12 1 - 50 av 93
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Östlund, Karin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Femininitet, sexualitet, kropp och makt: En semiotisk bildanalys av Kim Kardashian Wests selfies på Instagram2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att undersöka hur Kim Kardashian West porträtterar sig själv i sina selfies och porträtt på sitt Instagramkonto. Fokus ligger på att undersöka detta utifrån maktaxlarna kön och sexualitet och hur hon iscensätter dessa i sina bilder. En av frågeställningarna som uppsatsen syftar till att besvara är hur hennes selfies och porträtt kan tolkas i relation till femininitet, sexualitet, kropp och makt. En annan frågeställning syftar till att besvara huruvida selfien som fenomen är sexistisk och objektifierande, eller om den är ett uttryck för självbestämmande över ens kropp.

  Materialet som används för att besvara frågeställningarna är fyra bilder som Kim Kardashian West har lagt upp på sitt Instagramkonto. Två av dessa är selfies och två är porträtt. Tre av bilderna föreställer Kim Kardashian West lättklädd och sexuellt poserande. En av bilderna porträtterar henne i ett entreprenörssammanhang. Uppsatsen utgår från flera teoretiska ramverk, exempelvis Erikssons och Göthlunds redogörelse för teoribildningen om hur kvinnokroppen har porträtterats genom tiderna och Mulveys teori om ”the male gaze”. Vidare redogör uppsatsen för tidigare forskning om bland annat selfies och porträtt och vikten av att ha ett personligt varumärke i en tid av medialisering och kändiskultur.

  Analysen baseras på en semiotisk bildanalys uppdelad i två olika nivåer, denotativ och konnotativ, på alla fyra bilder. Efter analysen följer en avslutande diskussion som återkopplar till frågeställningarna och drar slutsatser kring dessa. Resultatet pekar på att selfien är ett komplext fenomen. Trots att Kim Kardashian Wests selfies ofta anspelar heteronormativa ideal kring sexualitet och den kvinnliga kroppen, så kan selfien likväl tolkas som ett uttryck för självbestämmande som ett uttryck för sexism och objektifiering.

  Nyckelord: Kim Kardashian West, Instagram, selfie, sociala medier, kändiskultur, the male gaze, kvinnokroppen, femininitet, performativitet, objektifiering.

 • Tholin, Linda
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Konstruktionen av våldtäktsmannen: Om maskulinitet, makt och våld2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Jag har med denna uppsats undersökt vilka framställningar av våldtäktsmannen som återfinns i samtida nyhetstexter och hur dessa diskurser konstruerar förståelsen av honom. Syftet var att medvetengöra vilka beskrivningar av våldtäktsmannen som är återkommande i materialet och förklara hur dessa kan förstås i relation till maskulinitetsteorier och våldsteorier. Dessa framställningar är relevanta att undersöka eftersom makt och språk samverkar med varandra, vilket resulterar i en allmän uppfattning, identifikation och tolkningsåterskapande av olika fenomen. För att uppnå syftet använde jag mig av en tematisk diskursanalys vilket innebär att jag delade upp analysen i utmärkande och upprepande diskursteman från materialet. Resultatet visade på en stereotypisering och därmed stigmatisering av våldtäktsmannen där han bland annat avvikelseförklaras och/eller andragörs till en enad fiende. Studien visade också att materialet innehöll ett skapande av flera olika maskuliniteter och hur dessa relationer samspelar med varandra i det maskulina görandet. Mediers stereotypiserande framställningar av våldtäktsmannen befästs och reproducerar normativa föreställningar om honom vilket gör att han i första hand ses som  abnorm och avvikande, istället för att tolka honom från ett bredare perspektiv och som en effekt av en maktobalans mellan könen.

 • Teklehimanot, Bereket Gebreyonas
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  The socio-economic impact of micro and small enterprises: A case study of metal and woodwork cluster in Meneharia sub-city, Hawassa, Ethiopia2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  The introduction of micro and small enterprises (MSEs) in Ethiopia represents one of the main recent policy measures aimed at creating mass job opportunities to sustain the economic development of the country. The study tried to examine the socio-economic impact and giving a deeper understanding of metal and woodwork cluster through describing by various data collection Hawassa, Ethiopia. The study also focused specifically on economic, social and political dimensions. The findings of the study were: the metal and wood work enterprises have a positive impact on economic growth; and a significant impact of social capital such as mutual respect, cooperation, honesty and trust, experience sharing, open discussion and responsibility, and easiness in planning. Besides, the participants benefited from the awareness obtained on their rights, responsibilities and constitutional privileges. Moreover, the government use MSEs as a tool to control the people as the party members. Nonetheless, problems such as shortage of electricity significantly influence metal and wood work enterprises. Yet, some of the shortcomings associated with an adverse effect are inflexible working procedures as well as lack of commitment and responsiveness, lack of credit facility and operators on chat addiction.

  Keywords:-Poverty, micro and small enterprises, social, economical, and political dimension.

 • Koptjevskaja-Tamm, Maria
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för allmän språkvetenskap.
  Moja kamchatskaja èkspedicija [My Kamchatka expedition]2017Ingår i: .), Zhizn’ kak èkspedicija: sbornik k 50-letiju shkoly polevoj lingvistiki A.E. Kibrika I S.V. Kodzasova [Life as expedition: a volume for the 50th anniversary of A.E. Kibrik’s and S.V. Kodzasov’s school of field linguistics] / [ed] Plungian, V.A. & O.V Fëdorova, Moscow: Buki Vedi , 2017, 651-672 s.Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • Emmenegger, Jacopo
  et al.
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Matematiska institutionen.
  Palmgren, Erik
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Matematiska institutionen.
  Exact completion and constructive theories of setsManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In the present paper we use the theory of exact completions to study categorical properties of small setoids in Martin-Loef type theory and, more generally, of models of the Constructive Elementary Theory of the Category of Sets, in terms of properties of their subcategories of choice objects (i.e. objects satisfying the axiom of choice). Because of these intended applications, we deal with categories that lack equalisers and just have weak ones, but whose objects can be regarded as collections of global elements. In this context, we study the internal logic of the categories involved, and employ this analysis to give a sufficient condition for the local cartesian closure of an exact completion. Finally, we apply this result to show when an exact completion produces a model of CETCS.

 • Palmgren, Erik
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Matematiska institutionen.
  On equality of objects in categories in constructive type theoryManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In this note we remark on the problem of equality of objects in categories formalized in Martin-Löf's constructive type theory. A standard notion of category in this system is E-category, where no such equality is specified. The main observation here is that there is no general extension of E-categories to categories with equality on objects, unless the principle Uniqueness of Identity Proofs (UIP) holds. We also introduce the notion of an H-category, a variant of category with equality on objects, which makes it easy to compare to the notion of univalent category proposed for Univalent Type Theory by Ahrens, Kapulkin and Shulman.

 • Lakey, Rebecca
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Young bilingual Swedish learners in the English classroom: A study comparing the learners and teachers language use2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper investigates and identifies patterns of classroom languages use by both learners and teachers in the English learning classroom.

  In order to answer the research questions guiding the present study, data were collected both from learners (n= 36) and their teachers (n= 3).

  The instruments employed in the data collection were two, namely a questionnaire (administered to the learners), and a classroom observation grid (used with the teachers). The questionnaire is a survey, and as such a quantitative method. And, the observations are however qualitative.

  One of the main findings in the study was the correlation in pattern of language use between the teacher’s and the learners. More precisely, it was found that a high percentage of English use on the part of the teacher resulted in a high percentage of this language also in the learners. It was also found that the teachers’ use of both Swedish and English in instruction giving resulted in a higher use of English by the learners, perhaps because the learners were able to understand the instructions better if translanguaging occurred. Another important finding of the study is that learners reported not to be allowed nor encouraged to use their mother tongue as a resource. Besides, most of the learners did not think that using all of their languages would be an advantage in L3 learning English.

 • Sethi, Samia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Flerspråkighet i undervisning: – med utgångspunkt i lärares förhållningssätt, möjligheter och begränsningar.2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur sju lågstadielärare förhåller sig till flerspråkighet i undervisningen, hur deras uppfattningar kommer till uttryck i undervisningen samt vilka möjligheter och begränsningar som kan finnas i arbetet med flerspråkighet i undervisningen.

  I studien har kvalitativa metoderna använts i form av intervjuer och klassrumsobservationer. Av resultaten framgår att lärarnas insatser för uppmuntran av flerspråkighet i undervisning är individuella. Lärarnas inställning till flerspråkighet i undervisning påverkar utformningen av undervisningen. Även lärarnas intresse och kunskaper om flerspråkighet, samarbete med modersmålslärare samt elevernas språkliga och kulturella bakgrund har betydelse för arbetet med flerspråkighet i undervisningen.

 • Vigeland, Anne
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur och estetik.
  Marina Abramović på Moderna Museet: En fenomenologisk analys av re-performance som utställningsmetod2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens ämne berör re-performance som utställningsmetod och den fysiska kroppen som utställningsobjekt. Materialet består av Marina Abramovićs retrospektiva utställningen The Cleaner (2017) på Moderna Museet och tre re-performanceverk som framförs av tränade aktörer inne på utställningsområdet. Uppsatsens syfte och frågeställningar består av att undersöka vilka egenskaper re-performance som utställningsmetod har och hur det upplevs att betrakta fysiska kroppar som utställningsobjekt. För att besvara detta används Maurice Merleau-Pontys Phenomenology of Perception (1945) och hans fenomenologiska syn på ett förkroppsligat varande. Varje re-performanceverk analyseras utifrån några utvalda fenomenologiska verktyg presenterade av Merleau-Ponty och utvecklas med hjälp av tidigare forskning som berör relationen mellan fenomenologi och performancekonst.

  Ur de fenomenologiska verksanalyserna framträder resultat som jag anser är talande för betraktandet av fysiska kroppar som utställningsobjekt och performance i stort, som exempelvis en förståelse av performance som ett sätt iscensätta fenomenologi genom praktik och handling. Betraktandet av performance är beroende av ett performativt assemblage som bildas, samt av empati och intersubjektivitet. Resultatet visar även att re- performance inte enbart kan benämnas som en form av konstdokumentation, utan att betraktandet av dessa även innebär ett betraktande av självständiga performanceverk. 

 • Disputation: 2018-02-13 10:00 Vivi Täckholmssalen, Stockholm
  Pečnerová, Patrícia
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Zoologiska institutionen. Swedish Museum of Natural History.
  Genomic analysis of the process leading up to the extinction of the woolly mammoth2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Species worldwide are subject to contractions in both abundance and geographical range, and their persistence in a changing environment may thus depend on the ability to survive in small and fragmented populations. Despite the urgent need to understand how extinction works, our knowledge of pre-extinction genetic processes is limited because techniques allowing population and conservation genomics to be studied in wild threatened populations have become available only recently. In this thesis, I used the last surviving population of the woolly mammoth (Mammuthus primigenius) as a model for studying pre-extinction population dynamics. I used ancient DNA as a tool to study microevolutionary processes in real time, analysing genetic changes in response to environmental shifts at the end of the last Ice Age and exploring impacts of genetic drift and inbreeding as woolly mammoths became isolated on Wrangel Island and survived for 6000 years at small population size. Using mitochondrial genomes, I found evidence of a founder effect that decreased the maternal diversity to a single lineage at the time when mammoths became trapped on Wrangel Island (~10,500 years ago). Moreover, a two- to three-fold higher mitochondrial mutation rate in Holocene and a fixed, potentially detrimental mutation in the ATP6 gene encoding for one of the key enzymes of the oxidative phosphorylation pathway, is consistent with the hypothesis that selection is less effective in removing deleterious mutations in small populations. A loss of diversity was also observed in an immunity gene that belongs to the major histocompatibility complex (MHC), even though the MHC is considered to be under balancing selection. Low-coverage genomic data was analysed in order to estimate endogenous DNA content and molecular sex of the mammoth samples. The observation of a male bias (69%) in the sex ratio led to the conclusion that male mammoths were more likely to die in a way that ensured good preservation. Another potential way of getting information about life history strategies of extinct species, which was explored here, is by measuring testosterone levels in mammoth hair shafts in connection with molecular sex inference. Finally, given that previous estimates have suggested a very small Holocene effective population size on Wrangel Island and thus that the population may have been too small to avoid genome erosion, four mammoths were sequenced to a high coverage in order to look for genomic consequences of small population size. When compared to mammoths from the Pleistocene mainland population, Wrangel Island mammoths had lower levels of genome-wide diversity and had a higher proportion of their genomes allocated in runs of homozygosity, which are large fragments completely depleted of diversity. Importantly, genome erosion appears to have accelerated in the last ten generations before the extinction, resulting in the last known woolly mammoth having almost 40% of its genome without any genetic diversity. Overall, these results highlight how genetic drift and inbreeding triggered genomic deterioration in the last surviving woolly mammoth population. Although Wrangel Island was a refugium, where mammoths survived for thousands of years after the last Ice Age, and the causal factors of the final extinction are not yet clear, isolation and small population size without any possibility of new gene flow may have contributed to reduced fitness, and thus to extinction. 

 • Karlsson, Bengt G.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Socialantropologiska institutionen.
  Märkligt tyst om kärnvapnens ´fredliga´näringskedja2017Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • Karlsson, Bengt G.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Socialantropologiska institutionen.
  Shillong: Tribal Urbanity in the Northeast Indian Borderland2017Ingår i: IIAS Newsletter (International Institute for Asian Studies), Vol. 77, nr Summer, 32-33 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this short essay, I will try to outline a few key traits or characteristics of present-day Shillong, a city I have come to love and feel at home in.

 • Hedin, Jakob
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Romanska och klassiska institutionen, Latinamerikainstitutet.
  Criminal insurgencies and weak states: Understanding the structural causes of Colombian cartels2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper discusses the socio-economic structural causes that favored the creation of drug cartels in Colombia. This paper argues that structural causes are often neglected from research on cartels and drug trafficking and the aim of this paper is to contribute to the understanding of how new policies can be achieved that are based on the comprehension of the deep socio-economic conditions which are a part of the very structures of Colombia and their relation to the cartels. This is done with a focus on the state and the social classes, and their development throughout the Colombian history since independence. The cartels are analyzed as criminal insurgencies in order to achieve a conceptual understanding of them. This paper concludes that the incomplete Colombian state formation, together with a great amount of marginalization of the lower social classes have been decisive factors in the creation of the criminal insurgencies and consequently, that we need to rethink the current policies on the war on drugs, since the policies in place have been rather unsuccessful in blocking the development of powerful cartels, not only in Colombia but Latin America in general.

 • Stelin-Nilsson, Emma
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Evertsson, Sandra
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Är de akademiska IT-utbildningarnas dagar räknade?: Accelerated Learning - utbildningsmarknadens sätt att möta kompetensgapet inom IT2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Snabb teknologisk utveckling och intensiv digitalisering i samhället har bidragit till att IT-kompetens saknas i den utsträckning som efterfrågas vilket skapar kompetensbrist på arbetsmarknaden. Syftet med denna studie är att undersöka utbildningsformen Accelerated Learning och vilka möjligheter den skapat för individer som genomgått en utbildning med denna intensiva lärandemodell. Vi har valt att gräva djupare i utbildningsformen genom att studera upplevelsen samt karriärmöjligheterna i samband med genomförd utbildning för att få en djupare förståelse kring utbildningsformens integrering och påverkan på de individer vi intervjuat samt effekten på organisationens anpassning till digitaliseringen.

   

  Vi har utifrån en kvalitativ ansats utfört djupintervjuer med tio olika individer som alla studerat på Academy, en skola som tillämpar utbildningsformen Accelerated Learning. Det är en ny utbildningsmodell på marknaden som det ännu inte forskat brett kring. Detta var en motivation varför vi ville gräva djupare i utbildningsformen. Vi valde att utgå ifrån sociologiska teorier med fokus på organisationer i samhället samt samspelet med individerna. Detta gjorde vi genom att välja organisationsekologin samt Anthony Giddens strukturerings- och modernitetsteori.

   

  Utifrån resultatet visar vår studie på att utbildningsformen Accelerated Learning möjliggjort för våra intervjupersoner att byta yrkesinriktning mitt i karriären, få praktisk erfarenhet på kort tid samt utveckla en kombinerad kompetens med IT som nisch. Vidare tyder vårt resultat på att utbildningsformen kan ha en positiv påverkan på organisationer som snabbt behöver få in människor med praktiskt relevant och dagsaktuell kunskap samt kombinerad kompetens. Resultatet indikerar även på att utbildningsformen kan främja organisationers anpassning till arbetsmarknaden och det digitala samhället. 

 • Asprem, Egil
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.
  Predictive Processing and the Problem of (Massive) Modularity2017Ingår i: Religion, Brain & Behavior, ISSN 2153-599X, E-ISSN 2153-5981Artikel, forskningsöversikt (Övrigt vetenskapligt)
 • Blomberg, Elias
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Romanska och klassiska institutionen, Latinamerikainstitutet.
  The shifting role of the Brazilian Military since 1985: A study of changes in the civil-military relations2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis will investigate the development of civil-military relations in Brazil since the democratization in 1985. The two most important previous studies, by Alfred Stepan and Wendy Hunter, will be presented and discussed. They where published in 1988 and 1997, respectively. There is therefore a need for a study that includes the development during the long period since these two books were published. The focus will be on three indicators, civilianization of government, how the role of the military has been defined, and military expenditures. The conclusions are that there are contradicting tendencies regarding the development of the civil-military relations, and that the strengthening of civilian institutions is paramount in order to consolidate democracy in Brazil.

   

   

 • Ström, Elisabeth
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  En skam att inte vara två: En kvalitativ studie om tvåsamhetsnormer i den norska internetserien Skam2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka normer kring tvåsamhet i den norska internetserien Skam. Jag har tittat efter representationer av tvåsamhet i ett antal scener från första säsongen och undersökt om och hur queerteori samt Anthony Giddens teorier om kärlek och intimitet kan hjälpa oss att förstå och även ifrågasätta tvåsamhetsnormen. Metoden som används är en kvalitativ textanalys med en tematisk analys som ram. Undersökningen har utförts med hjälp av hermeneutik och reläteori, där tolkningarna har tagit hänsyn till bland annat underkommunikation och förhållandet mellan text och kontext. De teoretiska utgångspunkterna är heteronormativitet, tvåsamhetsnormen, Giddens teorier om kärlek och intimitet samt queerteori. Analysen visar att det i Skam förekommer representationer av en normativ tvåsamhet men att det även förekommer ett utmanande och ifrågasättande av tvåsamheten som norm. Utmanandet och ifrågasättandet består dels i att vänskapsrelationer får ta mycket plats och konkurrerar med tvåsamma kärleksrelationer och dels av queera läckage som görs tillgängliga med hjälp av queera läsningar.

 • Disputation: 2018-02-09 13:00 Vivi Täckholmsalen (Q-salen), NPQ-huset, Stockholm
  van der Bijl, Wouter
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Zoologiska institutionen.
  Why and how brain size evolves: Sociality, predation and allometry2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The evolution of the vertebrate brain has remained a topic of intense interest from biologists over many decades. Evolutionary biologists have seen it as an intriguing example of how the size and structure of a trait evolves across large phylogenies and under body size constraints, with both large shifts in deep evolutionary time and continuous smaller scale adaptation. Behavioral ecologists, on the other hand, have put great effort in trying to understand the costs and benefits of brain size and structural variation, usually assuming that the brain morphology of species is the result of a balance between energetic costs and cognitive benefits.

  I discuss two hypotheses that aim to explain under what circumstances a higher cognitive ability yields fitness benefits. The predation avoidance hypothesis states that large brains help to avoid predators. The social brain hypothesis predicts that cognition is especially beneficial for animals living in complex social environments. In practice these hypotheses are difficult to differentiate (paper I), as sociality often evolves in response to predation pressure. Comparative studies on either hypothesis should therefore aim to control for effects of the other hypothesis, and experiments may be especially useful in testing more explicit mechanistic explanations.

  I put the predation hypothesis to the test using two approaches, a comparative analysis and a within-species experiment. The comparative analysis (paper II) used published data on hawk predation and related it to both relative brain size and relative telencephalon size. While sparrowhawk predation was unrelated to brain morphology, birds that experience more goshawk predation had larger brains and telencephali. Next, I performed an experiment (paper III) on guppies that had been artificially selected for relative brain size. The selection lines have demonstrated differences in cognitive ability, as well as a marked survival difference under predation in females. I exposed fish to either a predator model or a novel object control, varying both sex and group size. Large-brained females performed fewer and shorter predator inspections than small-brained females, while keeping a larger distance from the predator model.

  I performed another experiment (paper IV) to investigate differences in social competence. I calculated the duration of contests between random pairs of small- and large-brained males, using movement data. When the loser was large-brained, contests were decided almost 40 minutes earlier than when the loser was small-brained, indicating that the decision for the loser to give up is made quicker with a larger brain.

  This thesis ends with an exploration of variation in the scaling relationship between brain and body size across vertebrates (paper V). The observed scaling between brain and body depends on what taxonomic level is under investigation. This effect, however, exclusively occurs in the two classes with the largest brains, mammals and birds. This indicates that strong developmental constraints have been alleviated in the two highly encephalized classes, but not elsewhere.

  In conclusion, I find evidence that both predator avoidance and social factors may contribute to the evolution of brain size. Further work on explicit behavioral frameworks for cognitive benefit hypotheses is likely to yield significant insight. Constraints in brain size may be hard to overcome and play an especially large role at a larger taxonomic scale.

 • Disputation: 2018-02-09 10:00 sal FA32, AlbaNova universitetscentrum, Stockholm
  Li, Liang
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysikum.
  Interpretation of gamma-ray burst X-ray and optical afterglow emission: From the central engine to the circumburst interaction2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Gamma-ray bursts are the largest electromagnetic explosions known to happen in the Universe and are associated with the collapse of stellar progenitors into blackholes. After an energetic prompt emission phase, lasting typically less than a minute and emitted in the gamma-rays, a long-lived afterglow phase starts. During this phase strong emission is observed at longer wavelengths, e.g., in the X-ray and optical bands. This phase can last several weeks and carries important information about the energetics and structure of the burst as well as about  the circumburst medium (CBM) and its density profile. The standard afterglow model includes a single emission component which comes from synchrotron emission in a blast wave moving into the CBM. Additional factors that could give observable features include prolonged energy injection from the central engine, effects of the jet geometry, and viewing angle effects, which thus constitute an extended standard model.

  In this thesis, I study the afterglow emission in a global approach by analysing large samples of bursts in search for general trends and characteristics. In paper I, I compare the light curves in the X-rays and in the optical bands in a sample of 87 bursts. I find that 62% are consistent with the standard afterglow model. Among these, only 9 cases have a pure single power law flux decay in all bands, and are therefore fully described by the model within the observed time window. Including the additional factors described above, I find that 91% are consistent with the extended standard model. An interesting finding is that in nearly half of all cases the plateau phase (energy injection phase) changes directly into the jet decay phase.  In paper II, I study the afterglow by analysing the temporal evolution of color indices (CI), defined as the magnitude difference between two filters. They can be used to study the energy spectrum with a good temporal resolution, even when high-resolution spectra are not available. I find that a majority of the CI do not vary with time, which means that the spectral slope does not change, even between different emission episodes. For the other cases, the variation is found to occur during limited periods. We suggest that they are due to the cooling frequency passing over the observed filter bands and, in other cases, due to the emergence of the underlying supernova emission. In paper III, I study the energetics of the GRBs that can be inferred from the afterglow observations. Using this information I analyse the limits it sets on what the central engine can be, if it is a magnetar or a spinning black hole. Assuming that the magnetar energy is emitted isotropically, I find that most bursts are consistent with a BH central engine and only around 20% are consistent with a magnetar central engine. As a consistency check, we derive the rotational energy and the spin period of the blackhole sample and the initial spin period and surface polar cap magnetic field for the magnetar sample and find them to be consistent to the expected values. We find that 4 of 5 of the short burst belong to the magnetar sample which supports the hypothesis that short GRB come from neutron star mergers.

 • Askelöf, Adéle
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur och estetik.
  Kvinnan som tecken: En semiotisk analys av hur den unga kvinnokroppen gestaltas i samtida svensk konstfotografi.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar ämnet gestaltning av den unga kvinnokroppen i samtida svensk konstfotografi utifrån ett genusperspektiv. Materialet som ligger till grund för studien består av fyra bildserier: Tillbaka till naturen av Annika von Hausswolff, Holding av Anna Clarén, Surveillance av Jenny Källman och Twisted Cherry av Julia Peirone. Syftet är att bidra till förståelse för hur vi läser bilder och hur bilder bidrar till att forma de normer som finns i samhället. Genom att studera hur fotografierna refererar till tidigare framställningar av den unga kvinnokroppen ämnas även att undersöka hur den samtida konstfotografin ingår i en historisk tradition och vilken betydelse för tolkningen av bilder det medför. Metoden för studien bygger på semiotisk analys av bildserierna utifrån Peirces teckendefinitioner: index, ikon och symbol, och Barthes begrepp denotation och konnotation. Teoretiskt stödjer sig analysen på feministisk teoribildning och Leena-Maija Rossis essä Att re-turnera blicken. Dispositionen är upplagd i fyra separata analyser av bildserierna med en avslutande diskussion.Resultatet visar hur kvinnokroppen används som verktyg i berättandet genom att gestaltas i miljöer, situationer och på sätt som refererar till andra avbildningar av kvinnor. Genom att parafrasera tidigare motiv för att skapa nya motiv förskjuter konstnärerna blicken och belyser problemen kring de ”kvinnobilder” som finns i samhället. Kvinnans brister gestaltas också i bildserierna och genom att lyfta fram det som inte ”ska” ses på en kvinna vänder de sig emot de sociala och kulturella strukturerna. Ett annat viktigt resultat är betydelsen av avsändaren och kontexten bilderna visas. Det ställs också höga krav på betraktarens kompetens vad det gäller konsthistoriska och idéhistoriska referenser samt kunskap om feministiskt bildspråk.

 • Hellsing Rydergård, Erika
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Slaviska språk.
  Nationalism as opposition in Russia –a historical comparison2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  During the 19th century, nationalism was generally connected to ideas of democratisation and the contestation of power and status quo. In Russia, there was an ongoing struggle between Official Nationalism, aimed at preserving the empire, and cultural nationalism. This essay is an inquiry into the differences and similarities between how the 19th century Slavophiles and contemporary Russian national democrats, exemplified by Aleksei Naval’nyi, view the Russian nation. The focus is on how the Russian nation is defined, how the two nationalist visions relate to competing views of the Russian nation, and how the idea of a Russian nation is used as part of a vision for social and political change. The essay finds that although “the Other” against which the Russian nation is defined differs in the two historical cases, the use of nationalism to frame an opposition against the regime and to advocate social and political change is persistent across time. However, because of its excluding tendencies, in the cases studied here cultural nationalism is found to be wanting as a basis on which to build a democratic form of government.

 • Preiholt, Håkan
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Svendsen, Martin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Towards a Conceptualization of Recidivism and Repetitive Behavior2017Ingår i: International Journal of Criminology and Sociological Theory, ISSN 1916-2782, Vol. Vol. 10, nr No 2, 1-13 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Our main goal is to propose a prototype for amodel in order toqualitatively vet uncontrolled behavior, foremost criminal recidivism, and we put forward the following research question (RQ): how might a prototype be constructed theorizing the process of uncontrolled repetitive behavior?This paper is of a Conceptualdesigntype.The conceptual design shows that each type of movement that a criminal makes has its own particularity and opportunity that cannot be repeated exactly from one event to the next. That is, the progress in an individual trajectory is dynamic inits character and cannot be reversed, here identified as Dynamic Replicationrather than repeat behavior.With this research it is probably safe to say that an individual has little knowledge of the direct outcome of a process of repetitive behavior and thus has little chance of departing from it, at least all by themself. In the criminal case, there are organizations that work in the direction of accepting a Dynamic Replication, which means an acceptance of processes in social networks but aiming to other desires and an individual mind. The prototype purports to help render clear—factor by factor, step by step, event by event, prop by prop—an individual's entrapment through a recurrent mimicking behavior, frequently out of rational control in terms of its teleological outcome.

 • Svärd, Per-Anders
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Normative dilemmas in Sweden's ethical review policy for animal experiments2017Ingår i: Global Journal of Animal Law, Vol. 5, nr 2, 102-134 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Animal experimentation is a contentious ethical issue. In many countries, the debate over the morality of animal research has led to the institution of ethical review systems for animal experiments. This article discusses and problematizes the current regulations, policies, and recommendations governing the ethical review of animal experiments in Sweden. It is argued that the ongoing paradigm shift in society’s view of animals prompts a serious re-evaluation of the values underpinning the routine use of sentient nonhumans animals in research. Following from this, two lines of argument are pursued in the article. First, I make the claim that the organizational and administrative exigencies of the current ethical committee system in Sweden is likely to work to the animals’ disadvantage and undermine a fair assessment of their interests. Second, and more importantly, I reconstruct the utilitarian principles that the ethical review is supposed to be based on and argue that the reasons given for choosing utilitarian standards are undeveloped and reveal an justifiable  speciesist bias. Moreover, I argue that even if we should accept these principles, the existing ethical review system would fail to meet the demands of a consistent utilitarian calculus, mainly due to its outdated understanding of how animal models work and what they allow us to predict.

 • Strömdahl Östberg, Adam
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Helperin, Simon
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Den (själv)medvetna konsumenten: Politisk konsumtion och studenters strävan efter erkännande2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur åtta studenter som identifierar sig själva som medvetna konsumenter använder politisk konsumtion som strategi för att söka erkännande inför sig själv och andra. Studien tar särskild hjälp av teoretiska begrepp konstruerade av Pierre Bourdieu. Metoden som används för datainsamling är semistrukturerade intervjuer. Utifrån detta syfte har följande frågeställningar formulerats: Vilka strategier använder åtta studenter för att söka erkännande genom politisk konsumtion? Vilka blir konsekvenserna av dessa strategier och hur skiljer de sig mellan männen och kvinnorna i studien?

  Tidigare forskning visar att hur mycket av en persons konsumtion som är politisk beror på position och roll i samhället. Framförallt kvinnor och de med akademisk utbildning tenderar att vara de största politiska konsumentgrupperna. Vidare vet vi att Sverige internationellt sett har relativt hög politisk konsumtion. Många upplever att det är svårt att göra rätt inför sig själva och inför samhället i relation till politisk konsumtion. Genom Bourdieus teoretiska perspektiv där både aktören och strukturen fångas in i begreppet habitus har vi undersökt hur åtta studenter i Stockholm hanterar frågor om rätt och fel i relation till politisk konsumtion. Resultat och analys presenteras utifrån följande teman: Att konsumera politiskt; Kunskapskapital; Konstruktionen av ett självreflexivt habitus. De två första temana beskriver strategier för att nå erkännande, det vill säga ackumulera vad Bourdieu kallar symboliskt kapital, det sista temat ämnar till att beskriva aspekter och konsekvenser av respondenternas habitus utifrån dissonans, ambivalens och skam. Slutligen pekar studien på en skillnad i hur män och kvinnor känner kring politisk konsumtion. Denna studie är explorativ och uppmuntrar till vidare studier om såväl studenter som andra samhällsgruppers relation till politisk konsumtion.

 • Morger, Fabia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska.
  Memes gegen Rechts: Eine medienlinguistische Analyse von Memes im politischen Diskurs der Durchsetzungsinitiative2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis is concerned with exploring political Internet Memes within the discourse of the debate leading up to the Swiss referendum “For the Effective Expulsion of Foreign Criminals” (Durchsetzungsinitiative). During the campaign, an unprecedented amount of political agitation occurred online, which resulted in the distribution of a number of Internet Memes. A corpus of 25 Memes with content opposing the referendum was built and analyzed from a medialinguistic perspective with focus on their multimodal nature and their argumentation. As research on political Memes in the German language area has previously not been conducted, this study fills the need to apply German Bildlinguistik and multimodality theory on the investigation of a current online-phenomenon.

  To this purpose, the theoretical tools of multimodality theory, political communication studies and discourse analysis were applied. While the focus of this analysis lies on the collected data, the role of political memes within Web 2.0 in general were also investigated. The investigation of the corpus shows that images are just as important to the building of an argument as textual elements are and should be given equal investigative attention. Political Internet Memes are very well integrated into their medium, namely Web 2.0. They actively engage the readers in their argumentation with a number of semiotic resources, such as vernacular language or vectors pointing at the reader. This makes Memes very apt instruments within the online political discourse.

 • Martinez, Ivve
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Hur nära kan Man vara?: En studie om mäns relation till intimitet och närhet kopplat till normer kring att vara man.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att utöka kunskapen kring maskulinitet och normer kring att vara man kopplat till mäns relation till intimitet och sexualitet och genom det bidra till en vidare diskussion om jämställdhet. Forskningsstudiens fokus breddar begreppet jämställdhet genom att den bidrar till att utöka kunskapen om ojämställdhet som existerande även inom könskategorin män, och inte enbart mellan kvinnor och män. Studien har utgått från följande två frågeställningar; Hur ser män på intimitet och närhet kopplat till manlighet och normer kring att vara man? Samt; Ligger föreställningar om hegemonisk maskulinitet i vägen för mäns intimitet?

   

  Detta är en kvalitativ studie med en deduktiv ansats. Utifrån uppfattningen att manlighet är en social konstruktion har forskningen till denna uppsats syftat till att undersöka den ontologi som föreligger utifrån mäns upplevelser av att vara man. Detta genom intervjuer med sex män för att undersöka deras personliga erfarenheter och upplevelser kopplat till forskningsfrågorna. Det teoretiska ramverket för analys har baserats på Connells teori om hegemonisk maskulinitet, doing gender begreppet av West och Zimmerman samt teorier om intimitet utvecklade av Giddens och Prager.

   

  Studien visar att manlig fysisk intimitet är starkt sammankopplad med sexualitet och att normer kring att vara man ligger i vägen för mäns utveckling av intima relationer av psykisk karaktär både med sig själv och andra. Detta kan förklaras av bland annat hegemoniska ideal där heteronormativa föreställningar hierarkiskt delar in män och beteenden i manliga eller icke manliga. Trots att känslor och känsloarbete inte kan förklaras av binära biologiska skillnader behandlas de fortfarande som mer eller mindre naturligt kopplat till det biologiska könet vilket får begränsande funktioner för individen. För män innebär det en känslomässig styrning som upplevs som negativ i relation till andra män men ännu mer i relation till sig själv.

 • Premat, Christophe
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Romanska och klassiska institutionen.
  Macron ou l´obsession de la nouveauté2017Ingår i: Macron ou l´obsession de la nouveauté, 2017Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [fr]

  Rarement une élection présidentielle française n´a autant été suivie à l´étranger et particulièrement en Suède. Après le vote sur le Brexit et l´élection de Donald Trump, l´incertitude de cette échéance inquiétait. Dans de nombreux pays occidentaux, il y a eu une vague de remplacement des élites politiques et Emmanuel Macron a bénéficié d´une certaine empathie journalistique depuis quelques mois, comme si sa jeunesse et sa trajectoire originale lui donnaient des atouts naturels pour assurer cette transition politique. Chacun(e) a une opinion sur cet homme et cette conférence se propose de revenir, à l´aide d´exemples littéraires et esthétiques, sur les modalités d´accession au pouvoir et le style politique incarné par Emmanuel Macron.

 • Westerlund, Alejandro
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Adoptivfamiljens möjligheter: En intervjustudie om nyblivna adoptivfamiljers handlingsutrymme i samhället2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning inriktad på adoptivföräldrars upplevelser av föräldraskapet eller support och stöd från samhälleliga instanser är inte omfattande, speciellt inte i svensk forskning. Syftet med den här studien var att undersöka adoptivföräldrars upplevelse av stödfunktioner och samhällsservice under de första fem åren efter hemkomst med adoptivbarnet eftersom det är viktigt att få ett perspektiv på stödet från samhället under de tidiga åren då det adopterade barnet knyter ann till familjen. Studien utfördes genom intervjuer med fyra adoptivföräldrapar plus den ena föräldern till ett adoptivbarn. Intervjuerna utforskade hur de upplevt sitt handlingsutrymme i förhållande till deras tillgänglighet av samhälleliga resursinstanser under det tidiga föräldraskapet. Resultaten analyserades utifrån Amartya Sens teoretiska perspektiv capability approach som mäter hälsa genom att accentuera individens behov och frihet att själv välja vad som uppfattas som nödvändigt och viktigt. 

  Resultaten visade att adoptivföräldrarna överlag var nöjda med relationen de haft med skola, barnhälsovård, socialtjänst och övriga resursinstanser. En viktig del av handlingsutrymmet för familjerna var även privata relationer med andra adoptivföräldrar och adoptivbarn. Även internet nätverk eller grupper för adoptivfamiljer var dem till viss mån behjälpliga. Trots det menade föräldrarna att förståelsen för deras adopterade barns behov i alla samhälleliga instanser behövde förbättras, både överlag för adopterade barn, men även att de individuella behoven för adopterade barn behövde uppmärksammas mer.

 • Yashkina, Svetlana
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur och estetik.
  Modern Fairy Tales: The New Existence of an Old Genre: Exemplified by the Books of Alan A. Milne, Tove Jansson and Eno Raud2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to draw new perspectives to the theoretic approach towards the complex nature of the modern fairy tale genre and its transformation. The study is exemplified by two books by Alan A. Milne about Winnie-the-Pooh (1926-1928), Tove Jansson’s eight books about the Moomintrolls (1945-1970) and Eno Raud’s four books about three funny creatures called “Nakstitrallid” in Estonian (1972-1982).

  In this thesis, I examine the disputable problem of defining the fairy tale genre in modern literature and refer to the history of the genre and storytelling tradition that have indirectly inspired all three authors in their decision to turn for fairy tale as a genre. Applying the poetical analysis, I argue that these authors contributed to the continuity of fairy tales by creating the link between folkloric heritage, novelistic literary expression and children’s imagination. This study can therefore be considered as topological, however it does not pretend to introduce the complete systematic definition of the genre as the thesis’ format does not allow such in-depth investigation.

  In the first chapter, ‘Archaic world stimulation in modern fairy tale’, I examine the dominating literary categories that refer to the folk fairy tale intertext: Bakhtin’s concept of ‘chronotope’ – category of time and space, system of fictional allegoric characters and category of fantastic. 

  In the second chapter, ‘Modern fairy tales from perspective of children’s literature’, I analyze the books of Milne, Jansson and Raud in the scope of narratological and aesthetic categories of children’s literature. The folkloric laughter intertextually reproduced by naïvism of the Moomins, the Naksitralls, and Winnie-the-Pooh’s friends, while folkloric collective hero is presented by universal harmony of a happy family and child-like protagonists.

  I came to the conclusion that poetics of folklore fairy tale still exists in these books through the intertextual dialogue. Modernism as literary method re-evaluates folkloric aspects such as nonlinear time, the blurred boarders between individual and cosmos, material and spirit, text and reality. Every new artistically unique fairy tale world resembles the new stage of the genre development. The more innovative is the story, the more sophisticated can be its poetics.

 • Lättman, Felicia Hanna Jonasdotter
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Förändringsprocessen i en obegriplig situation: En kvalitativ intervjustudie om föräldrars erfarenheter kring den förändringsprocess som föregått återförening med barn som varit familjehemsplacerade2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine how parents, who had children in foster care due to their social environment, describes the process of change and what factors enabled the process. The study is based on interviews with six parents, four female and two males, who have reunited with their children. A phenomenological interview method has been used to catch the parents’ views and perspectives on the process. Aaron Antonovsky’s (1987/2005) salutogenic theory of sense of coherence (SOC) is used as a theoretical frame, where the three factors: comprehensibility, manageability and meaningfulness have been analysed to put focus on which factors enable change. To also examine how the process is affected by its social context Erving Goffman’s (1959/2014) dramaturgical role theory has been used. The results indicate that a successful changing process requires understanding of the situation and how to handle it. In the crises following the placement parents tend to feel strong emotions that may affect the sense of understanding and seeing change as a possibility. The parents need to understand how to enable change and need to believe that change is possible. 

 • Julia, Winberg
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Tove, Åhr
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Identietsskapande för tjejer inom ravekulturen i Stockholm2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie studerar tjejers deltagande inom ravekulturen, syfte att försöka förstå vilken betydelse kulturen har för deras identitetsskapande. Datamaterialet har samlats in genom 7 semistrukturerade intervjuer med tjejer som alla är mellan 20-30 år, boende i Stockholm och har gått återkommande på rave. Det teoretiska ramverket innefattar begrepp som kulturellt och subkulturellt kapital från både Pierre Bourdieu och Sarah Thornton. Vi har även kompletterat med begrepp från Goffmans dramaturgiska teori. Den tidigare forskningen ger en grundlig överblick kring hur definitionen och forskningen har framställts genom åren, internationellt och nationellt.

   

  Resultatet visar på tre primära teman som gick att koda fram från datamaterialet. Dessa tre är, Roll och identitet inom ravekulturen - vem går på rave?, Subkulturellt kapital och habitus - hur går en på rave? och Idealen för rave - Varför går en på rave? De tre tematiska resultaten visar att rave är en plats där tjejer kan få uttrycka sig, känna frihet och skapa en del av sin identitet. Slutligen kommer vi att föra en diskussion kring hur rave jämfört med vanliga klubbar handlar om fokusskifte mot musik, dans och en individuell upplevelse i grupp och hur detta påverkar deltagarnas identitetsprocess. 

 • Hellenius, Elin
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Mårtensson, Amelie
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Rationella beslut i rekryteringsvärlden2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka om besluten gällande anställning, utifrån arbetsmetoden kompetensbaserad rekrytering, är rationella. Studien ska bidra till en förståelse kring hur beslut fattas ur ett sociologiskt perspektiv för att kunna utläsa strukturella faktorer. Studien är kvalitativ och data har samlats in via semistrukturerade intervjuer med sju personer som arbetar med rekrytering och har tolkats genom en hermeneutisk ansats. Den hermeneutiska ansatsen innebär att vi genom respondenternas uppfattningar kring ämnet försöker skapa en förståelse. Resultatet av studien visar att rekryterarna applicerar en kompetensbaserad metod i deras rekrytering i olika utsträckning.

   

  Majoriteten av respondenterna uppfattar att kompetensbaserad intervjumetodik bidrar till ett tydligt ramverk men framhåller betydelsen av att ställa följdfrågor för att skapa ett öppet samtal med kandidaten. Enligt rekryterarna bidrar kompetensbaserad intervjuteknik till objektivitet och är ett verktyg för att motverka att ”magkänslan” får påverka beslut för anställning. Majoriteten av respondenterna lyfter att det är de ansvariga cheferna som har mandat att anställa. Vägen mot beslutet såg olika ut beroende på hur stor delaktighet cheferna har i rekryteringsprocessen. Avslutningsvis visar studiens resultat på att besluten inte kan fattas rationellt fullt ut då den mänskliga faktorn influerar beslutet. För att handla rationellt enligt den strikta betydelsen av begreppet behövs tillgång till information om samtliga alternativ där valet grundar sig i att välja det som är mest lönsamt. I denna studie framkommer det att vad som är mest lönsamt för en rekrytering beror på den enskilda organisationens behov, kultur och värderingar. Det är komplext att kalkylera exakt hur individer kommer att prestera i framtida arbetssituationer grundat på personlighet och kompetenser. Därför blir det problematiskt att fatta rationella beslut, eftersom att besluten inte baseras på fullständig information.

 • Hansson, Aisha
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Larsson, Emma
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  ”Utbildning - ett såll för att avgöra vilka som fungerar i en kunskapsintensiv värld”: En kvalitativ studie om hur HR-konsulter upplever nyexaminerade personalvetares kompetens och anställningsbarhet på arbetsmarknaden.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka om HR-konsulter anser att det finns några kompetensskillnader för nyexaminerade personalvetare som satt ihop sin egen kandidatexamen jämfört med nyexaminerade personalvetare som läst program. Syftet är även att undersöka nyexaminerade personalvetares anställningsbarhet på arbetsmarknaden genom att intervjua HR-konsulter. För att besvara syftet genomfördes sju kvalitativa semi- strukturerade intervjuer med HR-konsulter som arbetar på bemanning och rekryteringsföretag inom den privata sektorn.

   

  Tidigare forskning kring detta ämne behandlar främst skillnader mellan olika personal- och arbetslivsprogram samt hur verklighetsanknytningen och de praktiska inslagen ser ut för olika utbildningar. Tidigare forskning kring hur högre utbildning och anställningsbarhet hos nyexaminerade studenter ser ut, oavsett utbildningens sammansättning har även behandlats. Det teoretiska ramverket för denna studie grundar sig i Bourdieus kapitalbegrepp, kulturellt kapital, socialt kapital och symboliskt kapital. Som komplement till det teoretiska ramverket har även begreppen anställningsbarhet och kompetens använts i analysprocessen.

  Studien visar att majoriteten av HR-konsulterna anser att det inte finns kompetensskillnader hos nyexaminerade personalvetare beroende på om studenten läst program eller satt ihop sin egen utbildning. Det är enligt HR-konsulterna en examen i sig som är viktig för kompetensen och anställningsbarheten. Andra faktorer som avgör anställningsbarheten är arbetslivserfarenhet, kunskaper inom arbetsrätt, möjligheten till praktik under sin utbildning samt kontakter och nätverk. HR-konsulterna ser således inte några specifika kompetensskillnader kopplat till utbildningens sammansättning, de menar dock att skillnader i kompetens kan uppstå beroende på om studenten haft praktiska inslag i sin utbildning eller läst arbetsrätt.

 • Ekström, Elisabeth
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Melas, Stephanie
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Motivationsfaktorer på arbetsplatsen: En kvalitativ studie kring vad som får medarbetare att känna motivation på en arbetsplats2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med följande studie var att undersöka hur arbetstagare upplever betydelsen av motivation på en arbetsplats. Vi var intresserade av vad som får arbetstagare att känna arbetstrivsel och vilka faktorer som påverkar arbestagare till att stanna kvar på en arbetsplats. Vi använde oss av Frederick Herzbergs tvåfaktorteori som är en av de mest använda teorier inom motivationsteorier som verktyg för att besvara vår frågeställning. För att kunna utföra studien så genomfördes sex stycken semistrukturerade intervjuer med revisorer på en internationell revisionsbyrå. Intervjumallen konstruerades utifrån Herzbergs tvåfaktorteori och resultaten tolkades med hjälp av en teoristyrd tematisk analysmetod och kategoriserades till olika hygien- och motivationsfaktorer. Hygienfaktorer sammanfattades till lön och andra förmåner, arbetsmiljö och relationer. Moivationsfaktorer sammanfattades till utveckling, prestation/utmaning och erkännande. Resultatet av den erhållna empirin visade att hygienfaktorerna inte skapar trivsel i sin närvaro men att motivationsfaktorerna skapade motivation och arbetstrivsel i sin närvaro. Detta gör att resultaten stödjer Herzbergs tvåfaktorteori om arbetsmotivation.

 • Farm, Ante
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för social forskning (SOFI).
  Basic macroeconomics2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • Gavelfält, Sandra
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Zetterberg, Maya
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Vem når en högre position?: En kvantitativ analys om könsskillnader i högre positioner på arbetsmarknaden samt personliga- och sociala faktorer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns en skillnad mellan män och kvinnor gällande höga positioner på arbetsmarknaden. Män är överrepresenterade på toppositioner samtidigt som kvinnor tenderar att återfinnas i lägre positioner som anses mindre prestigefyllda. I den här studien har det undersökts om dessa könsskillnader i höga positioner på arbetsmarknaden kan bero på olika personligheter, om chefen är av samma kön som en själv eller respondentens antal nära vänner. De personligheter som mäts är huruvida respondenterna anser sig vara risktagare, målmedveten, ansvarsfull eller självsäker. För att se att könsskillnaderna inte beror på andra faktorer har det kontrollerats för utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet och föräldraledighet. Studien har utgått från tidigare forskning gällande könsskillnader på arbetsmarknaden genom glastaket, manliga och kvinnliga personligheter samt teori om homosocialitet och nätverk. Datamaterialet är hämtat från Levnadsnivåundersökningen 2010 där vi använt oss av respondenter som arbetat minst 1 år samt är i åldern 25 till 65 år. Vi har även använt oss av Standardized International Occupational Prestige Score (SIOPS) för att få ett prestigevärde på de positioner som mäts. Resultatet visar till en början inte på någon signifikant skillnad mellan könen gällande position på arbetsmarknaden. På grund av detta görs en ytterligare analys där endast högre positioner mäts och arbetare selekteras bort. Resultatet blir då signifikant och visar att män i större utsträckning har en högre position än kvinnor. När alla positioner mäts är personligheten självsäker den som har störst påverkan medan målmedveten påverkar mest i analysen med endast högre positioner. Att vara en risktagare visar sig vara negativt i båda analyserna. Resultaten visar även att ha en chef av samma kön som en själv har en negativ påverkan på positionen. Personligheten ansvarsfull samt antal nära vänner visar inte på några signifikanta skillnader. Även om våra resultat visar på vissa signifikanta skillnader är effekten svag och vi kan därmed inte dra slutsatsen att detta förklarar de könsskillnader som finns i positioner på arbetsmarknaden.

 • Falck, Kajsa
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Salih, Jane
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Klass, socialisation och utbildning: En kvantitativ studie om hur uppväxtförhållanden påverkar utbildningsnivå2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Beslut om att vidareutbilda sig på akademisk nivå skiljer sig inom olika samhällsgrupper i Sverige. Tidigare studier har visat att föräldrars utbildning och klasstillhörighet är faktorer som påverkar huruvida individer väljer att studera vidare eller ej, och att barn från högre samhällsklasser i större utsträckning tenderar att studera vidare efter gymnasiet, jämfört med barn från lägre klasser. Syftet med denna studie är att förklara varför barn från högre samhällsklasser i större utsträckning tenderar att studera vidare efter gymnasiet, genom att inkludera uppväxtfaktorer som möjliga förklaringsmekanismer. Studien baseras på longitudinella data från Levnadsnivåundersökningen (LNU) som samlats in år 2000 och 2010. Som teoretisk referensram utgår studien från teorier kring socialisation, intergenerationell reproduktion och klass. Även i denna studie kunde det bekräftas att ett samband föreligger mellan föräldrars klasstillhörighet och utbildningsnivå. Däremot kunde analysmodellerna i mycket liten utsträckning förklara de bakomliggande mekanismerna till sambandet. Resultatet visar att barns egna studieaspirationer under barndomen är den viktigaste mekanismen och kan delvis förklara sambandet mellan klassbakgrund och utbildning.

 • Lindkvist, Jessica
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Petersson, Melissa
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Organisatorisk lojalitet hos arbetstagare: En kvalitativ studie om hur organisatorisk lojalitet ändrats hos arbetstagare i samband med omorganisationer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie har fokuserat på organisatorisk lojalitet inom en storbank i Sverige. Syftet har varit att se hur den organisatoriska lojaliteten förändrats över tid i samband med omorganiseringar så som personalneddragningar inom organisationen. Studien har använt Boulians definition på organisatorisk lojalitet som ett definitionsverktyg, därför har resultatet delats in i de tre blocken; tro och acceptans - bild av organisationen, vilja att vara kvar - trygghet och vilja att anstränga sig - engagemang. Resultatet har sedan kopplats mot Hirschmans teori om sorti och protest samt Allen och Meyers lojalitetsmodell. Utav resultatet kan vi se en stark koppling mellan en sänkt organisatorisk lojalitet i samband med omorganiseringen inom storbanken. Det visas en enad bild bland informanterna om att bilden av företaget förändrats och att tryggheten blivit mindre. Däremot syns en mer splittrad bild gällande engagemanget i arbetet och hur den förändrats över tid. Resultaten som dragits av denna studie har varit viktig, då vi står inför stora samhällsförändringar, framförallt på arbetsmarknaden som idag rör på sig snabbare än förr. Dessa förändringar har bland annat bidragit till omorganiseringar inom många företag, därför kommer studien kunna bidra till detta växande forskningsfält.  

 • Derholm, Katrin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Kvinnliga läkares upplevelse av stress och hälsa: En kvalitativ studie om kvinnliga läkare i Sverige2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Flera studier visar att läkare oftare lider av stress och psykisk ohälsa än andra yrkesgrupper. En del studier anger kvinnliga läkare som mer lidande av stress än manliga läkare. Det faktum att kvinnliga läkares självmordsfrekvens är högre än i normalbefolkningen visar att det finns ett problem. Teorier om detta fenomen hävdar att det kan ha ett samband med läkarnas överstimulerande och stressfyllda arbetsmiljö. Syftet med denna studie är att genom intervjuer, med sex kvinnliga läkare, undersöka deras upplevelse av stress utifrån ett genusperspektiv. Mina huvudfrågor är: Hur upplever kvinnliga läkare stress? Hur påverkar genus kvinnliga läkares stress och ohälsa och hur upprätthålls och skapas detta? Hur försöker kvinnliga läkare hantera sin stress och ohälsa? I min studie använder jag mig av ett genusperspektiv för att undersöka om genus påverkar kvinnliga läkares upplevelse av stress. Jag använder mig framförallt av Yvonne Hirdmans genusteori som belyser hur genussystemet och genuskontraktet skapar hierarkier och ojämlikhet mellan könen. För att ge en djupare förståelse av stress presenterar jag en definition av stress, dess innebörd och konsekvenser samt några hanteringstrategier som kan användas när stress uppstår. Vidare presenterar jag tidigare forskningsresultat som jag anser relevanta för studien. Jag använder mig av en kvalitativ analys där jag har intervjuat sex kvinnliga allmänläkare i åldrarna 50–60 år boende i Stockholms län. Intervjuerna var semistrukturerade och varade cirka i 40–50 min. Min studie visar att stress är en påfallande viktig negativ faktor för de kvinnliga läkarna som intervjuades och att genussystemets och genuskontraktets mekanismer påverkar deras upplevelse av stress både i och utanför arbetet. Samtliga kvinnliga läkare i studien har upplevt känslan av stress och har haft både psykiska och fysiska stressrelaterade symtom. Anledningen till den ökade stressen är bland annat kraven från omgivningen och på sig själva om att prestera sitt yttersta. 

 • Björklund, Linn
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Engström, Julia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  "Jag vill inte bara sitta - en kvalitativ studie om asylsökandes upplevelse av asylprocessen"2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats hade som övergripande syfte att undersöka hur asylsökande upplever asylprocessen. Vi valde följande frågeställningar som komplement till vår forskningsfråga: Hur upplever de asylsökande sin situation i väntan på beslut? Hur upplever de mottagandet i Sverige? Hur ser de på integration? Insamlingen av material har gjorts genom kvalitativa intervjuer med åtta utvalda personer.  

   

  Tidigare forskning visar att asylprocessen kan ha negativ inverkan på individers hälsa och bidra till en känsla av utanförskap. Asylprocessen är ofta en lång och utdragen process och genom att intervjua personer som upplevt hur det är att vänta på asyl har det framkommit gemensamma svårigheter kopplat till språk, sysselsättning och sociala nätverk. Vi har använt oss av Durkheims teorier om organisk solidaritet och menar att asylsökandes upplevelser av asylprocessen är ett klassiskt exempel på anomi.

   

  Resultatet visade att intervjupersonerna hade en övergripande negativ upplevelse av asylprocessen. Alla intervjuer vittnade om en känsla av att stå utanför samhället, något som ofta var kopplat till att de under asylprocessen varken fick jobba eller studera på SFI. Många uttryckte en besvikelse över att samhället inte verkade möta dessa behov. Slutligen fann vi gemensamt för alla att språk, sysselsättning och ett starkt socialt kontaktnät är grunden till god integration i samhället samt att alla upplevde en stor frustration över att varken få komma in i arbetslivet eller få undervisning i språket innan beslut om uppehållstillstånd. Vi drar slutsatsen att det finns mycket som kan göras för att förbättra asylsökandes situation i väntan på uppehållstillstånd. 

 • Adenfelt, Oskar
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Home-leaving and Parenthood: Timing of home-leaving and the relation to childbearing behavior in Sweden2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Objective: This thesis examines the timing of having the first child in relation to when Swedish men and women leave the parental home. The aim is to explain if any childbearing trends can be detected based on whether one leaves the parental home at a younger or older relative age than the current age norms. The timing of having the first child might be affected by either a speed up/slow down effect (one continues to experience other stages of adulthood faster or slower relative to people of the same age) or an age-norm effect (one tries to counter-act deviation from the home-leaving norm by speeding up or delaying childbearing to align with people of the same age).

   

  Method and Data: Event history analysis is applied using a multivariate piece-wise constant hazard model. The data comes from Swedish register data based on records of the entire Swedish population between 1 January 1953 and 31 December 2012.

   

  Results: The results indicate that Swedish women who leave the parental home younger than the norm run a greater risk of having their first child sooner after leaving the parental home relative to women of the same age. Swedish men who leave the parental home younger than the norm, on the other hand, run a greater risk of having the first child later after leaving the parental home relative to men of the same age. Swedish men who leave the parental home later than the norm run a greater risk of having their first child sooner after leaving the parental home relative to men of the same age while the opposite is true for women. However, the effects of timing of leaving the parental home are relatively small, which can be explained by the very long and stable mean durations found. The peak durations of intensities, i.e. number of years between leaving the parental home and having the first child, for men and women can be found after 10–12 years. The peak durations of intensities are remarkably similar between the genders.

   

  Conclusion: Swedish women who leave the parental home earlier than the norm are more likely to experience a speed-up effect in terms of childbearing and a slow down effect when leaving the parental home later than the norm. Thus, women stick to breaking the normative timing of the life course events once they have started. Swedish men, on the other hand, are more likely to try and catch up with age norms and instead postpone having the first child when leaving the parental home earlier than the norm and speed up having a child when leaving the parental home later than the norm. Men are thus more likely to time having children with men of the same age.

 • Nsubuga, Paula
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Vilonen, Noora
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  "Och då tänker man gud vad hon är så fin. Jag vill också, varför ser inte jag ut såhär...": Upplever unga kvinnor att det finns ett samband mellan kvinnliga skönhetsideal på sociala medier och självupplevt välmående?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka om kvinnliga skönhetsideal på sociala medier påverkar unga kvinnors självupplevda välmående. Studiens frågeställningar är följande: Finns det ett samband mellan kvinnliga skönhetsideal på sociala medier och självupplevt välmående? Hur förhåller sig kvinnliga skönhetsideal på sociala medier till ditt självupplevda välmående? För att få svar på dessa frågeställningar gjorde vi tio semistrukturerade intervjuer med unga kvinnor som studerade vid ett universitet i Stockholm.

   

  Det har tidigare gjorts många internationella kvantitativa studier om hur kvinnoideal på media påverkar unga kvinnors välmående. Däremot finns det mindre kvalitativ forskning om ämnet vilket motiverade vårt val för denna ansats. Den tidigare forskningen på området har visat att det finns ett negativt samband mellan unga kvinnors välmående och kvinnliga skönhetsideal som förmedlas via sociala medier. De teoretiska ramverken som tillämpas i denna studie baseras på Erving Goffmans teori om självpresentation och Maarit Johnsons teorier om självkänsla och dess former. Det empiriska materialet analyseras utifrån fyra huvudteman som är återkommande under intervjuerna: bekräftelse, självpresentation, social jämförelse samt åtgärder.

   

  Studiens resultat visar att kvinnliga skönhetsideal på sociala medier har främst negativt, men även positivt, inflytande över respondenternas självupplevda välmående. I enlighet med den tidigare forskningen har respondenterna vidtagit strategier för att minska det negativa inflytandet över sitt självupplevda välmående.

 • Afsharian, Parastoo
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Lundberg, Linnea
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Kan alla nå toppen?: En kvantitativ studie om könsskillnader i olika befattningar på den svenska arbetsmarknaden2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden återfinns ännu idag inom olika sektorer, yrken och branscher. Trots flertalet tidigare forskningar samt politiska insatser har vi inte nått en jämställd arbetsmarknad. I denna studie avser vi att undersöka könsskillnaderna i upplevda avancemangsmöjligheter och huruvida det förefaller sig i både de högre och lägre befattningarna. Det teoretiska ramverket utgår från teorier som vanligtvis används för att förklara könssegregeringen på arbetsmarknaden, nämligen glastaket, glashissen och diskriminering. Tidigare forskning som har undersökt detta fenomen har visat på att kvinnor förr eller senare stöter på barriärer som hindrar de till avancemang. Viss forskning menar på att dessa hinder förekommer i de högre positionerna, medan annan forskning menar på att det förekommer i de lägre positionerna. Denna studie baserar sig på datamaterial från Levnadsnivåundersökningen 2010, där urvalet består av män och kvinnor i åldrarna 25–60 som har en anställning. Resultatet visar på att det är högre sannolikt att en man upplever interna avancemangsmöjligheter, än en kvinna. Däremot visar resultatet inte på att individers familjeliv har en effekt på upplevda interna avancemangsmöjligheter. Vid en uppdelning av de olika befattningarna visar resultatet vidare på att enbart kvinnor i de lägre befattningarna upplever sig ha svårt att avancera sig internt jämfört med män. Vid kontroll av individ- och arbetsrelaterade faktorer visar resultatet på att könsskillnaderna består enbart för respondenter i de lägre positionerna, vilket vidare stämmer överens med teorin om glashissen. 

 • Carlberg Larsson, Elis
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Fischer, Martina
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Mellanmänsklig tillit, välfärdsregimer och upplevd kollektiv diskriminering: En kvantitativ studie om tillit mellan människor och upplevd kollektiv diskriminering i olika välfärdsregimer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett av de mest grundläggande fundamenten för att ett samhälle ska fungera friktionsfritt är att människor känner tillit. För att ett samhälle ska vara välmående behöver människor känna tillit både till samhällets institutioner och tillit till andra människor i allmänhet. Syftet med denna studie var att få en bredare förståelse av mellanmänsklig tillit och att undersöka hur den förhåller sig till olika typer av välfärdsregimer och upplevd kollektiv diskriminering, det vill säga om en upplevt att en tillhör en grupp som i samhället var utsatt för diskriminering. Studien utgår från Bo Rothsteins teori om tillit samt Gøsta Esping-Andersens teori om välfärdsregimer. Båda dessa teorier baseras på ett makroperspektiv vilket innebär att mellanmänsklig tillit studeras från ett strukturellt perspektiv. Studien har hämtat datamaterial från omgång 8 av European Social Survey (ESS) som genomfördes år 2016. ESS samlar in data från ett 30-tal olika länder och frågorna behandlar delvis tillit. För denna studies syfte användes data från länderna Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norge och Sverige. Materialet omfattade ett urval på 25 506, i åldrarna 15 år och uppåt. För att studera mellanmänsklig tillit användes bivariata analyser samt linjär regression som analysmetod. Tillit i olika välfärdsregimer är ett välstuderat ämne men denna studie ämnade även undersöka om upplevd kollektiv diskriminering var en faktor mellan välfärdsregim och mellanmänsklig tillit. Resultatet var att mellanmänsklig tillit skilde sig åt beroende på typ av välfärdsregim och om en människa upplevt sig varit utsatt för kollektiv diskriminering.

 • Källström, Sebastian
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Wahlström, Christina
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Hälsan och kapitalen: En kvantitativ studie om sjukfrånvaro på den svenska arbetsmarknaden2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att öka kunskapen kring sjukfrånvaro utifrån en sociologisk synvinkel genom att använda Pierre Bourdieus klassteori som teoretiskt ramverk. Data från Levnadsnivåundersökningen LNU (2010) analyseras med multipel regressionsanalys. Tre hypoteser testas i studien där samband mellan självrapporterad sjukfrånvaro och lön, utbildning och socialt stöd från arbetskamrater undersöks. Resultatet visar att högre lön, högre utbildning och högre grad av socialt stöd från arbetskamrater leder till minskad sjukfrånvaro. Vidare kontrollerar studien för kön och ålder där resultatet visar att kvinnor har fler självrapporterade sjukdagar jämfört med män och att äldre har fler sjukrapporterade sjukdagar än yngre. Detta var genomgående för samtliga analyser. Resultatet i studien går i linje med tidigare forskning och bidrar till en bredare teoretisk förankring med sociologiskt fokus gällande skillnader i sjukfrånvaron hos den svenska befolkningen. Framtida forskning föreslås för att en djupare förståelse av sjukfrånvaro ska nås där fokus bör läggas på att analysera och mäta kapitalformer som behandlar kön.

 • Parada, Niklas
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Hur sannolik är det för en ensamstående förälder att bli utsatt för brott?: En kvantitativ studie2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka sannolikheten för ensamstående föräldrar att bli utsatt för brott och hur andra faktorer hos den ensamstående föräldern påverkar sannolikheten. Den offentliga samhällsdebatten ändrade riktning i förklaringsmodeller för brottslighet, från att handla om gärningspersonens utsatta situation till att handla mer om brottsoffren. Strukturella ojämlikheter och fattigdom under uppväxten har negativa konsekvenser för individers framtid, vilket påverkar de att bli utsatta för brott. Tidigare forskning om utsatthet för brott har rapporterat att kvinnor blir mer utsatta för brott mot person än män. Studiens teoretiska ramverk bygger på fyra perspektiv. Social desorganisationsteori utgår från att kriminalitet förklaras av samhällets brist i att kontrollera deras invånare på grund av segregering. Ekonomisk kapital är ekonomiska resurser inom Bourdieus kapitalteori, som förklarar hur socio-ekonomiska skillnader ger ojämlika ekonomiska fördelningar. Habitus förklarar hur individers handlingar och livsstil är byggt utifrån deras uppväxt. Genusperspektiv utgår utifrån kritiska synpunkter kring genusbegreppet och hur definitioner för vad som är ”manligt” respektive ”kvinnligt” normaliseras. Data är inhämtat från Levnadsnivåundersökning 2010 (LNU 2010), och urvalet består av ensamstående föräldrar mellan 18-75 år. Studien har fem beroende variabler: ”Utsatt för stöld”, ”Våld med kroppskada”, Våld utan kroppskada”, ”Utsatt för skadegörelse” och ”Allvarliga hot”. Kontrollvariabler är fördelad i olika grupper om individers bakgrund på individnivå, familjeförhållande under uppväxt, bostadsförhållande och ekonomiska resurser. Materialet analyserade genom logistiska regressionsmodeller. Resultatet visade att förutom för utsatthet för skadegörelse så finns det en större sannolikhet för ensamstående föräldrar att bli utsatta till dessa brott jämfört med par med hemmavarande barn. Att leva i bostadsområden med missgynnande bostadsförhållande ökar sannolikheten för utsatthet, däremot så skiljer det sig beroende på vilket brott de blir utsatt för. Sannolikheten för utsatthet minskar för ju äldre individen är, särskilt inom åldern 40-59 år.

 • Linder, Jin
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Hedström, Izabella
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Sambandet mellan ansträngning i arbetet, stöd från arbetskamrater och psykisk ohälsa2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Stressrelaterad ohälsa har under en tid varit ett ökande problem i det svenska samhället och står för majoriteten av orsaker för sjukfrånvaro idag. Syftet med denna uppsats är att studera om det finns ett samband mellan den psykosociala arbetsmiljön och den förvärvsarbetandes psykiska ohälsa som huvudsakligen kopplas till stress. Ett delsyfte är att undersöka huruvida stöd från arbetskamrater kan lindra den upplevda psykiska ohälsan. Karasek och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell har använts som teoretisk utgångspunkt, och är basen för de valda faktorer som ska förklara den psykosociala arbetsmiljön. Studien kontrollerar även för stressorer i vardagen utanför arbetet eftersom dessa kan tänkas påverka det studerade sambandet. Data hämtas från Levnadsnivåundersökningen 2010 med fokus på ett urval av 1242 yrkesverksamma tjänstemän mellan 20 och 60 års ålder.

   

  Sambanden har testats med huvudsaklig hjälp av en linjär regressionsanalys, även en logistisk regressionsanalys för att ta hänsyn till vardera metoders brister. Resultaten stämmer med hypoteserna om att dålig psykosocial arbetsmiljö påverkar den förvärvsarbetandes psykiska hälsa negativt, samt att stöd från arbetskamrater lindrar den negativa effekten på hälsan som orsakas av den psykosociala arbetsmiljön. Genom att presentera resultaten med hjälp av båda metoderna påvisas att sambanden inte är en konsekvens av brister i metod eller den beroende variabeln då resultatet kvarstår när hänsyn tagits till dessa.

 • Magnusson, Martina
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Drakengård, Alexandra
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Varför arbetar människor övertid?: En kvantitativ studie om hur inställning till arbetet, kön och familjetyp inverkar på övertidsarbete2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetsmarknaden idag blir allt mer föränderlig och flexibel, vilket har påverkat arbetsgivarna till att ge arbetstagaren större utrymme att kombinera karriär och familjeliv. Varje vecka arbetar en av fem personer i Sverige övertid och den genomsnittliga övertiden är 6.2 timmar per person och vecka. Tidigare forskning har poängterat att arbetsgivaren föredrar att befintliga arbetstagare arbetar övertid snarare än att rekrytera ny personal. Denna studie ämnar att belysa olika aspekter till varför individer väljer att arbeta övertid och vem det är som gör det. Den huvudsakliga frågeställningen i studien är huruvida inställningen till sitt arbete påverkar mängden övertidsarbete. Vidare undersöktes det om könsskillnader föreligger i övertidsarbetet till följd av om personen har barn. I denna undersökning har data från Levnadsnivåundersökningarna (2010) använts för att identifiera mönster av övertidsarbete. Resultatet visar att personer med en hög inställning till sitt arbete är mer benägna att arbeta övertid än personer som uppgivit en låg inställning. Vidare identifierades det att en större andel män tenderar att arbeta mer övertid än kvinnor. Kontrollerat för barn i hushållet kan könsskillnaderna snarare förklaras av huruvida individerna har hemmavarande barn eller ej.

 • Bezci, Egemen
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, Institutet för Turkietstudier (SUITS).
  Interregnum in Turkey-EU Relations2017Ingår i: Turkeyscope, nr 7Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • Salti, Rafa
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, Modevetenskap.
  Ethical Fashion Branding: Multiple Case Studies of Mission Statements and Fashion Films2017Studentarbete övrigt, 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper is an attempt to identify new ways to improve consumer’s response to ethical fashion branding through written mission statements and fashion films. It examines material by three fashion brands: H&M, Stella McCartney and People Tree. Additionally, it reviews and summarizes findings of previous literature in the field of ethical and sustainable fashion branding and builds a list of principal factors that play in the success of ethical fashion branding. The paper concludes with providing recommendations to improve the branding of each case study.