123 1 - 50 of 116
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Hälldin, Ludwig
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Demokrati i skolans läroplaner: Den demokratiske haveristen eller när har det funnits?2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Elevdemokrati är ett vanligt använt uttryck, men är skolan verkligen demokratisk? I detta arbete har jag sökt ta reda på om och när den i så fall var/är det.

  Detta är gjort med utgångspunkt i läroplanerna från 1980, 1994 och 2011 utifrån Robert Dahls fem demokratikriterier; av vilka alla måste uppnås för att uppnå en idealdemokrati.

  Resultatet visar att alla tre läroplaner uppfyller samma tre demokratikriterier: effektiv delaktighet, upplyst kunnande och inkludering uppnås i samtliga, medan kontroll över dagordningen och politisk jämlikhet inte uppnås i någon av dem. Att kontroll över dagordningen inte uppnås är inte förvånande, då den kan tänkas krocka med skolplikten, men att politisk jämlikhet inte gör det är mer oväntat och kan orsaka problem för samhällskunskapsläraren.

 • Berge Birath, Malin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Att göra en analys: Elevers uppfattningar om uppgiften att göra en jämförande analys2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien söker att besvara frågan vad elever gör när de ombeds att göra en jämförande analys. I studien används fenomenografisk analys för att kategorisera en elevgrupps uppfattningar om vad de förväntas göra när de gör en jämförande analys. Efter kategoriseringen och i enlighet med variationsteorin, så identifieras de kritiska aspekterna mellan kategorierna för att synliggöra vad som bör adresseras i undervisningen för att eleverna ska få en fördjupad uppfattning om vad det innebär att göra en jämförande analys. I studien hittades fyra kategorier av uppfattningar hos den undersökta elevgruppen. Den första kategorin uppfattade jämförande analys som en personlig reflektion över vad skillnaden var mellan två olika fall (i studien: demokrati och diktatur). Den andra kategorin uppfattade jämförande analys som att redogöra för fakta. Den tredje kategorin uppfattade jämförande analys som att redogöra för skillnader medan den fjärde kategorin uppfattade jämförande analys som att förklara skillnader. De kritiska aspekterna som identifierades mellan kategorierna och som därmed borde artikuleras och adresseras i undervisningen var: att förstå samhällskunskap som ett vetenskapligt ämne, att förstå vad som är en jämförelse samt att kunna se ett orsakssamband mellan företeelse 1 och 2 i jämförelsen.

 • Fahlander, Kajsa
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  "En tyst revolution": Gymnasielärares syn på användning av olika perspektiv i historieämnet.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  According to the steering documents from the Education administration (Skolverket), history in upper secondary schools should teach students to approach history from “different perspectives”. In this paper, I interviewed five history teachers regarding their interpretation of phrasing with regard to the subject of “perspectives”. The study aims to give insight into what kind of content the formulations of the Education administration result in, when interpreted by the teachers. It investigate what the teachers in the study think a “perspective” is, and what it means to teach history from different ditto. Which perspectives are the focuses of their history courses? I also discuss what the purpose and end of using different perspectives in history education is perceived to be, from what the interviews can reveal. For this I use Gert Biestas theory that suggests that good education aim at either qualification, socialisation of subjectification.

  The result show that all the teachers in the study primarly connect perspectives to different groups. Students should be allowed to to focus on the history of different category’s of people, or use their historical empathy to understand the view of others. The groups of people that the respondents most often accentuated in the interviews where people from different social classes, women, as well as different groups of people that experienced the European colonialism in the 18th and 19th century. The teacher’s in my study also described the usage of “different perspectives” in another way. They talked of this activity in terms of teaching students critically thinking and examining the subject of history as a science. To teach from “different perspectives” could, in this kind of answer, be to have student’s examine historical knowledge as a constructed product and teach them to analyse historical narratives critically. Other, less prominent interpretations involved “perspectives” as referring to different disciplines within the subject of history – such as social history, economical history or political history.

  When examining what aims the teachers seem to have with their described usage of perspectives I found that they often seem to emphasise the important of the students becoming analytic, critical thinking, capable individuals. I also found that the teachers many times want to pass on social norms and values, make the students tolerant and empathetic. They also want to start processes where the students ask themselves existential questions or find help in orientating themselves in social structures and form identities. Also, the respondents often expressed ideas of history as an emancipating subject where the exposing of structures and historical injustices could counteract power structures in the present. 

 • Hedén, Tomas
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Kvinnor i antiken och var man inte hittar dem: En studie av digitala läromedels berättelser om antiken från ett genusperspektiv2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to analyse how the period of antiquity is portrayed in the Swedish upper secondary school material in the course History 1bfrom a gender perspective, by examining digitalized study materials that claims to follow the specifiedcurriculum. The course curriculum for History 1bstates the importance of including female groups in the historic narrative, as well as that ideas of equality between sexes should permeate everything connected to teaching, among other things. The paper aims to analyse how gender is portrayed by examining the digitalized study material of DigilärHistoria 1 100 poäng, Nationalencyklopedin, NE, Historia 1 and Gleerups Möt historien 1b. The analysis was done using theories of gender from Yvonne Hirdman and Joann Scott to put historical power structures in relation to gender. The questions considered were (1)Which male and female characters are included and (2)how are they portrayed? (3)Lastly, how are social differences between them explained?The results showan overrepresentation of men. In the Gleerups material no specific female character was represented. NE’s material had 26 % and Digilär’s 20 % representation of women. The female characters are portrayed with stereotypical female characteristics such as their body, seduction and their ability to bear children. Female leaders are shown only to influence issues regarding equality and other women, whereas all mentioned men are portrayed as changing society especially as conquerors and warriors. Masculinity and femininity are portrayed as counterparts and men’s greatest weakness is any inability to control their wives and daughters. There are some exceptions that blurs the line such as Athene, Apollon and to some extent Cleopatra which are portrayed by showing characteristics associated with the other gender. The writers of the study materials are limited by the limited number of available historical sources and the picture they betray but only NE points out the problems with this. Neither Digilär nor Gleerups mention the skewed picture as a problem but Digilär shows to some extent how people in Greece legitimized the patriarchal structures.

 • Kull, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Resultat bortom vinst: Om hållbar utveckling i företagsekonomiska läroböcker2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur läroböcker för kursen Företagsekonomi 1 i gymnasieskolan synliggör hållbar utveckling och bereder en grund för elever och lärare att reflektera över företags ansvar för denna. Detta genomfördes med hjälp av en modell och begreppsvärld framtagen från tidigare forskningen som utgjorde en ram för den kvalitativa textanalysen.

  Resultatet möjliggjordes av en läromedelsanalytisk och produktanalytisk utgångspunkt i kombination med forskning som empiriskt visat på att hållbarhet och etiska värden utgår ifrån ett etablerat paradigm och att en rörelse till ett nytt paradigm är nödvändig för att hållbarhet ska kunna integreras fullständigt. Detta beskrevs i olika uttryck från företag och utbildningar till läroböcker. Dessa modeller kombinerades och applicerades sedan på de faktaböcker som tillhörde kursen Företagsekonomi 1 utgivna 2016–2017.

  Via denna metod och teoretiska utgångspunkt konstaterades att kursens faktaböcker rörde sig inom ett smalt spektrum av hållbarhet dikterat av ett normativt och etablerat paradigm. Vidare identifierades också att hållbarhet delvis eller helt försvinner från vissa av kursens huvudblock.

 • Johansson, Toni
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Läxor i SO på mellanstadiet: En enkätstudie med elever och deras föräldrar2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på om det gick att hitta specifika SO-läxor som skapade mer problematik i hemmet samt om det fanns varianter som eleverna tyckte var med glädjande och stimulerade. Undersökningen baseras på en kvantitativ metod där det skickades två olika enkäter. En elevenkät som besvarades av 252 respondenter och en enkät till vårdnadshavarna som besvarades av 214 respondenter. Arbetet har utgått från det sociokulturella perspektivet och analysen av datamaterialet har skett genom programmet SPSS analytics. Resultatet visade att den variant av SO-läxa som eleverna tyckte var mest glädjande att få var nyhetsläxan medan de tyckte den variant som de tyckte de lärde sig mest på var öva-mer-läxan. Öva-mer-läxan var även, utifrån både elev och vårdnadshavarnas perspektiv, den läxa som skapade mest problematik i hemmet. 

 • Tedre, Matti
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Competing Claims to Computing as a Discipline (Invited talk)2015In: 15th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, University of Helsinki , 2015Conference paper (Refereed)
 • Stirna, Janis
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Capability Driven Development of Context-aware Enterprise Applications – Challenges, Approach and Experiences2015In: 5th Enterprise Engineering Working Conference, CIAO! Network , 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Enterprises are facing the need to adapt their businesses according to various situations in which their applications need to be used. To answer this challenge an EU FP7 project “Capability as a Service in digital enterprises” (CaaS) has been initiated. The aim of CaaS is to support the capture and analysis of changing business context in the design of information systems (IS) using the capability notion. Capability is seen as the ability and capacity that enables an enterprise to achieve a business goal in a certain context. The key rationale behind a capability driven approach is to capture the dependence of organizational and IS designs on application context and to provide explicit support for run-time adjustments according to changes in the application situation. The CaaS project is developing a methodology and a tool environment for capability driven development. We envision to further advance the service oriented paradigm and to develop context aware business capabilities by using Enterprise Modelling techniques as a starting point of the development process, capability design patterns for reuse of best practices, as well as composition of required capabilities and algorithms for run-time adjustment. This talk will address the main principles of the capability driven development methodology, as well as present the current experiences of capability design in three use case companies of the CaaS project – SIV AG (Germany) for business process outsourcing, Fresh T Limited (UK) for compliance management, and Everis (Spain) for capability management in e-government platforms.

 • Tedre, Matti
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Competing Claims to Computing as a Discipline (Invited talk)2015In: 15th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, University of Helsinki , 2015Conference paper (Refereed)
 • Stirna, Janis
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Capability Driven Development of Context-aware Enterprise Applications – Challenges, Approach and Experiences2015In: 5th Enterprise Engineering Working Conference, CIAO! Network , 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Enterprises are facing the need to adapt their businesses according to various situations in which their applications need to be used. To answer this challenge an EU FP7 project “Capability as a Service in digital enterprises” (CaaS) has been initiated. The aim of CaaS is to support the capture and analysis of changing business context in the design of information systems (IS) using the capability notion. Capability is seen as the ability and capacity that enables an enterprise to achieve a business goal in a certain context. The key rationale behind a capability driven approach is to capture the dependence of organizational and IS designs on application context and to provide explicit support for run-time adjustments according to changes in the application situation. The CaaS project is developing a methodology and a tool environment for capability driven development. We envision to further advance the service oriented paradigm and to develop context aware business capabilities by using Enterprise Modelling techniques as a starting point of the development process, capability design patterns for reuse of best practices, as well as composition of required capabilities and algorithms for run-time adjustment. This talk will address the main principles of the capability driven development methodology, as well as present the current experiences of capability design in three use case companies of the CaaS project – SIV AG (Germany) for business process outsourcing, Fresh T Limited (UK) for compliance management, and Everis (Spain) for capability management in e-government platforms.

 • Olson, Göran
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Institutional Cooperation: Sida´s use of the "twinning method" 1985 - 2005 to develop public administration2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
 • Public defence: 2018-03-16 10:00 Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Stockholm
  Kerdphon, Sutthichat
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Organic Chemistry.
  NHC,P- and N,P-Iridium Catalysts for Hydrogenations and Hydrogen Transfer Reactions2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The work described in this thesis is focused on hydrogenation and hydrogen transfer reactions using iridium catalysts. The first part concerns the use of N-heterocyclic carbene-phosphine iridium complexes in alkylation reactions (Chapters 2 and 3) and the hydrogenation of ketones (Chapter 4). A number of N-heterocyclic carbene-phosphine iridium complexes have been prepared and evaluated as catalysts for C-N bond formation of amides using alcohols as the electrophile. This catalytic system can be used with a wide range of substrates at low catalyst loading (only 0.5 mol%) to furnish the desired products in up to 98% isolated yield. The achiral N-heterocyclic carbene-phosphine iridium complexes were also found to catalyze the methylation of ketones with methanol under mild conditions to afford the mono-methylated products in up to 98% isolated yield with low catalyst loading (1.0 mol%). Additionally, several chiral N-heterocyclic carbene-phosphine iridium complexes were synthesized and evaluated in asymmetric hydrogenation of ketones. The reactions were carried out at room temperature under base-free conditions to obtain the chiral alcohols in up to 96% ee in 30 minutes.

  The second part of this thesis (Chapter 5) details the preparation of new N,P-iridium complexes which were found to be highly efficient catalysts for the asymmetric hydrogenation of challenging tetrasubstituted olefins. This catalytic system results in optically active compounds of high enantiomeric excess (up to 98% ee) as the single diasteroisomer.

 • Public defence: 2018-03-16 13:00 Hörsal 7, Hus D, Stockholm
  Nilsson Mohammadi, Robert
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History. Forskarskolan i kulturhistoriska studier (FoKult).
  Den stora gruvstrejken i Malmfälten: En muntlig historia2018Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation explores how the miners’ strike in the Norrbotten ore fields 1969–70 has been made meaningful. For a long time, this strike has been a centre of debates and reflections on society, culture, and history in Sweden. The popular support for the miners’ strike was high, and a solidarity movement comprising loosely organised individual and collective initiatives was formed. Journalists, documentary film-makers, playwrights, scholars, and others within this movement documented the strike. Following the strike, actors within the solidarity movement expressed concerns that the experiences from the strike would be scattered and forgotten. Therefore, the strike has been depicted many times and in many genres. The authors of these depictions have commonly used the participants’ voices to narrate the strike.

  Through the miners’ strike, consecutive depictions of it, and memories from its participants, this dissertation studies the relationships between memories from individual actors, shared memory processes on a societal level, and history-writing. The central concept is meaning-making, which in this dissertation stands for people’s ever ongoing work to make themselves, others, and shared situations comprehensible. Meaning-making is studied through the more empirically oriented concepts memory and narrative. A combination of what historian Alistair Thomson has called ‘a popular memory approach to oral history’ and Gérard Genette’s narratology is put to use in the studies. The focus is thus how the participants in the strike and actors in the solidarity movement have made stories out of their memories, and how they then relate to existing accounts. This leads to a discussion on how voices from actors can be used in order to produce knowledge and/or change.

  On an empirical level, the dissertation contributes with knowledge on how the strike has been made meaningful through time, but also about the strike as an event in the past. The most important material is a new collection of oral history interviews with participants in the strike and people who took part in the solidarity movement, but the dissertation also studies books, articles and dramas that depicts the strike. In the first empirical chapter, constructions and discussions of the miners’ voices in texts by actors within the solidarity movement during the period 1968–2009 is discussed. The second empirical chapter explores how two persons that reported from the strike describes and discusses their journeys to the strike as well as their texts about the strike. The third empirical chapter analyses the different stories about the strike that the collection of oral history interviews contains, and shows how the strike has been made into an event. The fourth empirical chapter shows how participants relate to existing stories about the strike when the mediate their memories of it in the oral history interviews.

 • Public defence: 2018-03-16 13:00 Gröjersalen, hus 3, Kräftriket, Stockholm
  Lokatt, Cristoffer
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Auditors’ Constitution of Performance: a study on the duality of performance in the auditing profession2018Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  For decades, the auditing profession has been under scrutiny, due in part to its close association with a business rationale. This has led to some to call for de-professionalization, where accountability, control, and commerce would threaten auditing’s autonomy. Yet auditing is regarded as a principle of social organization and control, wherein it produces trust and legitimacy to society. By focusing on the individual auditor and the micro-level dynamics in the auditor’s organizational context, this dissertation challenges traditional notions of professionalism and commercialism as dichotomies. Based on documents, observations, and in-depth interviews with auditors holding different levels of experience, performance was targeted as a central concept for auditors’ understanding of auditing as a social and organizational phenomenon. Accordingly, by critically appraising the significance of performance in the professional-organizational context of Big Four firms, this dissertation engages with auditors’ reasoning and everyday work activities. Here, performance is suggested to hold a central role in how auditors manage and reconcile conflicting institutional logics — as well as accountability demands — in their everyday work. By theorizing on the mediating role of performance, this dissertation explores how performance is enacted in both structure (control, rituals and norms) and agency (reflexive monitoring and rationalization). Drawing on structuration theory, performance is shown to constitute modalities in actors’ use of structure, a process in which conflicting institutional logics are replicated, revised, and rejected. The findings further pinpoint the active role of auditors in mobilizing and defining legitimate performances within particular local settings. In this, a previously neglected interplay between bureaucratic and social performance practices that is performed by auditors is recognized as essential in exploring auditing as defined in the local professional-organizational settings. This interplay suggests a need to further attend how auditing is performed by practitioners in micro-level, everyday work. To conclude, this dissertation indicates that auditors’ reasoning on and mobilization of performance define the evolving auditing profession, one where rules and accountability regimes dominate. As a consequence, the influence of individual agency, professional communities, and social interaction are emphasized as key components for our understanding of the continuously developing professional field of auditing and the maintenance of a strong professional ethos.

 • Public defence: 2018-03-16 09:30 De Geersalen, Geovetenskapens hus, Stockholm
  Winkens, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Environmental Science and Analytical Chemistry.
  Estimating children’s exposure to per- and polyfluoroalkyl substances2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are highly stable, surface active chemicals, which are water- and oil/stain-repellent. Because of their unique properties, PFASs are widely used in consumer products. Their application ranges from personal-care products, food packaging and textiles to interior materials, thus leading to a continuous human exposure to PFASs in every-day life. Possible exposure pathways are the ingestion of food, drinking water and dust; the inhalation of fine dust and air; as well as dermal absorption after contact with the products and dust.

