123 1 - 50 av 136
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Aarts, Karolina
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Andersson, Isabella
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Konstruktion av sjukdomsidentiteter: En diskursanalytisk studie om identitetskonstruktion på ett internetbaserat stödforum för utmattningssyndrom2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie har ett internetbaserat stödforum för utmattningssyndrom analyserats i syfte att bidra med ny kunskap om identitetsskapande i interaktion, mellan individer med egen erfarenhet av utmatningssyndrom. Studien har utgått från en diskurspsykologisk inramning och sökt svar på frågeställningarna; I) vilka föreställningar om sjukdomsidentiteter förhandlas fram på ett internetbaserat stödforum för utmattningssyndrom? och II) hur konstrueras normalitet inom ramen för de sjukdomsidentiteter som produceras? Analys av medlemskategoriseringar har använts som huvudsakligt analytiskt verktyg vilket syftat till att synliggöra vilka kategorier som gjorts relevanta av forumdeltagarna. Analysen visar fem identitetspositioner vilka uttryckts som att vara: sjuk, utmattad, kunnig, inte ensam och snart bättre. På forumet görs försäkringskassan till en utanför- grupp vilket stärker gemenskapen av sjukdom bland forumdeltagarna. Denna gemenskap legitimerar att dela med sig av egna erfarenheter av utmattningssyndrom och att positionera sig som kunniga gentemot vårdapparaten. Samtidigt synliggör analysen hur forumdeltagarna konstruerar samsyn kring normalitet i utmattningen och vad som anses som normal sjukskrivningsperiod med anledning av utmattningssyndrom. I sin tur möjliggörs också identitetspositionen av att vara på bättringsvägen.

 • Palm, Ida
  et al.
  Svinghammar, Elin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  "Allt jag ville var att tillhöra något": En kvalitativ studie om vägen in och ut ur kriminalitet, tillhörighet och utanförskap2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar fenomenen kriminalitet och identitetsskapande. Den syftar till att skapa kunskap om vägen in i kriminalitet samt utträde ur en kriminell gemenskap. Studien koncentreras till att förstå hur sociala faktorer kan påverka processen med fokus på identitetsskapande. Hur ser förändringsprocessen ut för individer som tidigare befunnit sig i utanförskap till att tillhöra en socialt accepterad gemenskap? Studien genomfördes med en fenomenologisk ansats och resultatet baseras på den empiri vi erhöll genom sju semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har baserats på teman för att tillhandahålla samtalsstruktur och i ett led att besvara syftet. Urvalet är målstyrt och samtliga respondenter, utom en, är medlemmar i en ideell förening som arbetar stödjande för människor med en förflutet inom kriminalitet och missbruk. Resultatet visar att både in- och utträde ur en kriminell gemenskap är en komplex process och att omgivningen genomgående har en stor påverkan i processen och i möjliggörandet för en ny identitet. Sammanställningen av den insamlade empirin består av tre olika delar, vägen in i kriminalitet, livet som kriminell samt vägen ut ur kriminalitet och skapandet av en prosocial identitet. Resultatet analyseras genom meningskoncentrering och tematisk analys.

 • Nilsson, Karin
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekologi, miljö och botanik.
  Using plants to remediate wastewater produced from the cleaning process of blasted rock materials2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Water pollution is one of society’s most crucial issues which has a negative impact on water quality. The cleaning of blasted rock materials is a process which produces wastewater containing nitrogen and other pollutants such as heavy metals due to explosives residue from blasting. The release of this wastewater to a recipient could have a negative impact on water quality. In order to counteract contamination of recipients, wetlands can be used. However, there is little knowledge and research of their efficiency in removing such contaminants from wastewater of blasting operations. Therefore, the aim of this report is to study plant’s remediation of pollutants, which is one of the processes involved in wetland treatment systems. This is examined through studying the effectiveness of different wetland-plant combinations’ ability to remove nitrogen and heavy metals in the wastewater. Another aim is to examine the silicon concentrations in the wastewater since silicon can be found from blasted rocks. This is of interest since elevated levels of silicon can act as a beneficial nutrient for crops and could then increase the value of the wastewater. The removal of the aforementioned substances has been studied after one, four and 24 hours through water analysis. Reed canary grass (Phalaris arundinacea), slender tufted sedge (Carex acuta) and yellow iris (Iris pseudacorus) were paired together in three different combinations for the study; A, B and C. The result from the water analysis was that the wastewater contained in average 64 mg N L-1, which is considered to be extremely high. For the nitrogen remediation the plant combinations containing I. pseudacorus removed the most nitrogen, 12 %, after 24 hours. Although, the nitrogen reduction was significantly lower compared to other studies. The heavy metal content was more than ten times lower in comparison to the upper limit values and was not reduced significantly by different systems. Regarding the silicon content, it was the same as found naturally in soil and water. The plants did not absorb any silicon, which indicates that the silicon was in a particular chemical form which is hard for plants to absorb. Sedimentation is mentioned as a major remediation process in wetlands, however in this study when plants were not present the result illustrated that the sedimentation probably did not function optimally. This could then demonstrate the importance of plants for other remediation processes. The conclusion of this study is that plants’ reduction of nitrogen in wastewater constitutes of a small part and could affect the function of sedimentation. In addition, according to this study yellow iris could be added to plant combinations to increase the treatment potential of wastewater produced from the cleaning process of blasted rock material, though further studies are recommended.

 • Näyhä, Johanna
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Åleberg, Sara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Arbetsplatsmöten: En möjlig arena för kollektivt lärande2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Organisationer försöker finna effektiva former för att bedriva möten men fortfarande upplever många medarbetare att möten kan kännas betydelselösa och ta upp tid från viktigare arbetsuppgifter. Detta kan bero på att organisationer vill bedriva möten som är effektiva men samtidigt bidra till verksamhetsutveckling. Syftet med vår studie är att skapa förståelse för vilka villkor som finns för kollektivt lärande under arbetsplatsmöten. Studien baserar sig på en kvalitativ tvärsnittsstudie. Den har utförts på en organisation, under organisationens arbetsplatsmöten genom att använda observationer och intervjuer med mötesdeltagarna. Studien bygger på fem observationer samt nio intervjuer. Resultatet visar på tre olika typer av samspel som sker under arbetsplatsmötena vilka i denna studie benämns som enkelt-, utvecklat- och komplext samspel. Vad som även kom fram i resultatet var två förutsättningar som påverkar samspelet, vilka är syftet med mötet och ledarskapet under arbetsplatsmötet.

 • Aronsson, Sofia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Björklund Hansson, Josefine
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  "Det är ju en icke-fråga": En kvalitativ studie om rekryterares förhållningssätt till etnisk mångfald i deras praktiska arbete2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En studie visar att endast var fjärde arbetsgivare uppger att lagändringen från 2017, som säger att arbetsgivaren ska främja etnisk mångfald, har förändrat deras arbetssätt. Trots den brist på kompetens inom flera branscher, exempelvis att det år 2020 saknas 50 000 ingenjörer på den svenska arbetsmarknaden, visar studier att etnisk diskriminering förekommer. Detta ledde till vårt syfte som var att undersöka hur rekryterare förhåller sig till etnisk mångfald i deras praktiska arbete. Våra frågeställningar berörde bland annat hur fenomenet genomsyrar rekryterarens praktiska arbete. Det gjordes en kvalitativ studie och intervjuade rekryterare från olika företag i en större stad i Sverige. I resultatet har det framgått att nyanställda inte har fått utbildning om etnisk mångfald och det uttrycks som en icke-fråga. Utifrån lärandeperspektivet, anses rekryterare behöva mer organisatoriskt stöd samt möjligheter för att reflektera över hur etnisk mångfald kan förstås i deras praktiska arbete.

 • Jackson Rova, Felice
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur och estetik.
  Mellan aiai och aei: Tystnad i Aischylos Niobe2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The mythic story of Niobe, who loses her children due to hubris and is eventually transformed into a crying rock on Mount Sipylos, is well known and rearticulated throughout classical Greek literature. In this master’s thesis I aim to examine fragment 154a of Aeschylus’ lost tragedy Niobe in order to show the significance of the tragic re-enactment of silence and grief. Furthermore, I argue that the fragment of Aeschylus manifests political and aesthetic aspects that enable an immersed and widened understanding of the genre.

  Loraux (1997/2002) and Montiglio (2000) indicate that there might be a female correlate to the epic tradition of safeguarding honour after death. As I point out in this thesis, there is a potential gap in the study of how ancient Greek literature reenacts such alternative themes and experiences of memory and oblivion. A decisive consequence of the analysis is the new understanding of a tragic hero(ine) inverting the ancient epic tradition of remembrance, glory, and immortality typically accompanying male heroes.

  By means of classical perspectives on grief, as well as more recent studies of acoustic aesthetics in ancient Greek culture (Nooter 2017), the thesis demonstrates how Niobe can be viewed as a prime symbol of the tragic female, whose resistance to forget resonates throughout the tragic corpus.

 • Kjellvertz, Katarina
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Personality traits and cognitive abilities A correlational study on facet level of traits2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The relation between Personality and Intelligence has interested researchers for decades. This study considers the relationship between the two constructs on a facet level. A nonclinical sample (N = 130) completed Swedish University Scale of Personality (SSP) (Gustavsson, 2000b) and Wechsler Adult Intelligence Scale, forth edition (WAIS-IV) (Wechsler, 2010). The result indicated only a modest significant negative correlation between the personality dimension Neuroticism and Verbal comprehensive index. The modest result might be explained by the informal test-taking situation, since test anxiety has been suggested to be a mediator for neuroticism and cognitive abilities. Further, on a facet level, a significant negative correlation was found between the trait somatic anxiety and to verbally express and understand vocabulary. Additionally, findings implied that the variable year of education was the most powerful predictor for verbal comprehension, which suggests the importance of a simultaneous examination of mediators.

 • Disputation: 2019-03-15 13:00 Vivi Täckholmsalen (Q-salen), NPQ-huset, Stockholm
  Eggertsen, Linda
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekologi, miljö och botanik.
  Identification and implications of fish nurseries in tropical and subtropical seascapes2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Many species of reef fish reside in specific nursery habitats as juveniles. Seagrass meadows, and mangroves are examples of well-recognized nursery habitats, but only recently canopy-forming seaweeds have been found to provide important habitats for some fish species in the tropics. Availability of nurseries can have effects on the abundance and spatial distribution of adult fish, which is why it is important to recognize key nursery habitats for proper management. Information on reef fish nurseries is largely lacking in the South Western Atlantic (SWA), while information in the Western Indian Ocean (WIO) and elsewhere is more extensive. However, more information on the  consequences of nursery availability on adult fish populations is needed. This thesis studies nursery habitat use of reef fish on tropical and subtropical reefs in the SWA and in seagrass and reef systems in the WIO. The hypothesis that seagrass and canopy-forming macroalgae meadows function as a nursery habitat for reef fish is tested in the SWA. The aim of this thesis is also to understand distribution patterns of fish arising from the arrangement of the seascape, using a seascape ecology approach, linking patterns to non-reef nursery habitat use (mangroves and seagrass systems). Results showed that spatial and temporal patterns of juvenile reef fish abundance were weak on rocky, subtropical reefs in the SWA (Paper I), while there was a stronger preference for certain habitats on SWA tropical biogenic reefs, especially seaweed beds dominated by Sargassum (Paper II). The widely accepted paradigm that seagrass meadows function as nursery habitats for reef fish was not supported by the results from the study site in the tropical SWA (Paper II). This may be related to habitat availability in the seascape. In the SWA, seagrass meadows are spatially small, fragmented and less complex, compared to in the WIO, where they display high structural complexity and cover large areas. At the WIO study site (Bazaruto Archipelago), the juvenile fish assemblage in the seagrass meadows encompassed a number of reef fish species from a range of trophic groups and families, as well as resident seagrass species (Paper III). Key variables and extent of spatial scales that structure ontogenetic migrations were identified in both seagrass and reef habitats. Fish distribution patterns in the seagrass seascape was strongly influenced by seascape configuration and distance to adjacent habitats, highlighting that not all seagrass meadows are equally productive as nursery habitats. Variables important for distribution patterns of fish were identified, which in most cases were species-specific, and related to life history and functional traits of species. Effects of two small protected areas on the fish assemblage was also linked to geographical placement of reserves in the seascape. Likewise, the adult fish community composition on the reefs was found to be structured by the spatial arrangement of nursery habitats in the seascape, and presence of stretches of sand acting as isolating barriers (Paper IV). Nursery fish species were less abundant on reefs far from nurseries, resulting in differences in community and functional group composition along distance gradients in the seascape. Depending on functional traits of the nursery fish assemblage, seagrass and mangroves can enhance certain ecological functions on reefs. Both community structure and ecosystem functioning may therefore change depending on nursery habitat availability, highlighting the need to adopt a holistic seascape approach in management.

 • Disputation: 2019-03-15 13:00 sal FB52, AlbaNova universitetscentrum, Stockholm
  Asensio Torres, Ruben
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för astronomi.
  High-contrast imaging of low-mass companions and debris disks2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The search for exoplanets, i.e., planets orbiting other stars than the Sun, is a relatively new research field, but has already established itself as one of the most prolific and intriguing areas of astronomy. By now we are in a situation where the focus is not only on finding companions to stars, but also on characterising their atmospheres and physical properties, which overall allows us to put our Solar System into context. In the near future, these efforts could potentially lead to the first confirmation of a life-bearing planet besides the Earth. 

  The great majority of these exoplanet studies have been carried out indirectly, where the presence and characterisation of the companions are inferred solely from the observation of the host star. In the last decade, however, high-contrast direct imaging has been continuously developed to get rid of the starlight and reveal the existence of low-mass companions. Although this technique is currently limited to giant planets orbiting at large separations, it is able to directly detect the light emitted or scattered off the planet’s atmosphere at high signal to noise, which makes it the most promising planet-hunting method to characterise new worlds. Moreover, its capability to image faint objects close to the parent star allows for not only the detection of planetary-mass companions, but also low-mass stars, brown dwarfs, and circumstellar disks where planet formation takes place. This opens up a broad range of science cases where direct observations can be used to understand planet formation, atmospheric physics and stellar evolution.      

  In this PhD thesis I provide an up-to-date introduction to the basis of the direct imaging technique, and explain the star and planet formation mechanisms. Three publications are attached to this introduction, each of them dealing with distinct science cases that can be  assessed with high-contrast observations. In Paper I we resolve and model the aftermath of star formation, the so-called debris disk phase analogue to the asteroid and Kuiper belts in our Solar System, around the HD 32297 star with Subaru/HiCIAO.  We reveal an edge-on disk and find the first indications of a double-ring scenario. We also present the first polarimetric study of this system, constraining the properties of the dust around the star.  In Paper II we focus on the planetary-mass regime, and conduct the first direct imaging survey searching for circumbinary planets orbiting tight binary systems (SPOTS: Search for Planets Orbiting Two Stars). We present the results of the observations of 62 targets with VLT/NaCo and VLT/SPHERE, and perform a statistical analysis on the findings, placing constraints on the population of giant planets and brown dwarfs on wide orbits. Finally, in Paper III we resolve a triple stellar system with the newly-commissioned SCExAO/CHARIS integral field spectrograph. Taking advantage of the coeval nature of the system and the different range of masses involved, we use the data to reaffirm a previously suggested isochronal age discrepancy between the low- and the intermediate-mass population of stars.

 • Larsson, Inger
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Svenska/Nordiska språk.
  Dåpp Inger, Tupp Lars och Jacobs Olof: om gårdsnamn i Nås socken i Dalarna1995Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • Altay, Tansulu
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Is the R2P- principle inefficient against the Security Council’s veto system?: - China’s indoctrination camps of Uyghur and Kazakh Muslim minorities in Former East Turkestan2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  During the UN World Summit 2005 all Member States of the United Nations unanimously accepted the Responsibility to protect- principle (R2P- principle), that each member state shall protect its own population from ethnic cleansing, genocide, war crimes and crimes against humanity. During the set-up of the United Nations and the Security Council’s veto system in the San Francisco Conference 1945, the five permanent members of the Security Council promised that their right to veto would be used “sparingly” and in the “interest” of the world organization, to safeguard “the International peace and security”. Despite the united acceptance of the R2P- principle to avoid mass atrocities since 2005, China have been detaining up to one million Uyghur, including Kazakhs in detainment camps, in former East Turkestan since the beginning of 2018. Since the passage to invoke the R2P- principle is by the Security Council, the question arises if- the veto would serve as a deadlock on the R2P- principle if China could veto such decision. The purpose of the thesis have therefore been to analyze if the R2P- principle is inefficient against the Security Council’s veto system, by targeting China’s opportunity of vetoing the R2P- principle. The conclusion have been that the R2P- principle is inefficient against the Security Council’s veto system. This is because a permanent member can block the R2P- principle by either vetoing or double vetoing a draft resolution, which have been demonstrated by illustrating how China could veto the R2P- principle. Since the decisions of the Security Council cannot be appealed or dissent in terms of the veto card and UN Charter, it leaves the R2P- principle inefficient with a weak operational legitimacy against the Security Council’s powerful veto system, on the cost of human lives.

 • Ahonen, Ninni
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier.
  ‘Media witnessing’: people’s engagement with viral news photographs of Syrian children in 2015 and 20162018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This qualitative and explanatory study focuses on the concept of ‘media witnessing’, which concerns witnessing media texts performed in, by, and through the media. The aim is to determine how people from different backgrounds engage with news photographs of Syrian children which went viral in 2015 and 2016. Furthermore, this study uses the analytical framework of media witnessing created by Maria Kyriakidou (2015). The framework was made to analyse four different reactions to distant, mediated suffering: affective, ecstatic, politicised and detached. This framework is tested and adapted for this study to identify the engagement experience of individuals with new viral photographs. These photographs were taken by professional photojournalists. The data was collected via semi-structured, two-person interviews known as dyadic interviews. Participants were recruited by way of purposive and snowball sampling. In the end, four dyadic interviews were conducted which involved eight individuals in total. During each interview, two participants looked together at four viral news photographs and discussed their thoughts and feelings based on an interview guide. All dyadic interviews were audio-recorded and transcribed. The study material—four transcripts—was finally analysed using a thematic analysis method. Themes were based on modes of media witnessing. The analysis reveals a fifth mode of response—first-hand witnessing—which is linked to an individual’s own experience and past. Finally, this study claims that an adapted framework constitutes a suitable way to analyse people’s engagement but that there is a need for further study of media witnessing.

 • Santana Faria, Natália
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Mediated Justice: Mapping news media narratives about indigenous peoples’ rights and the mining conflicts in Renca (Brazil) and Gállok (Sweden)2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Conflicts between the mining industry and traditional communities have been challenging indigenous peoples’ rights and endangering the environment around the world. The purpose of this study is to gain a broad perspective on the role of media representations in framing (or misframing) justice (Fraser 2009) and in reflecting (or not) media responsibility (Silverstone 2017) when reporting such events. Although recent studies have analysed news media coverage of environmental conflicts from a similar theoretical approach, few studies have addressed this inquiry through narrative analysis. Particularly, considering cases from both developed and developing countries, different media ecologies (mainstream and alternative), and scales of production and distribution (national and international). This is the gap that motivates this study. The material consists of 54 articles from diverse new media sources that have reported on two contemporary mining conflicts: the Renca mining reserve in Brazil, and the Gállok/Kallak iron mine in Sweden. The analysis focuses on how the narrator conducts the stories by mapping and comparing the structural and discursive patterns found in the material. The findings show that, in both cases (Brazil and Sweden), the majority of narratives are grounded in Western-centric perspectives that tend to misframe justice. In contrast, the results suggest that fairer and more responsible narratives are the ones told from an absolute local (Cavarero 2012) perspective.

 • Kvarnström, Sofia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier.
  “Our readers consider themselves activists”: A Mixed-Method Study of Consumption Discourses and Activism in Teen Vogue2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  During the year of 2017 and 2018, the online magazine Teen Vogue saw an immense rise in reader statistic after laying all efforts on digital channels and increasing content about social issues to attract audiences of young people. Teen Vogue is a form of lifestyle journalism. This type of journalism is known for providing popular journalism, infotainment and human-interest stories with close ties to commercial interests. The target audience of Teen Vogue are adolescents or youth, which has for a long time been a group that often shows resistance and calls out for change. But, what happens when a magazine with close connection to commercial interests also aims to attracting a more socially conscious group? This research explores the connection between lifestyle media, consumption and social issues through a mixed method study of the articles in Teen Vogue.

  The first part of this research consists of a content analysis which identifies the main social issues within the content categories of the magazine and established the close connection between commercial issues and activism in the content. The second part of the study involves a critical discourse analysis which analyzes how language is used and how discourses of consumption interplay in the material. It was found that discourses of consumption as a means to extend one’s identity was intertwined with consumption as ethical or responsible, highlighting that being an activist is mainly a matter of consumption.

 • Rakić, Anja
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier.
  Violence against women in Serbian newspapers: The analysis of the print media reports on violence against women in Serbia [Kurir, Blic, Vecernje Novosti, Politika, Danas]2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The problem of violence against women in Serbia is connected with the position that women hold inside of the discourse of family and society in general. Also, the general atmosphere in media implies the lack of media freedom, specific structural organization, and ownership relations in media companies. From this starting point, this paper investigates how different newspapers in Serbia are reporting about violence against women. This study outlines the most common topics and social actors that are represented inside of the articles. The analysis is divided in two parts. A content analysis of the five different newspapers in Serbia (Kurir, Blic, Vecernje Novosti, Politika and Danas) and critical discourse analysis of the most relevant articles inside of those. Part of the study is devoted to identify how these articles are most commonly framed among the chosen newspapers. Another part of the study looks at the comparison of the newspapers, with special emphasis on the social actors and the way they are represented among the articles. Results showed that newspapers report on violence against women differently when it comes to the category of frame. Most commonly used frame among overall sample is human interest frame which implies reports connected to the individual cases of violence against women that often generate feelings of outrage, empathy, caring, sympathy, or compassion. The background of the cases is almost in all of the articles used to portray the human-interest perspective. The reports are somewhat similar when it comes to the way how social actors are represented in the articles. For example, in the analyzed articles it is most often that the victims are presented as passive agents. The discourse of guilt around the social actors is often shared between the perpetrator and the victim. According to the latest statistics, eight women were killed during the first 58 days of 2018. Thus, practical implication of this study is to potentially point out more and less effective ways for Serbian news media to approach this serious social issue in the future.

 • Andronaco, Simona
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Strategic Narratives in Media Representations of the Refugee Crisis of 2015: A Comparative Study between RT and BBC World News2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  As immigration turns into the scapegoat of political and social tensions all over the

  world and politicians that seem to be talking about migration flows communicate instead their

  conception of the world and where it should head, this study investigates the refugee crisis of

  2015 as represented in the two global television channels RT and BBCW.

  Widely studied for the depiction the press gives of the refugees, for the first time the

  refugee crisis is analyzed as an arena where competing understandings of international

  relations are constructed, in a media ecology where a myriad of actors have a chance to

  foreground their truth and where wars are fought, and possibly won, through the weapons of

  values, culture and the attraction they exercise (Nye Jr. 1990, 2013). Borrowing the concept

  of strategic narratives from international relations (Miskimmon et al. 2013) and applying it to

  textual analysis, the study employs framing analysis to operationalize it and explores a sample

  of 144 news items (74 from RT and 70 from BBCW) broadcast in August and September

  2015 to retrace the narratives of the two channels.

  It finds out that, although conflicting with each other, both RT’s and BBCW’s

  narratives are strategic and aim at constructing a past, present and future of international

  relations that can influence what we expect, consider acceptable or conceivable on the

  international theater. The channels’ narratives are about the destiny of Europe and countries,

  depicting a reality that still responds to old Cold War dividing lines. An analysis of the actors

  allowed to speak and represented as acting confirms that in RT and BBCW political elites and

  the nations they represent have a greater chance, compared to other actors, to define

  international politics and shape shared understandings of how international relations works

  and where it is heading.

 • Kursula, Patrik
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Lundin, Annelie
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  “Det känns som om jag hela tiden ligger några steg bakom”: En intervjustudie med lärare i grundsärskolan om digital kompetens.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Larsson, Maria
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Malmstedt, Åsa
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Grundsärskolan som skolform utifrån några rektorers upplevelser och dess historiska perspektiv: Omsorg och kunskapsutmaningar i grundsärskolan2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Särskolan har funnits i Sverige sedan mitten av 1950-talet, men som en egen skolform parallellt med grundskolan och med egen läroplan, är grundsärskolan relativt ung. Dock har dess verksamhet präglats av att inte vara tillräckligt kunskapsutmanande och anses istället anammat ett mer omsorgs fokuserat uppdrag. Oavsett skolform finns det alltid en rektor knuten till skolan, uppdraget som rektor innebär ett stort ansvar där ledarskapet är centralt. I grundsärskolan är det rektorn som bär huvudansvaret för att bedriva och ekonomiskt möjliggöra undervisning för elever med funktionsvariation samt vara chef över skolans anställda.    Denna studie undersöker några rektorers perspektiv av grundsärskolan som skolform. Hur upplever och hur ser rektorerna på undervisning för elever med funktionsvariation. Studiens empiriska del visar resultat från en kvalitativ intervjuundersökning av sex rektorer. Studien visar att rektorerna är eniga om mycket, men att det finns vissa upplevelser som sticker ut. Resultaten redovisas i form av fem teman; specialpedagogik, kompetens, undervisning, assistentens roll och utveckling. Intervjuerna gav en förståelse för hur rektorerna upplevde grundsärskolan och bidrog till en insikt om hur dess undervisning ter sig inom skolvärlden samt hur komplex grundsärskolan är.

 • Disputation: 2019-03-13 13:00 FB52, AlbaNova universitetscentrum, Stockholm
  Chiappo, Andrea
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysikum.
  Dark matter signal normalisation for dwarf spheroidal galaxies: A frequentist analysis of stellar kinematics for indirect Dark Matter searches2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Indirect detection strategies of Dark Matter (DM) entail searching for signals of DM annihilation or decay, typically in the form of excess positrons or high-energy photons above the astrophysical background, originating from (inferred) DM-rich environments. Due to their characteristics, dwarf spheroidal satellite galaxies (dSphs) of the Milky Way are considered very promising targets for indirect particle DM identification. To compare model predictions with the observed fluxes of product particles, most analyses of astrophysical data - which are generally performed via frequentist statistics - rely on estimating the abundance of DM by calculating the so-called J-factor. This quantity is usually inferred from the kinematic properties of the stellar population of a dSph, performing a Jeans analysis by means of Bayesian techniques. Previous works have, therefore, combined different statistical methods when analysing astrophysical data from dSphs. This thesis describes the development of a new, fully frequentist approach for constructing the profile likelihood curve for J-factors of dSphs, which can be implemented in indirect DM searches. This method improves upon previous ones by producing data-driven expressions of the likelihood of J, thereby allowing a statistically consistent treatment of the astroparticle and astrometric data from dSphs. Using kinematic data from twenty one satellites of the Milky Way, we derive estimates of their maximum likelihood J-factor and its confidence intervals. The analyses are performed in two different frameworks: the standard scenario of a collisionless DM candidate and the possibility of a self-interacting DM species. In the former case, the obtained J-factors and their uncertainties are consistent with previous, Bayesian-derived values. In the latter, we present prior-less estimates for the Sommerfeld enhanced J-factor of dSphs. In agreement with earlier studies, we find J to be overestimated by several orders of magnitude when DM is allowed is attractively self-interact. In both cases we provide the profile likelihood curves obtained. This technique is validated on a publicly available simulation suite, released by Gaia Challenge, by evaluating its coverage and bias. The results of these tests indicate that the method possesses good statistical properties. Lastly, we discuss the implications of these findings for DM searches, together with future improvements and extensions of this technique.

 • Oktaviana, Dahlia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för folkhälsovetenskap.
  Externalising and internalising problems in adolescents of different family structures: The roles of perceived support from parents and teachers2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis was to examine the association between family structures and adolescents' externalising and internalising problems. This study also explored if adolescents' perceived parental support and teacher support might differ across different type of family structures. It further assessed whether the association between family structures, externalising and internalising problems among adolescents might be attributed to the individual level of parental and teacher support. The data was derived from the Stockholm School Survey carried out by the Stockholm City Administration in 2014. A total of 5,569 students age 15-17 from both public and private schools in the municipalities of Stockholm was included in this study. This study showed that lower perceived parental and teacher support was found among those living in stepparents and single parent families. Results from linear regression also indicated that adolescents from non-nuclear families were at higher risk of developing externalising and internalising problems. As this study found that those associations were attributed to individual level of parental and teacher support, the findings of this thesis bring together the evidence on the need for spesific programs given by the school for prevention and intervention of externalising and internalising problems among adolescents. Moreover, this study also highlights the importance of family policy as an instrument to attain a healthy work-life balance that may enable parents to increase their support towards their children.

 • Johner, Julia
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturgeografi.
  Pollinators in the city: Exploring the potential of urban environments as sites for conservation2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Pollinerande insekter (pollinatörer) bidrar med oumbärliga ekosystemtjänster till jordbruk och naturliga och urbana ekosystem, och de har minskat drastiskt i antal runt hela jorden. Dessa nedgångar orsakas till största del av habitatförstöring och -fragmentering, och väcker oro över den globala matsäkerheten. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur urbanisering påverkar abundans, artrikedom och biodiversitet hos pollinatörer, samt om urbana miljöer har potential som platser för bevarande av pollinatörer. Städer är mycket heterogena områden med gott om matresurser och boplatser, och kan husera en mångfald av pollinatörer. Urbana miljöer lämpar sig bra som platser för bevarande av pollinatörer. Med effektiv stadsplanering och en blandning av olika bevarandestrategier kan städer uppehålla hälsosamma populationer av pollinatörer. Detta kan hjälpa till att stabilisera populationer på landsbygden och därmed säkerställa pollinationstjänster till såväl jordbruk som naturliga terrestra ekosystem.

 • Disputation: 2019-03-12 10:00 Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Stockholm
  Margarita, Cristiana
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för organisk kemi.
  Enantio- and Regioselective Iridium-Catalyzed Hydrogenation of Olefins: From Development to Total Synthesis2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The work presented in this thesis concerns the iridium-catalyzed asymmetric hydrogenation of cyclic olefins and allylic alcohols for the preparation of useful chiral intermediates with various substitution patterns. The strategy provides stereocontrol for both non-functionalized as well as functionalized substrates and aims to be implemented in the stereoselective preparation of chiral building blocks having more than one stereocenter. The first part (Chapter 2) is focused on the asymmetric hydrogenation of 1,4-cyclohexadienes bearing a number of different functionalities. The development of a novel set of imidazole-based Ir-N,P catalyst enabled the efficient and enantioselective hydrogenation of prochiral substrates. In addition, the challenging regioselective mono-hydrogenation of only one of the two trisubstituted double bonds of the diene was accomplished.

  The sequential preparation of chiral cyclic allylsilanes by means of iridium-catalyzed asymmetric hydrogenation and their employment in the Hosomi-Sakurai reaction was also studied (Chapter 3). Several patterns of alkyl substitution on the prochiral olefins were evaluated and the hydrogenation afforded the allylsilanes in high conversions and excellent enantiomeric excesses. These chiral silanes were then used in the TiCl4-promoted allylation of aldehydes, which took place with high diastereoselectivity.

  In Chapter 4, the kinetic resolution of allylic alcohols via asymmetric hydrogenation is described. High selectivity was observed for a broad range of substrates using a combination of an Ir-N,P catalyst and K2CO3 under mild reaction conditions. This highly efficient process is complementary to our previously reported asymmetric hydrogenation/DKR protocol. The final part (Chapter 5) covers the application of Ir-catalyzed hydrogenations as key steps in total synthesis. A sequential strategy involving enantio- and regioselective hydrogenations was successfully employed in the synthesis of the natural sesquiterpene (-)-Juvabione. In the following project, two allylic alcohols were hydrogenated to prepare chiral intermediates for a convergent formal synthesis of the renin inhibitor Aliskiren. 

 • Aringo, Deborah
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturgeografi.
  Climate-resilient cities: A comparative study of climate adaptationstrategies in Botkyrka and Ekerö municipalities2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsatsforskning undersöker och bidrar till ökad kunskap om kommunernas strategier för klimatanpassning och associerade utmaningar som bromsar eller hindrar klimatanpassningsmetoder i städer. Stockholmsregionen har upplevt klimatförändringar och konsekvenser av allvarliga översvämningar, värmeböljor, stormar, havsnivåer, skogsbränder utbrott, erosion och jordskred. För att styra frekvensen och omfattningen av dessa effekter, behöver kommuner och förvaltningar integrera klimatanpassnings strategier för hantering av begränsnings- och anpassningsåtgärder i fysiska planer av städer.

  Undersökningar som genomförts under 2016 och 2017 efter varandra, utvärdera kommunernas insatser i klimatanpassning i olika län i Sverige. Undersökningsrapporten i 2017 avslöjar att inte alla kommuner genomför lika klimatanpassning i Stockholms län; och ändå effekterna av klimatförändringarna påverkar alla kommuner oberoende av storlek och geografiska läge.

  För att förstå tillståndet för klimatanpassning i kommunerna, intervjuade jag kommunala planerare, ingenjörer, miljömässiga utredare och klimat gruppen i Botkyrka kommun, med syftet att samla in kvalitativa data för analys. Jag samlade också data genom kvalitativ dokumentanalys för att jämföra faktorer som driver kommunernas klimatanpassningsarbete. Resultaten från studien visar att det finns en lucka mellan Botkyrka och Ekerö kommunernas klimatanpassnings arbete. Dock, även om dessa två kommuner utvecklar hållbart, står de inför ett antal utmaningar som hämmar deras förmåga att integrera klimatanpassningsåtgärder i urbana fysiska planer för att minska urbana sårbarheter, och därmed bygga hållbara och klimattåliga städer.

 • Abou-Gabal, Rukaia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Centrum för tvåspråkighetsforskning.
  Allt börjar med ett val: Svenska som andraspråkslärarens val av skönlitteratur inom arbete med nyanlända på introduktionsprogrammet2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar svenska som andraspråkslärarens val av skönlitteratur inom arbete med nyanlända på introduktionsprogrammen samt hur läraren motiverar dess val av densamma. Syftet är att undersöka vilka texter och teman som lärare anger att de föredrar eller undviker vid arbete med nyanlända och varför. Studien baseras på en surveyundersökning i form av ett frågeformulär, och genom att sammanställa de författare, böcker och teman som använts mest och av flest lärare undersöks huruvida lärarnas angivna val stämmer överens med de angivna teman som föredras eller undviks eller om det förekommer en diskrepans. Resultaten visar att lärarna ser valet av skönlitteratur som en utmaning men att de i slutändan gör liknande val. Detta visar att lärare och skolor redan har olika former av böcker som de alla anser bör läsas med nyanlända och att de på så sätt kanske redan har en form av litterär kanon. Vidare visar resultaten att det finns en diskrepans mellan lärarna och deras syn på val av temat flykt. Vissa lärare anser att det är gynnande för eleverna att diskutera temat flykt medan andra anser att det bara leder till elevernas lidande. I slutändan använder sig dock de flesta lärarna av detta tema vilket anses vara problematiskt då det riskerar att reproducera stereotyper.

 • Disputation: 2019-03-11 13:00 L50, NOD-huset, Stockholm
  Bahati, Bernard
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Technology-enhanced formative assessment in higher education: An intervention design of scaffolding student self-regulated learning2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  As online learning is increasingly adopted in higher education institutions, many instructors are faced with the challenges of devising and implementing effective pedagogical practices that advance student learning. One of the challenges points to the design and development of assessment activities that truly inform the teaching and learning process. Despite the fact that both formative and summative assessment are important in teaching and learning, summative assessment has been dominating instructional processes in higher education at the expense of formative assessment. In higher education, in many countries including Rwanda, efforts that are made to practice formative assessment are hampered by a variety of factors that lead to ill-practices. Using technology-enhanced instructional interventions, this study attempted to address these factors. The study aimed at developing technology-enhanced instructional interventions to support student-based formative assessment that promote self-regulated learning. Additionally, this study proposes the design guidelines for the development of such instructional interventions. The study was guided by the following general research question: What are the characteristics of technology-enhanced formative assessment activities that promote student self-regulated learning? This research question was addressed using three specific research questions: (1) How do lecturers and students understand and practice formative assessment and feedback? (2) How can technology-enhanced formative assessment activities help student develop self-regulated learning skills? (3) What design guidelines should be followed in order to develop technology-enhanced formative assessment activities that promote student self-regulated learning? This study used Educational Design Research approach. Technology-enhanced instructional interventions were formatively developed, iteratively tested and evaluated in order to help students develop their self-regulated learning skills. Based on the findings of this study, three improved formative e-assessment packages are proposed as a practical research contribution: online knowledge survey, online peer-scaffolding through student-generated questions and peer-responses, and electronic reflective journals. In addition, based on the findings, this dissertation suggests a set of design guidelines and lessons learned in order to inform other educational practitioners who would like to develop technology-enhanced formative assessment activities that promote student-regulated learning.

 • Bondesson, Mari-Anne
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Om organisation av specialundervisning i några grundskolor.: En jämförelse.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Elever i behov av särskilt stöd finns i alla skolor i Sverige idag. Elever har många olika sorters behov och skolan har ett ansvar och ett krav att kunna möta detta på bästa sätt. Styrdokumenten uppmanar till en inkluderande organisation kring elever i behov av särskilt stöd och att stöd i första hand helst skall ges i det ordinarie klassrummet tillsammans med den grupp eleven tillhör. Skolan och dess anställda anser sig ofta ha en organisation som strävar mot inkludering och en skola för alla där allas behov tillgodoses. Syftet i den här studien var att ta reda på hur några olika skolor i Sverige arbetar med organisationen kring elever i behov av särskilt stöd. Jag riktade in mig på tre rektorer och tre speciallärare på tre olika skolor i olika områden. Jag valde att göra en intervjustudie och använde mig av ostrukturerade intervjuer för att ta reda på respondenternas erfarenheter av hur deras skolor tänker och agerar kring organisationen kring elever i behov av särskilt stöd. Respondenterna anser givetvis att man i första hand ska se till elevens bästa och elevens behov och alla är medvetna om att stöd i första hand bör ske i klassrummet. Trots att alla är medvetna om det inkluderande arbetssättet, utövar alla speciallärare som intervjuats i första hand enskild undervisning (en till en) och smågruppsverksamhet och menar att elever mår väldigt bra av att få sitta i en lugnare miljö mot vad det ordinarie klassrummet i många fall kan erbjuda. De intervjuade rektorerna bekräftar också att det är så det går till. En till en, Liten grupp, Stöd i det ordinarie klassrummet eller i lärstudio, fyra olika modeller som alla på sitt sätt faktiskt upplevs gynna elevens kunskapsutveckling, beroende på elevens behov. Trots forskning och styrdokument som vill styra skolans stödundervisning mot en mer inkluderande organisation.

 • Lundvall, Anna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur och estetik.
  Kris tar form: Uttryck för klimatkris i samtida arkitektur2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens ämne är arkitekturens form, och hur den kan ge uttryck för kris. I studien behandlas exempel på samtida arkitektur, med syftet att undersöka hur arkitekturen formmässigt ger uttryck för ett förhållningssätt till klimatkris. Studiens frågeställningar berör hur arkitekturen bygger ett förhållande till betraktare och plats, samt hur arkitekturens strategier och formmässiga uttryck kan förstås i relation till den pågående klimatkrisen. Materialet består av tre objekt i Stockholm, som representerar olika arkitektoniska fält, funktioner och skalor: offentlig plats (Brunkebergstorg), bostad (Fastigheten Stettin 7) och stadsbyggande (Hagastaden). I tolkningen används teori i form av tre nyckelbegrepp: tid, rädsla och landskap, där ett antal texter definierar aspekter av begreppen som är relevanta i relation till arkitektur och form. Resultatet visar hur respektive objekt genom form, organisation och strategier på olika sätt visualiserar ett förhållningssätt till klimatkrisen. Objekten uttrycker aspekter av rädsla genom formuttryck för nostalgi, eskapism och panoptism, där dessa uttryck kopplas till rumslig konservatism, distans, makt, och kontroll. Aspekter av tid uttrycks formmässigt genom begreppen tempo, tidsfigur och ekologisk tid, och relateras till konsumtion, oförutsägbarhet, flexibilitet, bevarande, och en upptagenhet med nuet. Landskap används för att diskutera objektens förhållande till plats, historia, process och förändring. 

 • Franzén, Axel
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur och estetik.
  "Vår musik är död, Pop behöver stöd": En undersökning om populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen utreder populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken med fokus på musikarrangörer. Bakgrunden består delvis i grundandet av riksförbundet Svensk Live och deras publikationer "Vi fortsätter spela pop (men vi håller på att dö)" och "Maktens Musik" som menar att delar av populärmusiken inte kan överleva eller utvecklas utan stöd. Stödet menar man att populärmusiken oftare nekas än andra genrer med en längre historia av att organisera sig och beviljas statliga stöd. Bakgrunden redogör även för musikvetenskaplig forskning och diskussioner kring begreppet "populärmusik" samt en historisk överblick av modern svensk kulturpolitik med musikarrangörer i fokus och ett redogörande för dagsläget utifrån rapporter från Myndighet för Kulturanalys och Kulturrådet. Populärmusik definieras utifrån Svensk Lives definition att begreppet innefattar all musik som inte är jazz eller konst-, folk- och världsmusik.

  Undersökningen görs genom en närläsning av hur sökande populärmusik-arrangörer motiverar sin rätt till medel i bidragsansökningar från 2007 och 2017 till Musikverket, Kulturrådet och Stockholms Kulturförvaltning. 2007 och 2017 jämförs för att notera eventuella skillnader då det tidigare kulturpolitiska målet om att motverka kommersialismens negativa verkningar togs bort 2009 och bildandet av Svensk Live 2017. För att komplettera och skapa underlag för diskussion undersöks även ansökningar från genrer som tillhör konstmusiken och jazzen. Även genrefördelningen undersöks genom att ta fram statistik över fördelning och hur den förändrats under samma tidsperiod.

  Resultatet av undersökningen visar att genrefördelningen skiljer sig mellan institutionerna, samt att populärmusikens del generellt sett har ökat i takt med ett ökat söktryck men att den generellt sett fortfarande får mindre än en majoritet av övriga genrer. Undersökningen visar att argumentationen från populärmusiken har förändrats mellan 2007 och 2017 samt att den skiljer sig från övriga genrer genom att generellt sett motivera med fler utommusikaliska aspekter och värden samt ett större behov att hävda icke-kommersialism. 2017 riktar man även kritik mot bidragsgivarna och visar i flera exempel på inflytande från Svensk Lives publikationer och opinionsdrivning som bland annat menar att "s k pop ska ses som kultur".

  Utifrån resultatet görs en analys och diskussion grundad i Pierre Bourdieus teorier om fält samt kulturproduktionsfältet två värdepoler där den ekonomiska setts som negativ och kulturella positiv. Begreppen populär- och konstmusik diskuteras med fokus på dess historiska konnotationer betydelse för ansökningarna samt hur begreppen ställs på tvären när ett ökat söktryck tyder på att en del av populärmusiken inte längre är tillräckligt kommersiell för att överleva utan stöd. Paralleller dras till hur jazzen gick från populärmusikalisk genre till konstmusikalisk status när den tappade sin popularitet och hur samma utveckling just nu håller på att ske med delar av den undersökta populärmusiken.

 • Arra, Venni
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturgeografi.
  Storm Frequency in the Northern Baltic Sea Region and its Association to the North Atlantic Oscillation2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Storms can be both destructive and valuable at the same time. They expose coastal areas to various risks but can also enhance the supply of wind energy and provide marine ecosystems with oxygen rich water. As the North Atlantic Oscillation (NAO) is known to have a significant impact on the wind climate in Europe, investigating its interconnection to storm frequency and intensity under global warming circumstances in the Northern Baltic Sea region was of interest in this study. Wind speed data series of annual storm counts were obtained from five meteorological stations along with PC-based NAO values over the period 1960-2017. The data series were analysed in Microsoft Excel and modelled using a Poisson regression or negative binomial regression model in SPSS Statistics. The results display an unsystematic spatial pattern both in the association to the NAO as well as in the overall storm frequency. However, storm (≥ 21 m s-1) frequency has generally been decreasing, whereas the proportion of severe storms (≥ 24 m s-1) has slightly been increasing, suggesting a tendency toward stronger but fewer storms. Even though only certain data series display statistically significant findings (p ≤ .05), a majority of the winter storms and severe winter storms display a positive association, indicating that a higher NAOI is related to a greater number of winter storms. The spatial and temporal variability in the obtained results can partially be explained by storm tracks and prevalent wind directions. Nevertheless, inhomogeneities do presumably affect the wind speed observations through internal and external influences and changes related to the meteorological stations. Future research should, therefore, also consider integrating other storm related parameters, such as direct air pressure measurements, wave heights and storm surges, as well as implement different data homogenization methods and techniques.

 • Dovärn, Magnus
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Svåra bedömningar: Hur förvåning samverkar med konjunktionsfelslutet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien undersökte konjunktionsfelslutet och hur det påverkas av förvåning och en konjunktions komponentlängd. En konjunktion (A&B) kan enligt sannolikhetslärans konjunktionsregler endast vara mindre eller lika sannolik som någon av dess komponenter (A eller B). Bryts denna regel begås ett konjunktionsfelslut. 227 deltagare (142 män och 86 kvinnor) randomiserades till 2 olika betingelser och fick utifrån olika långa konjunktioner av fotbollsrelaterade matchresultat antingen bedöma resultatens sannolikhet eller hur förvånade de blev av utfallet. Konjunktionerna var varierande långa och innehöll upp till 3 matchresultat som var utformade för att upplevas som mycket sannolika samt 1 matchresultat som utformats för att upplevas som mycket osannolik. Inga signifikanta resultat erhölls för att antalet konjunktionsfelslut förändras tillsammans med konjunktionens komponentlängd. Ju fler sannolika komponenter en konjunktion hade desto sannolikare (η2part=0,145) och mindre förvånande (η2part=0,336) bedömdes den däremot vara. Korrelationen mellan sannolikhet och upplevd förvåning utifrån varje konjunktions medelvärden var r=-0.985. Resultatet tyder på antalen konjunktionsfelslut inte påverkas av komponentlängden men däremot att konjunktionens utformning kan influera bedömningen av olika valalternativ samt att förvåning har ett mycket starkt samband med sannolikhetsbedömningar.

 • Haandrikman, Karen
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Webster, Natasha
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Duvander, Ann-Zofie
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Understanding Local Variations in Gender Relations Using Gender Contract Theory2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Despite Sweden’s family policy existing at the national level, usage of these policies can vary substantially across regions and by gender suggesting a need for closer examination of local variance in these usages. The concept of ‘gender contract’, describes the systematic organization of a gender system that is constructed, controlled and reinforced by relations between men and women and articulated into daily activities such as childcare. This study demonstrates the importance of spatial variation in gender contracts and identifies gender contracts from the gendered use of parental leave in Sweden. Using register data, we create individualized neighbourhoods with fixed population size, based on the location of the residence of individuals. By using a multiscalar approach, we show that local gender contracts vary substantially, and that no dominant regional gender contracts appear instead highlighting local variance of gender contracts. The spatial analyses show the ways in which individuals engage with both structure and society in their daily life. Uncovering gender contracts highlights the ways in which national policies are interpreted locally by users and test the operationalisation of a so far mainly theoretical concept.

 • Disputation: 2019-03-08 10:00 Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens Hus, Stockholm
  Andersson, Linus
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Essays on Family Dynamics: Partnering, Fertility and Divorce in Sweden2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Diversity in household and family structures poses interesting questions for scientific inquiry. What accounts for patterns of reproduction, partnering, household formation and household dissolution? This dissertation investigates facets of this question in the context of modern Sweden from a longitudinal and individual level perspective. It consists of three empirical studies using data from administrative registers and panel survey data. The first study begins with noting a rapid expansion in online education and analyzes whether this development leads to higher fertility in student populations. The second study asks whether individuals’ predispositions towards divorce change after exposure to the experience of parenthood, union formation and union dissolution. The third study builds on the literature on assortative mating and investigates what drives underlying preferences for this behavior. 

 • Lidén, Anne
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Konstvetenskapliga institutionen.
  S.Eriks tavla i Peringskiölds Monumenta Ullerakerensia 17191984Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna D- Uppsats i konstvetenskap (KV4010) på avancerad nivå behandlar det senmedeltida altarskåpet S.Eriks tavla i Uppsala domkyrka, som gick förlorat i Uppsala brand 1702. Altarskåpets bildframställningar är bevarade i kopparstick i Johan Peringskiölds Monumenta Ullerakerensia 1719. Kopparplåtarna har undersökts i original. Dessa kopparstick undersöks källkritiskt och jämförelser görs med tidigare teckningar av honom själv, Erik Dahlberg och Johannes Schefferus samt skriftliga källor. Kopparstickens stil jämförs utifrån D.K. Ehrenstrahls och Bernt Notkes konst. En diskussion förs kring datering och attribuering till Bernt Notkes verkstad utifrån bl.a. Bernt Notkes verk i Århus och Stockholms Storkyrka och konstvetenskaplig forskning. En grundläggande jämförande bildanalys presenteras med underlag i illustrationer av samtida och senmedeltida konst.

  En ikonografisk genomgång görs av altarskåpets bilder ur Erikslegenden med S.Eriks skrin utifrån forskningen om Erikslegendens källtexter och övrig senmedeltida Eriksikonografi. Därutöver görs en jämförelse med S.Eriks tapet i domkyrkan som också förlorades 1702. Resultatet visar att Johan Peringskiölds avbildningar har god arkivalisk tillförlitlighet förutom ryttarporträttet av Karl Knutsson Bonde som har en karolinsk tendens. Slutligen presenteras ett nytt rekonstruktionsföslag av hela S.Eriks tavla baserat på Axel Romdahls tidigare rekonstruktion av det senmedeltida altarskåpet.

 • Pärnänen, Anneli
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Pettersson, My
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  ”Det är helheten man kollar på, så om det är hon, han, hen, det spelar ingen roll”: En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares förhållningssätt till genusskillnader i missbruksvården2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Social workers make decisions about client’s treatment. Problems arise when these assessments are not based on different needs, but rather a result of different biases towards gender. The purpose of this thesis is to study social workers in the addiction treatment field’s reasoning behind their justification concerning gender differences in their work. We used a vignette as a common reference for two group interviews and one individual interview, which were carried out on a social service office and an outpatient clinic. The interviews resulted in three forms of legitimacy: organizational requirements, professionalism and the will to do right. Organizational requirements refer to social workers relying on guidelines and research to justify their actions. Professionalism means that social workers reinforce their reasoning through previous experiences or other profession’s knowledge. The will to do right refers to the determination to live up to the ideals of society. Participants struggle with a complex and sometimes conflicting task, and to act justifiable they use reasoning based on different premises. The social workers are motivated and educated on the subject, and their goal is to make assessments based on individual needs. But it appears to be difficult to fully utilize these skills in practice

 • Swedberg, Per
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Brodin, Oscar
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Kunskapens börda: En enkätstudie om socialtjänstens information till klienter2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Social service’ information is crucial for a client’s possibilities to participate and influence. In this survey study we focus on the social workers’ relation to information:  What are the prerequisites for informing and how do they use their discretion? Previous research has shown communication problems due to insufficient or inadequate information material. Organizational support and social worker/client relationship have been shown as important factors for participation. The meaning and use of concepts such as participation and influence has also changed over time. No similar study has been carried out before, which makes the present study explorative. Through a mixed method questionnaire, we have tried to capture 125 respondents’ experiences of and attitudes to the clients' need for information. The study shows previously unidentified circumstances. One is that the vast amount of information provided to the client is perceived as a problem in itself. Another is the social workers’ emphasis on the clients’ understanding of the information. We perceive these circumstances as a sign of a juridification of social work, partly as a result of a cooptation process. Social service incorporate new elements in a way that strengthens the organisation's power at the expense of the street level bureaucrats’ discretion.

 • Bernvid, Caroline
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Oksanen, Pauline
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  "Spindeln i nätet": En kvalitativ studie om samverkan i relationsvåldsärenden2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Men's violence against women is a serious violation of human rights. Women are far more

  likely to experience violent acts or abuse by someone close to them rather than by strangers.

  Intimate partner violence (IPV) is a complex problem and victims are often in need of support

  by social services as well as by other professionals. The aim of this study is to examine how

  social service employees perceive the cooperation with other professionals within the area of

  IPV. The study is based on six qualitative interviews with 10 social service employees,

  working with IPV, from a selection of districts and municipalities within Stockholm County.

  Our results were analyzed by using Axelsson and Bihari Axelsson’s (2013) theories of

  cooperation. The results show that cooperation is seen as a highly valued and inevitable part

  of social work within the area of IPV and the responsibility for managing IPV cases are often

  left to the social service employees to be handled alone. Meanwhile, the social service

  employees describe insufficient time and not enough staff as evident restrictions for

  successful cooperation with other professionals. In conclusion, IPV needs to be prioritized on

  all levels within the organization to improve the possibilities for cooperation.

 • Brickman Eriksson, Linnéa
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Övergången från högskola till arbetsliv för personer med autism2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 210 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Many people with autism are excluded from the labour market. Support from social actors through job activities and higher education, have become important for this group when striving for a sustainable working life. Even though an increase in the number of people with autism in higher education has occurred, very little is known about their work outcomes. Therefore, this study aimed to examine what circumstances that prevented and promoted a successful transition from higher education to working life, from the perspectives of four individuals with autism. The study also examined how these four study participants coped with their transition. The interviews were analysed on the basis of thematic analysis. During the study, Schlossberg’s transition theory was used as a theoretical framework. The result highlights that jobs that met the needs of the participants, contributed to their ability to maintain at work. Colleagues and managers also played significant roles, both for having one’s needs respected and for choosing to talk about individual difficulties. On the other hand, negative attitudes from managers, resulted in disappointment and lower self-esteem. The result also shows that the dilemma of finding balance between private issues and work, might have an impact on the transition outcomes.

 • Sundin, Sandra
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Ledarskap inom socialtjänsten: - En studie om första linjens chefers upplevelser av förväntningar på dem som ledare inom socialtjänsten2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study focuses on how leadership is constructed in the Social Service of Sweden. The aim is to study how first line managers experience expectations on themselves as leaders and how they handle these as well as how they perceive their possibility to live up to these expectations. The study is based on eight interviews with first line managers in the fields of Social Service. Even though the result show that first line managers experience a lot of, sometimes conflicting, expectations, both from within the organisation but also external expectations from society, they feel that they can handle the pressure. The managers appear to have developed strategies to handle these expectations by re-formulating them into new expectations that is easier to live up to. Also, they believe that they have good opportunities as they feel supported in their work and they have a good self-esteem. Overall the interviewed first line managers don’t describe themselves as stressed or overworked, troubled with meeting up to expectations on them, which somewhat contradicts the result of previous research.

 • Hektor, Oskar
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen, Finansiering.
  Ellborg Hansson, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen, Finansiering.
  Momentum Strategy on the Swedish Large-Cap Market.: An Empirical Study of the Momentum Strategy on OMXS302018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This year (2018), it is 25 years since the Momentum Strategy was first scientifically described. Despite this, the cause of the effect has not surely been concluded although it has been empirically studied in several previous studies. It has been shown to be valid for different kinds of assets.

  Since the authors of this thesis are based in Stockholm they thought it would be interesting and relevant to study if the strategy is valid on the Swedish market. The stock data comes from the stocks which has been part of the OMXS30 at least once during the period of 2010-2018. This study has also utilised two different ways on how to quantitate the return of the different portfolios. The effect of the holding period has in this report been attempted to address. The holding period is the length of the period which assets should be enclosed in the portfolio.

  One of the quantitation methods compared the portfolios’ development each month. The other method was more like a window analysis, to evaluate a portfolio’s return if one decides to invest in that theory until all the invested funds has been turned over.

  The study finds that the Momentum Strategy with holding periods of 2, 3 and 4 months significantly outperforms the market. With a higher significance level (10%) Momentum Strategy portfolios with holding periods of 2-6 and 11-14 months are outperforming the market. With a larger sample size, it is possible that the results would have been more conclusive.

 • Toftgård, Alexander
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen, Operations Management.
  Ardin, Filip
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen, Operations Management.
  Aktiebaserade incitamentsprogram: En rationell investering eller på aktieägarnas bekostnad2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Agentteorin menar att det existerar en intressekonflikt mellan de som kontrollerar och styr företaget samt de som äger företaget. Aktiebaserade incitament är ett styrmedel som ur ett agentteoretiskt perspektiv ska sammanföra agentens och principalens intressen vilket förväntas leda till ökad prestation. Tidigare forskning har främst fokuserat på amerikanska företag och uppvisar inte en enig bild kring de empiriska sambanden mellan aktiebaserade incitament och prestation. Aktiebaserade incitament används frekvent av svenska börsnoterade företag, trots att tidigare forskning inte studerat sambandet mellan aktiebaserade incitament och prestation i en svensk kontext. Studien använder en kvantitativ metod för att analysera tre verksamhetsår inhämtade från 60 börsnoterade svenska industriföretag. En regressionsmodell tillämpades för att analysera sambandet mellan användandet av aktiebaserade incitamentsprogram och prestation mätt i termer av avkastning på totalt kapital och totalavkastning till aktieägarna. Studiens resultat och slutsats var att användandet av aktiebaserade incitamentsprogram inte leder till ökad prestation bland svenska företag. Studiens huvudsakliga kunskapsbidrag är empiriska bevis kring avsaknaden av samband mellan aktiebaserade incitament och prestation i en svensk kontext. Aktieägare i svenska företag bör därför ifrågasätta om de aktiebaserade incitamentsprogram som idag blivit en naturlig del av ersättningen till många företagsledare är nödvändiga i praktiken.

 • Gyllefjord, Emelie
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Jurisdiktion vid internationella dataskyddsöverträdelser: Förhållandet mellan GDPR och Bryssel Ia-förordningen2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  With a rapid technology development it becomes easier for individuals to share their personal data. However, this also increases the processing of personal data and the risks of infringements of data protection. With an increasing globalisation the infringements of data protection frequently takes on cross border dimensions making it harder to determine where actions can be brought to enforce the data subject’s data protection rights.

  This thesis examines the possible ways of interpreting the rule of jurisdiction found in the General Data Protection Regulation (GDPR). Furthermore this thesis investigates the relationship between the GDPR and the Brussels Recast Regulation regarding international jurisdiction over infringements of data protection.

  After analysing judgements of the court of justice of the European Union and the scope and aims of the Regulations, the general conclusion in the thesis is that both the GDPR and the Brussels Recast Regulation can be applicable on infringements of data protection, provided that the data subject always has the opportunity to bring an action according to the jurisdictional rule of the GDPR. However, there are a lot of uncertainties that demand for an answer. These uncertainties for instance includes the question if, and in that case how, jurisdictional agreements for data privacy is allowed.

 • Syversen, Trine
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Reklamidentifikation i sociala medier2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Hermansdotter, Mikaela
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring.
  Cederlind, Jesper
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring.
  Tick tack, Tik Tok. Hög tid attlära känna den moderna tidensopinionsbildare: En kvalitativ studie om unga influencers på mobilappen TikTok2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det faktum att unga människor, genom sociala medier, i allt större utsträckning erhåller makt att påverka har kommersialiserats av företag genom marknadsföringsmetoden influencer marketing. Merparten av forskningen kring influencer marketing fokuserar dock på företag eller följare – men vad vet vi egentligen om hur dessa influencers själva betraktar fenomenet och sin roll? Vad är det egentligen som driver influencers under 18 år? Denna studie ämnar besvara dessa frågor och därigenom tillhandahålla viktig insikt kring hur företag bäst förhåller sig till gruppen unga influencers. I studien medverkar fem influencers i åldrarna 14–17 år från mobilappen TikTok, där de i skrivande stund har mellan 172 000 till 2,3 miljoner följare.

  Studien visar på en relativt medveten grupp unga individer med god förståelse för sin roll i marknadsföringssystemet, likväl som för sin roll som opinionsbildare och influencer. Generellt uppvisar de en negativ uppfattning till reklam i allmänhet men en positiv inställning till influencer marketing. De innehar vidare stark kritisk inställning till det som de identifierar som missbrukande av rollen influencer. Trots att influencers främst tycks drivas av personlig vinning så har de en tydlig önskan att fungera som förebild och inspirationskälla. Influencers tycks vidare i stor grad drivas av inre motivationskällor och uppvisar stor personlig integritet samt selektivitet vid val av företagssamarbeten. Ett framgångsrikt samarbete bör därför upplevas som självvalt, innehålla rätt typ av budskap samt ge visst utrymme för egna tolkningar.

 • Jalali, Färnam
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation.
  Sigrén, Elvira
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation.
  Generation Z tar plats: Vad driver deras inre motivation i arbetslivet och hur kan ledare främja den?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Improved standard of living has been followed by demographic changes and increased retirement age. Hence today’s organizations manage a diverse workforce of four generations, each of them with its own distinct attributes. Likewise, tomorrows organizations will consist of a generational diversity of five to six generations. Most research on generations has focused on characteristics and attitude differences. Drawing on the crucial and continual work of motivation - a journey without an end - this qualitative research study examined the most recent generation currently entering the labor force, Generation Z, and their workplace motivation. More specifically, the study explored if, and how, the generation is influenced by intrinsic motivation and its three basic needs of autonomy, competence and relatedness with regards to Self-Determination Theory and transformational leadership. Leaders role in promoting autonomy, competence and relatedness were analyzed at. The findings are based on semi-structured interviews with seven employees from Generation Z and three leaders. Our results showed that Generation Z is clearly impacted by and requesting intrinsic motivation in work life. In particular, the need for competence and a higher level of disloyalty towards the employer were portrayed. Furthermore, the strong demand for feedback among the generation was disclosed, suggesting more time-consuming measures from leaders.

 • Shamoun, Deema
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Att arbeta med språket i förskolan: En intervjustudie om förskollärares syn på språkutvecklande arbetssätt2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Hermansson, Jimmy
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Cheering versus giggling: two happy stimuli can be used in appetitive conditioning paradigms2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In appetitive conditioning, a neutral stimulus (CS) is conditioned to elicit a positive emotional response by pairing it with a positive/appetitive unconditioned stimulus (US). This method is useful for studying emotional disorders and emotion in general. Studying appetitive conditioning in humans has been hampered by the lack of adequate positive unconditioned stimuli. This study investigated multimodal social stimuli as potential unconditioned stimuli in an appetitive conditioning paradigm. Neutral faces (CS+’giggle’ and CS+’woohoo’) were paired with two multimodal unconditioned stimuli consisting of the same smiling face and two different sound stimuli (US‘giggle’ and US‘woohoo’). The dependent variable was participant skin conductance response (SCR) alongside participant emotional ratings of the stimuli, that together indexes the conditioned response. CS+’giggle’ was hypothesized to be rated as happier, and less fearful than CS+’woohoo’. Successful conditioning was evidenced by higher happiness ratings for both stimuli after acquisition compared to habituation. However, no effect of acquisition was found on SCR.  US’woohoo’ was also rated as more fearful and arousing and less happy and pleasant than the US’giggle’. In sum, this thesis presents a paradigm that can be used in future studies on appetitive conditioning.

 • Karlsson, Jenny
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Lindquist, Frida
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Meningen med att leka: Att närma sig barns perspektiv på den fria leken genom fenomenologisk analys2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att närma sig 3–5 åriga barns perspektiv på den fria leken i förskolans inomhusmiljö. Genom observation i selektivt återkommande form har vi studerat barnen i den fria leken och därefter med fenomenologi som teoretisk utgångspunkt analyserat hur deras görande kan förstås som uttryck för mening och som uttryck för deras perspektiv på den fria leken. Syftet har brutits ner till de undersökningsbara frågeställningarna: vad visar sig meningsfullt för barnen i den fria leken? Vilka essenser framträder för barnen av fenomenet fri lek? Resultatet visar att de essenser som framträder för barnen av fenomenet fri lek är gemenskap, leken och känslan vilket utgör de tre kategorier som induktivt reducerades fram ur observationsmaterialet. Dessa essenser svarar också på frågan vad som visar sig meningsfullt för barnen i den fria leken. Analysen visar att barnen i den fria leken ser mening i gemenskap med andra barn, en specifik lek och även i den bubblande, härliga känslan som vi sett ofta uppstår i barns lek. Våra slutsatser av denna studie är att meningen med att leka för barnen när de själva får välja är att skapa gemenskap med andra barn, leka en specifik lek eller att skapa eller upprätthålla en positiv och härlig känsla som uppstår när de leker. Slutsatsen av denna studie är även att det i förskolan behöver skapas tid och rum för barnen att mötas i egeninitierad lek där de kan dela gemenskap, specifika lekar eller känslor med varandra.

 • Wahlund Hansson, Isabella
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Svenska/Nordiska språk.
  Det är bara en myt: En undersökning av trovärdighet i en Flashbacktråd2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Om något är sant eller inte är upp till forskningen och vetenskapen att undersöka. Trots det kan mycket information upplevas som sanning även om det bara är en åsikt, egen erfarenhet eller myt. Den här studien undersöker hur privatpersoner online skapar sanningar utifrån en osanning. Undersökningen är baserad på en tråd från diskussionsforumet ”Flashback”. Tråden har en frispråkig och destruktiv diskurs om personer från Somalia. Analysen är baserad på olika sätt att få något att upplevas som trovärdigt, exempelvis modalitet, hänvisningar och objektivitet. Resultatet visar att de flesta åsikterna och upplevelserna är modifierade på olika sätt för att framstå som mer trovärdiga och om något är trovärdigt ökar det chansen att någon annan anammar samma åsikt eller åtminstone tror att den är sann.

 • Krantz, Lasse
  Stockholms universitet.
  Peasant differentiation and development: the case of a Mexican ejido1991Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • Stormo Scheie, Karianne Eugenie
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  The development of Strategic Competence in oral interaction.: A contrastive analysis of face-to-face communication and synchronous computer mediated communication.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The empirical study carried out in this degree project is exploratory, and its main objective is to investigate the development of strategic competence in oral production as it occurs in two different communication modes, namely, synchronous computer mediated communication (SCMC) and face-to-face (FTF) communication. More specifically, this study compares the instances of different communication strategies (CS) used to negotiate meaning. This aim was approached through the following research questions: RQ (1): Which types of communication strategies do Swedish learners of English use to enhance interaction in different communication modes? RQ (2): How frequently do they use these strategies in each communication mode? RQ (3): Which communicative mode creates an environment more favorable for the occurrence ofNofM?

  The results of the study demonstrated that the CS the participants used were: clarification request, appeals for assistance, confirmation check, provision of assistance, self-correction, use of Swedish (L1), topic shifting and circumlocution. The latter two were only used in FTF communication, making this the communication mode with the highest variety of CS types. Concerning our second RQ the frequency of usage of the aforementioned CS, the results suggest that the frequency differed between the two communicative modes a part fromappeals for assistance and provisions of assistance. In turn, self-correction, topic shift and circumlocution had a higher frequency in FTF communication, whereas clarification requests, confirmation checks and usage of Swedish had a higher occurrence rate in SCMC. Concerning our third RQ on the one hand, the results in favor of FTF communication were reflected in the higher response rate of appeals for assistance and the use of circumlocution. On the other hand, the results supporting SCMC were seen in the higher frequency and especially in the use of the L1, in the lesser occurrence of self-correction of faulty forms, as well as the higher number of turns per minute and higher percentage of turns used for CS. Based on these results, the present study would seem to point at SCMC as the most favorable communication mode for NofM.