1234 1 - 50 of 171
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Flygare, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Föräldrars upplevelser av samhällets stödinsatser till barn med omfattande funktionsnedsättningar: "uppväxt hemma och sen då?"2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats presenterar resultatet av en kvalitativ intervjustudie som undersökt föräldrars specifika upplevelser av stöd till barn med omfattande funktionsnedsättningar och intellektuell funktionsnedsättning som växer upp i familjen. Med hjälp av Interpretative Phenomenological Analysis [IPA] och inspirerad av Urie Bronfenbrenners ekologiska systemteori framkom fem teman; kvaliteten i mötet mellan förälder och professionella, dold påfrestning, familjeliv - personlig assistans, barnperspektiv- barnets perspektiv- barnets delaktighet samt stödsystemets utformning och påverkan. Studiens övergripande fynd i resultatet tyder på behov av ett flexiblare stödsystem där föräldrar ges en aktiv del i beslutsprocessen för att tillsammans med professionella utforma stödinsatser anpassat efter det enskilda barnet och dess familj.

 • Mohseni, Nahid
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Tortyr - Ett symtom på samhällelig maktutövning: Om makt utanför och innanför tortyrrummet och dess uttryck ( överföring - motöverföring) i behandlingsrummet1998Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om makt, tortyr och dess följdverkningar. Uppsatsen syftar till och söker förstå samhället genom att relatera det till tortyr, att förstå tortyren och dess konsekvenser genom en analys av några aspekter av samhället där begreppet makt har en central roll. En omfattande analys genomförs därför av begreppet makt, makt en etiologisk faktor i uppkomsten av posttraumatiska skador. Den omfattande maktanalysen definierar makten som den styrande frånvarande strukturen. Uppsatsen söker dels förstå vad makten gör med en människa, hur detta kommer till uttryck i terapier med utgångspunkt från begreppen överföring-motöverföring, söker visa hur dessa människor förstås i det kliniska sammanhanget, söker belysa terapeutens insikt om fenomenet makt i terapier och i ett större perspektiv och dels söker belysa tortyröverlevandens upplevelser och uppfattningar och om makten, maktlöshet och hjälplöshet anses vara för dem centralt fenomen i sammanhanget. Den systematiska undersökningen består av intervjuer med tio offer för brott mot mänskliga rättigheter dvs individer som underifrån upplevt det nakna maktutövandet och med fem psykologer, psykoterapeuter som arbetar med följdverkningar av dessa brott mot mänskliga rättigheter. Intervjuerna med psykologer visar att frånvaro av överföring anses som det karaktäristiska för tortyröverlevandes överföring. Intervjuer med tortyröverlevanden uppfattar tortyr som en institution, ett av maktens instrument, tortyr rapporteras vara karaktäriserad av totalt maktlöshet, totalt hjälplöshet, totalt berövande av det personliga handlingskraften, tortyr söker bryta ner personligheten och sterilisera samhället från oppositionella, obekväma ”element”.

 • Schenling, Annika
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Larsson, Sofie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Speciallärares och specialpedagogers erfarenheter av elever med språkstörning: - en intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Åström, Jeanette
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Friberg, Tina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Relation är A och O och så lyfter allt!: Elevers delaktighet i upprättandet, genomförandet och utvärde- ringen av åtgärdsprogram i grundskolan. En studie av special- pedagogers och speciallärares förhållnings- och arbetssätt.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka elevers i grundskolans delaktighet i processen med upprättande av, arbete med samt utvärdering av åtgärdsprogram i grundskolan, utifrån specialpedagogers och speci- allärares perspektiv. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med nio specialpedagoger i sex olika sko- lor. Studien visar att elevernas deltagande i och inflytande i sina åtgärdsprogram är villkorat av ålder och förmåga att ta ansvar; med ökande ålder finns det större möjligheter till inflytande och deltagande. Elevernas möjlighet till inflytande beror också på specialpedagogernas barnsyn. Dessutom verkar det som att eleverna är mer involverade i vissa delar av processen i åtgärdsprogrammen och mindre i andra. En förutsättning för att eleverna ska kunna ges möjlighet att vara delaktig i åtgärdsprogrammen är goda relationer mellan elever och specialpedagoger/speciallärare samt mellan vårdnadshavare och specialpe- dagoger. Specialpedagoger/speciallärare i denna studie anser dock att skolans dokumentationsarbete tar tid från att bygga goda relationer med eleverna.

 • Frycklund, Åsa
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Öqvist, Anja
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Lärares praktiska kunskap i undervisningen av elever med språkstörning.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka de praktiska kunskaper lärare tillämpar vid undervisning av elever med språkstörning. All utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därav vill vi sätta ord på lärares praktiska kunskap i undervisningen. Studiens teoretiska utgångspunkt är teori om kunskap. Det finns olika sätt att se på kunskap och vi lyfter vetenskaplig-, teoretisk- och praktisk kunskap samt praktisk klokhet. För att bemöta elever med språkstörning krävs att lärare har både teoretisk- och praktisk kunskap. 

  Det empiriska materialet utgörs av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Åtta lärare deltog i studien och samtliga undervisade på mellanstadiet. Undersökningen genomfördes i två kommuner och med stöd av den hermeneutiska tolkningsmetoden har materialet analyserats. 

   

  Studien visar att det lärarna sätter ord på angående begreppet språkstörning visar på en osäkerhet kring det vetenskapliga begreppet men genom praktisk kunskap kan de ändå sätta ord på vad det innebär genom att koppla det till enskilda elever. Vidare har det framkommit i studien att de lärare som intervjuats inte tycker sig ha tillräckligt med teoretisk kunskap, samtidigt som de visar att de besitter praktisk klokhet. Däremot uttrycker de ett behov av att få tid och möjlighet att koppla ihop och kombinera de olika kunskaperna. Lärarna visar prov på praktisk kunskap genom att göra anpassningar utifrån elevers olika behov, situation och sammanhang. De uttrycker en frustration över att inte räcka till och lyfter ett behov av stöd från speciallärare/specialpedagog. De önskar även mer teoretisk kunskap och tid för gemensam reflektion. Lärarna beskriver att lärmiljön har stor betydelse för elever med språkstörning ur fysiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv, men tycker att behoven av rätt lärmiljö är svåra att tillgodose.

   

 • Puman, Elisabet
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Wetterberg, Petra
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Lärande genom berättande: En systematisk litteraturstudie2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Holms, Peter
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Arbetets mening och arbetsengagemang hos HR-medarbetare2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Public defence: 2020-03-20 10:00 Ka-Sal C (Sven-Olof Öhrvik), Electrum 1, våningsplan 2, Stockholm
  Gurung, Ram Bahadur
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Random Forest for Histogram Data: An application in data-driven prognostic models for heavy-duty trucks2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Data mining and machine learning algorithms are trained on large datasets to find useful hidden patterns. These patterns can help to gain new insights and make accurate predictions. Usually, the training data is structured in a tabular format, where the rows represent the training instances and the columns represent the features of these instances. The feature values are usually real numbers and/or categories. As very large volumes of digital data are becoming available in many domains, the data is often summarized into manageable sizes for efficient handling. To aggregate data into histograms is one means to reduce the size of the data. However, traditional machine learning algorithms have a limited ability to learn from such data, and this thesis explores extensions of the algorithms to allow for more effective learning from histogram data.

  The thesis focuses on the decision tree and random forest algorithms, which are easy to understand and implement. Although, a single decision tree may not result in the highest predictive performance, one of its benefits is that it often allows for easy interpretation. By combining many such diverse trees into a random forest, the performance can be greatly enhanced, however at the cost of reduced interpretability. By first finding out how to effectively train a single decision tree from histogram data, these findings could be carried over to building robust random forests from such data. The overarching research question for the thesis is: How can the random forest algorithm be improved to learn more effectively from histogram data, and how can the resulting models be interpreted? An experimental approach was taken, under the positivist paradigm, in order to answer the question. The thesis investigates how the standard decision tree and random forest algorithms can be adapted to make them learn more accurate models from histogram data. Experimental evaluations of the proposed changes were carried out on both real world data and synthetically generated experimental data. The real world data was taken from the automotive domain, concerning the operation and maintenance of heavy-duty trucks. Component failure prediction models were built from the operational data of a large fleet of trucks, where the information about their operation over many years have been summarized as histograms. The experimental results showed that the proposed approaches were more effective than the original algorithms, which treat bins of histograms as separate features. The thesis also contributes towards the interpretability of random forests by evaluating an interactive visual tool for assisting users to understand the reasons behind the output of the models.

 • Public defence: 2020-03-20 14:00 Wangari, Widerströmska huset (KI), Solna
  Friedrich, Stefanie
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Biochemistry and Biophysics.
  Computational Analysis of Tumour Heterogeneity2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Every tumour is unique and characterised by its genetic, epigenetic, phenotypic, and morphological signature. The diversity observed between and within tumours, and over time, is termed tumour heterogeneity. An increased heterogeneity within a tumour correlates with cancer progression, higher resistance rates, and poorer outcome. Heterogeneity between tumours explains aspects of a treatment’s ineffectiveness. Depending on a tumour’s unique signature, common processes like unhindered cell proliferation, invasiveness, or treatment resistance characterise tumour progression. Studying tumour heterogeneity aims to understand cancer causes and evolution, and eventually to improve cancer treatment outcomes. 

  This thesis presents application and development of computational methods to study tumour heterogeneity. Papers I and II concern the in-depth investigation of clinical tissue samples taken from prostate cancer patients. The findings range from spatial expansion of gene expression patterns based on high-resolution data to a gene expression signature of non-responding cancer cells revealed by spatio-temporal analysis. These cells underwent a transition from an epithelial to a mesenchymal phenotype pre-treatment. Papers III and IV present tools to detect fusion transcripts and copy number variations, respectively. Both tools, applicable to high-resolution data, enable the in-depth study of mutations, which are the driving force behind tumour heterogeneity.

  The results in this thesis demonstrate how the beneficial combination of high-resolution data and computational methods leads to novel insights of tumour heterogeneity. 

 • Public defence: 2020-03-20 13:00 Lilla hörsalen, Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm
  Petersen, Petra
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Delaktighet och digitala resurser: Barns multimodala uttryck för delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden2020Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Children's different expressions of agency when using digital tablets in preschools in multilingual areas are explored in this study. Drawing on ideas problematizing the mono-lingual norm in western education (Björk-Willén, Gruber & Puskás, 2013; García, 2009; Kultti, 2012), the understanding is broadened of children's use of e.g. multilingual applications in ongoing projects. The use of digital resources in pedagogical documentation (c.f. Lenz Taguchi, 2013) is also in focus and children’s processes of creating their own documentation using digital tablets are discussed.

  Using a social semiotic approach (Kress, 1997; Selander & Kress, 2010) where children's multimodal communication is in focus, in combination with the notion of translanguaging (García, 2009), makes it possible to explore both multimodal and multilingual aspects of young children’s agency in day-to-day activities.

  Qualitative video observations of children as well as multimodal focus groups with teachers were used to reflect multimodal interaction between peers as well as with the tablet. Wireless recordings of the tablet screen were made when possible. Consolidating formal ethical guidelines (Vetenskapsrådet, 2017), particular ethical problems concerning informed consent when filming children were addressed proactively communicating with the children before and during the video recording process and allowing them to participate in the process of data collection if they wanted to.

  Incorporating other modes than verbal majority language using the affordances emerging in the use of digital tablets, children were able to express agency in both multilingual and multimodal ways. Photographical and portable modes were used by the children to create their own documentation and verbal content beyond the majority language, in applications including online and locally created resources where parents were co-producers.

  The added difficulty of expressing agency as both a young child and as a speaker of a minority or non-majority language, is discussed. The use of multimodal digital resources to create translanguaging activities might serve to overcome the specific challenges these children face. In a diverse world, where multilingual children have a right to communicate in all languages, the results could propose new ways of thinking about children’s agency and translanguaging activities in preschool.

 • Helmy Rehnberg, Nora
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  The Effect of Interviewee Language on Suggestibility in a Forensic Interview Situation2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Challma, Sandra
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Effect of Visual Load on Auditory Steady-State Response and Subjective Workload2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Attention can be directed to different modalities such as vision and hearing. Crossmodal attention perspective consider the distribution of simultaneous attention through different senses. It is unclear to which degree task-irrelevant sounds are processed during crossmodal attention. Measuring the auditory steady-state response (ASSR) can determine if and when an auditory threshold is present. Electroencephalogram (EEG) methods allow for measuring early detection of auditory interference during visual tasks. Participants performed a visual target detection task while being exposed to auditory stimuli. The visual task was manipulated in four conditions: no-load, low-load, medium-load, and high-load. NASA-TLX, a self-report workload measure, was used to assess workload difficulty levels. EEG recordings of the 40 Hz ASSR amplitude SNR suggested no visual load effects on the ASSR. Bayesian analysis indicated inconclusive findings and no definite conclusion can therefore be drawn. Current results suggest that basic auditory information does not seem to be easily affected by visual load.