  Despite the increasing number of monitoring studies, including measurement of concentrations in human exposure media and blood, childhood exposure is poorly understood.

  The state of current knowledge on childhood exposure was investigated in paper I, by reviewing existing PFAS literature on exposure media, on daily intakes via different exposure pathways and on levels in blood and serum. Subsequently, recommendations for future research needs were made and implications presented on the regulation and assessment of PFASs. For paper II, III and IV, a cohort of background-exposed Finnish children was followed throughout childhood. Indoor air and floor dust samples of their bedrooms were taken at the age of 10.5 years in 2014/2015 and analysed for a wide range of PFASs (paper II and III). The estimated daily intakes (EDIs) via these two media were calculated in paper III. The EDIs revealed that dust ingestion and air inhalation are of similar importance for the intake of single perfluoroalkyl acids (PFAA), if the metabolism of PFAA precursors to PFAAs was included. The metabolism of precursors contributed considerably to the total intake of PFAAs via the inhalation of air (e.g. 38 % for perfluorooctanoic acid (PFOA) and 90 % for perfluorooctane sulfonic acid (PFOS)) and to the total intake of PFOS via the ingestion of dust (69 %; median values at the intermediate exposure scenario). In paper IV, the internal exposure during childhood was monitored by measuring serum concentrations, which were decreasing with age; and by calculating body burdens at 1, 6 and 10.5 years of age, which were constant or increasing, depending on the respective PFAS. These results demonstrated that it is crucial to account for growth dilution when studying exposure trends and PFAS intakes during childhood.

  This thesis contributes to a better understanding of children’s exposure to PFASs, especially the internal exposure during childhood and the relative importance of both, indoor exposure pathways, as well as individual PFASs.

 • Jonsson Holm, Erik
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Andersson, Felix
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Building Competitive Advantage Through Open Innovation: A case study in the financial technology sector2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The modern financial industry includes fast-changing technology, new regulations, and markets where companies at times find themselves at disadvantage. This study focuses on how organizations can build competitive advantage, particularly by drawing on the open innovation concept. We conceptualize its relationship to competitive advantage as a strategy of using and developing dynamic capabilities in business ecosystems. This view is empirically analysed through qualitative data from four organizational actors in the financial technology (fintech) sector, using semi-structured interviews and a case study approach.

  The results of the study show that there is a so-called fintech business ecosystem where collaboration and openness generate new opportunities and new innovations. It also shows that the capabilities networking and scanning, investment processes and an open, agile organizational culture are essential to gain advantage of the opportunities in the business ecosystem. In building competitive advantage from open innovation process, these capabilities provide speed and are necessary to find external resources that can effectively be united with internal key resources, creating unique resource combinations. This indicates that companies should focus on activities that enable these capabilities.

 • Law, Camilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Finance.
  Vahlqvist, Marja
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Finance.
  Can Bitcoin be used as a hedge against the Swedish market?: Does Bitcoin have hedging capabilities against the OMXS30, or is it just a diversifier in a portfolio?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bitcoin has gained more recognition than ever before, and the interest in cryptocurrencies seems to grow exponentially. Without any central government regulating Bitcoin, a global user group has adopted this new technology, which is designed to be used as a currency for trading without banks. Empirical studies focus on revealing the true characteristic of cryptocurrencies. Are they a currency, an asset or something else? This paper explores the potential of Bitcoin as a financial asset when used for hedging and portfolio diversification. A regression analysis will be performed to analyse if Bitcoin can be used as a hedge against OMXS30. This analysis yields insignificant values, which leads to a complication in the conclusion. The result imply that Bitcoin is an inadequate hedge, but may possess diversification properties. Studying Bitcoin in relation to OMXS30, Dow Jones, Nikkei 225, Gold and Oil results in correlation values close to zero. By using the mean-variance optimization method, two portfolios are created, one including and one excluding Bitcoin. We show that by including Bitcoin in the portfolio the risk can be decreased on a given return rate. Considering the low and insignificant correlation values with other assets and the better riskreturn ratio when Bitcoin is included in a portfolio, we conclude that Bitcoin can be a suitable diversification tool.

 • Public defence: 2018-03-15 10:00 De Geersalen, Geovetenskapens hus, Stockholm
  Dalirian, Maryam
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Environmental Science and Analytical Chemistry.
  Investigating parameters governing liquid-phase cloud activation of atmospheric particles2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Aerosol-cloud interactions are one of the main sources of uncertainties in modeling and predicting the Earth’s climate. To overcome this uncertainty, we need to improve the understanding about the processes and parameters defining how aerosol particles turn into cloud condensation nuclei (CCN) or ice nuclei (IN) to produce cloud droplets or ice crystals. The focus of this dissertation is on liquid phase cloud droplets. The thesis investigates the effect of water solubility and surface tension on the CCN activity of atmospheric aerosol particles. These parameters are among the key properties defining how an aerosol particle can turn into a cloud droplet. The main goals of this thesis are to investigate 1) the CCN activity of aerosol particles containing both water soluble and insoluble substances and 2) the contribution of molecular-scale surface structure to the surface tension and CCN activity of atmospherically relevant aqueous mixtures.

  In the first part of this thesis, the CCN activity of water-insoluble aerosol constituents coated by water-soluble or sparingly soluble species was investigated. The results showed that the CCN activity of the insoluble silica and black carbon particles, with sizes between 100 and 300 nm, increased with the amount of the coating on the insoluble cores and at thick enough coating approached the CCN activity of the soluble species. Moreover, controlled dry coating of the insoluble BC cores yielded a size-independent distribution of the coating material on the insoluble cores, which was not achieved by wet coating of the silica particles. The results also confirmed that by knowing the fraction of soluble material (coating thicknesses), the existing theories gave a reasonable estimate of the CCN activity for the mixed soluble-insoluble particles. Finally, the results highlight the need for including the impacts of co-emitted or later condensed compounds in estimates of the climate impacts of atmospheric insoluble aerosol species.

  In the second part of the thesis, surface propensity of succinic acid, pure or mixed with soluble inorganic salts in the aqueous droplets, were quantified via molecular-level surface composition measurement by X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS). The XPS and molecular dynamic (MD) simulations of succinic acid aqueous solutions showed strong enrichment of the succinic acid at the surface of the liquid droplets compared to the bulk solution. This effect was more pronounced in the presence of the highly soluble inorganic salts like NaCl and (NH4)2SO4 in the system. The modeled surface tension of the pure organic or mixture of organic and inorganic substances, using surface enrichment factors derived from the XPS experiments were in good agreement with the experimental surface tension data. This demonstrates the high potential of XPS for direct measurements of the surface composition of atmospherically relevant aqueous mixtures. The results suggest that for modeling the phase-state and water content of the atmospheric particles, the contribution by the surface layer needs to be considered, because aqueous droplet can contain larger amounts of organic compounds than the bulk solubility limit of the solutions. However, the effect of the aqueous surface composition on the CCN activation of particles consisting of the studied mixtures was estimated to be very small.

  The results presented in this thesis provide new insights into the relationship between aerosol particle composition and cloud condensation nuclei activity. However, the effect of more realistic complex mixtures will require more research. The results showed that for modeling semi-volatile species, the partitioning between the gas and condensed phase needs to be considered. In addition, along with the liquid-phase cloud activation, the ice nucleation ability of the particles made of soluble and insoluble species requires to be further investigated.

 • Public defence: 2018-03-15 10:00 Vivi Täckholmsalen (Q-Salen), Stockholm
  Galafassi, Diego
  Stockholm University, Faculty of Science, Stockholm Resilience Centre. Stockholm Resilience Centre.
  The Transformative Imagination: Re-imagining the world towards sustainability2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  A central task for sustainability science in the Anthropocene is to offer guidance on alternative pathways of change. Even though this search and implementation of pathways towards sustainability is likely to require profound social-ecological transformations, little is yet known about the individual and collective capacities needed to support such transformations. This thesis explores the connection between human imagination and sustainability transformations, and introduces the notion of the transformative imagination to support methodological innovation in sustainability sciences, and practices aiming to support transformations towards sustainability. The transformative imagination is suggested to support fundamentally new ways of seeing, feeling, encountering and envisioning the world. The thesis takes a transdisciplinary action-research approach and studies how specific participatory practices, including the arts, may foster the transformative imagination as a means to more skilfully respond to, anticipate and shape social-ecological trajectories in the Anthropocene. The four included papers, each explores how practices may support particular features of the imagination as a transformative capacity. Paper I analyses a case in coastal Kenya where participatory modelling and future scenarios are applied to foster imagination of dynamics of interdependences and trade-offs within the context of poverty alleviation and ecosystems change. Paper II explores system diagrams and scenarios as practices for the development of social-ecological narratives that may support robust interventions in coastal Kenya and Mozambique. Paper III implements, and studies how an art-based approach based on performances, visual methods and an art installation, could support transformative visions of the Iberian Peninsula in the context of extreme climate change. Paper IV is a literature review of the potential contributions of the arts to transformations, in the context of climate change. These papers focus on different features of imagination, which under certain circumstances may progressively develop into societal transformative capacities with the potential to re-structure current social-ecological realities. Overall, this thesis is a step towards forging new kinds of reflexive, imaginative and deliberative practices that can support the emergence of local arrangements of a sustainable world where life can carry on.

 • Andersson, Gunilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Blomberg, Kajsa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  ”Tänk om jag nu skulle gå ut och skrika på snön, för att jag ska få tussilago att blomma” - En intervjustudie om att vara anhörig till en person med överkonsumtion av alkohol2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många påverkas runt om personen som överkonsumerar alkohol, men

  forskningen gällande målgruppen är begränsad. Syftet med studien var

  att fånga upplevelsen av att vara anhörig till en närstående som

  överkonsumerar alkohol. Frågeställningar: 1) Vilka former av

  belastning upplever den anhöriga? 2) Vilka känslor är förknippade

  med den belastning den anhöriga upplever? 3) Hur mycket upplever

  den anhöriga att den kan påverka alkoholkonsumtionen? 4) Hur

  mycket upplever den anhöriga att den kan påverka sin belastning?

  Forskningsansatsen var kvalitativ, fenomenologisk. Sju

  semistrukturerade djupintervjuer analyserades genom tematisk analys.

  Resultaten visade att anhöriga upplevde flera stressorer,

  t ex relationssvårigheter, försämrad hälsa och känslomässig

  belastning. Coping-strategier användes i försök att minska

  alkoholkonsumtionen, samt för att hantera belastningen. Varierad

  upplevelse av framgång rapporterades. Studien bekräftade resultat

  från tidigare forskning att socialt stöd är viktigt för anhöriga men

  skam blir ett hinder att söka socialt stöd. Centralt blir därför ett

  respektfullt och icke-dömande bemötande från omgivningen och fråga

  för framtida forskning är om anhörigstöd bör innehålla interventioner

  riktade mot hantering av skam.

 • Hornsved, Emilia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies, Gender Studies.
  "Make Feminism Radical Again": En ideologikritisk undersökning av H&M:s användning av feministiska budskap, och dess konsekvenser för feminismens politiska agenda2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to find out in what ways the global clothing company H&M uses political and ideological statements, such as feminism, as a sales strategy. I have noticed an expanding trend in fashion; the use of feminism as branding, and how companies such as H&M have started profiling themselves with feminism. This could be seen as a typical neoliberal-femvertising phenomenon. In this essay, I use critique of ideology, a method developed by the Frankfurt school, to examine how H&M expresses feminism through their clothes, whether H&M’s production could be considered as a feminist one, and what consequences H&M’s use of feminist ideology have on the feminist political movement. To be able to answer these questions, I use gender theory and postcolonial theory. My aim is to show how neoliberal/capitalist ideologies often contain cultural and political appropriation, where an ideology such as feminism is exploited in order to make a higher profit. My conclusion is that when companies use feminist statements in their clothing they use irony and humour to emphasize positivity, such as “girl power”, instead of confronting structural inequalities among the sexes and harmful norms and gender stereotypes within this hierarchy. The consequence of this process is that feminism is depoliticized, which is harmful to the feminist political agenda. 

 • Hornsved, Emilia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies, Gender Studies.
  ”Make Feminism Radical Again”: En ideologikritisk undersökning av H&M:s användning av feministiska budskap, och dess konsekvenser för feminismens politiska agenda. 2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to find out in what ways the global clothing company H&M uses political and ideological statements, such as feminism, as a sales strategy. I have noticed an expanding trend in fashion; the use of feminism as branding, and how companies such as H&M have started profiling themselves with feminism. This could be seen as a typical neoliberal-femvertising phenomenon. In this essay, I use critique of ideology, a method developed by the Frankfurt school, to examine how H&M expresses feminism through their clothes, whether H&M’s production could be considered as a feminist one, and what consequences H&M’s use of feminist ideology have on the feminist political movement. To be able to answer these questions, I use gender theory and postcolonial theory. My aim is to show how neoliberal/capitalist ideologies often contain cultural and political appropriation, where an ideology such as feminism is exploited in order to make a higher profit. My conclusion is that when companies use feminist statements in their clothing they use irony and humour to emphasize positivity, such as “girl power”, instead of confronting structural inequalities among the sexes and harmful norms and gender stereotypes within this hierarchy. The consequence of this process is that feminism is depoliticized, which is harmful to the feminist political agenda. 

 • Samuelsson, Moa
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies.
  “Alltid rätt klädd”: En etnologisk studie av Leksandsdräkten idag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen undersöks betydelsen och användandet av Leksandsdräkten idag med utgångspunkt i hur ett antal personer med egen anknytning till dräkten förhåller sig till den. Syftet är att undersöka både vad dräkten berättar och symboliserar, hur den används och varför den används men även hur intervjupersonerna förhåller sig till vad som är rätt och fel. Det huvudsakliga materialet i denna studie består av intervjuer med personer som alla har en koppling till Leksandsdräkten, antingen genom sitt arbete eller för att de är aktiva i föreningar där dräkten har en betydande roll. Med utgångspunkt i begreppen kulturarv, Bourdieus fältbegrepp, identitet och skav/skev, som utgår från etnologen Michelle Göranssons avhandling Materialiserade sexualiteter, diskuteras intervjupersonernas relation till dräkten, hur och varför de använder den och vad den berättar. Uppsatsen avslutas i en diskussion kring dräktens betydelser och hur den skall göras tillgänglig för alla som vill bära den samtidigt som den representerar en lokal plats och bär på en, både gemensam och personlig, historia och tradition.

 • Vossman Strömberg, Anneli
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Att förstå sitt lärande: En pilotstudie av högstadieelevers uppfattningar om metakognitiva frågor i ämnena bild och svenska2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This pilot study aims to test how recommended methods to promote students’ metacognitive thinking can be used. Metacognition is about “learning how to learn” and is related to conceptions like feedback, self-regulation and formative assessment. Research shows that students that get training in metacognition increase their performances. One of the goals according to the Swedish Curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation centre 2011/2017 is that students shall develop the ability to assess their results. I have examined how students in grade seven answer and apprehend metacognitive questions in the compulsory subjects Art and Swedish. The students answered metacognitive questions at three different times: when planning, when carrying through and when evaluating the task. In connection to answering the questions they also answered a questionnaire about their conception of the metacognitive questions. The intention is to use the result of the pilot study to prepare for a larger study. A qualitative research method has been used in this study. The result show that it’s substantial that the teachers find out about the students different preunderstanding of the metacognitive questions. The majority of the students find the metacognitive question useless, but for different reasons. If the students don’t understand the questions they think that the questions are something in addition to the task. If the students have a high metacognitive preunderstanding they will consider the questions as redundant. Most students thought that the metacognitive questions took time from the task they were supposed to do. Some students expressed great dissatisfaction, big frustration and irritation over the questions. To be able to train metacognitive thinking methodically with desired effect the students have to be motivated. A key factor is that the students understand what the training is supposed to leading. The teacher has to work in different ways with different groups of students with this.

 • Mases Calson, Louise
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Skola och privatliv - två skilda världar?: En kvalitativ studie om fem grundskoleelevers medievanor och bildundervisningens multimodalitet.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har fem grundskoleelever i årskurs 3-6 intervjuats om deras uppfattningar av bildundervisningens relevans i relation till deras erfarenheter av visuell kultur. Gemensamt för eleverna var att de på olika vis använde sig av sociala forum och var vana mediala orienterare. Bildämnet har under tid förändrats och läroplanen ställer nu även krav på multimodal undervisning med digitala verktyg. Resultatet avslöjar dock att undervisningen inte motsvarat samhällets utveckling vilket lämnat eleverna att önska en mer digitaliserad undervisning.

  Insamlandet av empiri har skett genom kvalitativa intervjuer där jag löpande fört anteckningar för hand och därefter bearbetat materialet genom ett digitalt skrivprogram. Empirin har analyserats utifrån det multimodala perspektivet, ett relativt nytt perspektiv vilket bygger på kommunikation genom olika teckensystem och medier.  

 • Vidhall, Martin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Bedömning av generiska kompetenskunskapskrav: En kvalitativ studie av ekonomilärares bedömning av generiska kompetenskunskapskrav inom UF och kursen Entreprenörskap och företagande.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen undersöks hur sex ekonomilärare på gymnasiet resonerar runt bedömningsarbetetav en rad generiska och kompetensbaserade kunskapskrav i kursen Entreprenörskap och företagande. Detta för att utreda om bedömningen bedrivs i linje med skolans styrdokumentsamt huruvida bedömningen baseras på entreprenöriella kompetenser.Lärarnas redogörelser visar att entreprenöriella kompetenser utgören central del av bedömningen och indikerar vidare att bedömningen lever upp till styrdokumentens formuleringar. Vissa skillnader identifierades mellan lärarna gällande tillvägagångssättet vilket tillskrivs det professionens friutrymme. Utöver detta visar uppsatsen att lärarna upplever kompetenskunskapskraven som enkla för eleverna att uppnå samt att utbildningskonceptet Ung Företagsamhet underlättar lärarnas bedömningsarbete.

