Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
Andersson, Catrin
Publikasjoner (10 av 14) Visa alla publikasjoner
Andersson, C., Smas, L. & Sundström, G. (2021). En särskild typ av megaprojekt. In: Maria Grafström, Martin Qvist, Göran Sundström (Ed.), Megaprojektet Nya Karolinska Solna: Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform (pp. 26-51). Stockholm: Makadam Förlag
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>En särskild typ av megaprojekt
2021 (svensk)Inngår i: Megaprojektet Nya Karolinska Solna: Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform / [ed] Maria Grafström, Martin Qvist, Göran Sundström, Stockholm: Makadam Förlag, 2021, s. 26-51Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: Makadam Förlag, 2021
HSV kategori
Forskningsprogram
kulturgeografi; statsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-191760 (URN)9789170613494 (ISBN)9789170618499 (ISBN)
Forskningsfinansiär
Region Stockholm
Tilgjengelig fra: 2021-03-31 Laget: 2021-03-31 Sist oppdatert: 2022-02-25bibliografisk kontrollert
Grafström, M. & Andersson, C. (2021). Idén om högspecialiserad vård. In: Maria Grafström, Martin Qvist, Göran Sundström (Ed.), Megaprojektet Nya Karolinska Solna: Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform (pp. 133-149). Stockholm: Makadam Förlag
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Idén om högspecialiserad vård
2021 (svensk)Inngår i: Megaprojektet Nya Karolinska Solna: Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform / [ed] Maria Grafström, Martin Qvist, Göran Sundström, Stockholm: Makadam Förlag, 2021, s. 133-149Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: Makadam Förlag, 2021
Emneord
högspecialiserad vård, NKS, Nya Karolinska Solna, megaprojekt, beslut, översättning, idé
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-192735 (URN)978-91-7061-349-4 (ISBN)978-91-7061-849-9 (ISBN)
Forskningsfinansiär
Region Stockholm
Tilgjengelig fra: 2021-04-28 Laget: 2021-04-28 Sist oppdatert: 2022-11-15bibliografisk kontrollert
Andersson, C. & Qvist, M. (2021). Idén om patienten i centrum. In: Maria Grafström; Martin Qvist; Göran Sundström (Ed.), Megaprojektet Nya Karolinska: Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform (pp. 118-132). Stockholm: Makadam Förlag
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Idén om patienten i centrum
2021 (svensk)Inngår i: Megaprojektet Nya Karolinska: Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform / [ed] Maria Grafström; Martin Qvist; Göran Sundström, Stockholm: Makadam Förlag, 2021, s. 118-132Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: Makadam Förlag, 2021
HSV kategori
Forskningsprogram
statsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-199457 (URN)978-91-7061-349-4 (ISBN)
Forskningsfinansiär
Region Stockholm
Tilgjengelig fra: 2021-12-09 Laget: 2021-12-09 Sist oppdatert: 2021-12-10bibliografisk kontrollert
Sundström, G. & Andersson, C. (2021). Tjänstepersonerna: ett brutet förvaltningskontrakt?. In: Maria Grafström, Martin Qvist, Göran Sundström (Ed.), Megaprojektet Nya Karolinska Solna: Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform (pp. 190-213). Göteborg: Makadam Förlag
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Tjänstepersonerna: ett brutet förvaltningskontrakt?
2021 (svensk)Inngår i: Megaprojektet Nya Karolinska Solna: Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform / [ed] Maria Grafström, Martin Qvist, Göran Sundström, Göteborg: Makadam Förlag, 2021, s. 190-213Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Göteborg: Makadam Förlag, 2021
HSV kategori
Forskningsprogram
statsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-194882 (URN)978-91-7061-349-4 (ISBN)
Forskningsfinansiär
Region Stockholm
Tilgjengelig fra: 2021-07-14 Laget: 2021-07-14 Sist oppdatert: 2022-02-25bibliografisk kontrollert
Andersson, C. & Grafström, M. (2019). Att styra genom organisation: Exkludering, inkludering och villkorat deltagande i Nya Karolinska Solna. Stockholm: Stockholm centrum för forskning om offentlig sektor, Stockholms universitet
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Att styra genom organisation: Exkludering, inkludering och villkorat deltagande i Nya Karolinska Solna
2019 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

I den här rapporten analyserar vi hur ansvariga för Nya Karolinska Solna (NKS) behövde balansera mellan behoven av att å ena sidan driva förändringsprocessen framåt (effektivitet) och å andra sidan förankra projektet hos berörda aktörer för att värna demokratiska värden och sätta in NKS i ett större regionalt sammanhang (legitimitet). Genom att inrätta en särskild organisation – NKS-förvaltningen – för projektet åren 2008-2012 betonade projektansvariga effektiviteten i processen. För att kunna realisera visionen om det nya sjukhuset ansågs vissa aktörer, som uppfattades som motsträviga och förändringsobenägna, behöva hållas på avstånd. Vår analys visar att detta över tid ledde till en växande legitimitetsproblematik: centrala aktörer ansåg sig utestängda från arbetet och uppfattade att de saknade insyn och möjligheter att påverka, trots att de ansåg sig sitta inne med behövliga kunskaper och perspektiv. Därigenom växte också ett allt större missnöje med den särorganisatoriska lösningen. I slutändan, vid årsskiftet 2011/2012, lades NKS-förvaltningen ned och ansvaret för projektets olika delar omorganiserades till andra aktörer. Rapporten har fokus på åren 2008-2012 och baseras på dokumentanalys samt intervjuer med nyckelpersoner.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: Stockholm centrum för forskning om offentlig sektor, Stockholms universitet, 2019. s. 45
Serie
SCORE rapportserie, ISSN 1404-5052 ; 2019:3
Emneord
NKS, Nya Karolinska Solna, särorganisation, NKS-förvaltningen, megaprojekt
HSV kategori
Forskningsprogram
statsvetenskap; företagsekonomi
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-173508 (URN)978-91-88833-03-7 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2019-09-24 Laget: 2019-09-24 Sist oppdatert: 2022-02-26bibliografisk kontrollert
Grafström, M. & Andersson, C. (2019). Oklarhet som förändringsstrategi: Nya Karolinska Solna och idén om den högspecialiserade vården. Stockholm: Stockholm centrum för forskning om offentlig sektor, Stockholms universitet
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Oklarhet som förändringsstrategi: Nya Karolinska Solna och idén om den högspecialiserade vården
2019 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

I den här rapporten analyseras beslut om verksamhetsinnehållet vid Nya Karolinska Solna (NKS) och särskilt den högspecialiserade vården. Vår analys visar att själva idén om högspecialiserad vård (hur den kom att definieras och användas) delvis kan förklara varför verksamhetsinnehållet kunde hållas odefinierat långt in i processen med att planera och bygga det nya sjukhuset. Samtidigt som NKS från ett tidigt skede var planerat att innehålla högspecialiserad vård fanns det ingen tydlig eller given definition av vad sådan vård omfattar. Det var också uttalat i politikernas uppdrag till NKS-förvaltningen att avvakta med att fastställa verksamhets-innehållet med hänvisning till bland annat den snabba medicintekniska utvecklingen och andra tänkbara krav på en sjukvård som flera år framåt i tiden skulle vara internationellt konkurrenskraftig. Men när ledande politikers och projektledningens syn på NKS som ett högspecialiserat nav för regionens sjukvård – med en fortsatt öppenhet kring verksamhetsinnehållet – mötte berörda professioners och organisationers intressen och ambitioner framträdde konflikter och motstridiga intressen. 

Studien visar, att samtidigt som idén om den högspecialiserade vården erbjöd projektansvariga en möjlighet att rättfärdiga ett öppet förhållningssätt, och avvakta med beslut om det mer precisa verksamhetsinnehållet, kom denna öppenhet att senare skapa problem för realiseringen av den initiala visionen om det lilla, högspecialiserade sjukhuset. Analysen pekar på tre centrala faktorer som i samverkan med varandra kom att skapa grus i projektmaskineriet: För det första fanns det en inneboende spänning i själva idén om den högspecialiserade vården. För det andra blev idén om den högspecialiserade vården alltför separerad från etablerade strukturer och arbetssätt. Och för det tredje tappade idén kraft när det politiska ledarskapet, som inledningsvis hade varit starkt och drivit den, försvagades. Rapporten har fokus på åren 2008-2012 och baseras på dokumentanalys samt intervjuer med nyckelpersoner. 

sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: Stockholm centrum för forskning om offentlig sektor, Stockholms universitet, 2019. s. 39
Serie
SCORE rapportserie, ISSN 1404-5052 ; 2019:2
Emneord
NKS, Nya Karolinska Solna, högspecialiserad vård, NKS-förvaltningen, megaprojekt, vision
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-173507 (URN)978-91-88833-02-0 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2019-09-24 Laget: 2019-09-24 Sist oppdatert: 2022-02-26bibliografisk kontrollert
Andersson, C., Erlandsson, M. & Sundström, G. (2017). Marknadsstaten: om vad den svenska staten gör med marknaderna - och marknaderna med staten. Stockholm: Liber
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Marknadsstaten: om vad den svenska staten gör med marknaderna - och marknaderna med staten
2017 (svensk)Bok (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Under de senaste decennierna har många verksamheter förts över från stat och kommun till företag som agerar på marknader. Men den svenska staten är fortfarande djupt engagerad i marknaderna. Den har utvecklat en särskild marknadspolitik och en fjärdedel av de statliga myndigheterna har som huvuduppgift att organisera marknader. Samtidigt är marknadspolitiken abstrakt och svårfångad, och myndigheterna arbetar främst med mjuka och otydliga påverkansmetoder. Trots alla insatser finns det en utbredd tro på att marknader fungerar bäst om de lämnas ifred. Statens politik ger utrymme för andra att utöva makt. Genom djupstudier av olika marknader åskådliggör boken hur myndigheterna samarbetar med säljarna och hur säljarna får en stark position. Boken riktar sig till alla som är intresserade av den moderna statens omvandling: lärare och forskare vid universitet och högskolor, politiker, tjänstemän i stat och näringsliv och den samhällsintresserade medborgaren.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: Liber, 2017. s. 245
Emneord
Staten, marknader, marknadspolitik, organisering
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-141733 (URN)9789147113200 (ISBN)
Prosjekter
Att organisera marknader
Forskningsfinansiär
Riksbankens Jubileumsfond, M2007-0244:1-PK
Tilgjengelig fra: 2017-04-13 Laget: 2017-04-13 Sist oppdatert: 2022-02-28bibliografisk kontrollert
Brunsson, N., Alexius, S., Andersson, C., Aspers, P., Garsten, C., Erlandsson, M., . . . Tamm Hallström, K. (2015). Att organisera marknader: Slutrapport från ett forskningsprogram. Göteborg, Stockholm: Makadam Förlag
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Att organisera marknader: Slutrapport från ett forskningsprogram
Vise andre…
2015 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Göteborg, Stockholm: Makadam Förlag, 2015. s. 100
Serie
RJ:s skriftserie ; 7
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-124060 (URN)978-91-7061-193-3 (ISBN)
Forskningsfinansiär
Riksbankens Jubileumsfond, M2007-0244:1-PK
Tilgjengelig fra: 2015-12-11 Laget: 2015-12-11 Sist oppdatert: 2022-10-27bibliografisk kontrollert
Andersson, C., Erlandsson, M. & Sundström, G. (2014). Marknadsstaten. In: Jenny Björkman, Björn Fjæstad, Susanna Alexius (Ed.), Alla dessa marknader: RJ:s årsbok 2014/2015 (pp. 37-50). Göteborg: Makadam Förlag
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Marknadsstaten
2014 (svensk)Inngår i: Alla dessa marknader: RJ:s årsbok 2014/2015 / [ed] Jenny Björkman, Björn Fjæstad, Susanna Alexius, Göteborg: Makadam Förlag, 2014, s. 37-50Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Göteborg: Makadam Förlag, 2014
Serie
RJ:s årsbok, ISSN 2000-1029 ; 2014/2015
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-105752 (URN)9789170611421 (ISBN)
Prosjekter
Organisering av marknader
Forskningsfinansiär
Riksbankens Jubileumsfond
Tilgjengelig fra: 2014-07-01 Laget: 2014-07-01 Sist oppdatert: 2022-02-23bibliografisk kontrollert
Andersson, C. (2010). Completed Responsibility?: Delegation, Organization and Accountability in Swedish Export of Military Equipment (1ed.). In: Linda Soneryd, Göran Sundström och Staffan Furusten (Ed.), Organizing Democracy: The Construction of Agency in Practice (pp. 32-47). Cheltenham: Edward Elgar
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Completed Responsibility?: Delegation, Organization and Accountability in Swedish Export of Military Equipment
2010 (engelsk)Inngår i: Organizing Democracy: The Construction of Agency in Practice / [ed] Linda Soneryd, Göran Sundström och Staffan Furusten, Cheltenham: Edward Elgar , 2010, 1, s. 32-47Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Cheltenham: Edward Elgar, 2010 Opplag: 1
Emneord
Accountability, delegation, export of military equipment
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-64025 (URN)978 1 84844 428 7 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2011-11-07 Laget: 2011-11-07 Sist oppdatert: 2022-02-24bibliografisk kontrollert
Organisasjoner