 • Rosati, Eleonora
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute of Intellectual Property Law and Marketing Law.
  Branderella: Trade Marks and Fictional Characters2020In: Propriété Intellectuelle et Pop Culture / [ed] Yann Basire, LexisNexis Butterworths, 2020Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Different IP rights are available for the protection of fictional characters. As far as copyright is concerned, doubts may however subsist regarding the classification of characters as self-standing works which enjoy copyright protection separate from the works in which they are contained. In addition, copyright protection is limited in time and encompasses the external appearance of such characters. Trade mark protection might thus present a certain attractiveness, due to the fact that it could be virtually perpetual and relate to elements that are not necessarily connected with the external appearance of the character. This contribution discusses why trade mark protection could and/or should be pursued, and details advantages and shortcomings of such regime under EU law. As regards the latter, it is doubtful whether trade mark registration could be effectively pursued in each and every instance, particularly on consideration of the applicability of the absolute grounds for refusal or invalidity concerning distinctiveness, public policy and morality and aesthetic functionality. In addition, the scope of protection – where available – would go only as far as allowing the trade mark owner to repress third-party uses of identical or similar signs, insofar as such uses are uses in a trade mark sense and affect the functions of the registered trade mark. All this suggests that the most effective way to protect a fictional character through IP is a comprehensive strategy that relies on different rights allowing the pursuit of different objectives of exclusivity, but is also conscious of the limitations that are inherent to each and every right.

 • Fernando, Bernadeen
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Atik, Deniz
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  "Vi måste exkludera för att inkludera": En kvalitativ studie kring åtta fritidslärares perspektiv på sitt arbete med nyanlända elever i fritidshem2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att synliggöra fritidslärarares arbete med att inkludera nyanlända elever i fritidshemmet. I vår studie har vi utgått ifrån kvalitativa studier i form av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna skedde på två olika skolor i samma kommun med åtta fritidslärare. Utifrån erfarenheter och upplevelser från fritidslärarna har vi fått fram ett resultat och analys i samband med två olika teorier. Analysen skrevs utifrån en tematisk analys och diskussionen i stöd av tidigare forskning. Resultaten av denna studie har visat hur fritidslärarna beskriver sitt arbete med inkludering. Detta med hjälp av tillgängliga redskap såsom bilder, lekar, sånger och IKT. Hinder som har lyfts fram av fritidslärarna är att det är brist på personal och att de behöver mer tillgång till fler redskap. Slutsatsen av vår studie visar att fritidslärarna är eniga om att fritidshemmet är en viktig plats för de nyanlända eleverna för att de ska kunna inkluderas, skapa sociala relationer samt utvecklas språkligt och i sitt lärande.

 • Häggström, Olle
  et al.
  Hirscher, Timo
  J.W. Goethe University, Germany.
  Water transport on infinite graphs2019In: Random structures & algorithms (Print), ISSN 1042-9832, E-ISSN 1098-2418, Vol. 54, no 3, p. 515-527Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  If the nodes of a graph are considered to be identical barrels – featuring different water levels – and the edges to be (locked) water‐filled pipes in between the barrels, consider the optimization problem of how much the water level in a fixed barrel can be raised with no pumps available, that is, by opening and closing the locks in an elaborate succession. This model is related to an opinion formation process, the so‐called Deffuant model. We consider the initial water profile to be given by i.i.d. unif(0,1) random variables, investigate the supremum of achievable water levels at a given node – or to be more precise, the support of its distribution – and ask in which settings it becomes degenerate, that is, reduces to a single value. This turns out to be the case for all infinite connected quasi‐transitive graphs, with exactly one exception: the two‐sided infinite path.

 • Deijfen, Maria
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics.
  Hirscher, Timo
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics.
  Lopes, Fabio
  Competing frogs on Z2019In: Electronic Journal of Probability, ISSN 1083-6489, E-ISSN 1083-6489, Vol. 24, article id 146Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A two-type version of the frog model on Z^d is formulated, where active type i particles move according to lazy random walks with probability p_i of jumping in each time step (i = 1; 2). Each site is independently assigned a random number of particles. At time 0, the particles at the origin are activated and assigned type 1 and the particles atone other site are activated and assigned type 2, while all other particles are sleeping. When an active type i particle moves to a new site, any sleeping particles there are activated and assigned type i, with an arbitrary tie-breaker deciding the type if the site is hit by particles of both types in the same time step. Let G_i denote the event that type i activates infinitely many particles. We show that the events G_1 intersect G_2^c and G_1^c intersect G_2 both have positive probability for all p_1,p_2 in (0,1]. Furthermore, if p_1 = p_2, then the types can coexist in the sense that the event G_1 intersect G_2 has positive probability. We also formulate several open problems. For instance, we conjecture that, when the initial number of particles per site has a heavy tail, the types can coexist also when p_1 not equal p_2.

 • Gantert, Nina
  et al.
  Heydenreich, Markus
  Hirscher, Timo
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics.
  Strictly weak consensus in the uniform compass model on Z2020In: Bernoulli, ISSN 1350-7265, E-ISSN 1573-9759, Vol. 26, no 2, p. 1269-1293Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We investigate a model for opinion dynamics, where individuals (modeled by vertices of a graph) hold certain abstract opinions. As time progresses, neighboring individuals interact with each other, and this interaction results in a realignment of opinions closer towards each other. This mechanism triggers formation of consensus among the individuals. Our main focus is on strong consensus (i.e., global agreement of all individuals) versus weak consensus (i.e., local agreement among neighbors). By extending a known model to a more general opinion space, which lacks a “central” opinion acting as a contraction point, we provide an example of an opinion formation process on the one-dimensional lattice Z with weak consensus but no strong consensus.

 • Bengtsson, Carl
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Slutet för trippelalliansen: Orsaken till konflikten mellan Turkiet och Israel2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay aims to investigate Turkey’s changed foreign policy towards her longtime ally Israel.  The essay has been made by a case-study of foreign policy change. Turkey has almost since the nation was founded shared the same objectives as the West, and has therefore served as a tool for Western interests in the region. Turkey and Israel both shared the same friends-andfoes perceptions, which was fundamental for the alliance. The last one and a half decade Turkish domestic politics has undergone huge shifts in its dynamic, which has affected the relation to Israel. At the same time, the region has undergone big shifts in its balance of power, and Israel has allied with opposite factions in for Turkey crucial struggles. As shown in the conclusions, Israel is now seen as an obstacle for Turkish power pretensions in the region, and a threat towards the state.

 • Bergman, Anna Inez
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History and International Relations.
  “The Safe Solution of Women's Greatest Hygienic Handicap”: Varufiering och medikalisering i reklam för mensskydd i 1920-talets USA2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Bergqvist, Kim
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Osämja och fiendskap mellan kungar och stormän: Lojalitetskonflikter och politiska värden i Norge och Sverige, c. 1250–13702019In: Collegium Medievale, ISSN 0801-9282, E-ISSN 2387-6700, Vol. 32, no 2, p. 171-191Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses different paradigms for analysis of conflicts between magnates and kings in the period c. 1250–1370 in Norway and Sweden. During the past few decades, the study of feuds and the idea of the survival of a feud culture into the Late Middle Ages or Early Modern period has been prevalent in scholarship on medieval Scandinavia. Here it is argued that conflicts between kings and magnates in the period under study were perceived as being of a different order than conflicts between individual or groups of magnates, both by kings and by magnates themselves. Magnates were protective of their right of resistance against unlawful kings, and increasingly presented themselves as protectors of the common good, and representatives of the community of the realm. Kings, meanwhile, began to label any (armed) resistance to their initiatives as treason, leaning on Roman law. These circumstances should make scholars wary of ignoring the constitutional and legal ramifications of aristocratic resistance.

 • Lövgren, Evelina
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Avlyssnad?: En studie om användandet av hemliga tvångsmedel i preventivt syfte2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The legal mandate for taking secret interception measures has increased. Law enforcement agencies can now not only monitor the communications of individuals when they are suspected of a crime. Secret interception measures can be taken before a crime is committed, if there are vague signs that an individual could perhaps commit a crime. This progress in preventive direction is a cause of internationalization, social and technological development and increased organized crime and terror. Therefore, the state and the public have a strong interest in gaining access to an increased amount of data. However, these coercive measures constitute an infringement of the individual's interest in privacy and protection of privacy. In this paper, based on a legal dogmatic method, the relationship between the rule of law security guarantees, personal integrity and crime prevention is analysed. The paper finds that it is important for both the individual and the state power that the legislature carefully considers whether a breach of personal integrity is justifiable. Moreover, some aspects of preventive use of coercive measures are of greater importance than others. These include the requirements for the functioning of the legislation in a democratic society, the precision and predictability of the law, as well as the existence of independent review, control and protection against abuse. A regulation without these requirements could lead to negative legal consequences and both mistrust and insecurity among citizens.

 • Public defence: 2020-03-18 13:15 sal FB52, AlbaNova universitetscentrum, Stockholm
  Torsello, Francesco
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physics.
  Theoretical and numerical bimetric relativity2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  General relativity (GR) is the standard physical theory describing gravitational interactions. All astrophysical and cosmological observations are compatible with its predictions, provided that unknown matter and energy components are included. These are called dark matter and dark energy.

  In addition, GR describes the nonlinear self-interaction of a massless spin-2 field. In particle physics, there are both massless and massive fields having spin 0, 1 and 1/2. It is then well-justified to ask whether a mathematically consistent nonlinear theory describing a massive spin-2 field exists.

  The Hassan–Rosen bimetric relativity (BR) is a mathematically consistent theory describing the nonlinear interaction between a massless and a massive spin-2 field. These fields are described by two metrics, out of which only one can be directly coupled to us and determines the geometry we probe.

  Since it includes GR, BR is an extension of it and provides us with new astrophysical and cosmological solutions. These solutions, which may give hints about the nature of dark matter and dark energy, need to be tested against observations in order to support or falsify the theory. This requires predictions for realistic physical systems. One such system is the spherically symmetric gravitational collapse of a dust cloud, and its study is the overarching motivation behind the thesis.

  Studying realistic physical systems in BR requires the solving of the nonlinear equations of motion of the theory. This can be done in two ways: (i) looking for methods that simplify the equations in order to solve them exactly, and (ii) solving the equations numerically.

  The studies reviewed in the thesis provide results for both alternatives. In the first case, the results concern spacetime symmetries (e.g., spherical symmetry) and how they affect particular solutions in BR, especially those describing gravitational collapse. In the second case, inspired by the success of numerical relativity, the results initiate the field of numerical bimetric relativity. The simulations provide us with the first hints about how gravitational collapse works in BR.

 • Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Barnrätt: ett rättsvetenskapligt ämne, tema eller perspektiv?2019In: Festskrift till Wiweka Warnling Conradson, Stockholm: Jure förlag AB , 2019Chapter in book (Other academic)
 • Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Voice but no choice: Children’s right to participation in Sweden2019In: Children’s constitutional rights in the Nordic countries / [ed] Haugli, T., Nylund, A., Sigurdsen, R. & Benediksen, L.R.L., Leiden: Brill Nijhoff, 2019Chapter in book (Refereed)
 • Durak, Eren
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of English.
  Speech fright: A study into communication apprehension and self-perceived communication competence among upper-secondary Swedish ESL/EFL students2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The topic of communication apprehension and self-perceived communication competence in a second language learning has had a growing resurgence in recent years. The consensus among scholars is that communication apprehension is disruptive and can manifest in difficulties and disabilities for second language acquisition. Research concerning communication apprehension for second language learning has been less than satisfactory, even more so in a Swedish context. Therefore, the aim of this paper is twofold: firstly, to investigate how prevalent communication apprehension is among upper-secondary Swedish ESL/EFL students in terms of sociolinguistic factors and secondly, to investigate the correlation between students’ scoring on the Personal Report on Communication Apprehension and the Self-Perceived Communication Competence Scale. The participants for this study consisted of 96 Swedish ESL/EFL students enrolled in two public upper-secondary schools in Stockholm. The data on students’ level of CA and SPCC were gathered using a survey comprising McCroskey’s Personal Report of Communication Apprehension and the Self-Perceived Communication Competence Scale. Data analysis included a T-test for independent samples and Pearson’s correlation coefficient with a student’s tdistribution. Analysis of means indicate a moderate level of communication apprehension in English among the participants. Statistically significant differences (p-value<0.001) were found among the participants based on gender, age, academic achievement and programme enrolment. The results also indicate that the participants reported a moderate level of self-perceived communication competence in English. They felt more competent communicating in dyads, with friends and acquaintances whereas they felt less competent with strangers and in public. This study can disclose a strong inverse correlation between the participants’ reported CA scores in relation to their SPCC scores (-0.75%). This relationship was statistically significant (pvalue<0.000) with a sample of 96 cases. Implications of findings could provide Swedish language teachers with insight into the extent of these variables and the relationship between willingness to communicate, communication apprehension and self-perceived communication competence.

 • Ahlgren, Marie
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Humlekil, Linn
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  "Alla vill ju kunna läsa": en intervjustudie om speciallärares erfarenheter2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Klamberg, Mark
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Raphaël Lemkin in Stockholm – Significance for his Work on “Axis Rule in Occupied Europe”2019In: Genocide Studies and Prevention, ISSN 1911-0359, E-ISSN 1911-9933, Vol. 13, no 1, p. 64-87Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Raphaël Lemkin coined in 1944 the term “genocide” when he published his book Axis Rule in Occupied Europe. A significant part of the material was collected when Raphaël Lemkin lived in Stockholm 1940-1941. This study introduces new information on how Lemkin was allowed to enter Sweden, his time as a lecturer at Stockholm university college and the persons who helped him in Sweden, most notably the prominent lawyer and politician Karl Schlyter. The study also raises the question whether the Swedish businessmen who travelled to Warsaw and helped Lemkin with acquiring documents about the Nazi occupation are the same Swedish businessmen who helped the Polish resistance to smuggle key documents about the holocaust to London via Stockholm.

 • Abdulle, Asha
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Mårsén, Camilla
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Läs- och skrivsvårigheter och psykisk ohälsa: En intervjustudie hur klasslärare resonerar kring elevers psykiska ohälsa och läs- och skrivsvårigheter2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att undersöka hur lärare upplever elevers läs- och skrivsvårigheter, psykiska ohälsa samt hur dessa två faktorer kan påverka varandra. Den ska även beskriva skolans elevhälsoarbete samt lärarnas upplevelser av det stöd de får från elevhälsans olika professioner. Det är en kvalitativ studie med en induktiv ansats och datainsamlingen har skett genom intervjuer med tio lärare på fyra olika skolor och analysen har genomförts med en fenomenografisk ansats. Det innebär att materialet har sammanställts och analyserats genom att uttalanden sammanfördes i olika teman för att förklara informanternas upplevelse av fenomenet. Dessa teman har sedan tolkats för att få fram ett budskap som beskriver deras upplevelse. Resultatet visar att lärare upplever att det finns ett samband mellan läs- och skrivsvårigheter och psykisk ohälsa. Vidare framkommer att lärarna upplever att de inte får det stöd som de förväntar sig från elevhälsan. De upplever brister i samarbetet med elevhälsan då de inte får närvara vid skolans elevhälsomöten. Vidare kan i studien utläsas att lärarna upplever att de genom sin erfarenhet kan identifiera elever med läs- och skrivsvårigheter tidigt i deras skolgång och att screeningar som visar elevers svårigheter sällan kommer som en överraskning utan snarare är en bekräftelse på vad de själva redan upptäckt. Däremot upplever de att det kan ta för lång tid med insatser för dessa elever samt att resursbrist kan bidra till att de inte får den hjälp de borde ha och att detta leder till försämrad psykisk hälsa för dessa elever.

   

 • Byström, Hjalmar
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Lyberg, John
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Kampen för samverkan: En kvalitativ studie om fritidspedagogens roll i klassrummet2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Järvi, Marie
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Myhrberg, Jessica
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Smartboard + Matematik = ?: Förskollärares användning av Smartboard vid matematiskt lärande i förskoleklass2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att undersöka hur sex förskollärare, uppdelat på två enheter använde sig av Smartboards vid matematiskt lärande. Tidigare studier har undersökt Smartboardens användningsområde i grundskolan. Vi var intresserade av att studera möjligheterna att använda Smartboard i verksamheter för yngre åldrar. Eftersom förskoleklassen ska fungera som en bro mellan skola och förskola kom vårt fokus att riktas mot hur Smartboards användes inom matematik och lärande i den verksamheten. Genom kvalitativa livsvärldsintervjuer som transkriberats till text har vi försökt att se hur förskollärarna beskriver sin verklighet utifrån våra frågeställningar kring användning av Smartboard. Detta har gjorts genom att vi har delat upp frågor och empirin inom tre olika teman: 1. Förhållningssätt, 2. Tid, planering och användning, samt 3. Lärande, material och program. Dessa teman användes sedan vid alla våra intervjutillfällen. I relation till studiens resultat har vi valt att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet. Resultatet visade att materialet var för litet för att göra generella och övergripande antaganden. Studien visade att alla förskollärarna uttryckte att Smartboards kunde vara ett bra hjälpmedel vid matematiskt lärande. Vi kunde dock se att det fanns en osäkerhet och bristande kunskap kring tekniken. En annan kunskap vi utrönt i vår studie, som visat sig sammanstämma med tidigare forskning, var vikten av förskollärarnas förhållningssätt till matematik och lärande i samband med användning av ny teknik i form av Smartboard. Studien visade att förskollärarna har ett behov av kompetensutveckling samt tid för reflektion, diskussion och träning för att implementera ny teknik.

 • Hernandez, Beatrice
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Problematisk skolfrånvaro, skolavhopp och förebyggande arbete i grundskola och gymnasium: En systematisk forskningsöversikt2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The absenteeism in school and academic failure, although it is a complicated problem, cannot be seen as a series of individual deficiencies or inabilities. The research confirms that the school system that bears the main responsibility can do much for anyone who risks not achieving educational goals, who are far from school and who suffer from mental illness. The pupil is not an isolated entity, it is part of an ecological multi-relational context and in order for the school to succeed in the educational mission, it is urgent to identify problematic factors at different levels such as individual, school, family and community level. With knowledge of causal factors, implementation and prevention work can be pushed forward so that the phenomenon of school absenteeism and school failure can be avoided. The study of these causal factors and preventive measures is the main purpose of the thesis. As a methodology in this study, a systematic review of the current research has been done. Thus, 20 national and international scientific articles, developed in the field of problematic school absenteeism, have been investigated.The result of these shows that the underlying causes of student's exclusions from school are multidimensional. At the school level: academic failure, poor rates, negative school climate, unjustified teachers, lack of student influence and participation, bullying and psychical illness. These aspects mean that the effectiveness of the school and its inability to support students at risk for school dropout should be questioned. At the family and community level, several different underlying causes are identified which interact in a socio-ecological dependency: poverty, family economic conditions, parental education attainment, tragic life events, discrimination, and mental health. Therefore, the work of preventing absenteeism and improving school attendance should take into account these frameworks.An advantage of the research overview is that it shows that evidence-based knowledge and current research can help develop a scientific strategy, important for the special educational competence regarding the school's development work with school environments, students 'educational goals, student health, quality of teaching but in general, better understanding of the processes that lead to dropping out of school.

 • Jansson, Christoffer
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Angleborn, Jill
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Utomhusmiljön som rum för lärande: En kvalitativ studie om fritidshemspersonals uppfattningar av uterummet som arena för undervisning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att genom ett rumsperspektiv undersöka hur fritidshemspersonal bedömer utomhusmiljön som arena för lärande i fritidshemsverksamhetens undervisning. Kunskap om området erhölls genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer som transkriberades och analyserades med en tematisk analysmetod. Resultatet visade att beroende på fritidshemspersonalens uppfattningar av utomhusmiljön, uttalade de sig om samt använde vissa platser mer än andra och de förknippade vissa platser som bättre lämpade för undervisning. Vidare uppfattades vädret som ett möjligt hinder i utomhusundervisningen. Detta hinder var förenat med elevernas kläder och inte med vädret och utomhusmiljön i sig. Av vissa fritidshemspersonal uppfattades även uterummets storlek, tillgänglighet samt den byggda miljön som ett hinder i användningen av uterummet. Resultatet visade även att fritidshemspersonalen menade att uterummet möjliggjorde ett genomförande av flertalet aktiviteter i samspel mellan personal och elev samt mellan eleverna, där planerade aktiviteter skulle erbjuda en social praktik som avsåg relationsbygge samt en lärandemiljö. Den fria leken i uterummet kunde bli ett hinder för eleverna där fritidshemspersonalens förmågor att styra och stödja eleverna in i aktiviteter var viktiga för ett möjligt samspel. Samtlig fritidshemspersonal i studien förenade uterummet med en pedagogisk verksamhet som berikade elevernas sociala erfarenheter och handlingar. Slutsatsen är att utomhusmiljön uppfattas som en arena för undervisning som berikar elevernas erfarenheter i ett lärande utifrån varierande aspekter.

 • Mc Glynn, Dennis
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Winterman, Amanda
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Lekens betydelse för skolans verksamhet.: En kvalitativ studie av lek på fritidshemmet.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att ge förståelse tillika kunskap gällande leken som pedagogiskt verktyg på fritidshemmet. Studien bygger på 6st kvalitativa, semistrukturerade intervjuer som analyserats med hjälp av en hermeneutisk- samt tematisk metod. Det sociokulturella perspektivets syn på lärande och utveckling har använts som teoretiskt ramverk men också begrepp från tidigare forskning om lek. Resultatet visar på fritidspedagogernas olika sätt att arbeta med lek i praktiken samt lekens olika syften för elevernas fortsatta utveckling såväl kunskapsmässigt som socialt. Slutsatsen som studien resulterat i antyder att leken är mer än enbart en aktivitet för nöjes skull, den fungerar även som ett verktyg för social- tillika kunskapsutveckling.

 • Jonsson, Helene
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Brodell, Annelie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Inkludering och förutsättningar för lärande2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi är båda verksamma inom grundsärskolan och utgångspunkten för detta arbete har varit de svårigheter som vi uppfattat kring inkludering av elever med utvecklingsstörning och någon typ av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Då NPF är ett omfattande forskningsfält har vi valt att begränsa arbetet till utvecklingsstörning och ADHD och/eller autism. Utifrån detta har vårt syfte med denna studie varit att ge en bred bild av vilka förutsättningar och behov som är av vikt vid inkludering, och då i synnerhet för den valda elevgruppen. Detta är en kvalitativ studie och vi har valt litteraturstudie och fokusgruppintervju som datainsamlingsmetoder. Studiens resultat visar att definitionen av inkludering skiljer sig åt både mellan lärare verksamma på samma skola såväl som i litteraturen. Dock finns det en samstämmighet i stora delar av resultatet kring att inkludering handlar om att tillhöra ett sammanhang. För att känna tillhörighet framkommer kommunikation, att förstå och att göra sig förstådd som en viktig faktor. Det är också väsentligt att kartlägga verksamheten och elevens förutsättningar och behov så att detta kan bli utgångspunkt för inkluderingsarbetet. 

 • Norén, Sanna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Kjellman, Bettina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Samlingen - en mötesplats för lärande: Samlingen som lärandesituation2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka förskollärares föreställningar och erfarenheter kring samlingen som lärandesituation. För att uppnå syftet behövde vi svar på tre frågeställningar: Hur ser förskollärarna på sin roll i samlingen? Hur kan de påverka barnens möjligheter till lärande? Vilka förutsättningar anses viktiga för att möjliggöra barnens lärande i samlingen? Vi har valt att använda oss av intervjuer som den kvalitativa metoden, mer specifikt semistrukturerade intervjuer. Vårt resultat synliggör att förskollärarna i vår studie har olika uppfattningar om samlingen som en lärandesituation. Samtidigt är förskollärarna medvetna om att de spelar en ledande roll i samlingen, att de har ansvar för samlingens innehåll och utformning som en lärandesituation. Dessutom finns det andra faktorer som kan påverka samlingen som lärandesituation, nämligen utformningen av miljö och kultur. De slutsatser som vi har kommit fram till är att samlingen fungerar som en lärandesituation om man tänker igenom miljön, syfte med samlingen och att man är öppen för barnens intresse och talan.

 • Björkén, Maria
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Bovin, Leena
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  En metasyntes om flerspråkighet i en digital omvärld.: En samlad kunskapsöversikt över meningsbärande diskurser i aktuell forskning i yngre barns utbildning.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att genom en metasyntes med efterföljande analys synliggöra hur flerspråkighet framställs i relation till yngre barn och digitala verktyg i aktuell forskning. Andra förståelser om flerspråkighet öppnas upp genom det feministiskt poststrukturella perspektivet. Resultatet visar att flerspråkighet kopplas till etnicitet, invandring och socioekonomisk utsatthet. Flerspråkigheten blir i det här sammanhanget ett begrepp som bebor barnen, en egenskap kopplad till socioekonomisk utsatthet, etnicitet och multikulturalitet. Tillgång till digitala verktyg med multimodala funktioner gör det möjligt för barnen att positionera sig och andra både i enlighet med sin ursprungskultur och som deltagare i det dominerande majoritetsspråket samt som användare av digitala resurser. Maktbalansen förskjuts därmed och utbildningsvillkoren blir mer jämlika. Analys av metasyntesen beskriver en multilitteracitetsutveckling som synliggör informella metoder för litteracitetsinlärning i form av digital teknologi. Slutsatsen beskriver att barns vana med den digitala teknologin redan från tidig ålder skapar en ny dimension i litteracitetsutvecklingen. De får tillgång till en “olik” delaktighet i en lärande verksamhet som kombinerar olika subjektiviteter i ett digitalt multimodalt meningsskapande. Tillgång till alla sina språkliga resurser ger dem en möjlighet att välja att känna sig “hemma” i många diskursiva kontexter.

 • Alvarez Inostroza, Francisca
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Wrang, Sara
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Fritidshem + skolledning + specialpedagogik = blir vad?: En kvalitativ studie om hur fritidslärare och skolledning beskriver att samverkan kring elever i behov av särskilt stöd sker2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker hur fritidslärare och skolledning beskriver samverkan kring elever i behov av särskilt stöd sker under fritidshemstiden. Underlaget för studien består av semi-strukturerade intervjuer med fritidslärare och skolledning, där intervjuerna har analyserats tematiskt utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv och ett samverkansperspektiv. I studien har vi funnit att fritidslärare beskriver att det finns brister i samverkan kring elever i behov av särskilt stöd. En aspekt i detta har varit att skoltiden prioriteras framför fritidshemstiden. En annan aspekt har varit att specialpedagogerna inte är insatta i fritidshemmets struktur och verksamhet. Vidare fann vi en diskrepans mellan skolledningens formuleringsarena och fritidslärarnas realiseringsarena, där skolledningen uttryckte att det fanns adekvata strukturer för samverkan och fritidslärarna upplevde att det fanns brister i samsyn och styrning. En slutsats utifrån dessa resultat är att skolans utbildningsuppdrag prioriteras framför det demokratiserande och socialt utvecklande uppdraget som ingår i fritidshemmets verksamhet när det gäller samverkan kring elever i behov av särskilt stöd.

 • Björnsdotter, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Ett Skapande Fritidshem: En fenomenologisk kvalitativ intervjustudie kring åtta pedagogers perspektiv om estetiskt skapande på fritidshemmet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger upplever det estetiska skapandet som pågår på fritidshemmet för att få en bättre förståelse för fenomenet estetiskt skapande ur pedagogernas perspektiv. Två frågeställningar har undersökts, dels vilka upplevelser av fenomenet estetiskt skapande som fritidshemspedagoger har i sitt dagliga arbete med barn och dels hur de upplever att det estetiska skapandet påverkar barnen. För att ta reda på detta så har en kvalitativ metodansats använts. Materialet har analyserats genom en interpretativ fenomenologisk analys (IPA). Åtta pedagoger som arbetar på fyra olika fritidshem i Stockholms län har intervjuats.

  Resultatet visar att pedagogerna upplever att det estetiska skapandet antingen sker genom styrda aktiviteter där skapandet ofta förknippas med årstider, högtider och traditioner. Eller att skapandet sker genom spontana skapandetillfällen där pedagogernas roll är att anpassa sig till barnens intressen och möta deras önskemål. Resultatet visar även hur pedagogerna upplever att det estetiska skapandet påverkar barnens välbefinnande, kreativitet och kommunikation.

  De slutsatser som framkom var att pedagogerna visade sig ha en positiv inställning till det estetiska skapandet. En annan slutsats var att pedagogerna uttryckte att fritidshemmet borde erbjuda fler möjligheter till friheter i det estetiska skapandet.

 • Wittefeldt, Michaela
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Stedt, Karin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Fiffig värde(full)pedagogik i förskolan: Hur uttrycker pedagoger att barn lär sig normer, värden och regler i samspel med andra på förskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka vad värdepedagogik är och hur pedagogerna uttrycker att de lär ut värdepedagogik i förskolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Värdepedagogik är att kunna samspela med varandra så att alla mår bra och att lära sig att bli en god samhällsmedborgare. Förskollärarna säger att för att få barnet att känna sig värdefull är det viktigt att vara engagerad i det barnet gör, lyssna och vara närvarande. Värden som pedagogerna uttryckte var viktiga att lära ut var att respektera varandra, vara en bra kompis och demokrati. Kulturen på förskolan verkar vara att själva ordet regel klingar negativt men att de har en hel del oskrivna regler, så kallade normer. Förskollärarna uttryckte att de lär ut värden, normer och regler genom att barnen ser hur andra gör, ta hjälp av en fiffig kompis eller pedagog, försöka hitta lösningar tillsammans med barnen, träna på att lyssna och respektera varandra och reflektera över olika värden och regler tills de kan själv.

 • Lundkvist, Johanna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Mannesson, Christina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Den förgivettagna miljön: diskurser kring inne- och utemiljön i två läroplaner2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: att genom närläsning och analys undersöka och jämföra hur miljön, det vill säga ute- och innemiljön, skrivs fram i förskolans läroplan från 1998 och 2018. Metod: Utifrån vårt intresse fär närläsning och analys av förskolans läroplan med fokus på utemiljön, valde vi att använda oss av textanalys i form av diskursanalys som teori och metod. Resultat: Efter att vi jämfört de två utgåvorna av läroplanen visade det sig att det i Lpfö 98 fanns färre citat om miljön jämfört med i Lpfö 18, men att den tidigare läroplanen hade en större variation av de beskrivande orden. I de två läroplanernas texter framträdde två diskurser: diskursen om den förgivettagna utevistelsen och diskursen om den förgivettagna innemiljön som plats för didaktik.

 • Makas, Selma
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Nesbeth, Hannah
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Toddlarnas kamratkulturer i förskolan: Tillträdesstrategier till interaktion bland de yngsta barnen2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Jakobsson, Linda
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Carrasco Moya, Nicolas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Barns styrning i den vuxenfria leken: Strategier för inkludering och exkludering i den vuxenfria leken2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få syn på barns strategier för inkludering och exkludering i den vuxenfria leken. Metoden som användes i studien var etnografiska observationer med fokus på situationer då barnen engagerade sig i vuxenfria lekar. Studiens resultat visade på att barnen ofta använde sig av negativa responser i form av ”nej”, och icke verbala uttryck såsom att ignorera och gå ifrån för att exkludera oönskade deltagare och därmed skydda leken. Barnen som försökte bli inkluderade i andra barns lekar använde också sig av olika strategier såsom exempelvis att icke-verbalt träda in i leken, eller fråga barnen om lov att få delta. Ytterligare en del av våra upptäckter var att barnen använde sig av roller, kopplade till reproducerade samhällsnormer, som strategier för att styra lekens innehåll, styra andra barn och påverka sin egen samvaro. De mest förekommande strategierna vi såg var att barn gav andra barn förslag till underordnade roller såsom exempelvis bebis- och hundroller, och att andra barn tillskrev sig själva överordnade roller såsom exempelvis föräldraroller eller kungliga roller. Vi upptäckte dock inte att barnen använde sig av reproduktion av normer som direkta strategier för inkludering och exkludering i den vuxenfria leken.

 • Micic, Nicolas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Lärares digitala kompetenser: Lärares syn på IKT i skolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att kvalitativt undersöka lärares beskrivningar av sina digitala kompetenser, attityd till IKT och ansvarsfördelning av IKT på skolan. Studien använder sig av kvalitativa intervjuer där sex lärare från olika skolor i en större stad intervjuas på sina respektive arbetsplatser. Resultatet visar att lärarna generellt beskriver sig ha positiva attityder till IKT och menar att skolledningen bär det största ansvaret för att öka lärares digitala kompetenser. Lärarna i studien berättar även vilka IKT verktyg som finns tillgängliga på skolorna samt vilken IT-problematik som uppstår på respektive skola och hur de går tillväga för att lösa problemen. De slutsatser som presenteras är att IKT- verktyg finns tillgängligt på alla skolor, att skolan behöver ta ett större ansvar för lärarnas kompetensutveckling, att det råder delade meningar om digital kompetens bland lärarna samt att IT- problematik skapar hinder i undervisningen.

 • Söderman, Benjamin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Sterner, Mikaela
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  En arbetsplats i fickan: En studie om hur anställdas arbetstillfredsstaällelse påverkas av arbetsrelaterad FOMO, som en dimension av teknostress2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In line with today's modern technology development, the working methods of people and organizations have changed significantly. With the help of innovations in technology and the development of the mobile phone, updated information is available anywhere, anytime. In connection to this, new phenomena such as technostress have emerged. This qualitative study has investigated technostress, which refers to the stress that emerges with the use of technology, and the study has intended to broaden previous research. This has been executed by studying another phenomenon: work-related FOMO, which refers to the anxiety that arises in employees which are in fear of missing something important in the workplace. By conducting ten interviews with employees of an organization, called Beta, we had the intention to understand the connections between technostress and work-related FOMO and how they affect employees' job satisfaction. To analyze data and understand the emergence of stress and anxiety in connection with the use of technology, Self-Determination Theory has been used as a theoretical framework. After finalization of the analysis, a relationship between the two phenomena has been identified and work-related FOMO has been proposed as a new dimension in technostress, a dimension we call techno-anxiety. The results of the study further indicate that both technostress and work-related FOMO has a negative impact on employees' job satisfaction, although some of the usage of technology lies outside of the organization's scope. We have through this study gained a deeper understanding of how today's technology affects people in organizations.

 • Tesch, Jocelyn
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Äventyret på förskolans gård: plats, lärande och utomhuspedagogik för de yngre barnen2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att undersöka hur de yngre barnen i ålder 1-3 använder platsen på förskolegården som ett svängrum för kreativitet i relation till deras tidigare upplevelser. Genom utförda observationer och med hjälp av teoretiska begreppen tolkande reproduktion och affordance kunde man förstå barnens handlingar på gården samt hur detta kopplas till barnens lärande utomhus. Studiens resultat visar barns platser - lekstugan och staketet som blev en social sammansättning på förskolegården där barn gemensam producerade en värld utan vuxnas inflytande. Barns platser på förskolegården har blivit en träffpunkt för både stora och små, där båda världar möts och gläds med varandra.  Förskolan har redan en utvecklad utomhuspedagogik i form av stationer, men utifrån mitt resultat så uppstod en konflikt mellan den tänkta användningen av gården och hur barnen använde gården, så kallade barns platser. På dessa platser visade barnen olika lärandemoment, som bör uppmärksammas.

 • Sjöberg, Cornelia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Jansson, Marcus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Ekologisk hållbar utveckling som begrepp i förskolan: En studie som med hjälp av intervjuer och kritisk diskursanalys undersöker hur ospecifika formuleringar i läroplanen gör att samhällsdiskurser påverkar pedagogers förmedlande av begreppets innebörd2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the following study is to review how the term sustainable development is interpreted and practiced in Swedish pre-schools, focusing on meat production and meat consumtion as one of the biggest reasons for climate change. 

  The study uses interviews with pre-school pedagogues as well as critical discourse analysis as method and theoretical approach. The result shows that the term sustainable development is ambiguous which results in pedagogues mediating knowledge surrounding the subject in various manners. When articulate guidelines on how education concerning sustainable development should befall is missing, pedagogues are forced to use personal experiences and interests as base for educating the youngest children on sustainable development which in this study resulted in various points of focus concerning the subject. Simultaneously discussion on meat production and consumtion as part of a susatainble development is disregarded due to views on children as uncapable of understanding abstract concepts such as green house effects or climate change as well as protecting them from the horrors of climat change and slaughter. The resulting points are compared to previous research concerning childrens rights, the competent child and sustainable development as term in the curriculum. 

 • Martinez, Mariana
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Steifo, Simona
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Lek som uppstår utomhus: En kvalitativ studie om hur barn, pedagoger och material samhandlar i utomhuslek2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att utifrån ett neomaterialistiskt perspektiv undersöka hur barn, pedagoger och material samhandlar i utomhuslek på förskolan. För att få syn på samhandlandet mellan de olika materialiteterna utförde vi en kvalitativ studie i form av observationer. Observation som metod var väldigt användbar för vår studie eftersom att den gav utförliga beskrivningar av barnen, pedagogerna och materialitetens samhandlande. Resultatet av våra observationer i utomhuslek visar på en tydlig intra-aktion mellan mänskliga och icke-mänskliga materialiteter samt allt som finns runtomkring barnen. Allt detta kan påverka vilket handlande som uppstår. 

 • Klich Olszowka, Dominika
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Sabri, Nika
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Barns interagerande i sandlådan: Sociokulturellt perspektiv på barns samspel i den fria leken utomhus2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med följande studie är att undersöka barns sociala interaktion i den fria leken utifrån ett lärandeperspektiv. Undersökningen sker genom observationer av barn i förskolan som kommer senare analyseras med sociokulturella perspektiv som teoretisk ansats. Den metod som vi kommer använda oss av är observation med hjälp av papper och penna. Vårt resultat visar att i den fria leken lär barnen sig av varandra genom deras samspel och interaktion med varandra. I diskussionen kopplas resultatet till tidigare forskning som tar upp betydelse av den fria leken för barn och deras lärande, samspel samt hur barn interagerar med varandra i den fria leken.

 • Eiworth, Jenny
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Eriksson, Erica
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Digitala verktyg i klassrummet: Lärande och samspel2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att skapa förståelse för hur digitala verktyg används i undervisningen av lärare i klassrummet och vilken betydelse detta kan ha för lärande och elevers samarbete. Insamling av empirin har gjorts genom strukturerade observationer med anteckningar, efter ett till viss del strukturerat protokoll. Tre teman, som var utmärkande och innefattade på olika sätt digitala verktyg i klassrummet, analyserades vidare utifrån Brown & Clarkes tematiska analysmetod och ur ett sociokulturellt perspektiv, med hjälp av begreppen proximala utvecklingszonen appropriering, mediering och artefakter. Studiens resultat grundar sig på åtta redovisade observationer som skett i olika klasser, ämnen och skolor. Studien visar att lärarna använder sig av digitala verktyg under sina lektioner. Smartboarden har en central roll i lärarnas introduktion av lektioner och uppgifter. Den fungerar som ett digitalt bildstöd och gjorde det möjligt för alla elever att följa med under genomgången. Tack vare olika användningsmöjligheter med detta digitala verktyg, blir genomgångarna tydligare och man kan snabbt växla mellan olika sidor efter behov och lektionsinnehåll. Detta ger även eleverna möjligheter till att få stöd av lärare och även sina klasskamrater i sitt lärande.  Studien visar också att elevernas samspel med lärare och elever främjas av det stöd som digitala verktyg ger.

 • Bader, Britt-Marie
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Nordlund, Sofia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Kollegialt samarbete kring inkluderande arbete: En intervjustudie av lärares uppfattningar av kollegialt samarbete kring inkluderande arbete2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis