1234 151 - 166 of 166
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Le Sabrie, Van
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Betydelsen av kontrollerad och autonom motivation för fyra dimensioner av arbetsprestation2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Självbestämmande teorin om motivation (SDT) beskriver hur olika motivationstyper kan påverka medarbetarnas olika arbetsprestationer. Det är viktigt att skilja på vilken motivationstyp som relaterar till vilken arbetsprestation för att bäst kunna motivera medarbetarna i organisationer. Syftet med den föreliggande studien var att undersöka hur autonom respektive kontrollerad motivation relaterar till olika dimensioner av arbetsprestation och undersöka den relativa betydelsen av motivationstyp för arbetsprestation. En tvärsnittsstudie genomfördes med 105 deltagare i fem olika organisationer. Data analyserades med hierarkisk multipel regressionsanalys. Resultatet visade ett positivt signifikant samband mellan autonom motivation och uppgiftprestation, kreativitet och samarbetsprestation. Kontrollerad motivation var signifikant positivt relaterat till samarbetsprestation, signifikant negativt relaterat till kreativitet, medan det inte fanns något signifikantsamband med uppgiftsprestation. Ingen av motivationstyperna uppvisade ett signifikant samband med kontraproduktiva beteenden. Studiens resultat visade att när medarbetare drivs av lust, intresse och meningsfullhet snarare än av tävlan, pengar eller yttre krav så presterar de bättre.

 • Rudberg, Freja
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Varför engagera sig i facket?: En kvalitativ studie om fackligt förtroendevaldas drivkrafter2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De svenska fackförbunden är beroende av förtroendevalda för att bedriva sin verksamhetsamt för att rekrytera nya medlemmar. Sedan 2006 har fackförbunden haft problem med minskat medlemsantal. Detta har även bidragit till svårigheter att hitta medlemmar som vill ta sig an förtroendeuppdrag. För att säkra tillgången på förtroendevalda är det viktigt att veta vilka drivkrafter som ligger bakom förtroendevaldas vilja att ta sig an uppdrag och stanna kvar i rollen. Syftet med denna uppsats var därför att undersöka vilka drivkrafter som ligger bakom förtroendevaldas fackliga engagemang. Åtta förtroendevalda från olika fackförbund deltog i undersökningen genom semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades tematiskt och fyra huvudteman samt åtta underteman identifierades. Resultatet visade att drivkrafterna grundar sig i negativa attityder gentemot orättvisor samt positiva attityder gentemot fackligt engagemang, vilket främjar agerande å fackets vägnar. Detta diskuteras i skenet av theory of planned behavior. Vidare forskning behövs för att säkerställa drivkrafterna bakom förtroendevaldas engagemang.

 • Strömberg, Ely
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Eriksson, Theresia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Arbetslöshet och livstillfredsställelse, var är det bäst att förlora jobbet?: En jämförande studie av arbetslöshets påverkan på kognitivt välmående i europeiska socialförsäkringsstrukturer2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetslöshet är ett av de största problemen för moderna välfärdsstater och påverkar individer på en rad områden. Det för med sig försämrad fysisk och psykisk hälsa, samt lägre kognitivt välmående vilket är en individs subjektiva värdering av sitt eget liv, hur nöjd en är med livet som helhet. Syftet med den här studien var att genomföra en jämförande undersökning bland europeiska välfärdsstater gällande effekten av arbetslöshet på det självskattade kognitiva välmåendet, samt undersöka om denna effekt skiljer sig åt beroende på socialförsäkringsstruktur. Studien utgick från Korpi och Palmes teori om socialförsäkringsstrukturer och typologisering av välfärdsstater i modellerna korporativ, grundtrygghet och generell standardtrygghet. Datamaterialet kom från European Social Surveys (ESS) åttonde omgång från 2016 och innehåller data från 12 europeiska välfärdsstater. Totalt innefattar materialet 17344 individer mellan 20-65 år. Bivariata och multipla linjära regressionsanalyser användes för att undersöka arbetslöshetens påverkan och socialförsäkringsstrukturens inverkan undersöktes med hjälp av interaktionsvariabler. Resultatet påvisade att arbetslöshet har en negativ inverkan på det kognitiva välmåendet. Arbetslöshetseffekten på det kognitiva välmående skilde sig mellan den korporativa modellen och generella, där den förstnämnda uppvisade en större negativ arbetslöshetseffekt på det kognitiva välmåendet. Inga signifikanta skillnader kunde hittas mellan grundtrygghetsmodellen och generell standardtrygghet. Sammantaget stödde resultatet tidigare forskning kring en negativ arbetslöshetseffekt på kognitivt välmående och pekade på att socialförsäkringsstruktur kan verka skyddande mot denna effekt.

 • Berglund, Ingrid
  Stockholm University, The Stockholm Institute of Education.
  Lärande simulering eller simulerat lärande?: en studie av fyra elevers lärande av styrteknik med användning av ett datorbaserat inlärningsprogram på gymnasieskolans elprogram2005Licentiate thesis, monograph (Other academic)
 • Hallenberg, Mats
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Manliness, dedication and loyalty: Military Masculinity and Peasant Soldiers in Sixteenth-Century Sweden2019In: Revista de historia Jerónimo Zurita, ISSN 0214-0993, Vol. 94, no Primavera, p. 95-119Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This essay analyze military masculinity in Sweden during the Early Vasa period, c. 1560 – 1590. Masculine notions of violence and domination were essential both for the ruling Vasa dynasty and for the soldiers that filled the ranks of the domestic army. The investigation explores royal propaganda, the military experiences of peasant soldiers as well as protests and grievances from those who came back from war. The development will be analysed as a struggle for hegemony, while the military ideals that had traditionally been reserved for noble warriors was successfully appropriated by commoners, now sanctioned by the monarch.

 • Berg, Johan
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Biochemistry and Biophysics.
  Proton transfer across and along biological membranes2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Proton-transfer reactions belong to the most prevalent reactions in the biosphere and make life on Earth possible, as they are central to energy conversion. In most known organisms, protons are translocated from one side of a membrane to the other, which generates an electrochemical gradient that drives ATP synthesis. Both the membranes and the proteins that are involved in these processes are vital components of energy-conversion machineries. This thesis presents and discusses proton transfer at surfaces of membranes and proteins, as well as proton translocation across membranes via enzymes.

  In the first work, we developed a single-enzyme approach to study proton translocation by the proton pump cytochrome bo3 (cyt. bo3). The generated proton gradients were stable as long as substrate (electrons, oxygen) was available. Individual cyt. bo3 could generate proton gradients of ∼2 pH units, which correspond to the measured electrochemical gradient in Escherichia coli cells.

  When acidic and basic amino acids are in close proximity to each other on a protein surface, their individual Coulomb cages can merge to form a proton antenna that enables fast proton transfer to specific groups. To investigate how the function of a proton pump is affected by structural changes in a proton antenna, close to a proton uptake pathway, we characterized the function and structure of genetic variants of cytochrome c oxidase (CytcO). When a Glu, located about 10 Å from the first residue of the D-pathway, was replaced by a non-protonatable residue (Ala) the proton pumping efficiency decreased by more than half compared to the wild-type enzyme. The proton-uptake kinetics was also altered in this variant.

  Cardiolipin (CL) is found in membranes where ATP is generated. This phospholipid alters the membrane structure and binds a variety of proteins including all complexes that take part in oxidative phosphorylation. To investigate the role of CL in proton-transfer reactions on the surface of membranes we used fluorescence correlation spectroscopy to study inner mitochondrial membranes from Saccharomyces cerevisiae. The protonation rate at wild-type membranes was about 50% of that measured with membranes prepared from mitochondria lacking CL. The protonation rate on the surface of small unilamellar vesicles (SUVs) decreased by about a factor of three when DOPC-SUVs were supplemented with 20% CL. Furthermore, phosphate buffer titrations with SUVs showed that CL can act as a local proton buffer in a membrane.

  The respiratory supercomplex factor 1 (Rcf1) has been suggested to facilitate direct electron transfer from the bc1 complex to CytcO by bridging the enzymes and binding cytochrome c (cyt. c) to a flexible domain of Rcf1. We investigated biding of cyt. c to Rcf1 reconstituted into different membrane environments. The apparent KD of the binding between cyt. c and DOPC-liposomes was almost five times lower when Rcf1 was present in the vesicles. Moreover, the apparent KD between cyt. c and liposome reconstituted CytcO was about nine times lower for CytcO isolated from a wild-type strain compared to a Rcf1-lacking strain.

 • Lundkvist, Anders
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physics.
  Constraints and symmetries in theories of interacting spin-2 fields2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The Hassan-Rosen bimetric theory describes two interacting spin-2 fields, one massless and one massive. In this thesis, a complete canonical analysis of this theory is performed in the metric formulation and all constraints are computed. In particular, a secondary constraint, whose existence was in doubt, is shown to exist and evaluated explicitly, bringing the total number of constraints up to six. This, together with general covariance, is enough to eliminate the Boulware-Deser ghost and ensure that the theory propagates the appropriate seven degrees of freedom. The requirement that the constraints are preserved in time leads to a linear relation between the lapse functions of the two metrics. Knowing the explicit form of the ratio of the lapses is necessary for solving initial value problems. The ratio is computed for the special case where the metrics share the same spherical symmetry.

  Since the bimetric theory is diffeomorphism invariant, it must contain four first class constraints whose Poisson brackets form a certain algebra. In general, it is possible to use this algebra to identify a metric. In this thesis, the four first class constraints of bimetric theory are identified and it is shown that their Poisson brackets indeed forms the algebra required by diffeomorphism invariance. However, the metric identified from the algebra turns out not to be unique, but to depend on a choice of variables. Additionally, it need not coincide with the gravitational metric.

  The candidate nonlinear partially massless bimetric theory is also investigated in this thesis. It is shown that for this theory, the partially massless symmetry cannot be extended beyond cubic order in the action. This result is generalized to the most general two derivative theory of only two interacting spin-2 fields, showing that such a theory cannot possess the partially massless symmetry beyond cubic order.

 • Andersson, Ylwa
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education. magisterprogram á 60hp.
  I pjäs är det bestämt: En studie i grundskolans tidigare år om barns rolltagande i pjäs.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftade till att synliggöra barns uppfattningar om fenomenet rolltagande i pjäs. Barnen i studien var i ett sammanhang där manus, givna roller och repliker var utgångspunkten, med läraren som regissör. Läraren som ledde arbetet var i dialog med barnen kring repliker, handlingar och placering på scen men hade ringa ämnesspecifik dramakunskap vad gällde regi och föreställningsprocess. Forskningsfrågorna för studien var: Hur uppfattar barn att gå i roll i pjäs? Vilka faktorer, enligt barn, underlättar och försvårar rolltagandet i pjäs? Vilka strategier använder barn när de ska gå i roll i en pjäs?

  Tidigare forskning visade vuxnas perspektiv på regi för barn, där upplevelse, tilltro till sitt inre uttryck, samspel i gruppen för avslappning och utbyte av varandras impulser på scen sågs som centralt. Barns rolltagande i pjäs krävde lekliknande förhållanden, där barnen kunde komma åt sin inre motivation och känna självkontroll i rolltagandeprocessen. Formen var bland annat improvisation där intuitionen i samspel med kropp och intellekt skapade förutsättningar åt barnet att komma till ett individuellt och äkta uttryck framför att barnet bara markerade handling och roll.

  Studien byggde på en fenomenografisk metod och analysverktyg. Intervjuer gjordes med 39 barn, och samtalen fångade upp barnens uppfattningar om rolltagande i pjäs. Dessa transkriberades och analysen av materialet gjordes i ett första steg utifrån delar och deras inbördes relation till varandra. Kategorier detta gav utgjorde studiens utfallsrum. Kategorierna och deras relation till barnens process för rolltagande i pjäs samt en extern spegling, rolltagande i lek, hjälpte till att synliggöra barnens uppfattningar av fenomenet som helhet.

  Studiens resultat visade att barnen använde strategierna identifiering AV, MED och SOM rollen. Attraktionskraften hos rollen var betydelsefull så som rolig eller omfattande, vilket skapade en inre motivation till att vilja ha rollen, i likhet med rollek. Närvarande i processen fanns prestation som en känsla av utmaning eller utsatthet. Vad gäller barnens rolltagande i pjäs, utkristalliserade sig en inbördes hierarkisk ordning. Den första nivån bestod av barn som, utifrån identifiering AV och MED rollen, valde att vara sig själv inför publik. Den andra nivån utgjordes av barns som försökte att identifiera sig SOM rollen, men valde att visa rollen inför publik. Den tredje nivå utgjordes av barn som identifierade sig SOM rollen och valde att leva rollen inför publik. De barn som identifierade sig SOM rollen använde strategierna köra – att på ett mer fysiskt och intuitivt plan leva rollen, tänka – att utifrån ett mer intellektuellt plan leva rollen, känna – att på ett mer intuitivt plan leva rollen.

  För barn som hade förmåga att på egen hand förstå rollen och kunde omsätta det i kroppen fungerade pjäsarbete, med bestämt manus och en lärare utan fördjupad ämneskunskap, för att kunna leva rollen. För andra barn i studien blev dessa förutsättningar ett hinder för att kunna förstå och leva rollen.

 • Halvarson, Annika
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Med muntligt berättande som ingång i drama: Ett lärande i fiktion genom drama2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa fallstudie, som främst tagit stöd i sociokulturell teori, undersöktes hur det muntliga berättandet, med temat utanförskap, påverkade ett dramaarbete med statyövningar bland lågstadieelever. Studiens fokus omfattade även hur eleverna förhöll sig i den uppkomna fiktionen samt hur reflektion, i och ur handling, bidrog till nya insikter och erfarenheter. Syftet var att försöka fylla det glapp som tidigare forskning kring muntligt berättande kopplat till dramaverktyget uppvisat samt att utforska det muntliga berättandets inverkan på eleverna i relation till dramaövningarna. Ett annat syfte var att utforska hur eleverna använde sig av fiktionen, i såväl övningar som i reflektionen, i och ur handling samt om reflektionen kunde bidra till nya insikter. Ambitionen var att hitta nya aspekter i arbetet med drama där fiktionen kan ge eleverna möjlighet till ökad förståelse för sig själva och andra i samspel för att på sikt bidra till ett bättre klassrumsklimat. 

  Studien genomfördes med hjälp av deltagande observationer, videofilmning samt gruppintervjuer som transkriberats och prövats i tre olika analysmetoder såsom analys av observationerna, innehållsanalys samt en egenhändigt komponerad baklängesanalys. 

  Resultaten i studien visar att det fria muntliga berättandet fångade elevernas uppmärksamhet och lät dem identifiera sig med berättarkaraktärerna vilket gav eleverna handlingsberedskap inför övningarna. Berättarens engagemang och berättelsens affektiva element påverkade eleverna emotionellt vilket skapade ett engagemang och en motivation att delta i statyövningarna. Berättelsen skapade en fiktion som eleverna utforskade med hjälp av statyskapande där pedagogens meningserbjudanden bidrog till att statyerna levandegjordes och att handlingsutrymme skapades. Fiktionen, och framförallt de förändringar som eleverna skapade, gav avtryck i deras reflektioner såväl i som ur roll och bidrog till ett gemensamt erfarande kring temat utanförskap. 

 • Ståhlberg, Ann-Charlotte
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  The Gender Gap in Pensions: Experiences from Sweden2019Conference paper (Other academic)
 • Westman, Daniel
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Swedish Law and Informatics Research Institute.
  Sociala medier – yttrandefrihet och ansvar2020In: Ord och rätt: Festskrift till Hans-Gunnar Axberger / [ed] Anna Skarhed, Johan Hirschfeldt, Mikael Ruotsi, Daniel Westman, Stephan Carlsson, Visby: eddy.se , 2020, p. 675-704Chapter in book (Other academic)
 • Montalbán, José
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Mayor, David
  Gortázar, Lucas
  School choice priorities and school segregation: Evidence from Madrid2020Report (Other academic)
 • Beniamin, Nahrain
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Musik i förskolan: En kvalitativ studie om hur musik används som medel för barns språkliga och sociala utveckling2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Den här studien syftade till att få förståelse för förskollärarnas användning av musik i olika förskolor samt hur pedagoger arbetar med musik som ett uttrycksmedel och som undervisningsinnehåll för barns språkliga och sociala utveckling.

  Studien är en kvalitativ undersökning och tar stöd av det sociokulturella perspektivet på lärande. Studien har semistrukturerade intervjuer med sju förskollärare, fyra av dem har särskilt intresse för musik. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Datainsamlingen omfattade även semistrukturerade intervjuer med fyra stycken femåriga barn. Jag undersökte hur förskollärares användande av musik kan stimulera barns lust att lära och utveckla sin språkliga och sociala kompetens.

  Studiens resultat visar att alla förskollärare arbetar med musik på olika sätt, både planerat och oplanerat. Förskollärarna lyfte fram vikten av användandet av musik som uttrycksmedel för att stödja barn språkligt och socialt. Resultatet presenterar även att förskollärarnas musikanvändning som undervisningsinnehåll kan påverka barns språkliga och sociala utveckling i förskolan. Ett annat entydigt resultat är också att barn tycker om musik i förskolan. De tycker om att vara med andra kompisar när de sjunger och dansar.

  Studien visar att alla pedagoger bör arbeta med musik i förskolan för att skapa lust för barns språkliga och sociala utveckling. Studien bidrar även till att användandet av musik med barnen som uttrycksmedel och undervisningsform stimulerar barnen både språkligt och socialt. Detta kräver inte att man sjunger rätt eller att man spelar instrument. Studiens bidrag angående de yngre barnen är att användningen av musik inte kräver ett talat språk då barnen kan sätta ord på sin kroppsrörelse och uttrycka sig genom sina rörelser.

 • Vogel, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Meningsfullt bistånd: En kritisk analys av metaforer på Läkare Utan Gränsers webbplats2019In: Sakprosa, ISSN 1502-6000, E-ISSN 1891-5108, Vol. 11, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A Critical Analysis of Metaphors on Läkare Utan Gränsers's (Swedish Médecins Sans Frontières') Website

  The Nordic countries have a strong tradition of contributing to international development and humanitarian aid, but lately, aid has been subject to criticism. Research has called for studies that reveal conceptualizations and values tied to aid (Fretheim 2007; Hoeffler & Outram, 2011; Sogge, 2015). My focus is to study how the aid organization Médecins Sans Frontières conceptualize and value aid in their webpage texts. More specifically, I investigate how the organization’s texts make use of metaphors. Like Lakoff & Johnson (1980), I believe that metaphors disclose how one understands the world, and, in accordance with Charteris-Black (2004), that they are important to create convincing texts. Three news pieces from the Médecins Sans Frontières webpage are analyzed, first by using the MIPVU-method, developed by Steen et al. (2010), and then by evaluating the metaphors with the help of research literature (Lakoff & Johnson, 1980; Lakoff, 1993; Mannsåker, 2017). The findings show that the metaphors in the news pieces express force, ownership and motion, and that they add to the idea that Médecins Sans Frontières accomplish respectable results; therefore, the webpage visitor may make an important contribution which will be for the migrants’ benefit and which in addition will counteract the negative influence of the EU. Through the metaphors, the migrants are depicted as needy, since they do not exert power, do not own much and are not in control. The conclusion is that the organization conveys a complex image where aid is described as meaningful, necessary and political. From a broader perspective, this instance of how linguistic strategies are used may serve as an example for other aid agents in their ambition to influence potential donators as well as decision-makers about the conditions and necessity of aid.

 • Wälchli, Bernhard
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, General Linguistics.
  The elusive topic: Towards a typology of topic markers (with special reference to cumulation with number in Bolinao and gender in Nalca)2020Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  At least since the 1970s, topic has been widely recognized to reflect an important category in most different approaches to linguistics. However, researchers have never agreed about what exactly a topic is (researchers disagree, for instance, about whether topics express backgrounding or foregrounding) and to what extent topics are elements of syntax or discourse or both. Topics are notoriously difficult to distinguish from a range of related phenomena. Some definitions of topic are suspiciously similar to definitions of definiteness, subject, noun and contrast, so the question arises as to what extent topic is a phenomenon of its own. However, topics are also internally diverse. There is disagreement, for instance, as to whether contrastive and non-contrastive topics should be subsumed under the same notion.

  This talk tries to approach the category type topic bottom-up by considering cross-linguistic functional diversity in marked topics, semasiologically defined as instances of topics with explicit segmental topic markers. The first part of the talk considers the question as to whether topic markers can be defined as a gram type with one or several prototypical functions that can be studied on the basis of material from parallel texts and from descriptive sources. A tentative set of promising candidates for topic markers from 80 languages from all linguistic continents is compiled. It turns out that topic markers are a challenge for the gram approach, because the candidates do not easily cluster to obligatory use in prototypical contexts, but can at the same time exhibit very high text frequency even though they tend to be astonishingly unstable genealogically (one reason why stratified sampling is not particularly useful). In some languages, topic markers are difficult to distinguish from determiners or demonstratives (which, not unexpectedly, are also possible diachronic sources of topic markers).

  In an influential paper, Haiman (1978) has argued that conditionals are topics, but it has never been verified in a large-scale typological study how common topic markers really are in conditional clauses cross-linguistically. It has also been argued that the initial clause in correlative constructions often has topical properties. In the second part of this talk I will consider to what extent the candidates for topic markers identified in the first part of the talk occur in conditional clauses and in initial free relative clauses and what we can conclude from the results about the relationship between topics and complex sentences. One result is that topic markers are usually different from conditional markers even if they occur in conditional constructions (with the notable exception of grammaticalization of topic markers from conditional converbs). While topic markers are usually postposed irrespective of other word order typologies, conditional markers differ from them in that they co-vary with other word order typologies to a much larger extent.

  If topic is a grammatical category type like any other, it can be expected to cumulate with other grammatical categories. The third part of this talk focuses on a few instances of cumulation of topic withgender, number and case. Two languages will be discussed in particular detail. Bolinao (Sambalic, Austronesian; Philippines) has developed a number opposition in topic markers. Nalca (Mek, Trans New Guinea) distinguishes both gender, case and number in topic markers. The two cumulative systems are analyzed both from synchronic and diachronic perspectives in order to explore the language specific ways in which topic markers can be integrated into systems together with other grammatical categories.

 • von Bahr, Johanna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  International organizations and children’s rights: Norm adoption, pressure tactics and state compliance2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Since the adoption of the United Nations (UN) Convention on the Rights of the Child (1989), the attention given by international organizations (IOs) to children’s rights has increased. This dissertation seeks to identify what this means for the global promotion of children’s rights, by addressing three interrelated questions: 1. Why do IOs adopt children’s rights norms?, 2. What tactics do IOs use to pressure for children’s rights and why?, and 3. What explains state compliance with children’s rights? These questions are studied across four self-contained essays, combining qualitative and quantitative methods, and with a particular focus on the European Union (EU). The first essay provides a within-case analysis of the mainstreaming of children’s rights across EU external policy sectors. The second essay explores the content and pressure tactics of the EU external strategies for children’s rights. The third essay offers a comparative case study of UNICEF and EU pressure tactics towards the autocratic state Vietnam. The fourth essay examines the impact of international and national factors on state compliance with children’s rights. The main findings of this dissertation are four-fold. First, several global regimes affect which children’s rights norms IOs prioritize. Second, EU external policy has increasingly adopted children’s rights but not mainstreamed the issue. Third, EU institutions provide material support to international non-governmental organizations (INGOs) in exchange for children’s rights policy advice. Fourth, state compliance with the right of the child to physical integrity is influenced by international factors (membership in a regional human rights court, development aid) and national factors (women's political participation, legal and religious contexts) but not regime type. Combined, this dissertation has two important research implications. First, it shows that institutionalist theory explains variations in IO adoption of and pressure tactics for children’s rights. Second, established explanations regarding IO pressure in the area of human rights, and regime effects on state compliance with human rights, do not hold for the case of children’s rights. With regard to policy, the main implication of this dissertation is that more pressure for child empowerment rights is needed at international and national level.