 • Renger, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Att förstå elevers missförstånd: Om olika tolkningar av analysbegreppet i en samhällsvetenskaplig lärandesituation2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har jag utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv undersökt elevers olika tolkningar av analysbegreppet genom att undersöka elva elevers skriftliga analys av en konflikt som en del av en examination. Detta har gjorts induktivt i en tematisk analys med förhoppningen att kunna öka förståelsen för elevers uppfattning om analysbegreppet. I analysen har fyra olika teman skapats utifrån hur eleverna tolkade uppgiften ochi relation till litteratur på området: analys som personligt tyckande, analys som förklarande text, analys som utredande text och analys som kritisk granskning. Den tematiska analysen visar att majoriteten av eleverna gjorde tolkningen analys som förklarande text, vilket kan anses vara problematiskt då genren förklarande text inte innehåller de språkliga drag som krävs för att skriva de typer av utredande och kritiskt granskande texter som bättre överensstämmer med vad lärare förmodligen förväntar sig av en samhällsvetenskaplig analys och som utmärker de högre betygsnivåerna. Vikten av att utveckla elevers litteracitet belyses därmed och även att läraren har koll på sina förväntningar och hur de förmedlas.

  En diskussion förs kring analyshämmande faktorer som outtalade och motstridiga krav på vetenskaplighet, hur vetenskapligt språk och text kan fungera analyshämmande samt hur ofta reflexmässiga positivistiska och liberala tankesystem kan hindra analysen. Grundläggande har varit att undvika så kallad kognitiv reduktionism, alltså att söka enkla, övergripande förklaringar till varför eleverna inte uppnår förväntade studieresultat och att skillnader i elevers prestation är att de tänker fundamentalt olika. Relationen mellan tänkande och språk, intentionen bakom handlingar och de vetenskapliga begreppens betydelse för lärande är centralt. En viktig lärdom är att förståelse inte innebär passivt upprepande utan aktiv reflektion och att den genererade kunskapen är beroende av hur vi tolkar våra upplevelser, vilket innebär att lärandet måste börja i elevernas föreställningsvärld. Analys används med speciell betydelse inom många vetenskapliga områden samtidigt som en analys kan se ut på olika sätt och vara på olika nivåer. Det är viktigt att läraren är medveten om elevers (och kanske även sin egen) osäkerhet kring analysbegreppets mångtydighet. Samtidigt är det angeläget med mer empirisk forskning på området för att reda ut analysbegreppet och klargöra dess innebörd i olika kontexter och även utöka processkunskap om vad analytisk förmåga egentligen innebär.

 • Chang, Liu
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physics.
  Ghost in the shell: Studies on subsurface oxygen in oxide-derived copper nanocube catalysts2017Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  With the passage of time and the advancement of our industrial civilization, environmental concerns have become more and more recognized since the 1990s. Carbon dioxide reduction reactions are capable of converting carbon dioxide into valuable hydrocarbons and reducing the carbon emission from the combustion of fossil fuels. This is a promising direction for sustainable energy resources given that the scarcity of fossil fuels is becoming more threatening to the survival of mankind. In recent years, oxide-derived metal nanostructures have been synthesized and show unique catalytic features. Recently, Sloan et al. synthesized a novel oxide-derived copper nanocube structure, which showed a high selectivity toward ethylene over methane and low overpotentials. In this work, the presence of subsurface oxygen in the catalyst surface is tested with density functional theory (DFT) calculations, as a complement to experimental x-ray photoelectron spectroscopy. Due to limitations on the scale of modeling with DFT, the results indicate a very low stability of subsurface oxygen, which give rise to a question if subsurface oxygen would be stable with a reasonably large cluster model. Self-consistent charge density functional tight binding (SCC-DFTB) is adopted to investigate a nanocube model. In this model, a manually reduced cuprious oxide nanocube is constructed and investigated. Subsurface oxygen atoms close to facets are found to be more stable inside. A higher degree of disorder is proposed to be the cause of this difference in stabilizing subsurface oxygen atoms between the slab and nanocube models. The presence of subsurface oxygen enhances the adsorption of CO on the Cu(100) surface, increasing the likelihood for adsorbed CO molecules to dimerize, which is the rate determining step for ethylene production on Cu(100) under low-overpotential conditions. With subsurface electronegative atoms such as oxygen or fluorine, it is also found that the d-band scaling relation could be broken.

 • Reitan, Therese
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Public Health Sciences.
  Substance abuse during pregnancy: a 5-year follow-up of mothers and children.2018In: Drugs: education prevention and policy, ISSN 0968-7637, E-ISSN 1465-3370, Vol. 25, p. 1-9Article in journal (Refereed)
 • von Hofsten, Julie
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Spelets regler: Konst och politik i Stockholms tunnelbana2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen avhandlar de konstnärliga gestaltningarna i Stockholms tunnelbana i relation till politiskt inflytande. Stockholms tunnelbane-system består av 109 kilometer spår och 100 stationer. Drygt 90 av dessa har idag konstnärliga gestaltningar. Konsten är närvarande i såväl biljetthallar som på perronger. Här finns varierande konstupplevelser i form av skulpturer, mosaiker, målningar, installationer, ristningar och reliefer. Över 150 konstnärer har arbetat med den permanenta konsten sedan 1960-talet. De empiriska exempel som jag utgår från i studien är Ristningar i Naturbetong (1961-1965) av Siri Derkert (1888-1973) och Snäckan (2016-) av Åsa Jungnelius (1974-). Syftet med min studie är att beskriva de politiska förutsättningarna för respektive upphandling och peka på hur dessa förändrats. Uppsatsen har tonvikt på frågor kring konstnärens ideologiska agenda kontra den byråkratiska process som omgärdar en offentlig upphandling. Studien visar att dessa förutsättningar spelar en dold men central roll i upphandlingarna. Det är på denna grund möjligt att sluta sig till att de politiska och ideologiska förutsättningarna spelar roll när konst ska upphandlas.

 • Engquist, Odileine
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Forsgren, Kristina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Samtal och kollektivt lärande: En observationsstudie av arbetsmötens lärandepotential2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens specialiserade arbeten ställs ofta stora krav på varje medarbetares samarbetsförmåga och att åstadkomma saker tillsammans mot ett gemensamt mål eller projektutfall. En viktig arena för lärande i organisationer är arbetsmöten där människor möts för att samarbeta och hantera olika ärenden. I sammanhanget är det vanligt att ta fasta på samförståndets betydelse för ett kollektivt lärande men samma form av lärande skulle också kunna uppstå genom motsättningar och konflikter. Syftet med uppsatsen är att försöka identifiera och förstå det lärande som kan uppstå genom samtal under arbetsplatsmöten. För att undersöka detta har en observationsstudie genomförts på ett bemanningsföretags veckovisa möten och därefter har en samtalsanalys gjorts på de inspelade konversationerna. Den vanligaste samtalsformen utgjordes av diskussion. I de fall som dialog respektive debatt förekom så ingick de som variationer eller nyanser i diskussionen genom att de bäddades in i eller utgjorde komplement till det övriga samtalet. Vi fann att ett kollektivt lärande endast uppstod under dialog och att debatt verkade hämmande på deltagarnas lärande.

 • Edgren, Christine
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Hallgrim, Viveca
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Mitt liv fick en ny riktning.: Om upplevelsen av lärande efter en sjukskrivning.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the first decades of the twentyfirst century, an increase in the number of Swedes reported on sick leave due to suffering from mental illness has been noted. What kind of learning do people experience after being on sick leave? How can driving forces be identified in their stories? And what meanings have the interaction with the environment had for people when returning to work? The purpose of this paper is to investigate people's experiences of learning after a sick leave due to work-related mental illness. The study is qualitative and based on eight interviews of individuals with own experience of sick leave. These interviews have then been analyzed using Illeris’ three learning dimensions and partly by Mezirov's9 transformative learning. The result and conclusion show that learning takes place after a sick leave where learning gave increased self-awareness, where the driving force was to be able to re-enter a context and where the receivement and support from the environment was of major importance.

 • Caligari, Laura
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Elevers röster om sitt lärande i matematik relaterade till formativa nyckelstrategier2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to describe how young students perceive aspects of formative assessment in mathematics education and how their understanding is expressed in their speech. Within this work, the following questions are examined: 

  1. How is didactic questions reflected when students talk about their learning of mathematics?

  2. What strategies regarding assessment are expressed in the students’ speech?

  3. Which components in the students’ speech relate to the formative assessment's educational function and effects? 

  The theoretical starting point used is a socio-cultural aspect of learning. The method used is qualitative children interviews with ten third grade students in a primary school in Stockholm. Results show that students´ perceive aspects related to five key strategies for formative assessment. The results do not claim generalizability but can be used by teachers and may have implications on research since primary school students' perception on formative assessment has not yet been examined. Suggestions for future research is to extend the empirical material with more interviews from primary school students but also with other types of studies to supplement, strength, and confirm the results.

 • Andersson, Eva K
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Abramsson, Marianne
  Linköpings Universitet.
  Malmberg, Bo
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Patterns of changing residential preferences during late-adulthood2018In: Ageing & Society, ISSN 0144-686X, E-ISSN 1469-1779Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Earlier research on residential mobility has demonstrated a tendency for the young old of the 55+-population to prefer peripheral locations, whereas older age groups choose central locations. Here, we present survey results indicating that such late-adulthood differences in preferences are supported by age–related shifts corresponding to differences in housing preferences expressed by individuals in peripheral as well as central locations in Sweden. A sample of 2,400 individuals aged 55 years and over was asked to select the seven most important characteristics of a dwelling from a list of 21 alternatives (SHIELD survey 2013). The preferences expressed were used as dependent variables in logistic regressions to determine to what extent the housing preferences of older people are linked to age, gender, socio-economic status and type of geographical area. The results demonstrated a close link between neighbourhood characteristics and housing preferences. Owning the dwelling, having a garden, and access to nature were stressed as important by individuals living in non-metropolitan middle-class areas and in suburban elite areas. The youngest cohort expressed similar preferences. Older age groups instead stressed the importance of an elevator, single-storey housing, and a good design for independent living; preferences that have similarities to those expressed by individuals living in large cities and smaller urban centres where such housing is more readily available.

 • Elmerot, Irene
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Slavic and Baltic Studies, Finnish, Dutch, and German, Slavic Languages.
  Language and Power in Czech Corpora2017In: Computational and Corpus-based Phraseology: Recent Advances and Interdisciplinary Approaches / [ed] Ruslan Mitkov, Genève: Editions Tradulex , 2017, Vol. 2, p. 174-177Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The author focuses on quantitatively examining the linguistic other- ing in printed media discourse in the Czech Republic, using the Czech National Corpus. The method used so far has been a corpus-based discourse analysis based on the adjectives preceding the keywords for each part of the project, now moving on to include reporting verbs. The theoretical starting point is that power relations in a society are reflected in that society’s mainstream media, and that the language usage in these media contributes to the worldview of its recipients, in some cases even helps to construct it. Frequent but widely dis- persed stereotypical and negative phrases and collocations are examples of a power language that may not be visible at once, but slowly enters the general discourse in a society. This project aims to survey these linguistic othering phrases in the Czech media discourse, as comprehensively as possible, and shed some light on their appearance over time. 

 • Svensson, Tomas
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Science Education.
  Smartphone physics – a smart approach to practical work in science education?: Experiences from a Swedish upper secondary school2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the form of teacher didactical design research, this work addresses a didactical issue encountered during physics teaching in a Swedish upper secondary school. A need for renewed practical laboratory work related to Newtonian mechanics is met by proposing and designing an activity based on high- speed photography using the nowadays omnipresent smartphone, thus bringing new technology into the classroom. The activity – video analysis of the collision physics of football kicks – is designed and evaluated by following a didactical design cycle. The work elaborates on how the proposed laboratory activity relates to the potential and complications of experimental activities in science education, as described in the vast literature on the topic. It is argued that the use of smartphones constitutes an interesting use of new technology for addressing known problems of practical work. Of particular interest is that smartphones offer a way to bridge the gap between the everyday life of students and the world of physics experiments (smartphones are powerful pocket laboratories). The use of smartphones also avoids using unfamiliar laboratory equipment that is known to hinder focus on intended content, while at the same time exploring a powerful tool for data acquisition and analysis. Overall, the use of smartphones (and computers) in this manner can be seen as the result of applying Occam’s razor to didactics: only familiar and readily available instrumentation is used, and skills learned (movie handling and image analysis) are all educationally worthwhile. Although the activity was judged successful, a systematic investigation of learning outcome was out of scope. This means that no strong conclusions can be drawn based on this limited work. Nonetheless, the smartphone activity was well received by the students and should constitute a useful addition to the set of instructional approaches, especially since variation is known to benefit learning. The main failure of the design was an overestimation of student prior knowledge on motion physics (and its application to image data). As a consequence, the activity took required more time and effort than originally anticipated. No severe pitfalls of smartphone usage were identified, but it should be noted that the proposed activity – with its lack of well-defined results due to variations in kick strength – requires that the teacher is capable of efficiently analysing multiple student films (avoiding the feedback process to become overwhelmingly time consuming). If not all student films are evaluated, the feedback to the students may become of low quality, and misconceptions may pass under the radar. On the other hand, given that programming from 2018 will become compulsory, an interesting development of the activity would be to include handling of images and videos using a high-level programming language like Python. 

 • Huldt, Christian
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Science Education.
  The reason to reason2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen baseras på designexperiment av undervisning med syftet att uppmuntra till kreativa resonemang. Studien genomfördes som ett antal undervisningstillfällen då närvarande elever presenterades för ett problem eller en frågeställning som inte var formulerad eller kunde lösas på samma sätt som typuppgifterna i läroboken. Observationer och transkript från dessa tillfällen används som underlag för en analys som bygger på interventionens syfte och möjligheter utifrån teorin om didaktiska situationer med viss påverkan från kategorisering av resonemang. Omfattningen av studien gör att få generella slutsatser kan dras, men det åskådliggörs i några exempel hur viktig lärarens lyhördhet kan vara för att fånga upp embryon till självständigt resonemang och hur rådande normer påverkar debattklimatet. I diskussionen nämns hur försök till didaktiska situationer kan användas för att få en bättre bild av elevers proximala zoner.

 • Kindblom, Johanna
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Science Education.
  Proportionaliteters utformning i svenska läromedel2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna deskriptiva studie behandlas en litteraturundersökning över svenska matematikläromedel i grundskolan. Undersökningar har visat att läromedel är en viktig del i matematikundervisningens utformning, vilket innebär att valet av bok påverkar elevernas utbildning. Fyra bokserier har undersökts med fokus på ämnet proportionalitet, med ett val om att fokusera främst på skala, likformighet och proportionalitet som funktionsbegrepp. Syftet har varit att ta reda på dels hur böckerna fördelar plats över de tre ämnesområdena och dels hur uppgifterna är fördelade på olika svårighetsgrader. Detta har åstadkommits genom att notera sidantal, uppgiftsantal och svårighetsgrad på uppgifter, för att sedan sammanställa detta till ett resultat. Även fördelningen av sidor inom ett ämnesområde har undersökts, dels för att få fram var och hur information presenteras för eleverna.

  Denna studie visar att av de tre ämnesområdena är det skala som generellt är representerat i en större del jämfört de andra två. Det har också visats att det inte finns uppgifter inom alla böckers svårighetsgrader för alla ämnesområden, vilket i och med böckernas upplägg kan betyda att eleverna ibland behöver göra väldigt få uppgifter inom ett ämne. Det har framkommit att i och med bokseriernas skillnader i struktur är mängden och typen av information väldigt olika när man jämför serierna.

 • Sköld, Alexandra
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Science Education.
  Lärares användning av och återkoppling på matematikläxor: En intervjustudie i årskurs 1–32017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har syftat till att belysa hur lärare i årskurs 1–3 använder läxor i matematikundervisningen. Tidigare forskning visar att det i stort sett saknas forskning om betydelsen av formativ bedömning med koppling till läxor. Mot bakgrund av detta var det intressant att undersöka hur lärare använder sig av och ger återkoppling på läxor i undervisningen av ämnet. För att ta reda på detta har kvalitativa intervjuer, av semistrukturerad form, använts som datainsamlingsmetod med sex stycken lärare. Det insamlade datamaterialet bearbetades genom en teoretisk tematisk analys, vilket innebar att materialet organiserades i relation till tidigare forskning. Resultatet visar att lärare kan ha flera olika syften med läxor, och att det finns olika typer av återkopplingar som man som lärare kan välja att använda till dem. Men resultatet har också frambringat ett nyupptäckt syfte vid användningen av läxor, samt att återkoppling inte gavs på tre av de sex olika sorters läxor som tillämpades. Denna studie efterfrågar och kan användas som utgångspunkt för vidare forskning inom området. 

 • Public defence: 2018-03-09 10:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Stockholm
  Hendrickx, Koen
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Meteorology .
  Solar Forcing of Nitric Oxide in the Upper Atmosphere2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The forcing of the Sun on Earth's atmosphere manifests itself via solar radiation and energetic particle precipitation (EPP), which variations are most noticeable in the upper regions of the atmosphere. A key species in the lower thermosphere, which is influenced by solar forcing, is nitric oxide (NO). An NO reservoir is present in the lower thermosphere, from which NO-rich air can be transported downward into the mesosphere and stratosphere, where it takes part in catalytic ozone destruction cycles. For climate models to correctly simulate the solar forcing on our climate, the processes of NO production and destruction, as well as the descent into the lower atmosphere, must be understood and accurately represented.

  In this thesis, observations from the Solar Occultation For Ice Experiment (SOFIE) instrument onboard the Aeronomy of Ice in the Mesosphere (AIM) satellite are used to investigate temporal characteristics of NO in the mesosphere and lower thermosphere. We have developed a diagnostic method to determine the relative importance of the NO physical drivers throughout the lower thermosphere. The method shows that, at high latitudes, precipitating auroral electrons dominantly drive NO variations. Comparisons with NO measurements by the Student Nitric Oxide Experiment (SNOE), made almost a decade earlier, reveal that the impact of this forcing on NO appears to be invariant throughout the 11 year solar cycle.

  On shorter timescales, we have shown a clear signature of the reoccurring 27 day geomagnetic impact on NO concentrations during summer and winter, with subsequent descent into the lower mesosphere during winter. The occurrence of medium energy electrons, which precipitate to mesospheric altitudes, results in a further increase of the descending NO flux. This complicates the determination of the relative contribution of the EPP direct and indirect effect on NO, i.e. separating direct NO production from downwards transported NO, respectively, in NO enhancements at a certain altitude. Using a full-range energy spectrum from the Polar-orbiting Operational Environmental Satellites (POES), we have been able to disentangle the direct and indirect EPP effect on Southern hemispheric NO during a geomagnetic storm in 2010.

  Simulations of NO by the Whole Atmosphere Community Climate Model with Specified Dynamics (SD-WACCM) model reveal that the model predicts a too high climatological mean, while the short term variability is too low, as compared to SOFIE. However, even though the dynamical transport in both model and observations agrees very well, the descending NO fluxes are too low in the model.

  In conclusion, the results of this thesis provide a better understanding of NO variability from an observational standpoint and will enable better model representations in the future.

 • Public defence: 2018-03-09 13:00 sal G, Arrheniuslaboratorierna, Stockholm
  Svensson Källberg, Petra
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Science Education.
  Immigrant students' opportunities to learn mathematics: In(ex)clusion in mathematics education2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis explores immigrant students’ opportunities to learn mathematics. The research is concerned with issues of social justice and adopts a socio-political approach. Immigrant students are often described as students who do poorly in school because they lack “Swedishness” and have insufficient Swedish language skills. This deficit discourse is used when explaining immigrant students’ failure in mathematics, which this thesis aims to critique. Also, by adopting two theoretical frameworks, one that draws on the work of Skovsmose (1994, 2014) and one on the work of Foucault (2000, 2002), it aims at exploring possible understandings of immigrant students’ opportunities to learn mathematics.

  The research questions are addressed in a preamble and four articles. They address immigrant students’ perceptions of their opportunities to learn mathematics and how these perceptions come into existence, and the different contributions of using the theoretical frameworks.

  Data emanates from interviews, with immigrant students aged 15 to 16 years old and policy texts regarding schooling for newly arrived. Skovsmose’s notion of foreground is used when analysing immigrant students’ perceptions of their opportunities to learn mathematics. A Foucauldian perspective is used for exploring immigrant students’ identity formations as mathematical learners in a context of a forced school transition. The notions of fabrication and abjection (Popkewitz, 2012, 2013) are used as analytical tools when exploring how the newly arrived student as a mathematical learner is fabricated in policy texts.

  The findings show how conditions concerning future plans, otherness, Swedishness, perceiving their parents as deficit in relation to Swedish parents, segregation, feelings of exclusion and rowdy mathematics classrooms constitute their foregrounds, and affect their perceptions of their opportunities to learn mathematics. It was also shown how students’ identity formations as learners of mathematics are dynamic and enabled by discourse. For example, discourses operating in two different school contexts enabled the transitioning students to form identities as un-engaged and respectively engaged mathematics students. It was shown how students’ perceptions were influenced by public discourses, and thus how categorisations of them as immigrant students with deficiencies had looped into their lives. By exploring fabrication of the newly arrived student as a mathematical learner and the process of abjection information on how students may be ordered in relation to what degree they have come to master for example the Swedish language were provided. This may generate feelings of in(ex)clusion, which refers to the inseparability of inclusion and exclusion: any move to include brings with it potential exclusions.

  A conclusion is that to be able to understand immigrant students’ opportunities to learn mathematics and explain achievement in mathematics, deficiency explanations are not sufficient. Instead, it is of importance to try to understand the students’ perspectives and explore the role of discourse and power since it allows for explanations that ground students’ opportunities to learn mathematics in the socio-political conditions in which they emerge. This enables for learning more about what constitutes immigrant students’ perceptions and how they come into existence and thus allows for addressing processes of in(ex)clusion and critique deficiency explanations.

 • Public defence: 2018-03-09 13:00 JMK-salen, Garnisonen, Stockholm
  Dahlin, Emma
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Ontological Ordering: Achieving Audience in Internet Practice2018Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Against the backdrop of changing technological conditions of the contemporary media landscape, new questions arise regarding how audience can be can problematized and theorized. This dissertation seeks to shift the focus from conventional assumptions of what audience is to an empirical exploration of the specificities of the process through which audience is achieved in practice. This involves revisiting and questioning ontological assumptions about the nature of audience.

    The aim of the study is to develop an alternative approach for theorizing audience. A three year and seven months’ exploration of one example of an audience practice, the empirical focus is on the Gallifrey Base, an internet discussion forum for viewers of the TV series Doctor Who. To explore the specifics of audience as reality-in-practice, a methodological approach is developed that adjusts ethnographic research methods to align with a concern with ontology in audience practice – an audienceography. This dissertation thereby makes questions of ontology an empirical concern, drawing attention to how practices make up realities – that is, to how ontology is achieved. By turning to theoretical and methodological insights from Science and Technology Studies (STS), this study sets out to particularize how audience is achieved on the Gallifrey Base.

     Three chapters detail and analyze how practices on the Gallifrey Base achieve audience. Each build on the findings from the previous chapter, attending to ontological ordering in different ways, delving deeper into the details of the unfolding audience practice. The findings show how multiple ontologies can co-exist. In contrast to classic communication models, it is argued that the significance of communication by other means is about more than sending and receiving messages. An implication for the theorization of audience is that communication can have other purposes, as messages may be sent and received in order to maintain a particular communication practice.

    In relation to audience studies, the dissertation makes a theoretical contribution by connecting insights from recent debates on ontology and multiplicity in STS to empirical explorations of audience, thus widening the scope of the theoretical explanatory basis. The empirical contribution is to demonstrate that rather than a natural and stable structure, much work is invested in trying to maintain multiplicity even in the single audience practice of the Gallifrey Base forum. This suggests that ontologically fixed and given theoretical notions of audience are not compatible with contemporary audience practice. Audience practice, it is found, may include a range of multiple modes, which calls for attentiveness to the situated work carried out by various actors in the achievement of audience. In light of these findings, it is argued that approaching audience as ontology-in-practice provides a foundation for further theorizations of contemporary audience.

    Connecting the findings from Ontological Ordering to wider concerns in the humanities and social sciences – a concern with audience becomes a concern with the processes and implications of how we interact with media material and media devices, which in contemporary media environment is intensely technological. 

 • Public defence: 2018-03-09 10:00 Aula Svea, Socialhögskolan, Stockholm
  Pålsson, David
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  The Prerequisites and Practices of Auditing Residential Care: On the Licensing and Inspection of Residential Homes for Children in Sweden2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this dissertation is to describe and analyse the prerequisites and practices of auditing Swedish residential care for children. Residential care is a complex intervention provided to children in vulnerable life situations. The care is extensively delivered by private providers and shows difficulties in demonstrating clearly positive treatment effects. Licensing and inspections are policy instruments to address alleged quality problems in decentralised and marketised welfare services. However, in research there are mixed opinions on the ability of audits to generate improved service quality.

  The dissertation consists of four papers exploring central facets of the audit system. The empirical material is based on interviews (n=50) with inspectors and residential staff, documentation (n=286) in terms of guidelines and license/inspection decisions and observations (n=12) at inspection-related events. Each paper includes a unique set of data.

  Paper I analyses the controls that private residential homes undergo prior to their entry into the market. The results show that a majority of applicants are granted a license and that the controls do not reduce the need for ex post control. There is limited guidance on care content and research evidence is weakly incorporated in the controls. Overall, the state exerts limited influence over the composition and professional development of the care market.

  Paper II explores the operationalisation process of care quality in inspections. The results show that the standards display a marked variation and there is no differentiation between different residential homes. In general, the standards focus on reducing malpractice and not maximising care quality. In practice, the inspections are often discussion-based and standards relating to work with children are often indistinct.

  Paper III analyses how inspections are perceived by representatives from residential homes. The results show that inspections induce reflection and to some extent shape the administrative parts of care, but also that it is difficult to discern the actual impact of the inspections on the work. The inspections appear to bring a degree of stability and legitimacy to the work, but there are sometimes tensions between standards and professional judgment.

  Paper IV studies the influence the inspection process grants children in care. The results suggest that different inspectorial rationales (regulative, supportive and protective) may influence the agency children exert and that it is difficult to allow children’s views to have a substantial impact on the process. Overall, there tends to be a gap between what the children find important and what the audits can address in concrete terms.

  The theoretical ideas used to analyse the results are derived from institutional organisational theory and the thesis on the audit society. The overall analysis shows that 1) making certain core care aspects auditable and ensuring their impact is difficult (e.g., children-staff relationships, children’s views and use of research knowledge), 2) the system has a restrained character and is in many senses associated with inconclusive formative effects, 3) the use of uniform goals does not necessarily equal a more suitable care provision and 4) the audits signify strong symbolic values. Despite the limitations, the audits may help to discipline care providers, secure a minimum level relative to the audited care aspects and induce reflection among auditees.

 • Nordin, Fredrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  Möller, Kristian (Contributor)
  Mohr, Jakki (Contributor)
  Network management in emergent high-tech business contexts: Critical capabilities and activities2017In: Industrial Marketing Management, ISSN 0019-8501, E-ISSN 1873-2062Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Due to their inherent uncertainty, emerging high-tech business fields require a unique set of network management capabilities. Drawing from the dynamic capabilities literature and the networking capability literature, we develop a framework for network management in such environments. The framework consists of three interrelated capabilities – context handling, network construction, and network position consolidation. A longitudinal case study of a start-up company in the smart energy sector validates and provides an illustrative understanding of the three capabilities. The findings identify how they are enacted through a portfolio of activities, providing a microfoundational insight into how a focal actor in an entrepreneurial and explorative manner navigates and manages a business field in the making. Our research contributes a novel conceptualization of network management capabilities with an explicit focus on attracting, establishing and managing relationships in the complex and uncertain environment of emerging high-tech fields. In addition, our research offers guidance to managers with respect to the capabilities they need to galvanize and coalesce actors in an emerging business network.

 • Nordahl, Joel
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of English.
  “mænige calfru, þæt synt lytle and niwe fynd”: A study of additions and changes in the translation of the prose psalms in the Paris Psalter2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The prose translation of the fifty first psalms in the Paris Psalter is quite unique as an early medieval scriptural translation (O’Neill 2016 p. x). There have been several studies made on the Paris Psalter recently, most notably by Patrick O’Neill. One focus of several of these studies has been whether or not the Prose translation is connected to Alfred the Great. However, there is still much left in this translation that has not yet been studied. Something that can be noticed when studying the prose psalms is that throughout the translation the translator made several additions and changes to the psalms. There are several different kinds of additions in the prose psalms, the most common of these is the þæt ys/þæt synt (‘that is’/‘those are’) type. This study focuses on these additions, and it will be suggested that the translator has made additions and changes to the psalms to describe metaphors and concepts that an Anglo-Saxon reader might not have been able to understand without these additions. 

 • Pöppel, Ludmila
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Slavic and Baltic Studies, Finnish, Dutch, and German, Slavic Languages.
  Dobrovol'skij, Dmitrij
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Slavic and Baltic Studies, Finnish, Dutch, and German, Slavic Languages.
  Constructions in Parallel Corpora:A Quantitative Approach2017In: Computational and Corpus-Based Phraseology: Second International Conference, Europhras 2017London, UK, November 13–14, 2017 Proceedings / [ed] Ruslan Mitkov, Springer Publishing Company, 2017Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The primary goal of the present study is to find an adequate methodfor the quantitative analysis of empirical data obtained from parallel corpora.Such a task is particularly important in the case of fixed constructions possessingsome degree of idiomaticity and language specificity. Our data consist of theRussian construction дeлo в тoм, чтo and its parallels in English, German andSwedish. This construction, which appears to present no difficulty for translationinto other languages, is in fact, language-specific when compared with otherlanguages. It displays a large number of different parallels (translation equivalents)in other languages, and possesses a complex semantic structure. Theconfiguration of semantic elements comprising the content plane of this constructionis unique. The empirical data have been collected from the corpusquery system Sketch Engine, subcorpus OPUS2 Russian, and the RussianNational Corpus (RNC). We propose to use the Herfindahl index as a tool forquantitative analysis in order to measure the degree of uniformity in the frequencydistribution of the various translations of the construction under investigation.This tool is not universal and does not enable us to answer all thequestions that arise in connection with determining the specificity of languageunits. However, it clearly helps to obtain more objective results and to refine thequantitative analysis of idiomatic constructions on the basis of corpus data.

 • Pöppel, Ludmila
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Slavic and Baltic Studies, Finnish, Dutch, and German, Slavic Languages.
  Конструкция возьми и + Vimp: корпусное исследование2017In: Slovo, ISSN 2001–7395, no 58, p. 50-62Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The subject of the study is the construction [возьми и + Vimp] and its variants in the functionof a narrative imperative. Purely semantically, this construction can be considered a partialrealization of [взять и + V], which permits various grammatical forms. It is not describedseparately in dictionaries, but appears only in the zone of illustrative examples as a realizationof the construction [взять и + V]. Formally, [возьми и + Vimp] in the meaning of a narrativeimperative is homonymous with the genuine imperative and occupies an intermediate positionbetween the construction [взять и + V] and an ordinary imperative, which cannot help but bereflected in its semantics. Studies and lexicographical sources have not treated questionsconcerning the filler of the Vimp slot, but note only that it requires a perfective verb. Usingmaterials from the main RNC corpus and the subcorpus ruTenTen of Sketch Engine, the goalof the present investigation is to identify and empirically substantiate some usage preferencesfor filling this slot. The findings of the corpus analysis allow us to identify a number ofpreferences for filling the Vimp slot. The most frequent filler of the Vimp slot is verbs ofspeaking. In this group, the verb скажи is the clear leader. Another frequent filler of the Vimpslot is verbs meaning ‘death’.

 • Isaksson, Sven
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies, Archaeological Research Laboratory.
  Fjellström, Markus
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies, Archaeological Research Laboratory.
  Arkeologisk undersökning av lämningar invid Raä 62 i Påtåker, Sollentuna socken, Uppland maj 20162016Report (Other academic)
 • Johansson, Toni
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Läxor i SO på mellanstadiet: En enkätstudie med elever och deras föräldrar2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på om det gick att hitta specifika SO-läxor som skapade mer problematik i hemmet samt om det fanns varianter som eleverna tyckte var med glädjande och stimulerade. Undersökningen baseras på en kvantitativ metod där det skickades två olika enkäter. En elevenkät som besvarades av 252 respondenter och en enkät till vårdnadshavarna som besvarades av 214 respondenter. Arbetet har utgått från det sociokulturella perspektivet och analysen av datamaterialet har skett genom programmet SPSS analytics. Resultatet visade att den variant av SO-läxa som eleverna tyckte var mest glädjande att få var nyhetsläxan medan de tyckte den variant som de tyckte de lärde sig mest på var öva-mer-läxan. Öva-mer-läxan var även, utifrån både elev och vårdnadshavarnas perspektiv, den läxa som skapade mest problematik i hemmet. 

 • Wallén, Karin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Systrar, spel och surrogater: En motiv- och karaktärsstudie av Katniss och Prims systerrelation i Suzanne Collins The Hunger Games-trilogi2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks hur systerrelationen mellan protagonisten Katniss Everdeen och hennes lillasyster Prim porträtteras i Suzanne Collins The Hunger Games-trilogi, bestående av The Hunger Games (2008), Catching Fire (2009) och Mockingjay (2010). Syftet med uppsatsen är att utforska vilken funktion denna porträttering får för intrigen i sin helhet samt att se vilka föreställningar om manligt och kvinnligt som blir synliga i relationen systrarna emellan. Som teoretisk grund används Sarah Annes Browns och Roberta Seelinger Trites skrifter om litterära systerskap.

  Undersökningen visar att Katniss relation till Prim är starkare än andra syskonrelationer inom trilogin och att detta bland annat beror på att Katniss ser det som sin största uppgift att ta hand om och skydda sin syster. Detta starka band är också avgörande för intrigen - Katniss beslut att ta Prims plats i Hungerspelen möjliggör resten av händelseförloppet. Det blir även tydligt att Katniss gärna ser på Prim som den behövande systern, men att båda egentligen är beroende av varandra. Systermotivet blir också synligt i Katniss relation till Rue från Distrikt 11. I relationen till systern Prim antar Katniss ofta manliga attribut och Prim beskrivs med typiska kvinnliga egenskaper, men det finns även gånger då dessa genusföreställningar rubbas.