Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Bruun, Niklas
Publications (10 of 68) Show all publications
Andersson, P., Bruun, N., Herzfeld Olsson, P., Novitz, T. & Sjödin, E. (2022). Assessing the Swedish labour law model through a social sustainability lens. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift (2), 75-96
Open this publication in new window or tab >>Assessing the Swedish labour law model through a social sustainability lens
Show others...
2022 (English)In: Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, ISSN 0105-1121, no 2, p. 75-96Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In this article, we aim to explore the contours of how we might interrogate Swedish labour lawand practice from a socially oriented sustainability perspective, drawing on the distinctive findings of ourproject ‘An inclusive and sustainable Swedish labour law – the ways ahead’ and on other aspects of theSwedish labour law model that we consider are particularly relevant for a sustainability analysis. In sodoing, we have identified potentially five dimensions to the use of a ‘sustainability’ discourse as a basis forevaluation of regulatory measures suitable for the Swedish labour market. It emerges that the central dominant system of collective bargaining has the potential to promote durability and inter- and intra-generational justice, including just transitions in the labour market. However, its capacity to promote capabilities and equality depends on how inclusive and adaptable collective bargaining systems are, with attentionto who is being represented and in what sectors.

Keywords
Swedish labour law, sustainability, durability, wage, labour migrants, occupational health and safety, EU social policy, just transitions, collective voice, SDG 8
National Category
Law and Society
Research subject
Private Law; Jurisprudence; European Law; Public International Law
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-205416 (URN)
Projects
An inclusive and sustainable Swedish labour law - the ways ahead
Funder
Swedish Research Council, Dnr 2017-03134
Available from: 2022-06-03 Created: 2022-06-03 Last updated: 2022-06-07Bibliographically approved
Herzfeld Olsson, P., Ahlberg, K., Bruun, N. & Sjödin, E. (2020). Aktuella utmaningar för svensk arbetsrätt. Juridisk Tidskrift (3), 619-623
Open this publication in new window or tab >>Aktuella utmaningar för svensk arbetsrätt
2020 (Swedish)In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 3, p. 619-623Article in journal (Refereed) Published
Keywords
arbetsrätt, utanförskap, svensk modell, kollektivavtal
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Private Law; European Law; förvaltningsrätt
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-179747 (URN)
Projects
An inclusive and sustainable Swedish labour law - the way ahead
Funder
Swedish Research Council, 2017-03134
Available from: 2020-03-05 Created: 2020-03-05 Last updated: 2022-02-26Bibliographically approved
Bruun, N., Björknäs, H. & Molina, C. (2016). Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling: ILO:s konvention nr 94 samt en internationell jämförelse. Slutbetänkande av utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal. Stockholm: Wolters Kluwer
Open this publication in new window or tab >>Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling: ILO:s konvention nr 94 samt en internationell jämförelse. Slutbetänkande av utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal
2016 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Wolters Kluwer, 2016. p. 241
Series
Statens offentliga utredningar, ISSN 0375-250X ; 2016:15
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-141963 (URN)978-91-38-24416-6 (ISBN)
Note

Regeringen beslutade den 22 december 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att analysera hur uttryckliga krav på villkor enligt kollektivavtal kan föras in i de kommande upphandlingslagarna och lämna förslag på hur sådana bestämmelser ska utformas. Utredaren ska vidare analysera hur krav kan ställas på att varor, tjänster och byggentreprenader produceras, tillhandahålls och utförs under sådana förhållanden att ILO:s kärnkonventioner respekteras och att de arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal som gäller där arbetet utförs, om det inte utförs i Sverige, tillämpas för arbetet samt föreslå hur detta ska göras vid upphandlingar. Den 22 januari 2015 förordnades professor Niklas Bruun som särskild utredare.

Available from: 2017-04-21 Created: 2017-04-21 Last updated: 2022-02-28Bibliographically approved
Ahlberg, K. & Bruun, N. (2016). Transparens, likabehandling och kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling – en svårlöst ekvation. In: Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik, Tron Løkken Sundet (Ed.), Sui generis: Festskrift till Stein Evju (pp. 24-35). Oslo: Universitetsforlaget
Open this publication in new window or tab >>Transparens, likabehandling och kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling – en svårlöst ekvation
2016 (Swedish)In: Sui generis: Festskrift till Stein Evju / [ed] Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik, Tron Løkken Sundet, Oslo: Universitetsforlaget, 2016, p. 24-35Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Att konkurrensen om de offentliga kontrakten medför en ökande press på arbets- och anställningsvillkor har länge stått klart – ibland till den grad att man kan tala om social dumpning. Med 2014 års nya upphandlingsdirektiv har även EU:s lagstiftare erkänt detta faktum och infört en skyldighet for medlemsstaterna att säkerställa att leverantörerna uppfyller de arbetsrättsliga skyldigheter som följer av lag, kollektivavtal och vissa internationella konventioner.

Samtidigt måste det göras med respekt för de EU-rättsliga principerna om likabehandling, proportionalitet och transparens (öppenhet). De nordiska länderna har valt helt olika sätt att lösa denna komplicerade ekvation – från Danmarks till synes sorglösa inställning till kravet på transparens, till svenskarnas våndor över hur man ska få kollektivavtalssystemet och EU-rätten att passa ihop. I det följande granskar vi vad dessa krav innebär och hur de nordiska länderna försöker tillgodose dem i sina lagar om upphandling.

Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Universitetsforlaget, 2016
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-138432 (URN)978-82-15-02599-5 (ISBN)
Available from: 2017-01-20 Created: 2017-01-20 Last updated: 2022-02-28Bibliographically approved
Bruun, N. (2015). Arbetsrätten efter 20 års EU-medlemskap – Finland, bäst i klassen?. Europarättslig tidskrift (2), 313-324
Open this publication in new window or tab >>Arbetsrätten efter 20 års EU-medlemskap – Finland, bäst i klassen?
2015 (Swedish)In: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, E-ISSN 2002-3561, no 2, p. 313-324Article in journal (Refereed) Published
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-128888 (URN)
Available from: 2016-04-06 Created: 2016-04-06 Last updated: 2023-03-28Bibliographically approved
Bruun, N. (2015). European Court of Justice – 12/2/2015 – Sähköalojen ammattiliitto ry v. Elektrobudowa Spółka Akcyjna, C-396/13. International Labor Rights Case Law. Annotated Jurisprudence on Fundamental Rights at the Workplace. Volume 1 (2), 159-175
Open this publication in new window or tab >>European Court of Justice – 12/2/2015 – Sähköalojen ammattiliitto ry v. Elektrobudowa Spółka Akcyjna, C-396/13
2015 (English)In: International Labor Rights Case Law. Annotated Jurisprudence on Fundamental Rights at the Workplace. Volume 1, ISSN 2405-688X, no 2, p. 159-175Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Leiden/Boston: Brill Nijhoff, 2015
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-128893 (URN)10.1163/24056901-00102004 (DOI)
Available from: 2016-04-06 Created: 2016-04-06 Last updated: 2022-02-23Bibliographically approved
Bruun, N. (2015). Finland: Supreme Court 2013:10 and 2013:11 15.2.2013 (S2012/271 and S2011/653). International Labour Law Reports, 33, 271-278
Open this publication in new window or tab >>Finland: Supreme Court 2013:10 and 2013:11 15.2.2013 (S2012/271 and S2011/653)
2015 (English)In: International Labour Law Reports, ISSN 2211-6028, Vol. 33, p. 271-278Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Leiden/Boston: Brill Nijhoff Publishers, 2015
Keywords
Employment contract – discrimination, equal treatment regarding terms and conditions in a collective agreement
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-128889 (URN)10.1163/22116028-90000074 (DOI)
Available from: 2016-04-06 Created: 2016-04-06 Last updated: 2022-02-23Bibliographically approved
Bruun, N. (2015). Social Policy and Labour Law during Austerity in the European Union. Swedish Institute for European Policy Studies (2)
Open this publication in new window or tab >>Social Policy and Labour Law during Austerity in the European Union
2015 (English)In: Swedish Institute for European Policy Studies, ISSN 1651-8942, no 2Article in journal (Other academic) Published
Abstract [en]

The austerity policy within the European Union during the economic and financial crisis has marked a fundamental shift regarding EU´s basic policy considerations for gender equality and collective bargaining. In case of gender equality, the shift has not been explicit, but rather emerged as an indirect result of a seemingly gender neutral approach to the economic problems. The situation is rather different regarding collective bargaining, where the starting point for the austerity policy has been that institutions and mechanisms for sectoral collective bargaining constitute obstacles to necessary structural reforms. Several crisis measures have been found to violate basic international human rights instruments (adopted within ILO, UN and the European Council), while Member States to the European Union are still bound by their international human rights obligations when implementing those measures. There are also reasons to expect that the EU institutions which are parties to the Troika should respect these obligations when designing crisis measures for individual Member States. The author argues that in the future we need better coordination between gender equality and social policy goals on one hand and economic crisis policy on the other. Otherwise the human rights policy of the European Union will lose its credibility, which may undermine public support and legitimacy for the European project in many Member States.

Place, publisher, year, edition, pages
European Policy Analysis (EPA), 2015
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-128891 (URN)
Available from: 2016-04-06 Created: 2016-04-06 Last updated: 2022-03-07Bibliographically approved
Bruun, N. (2015). Talouskriisin sukupuolivaikutukset Euroopan unionin kriisimaissa. Sukupuolentutkimus, 28(2), 29-42
Open this publication in new window or tab >>Talouskriisin sukupuolivaikutukset Euroopan unionin kriisimaissa
2015 (Finnish)In: Sukupuolentutkimus, ISSN 2342-0634, Vol. 28, no 2, p. 29-42Article in journal (Other academic) Published
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-128892 (URN)
Available from: 2016-04-06 Created: 2016-04-06 Last updated: 2022-02-23Bibliographically approved
Bruun, N. (2015). The Nordic Model for Employee Participation – Developments and Perspectives.. Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht (2), 179-191
Open this publication in new window or tab >>The Nordic Model for Employee Participation – Developments and Perspectives.
2015 (English)In: Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht, ISSN 1865-3030, no 2, p. 179-191Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Verlag C.H. Beck, 2015
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-128887 (URN)
Available from: 2016-04-06 Created: 2016-04-06 Last updated: 2022-02-23Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications