1234 1 - 50 av 176
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Nuland Hansen, Karianne
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Steensma, Jonna
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Vikten av den pedagogiska inomhusmiljön: En studie om förskollärares syn på den pedagogiska inomhusmiljön inom traditionella förskolor samt specialförskolor2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Palmqvist, Fredrik
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Arkeologi.
  Domarringarnas placering i landskapet: En studie av nordligaste Smålands järnåldersbygd2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this essay I analyze the stone circles known as domarringar in northern Småland. In order to understand the stone circles, one must understand the society that built them, I argue. Therefore I first date them so I can put them in a context. After dating them to late Roman Iron Age and Migration period, I discuss hill forts, gold bracteates and rotary querns as a starting point for understanding the society and ideology that built the stone circles. I argue that the stone circles are a product of the midgård-ideology and that they have to be understood in that light. The stone circles are always found close to a road and often relatively high in the landscape. They manifest boundaries in the landscape.

 • Elfström, Linus
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Arkeologi.
  Sjögårdar: En saknad del från 1600-talets slottsbebyggelser2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay deals with a harbor near Swedish castles called sea courtyards in the 17th century. It also deals with an old work made by Erik Dahlbergh called Suecia antiqua et hodierna as a source material in order to find these sea courtyards that does not exist in present day.

 • Daryan, Aziz
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Budakci, Devran
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Varför ska jag lämna?: Grundskoleelevers upplevelser och reflektioner av att stanna kvar på skolor i utsatta områden2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur elever upplever och reflekterar om att stanna kvar på en skola med så kallat ”dåligt rykte”, trots att de har rätten att välja skola i ett annat område. För att få fram elevernas upplevelser och reflektioner har vi utfört kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har transkriberats och analyserats med hjälp av fenomenologi som teoretisk ansats. Intervjuerna visade att alla elever trivs i den undersökta skolan och de upplever inte att skolan är sämre än andra skolor. Faktorer som trygghet, hemkänsla, gemenskap och socialt nätverk lyfter eleverna fram som det viktigaste om skolan och området. Resultatet visade även att eleverna inte byter skola eftersom de känner sig oroliga över att dömas utifrån var de bor och på så sätt inte få likvärdig bemötande av lärarna och de andra eleverna. Slutsatsen är att eleverna inte upplever att ett skolbyte är nödvändigt i och med att de upplever sig gå på en bra skola som präglas av stark gemenskap och trygghet. 

 • Lind, Malin
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Jonsson, Simon
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  En jolle som guppar bredvid skutan?: En tolkande fenomenologisk studie om fritidspedagogers upplevelser av yrkesrollen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Ruohtula Lundin, Johanna
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Blom, Niklas
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Lärprocesser genom estetiken: En kvalitativ intervjustudie om nio fritidshemslärares syn på- och arbete med estetiska lärprocesser.2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ta reda på hur nio fritidshemslärares ser på- och arbeta med estetiska lärprocesser. Studien utgick ifrån tre frågeställningar: Vad kan estetiska lärprocesser innebära för fritidshemslärare? Vad kan estetiska lärprocesser bidra med i fritidshemsverksamheten? Hur påverkar estetiska lärprocesser lärandet via interaktioner och göranden? För att erhålla oss kunskapen om detta ämne gjordes kvalitativa strukturerade intervjuer med nio fritidshemslärare. Intervjuerna transkriberades och bearbetades med tematisk analysmetod, med sociokulturellt perspektiv som vald teori. Den tematiska analysen genererade i tre teman: Lärandet av det där ”lilla extra”, meningsskapande och laborativt lärande. Resultatet av studien visar bland annat på fritidshemmets möjligheter att ge näring till barnets inre drivkraft, att upptäcka och utnyttja olika typer av kunskaper både på kort- och lång sikt. En del av fritidshemmets verksamhet är det estetiska görandet och skapandet, där drivkraften frodas via interaktioner genom lek.

 • Johansson, Anders
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Barns inflytande på fritidshemmet ur pedagogers perspektiv: Demokrati och inflytande på fritidshemmet2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på fritidspedagogers upplevelser om barnen hade inflytande på fritidshemmen samt hur pedagogerna förstärker barnens möjlighet till inflytande i verksamheten. Metoden som valdes var kvalitativa intervjuer då det ansågs mest lämplig för denna studie som handlar om att intervjua fritidspedagoger. Resultatet visade att de 6 fritidspedagogerna som deltog i studien hade olika syn på i vilken mån barnen hade inflytande på fritidshemmet och i vilka demokratiska aspekter fritidspedagogerna arbetade med att införa inflytande. Resultatet har sedan analyserats med hjälp utav Maria Ursberg (1996) tre interaktionsstilar. Fritidspedagogerna som deltog i studien var från både Värmlands län samt Stockholms län. Slutsatsen som kan dras är att elevinflytande bör förstärkas ytterligare på fritidshemmet.  

 • Ek, Adam
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för datorlingvistik.
  Wirén, Mats
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för datorlingvistik.
  Östling, Robert
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för datorlingvistik.
  Nilsson Björkenstam, Kristina
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för datorlingvistik.
  Grigonytė, Gintarė
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för datorlingvistik.
  Gustafson Capková, Sofia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för datorlingvistik.
  Identifying Speakers and Addressees in Dialogues Extracted from Literary Fiction2018Ingår i: 11th edition of the Language Resources and Evaluation Conference, European Language Resources Association, 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper describes an approach to identifying speakers and addressees in dialogues extracted from literary fiction, along with a dataset annotated for speaker and addressee. The overall purpose of this is to provide annotation of dialogue interaction between characters in literary corpora in order to allow for enriched search facilities and construction of social networks from the corpora. To predict speakers and addressees in a dialogue, we use a sequence labeling approach applied to a given set of characters. We use features relating to the current dialogue, the preceding narrative, and the complete preceding context. The results indicate that even with a small amount of training data, it is possible to build a fairly accurate classifier for speaker and addressee identification across different authors, though the identification of addressees is the more difficult task.

 • Balachandran, Aparna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Perspectives and Practices Regarding Written Corrective Feedback in Swedish Context: A Case Study2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersökte uppfattningar om praktiker när det gäller skriftliga återkopplingsmetoder för två lärare i engelska på ett svensk gymnasium. Projektet som utformades som en fallstudie undersökte också de kontextuella faktorerna som påverkar lärarnas kunskaper, övertygelser och skriftliga återkopplingsmetoder genom att samla in data med hjälp av Think-Aloud protokoll sessioner, halvstrukturerade intervjuer och analys av kommenterade studenttexter. Resultaten tyder på att det finns skillnader i lärarnas uppfattningar och faktiska praxis när det gäller att lära sig att skriva och tillhandahålla skriftlig återkoppling på grund av de kontextuella faktorerna. Resultaten visar också att lärarnas akademiska identitet, erfarenhet och institutionella krav tillsammans med andra faktorer som betyg, tid, studentmotivering och klassrummstorlek har påverkat lärarens beslutsprocess.

 • Disputation: 2018-04-13 10:00 Aula Svea, Socialhögskolan, Stockholm
  Storm, Palle
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska villkor2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Even though nursing home care in Sweden and Canada takes place in different care contexts and utilizes different organisational models, in both countries, the traditional image of an ideal care worker is characterized by femininity and whiteness. However, today, in both countries, the care workforce is becoming far more diverse, with increasing numbers of white men, and non-white women and men.

  The overarching aim of this thesis is to study the meaning of gender and skin colour in the everyday life in Swedish and Canadian nursing homes. The study, based on observations and interviews, focuses on how organizational conditions contribute to creating, maintaining and challenging notions of gender and skin colour.

  The thesis consists of four articles, analysing the following questions:

  How is gender, in interaction with ethnicity and sexuality, expressed by women and men care workers in a Swedish nursing home? How do organizational conditions shape and influence men’s positions and their possibilities to be integrated and accepted as care workers in two Canadian nursing homes characterized by different care models?  How do organizational conditions impact on care workers’ strategies to handle skin colour, racism and language problems in Swedish and Canadian nursing homes characterized by different scope for care workers to exercise discretion? How do non-white men born outside Europe describe their experiences of working in Swedish nursing homes, and what does it mean for them to have a body that differs from the traditional image of a care worker?

  Overall, the findings demonstrate that an interaction of gender and skin colour shapes the workers’ experiences and position in the everyday life of care. The most profound impact is on those who deviate the most from the normative care worker, non-white men care workers. Significantly, the results also show that the ability for the organization to handle diversity is highly dependent on whether or not the workers are able to exercise discretion in their daily work. If these organizational conditions do not exist, there is a high risk that men and non-white workers will be seen as problematic by both co-workers and residents.

  In order to mitigate these risks and manage the increasing diversity of those working in nursing homes, it is essential to recognize the importance of organizational conditions that can create and ensure acceptance and integration of care workers from diverse backgrounds. Therefore, questions about gender and skin colour must be recognized as a priority for management, an organizational matter that should not be left to the individual or the work group to handle.

 • Disputation: 2018-04-13 13:00 hörsal 7, hus D, Stockholm
  Hallonsten Halling, Pernilla
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik.
  Adverbs: A typological study of a disputed category2018Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The notion adverb is often treated as encompassing leftover items in a class that shows little consistency both within and ​across languages. Adverbs are less frequent than other parts of speech cross-linguistically, they seldom inflect, and they are rarely used as a source for derivation to other categories.

  This dissertation focuses on adverbs that denote properties and that can be used as modifiers within predicating expressions. The adverbs in this group are roughly equivalent to the traditional manner adverbs (She walked slowly). In their role as modifiers, these adverbs are parallel to attributive adjectives, which also denote properties, and are modifiers in referring expressions (slow train). Adjectives often also occur in the predicative function (The train is slow). This study compares adverbs to attributive and predicative adjectives in a sample of 60 genealogically diverse languages from around the world. Simple adverbs are attested in the majority of these languages, including in some languages that do not have simple adjectives. The comparison with attributive and predicative adjectives is carried out at three levels of encoding: the root, the lexeme, and the construction. The analysis shows that a great majority of languages have the same root encoding for adverbs, attributive adjectives, and predicative adjectives. Many languages have a class of lexemes that are used in the functions of both adverbs and attributive adjectives, here called general modifiers. On the construction level, where constructions are analyzed in their entirety, important encoding similarities between adverbs and predicative adjectives are unraveled. In a few languages, adverbs and attributive adjectives are encoded by the same or similar constructions.

  The attested simple adverbs and general modifiers both fall into certain characteristic semantic types. For simple adverbs, a core type is SPEED, which is found among the adverbs of most sample languages. The types VALUE, CARE, and NOISE are also found among the simple adverbs of several languages. For general modifiers, VALUE appears as a core type. These semantic types are further attested in tendencies of adverb lexicalization and in adverbial affixation across languages. 

  This dissertation shows that adverbs constitute a cross-linguistically prototypical part of speech, although they differ in many ways from other categories. The basis for this class, just as for adjectives, is the presence of simple lexemes that tend to have similar semantics in unrelated and geographically distant languages. Adverbs are thus conceptually no less basic than adjectives.

 • Disputation: 2018-04-13 10:00 Vivi Täckholmsalen (Q-salen), NPQ-huset, Stockholm
  Hallgren, Eva
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Högskolan i Gävle, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Ledtrådar till estetiskt engagemang i processdrama: Samspel i roll i en fiktiv verksamhet2018Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of the thesis is to deepen the understanding of role taking and the function of role for developing and exploring the possible content in process drama, with the help of Leontiev’s activity theory and Bakhtin’s dialogism. The relation between role taking, aesthetic engagement and the concept of perezhivanie, used by Vygotsky, is also reflected on and used as analytical tools. A starting point for the study was Bundy’s concept of aesthetic engagement.

  Previous research about process drama has focused on three main themes: teaching and learning a subject matter, engagement, and creative leadership. The purpose of this study is to contribute to the knowledge base on how role is created and maintained in process drama, thereby making it possible to develop and explore a thematic content.

  One single process drama conducted at an English secondary school is closely analysed in the thesis. A whole day session was filmed, transcribed and interpreted into thick descriptions. Interviews and letters written in role are used as complementary data. This made it possible to focus on nuances and subtle changes in the complexity that characterizes a process drama, and to focus on how the students’ role taking starts and develops.  

  The results from the detailed analysis showed, from an activity theory perspective, that process drama can be understood as two activities with two different motives/objects. These two are an educational activity with learning drama as motive/object and a temporary fictional activity where the motive/object is tentative and under construction through the pupils’ in-role-actions. Actions deriving from the educational activity should not be allowed to influence the fictional, otherwise the fictional activity will be diminished.

  How the teacher used power levelling postupaks, when opening dilemmas, and teacher-in-role was of great importance for the pupils’ role taking. Postupaks are a consequence of the format of the temporary fictional activity and the interpretation of the tentative motive/object. Using postupaks in role develops what I call expectagency, a capacity based on mutual agreement in an activity with a playful format, where the negotiations become qualitatively different when done by postupaks. Expectagency is a capability to handle uncertainty and change. The use of postupaks was crucial for both the maintenance of the fiction and the exploration of the thematic content. Going into and being in role is a complex process. Six kinds of postupaks were discerned, aimed at developing and exploring, and six other kinds of postupaks served to re-charge the tension by using aesthetic tools. Another important finding was how the students re-used postures and gestures from an initial freeze frame as tools for role taking during the whole drama, and especially when the tension decreased.   

  The fictional activity is turbo-charged, generating feelings both in and out of role, charged through different kinds of tension; between the two activities, oneself and the role (aesthetic doubling), the use of postupaks and the dramatic tension. This turbo-charged activity is a short cut for perezhivanie. Perezhivanie is tangential to the concept of aesthetic engagement, but from an educational perspective the expanded concept of aesthetic engagement appears to be more useful.

 • Ramstrand, Linda
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Rey, Vincent
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Sambandet mellan brister i exekutiva funktioner och symtom på ADHD hos förskolebarn2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Brister i exekutiva funktioner (EF) har i tidigare forskning visat sig ha en koppling till symtom på Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Studiens syfte var att undersöka relationen mellan brister i EF och lärarskattade ADHD-symtom hos förskolebarn i en icke-klinisk urvalsgrupp med en heterogen socioekonomisk bakgrund. Studien undersökte också könsskillnader i ADHD-symtom. Test av inhibition, arbetsminne och kognitiv flexibilitet analyserades för att undersöka i vilken utsträckning dessa kunde förklara ADHD-symtom. Resultaten visade att det fanns en tydlig koppling mellan brister i EF och ADHD-symtom. Brister i inhibition var av störst betydelse för att förklara variation i ADHD-symtom i denna ålder. Relationen mellan EF och ADHD-symtom var tydligare vad gäller symtom på ouppmärksamhet jämfört med symtom på hyperaktivitet/impulsivitet. Vidare uppvisade pojkarna i högre grad ADHD-symtom jämfört med flickorna. Sammantaget bidrar dessa resultat med en ökad kunskap om vilka specifika brister i EF som kan kopplas till ADHD-symtom i tidig ålder. Merparten av resultaten är i linje med tidigare forskning medan det faktum att brister i EF i högre grad förklarade symtom på ouppmärksamhet skiljer sig från denna. Resultaten från denna studie talar även för att kognitiv flexibilitet som tidigare inte undersökts så mycket bör inkluderas i liknande studier framöver. 

 • Faber, Hugo
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  "Så länge man vill ha ljus hela tiden": En studie av hur avskaffandet av effektskatten på kärnkraft legitimerades2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare har kärnkraftspolitiken i Sverige legitimerats genom att kärnkraften framställts som det enda energislaget som både är koldioxidneutralt och effektivt nog att förse den svenska industrin med el till konkurrenskraftiga priser. Eftersom kärnkraften under de senaste åren utsatts för allt hårdare konkurrens från effektiv och koldioxidsnål förnybar energi finns det goda skäl att förvänta sig att den senaste förändringen av svensk kärnkraftspolitik - beslutet att avskaffa effektskatten - legitimerats genom nya sätt att skapa mening kring kärnkraften och kärnkraftspolitiken. I den här studien undersöks därför hur beslutet att avskaffa effektskatten legitimerades inom den energipolitiska policyeliten och hur det skiljer sig från tidigare sätt att legitimera kärnkraftspolitiska beslut. 12 semi-strukturerade intervjuer och ett textmaterial bestående av 13 remissvar, en statlig utredning och en politisk överenskommelse har analyserats med hjälp av Carol Bacchis ”Whats the problem represented to be?”-metod samt ett poststrukturalistiskt metodologiskt och teoretiskt ramverk.

  Studien visar i likhet med forskning från andra länder där kärnkraft utsatts för hård konkurrens från förnybar energi att ett nytt sätt att framställa kärnkraften, där den framställs som nödvändig för elsystemets tekniska funktionssätt på grund av dess förmåga att leverera effekt, blivit det mest centrala sättet att legitimera kärnkraftspolitiken inom policyeliten i anslutning till avskaffandet av effektskatten. Studien visar även att ett nytt sätt att legitimera kärnkraftspolitik med hänvisning till att undvika snedvridande ingrepp i elmarknaden återkommer inom policyeliten, men att det finns olika bilder av vad som utgör ett snedvridande ingrepp. Framställningen av kärnkraften som koldioxidneutral framstår som mindre central än tidigare.

 • Sundstedt, Rikard
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Noterade bolags informationsgivning under pågående processer: insiderinformation och möjligheten att skjuta upp offentliggörandet därav2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Häyhtiö, Eric
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Kvalitativ innehållsanalys av två komediserier - Vänner och How I Met Your Mother2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker hur de populära komediserierna Vänner och How I Met Your Mother framställer representationer av genus och etnicitet. För att studera materialet användes Machin & Myers tillämpning av metoden kritisk diskursanalys (även förkortat CDA). Materialet begränsades till tre avsnitt av vardera serie, dvs sex avsnitt totalt. Med hjälp av ett tematiskt urval valdes avsnitten ut som bedömdes besitta scener och sekvenser av relevans för mina teman. Vad som är av vikt i mina teman är att undersöka vithet som norm, genus samt stereotyper som både gäller etnicitet och genus. I det teoretiska ramverk av teorier som bedömdes vara av relevans för studien var Richard Dyers teori om vithet som norm en utav de viktigaste. Även teorier om genus, representation och stereotyper ingår i det teoretiska ramverket för studien. Den tidigare forskningen som studien använder sig av har studerat liknande ämne som denna studie och applicerat på både samma serier samt andra serier. Resultatet av studien visade att båda serierna besatt vithetsnormer, samt att den dominerande maskuliniteten var den typ av maskulinitet som gavs mest plats. How I Met Your Mother porträtterade även asiater på ett rasistiskt sätt i ett av de studerade avsnitten. 

 • Widgren, Mats
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Fossilt odlingslandskap i fornlämningsregistret: Några användarsynpunkter1986Ingår i: Bebyggelsehistorisk tidskrift, ISSN 0349-2834, nr 11, s. 164-174Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • Klang, Lennart
  et al.
  Widgren, Mats
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Det fossila kulturlandskapet vid Skärkinds prästgård, Östergötlands län1973Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • Hemmingsson, Helena
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen. Linköping University, Sweden.
  Ahlsten, Gunnar
  Wandin, Helena
  Rytterström, Patrik
  Borgestig, Maria
  Eye-Gaze Control Technology as Early Intervention for a Non-Verbal Young Child with High Spinal Cord Injury: A Case Report2018Ingår i: Technologies, E-ISSN 2227-7080, Vol. 6, nr 1, artikel-id 12Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Assistive technology (AT) can be used as early intervention in order to reduce activity limitations in play and communication. This longitudinal case study examines eye-gaze control technology as early intervention for a young child with high spinal cord injury without the ability to make sounds. The young child was followed by repeated measures concerning performance and communication from baseline at 9 months to 26 months, and finalized at 36 months by field observations in the home setting. The results showed eye-gaze performance and frequency of use of eye-gaze control technology increased over time. Goals set at 15 months concerning learning and using the AT; naming objects and interactions with family was successfully completed at 26 months. Communicative functions regarding obtaining objects and social interaction increased from unintentional actions to purposeful choices and interactions. At 36 months, the toddler was partly independent in eye gazing, used all activities provided, and made independent choices. In conclusion, the results show that a 9-month-old child with profound motor disabilities can benefit from eye-gaze control technology in order to gradually perform activities, socially interact with family members, and make choices.

 • Sinander, Erik
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Svensk rätt i utländsk domstol - en bortglömd aspekt?2018Ingår i: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, nr 1, s. 7-10Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Den svenska lagstiftaren bör underlätta tillämpningen av svensk rätt i utländsk domstol och tillgängliggöra svensk rättsskipning för utländska jurister. I denna ledarartikel utvecklas kort varför det är viktigt att understödja tillämpningen av svensk rätt utomlands. Vidare föreslår jag tre konkreta åtgärdsförslag som skulle främja en sådan utveckling.

 • Nilsen Schaub, Astrid
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Berättelser från förorten: Förskollärares berättelser om att arbeta i särskilt utsatta områden2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och diskutera förskollärares upplevelser av att arbeta i förskolor som är belägna i särskilt utsatta områden i Stockholms län. Studiens metodval är kvalitativa intervjuer av sju förskollärare i fem kommunala förskolor, materialet har analyserats med stöd av Urie Bronfenbrenners utvecklings­ekologiska teori. Studiens resultat visar på hur olika samhällssystem samspelar men också motarbetar varandra och att områdenas kriminalitet samt subkulturer och normer dvs. det parallella samhället påverkar förskolornas verksamhet. Förutom det så synliggörs kulturkrockar mellan det officiella makrosystemet och det lokala inofficiella makrosystemet som kan inverka på barns utveckling och identitets­skapande och den framtida vuxenrollen. Studiens slutsats är att det som gäller i teorin t.ex. allas lika värde inte alltid gäller i praktiken, dessutom verkar vissa av vårdnadshavares kulturella normer godtas till viss del i förskolorna.

 • Yngvesdotter Billving, Evelina
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Laumann Gollne, Elina
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  ”Är det undervisning?”: En kvalitativ intervjustudie om förskollärares syn på begreppet undervisning.2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att belysa hur några förskollärare ser på begreppet undervisning och koppla detta till rådande styrdokument. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare har genomförts och data har bearbetats med kvalitativ innehållsanalys och analyserats med hjälp av läroplansteori. Resultatet pekar mot två teman som utgör både förskollärarnas transformering av undervisningsbegreppet utifrån deras egna praktiker men samtidigt deras negativa inställning till begreppet och deras syn på det som ett krav från den statliga nivån. Med detta i åtanke förstår vi att undervisningsbegreppet ännu inte har tagits emot i förskolan, vilket är förståeligt då det ännu inte har översatts till att passa i förskolan och framför allt att förskollärarna i studien inte har fått formulera sig kring vad begreppet betyder för dem tidigare. Vår slutsats är därför att förskollärare behöver få formulera sig kring vad undervisning är för dem samt att fortbildning behövs om undervisningsbegreppet ska kunna implementeras i förskolan.

 • Lundell, Ida
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Solenberg, Matilda
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Möten och relationer i naturen: En studie om barns naturvetenskapliga kunskapsskapande utifrån ett neomaterialistiskt perspektiv i förskolan2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Hof Kenntoft, Neil
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Henricsson, Simon
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  En diskursanalys av förskolepedagogers tal om vild och kaosartad lek.2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur manliga och kvinnliga pedagoger talar om vild och kaosartad lek. Studiens metod är kvalitativ, halvstrukturerad intervju där sammanlagt 10 pedagoger verksamma inom förskolan har intervjuats. I studien har diskursanalys använts som analysmetod. Studiens resultat visar att det finns många diskurser som hamnar i konflikt, eller antagonism med varandra. Dessa diskurser grundar sig i synen på vild och kaosartad lek som bra respektive dålig eller hur den bör bemötas och hanteras. I den tidigare forskningen efterfrågas en ytterligare kunskap om vild och kaosartad lek och slutsatserna visar bland annat att diskurserna som blir synliga i pedagogernas tal hamnar i antagonism med varandra på grund av att pedagogerna inte fullt ut vet vad vild och kaosartad lek är bra för och hur de ska eller bör bemöta den. 

 • Holm, Oskar Joakim Wilmer
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Oddbratt, Linette Natalie
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Estetiska materialiseringar i förskolans ateljéer: En studie av förskoleavdelningars organisering av ateljéer och pedagogers erfarenhet av estetisk verksamhet för yngre barn2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte handlar om att undersöka förskoleavdelningars organisering av ateljéer utifrån miljö och material samt pedagogers erfarenheter av estetisk verksamhet för yngre barn. Metod för datainsamling består av fotografering av miljö samt kvalitativa intervjuer med förskolepedagoger från tre olika avdelningar. För att analysera det insamlade materialet använde vi oss av Barads teoretiska perspektiv om agentisk realism utifrån begreppen intra-aktivitet, agens och performativitet. Genom studiens resultat kunde vi se skillnad i sättet man väljer att organisera material, hur man tänker att barnen ska använda ateljén samt förhållningssätt kring den estetiska verksamheten. De slutsatser vi dragit utifrån resultaten är att organisering av rum och material skapar olika förutsättningar för estetiska göranden. Barns tillgång till olika estetiska material i de förskolateljéer vi har studerat kan ses som beroende av hur man förväntar sig att barnen ska använda material, och även utifrån vilket material barn i olika åldrar förväntas kunna hantera. Vidare kom vi fram till att organisering av ateljéer i de förskoleavdelningar vi har besökt står i viss relation till pedagogiska föreställningar som berör förskoleverksamheten som helhet, inte enbart synen på estetik som ämne i förskolan. Organisering av ateljéer utgår från pedagogers praktiska erfarenheter men dessa erfarenheter kan även sägas stå i viss mån i relation till vilken pedagogisk kunskapssyn som man har. 

 • Sandelin Bonnet, Angelica
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Strandlund, Elin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Toddlares delaktighet i den regionala livsvärlden: En undersökning om de yngsta barnens icke verbala kommunikation i en svensk förskola2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att beskriva, analysera och diskutera toddlares icke verbala kommunikation med varandra i förskolan, om det finns skillnader i kommunikationen inomhus och utomhus samt hur den icke verbala kommunikationen kan möjliggöra delaktighet i leksituationer. Studien har utförts med en kvalitativ metod i form av observationer av toddlare. Studiens resultat visar att toddlare använder en mängd olika kroppsliga uttryck för att kommunicera med varandra i lek såsom blickar, att peka, riktade kroppar, mimik etc. Det fanns inga skillnader i hur toddlare kommunicerar inomhus och utomhus men kommunikationen ter sig förflyta enklare inomhus. Den icke verbala kommunikationen och ett delat fokus under leksituationer kunde förenkla samspelet mellan toddlare. Detta kan i sin tur förstås som något som ökar delaktigheten. Med hjälp av den icke verbala kommunikationen kunde toddlare hjälpa, tolka och anpassa sig efter varandra i leksituationer. Slutsatsen är att toddlare är sociala och kommunikativa även utan att använda det verbala språket och uppfattningen av vad det innebär att prata behöver problematiseras.

 • Karlsson, Carolina
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Bard, Emma
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  I jakten på…?: En (ämnes)didaktisk läroplansanalys – förskollärarens handlings- och tolkningsutrymme inom förskolans utbildningsverksamhet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka vilka tolknings- och handlingsutrymme förskolans styrdokument ger förskollärare, i relation till förskolans uppdrag samt de nationella målen och riktlinjerna i läroplanstexterna och hur detta har förändrats över tid. Teoretiskt perspektiv för studien är läroplansteori samt metodval är en mixad metod mellan kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen visar på förskjutningar/förändringar i olika tabeller, med en antydan om förskolans ytterligare närmande skolans utbildningskontext med ökad frekvens av begrepp såsom kunskap, undervisning och kvalitetsutveckling. Resultatet i våra kvantitativa tabeller visar i relation till studiens kvalitativa innehållsanalyser, att läroplanstexternas formuleringar riktar sig mer tydligt mot förskollärares ansvar och ökade krav - att arbeta medvetet samt med ämnesdidaktiska kunskaper, för att nå god kvalitet i förskolan. Där ett tydligare formulerat läroplansinnehåll ger ett förstärkt pedagogiskt utbildningsuppdrag. Slutsatser som kan dras är att förskollärarens tolknings- och handlingsutrymme kan både begränsas och/eller möjliggöras beroende på (ämnes)didaktiska ställningstaganden och pedagogical content knowledge (pedagogisk ämnes- och innehållskunskap).

 • Blomkvist, Patricia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Grimbe, Anna
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Utemiljöns betydelse för barns lek i förskolan: En jämförande studie mellan två förskolegårdar2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur olika miljöer skapar olika förutsättningar för barns lek. Det är en jämförande studie av hur två förskolegårdar med olika slags utomhusmiljöer, en med naturinslag och en där naturen är frånvarande, skapar möjligheter och förutsättningar för barns lek. Det är en kvalitativ etnografisk inspirerad studie där barnperspektivet lyfts fram. Studien utgår från ett posthumanistiskt perspektiv och resultatet visar på kopplingar mellan miljö,material och barns lek och hur dessa på olika sätt intra-agerar på de båda förskolegårdarna. Resultatet visar även på hur de olika förskolegårdarna skiljer sig från varandra,i förhållande till barns lekmöjligheter och vilka likheter som fanns, trots miljöernas olikheter. I diskussionen problematiseras hur olika diskurser påverkar förhållanden mellan miljö, material och barns lek. Diskussionen lyfter vidare bland annat fram frågorna; Erbjuder naturen barnen större fantasiutrymme än en planerad miljö? Och har det någon betydelse om materialet som transformeras i leken är en spade eller pinne? Slutsatsen visar att miljö och material blir medskapare i leken på olika sätt, oavsett om naturen är närvarande eller inte. Ytterligare en slutsats är att pedagogers reglering av material har stor påverkan på barns lekmöjligheter.

 • Notini, Signe
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Hållbara barnsånger?: en diskursanalys av barnsångtexter med miljöinnehåll2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien riktar sig mot arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor i förskolan. Syftet med studien är att ge en inblick i några svenska barnsånger med miljöinnehåll som producerats från 1960-talet till nutid samt vilka diskurser dessa sånger förmedlar och hur barnet skrivs fram. Teori och metod är diskursanalys där materialet består av 15 barnsångtexter. Resultatet visar att de studerade sångtexterna kan delas in i fyra områden som benämns: klimat-, naturfrid-, sophantering- och trafikdiskursen. Klimatdiskursen visar sig, trots sin aktualitet, vara den minst utbredda, vilket tolkas som att den ännu inte hunnit omskrivas och att klimathot är ett mycket komplext område att närma sig. Barnet i denna diskurs beskrivs som kompetent att klara av oron som hotet innebär. Diskursen naturfrid beskriver ett naturligt barn som tycker om att vistas i skogsmiljöer och där denna vistelse leder till en hoppfull framtidstro och ett miljöengagemang. Sophanteringsdiskursen beskriver ett barn som agerar skräpplockare eller undviker att skräpa ned, medan sortering och återvinning av skräp samt talet om att minska mängden förpackningar utesluts. Trafikdiskursen tar upp motortrafikens avigsidor i fråga om olycksrisker (säkerheten) miljöproblemen (luftföroreningar). Barnet positioneras som i behov av skydd men äger också styrka nog att handla mot bilism. Eco-edu-tainment definieras och kategoriseras efter kvalitet enligt Martin (2004). Utifrån Martins begrepp eco-edu-tainment myntas begreppet hållbara barnsånger. Resultat och analys åskådliggör 9 av de 15 analyserade barnsångerna som hållbara. 

 • Forsberg Koel, Josefin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Hälsningar från föräldrakooperativen: Pedagogers upplevelser av föräldrasamverkan och professionalitet i föräldrakooperativa förskolor2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I föräldrakooperativa förskolor verkar pedagoger och vårdnadshavare i nära samarbeten. Detta examensarbete syftar till att nå pedagogers perspektiv på föräldrasamverkan och professionalitet i föräldrakooperativ. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med pedagoger med erfarenhet av just denna förskoleform. Intervjuerna har analyserats med stöd i poststrukturalism och diskursanalytisk metod. I resultaten synliggörs hur föräldrakooperativens särskilda förutsättningar för föräldrasamverkan både skapar hinder och möjligheter. Pedagogerna upplever å ena sidan att deras professionalitet begränsas av familjära pedagog-föräldrarelationer samt deras roll som arbetstagare gentemot vårdnadshavare. Å andra sidan framkommer det att pedagogerna känner sig engagerade i sitt yrke och att nära, prestigelösa pedagog-föräldrarelationer stödjer deras yrkesutövning. Med grund i den föräldrakooperativa förskoleformen synliggör studien alternativa sätt att praktisera föräldrasamverkan, sätt som både kan verka underminerande och stärkande i pedagogers professionssträvanden. 

 • Forssell, Emma
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Erlandsson, Madelene
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Estematik i förskolan.: Pedagogers estetiska och matematiska arbete i förskoleverksamheten2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Studiens syfte är att utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv beskriva samt diskutera hur verksamheten tillämpar ett samverkande estetiskt- och matematiskt arbetssätt. Denna uppsats har jämfört områdena och valt att lyfta fram estematik, vilket är ett nytt begrepp som införts för att synliggöra samarbetet mellan matematik och estetik. Utifrån syftet har tre frågeställningar lyfts fram: Hur nyttjar verksamheten matematiken i relation till estetiken och hur ämnena samverkar med varandra? Vilken beroendeställning har ämnena i relation till varandra, avsätts det tid för respektive ämne separat och i så fall varför? Hur tar ämnena plats i förskoleverksamheten, är något av ämnena underordnat respektive överordnat? Metoder som användes för datainsamlingen var observationer av pedagogernas aktiviteter och stimulated recall med förskollärare. Studiens resultat lyfter fram att estematiken formar sig efter aktiviteter. Det innebär att utifrån de olika aktiviteterna så växlar den överordnade rollen mellan estetik och matematik. Vidare synliggörs det i både resultat och diskussion att förskollärare kunskap om ämnesområdena har en avgörande roll för hur de lyfts fram i verksamheten. Studien lyfter fram en slutsats som belyser vikten av pedagogers tid för reflektion med utomstående för professionsutveckling.

 • Khadum, Bushra
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Barn föds med digital kompetens: Digitala verktyg som stöttning för språk och kommunikation för individ och grupp2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare förhåller sig till digitala verktyg för att stödja språkutveckling hos förskolebarn i lärandesituationer. Vårt fokus är på förskollärares förhållningssätt i arbete med digitala verktyg. Vi använder oss av observationer och intervjuer med förskollärare för att samla empiri till vår forskningsstudie. Genom att använda oss av tidigare forskning och sociokulturella begrepp som utgångspunkt har vi designat en ny studie kring digitalisering i förskolan. Det övergripande syftet med detta arbete är att ta reda på hur användning av digitala verktyg kan stödja förskollärare i pedagogiskt arbete. Dessutom har vi undersökt hur språkutveckling stöttas av förskollärare och digitala verktyg på individ- och gruppnivå i förskolan. I vårt resultat och analysen utifrån det sociokulturella perspektivet har vi kommit fram till att förskollärarna i vår studie anser att digitala verktyg är ett komplement och ett pedagogiskt verktyg till barns språkutveckling i traditionellt lärande. Resultatet visar att barns språk kan stimuleras på individ- och gruppnivå vid användning av digitala verktyg.

 • Åkervall, Isak
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Nilsson, Linus
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  IKT & utomhuslek: IKT i ett platsbaserat lärande i förskolan2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Henne, Susanne
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Gröna sköna appar: - lek- och lärappar som didaktisk resurs i lärande för hållbar utveckling2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte med studien är att analysera lek- och lärappar som berör hållbarhetsfrågor för att ta reda på vad de erbjuder barn i förskoleåldern i lärande för hållbar utveckling. Viktigt att poängtera är att syftet med studien inte är att jämföra de deltagande lek- och lärapparna. Sex lek- och lärappar för barn i förskoleåldern, som berör hållbarhetsfrågor, har analyserats med stöd av Prensky’s sex strukturella principer och relevanta begrepp från det socialsemiotiska multimodala perspektivet. Resultat har jämförts med tidigare forskning i en diskussion där flera slutsatser dragits. Studiens slutsatser är att lek- och lärappar skapar engagemang men graden av engagemang relaterade till hållbarhetsfrågor är beroende av hur lek- och lärapparnas mekanismer kommunicerar ett kunskapsinnehåll och hur den teckenskapande individen tolkar och förstår innehållet i relation till vad som är meningsfullt just här och nu. I förhållande till lärande för hållbar utveckling är lek- och lärappars erbjudanden bundna till användarens sociala och kulturella kontext. Lek- och lärappar som resurs i det didaktiska arbetet är ett komplement till mer traditionella resurser och kunskap kring hur dessa kan användas och kunskapsinnehållet har betydelse för lek- och lärappens erbjudanden i lärande för hållbar utveckling. 

 • Elofsson, Siri
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Lek - ett förskolepedagogiskt verktyg eller barnens naturliga sysselsättning?: En intervjustudie om lekdiskurser2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks vilka lekdiskurser som förskollärare i intervjuer ger uttryck för, och hur dessa diskurser förhåller sig till pedagogens ansvar för leken och hur detta ansvar utformas i leken. Metoden som använts i denna studie är kvalitativa intervjuer med fem förskollärare, deras intervjuutsagor har analyserats ur ett diskursteoretiskt perspektiv med hjälp av begreppen diskurs, nodalpunkt, ekvivalenskedja, artikulation, element, moment samt diskursiv kamp. Studiens resultat visar att de diskurser som de intervjuade synliggjorde på leken är leken som lärande och leken som naturlig. Pedagogens ansvar och förhållningssätt i relation till dessa diskurser synliggjordes som pedagogen som stöttande deltagare i leken som naturlig och pedagogen som stöttande observatör av leken som naturlig. Det var enbart två pedagoger som i intervjuerna talade om diskursen om leken som naturlig, medan samtliga talade om pedagogen som stöttande i leken som naturlig. Studiens slutsats är att förskollärares dominerande syn på leken är att barn lär i leken och att det är pedagogens ansvar att stötta och observera leken.

 • Möller, Ellinor
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Claesson, Josefine
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Barnen och likabehandlingsarbetet: Pedagogers berättelser om det praktiska likabehandlingsarbetet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger talar om likabehandlingsarbete och vilken roll barnen får i likabehandlingsarbetet. Datainsamlingen bestod av åtta individuella intervjuer med barnskötare och förskollärare. Studiens teoretiska utgångspunkt var det poststrukturalistiska perspektivet. För att analysera datamaterialet använde vi oss av diskursanalys som analysmetod. Studiens resultat har visat på tre diskurser, varav två av dessa är dominerande diskurser där olika arbets- och förhållningssätt kring barns möjligheter till delaktighet och inflytande i likabehandlingsarbetet framträtt utifrån pedagogernas berättelser. Barnens möjligheter begränsas och möjliggörs i sin tur av en tredje diskurs som visar hur pedagogernas subjektspositioner påverkas av likabehandlingsplanens innehåll och roll i likabehandlingsarbetet. I den ena diskursen framträder en bild av att barnens delaktighet och inflytande i likabehandlingsarbetet begränsas av barnens ålder samt språkliga förmågor. I den andra diskursen framgår att barns möjligheter till delaktighet och inflytande förutsätter ett anpassat arbetssätt från pedagogernas sida. I den tredje framgår att pedagogerna ser likabehandlingsplanen som ett verktyg för deras arbete med likabehandling.

 • Abduljebar, Semiha
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Mtematik i förskolan: En studie om yngre barns matematik utifrån ett sociokulturellt perspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 210 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Edin, Jennifer
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  He is he, she is she: Om genus i en filippinsk förskola2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Borg Olofsson, Elin
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Frodin, Sara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Ni får göra vad ni vill bara ni äter!: Ontoförhandlingar i den pedagogiska måltiden som nätverk2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur måltiden kan förstås genom posthumanistisk teoribildning. Denna studie är en kvalitativ etnografisk fältstudie där observationerna har utförts på en förskola i Stockholm med hjälp av en filmkamera. Syftet med den pedagogiska måltiden står delvis utan uttalat mål men är samtidigt till brädden fylld med intentionen att äta. Vid första anblick är det som om ”bara man får i sig mat så är det bra” men vår analys visar att måltiden är mer invecklad än så. Måltiden är komplex och fylld av motsägelser. När man tittar på måltiden med våra teoretiska utgångspunkter framträder mellanmänskliga förhandlingar. Vi menar också att de krispiga nachochipsen, den halvätna broccolin, det kladdiga, rapar – allt kan tolkas som medförhandlande till vad som blir måltiden. Sammanfattningsvis visar vår studie att en pedagogisk måltid kan förstås som ett nätverk där normer, pedagoger, barn och ting tillsammans skapar måltiden i förskolan.

 • Borg Olofsson, Elin
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Frodin, Sara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Ni får göra vad ni vill så länge ni äter!: Ontoförhandlingar i den pedagogiska måltiden som nätverk2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur måltiden kan förstås genom posthumanistisk teoribildning. Denna studie är en kvalitativ etnografisk fältstudie där observationerna har utförts på en förskola i Stockholm med hjälp av en filmkamera. Syftet med den pedagogiska måltiden står delvis utan uttalat mål men är samtidigt till brädden fylld med intentionen att äta. Vid första anblick är det som om ”bara man får i sig mat så är det bra” men vår analys visar att måltiden är mer invecklad än så. Måltiden är komplex och fylld av motsägelser. När man tittar på måltiden med våra teoretiska utgångspunkter framträder mellanmänskliga förhandlingar. Vi menar också att de krispiga nachochipsen, den halvätna broccolin, det kladdiga, rapar – allt kan tolkas som medförhandlande till vad som blir måltiden. Sammanfattningsvis visar vår studie att en pedagogisk måltid kan förstås som ett nätverk där normer, pedagoger, barn och ting tillsammans skapar måltiden i förskolan.

 • Svensson, Robin
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Erbén, Lisa
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  ”Det är ju ett verktyg”: En intervjustudie om musik i förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att redogöra och analysera hur sex förskollärare talar om musiken i förskolan med fokus på dess lärandepotential, hur den kan användas för kreativt skapande, vilka kommunikativa möjligheter konstformen besitter samt vilka svårigheter och möjligheter som musikundervisningen kan medföra. Detta gjorde vi genom att utföra en intervjustudie där vi intervjuade sex stycken förskollärare. Förskollärarna berättade att musiken kan tillföra lärande inom många olika ämnen i förskolan samt att musiken har stor potential för skapande och kreativitet. Musikämnet beskrevs av förskollärare som ett medel för att öppna upp för konversation samt en kommunikativ konstform i sig. Förskollärare berättade att musikundervisningen är enkel att bedriva i förskolan såvida man har rätt inställning, men att ytterligare kunskap och färdigheter kring musiken är fördelaktiga. Som slutsats visade det sig att alla förskollärare vi intervjuade uttryckte att de höll musiken levande i förskolan och inte hade några problem med att motivera och hålla i musikundervisningen.

 • Khunakornwichaya, Tunyong
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Karypidou, Panagiota
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Materialens betydelse för barns matematiska kunskapskapande: En icke-antroprocentrisk studie2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur material i förskolan påverkar och medverkar med barnen och med deras matematiska kunskapsskapande. Den är en kvalitativ etnografisk inspirerad fältstudie som utgår från ett posthumanistiskt perspektiv och fokuserar på materialens betydelse för barns matematiska kunskapsskapande och läroprocesser. De frågeställningarna som sätts för undersökning är vilka matematiska potentialer som kan uppstå i möte mellan material och barn som aktiva performativa agenter samt hur relationer mellan de agenterna kan synliggöras i ett rhizomatiskt relationsfält. Resultaten visar att olika material innebär olika matematiska potentialer och relationer genom att problematisera frågor som hur material blir aktiva aktörer i barns kunskapsskapande och läroprocesser i matematik. Slutsatsen visar vidare att den kunskap som skapas beror på de materiella dimensionerna på samma sätt som på de mänskliga. Slutsatsen visar också att när material betraktas som aktiva aktörer kan en annan förståelse om barns lärandeprocesser utvecklas hos pedagogerna.

 • Gustavsson, Liza
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Nyman, Jesper
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Förskolepedagogers inställning till barns användande av IKT i förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Sjöström, Erica
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Selin, Sofia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  "Tittut!": En minietnografisk studie om hur pedagogers makt och barns motstånd tar sig i uttryck i hallen på en yngrebarnsavdelning2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur makt och motstånd mellan vuxna och de yngre barnen tar sig i uttryck i hallsituationen vid på- och avklädning. Vi vill även identifiera dominerande diskurser som kan ligga till grund för pedagogernas och barnens agerande. För att undersöka detta har vi använt oss av videoobservationer som metod, och för att analysera det empiriska materialet har vi inspirerats av diskursanalys. Vi har i vår studie kunnat synliggöra hur makt och motstånd på olika sätt tar sig i uttryck i hallen. Genom vår analys av det empiriska materialet har vi kunnat få syn på en diskurs som vi uppfattar råder. Den möjliga diskursen är diskursen om det kompetenta barnet. Vidare i analysen berör vi också pedagogers och barns positionering, barns motstånd som förhandling samt barnet som kompetent. Vår huvudsakliga slutsats är att makt och motstånd finns i varje situation och att det inte är något vi kan undkomma.

 • Andersson, Sarah
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Bergman, Josefine
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Barn i behov av särskilt stöd: En studie om förskollärares erfarenheter i arbetet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vår studie syftar till att undersöka hur verksamma förskollärare upplever och beskriver begreppet barn i behov av särskilt stöd samt om de upplever att de har den kunskap som krävs i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Utifrån vårt resultat vill vi undersöka om det stämmer överens med tidigare forskning. Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer med förskollärare, som vi analyserat med hjälp av interpretativ fenomenologisk analys (IPA). Resultaten i undersökningen visade på att förskollärarna upplever att begreppet barn i behov av särskilt stöd är mångtydigt och visar på ett stort spektra. Resultatet visar även att förskollärarna anser att man aldrig blir fullärd i sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd, de menar att man kan ha kunskaper inom ett område men sakna kunskap inom ett annat. I våra intervjuer har vi likt den tidigare forskningen sett att diagnoser är en förutsättning för att få resurser. Studiens slutsatser ger oss förståelse för hur förskollärare i praktiken upplever arbetet med barn i behov av särskilt stöd. I synnerhet har det framgått att förskollärarna upplever att de saknar kunskap inom ämnet och därför är det nödvändigt med kompetensutveckling samt handledning från specialpedagog.

 • Andersson, Samira
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Persson Coyne, Cecilia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Lärplattan i förskolan: Pedagogernas vän eller fiende?2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Lärplattan är ett nytt verktyg som används i förskolans verksamhet. Än så länge finns ett begränsat urval av forskning att tillgå. Syftet med detta självständiga arbete är att få mer kunskap och en djupare förståelse av pedagogernas syn på samt deras uppfattning om lärplattans betydelse i förskolans verksamhet. För att uppnå detta har vi delat upp studien i fyra delar: syfte, metod, resultat och slutsats. I syftet finns de frågeställningar som ligger till grund för studien, under metoddelen har vi beskrivit hur vi, genom att använda oss av intervju som forskningsmetod, gick tillväga för att samla in vårt empiriska material. I resultatdelen har vi analyserat vårt empiriska material utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där vi identifierade återkommande teman som var av intresse för vår studie. Utifrån pedagogernas utsagor har vi kunnat utröna hur bland annat scaffolding fungerar i användandet av lärplattor i förskolans verksamhet och hur lärplattans placering blir en del av kulturen i förskolorna.I den sista delen, slutsatsen, har vi summerat vad vi kommit fram till i studien och vad det har för betydelse för professionen och oss som blivande förskollärare.

 • Bodare, Evelina
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Ingelman, Matilda
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Kommunikativa uttryckssätt i barns kommunikation med digitala lärplattor2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Krantz, Paula
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Lindgren, Hanna
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Barnen ritade Pokémon och gjorde Olof i snön: En studie om populärkulturens roll i förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår forskningsstudie har varit att undersöka pedagogers uppfattningar kring populärkulturens roll i förskolan. Det sociokulturella perspektivet ansåg vi skulle hjälpa oss att på ett bra sätt belysa detta ämne. Utifrån den teorin valde vi att använda begreppen redskap, social interaktion samt stöttning för att analysera vårt insamlade empiriska material. Frågeställningar som vi har utgått ifrån i studien behandlar punkter om pedagogers uppfattning kring populärkulturella karaktärer i barns lek, vilket utrymme dessa intressen ska ges i verksamheten samt vilka eventuella möjligheter eller hinder som kan uppstå i arbetet med populärkultur. Metodvalet utgjordes av både intervjuer på plats i verksamheten samt intervju via e-post. Det var sammanlagt sju pedagoger som medverkade i studien. Resultatet som kommit fram ur analyserandet av datamaterialet belyser vikten av att arbeta med populärkulturen i förskolans verksamhet. Slutsatsen visar på pedagogens betydande roll i mötet med barnen och deras populärkulturella intressen samt vikten av att vara insatt och öppen för den värld som populärkulturen utgör för barnen.

 • Almryd, Sandra
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Mindfulness som aktivitet i förskolan: En videoetnografisk fallstudie om pedagogers didaktiska design2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här studien har jag behandlat frågor som rör alla barn i förskolan samt de pedagoger som dagligen arbetar med barnen. En kvalitativ studie har genomförts genom videoobservationer som tydligt har visat hur pedagoger designar mindfulness-aktiviteter i förskolan. Studiens syfte var att, utifrån ett multimodalt designteoretiskt perspektiv, få ökad kunskap om hur pedagoger designar mindfulness-aktiviteter i förskolans praktik. I resultat och slutsats framkom det att mindfulness-aktiviteter kan designas på olika sätt beroende på vilka förutsättningar förskolan har. Det framkom även att i användningen av mindfulness-aktiviteter använder pedagoger sig av flera teckensystem såsom, gester, rörelser, ljud, röst, positionering, volym etc. i kommunikationen med barn, vilka även barnen använde sig av. Resultat tyder också på att barn designar sina egna lärvägar i aktiviteter, genom de teckensystem som finns tillgängliga i pedagogers design av aktiviteter.

 • Boholm, Sanna
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Forsman, Jessica
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Pedagogens roll i den fria leken - stöttande av barn språkliga utveckling2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)