Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Axhamn, Johan
Publikationer (10 of 33) Visa alla publikationer
Axhamn, J. (2018). Redaktören. NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, 87(1), 3-4
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Redaktören
2018 (Svenska)Ingår i: NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, ISSN 0027-6723, Vol. 87, nr 1, s. 3-4Artikel i tidskrift, Editorial material (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm)) Published
Nationell ämneskategori
Juridik (exklusive juridik och samhälle)
Forskningsämne
civilrätt
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-156510 (URN)
Tillgänglig från: 2018-05-22 Skapad: 2018-05-22 Senast uppdaterad: 2022-02-26Bibliografiskt granskad
Axhamn, J. (2018). Redaktören [The Editor]. NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, 87(3), 289-289
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Redaktören [The Editor]
2018 (Svenska)Ingår i: NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, ISSN 0027-6723, Vol. 87, nr 3, s. 289-289Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm)) Published
Nyckelord
intellectual property, immaterialrätt
Nationell ämneskategori
Juridik (exklusive juridik och samhälle)
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-162504 (URN)
Tillgänglig från: 2018-11-29 Skapad: 2018-11-29 Senast uppdaterad: 2022-02-26Bibliografiskt granskad
Axhamn, J. (2018). Redaktören: The Editor. Visby
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Redaktören: The Editor
2018 (Svenska)Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
Ort, förlag, år, sidor
Visby: , 2018
Serie
Nordiskt immateriellt rättsskydd
Nyckelord
intellectual property, trade secrets, immaterialrätt, företagshemligheter
Nationell ämneskategori
Juridik (exklusive juridik och samhälle)
Forskningsämne
civilrätt; europeisk integrationsrätt; europarätt
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-164540 (URN)
Tillgänglig från: 2019-01-17 Skapad: 2019-01-17 Senast uppdaterad: 2022-02-26Bibliografiskt granskad
Axhamn, J. (2016). Databasskydd. (Doctoral dissertation). Stockholm: Juridiska institutionen, Stockholms universitet
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Databasskydd
2016 (Svenska)Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
Alternativ titel[en]
Protection of databases
Abstract [en]

The capacity to assemble, store, and make available information in databases is ever growing. This development has accelerated in recent decades, driven by the advent and increased use of digital networks. Already at an early stage, it led to demands for legal protection of databases. In most countries databases have been protected in national legislation based on copyright principles. However, this kind of protection has been regarded as insufficient. The reason for this is that copyright protection only covers the selection or arrangement of the contents of the database. By rearranging the contents, it is possible to avoid liability for copyright infringement. To address the specific needs of producers of databases, the then European community adopted a directive in 1996 on the legal protection of databases. The Directive aims to harmonise copyright protection for databases and to introduce a new, sui generis, right for the legal protection of databases. The sui generis right protects the investments in obtaining, verifying, and presenting the contents in a database. The sui generis right has been described in the literature as one of the most complex intellectual property rights ever established. Its complexity resides in the unclear relationship between the requirements for protection and the content and scope of protection.

This dissertation describes, analyses, compares and systematises the legal protection for databases as provided for in the EU Database Directive – both in relation to copyright and sui generis protection, but also in relation to the intellectual property system in general and principles and rules on unfair competition. The study also describes and analyses the Directive as implemented into Swedish law. To do this, it makes use of relevant legal sources, with particular account taken of relevant sources of EU law such as the Directive itself, adjacent directives in the field of copyright and related rights, as well as unfair competition law and the case law and legal method developed by the Court of Justice of the European Union. The study also draws on underlying theories of intellectual property protection and unfair competition law, as well as arguments based on unjust enrichment and pure economic loss.

The study establishes how the sui generis right serves as a legal hybrid between traditional intellectual property rights and protection against unfair competition. The structure of the right resembles traditional intellectual property rights, with requirements for protection, provisions on exclusive rights, exceptions and limitations and a term of protection. At the same time, the content and scope of protection provide measures similar to those countering unfair competition with aspects of protection against pure economic loss. The right protects against certain activities carried out in the market rather than providing protection for a traditional object of intellectual property law. When implementing the Directive, the Swedish legislator overlooked these aspects of the sui generis right, creating legal uncertainties when interpreting and applying the national legislation. The study concludes with a look forward and suggestions for future research.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 2016. s. 404
Nyckelord
protection of databases, database protection, copyright, database directive, legal protection for databases, intellectual property, unfair competition, databasskydd, upphovsrätt, databasdirektivet, rättsligt skydd för databaser, immaterialrätt, illojal konkurrens
Nationell ämneskategori
Juridik (exklusive juridik och samhälle)
Forskningsämne
rättsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-136352 (URN)978-91-7649-561-2 (ISBN)978-91-7649-562-9 (ISBN)
Disputation
2017-01-25, Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12, Stockholm, 10:00 (Svenska)
Opponent
Handledare
Tillgänglig från: 2017-01-02 Skapad: 2016-12-04 Senast uppdaterad: 2022-02-28Bibliografiskt granskad
Axhamn, J. (2016). Striving for Coherence in EU Intellectual Property Law: A Question of Methodology. In: Gunnar Karnell, Annette Kur, Per Jonas Nordell, Daniel Westman, Johan Axhamn, Stephan Carlsson (Ed.), Liber Amicorum Jan Rosén: (pp. 35-60). Visby: eddy.se
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Striving for Coherence in EU Intellectual Property Law: A Question of Methodology
2016 (Engelska)Ingår i: Liber Amicorum Jan Rosén / [ed] Gunnar Karnell, Annette Kur, Per Jonas Nordell, Daniel Westman, Johan Axhamn, Stephan Carlsson, Visby: eddy.se , 2016, s. 35-60Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Visby: eddy.se, 2016
Nyckelord
copyright, autonomous concepts, upphovsrätt, autonoma begrepp
Nationell ämneskategori
Juridik (exklusive juridik och samhälle)
Forskningsämne
civilrätt; europarätt; europeisk integrationsrätt
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-126538 (URN)978-91-85333-66-0 (ISBN)
Tillgänglig från: 2016-02-05 Skapad: 2016-02-05 Senast uppdaterad: 2022-02-23Bibliografiskt granskad
Axhamn, J. (2016). The Nordic Countries (2 uppl.ed.). In: Gillian Davies, Kevin Garnett (Ed.), Moral Rights: (pp. 605-635). London: Sweet & Maxwell
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>The Nordic Countries
2016 (Engelska)Ingår i: Moral Rights / [ed] Gillian Davies, Kevin Garnett, London: Sweet & Maxwell, 2016, 2 uppl., s. 605-635Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
London: Sweet & Maxwell, 2016 Upplaga: 2 uppl.
Nyckelord
Copyright, moral rights, Upphovsrätt, ideell rätt
Nationell ämneskategori
Juridik (exklusive juridik och samhälle)
Forskningsämne
civilrätt
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-136163 (URN)9780414055575 (ISBN)
Tillgänglig från: 2016-11-29 Skapad: 2016-11-29 Senast uppdaterad: 2022-02-28Bibliografiskt granskad
Axhamn, J. (2015). Hyperlinking: Case C-466/12 Svensson and Others and its Impact on Swedish Copyright Law. Paper presented at 20 Years of Swedish Legal Integration in the EU: A Two-way Street, Stockholm, Sweden, February 16-17, 2015. Europarättslig tidskrift, 2015(4), 847-866
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Hyperlinking: Case C-466/12 Svensson and Others and its Impact on Swedish Copyright Law
2015 (Engelska)Ingår i: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, E-ISSN 2002-3561, Vol. 2015, nr 4, s. 847-866Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt) Published
Nyckelord
copyright, communication to the public, hyperlinking, making available, upphovsrätt, överföring till allmänheten, länkning, tillhandahållande på begäran
Nationell ämneskategori
Juridik (exklusive juridik och samhälle)
Forskningsämne
europeisk integrationsrätt; civilrätt
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-124000 (URN)
Konferens
20 Years of Swedish Legal Integration in the EU: A Two-way Street, Stockholm, Sweden, February 16-17, 2015
Tillgänglig från: 2015-12-09 Skapad: 2015-12-09 Senast uppdaterad: 2023-03-28Bibliografiskt granskad
Malm, A. (2015). Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet: Betänkande av Utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet. Stockholm: Fritzes
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet: Betänkande av Utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet
2015 (Svenska)Bok (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning innehåller krav för att säkerställa att kollektiva förvaltningsorganisationer förvaltar upphovsrätt och närstående rättigheter på ett välfungerande sätt. Direktivet innehåller också bestämmelser om gränsöverskridande licensiering av upphovsrättigheter till musikaliska verk för användning på nätet.

Utredningen har i huvudsak föreslagit ett genomförande som inte går längre än vad som krävs enligt direktivet, eftersom längre gående bestämmelser kan medföra konkurrensnackdelar. Utredningens utgångspunkt har varit att förslaget till nya bestämmelser ska ansluta sig till den nivå på krav som direktivet ställer.

Utredningen har bedömt att de bestämmelser som är nödvändiga för att genomföra direktivet bör komma till uttryck i en ny lag. Utredningen har genomgående strävat efter lösningar som är förenliga med befintliga svenska principer och systematik, såväl vad gäller regelverket som de praktiska ordningarna för kollektiv förvaltning.

Direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning innehåller krav i fråga om i) styrning och kontroll över den kollektiva förvaltningen, ii) organisationernas inkassering, förvaltning och utbetalning av inkasserade medel, iii) organisationernas relationer till andra förvaltningsorganisationer, iv) förhållandet till användare samt v) insyn, tillhandahållande av information och rapportering. Därutöver innehåller direktivet villkor och krav för gränsöverskridande licensiering i vissa fall och slutligen bestämmelser om efterlevnad och kontroll.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: Fritzes, 2015. s. 642
Serie
Statens offentliga utredningar, ISSN 0375-250X ; 2015:47
Nyckelord
Upphovsrätt, kollektiv rättighetsförvaltning, avtalslicenser
Nationell ämneskategori
Juridik (exklusive juridik och samhälle)
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-117516 (URN)978-91-38-24290-2 (ISBN)
Anmärkning

Regeringen beslutade den 6 mars 2014 att tillkalla en särskild utredare för att föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv rättighetsförvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden ska genomföras i svensk rätt. Till särskild utredare utsågs samma dag ämnesrådet, numera hovrättsrådet Annika Malm. På nästa sida framgår vilka sakkunniga och experter som har medverkati utredningens arbete. Jur. kand., civ. ek. Johan Axhamn har varit utredningens sekreterare.

Tillgänglig från: 2015-05-20 Skapad: 2015-05-20 Senast uppdaterad: 2022-02-23Bibliografiskt granskad
Axhamn, J. (2015). Nya normer för kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättens område. Paper presented at The XV Nordic Copyright Symposium, Reykjavík, Iceland, May 7-8, 2015. NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, 2015(6), 675-696
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Nya normer för kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättens område
2015 (Svenska)Ingår i: NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, ISSN 0027-6723, Vol. 2015, nr 6, s. 675-696Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Nyckelord
kollektiv rättighetsförvaltning, kollektiv förvaltning, kollektiv förvaltningsorganisation, gränsöverskridande licensiering, upphovsrätt
Nationell ämneskategori
Juridik (exklusive juridik och samhälle)
Forskningsämne
civilrätt; europeisk integrationsrätt; europarätt
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-125672 (URN)
Konferens
The XV Nordic Copyright Symposium, Reykjavík, Iceland, May 7-8, 2015
Tillgänglig från: 2016-01-15 Skapad: 2016-01-15 Senast uppdaterad: 2021-12-23Bibliografiskt granskad
Axhamn, J. (2014). Internet Linking and the Notion of "New Public". NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, 2014(2), 110-132
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Internet Linking and the Notion of "New Public"
2014 (Engelska)Ingår i: NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, ISSN 0027-6723, Vol. 2014, nr 2, s. 110-132Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

In recent years, the ability to make available, locate and access copyright protected content over the Internet has increased considerably. Some business models are directly aimed at linking or locating content already made available by other services. Such business models may create value for end users by making it easier to locate and find content on the Internet, but at the same time, they may be deemed to appropriate value from the rightholders or their service providers. In some cases, this has led to tensions and even litigations between the providers of these new business models and the rightholders or their service providers. These tensions are reflections of the underlying policy concerns inherent in the field of copyright law on the necessity to strike a fair balance between the protection of creative content and measures to foster its dissemination. This article will discuss, analyse and draw conclusions from two recent cases from the Court of Justice of the European Union on Internet linking and meta search engines, Svensson and Others and Innoweb, and relate them to the underlying policy concerns in copyright law.

Nyckelord
Database protection, copyright, communication to the public, new public, making available, reutilization, meta search engines, search engines, Databasskydd, upphovsrätt, länkning, överföring till allmänheten, ny publik, återanvändning, sökmotorer
Nationell ämneskategori
Juridik (exklusive juridik och samhälle)
Forskningsämne
civilrätt; europeisk integrationsrätt
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-106934 (URN)
Tillgänglig från: 2014-08-28 Skapad: 2014-08-28 Senast uppdaterad: 2021-11-15Bibliografiskt granskad
Organisationer

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer