12 1 - 50 of 95
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Israelsson, Maria
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.
  Naturen består av "grönt": Kvantitativ studie av identifikationsmöjligheter i svensk barn- och skollitteratur 1750–20152018Independent thesis Advanced level (professional degree), 60 poäng / 90 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Elever med utländsk bakgrund presterar generellt sämre i NO-ämnen än elever med svensk bakgrund. Det kan endast delvis förklaras med socioekonomiska faktorer och språksvårigheter. Det är däremot tänkbart att de försämrade resultaten för elever med utländsk bakgrund kan förklaras av normativ exkludering. Syftet med denna studie är att undersöka om läroplanens krav på alla elevers rätt till likvärdig undervisning uppfylls. De frågeställningar som ställs är om identifieringsmöjligheterna för elever med olika etnisk bakgrund har påverkats av kraven i Lpo94 och Lgr11, och om arbetet med skolans värdegrund återspeglar sig i förändringar av läroböckernas illustrationer. Studien är en kartläggning av förekomsten av synliggörande och normativ exkludering genom osynliggörande med fokus på elevernas förutsättningar inför högstadiet. Den består av en kvantitativ kartläggning av vilka som är avbildade i barn- och skollitteratur under 1750–2015 (utifrån etnicitet, kön och ålder). Den ska inte ses som en läromedelsanalys utan snarare som en analys av värderingar visade genom läromedels­inköp. Studien kan påvisa både långsiktiga trender och kortare fluktuationer i såväl andelen avbildade som graden av inkluderande avbildning. Ingen ökad grad av inkludering kunde detekteras under slutet av 1900-talet och under 2000-talet (förutom angående andelen barn i littera­tur för äldre barn). Märkbarapositiva effekter av Lpo94, Lgr11 och de senare årens värdegrundsarbete i skolan kan alltså inte detekteras. Det bör därför krävas nya typer av insatser för att kunna uppnå kravet på likvärdig undervisning för alla elever.

 • Lim Falk, Maria
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Svenska/Nordiska språk.
  Wirdenäs, Karolina
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Svenska/Nordiska språk.
  Skrivande på gymnasiet: Perspektiv på skrivutveckling och textkompetens2018Annet (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Elevernas skrivutveckling når aldrig ett slutmål – nya genrer och nytt innehåll innebär nya utmaningar och fler steg i utvecklingen mot en avancerad skriftspråkskompetens. En utvecklande skrivundervisning behöver göra eleverna förberedda att möta dessa utmaningar, både under gymnasietiden och i kommande studier och yrkesliv.

  Artikeln föreskriver inte en specifik teoribildning eller en utvald skrivpedagogisk inriktning som svar på hur undervisningen kan möta elevernas behov. Den betonar istället att lärare behöver många redskap och göra medvetna val bland dessa i planeringen av en skrivundervisning som ser till alla delar i den skriftspråkliga kompetensen.

  Artikeln resonerar kring de tendenser som genom åren har präglat skrivundervisningen. Hur ska dagens lärare förhålla sig till olika synsätt och inriktningar? En breddad skrivundervisning förespråkas som på olika sätt främjar utvecklingen av elevernas skriftspråkliga kompetens.

 • Lim Falk, Maria
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Svenska/Nordiska språk.
  Planera för progression2018Annet (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  För att planera en undervisning med fokus på språklig progression behöver man utgå från nyanlända elevers förutsättningar och behov så att de får både kognitiva utmaningar och adekvat stöttning. Artikeln introducerar registermodellen som en teoretisk ram för att beskriva språkutveckling, språkanvändning och språklig variation i olika sammanhang.

 • Lim Falk, Maria
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Svenska/Nordiska språk.
  Almström Persson, Gunilla
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Svenska/Nordiska språk.
  Bygga och värdera kunskap: Texter av vetenskaplig karaktär2018Annet (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Artikeln handlar om vetenskapligt skrivande. Många läroböcker och skrivhandledningar tar upp den vetenskapliga textens disposition, språk och stil. Här ligger i stället fokus på hur övningar i att värdera kunskap och information kan främja ett kritiskt-analytiskt förhållningssätt som en grundläggande förutsättning för att kunna skriva texter av vetenskaplig karaktär.

 • Sjölund, Simon
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.
  These are the reasons we teach math: A study of teachers' cultural repertoire of discourses about the purposes of mathematics education.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Nelson, Marie
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Svenska/Nordiska språk. Mälardalens högskola.
  Henricson, Sofie
  Åbo universitet och Svenska litteratursällskapet i Finland.
  Sverigesvenska och finlandssvenska handledningspraktiker2018Inngår i: Högskolepedagogisk utveckling i teori och praktik / [ed] Eva Ärlemalm-Hagsér och Marie Öhman, Västerås: Mälardalens högskola, Västerås , 2018, s. 63-78Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I artikeln diskuteras handledningspraktiker vid universitet och högskolor i Sverige och i Finland ur ett jämförande perspektiv. Diskussionen bygger på de kommunikativa skillnader vi iakttagit mellan inspelningar av sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal, bland annat vad gäller hur råd ges och tas emot, hur deltagarna hanterar den inneboende asymmetrin samt hur pronomen används under ett handledningssamtal. De empiriska observationerna av handledningspraktiker i autentiska handledningssamtal relateras till två svenskspråkiga högskolepedagogiska vägledningar för uppsatshandledning, en från Sverige och en från Finland. De kommunikativa skillnader vi noterat i de sverigesvenska och de finlandssvenska handledningssamtalen återspeglas i de två studerade handböckerna. Vad gäller såväl handledningssamtalen som handledningsmanualerna ser vi en större tendens till att tona ner asymmetrier och framhäva det kollektiva i de sverigesvenska handledningspraktikerna, medan de finlandssvenska handledningspraktikerna uppvisar en tydligare orientering mot individuellt ansvar och en mer oproblematisk inställning till de institutionella rollerna som handledare och student.

 • Vähämäki, Janet
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE).
  The Rise and Fall of "Results Initiatives" in Swedish Development Aid2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Janet is a researcher at Stockholm Center for Organizational Research (SCORE). In 2017 she defended her doctoral thesis Matrixing Aid- The Rise and Fall of ‘Results Initiatives’ in Swedish Development Aid at Stockholm Business School, Stockholm University. This brief presents the main conclusions of her thesis. 

 • Wibacke, Elis
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Historiska institutionen.
  Alternativa fakta i 1300-talets krönikor: Olika perspektiv i senmedeltida historiografi på olyckan vid Clemens V:s kröning 13052018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to analyse the construction of a historical event in late medieval chronicles, in a way that increases our understanding of the mechanisms behind historiography. The analysis is based on how the coronation of Pope Clement V in 1305 and the accident which then took place, in which a wall crashed and killed a number of people, is depicted in a selection of 14th century chronicles, mainly from France. This event has been largely overlooked by previous research on Clement V and the Avignon Papacy, which has tended to emphasise its meaning as a bad omen for the pope. Through a close reading of the chronicles inspired by a comparative methodological approach and the theoretical framework of Suzanne Fleischman this thesis proves that the French chronicles do not give much actual support for the interpretation of the accident as a bad omen and that the event occurs in multiple versions, which can be explained by the chroniclers’ different attitudes towards the alliance between Pope Clement and King Philip the Fair of France. The different versions are dependent on the texts’ contrasting aims and uses of narratives and facts, and is ultimately defined by the communicative situation between writer and reader.

 • Berndt, Katharina
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Mycket prat men lite verkstad: Att förstå det klimatpolitiska ramverket med hjälp avidéer om metagovernance och särkoppling.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • Tamm-Hallström, Kristina
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE).
  Yngfalk, Carl
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE).
  Den KRAVfyllda handelsplatsen: Det vardagliga arbetet i en miljöcertifierad livsmedelsbutik2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Butikscertifiering utgör en växande trend inom detaljhandeln i Sverige och särskilt för livsmedelsbutiker. Till skillnad från certifiering och märkning av enskilda produkter som sedan 1990-talet utvecklats för att hjälpa konsumenter att välja ”rätt” enligt rådande miljönormer, berör butikscertifiering hela butiken som organisation. Genom en butikscertifiering ställs krav dels på butikens eget, direkta miljöansvar, dels på butikens påverkan på konsumenters förutsättningar att göra miljöanpassade val i handeln med livsmedel. Syftet med studien som redovisas här är att bidra med empiriskt grundad kunskap till den företagsekonomiska organisations- och marknadsföringsforskningen om standarder och certifiering som styrningsform för miljöarbete på marknader. Detta sker via en kvalitativ studie där ledning och personal i elva livsmedelsbutiker i Stockholmsområdet har intervjuats med fokus på deras arbete med KRAVs miljöstandard för butik. Den övergripande forskningsfrågan lyder Hur påverkar butikscertifiering organiseringen av butiken? Med organisering avses här vardagliga arbetsrutiner, lärande i organisationen och marknadsföring.

 • Junker, Svenne
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE).
  Yngfalk, Carl
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE).
  Vägen fram till beslutet om offentlig-privat samverkan för Nya Karolinska Solna2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I den här rapporten undersöks och diskuteras vägen fram till beslutet om att finansiera Nya Karolinska Solna (NKS) genom så kallad offentlig-privat samverkan (OPS). Fokus ligger på hur OPS-frågan utreddes efter maktskiftet i Stockholms läns landsting (SLL) 2006 fram till dess att fullmäktige i juni 2008 beslutade om en OPS-upphandling för byggande, ägande och drift av NKS.

 • Nikolaidou, Zoe
  et al.
  Bellander, Theres
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Svenska/Nordiska språk.
  Health literacy as knowledge construction: Learning about health by expanding objects and crossing boundaries in networked activities2018Inngår i: Learning, Culture and Social Interaction, ISSN 2210-6561, E-ISSN 2210-657XArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this paper we examine health literacy as a set of practices that unfold in networked activity systems. Focusing on the literacy practices of pregnant couples and parents of children with heart defect, we show that they participate in multiple activities with the object of constructing knowledge about the child's condition. The contexts for these activities are doctor-patient con- sultations and the parents' online searching and sharing. The study builds on ethnographic in- terviews, recorded medical consultations and collection of texts from online forums, blogs and social media. An analysis based on literacy practices and activity theory shows that these ac- tivities enable parents' learning, but they can also be restricting as to the mediating tools they provide and the rules that dictate the tools. Additionally, the object of learning about heart defect is not always clearly formulated and stable but it keeps alternating and expanding. As a result, the parents cross boundaries between activities with different mediating tools, rules and com- munities and thereby different possibilities for learning. We show that doing health literacy is comprised by a set of recontextualised practices of looking for medical and experiential knowl- edge and it is by a combination of the two that meaningful learning is achieved.

 • Hedmalm, Siri
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Likvärdigt skydd för mänskliga rättigheter?: En analys av Bosphorus-presumtionen och dess tillämplighet på anpassningen av svenska asylregler till EU-rättens miniminivå2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  In 2015, the European Union (EU) was facing the largest migration crisis in modern history. In light of the high reception of asylum seekers in Sweden during the autumn of the same year, a temporary law (2016:752) was adopted which restricted the possibilities of obtaining a permanentresidence permit and of family reunification. The law has received criticism for being contrary to Swedish convention commitments, especially the right to respect for family life and the prohibition of discrimination according to Articles 8 and 14 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (the Convention). Against the backdrop of this criticism, this thesis aims to examine whether the so-called Bosphorus presumption, also known as the presumption of equivalent protection, could be applicable in a hypothetic case where Sweden is brought before the European Court of Human Rights (the Court) for violating the Convention as a result of the temporary law. The criteria for the application of the presumption are firstly that the intrusive measure, here the restriction of the right to family reunification, can be said to fall within the scope of the strict international legal obligations of the state, meaning that the state can be said to have exercised a certain amount of discretion and to have enjoyed a certain margin of manoeuvre. The conclusion of this thesis is that likely would be considered to have exercised discretion as well as enjoyed a margin of manoeuvre when restricting the right to family reunification by adopting the temporary law. This conclusion is mainly based on the fact that the international legal obligations in this case flow from directives, which are binding on member states only as to the result to be achieved, and leave the choice of form and methods to the authorities of the member state. Furthermore, the directives which the temporary law is based on are so-called minimum directives, which allow for the member states to provide a higher level of protection.

 • Aktürk Drake, Memet
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Centrum för tvåspråkighetsforskning. Vrije Universiteit Brussel.
  Hur bra har den svenska integrationskontexten varit på att främja balanserad tvåspråkighet?2018Inngår i: Nordand: nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, ISSN 0809-9227, Vol. 13, nr 2, s. 107-130Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Den här artikeln undersöker hur bra den svenska integrationskontexten har varit på att främja balanserad tvåspråkighet hos vuxna barn till turkiska invandrare. Balanserad tvåspråkighet har nämligen varit ett av målen i Sveriges mångkulturella språkpolitik. Även ingående jämförelser med motsvarande grupper i Rotterdam och Berlin presenteras. Data kommer från 430 deltagare i projektet The Integration of the European Second Generation varav 133 bodde i Stockholm. Balanserad tvåspråkighet definieras utifrån deltagarnas självuppskattade tal- och skrivfärdigheter i förstaspråket turkiska och respektive andraspråk. Resultaten visar att bara en minoritet av andragenerationens turkar var balanserade tvåspråkiga i Stockholm, som dessutom utgjorde den lägsta andelen bland de undersökta städerna. Samtidigt uppvisade gruppen i Stockholm de högsta färdighetsnivåerna i andraspråket bland de tre städerna. Analysen pekar på att den inkluderande multietniska kontexten i Stockholm haft en positiv effekt på andraspråksfärdigheterna medan den turkiska gruppens relativt ringa storlek och koncentration tillsammans med den bristfälliga implementeringen av modersmålsundervisningen i Sverige haft en negativ effekt på turkiskfärdigheterna. De andra städernas mer segregerade och enklavliknande integrationskontexter verkar istället främja turkiskfärdigheterna mer och leder därmed även till en högre förekomst av balanserad tvåspråkighet. 

 • Sandahl, Johan
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
  Geografi som medborgarbildning2018Inngår i: Geografiska Notiser, ISSN 0016-724X, Vol. 76, nr 4, s. 98-108Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Vår samtid erbjuder stora utmaningar inför framtiden. Frågor om naturresurser, migration, segregering och inte minst allt mer ansträngda ekologiska gränser för vår planet är bara några av de stora och osäkra frågor som vår tid måste handskas med. Dessa frågor och många andra angelägna utmaningar ligger inom geografiämnets domän och geografiämnet har därmed en särskilt viktig funktion i att erbjuda eleverna såväl holistiska perspektiv som fördjupade kunskaper där de kan utveckla sitt rumsliga medvetande i en globaliserad värld. Men utmaningarna möts inte bara med kunskap. Lika viktigt är deras engagemang för världen omkring dem och viljan och modet att använda kunskaperna för att aktivt delta i det medborgerliga livet. Att utveckla elevernas kunskaper, attityder och förmågor för att delta och agera som aktiva och ansvariga medborgare under och efter sin skoltid kan beskrivas som medborgarbildning (Campbell, 2012; Sandahl, 2015). Centralt för denna medborgarbildning är handlingskompetens, det vill säga en förmåga att göra väl underbyggda och medvetna val, både veta vad som ska och kan göras, färdighet att kunna göra det och veta varför. I den här texten kommer jag att argumentera för en geografiundervisning med ett tydligt mål: att skapa handlingskomptenta elever som tror på sin framtid samtidigt som undervisningen är ärlig med problemens komplexitet.

 • Megyesi, Beáta
  et al.
  Department of Linguistics and Philology, Uppsala University.
  Granstedt, Lena
  Department of Language Studies, Umeå University.
  Johansson, Sofia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet.
  Rosén, Dan
  Språkbanken, Department of Swedish, University of Gothenburg.
  Schenström, Carl-Johan
  Språkbanken, Department of Swedish, University of Gothenburg.
  Sundberg, Gunlög
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet.
  Wirén, Mats
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för datorlingvistik.
  Volodina, Elena
  Språkbanken, Department of Swedish, University of Gothenburg.
  Learner Corpus Anonymization in the Age of GDPR: Insights from the Creation of a Learner Corpus of Swedish2018Inngår i: Proceedings of 7th Workshop on NLP for Computer Assisted Language Learning at SLTC 2018, Linköping, Sweden, 2018, s. 47-56Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper reports on the status of learner corpus anonymization for the ongoing research infrastructure project SweLL. The main project aim is to deliver and make available for research a well-annotated corpus of essays written by second language (L2) learners of Swedish. As the practice shows, annotation of learner texts is a sensitive process demanding a lot of compromises between ethical and legal demands on the one hand, and research and technical demands, on the other. Below, is a concise description of the current status of pseudonymization of language learner data to ensure anonymity of the learners, with numerous examples of the above-mentioned compromises.

 • Rosén, Dan
  et al.
  banken, Department of Swedish, University of Gothenburg.
  Wirén, Mats
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för datorlingvistik.
  Volodina, Elena
  Språkbanken, Department of Swedish, University of Gothenburg.
  Error Coding of Second-Language Learner Texts Based on Mostly Automatic Alignment of Parallel Corpora2018Inngår i: Proceedings of CLARIN Annual Conference 2018 / [ed] Inguna Skadina, Maria Eskevich, 2018, s. 181-184Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Error coding of second-language learner text, that is, detecting, correcting and annotating errors, is a cumbersome task which in turn requires interpretation of the text to decide what the errors are. This paper describes a system with which the annotator corrects the learner text by editing it prior to the actual error annotation. During the editing, the system automatically generates a parallel corpus of the learner and corrected texts. Based on this, the work of the annotator consists of three independent tasks that are otherwise often conflated in error coding: correcting the learner text, repairing inconsistent alignments, and performing the actual error annotation.

 • Löfstedt, Natalie
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Arkeologi.
  Hovgårdsgravfältet på Adelsö: En analys av gravfältets relation till Birkas kungsgård2017Student paper second term, 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • Bursac, Vesna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Centrum för tvåspråkighetsforskning.
  "Jag vakna upp och va Suedi": En studie om identitet och grupptillhörighet i svensk hiphop2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hiphop har under en längre tid fungerat som ett forum för individer att utrycka sitt motstånd mot politiska åtaganden samtidigt som det har fungerat som ett forum där olika identiteter skapas och uttrycks. Tidigare studier har bland annat visat att hiphop skildrar ämnen som rasism, etnicitet och kultur, någonting som i många fall ligger som grund till förtryck. Med utgångspunkt i det intersektionella perspektivet som belyser hur samhällets maktstrukturer formas och upprätthålls undersöker denna studie hur kategorierna etnicitet, hudfärg, kultur, klass och språk utrycks och förmedlas i samtida svensk hiphop. Studien syftar på att undersöka hur eventuella intersektioner som uppstår mellan dessa kategorier sammanfaller med identitetsskapande och utanförskap. För att undersöka hur detta kommer till uttryck anläggas en kritisk diskursanalys på tre svenska hiphoplåtar skapade av fyra aktuella artister i Sverige. Resultatet visar att den svenska hiphopen gestaltar olika typer av samhällshierarkier där kategorierna etnicitet, hudfärg, kultur, klass och språk ligger till grund för dessa. Det påvisades även att ens identitet är beroende av omgivningens syn på dessa kategorier samt deras roll i samhället, vilket kan leda till känslor av utanförskap. I det utanförskapet som utsatta individer upplever finnas i samhället blir hiphop en accepterande gemenskap där olika identiteter tillåts ta plats.

 • Miething, Alexander
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för folkhälsovetenskap.
  Rostila, Mikael
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för folkhälsovetenskap.
  Edling, Christofer
  Lund University.
  Rydgren, Jens
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  The Peer Context of Dieting: The Relationship between Young Adults’ Dieting Frequency and Their Friends’ Weight-Related Characteristics2018Inngår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 15, nr 12, artikkel-id 2744Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Previous research found that weight-related behaviors and body weight tends to be similar between individuals and peers. Rather little is known how different domains of weight-related behaviors co-evolve in peer networks. Hence, this study explores how young adults’ self-reported dieting relates to perceived body weight and weight control behaviors of their peers. A Swedish two-wave panel survey with ego-centric network data was analyzed with negative binomial regression models. Nineteen-year-old men and women in the first wave, and 23-year-olds in the follow-up sample were examined. Men at age 19 showed an increased dieting propensity when being exposed to underweight peers. Compared to men, women’s dieting at age 19 was more strongly related to their own body image concerns, and peers’ weight-related behaviors like physical exercising and unhealthy eating. The associations between dieting and peers’ weight-related characteristics for men and women deteriorated from age 19 to age 23. The findings suggest that women’s dieting—in comparison to dieting in men—is more strongly related to the peer context. The decrease in associations between men’s and women’s dieting and peers’ weight-related characteristics from age 19 to age 23 may reflect a weakened importance of the peer context in early adulthood.

 • Rönn, Victoria
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Socialantropologiska institutionen.
  "Att bli sedd är att finnas": En studie om den involverade, men ofta bortprioriterade anhörige2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • Helgesson, Stefan
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Mörte Alling, AnnikaLindqvist, YvonneStockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet.Wulff, HelenaStockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Socialantropologiska institutionen.
  World Literatures: Exploring the Cosmopolitan-Vernacular Exchange2018Collection/Antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Placing itself within the burgeoning field of world literary studies, the organising principle of this book is that of an open-ended dynamic, namely the cosmopolitan-vernacular exchange.

  As an adaptable comparative fulcrum for literary studies, the notion of the cosmopolitan-vernacular exchange accommodates also highly localised literatures. In this way, it redresses what has repeatedly been identified as a weakness of the world literature paradigm, namely the one-sided focus on literature that accumulates global prestige or makes it on the Euro-American book market.

  How has the vernacular been defined historically? How is it inflected by gender? How are the poles of the vernacular and the cosmopolitan distributed spatially or stylistically in literary narratives? How are cosmopolitan domains of literature incorporated in local literary communities? What are the effects of translation on the encoding of vernacular and cosmopolitan values?

  Ranging across a dozen languages and literature from five continents, these are some of the questions that the contributions attempt to address.

 • Huang, Yue
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier.
  BETWEEN POSTMODERNISM AND CHINESE FOLK ART: An Analysis of The Yelang Valley2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • Rehn, Erik
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, Avdelningen för koreanska.
  Uppfattningen av det gemensamma laget: En undersökning av rapporteringen i sydkoreansk press om detgemensamma damishockeylaget i vinter-OS 20182018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetets syfte är att undersöka hur sydkoreansk media rapporterade om det gemensamma nordsydkoreanskadamishockeylaget som deltog i vinter-OS i Pyongchang OS 2018. Studien baseras påartiklar från tre av de största tidningarna i Sydkorea, med skild politisk bakgrund under periodenjanuari-mars 2018. Innan det sammanfattas också relationerna mellan länderna i fråga och derasgemensamma sporthistoria för att ge ett tydligt perspektiv på bakgrunden till händelserna ochrapporteringen.Uppsatsen visar hur tidningarna inte skrev överväldigande positivt eller negativt. Istället varrapporteringen likartad innan OS men sedan splittrades rapporteringen över de politiska blocken. Deundersökta politiska mitten och vänster tidningarna blev mer positiva närmre spelens slut, till skillnad frånden undersökta konservativa tidningen som var fortsatt kritisk.

 • Nordqvist, Linn
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Rättsstatsprincipen i EU:s utvidgningsprocess: - om innebörden, tillämpningen och behovet av en gemensam definition2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • Hunt, Alex
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ogiltighet i upphandlingsrätten: Innebörd och följder vid otillåten ändring2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The possibility to declare a contract ineffective was introduced into the field of public procurement through Directive 2007/66/EC. The Court of Justice had called illegal direct award of contracts the most serious breach of Community law in the field of public procurement. Ineffectiveness as a remedy was considered to be an efficient tool against such infringements. The aforementioned directive leaves to each EU member state to decide if the ineffectiveness of a contract implies the cancellation of only the remaining contractual obligations or whether it includes those already performed. If the former approach is chosen, other penalties should be imposed onto the contracting authority, which correlate to the performed contractual obligations. In any case, terminating a contract that has been declared ineffective shortly after it has been signed should in the majority of instances be a fairly simple process. Declaring a contract ineffective at a later stage, however, where the parties have fulfilled some or all of their commitments according to the contract, raises some interesting issues. This paper aims to investigate the meaning of contractual ineffectiveness, in particular when occurring at a later stage, in Swedish public procurement law.

 • Malm, Eva
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Människohandel: En analys av det folkrättsliga regelverkets tillräcklighet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Human trafficking is the fastest growing and the third largest transnational crime. It is driven by the demand for commercial sexual services and cheap labour, and the ample supply of vulnerable people to exploit together with a prevailing system of impunity makes it a highly profitable crime. It imposes grave human rights violations upon its victims, and has devastating effects on society. A global agreement to combat human trafficking – the Palermo Protocol – was adopted by the United Nations in the year 2000. This global agreement provides a legal definition for human trafficking and requires states to take actions to prevent human trafficking, prosecute the perpetrators and protect the victims. Most states have joined this agreement and have made subsequent efforts to implement it. The Council of Europe has adopted a specific convention that even strengthens it. Despite the many efforts to combat human trafficking the number of victims continue to increase and the number of convictions remain low. Some scholars suggest it is because of the incomplete or lack of national implementations, while other scholars suggest the international legal framework is inadequate. The main purpose of this thesis is to examine whether the international legal framework is adequate to combat human trafficking, and to discuss strengthening options. It uses a classical analytical legal method that examines and analyses the most relevant international agreements. Conclusions are that the Palermo Protocol focuses mainly on prosecution, requires too little preventing and protecting measures, and has a weak compliance mechanism. Human rights treaties also address human trafficking but their weak compliance mechanisms make them ill equipped to compel states to act. To combat human trafficking, measures to prevent, prosecute and protect are all crucial, and such measures can probably best be enforced by strengthening all relevant legal areas (human rights law, labour law, migrant law, refugee law and humanitarian law) and engaging all parts of society.

 • Disputas: 2019-01-10 13:00 Högbomsalen, Geovetenskapens hus, Stockholm
  Pas Schrijver, Annemiek
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Pastoralists, Mobility and Conservation: Shifting rules of access and control of grazing resources in Kenya's northern drylands2019Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Pastoral mobility is seen as the most effective strategy to make use of constantly shifting resources. In northern Kenya, mobile pastoralism as a highly-valued strategy to manage grazing areas and exploit resource variability is becoming more complex. Policy and project implementation has historically been driven by the imperative to secure land tenure and improve pasture in bounded areas through State-led settlement schemes. Relatively recently, increased (inter)national interests in nature and wildlife conservation on community land in the northern pastoralist regions see conservation and development as crucial and urgent requirements for stimulating economic growth and security. This study presents the case of Samburu pastoral mobility within the context of such shifting social and environmental circumstances. It focuses on changing rules of access and control of livestock resources. These transformations are analysed in the context of the large-scale establishment of community conservancies and what role these conservancies play in the actual use and transformation of space for pastoralists. Empirically, this thesis is based on a total of eighteen months fieldwork including semi-structured interviews and observations in Samburu, Isiolo and Laikipia. It demonstrates how the principal of reciprocal access to pasture between pastoralists is giving way to conditional access based on membership of more formal, territory-based institutions such as community conservancies. It further shows how access to private land may be open for negotiation through the formation of grazing arrangements, which are also used to control pastoralists’ movements beyond enclosed land. In spite of a rhetoric acknowledging the multiple benefits of livestock mobility, current policy entails a continuation of past policy and project implementation where prescriptions still revolve around conservation enclosures and settlement politics. The thesis concludes that such processes of territoriality are likely to produce unexpected and potentially disappointing outcomes, while struggle and conflict persist.

 • Premat, Christophe
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Romanska och klassiska institutionen.
  Hur kan man lära studenter att undvika plagiering?2018Inngår i: Pedagogiska ambassadörer berättar om sina utvecklingsprojekt, 2018Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Det är lätt att studenter som lär sig ett främmande språk hämnar i plagiatsituationer eftersom de måste kombinera språkinlärning med kulturvetenskapliga och litterära kompetenser. De vill ha en snabb tillgång till fakta och använder ganska ofta Wikipedia för att stödja en argumentation. Projektet innehåller ett experiment där studenter i franska fick arbeta med Wikipedia källor för att diskutera deras användning. Kan man stödja en källkritisk förmåga i en kurs på ett främmande språk? 

 • Jonsson, Gabriel
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, Avdelningen för koreanska.
  Shah, Dhananjay
  All that money: The question of whether foreign aid is effective or affective continues to be relevant2018Inngår i: E-ISSN 1563-9770, nr November 26Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • Jonsson, Gabriel
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, Avdelningen för koreanska.
  The United Nations Development Programme and the Two Koreas2017Inngår i: International Journal of Korean Studies, ISSN 1091-2932, Vol. 21, nr 2, s. 35-57Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • Jonsson, Gabriel
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, Avdelningen för koreanska.
  Outcomes of the 2018 Inter-Korean and North Korea-United States Summits: August 30, Commentary2018Annet (Annet vitenskapelig)
 • Jonsson, Gabriel
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, Avdelningen för koreanska.
  What is the Significance of the 2018 PyeongChang Winter Olympics?: March 15, Commentary2018Annet (Annet vitenskapelig)
 • Jonsson, Gabriel
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, Avdelningen för koreanska.
  Publikationer om Nepal2018Inngår i: Orientaliska Studier, ISSN 0345-8997, nr 155, s. 60-68Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • Jonsson, Gabriel
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, Avdelningen för koreanska.
  Publikationer om Nepal2018Inngår i: Orientaliska Studier, ISSN 0345-8997, nr 154, s. 125-131Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • Jonsson, Gabriel
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, Avdelningen för koreanska.
  Nya böcker om Japan och Korea2018Inngår i: Orientaliska Studier, ISSN 0345-8997, nr 154, s. 111-124Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • Lowden, Arne
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stressforskningsinstitutet.
  Lemos, Nelson A. M.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stressforskningsinstitutet.
  Gonçalves, Bruno S. B.
  Öztürk, Gülçin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stressforskningsinstitutet.
  Louzada, Fernando
  Pedrazzoli, Mario
  Moreno, Claudia R.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stressforskningsinstitutet. University of São Paulo, Brazil.
  Delayed Sleep in Winter Related to Natural Daylight Exposure among Arctic Day Workers2018Inngår i: Clocks & Sleep, E-ISSN 2624-5175, Vol. 1, nr 1, s. 105-116Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Natural daylight exposures in arctic regions vary substantially across seasons. Negative consequences have been observed in self-reports of sleep and daytime functions during the winter but have rarely been studied in detail. The focus of the present study set out to investigate sleep seasonality among indoor workers using objective and subjective measures. Sleep seasonality among daytime office workers (n = 32) in Kiruna (Sweden, 67.86° N, 20.23° E) was studied by comparing the same group of workers in a winter and summer week, including work and days off at the weekend, using actigraphs (motion loggers) and subjective ratings of alertness and mood. Actigraph analyses showed delayed sleep onset of 39 min in winter compared to the corresponding summer week (p < 0.0001) and shorter weekly sleep duration by 12 min (p = 0.0154). A delay of mid-sleep was present in winter at workdays (25 min, p < 0.0001) and more strongly delayed during days off (46 min, p < 0.0001). Sleepiness levels were higher in winter compared to summer (p < 0.05). Increased morning light exposure was associated with earlier mid-sleep (p < 0.001), while increased evening light exposure was associated with delay (p < 0.01). This study confirms earlier work that suggests that lack of natural daylight delays the sleep/wake cycle in a group of indoor workers, despite having access to electric lighting. Photic stimuli resulted in a general advanced sleep/wake rhythm during summer and increased alertness levels.

 • Trygged, Sven
  Arbetslös och medellös: [en studie av beredskapsarbetare i Stockholm = [No job, no means] : [on relief workers in Stockholm]1996Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
 • Pettersson, Theresia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Svenska/Nordiska språk.
  Utredande text2018Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • Roumbanis, Lambros
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE).
  Symbolic Violence in Academic Life: A Study on How Junior Scholars are Educated in the Art of Getting Funded2018Inngår i: Minerva, ISSN 0026-4695, E-ISSN 1573-1871Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  It is widely recognized that universities all around Europe have taken on a more market-oriented approach that has changed the core of academic work life. This has led to a precarious situation for many junior scholars, who have to seek research funding to cover their own wages in an increasingly fierce competition over scarce resources. Thus, at present, research funding is a Gordian knot that must be cut by each individual researcher. As a response to this situation, some Swedish universities provide guidance to junior scholars on how to navigate in an increasingly entrepreneurial academia through open lectures by senior and successful professors. In this paper, I study these lectures as socialization processes and the role of symbolic violence in the justification of a competitive academic work ethos as well as a pragmatic acceptance of the prevailing funding conditions. The aim is to explore the role of a subtle form of power wielding that is not immediately understood or recognized as power, but that nonetheless reproduces a market-like behavior and legitimizes a career system marked by uncertainty, shortcomings and contradictions.

 • Westman, Annica
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. 196811290540.
  Fysisk aktivitet på fritidshem: Styrningsrationaliteter i fritidshemmets styrdokument2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att vara fysisk aktiv och anta det som hälsoförebyggande livsstil har blivit ett hett debattområde runt om i världen. Metodens ansats utgår från diskursanalytisk ansats och Foucaults teoretiska perspektiv för styrningsrationalitet i skolan. Resultat och slutsatser är att lärarens expertis och påverkande förmågor ska fostra eleven att vilja välja en aktiv livsstil. De styrningsrationaliteter jag identifierat som framkommer i analysen är: en restriktiv styrningsrationalitet - en begränsande styrning inom ramar för önskvärda normer, en fostrande styrningsrationalitet - ska utgöra elevens utveckling insikt av självstyre, frivillig styrningsrationalitet – eleven ska intresseväckas och uppmuntras att vilja välja det önskvärda. Sedan finns ju en avsaknad av styrningsrationalitet gällande vila och återhämtning samt balansen mellan det och fysisk aktivitet. diskursiv praxis – en styrningsrationalitet - gör oss styrbara genom kommunikativa maktmedel

 • Lempiäinen-Avci, Mia
  et al.
  Lundström, Maria
  Huttunen, Sanna
  Leino, Matti W.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Arkeologiska forskningslaboratoriet. Swedish Museum of Cultural History, Sweden.
  Hagenblad, Jenny
  Archaeological and Historical Materials as a Means to Explore Finnish Crop History2018Inngår i: Environmental Archaeology, ISSN 1461-4103, E-ISSN 1749-6314Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In Northern Europe, barley (Hordeum vulgare L.) has been cultivated for almost 6000 years. Thus far, 150-year-old grains from historical collections have been used to investigate the distribution of barley diversity and how the species has spread across the region. Genetic studies of archaeobotanical material from agrarian sites could potentially clarify earlier migration patterns and cast further light on the origin of barley landraces. In this study, we aimed to evaluate different archaeological and historical materials with respect to DNA content, and to explore connections between Late Iron Age and medieval barley populations and historical samples of barley landraces in north-west Europe. The material analysed consisted of archaeological samples of charred barley grains from four sites in southern Finland, and historical material, with 33 samples obtained from two herbaria and the seed collections of the Swedish museum of cultural history.

  The DNA concentrations obtained from charred archaeological barley remains were too low for successful KASP genotyping confirming previously reported difficulties in obtaining aDNA from charred remains. Historical samples from herbaria and seed collection confirmed previously shown strong genetic differentiation between two-row and six-row barley. Six-row barley accessions from northern and southern Finland tended to cluster apart, while no geographical structuring was observed among two-row barley. Genotyping of functional markers revealed that the majority of barley cultivated in Finland in the late nineteenth and early twentieth century was late-flowering under increasing day-length, supporting previous findings from northern European barley.

 • Bellander, Theres
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Svenska/Nordiska språk.
  Karlsson, Anna-Malin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Svenska/Nordiska språk.
  Nikolaidou, Zoe
  Södertörns högskola.
  Blogging as a Health Literacy Practice.: Identity construction and knowledge-building in the writing of parents of children with heart defect2018Inngår i: Explorations in Ethnography, Language and Communication: Capturing Linguistic and Cultural Diversities.: Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola 7. / [ed] Hållsten, Stina och Nikolaidiu, Zoe, Huddinge: Södertörns högskola, 2018, s. 127-151Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • Bellander, Theres
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Svenska/Nordiska språk.
  Landqvist, Mats
  Becoming the expert constructing health knowledge in epistemic communities online2018Inngår i: Information, Communication and Society, ISSN 1369-118X, E-ISSN 1468-4462Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  From a discourse analytic framework, the article analyses health blogs and patient’s forum discussions in which parents to children with congenital heart defects recontextualize medical professional knowledge and share their own experiences. The study show how the two types of online media may serve as a means for parents to attain expert status in their own case by sharing lay knowledge expressed as an amalgamation of the two key perspectives – professional and experienced – as an indivisible unit. Monological discourses, such as narrating, in blogs and more direct and immediate responses in forum discussions are noted as examples of differences in how medical facts are explained and negotiated, how advice is provided and how patient expertise is created. The study also show how blogs and especially forum discussions are used to problematize the validity of actions and opinions of medical staff. The role of developing patient expertise in epistemic communities online may therefore come with a risk of spreading misrepresentation of medical cases.

 • Wirdenäs, Karolina
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Svenska/Nordiska språk.
  Bellander, Theres
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Svenska/Nordiska språk.
  Den 80-årige bloggkungen: En studie av språkliga konstruktioner av äldre i förhållande till IT2018Inngår i: Human IT, ISSN 1402-1501, E-ISSN 1402-151X, ISSN ISSN 1402-1501, Vol. 14, nr 1Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this article we show and discuss the results from an empirical study with a social constructivist perspective, where we explore the combination of two socially and interactively constructed categories: senior citizens and young persons. In the study the paradoxical discourse that surrounds beliefs about usage of ICT in the two different stages of life is highlighted. The data is collected from a blog of a senior citizen and from media interviews with the blogger. The analysis points to the beliefs and expectations that are expressed regarding the use of digital information and interaction technology, and contributes to the discussion of the place and role of senior citizens in today’s society.

 • Alexius, Susanna
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE).
  Sardiello, Tiziana
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE).
  Förpliktigande samspel som vardagsrutin – en fallstudie av Borlänge kommun2018Inngår i: Styra och leda med tillit: forskning och praktik: forskningsantologi från tillitsdelegationen / [ed] Louise Bringselius, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2018, s. 167-195Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Förändringsarbetet mot mer tillitsfulla relationer i den kommunala förvaltningen i Borlänge initierades 2008 och pågår fortfarande aktivt ett decennium senare. Studien belyser centrala förutsättningar för att bygga och underhålla tillitsfulla relationer inom den kommunala förvaltningen. Teoretiska utgångspunkter är dels teori om medarbetarskap och ömsesidigt ansvar genom ”förpliktigande samspel”, dels teori om förändringsarbete som vardagsrutin. Metodologiskt har dokumentstudier, deltagande observationer, intervjuer och fokusgruppsintervjuer genomförts. En fördjupning har gjorts till upplevelser hos personalen på Individ- och familjeomsorgen (IFO) inom socialtjänsten. En central slutsats är att tillitsfulla relationer tar tid, både att utveckla och att underhålla. Ambitionen att minska misstro och öka tillit kräver både uthållighet i en kultur- och organisationsförändring över tid och en mellanmänsklig tillgänglighet i vardagen. I Borlänge har ett framgångsrikt värdegrundsarbete skapat goda förutsättningar för detta.

 • Axhamn, Johan
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt (IFIM).
  Redaktören [The Editor]2018Inngår i: NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, ISSN 0027-6723, Vol. 87, nr 3, s. 289-289Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • Dizdar, Dea
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Interkulturalitet i svenska läroböcker i ämnet svenska som andraspråk (SVA)2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen undersöker jag hur ett antal läroböcker i svenska som andraspråk bidrar med ett interkulturellt perspektiv genom textanalys. Granskningen av läroböckerna utgår fårn Lahdenperäs (2004) interkulturella läroprocesser som utgörs av tre aspekter för lärande och förståelse kring andra och den egna kulturen. Det är ett antal texter från läroböckerna som granskas genom närläsning vilka har valts ut efter läsning av rubrikerna som antyder interkulturalitet. Syftet med min undersökning har varit att ta reda på hur ett interkulturellt perspektiv förmedlas i de utvalda texter som granskats. Undersökningen har visat att läroböckerna stödjer ett interkulturellt perspektiv. Vidare har min granskning visat att läraren har en avgörande roll för det interkulturella perspektivet i undervisningen. 

 • Gudheimsson, Joel
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Att bedöma elevers kunskaper under APL: En studie om yrkeslärares och handledares uppfattning om att bedöma elever på Restaurang- och Livsmedelsprogrammet under deras arbetsplatsförlagda lärande (APL).2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I likhet med övriga yrkesprogram, ingår arbetsplatsförlagd utbildning (APL) som en viktig del i Restaurang- och Livsmedelsprogrammet. Detta då eleverna inte enbart kan tillgodogöra sig alla de kunskaper som krävs för yrket i en skolmiljö. Dock visar flera rapporter från Skolverket och Skolinspektionen att samarbetet mellan skola och APL-platser brister.

  Syftet med studien är att få en ökad kunskap om hur yrkeslärare och handledare samverkar kring bedömning av elevers kunskaper under APL samt vilka förmågor och färdigheter eleverna bedöms på under APL. Genom att använda kvalitativa intervjuer, med sex yrkeslärare och sex handledare gavs möjlighet att få en större förståelse för hur dessa två grupper uppfattar och beskriver samarbetet med att bedöma elever under APL.

  Resultatet av studien visar hur dessa två grupper har svårt att mötas i ett gemensamt språk kring bedömning. Som en följd av detta försöker yrkeslärare bland annat skapa egna bedömningsmatriser, ett sätt att översätta betygskriterierna, vilket skapar otydlighet hos handledare om vad som ska bedömas. Vidare framträder hur yrkeslärare och handledare inte tolkar värdeorden i betygskriterierna på samma sätt. Vilket ytterligare kan bidra till att kommunikationen brister. Slutligen visar resultaten att yrkeslärare och handledare beskriver bedömning av elevens förmågor och färdigheter utifrån den kontext de själva verkar inom, där yrkeslärare bedömer eleverna utifrån skolans perspektiv och handledare efter ett branschperspektiv, att de ska bli anställningsbara. Detta skapar svårighet, hos eleven, att veta vad denne verkligen blir bedömd på under sin APL.

 • Eklund Larsen, Malin
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Mann, Nadja
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Surfplattan som stödresurs för barn med funktionsvariationen autism: En kvalitativ textanalys med utgångspunkt i vetenskapliga artiklar2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att belysa hur en surfplatta kan stödja och främja barn med funktionsvariationen autism i sin kommunikativa förmåga och i sitt sociala samspel. Studiens tidigare forskning går igenom kommunikation och surfplattan som stödresurs för barn med autism, denna forskning pekar på attbarnen kan få stöd av en surfplatta men att forskningen är bristfällig. Det är en kvalitativ textanalys där empirin bestått utav vetenskapliga artiklar. Resultatet av denna studie visade att surfplattan är en bra kommunikations stödresurs som har många positiva egenskaper, däribland att den är lätt att individanpassa, lätt att ta med och socialt accepterad. Vidare visade även studien att det sociala samspelet är något som är nödvändigt för att kommunikationen ska utvecklas hos barn med funktionsvariationen autism och att därför surfplattan stödjer både kommunikation och socialt samspel, samtidigt.