Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Andersson, Catrin
Publikationer (10 of 14) Visa alla publikationer
Andersson, C., Smas, L. & Sundström, G. (2021). En särskild typ av megaprojekt. In: Maria Grafström, Martin Qvist, Göran Sundström (Ed.), Megaprojektet Nya Karolinska Solna: Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform (pp. 26-51). Stockholm: Makadam Förlag
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>En särskild typ av megaprojekt
2021 (Svenska)Ingår i: Megaprojektet Nya Karolinska Solna: Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform / [ed] Maria Grafström, Martin Qvist, Göran Sundström, Stockholm: Makadam Förlag, 2021, s. 26-51Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: Makadam Förlag, 2021
Nationell ämneskategori
Studier av offentlig förvaltning Kulturgeografi
Forskningsämne
kulturgeografi; statsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-191760 (URN)9789170613494 (ISBN)9789170618499 (ISBN)
Forskningsfinansiär
Region Stockholm
Tillgänglig från: 2021-03-31 Skapad: 2021-03-31 Senast uppdaterad: 2022-02-25Bibliografiskt granskad
Grafström, M. & Andersson, C. (2021). Idén om högspecialiserad vård. In: Maria Grafström, Martin Qvist, Göran Sundström (Ed.), Megaprojektet Nya Karolinska Solna: Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform (pp. 133-149). Stockholm: Makadam Förlag
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Idén om högspecialiserad vård
2021 (Svenska)Ingår i: Megaprojektet Nya Karolinska Solna: Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform / [ed] Maria Grafström, Martin Qvist, Göran Sundström, Stockholm: Makadam Förlag, 2021, s. 133-149Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: Makadam Förlag, 2021
Nyckelord
högspecialiserad vård, NKS, Nya Karolinska Solna, megaprojekt, beslut, översättning, idé
Nationell ämneskategori
Ekonomi och näringsliv
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-192735 (URN)978-91-7061-349-4 (ISBN)978-91-7061-849-9 (ISBN)
Forskningsfinansiär
Region Stockholm
Tillgänglig från: 2021-04-28 Skapad: 2021-04-28 Senast uppdaterad: 2022-11-15Bibliografiskt granskad
Andersson, C. & Qvist, M. (2021). Idén om patienten i centrum. In: Maria Grafström; Martin Qvist; Göran Sundström (Ed.), Megaprojektet Nya Karolinska: Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform (pp. 118-132). Stockholm: Makadam Förlag
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Idén om patienten i centrum
2021 (Svenska)Ingår i: Megaprojektet Nya Karolinska: Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform / [ed] Maria Grafström; Martin Qvist; Göran Sundström, Stockholm: Makadam Förlag, 2021, s. 118-132Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: Makadam Förlag, 2021
Nationell ämneskategori
Annan samhällsvetenskap
Forskningsämne
statsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-199457 (URN)978-91-7061-349-4 (ISBN)
Forskningsfinansiär
Region Stockholm
Tillgänglig från: 2021-12-09 Skapad: 2021-12-09 Senast uppdaterad: 2021-12-10Bibliografiskt granskad
Sundström, G. & Andersson, C. (2021). Tjänstepersonerna: ett brutet förvaltningskontrakt?. In: Maria Grafström, Martin Qvist, Göran Sundström (Ed.), Megaprojektet Nya Karolinska Solna: Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform (pp. 190-213). Göteborg: Makadam Förlag
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Tjänstepersonerna: ett brutet förvaltningskontrakt?
2021 (Svenska)Ingår i: Megaprojektet Nya Karolinska Solna: Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform / [ed] Maria Grafström, Martin Qvist, Göran Sundström, Göteborg: Makadam Förlag, 2021, s. 190-213Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Göteborg: Makadam Förlag, 2021
Nationell ämneskategori
Studier av offentlig förvaltning
Forskningsämne
statsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-194882 (URN)978-91-7061-349-4 (ISBN)
Forskningsfinansiär
Region Stockholm
Tillgänglig från: 2021-07-14 Skapad: 2021-07-14 Senast uppdaterad: 2022-02-25Bibliografiskt granskad
Andersson, C. & Grafström, M. (2019). Att styra genom organisation: Exkludering, inkludering och villkorat deltagande i Nya Karolinska Solna. Stockholm: Stockholm centrum för forskning om offentlig sektor, Stockholms universitet
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Att styra genom organisation: Exkludering, inkludering och villkorat deltagande i Nya Karolinska Solna
2019 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

I den här rapporten analyserar vi hur ansvariga för Nya Karolinska Solna (NKS) behövde balansera mellan behoven av att å ena sidan driva förändringsprocessen framåt (effektivitet) och å andra sidan förankra projektet hos berörda aktörer för att värna demokratiska värden och sätta in NKS i ett större regionalt sammanhang (legitimitet). Genom att inrätta en särskild organisation – NKS-förvaltningen – för projektet åren 2008-2012 betonade projektansvariga effektiviteten i processen. För att kunna realisera visionen om det nya sjukhuset ansågs vissa aktörer, som uppfattades som motsträviga och förändringsobenägna, behöva hållas på avstånd. Vår analys visar att detta över tid ledde till en växande legitimitetsproblematik: centrala aktörer ansåg sig utestängda från arbetet och uppfattade att de saknade insyn och möjligheter att påverka, trots att de ansåg sig sitta inne med behövliga kunskaper och perspektiv. Därigenom växte också ett allt större missnöje med den särorganisatoriska lösningen. I slutändan, vid årsskiftet 2011/2012, lades NKS-förvaltningen ned och ansvaret för projektets olika delar omorganiserades till andra aktörer. Rapporten har fokus på åren 2008-2012 och baseras på dokumentanalys samt intervjuer med nyckelpersoner.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: Stockholm centrum för forskning om offentlig sektor, Stockholms universitet, 2019. s. 45
Serie
SCORE rapportserie, ISSN 1404-5052 ; 2019:3
Nyckelord
NKS, Nya Karolinska Solna, särorganisation, NKS-förvaltningen, megaprojekt
Nationell ämneskategori
Annan samhällsvetenskap Statsvetenskap
Forskningsämne
statsvetenskap; företagsekonomi
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-173508 (URN)978-91-88833-03-7 (ISBN)
Tillgänglig från: 2019-09-24 Skapad: 2019-09-24 Senast uppdaterad: 2022-02-26Bibliografiskt granskad
Grafström, M. & Andersson, C. (2019). Oklarhet som förändringsstrategi: Nya Karolinska Solna och idén om den högspecialiserade vården. Stockholm: Stockholm centrum för forskning om offentlig sektor, Stockholms universitet
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Oklarhet som förändringsstrategi: Nya Karolinska Solna och idén om den högspecialiserade vården
2019 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

I den här rapporten analyseras beslut om verksamhetsinnehållet vid Nya Karolinska Solna (NKS) och särskilt den högspecialiserade vården. Vår analys visar att själva idén om högspecialiserad vård (hur den kom att definieras och användas) delvis kan förklara varför verksamhetsinnehållet kunde hållas odefinierat långt in i processen med att planera och bygga det nya sjukhuset. Samtidigt som NKS från ett tidigt skede var planerat att innehålla högspecialiserad vård fanns det ingen tydlig eller given definition av vad sådan vård omfattar. Det var också uttalat i politikernas uppdrag till NKS-förvaltningen att avvakta med att fastställa verksamhets-innehållet med hänvisning till bland annat den snabba medicintekniska utvecklingen och andra tänkbara krav på en sjukvård som flera år framåt i tiden skulle vara internationellt konkurrenskraftig. Men när ledande politikers och projektledningens syn på NKS som ett högspecialiserat nav för regionens sjukvård – med en fortsatt öppenhet kring verksamhetsinnehållet – mötte berörda professioners och organisationers intressen och ambitioner framträdde konflikter och motstridiga intressen. 

Studien visar, att samtidigt som idén om den högspecialiserade vården erbjöd projektansvariga en möjlighet att rättfärdiga ett öppet förhållningssätt, och avvakta med beslut om det mer precisa verksamhetsinnehållet, kom denna öppenhet att senare skapa problem för realiseringen av den initiala visionen om det lilla, högspecialiserade sjukhuset. Analysen pekar på tre centrala faktorer som i samverkan med varandra kom att skapa grus i projektmaskineriet: För det första fanns det en inneboende spänning i själva idén om den högspecialiserade vården. För det andra blev idén om den högspecialiserade vården alltför separerad från etablerade strukturer och arbetssätt. Och för det tredje tappade idén kraft när det politiska ledarskapet, som inledningsvis hade varit starkt och drivit den, försvagades. Rapporten har fokus på åren 2008-2012 och baseras på dokumentanalys samt intervjuer med nyckelpersoner. 

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: Stockholm centrum för forskning om offentlig sektor, Stockholms universitet, 2019. s. 39
Serie
SCORE rapportserie, ISSN 1404-5052 ; 2019:2
Nyckelord
NKS, Nya Karolinska Solna, högspecialiserad vård, NKS-förvaltningen, megaprojekt, vision
Nationell ämneskategori
Ekonomi och näringsliv Statsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-173507 (URN)978-91-88833-02-0 (ISBN)
Tillgänglig från: 2019-09-24 Skapad: 2019-09-24 Senast uppdaterad: 2022-02-26Bibliografiskt granskad
Andersson, C., Erlandsson, M. & Sundström, G. (2017). Marknadsstaten: om vad den svenska staten gör med marknaderna - och marknaderna med staten. Stockholm: Liber
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Marknadsstaten: om vad den svenska staten gör med marknaderna - och marknaderna med staten
2017 (Svenska)Bok (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Under de senaste decennierna har många verksamheter förts över från stat och kommun till företag som agerar på marknader. Men den svenska staten är fortfarande djupt engagerad i marknaderna. Den har utvecklat en särskild marknadspolitik och en fjärdedel av de statliga myndigheterna har som huvuduppgift att organisera marknader. Samtidigt är marknadspolitiken abstrakt och svårfångad, och myndigheterna arbetar främst med mjuka och otydliga påverkansmetoder. Trots alla insatser finns det en utbredd tro på att marknader fungerar bäst om de lämnas ifred. Statens politik ger utrymme för andra att utöva makt. Genom djupstudier av olika marknader åskådliggör boken hur myndigheterna samarbetar med säljarna och hur säljarna får en stark position. Boken riktar sig till alla som är intresserade av den moderna statens omvandling: lärare och forskare vid universitet och högskolor, politiker, tjänstemän i stat och näringsliv och den samhällsintresserade medborgaren.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: Liber, 2017. s. 245
Nyckelord
Staten, marknader, marknadspolitik, organisering
Nationell ämneskategori
Studier av offentlig förvaltning
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-141733 (URN)9789147113200 (ISBN)
Projekt
Att organisera marknader
Forskningsfinansiär
Riksbankens Jubileumsfond, M2007-0244:1-PK
Tillgänglig från: 2017-04-13 Skapad: 2017-04-13 Senast uppdaterad: 2022-02-28Bibliografiskt granskad
Brunsson, N., Alexius, S., Andersson, C., Aspers, P., Garsten, C., Erlandsson, M., . . . Tamm Hallström, K. (2015). Att organisera marknader: Slutrapport från ett forskningsprogram. Göteborg, Stockholm: Makadam Förlag
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Att organisera marknader: Slutrapport från ett forskningsprogram
Visa övriga...
2015 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Göteborg, Stockholm: Makadam Förlag, 2015. s. 100
Serie
RJ:s skriftserie ; 7
Nationell ämneskategori
Ekonomi och näringsliv
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-124060 (URN)978-91-7061-193-3 (ISBN)
Forskningsfinansiär
Riksbankens Jubileumsfond, M2007-0244:1-PK
Tillgänglig från: 2015-12-11 Skapad: 2015-12-11 Senast uppdaterad: 2022-10-27Bibliografiskt granskad
Andersson, C., Erlandsson, M. & Sundström, G. (2014). Marknadsstaten. In: Jenny Björkman, Björn Fjæstad, Susanna Alexius (Ed.), Alla dessa marknader: RJ:s årsbok 2014/2015 (pp. 37-50). Göteborg: Makadam Förlag
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Marknadsstaten
2014 (Svenska)Ingår i: Alla dessa marknader: RJ:s årsbok 2014/2015 / [ed] Jenny Björkman, Björn Fjæstad, Susanna Alexius, Göteborg: Makadam Förlag, 2014, s. 37-50Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Göteborg: Makadam Förlag, 2014
Serie
RJ:s årsbok, ISSN 2000-1029 ; 2014/2015
Nationell ämneskategori
Ekonomi och näringsliv
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-105752 (URN)9789170611421 (ISBN)
Projekt
Organisering av marknader
Forskningsfinansiär
Riksbankens Jubileumsfond
Tillgänglig från: 2014-07-01 Skapad: 2014-07-01 Senast uppdaterad: 2022-02-23Bibliografiskt granskad
Andersson, C. (2010). Completed Responsibility?: Delegation, Organization and Accountability in Swedish Export of Military Equipment (1ed.). In: Linda Soneryd, Göran Sundström och Staffan Furusten (Ed.), Organizing Democracy: The Construction of Agency in Practice (pp. 32-47). Cheltenham: Edward Elgar
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Completed Responsibility?: Delegation, Organization and Accountability in Swedish Export of Military Equipment
2010 (Engelska)Ingår i: Organizing Democracy: The Construction of Agency in Practice / [ed] Linda Soneryd, Göran Sundström och Staffan Furusten, Cheltenham: Edward Elgar , 2010, 1, s. 32-47Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Cheltenham: Edward Elgar, 2010 Upplaga: 1
Nyckelord
Accountability, delegation, export of military equipment
Nationell ämneskategori
Samhällsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:su:diva-64025 (URN)978 1 84844 428 7 (ISBN)
Tillgänglig från: 2011-11-07 Skapad: 2011-11-07 Senast uppdaterad: 2022-02-24Bibliografiskt granskad
Organisationer

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer