance, followed by decision tree, logistic regression, multilayer perceptron neural network, probabilistic neural network and deep learning. The main contributions of this paper is the reapplication of machine learning techniques to an alternate dataset composed of significantly larger number of observations with deviating pattern from traditional bank loans. The findings from SVM and Decision tree are consistent with the previous literature. The results from logistic regression and MLP indicate that they are identical based on p2p dataset, which makes a contribution to the debate whether MLP out performs logistic regression. For PNN it is difficult to say if it properly accounts for the data imbalance due to the low performance of the model compared to the others. Deep learning performance is in contrast to previous work as it is the worst performing model comparing with other investigated techniques. This is potentially due to the simple approach to deep learning that this paper adopted and opens up the topic for future research.

 • Public defence: 2020-02-07 10:00 De Geersalen, Geovetenskapens hus, Stockholm
  Coll Mora, Claudia
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Environmental Science.
  How to estimate environmental persistence: Understanding persistence of organic micropollutants in rivers from a multidisciplinary perspective2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Organic micropollutants such as food additives, pharmaceuticals and personal care products are found in rivers worldwide. Persistence is a key criteria in chemical risk assessment as micropollutants that are persistent pose an exposure hazard to humans and the environment. As biodegradation is the most relevant removal process for many micropollutants in rivers, persistence assessment relies on the estimation of the biodegradation half-life.  This thesis presents new approaches to understand the biodegradation of organic pollutants in rivers.

  The application of Junge relationships (previously established for atmospheric pollutants), to river systems, was investigated in paper I to assess if biodegradation half-lives in the Danube river are correlated with variability in measured concentrations. Model scenarios show Junge relationships could potentially be found in measurements performed near the mouth of the river, but Junge relationships were not found in currently available monitoring data. In paper II an experimental design and response surface model were developed to study the effect of hyporheic exchange (induced by flowing water) and bacterial diversity in sediment on dissipation half-lives of two micropollutants in flumes. Faster dissipation was observed in flumes with high bacterial diversity and higher hyporheic exchange, and thus both variables are relevant to study dissipation processes in rivers. The influence of biological factors beyond bacteria diversity is explored in papers III and IV, by characterizing the bacteria community composition of sediment in OECD 308 bottle incubations (a standard test that is often recommended in risk assessment guidelines). In paper III, higher variation in half-lives (e.g. relative standard deviations > 50%) were found for micropollutants with longer half-lives (e.g. from 40 to more than 120 days). Higher variation in half-lives also corresponded to differences in bacteria community composition and specifically to increased or decreased abundance of certain bacteria genera. Although the exact bacteria genera involved in the biodegradation of the micropollutants cannot be determined in papers II or III, our results suggest bacteria community composition and diversity should be considered in the interpretation of biodegradation half-lives since they are related to variability in biodegradation and to understand extrapolation from laboratory to the field. Finally in paper IV, it is investigated if the bacteria communities are affected by the OECD 308 test conditions. Changes in the bacteria communities in the sediment between the initial river community, the beginning and the end of the incubation, at high and a low concentrations are reported. Overall, 8% of bacteria genera increased or decreased in relative abundance in all comparisons, and it is unclear if these small changes in bacteria communities could have had an effect on the observed half-lives in paper III.

  This thesis contributes to the understanding of physical and biological factors influencing biodegradation and potential implications for risk assessment of organic micropollutants in rivers.

 • Public defence: 2020-02-07 09:00 Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Stockholm
  Olsén, Jon
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Materials and Environmental Chemistry (MMK).
  Additive metallurgy - Thermal influences on structure and properties of stainless steel 316L2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Additive manufacturing (AM) as a manufacturing process has, in recent years, become widely accepted as capable of manufacturing parts that will be used in end products. In this thesis, stainless steel grade 316L parts are manufactured using two different powder bed fusion techniques, selective laser melting (SLM) and electron beam melting (EBM). It is recognized that parts made using these processes will have unique microstructures and mechanical properties that have not been seen in bulk parts produced with other methods. The driving force behind the formation of these structures is the fast cooling speed that induces segregation of elements, forming an inhomogeneous microstructure. How these structures react to thermal treatment is less well known and an essential aspect in many applications. Parts manufactured using SLM was treated with hot isostatic pressing (HIP) to investigate if the material retains its unique features. Two different HIP cycles were used, one with 1150 °C and one with 1040 °C. In both cases, the cellular sub-grain structure fades. The cycle utilizing the high temperature is found to coarsen the grain structure and thus lowering the mechanical properties significantly. As manufactured parts show yield strength (615±1 MPa), tensile strength (725±2 MPa) and microhardness (211±10 Hv), compared to values of yield strength (284±2 MPa), tensile strength (636±1 MPa) and microhardness (178±8 Hv) after 1150 °C HIP. Using HIP at 1040 °C, the material will retain a finer grain structure resulting in higher yield strength (417±7 MPa) compared to 1150 °C HIP temperature, while the UTS and hardness have a similar value. It is also observed that the dispersed inclusions formed during SLM are still present after HIP to increase the mechanical properties compared to a conventionally annealed bar (TS: 515 MPa, YS: 205 MPa). Samples manufactured using EBM was investigated to understand the influence of the in-situ heat treatment that is present in the EBM process. The material possesses a long-range heterogeneous structure in addition to the cellular structure, where the cellular structure is present at the top and disappears further down the sample. Samples with different geometries were produced to study the effect of heat flux, cooling speed and the elevated temperature of 800 °C that is present during the EBM process. The thickness of the cell boundaries is measured in different areas, revealing that geometry and size of manufactured parts have a significant impact on the evolving microstructure. It is also revealed that the tensile strength (562±4 MPa) and microhardness (161±11 Hv) is not affected by the change in microstructure, resulting in a very homogeneous material concerning these parameters. Heat treating the material at 800 °C show that the cellular structure becomes diffuse after several hours, but the grain morphology stays the same.

 • Bergmark, Åke
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Stranz, Hugo
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Studie av Instrument X: Om användningen av ett standardiserat instrument i arbetet med ekonomiskt bistånd2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport behandlas Instrument X, ett instrument för initial bedömning, insatsval och uppföljning i arbetet med ekonomiskt bistånd. Syftet med studien är att undersöka hur instrumentet används i praktiken och dess betydelse för individer som uppbär ekonomiskt bistånd.

  Studien är genomförd inom ramen för ett nationellt tre-årigt utvecklingsprojekt som SKR driver tillsammans med 27 kommuner och forskare, i syfte att bryta långvarigt biståndsmottagande och utveckla verksamhetsområdet.

 • Public defence: 2020-02-06 09:30 Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Stockholm
  Zhang, Zhe
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Biochemistry and Biophysics.
  Enhancing membrane and secretory protein production yields in Escherichia coli2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Proteins fulfill essential functions in living cells. To produce sufficient amounts of a protein is essential to study the structure and function of a protein, or to use it for medical purposes. Escherichia coli is a Gram-negative bacterium that is widely used for recombinant protein production. The aim of my PhD studies was to enhance membrane and secretory protein production yields using E. coli. The T7-based protein production system BL21(DE3)/pET was mainly used in my studies. BL21(DE3) contains a strong IPTG-inducible lacUV5 promoter governing the expression of the t7rnap gene encoding the T7RNAP on its chromosome. The target gene is under control of the T7 promoter on the pET plasmid. T7RNAP specifically recognizes the T7 promoter and transcribes the target gene more efficiently than the bacterial RNAP. Unfortunately, the biogenesis machinery for membrane and secretory proteins is usually saturated by the high protein production intensity when the BL21(DE3)/pET system is induced with IPTG, thereby negatively affecting protein production yields. In the first study, we found that when using the BL21(DE3)/pET system omitting the inducer IPTG improved membrane and secretory protein production yields. In previous studies, Lemo21(DE3) was developed to facilitate the production of membrane and secretory proteins. Lemo21(DE3) contains the pLemo plasmid in which the gene encoding the inhibitor of T7RNAP, T7 lysozyme, is under the control of the rhaBAD promoter. The activity of T7RNAP is regulated by synthesizing different levels of T7 lysozyme by adding different amounts of rhamnose. Thus, the production intensity can be modulated such that the biogenesis machinery of membrane and secretory proteins is not saturated upon IPTG induction. In the second study, we combined the key elements from both the pLemo and pET vectors to create the pReX (Regulated eXpression) plasmid to facilitate the use of helper plasmids encoding e.g., chaperones when it is necessary. In the third study, we used the rhaBAD promoter to direct the production of membrane and secretory proteins in a rhamnose metabolism and active uptake deficient strain. The protein production rate can be truly tuned in this setup. Therefore, the production of membrane and secretory proteins can be enhanced by using the right amount of rhamnose in the culture medium. BL21(DE3) contains the λDE3 prophage that carries the t7rnap gene under the control of the lacUV5 promoter. The λDE3 prophage is thought to be stably inserted into the chromosome, but the lytic cycle of the prophage can still be induced by the SOS response inducing antibiotic mitomycin C in the mitomycin C-based bacteriophage test. In the fourth study, we engineered BL21T7 by deleting in BL21(DE3) lysis related genes from the prophage. BL21T7 has similar recombinant protein production characteristics as its ancestor BL21(DE3).

 • Flyghed, Janne
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Criminology.
  Schoultz, Isabel
  Företags försvar vid anklagelser om brott - betydelsen av den nordiska kontexten2019In: Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab, ISSN 0029-1528, Vol. 106, no 3, p. 297-314Article in journal (Refereed)
 • Vidlund, Elin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Rigney, Stephen
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Biståndstagarnas subjektspositioner i kvällspressen: En diskursanalys av den mediala framställningen av mottagare av ekonomiskt bistånd2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous research has shown that welfare recipients are subject to prejudicial attitudes from others while welfare recipients themselves experience feelings of shame related to their need to apply for help for their subsistence. The aim of this study was to analyse how welfare recipients are depicted in Swedish newspaper media in order to better understand the role that the media can potentially play in how welfare recipients are perceived by others and by themselves. The empirical material consists of 74 articles published in two leading Swedish tabloid newspapers - Aftonbladet and Expressen - during the years 2011 and 2017. With Ernesto Laclau & Chantal Mouffe’s discourse theory, we have been able to identify six discursive subject positions that welfare recipients are offered in the material. Our findings show that these subject positions contribute to creating a picture of “deserving” and “undeserving” welfare recipients with the latter representing a threat to the cornerstones of the Swedish welfare state. This picture, however, is not static and between 2011 and 2017, subject positions that can be seen as “undeserving” have become more dominant in the discourse around welfare recipients.

 • Cárdenas, Camila
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Centre for Health Equity Studies (CHESS).
  The Association Between Level of Religiousness and Subjective General Health in Europe: Subjective measurements at four different European countries2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Studies linking religion and its impact on humans have increased over time with health being the most studied outcome in statistical analysis. Even so, the use of variables, models and approaches has been homogenous being applied among similar groups and places. The aim of the thesis is for that reason to investigate to what extent there is an association between religiousness and health in Cyprus (n=3 355), Finland (n=4 058), Norway (n=4 691) and Ireland (n=6 869) adjusting for potential confounders age, gender and education. Logistic regression analyses were applied, including subjective level of religiousness as predictor and good subjective general health as outcome in conjunction with the Theory of Attachment. The data is collected from The European Social Survey from 2008, 2010 and 2012. Middle religious have significant higher odds of good health than individuals that categorized by themselves as Not at all religious in Cyprus, Norway and Ireland while adjusting for age and education. Low, Middle and High religious are significantly associated with good health in Finland compared to Not at all religious. There is an association between religiousness and health in the four European countries while age and education potentially confound the relationship in Norway and Ireland.

 • Below Blomkvist, Mimmi
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Europakonventionen i skadeståndslagen: Förstärkt rättighetsskydd eller onödig kodifiering?2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The European Court of Human Rights (the Court) has become known as one of the most efficient international courts. Despite its efficiency, the Court struggles with an increasingly high case load. Because of the pressure put on the Court, the member states have been encouraged to improve their national remedies, making sure that violations of human rights can be seen to at a national level in accord- ance with the principle of subsidiarity. In other words, the member states need to improve the implementation of article 13, which states the right to efficient remedies.

  A remedy is a multi-faceted expression, including both administrative proceed- ings as well as traditional court proceedings. The word remedy includes both the procedure as such as well as sanctions. In the caselaw of the European Court, compensation awarded by the member states to a victim of a violation of a con- vention based right has been considered an efficient remedy in accordance with article 13.

  In April 2018, the Swedish tort law received an additional paragraph stating that tort should be awarded those who been damaged because of a violation of a right based in the European Convention. Compensation in accordance with that law can be awarded by Swedish courts and the Chancellor of Justice. This thesis aims to find whether the compensational procedure of violations of the European Conventions in the Swedish system is an efficient compensatory remedy in accordance with article 13.

 • Piuva, Katarina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Brodin, Helene
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Just Like Any Other Family? Everyday Life Experiences  of Mothers of Adults with Severe Mental Illness in Sweden2020In: Community mental health journal, ISSN 0010-3853, E-ISSN 1573-2789Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores experiences of mothers in Sweden who care for their adult children suffering from severe mental illness. Using 15 interviews with mothers from 40 to 80 years old, the article examines how predominant professional knowledge and sanism constructs the mothers and their children as deviant and what counterstrategies the mothers develop as a response to these experiences of discrimination. The findings show that the mothers’ experiences are characterized by endless confrontations with negative attitudes and comments that have forced them to go through painful and prolonged processes of self-accusations for not having given enough love, care, support and help in different stages of their children's life. But the mothers’ experiences also reveal important aspects of changes over the life span. As the mothers are ageing, the relationship between them and their children becomes more reciprocal and the ill child may even take the role as family carer.

 • Public defence: 2020-02-04 13:00 De Geersalen, Geovetenskapens hus, Stockholm
  Stoltz, Jonathan
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physical Geography.
  Perceived Sensory Dimensions: A Human-Centred Approach to Environmental Planning and Design2019Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Increased urbanization, stress and lifestyle related illness, and biodiversity loss are some of the most urgent challenges today. The potential contributions from green spaces and infrastructures in relation to these challenges are several. In addition to benefits such as climate and water regulation, air purification, food production, and biodiversity conservation, certain aesthetic, i.e. perceived, qualities of green features and natural settings have been shown important for people’s health and wellbeing. The potential of such qualities to aid restoration from stress and attention fatigue is well documented. It has also been suggested that they could support pro-environmental behaviours, promote physical activity, and increase general wellbeing. A difference between grey/urban and green/natural settings has been highlighted in previous research. There is a need however for a more nuanced understanding of the most important qualities in the environment to consider in order to support human health and wellbeing over time.

  Through a universal, human-centred approach, where needs, motivations, and meaningful experiences are considered before specific means of physical implementation, this thesis adopts a framework of eight aesthetic qualities, termed perceived sensory dimensions, accounting for basic human needs in relation to green areas. This framework is investigated and developed in different contexts and at different scales to aid an evidence-based approach to environmental design, planning, and evaluation from a human health and wellbeing perspective. A dialectic model based on the framework is suggested as a means to facilitate the inclusion of this level of analysis in, e.g. trans- and interdisciplinary research settings, and in environmental design and planning practices.

 • Lukas, Lina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies.
  Kammen, ett litet, men ack så betydande föremål: Dess utseende, funktion och betydelse under folkvandringstid och vendeltid.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay deals with combs typological developments in shape and apperance during the Migration period and Vendel period, 400 - 700 A.D. as well as their meaning and function in society. The importance of combs mentioned in folklore and mythologies, with focus on both life and death. The combs and their significance are put into an everyday context, from begin a functional object to be a social status carrying symbol in society.

 • Edman, Johan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Criminology.
  Att förhandla sin sjukdom: Recension av: Frida Wikström, Att skriva sig ut: Nya terapeutiska miljöer och tvångsvårdadepatienters subjektsformering 1967–1992, Pandoraserien XXVI (Arkiv:Lund 2018). 278 s.2019In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 139, no 4Article, book review (Other academic)
 • Edman, Johan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Criminology.
  En egendomlig pjäs: Den svenska narkotikapolitikens historia och möjliga framtid2019In: Tidskrift för Kriminalvård, no 4Article in journal (Other academic)
 • Dziedziech, Alexis
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute.
  Khalili, Dilan
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute.
  Theopold, Ulrich
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute.
  Digging Back in Evolution: Danger in Drosophila2018In: Journal of Damage-Associated Molecular Patterns, Vol. 1, no 1, p. 1-8Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Insects, including the fruit fly, Drosophila melanogaster are used to study a wide array of processes, many of which are known or are expected to be regulated by damage-associated molecular patterns (DAMPs). These include regenerative processes after wounding, replacement of cells by cell competition, induction of immunity and inflammation, responses against tumorous cells and neurodegeneration. Most, if not all of these processes have beneficial outcomes on organismal health but may also lead to pathologies, which often resemble those observed in humans. Drosophila offers unique opportunities to analyze and manipulate genes and pathways related to these immune consequences with high temporal and local resolution. Ultimately, such detailed analyses in the Drosophila model will aid in our understanding of the roles DAMPs play at the bifurcation between physiological and pathological outcomes in other animal species, including humans.

 • Golubeva, Olga
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Duljic, Michel
  Keminen, Ripsa
  The impact of liquidity risk on bank profitability: some empirical evidence from the European banks following the introduction of Basel III regulations2019In: Journal of Accounting and Management Information Systems, ISSN 1089-652X, E-ISSN 1064-6647, Vol. 18, no 4, p. 455-485Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research Question: The study investigates the impact of liquidity on bank profitability following implementation of the Basel III regulations. Motivation: The theoretical framework of the paper draws upon previous research (Athanasoglou et al., 2008; Arif & Nauman Anees, 2012 and Dietrich et al., 2014) and assumes liquidity ratios to have a varying influence on bank profitability, depending upon a bank's specific and macroeconomic indicators. Idea: This study considers multiple proxies of bank liquidity, including Liquidity Coverage Ratio, a new measure inspired by the Basel III framework, and Loan-to-deposit and Financing gap ratio. Alongside traditionally-applied profitability measures, Earnings before Taxes, Depreciation and Amortisation are assumed to be alternative proxies. Data: In the study, a data set of 45 European banks with 180 observations during 2014-2017 and 37 observations for 2018 has been analysed. Tools: The study proposes a quantitative model based upon Ordinary Least Squires techniques complemented by Weighted Least Squares regressions analysis. Findings: The alternative liquidity risk measures have a significant and positive impact only on some profitability proxies, and an insignificant effect on others. The Basel III liquidity measure, LCR, was an insignificant contributor to all return proxies, which requires further investigation. The results also indicate that an increase in bank size and net provision for loan losses decreases profitability proxies. We also found mixed results concerning the effects of deposits and securities gains and losses on bank profits, and provided possible explanation.

 • Public defence: 2020-01-31 10:00 Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Stockholm
  Broomé, Sara
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Meteorology . Stockholm University.
  Atlantic Water in the Nordic Seas: A satellite altimetry perspective on ocean circulation2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The Atlantic Water in the Nordic Seas contributes to the mild climate of Northern Europe and is the main oceanic source of heat for the Arctic. The northward bound transport of the warm and saline Atlantic Water is mediated by a topographically constrained cyclonic boundary current along the Norwegian continental slope. The analysis within this thesis is based on satellite observations of dynamic Sea Surface Heights (SSH) from 1993 to the recent present, combined with both hydrographic observations and modelling. It provides some new perspectives and results, as well as corroborates the essential role of bottom topography for the circulation in the Nordic Seas.

  In the first part of the thesis, the topographic constraint is used in the analysis by examining the satellite-derived SSH along topographic contours. We find stationary along-contour anomalies that indicate deviations from strict topographic steering. However, we show that these deviations are dynamically consistent with, and can be explained by, potential vorticity conservation in an adiabatic steady-state model for flow over a topographic slope. The analysis along topographic contours is further developed to study northward-propagating, low-frequency ocean temperature signals. These signals have an expression in the SSH and their propagation speed is remarkably slow compared to the current speed. We propose a conceptual model of shear dispersion effects, in which the effective advection speed of a tracer is determined not only by the rapid current core, but by a mean velocity taken over the cross-flow extent of Atlantic Water. The model predicts a reduced effective tracer advection velocity, comparable to the one observed.

  The close connection between anomalies in SSH and heat content is further used to study decadal variability in the Nordic Seas. There is a shift in decadal trends in the mid-2000s, from a period of strong increase in SSH and heat content to a more stagnant period. We find this variability to be forced remotely, rather than by local air-sea heat fluxes. By developing a conceptual model of ocean heat convergence, we are able to explain the broad features of the decadal changes with the temperature variability of the inflowing Atlantic Water from the subpolar North Atlantic.

  In the final part of the thesis, satellite-derived surface geostrophic velocity fields are used as input to a Lagrangian trajectory model. Based on this, we study the fractionation of the Atlantic Water in the Nordic Seas between the two straits towards the Arctic Ocean: the Barents Sea Opening and the Fram Strait. This Lagrangian approach also provides insights on the origin of the water that reach the straits. We find that it is the frontal current branch, rather than the slope current, that contributes to the variability of the Barents Sea Opening inflow of warm Atlantic Water, and thus potentially to the climate of the Barents Sea and its sea ice cover.

 • Public defence: 2020-01-31 13:00 hörsalen, Frescati backe, Stockholm
  Eriksson, Christine
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  A preschool that brings children into public spaces: Onto-epistemological research methods of vocal strolls, metaphors, mappings and preschool displacements2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The interest of this doctoral thesis in early childhood education concerns the discourse on the need to integrate as well as include the youngest children in society. The overall purpose is to produce methodological experimentations on the possibilities of constructing a preschool which facilitates for preschool and preschool children to be present and take place in, and thereby participate in the construction of public spaces, together with other actors and the places themselves. The aim is to experiment with displacing preschool practices from their institutionalised place into public spaces, inspired by various site-specific artistic place-based methods, in order to develop situated onto-epistemological research methods for early childhood education research. These emerging methods aim to enhance interaction between the preschool institution – including the children – and public spaces, as spaces of societal interaction and transaction between different actors.

  The preschool institution was founded in a modernist era which set out to construct a society that could offer safe and appropriate places for all citizens. The institutional preschool was organised as such a separate and reserved place for children in society, but the physical preschool walls and doors simultaneously separate children from the non-institutional places of society – the public places. The public space upholds the potential for interaction, exchange and public action for change.

  In the empirical fieldwork enacted for this project, I as a researcher, a group of the youngest preschool children (1-3 years), and a number of educators, enacted together so-called vocal strolls in the public transport system in Stockholm. The research project functions as a method-producing practice, where children’s places – the preschool practices – are brought into adult’s places – public spaces – outside the preschool. The study thus produces emerging and situated – in situ – research methods in collaboration with a preschool (and its children and practices) and the public spaces we encountered and interacted with. The thesis takes an onto-epistemological theoretical stance, to define the research, not as separated from the world, but as one of many practices collaborating in the production of methods on how to take place in public spaces (cf. Stengers, 2018; Barad, 2007).

  The thesis consists of three published research papers which delineate vocal strolls, vocal mappings, metaphors and displacements as early childhood education research methods that facilitate a preschool which enables children to take place in public spaces. The onto-epistemological research methods which emerged in this study have been inspired by artistic site-specific practices, which have a long tradition of developing methods on how to move art out from art institutions, e.g. museums, galleries and art-studios. These research methods are embodied methods, which produce a direct knowledge and always transform in relation to the situation and the spatial conditions of a place. Vocal metaphors, strolls, mappings and displacements are constructed in the process of collaboration between multiple different ways of enacting a place and being enacted by the place. This study has shown the possibility of developing place-based research methods for early childhood education research with the aim of understanding how they might transform our notions and practices of preschool.

 • Public defence: 2020-01-31 13:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Stockholm
  Qviström, Linda
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies.
  Rum utan utsikt: Fönster och ljus i medeltida byggnader2019Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Windows, light and a view are self-evident parts of contemporary interiors. This was not the case in Scandinavia during the Middle Ages (c. 1050–1520 CE), when closed spaces without wall openings were standard. Windows fulfilling modern needs and regulations, providing rooms with light and a view, did not come into common use until the 18th century, and in some contexts even later.

  The perception of light and darkness, and of what is understood to be light or dark, is changeable – as are people’s sensorial experiences and their definitions of the senses. The provision of as much light as possible has not always been the most desirable quality in buildings, even in rooms provided with windows. The importance of and need for light have varied a lot over time and in different situations. During the Middle Ages, light openings were used in a more distinct and direct way, to meet specific requirements – not to provide rooms with an ambient level of light. Looking at the use of lighting equipment during the same period, it seems that both daylight and artificial light were used in similar, more specific and situational ways. When it comes to a view, this was not something that was expected in any room, or from any window, during the medieval period.

  An overall purpose with the thesis is to discuss how people have related to windows, light and lighting inside buildings during the Middle Ages, both in Sweden generally and in the two regional research areas of Gotland and Uppland in particular. One of the starting points is that the materiality of windows and the use of artificial light were closely bound up with people’s perceptions of and attitudes to light in indoor environments. 

  In addition to past approaches to light and darkness, the thesis also discusses how windows and light were used in different contexts, what sorts of lighting conditions and contact surfaces between outside and inside they created, and how the use of windows interacted with the relationship between outdoor and indoors.

  The primary medium for this study is the material design and placement of windows. The source material consists mainly of standing buildings, archaeologically investigated building remains, and finds of window glass and lighting aids. Lighting equipment and window glass preserved in other contexts, mainly churches, are also considered, as are written sources and medieval images.

  The thesis contains six chapters, including an introduction and concluding discussion. Of the four central chapters, two are thematic, discussing windows and lighting from a long-term perspective, and two present in-depth regional studies of Uppland and Gotland respectively.