Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Junker, Svenne
Alternative names
Publications (9 of 9) Show all publications
Yngfalk, C., Junker, S. & Furusten, S. (2021). Managementkonsulterna: tjänare eller härskare?. In: Maria Grafström,;Martin Qvist; Göran Sundström (Ed.), Megaprojektet Nya Karolinska Solna: Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform (pp. 229-243). Göteborg: Makadam Förlag
Open this publication in new window or tab >>Managementkonsulterna: tjänare eller härskare?
2021 (Swedish)In: Megaprojektet Nya Karolinska Solna: Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform / [ed] Maria Grafström,;Martin Qvist; Göran Sundström, Göteborg: Makadam Förlag, 2021, p. 229-243Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Makadam Förlag, 2021
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-199653 (URN)9789170613494 (ISBN)9789170618499 (ISBN)
Available from: 2021-12-13 Created: 2021-12-13 Last updated: 2021-12-13Bibliographically approved
Yngfalk, C., Furusten, S. & Junker, S.-O. (2020). Rulers or servants? The role of management consultants in the building of the new Karolinska university hospital in Stockholm, Sweden. In: : . Paper presented at 36th EGOS Colloquium, Hamburg, Germany (virtual), July 2-4, 2020.
Open this publication in new window or tab >>Rulers or servants? The role of management consultants in the building of the new Karolinska university hospital in Stockholm, Sweden
2020 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-187134 (URN)
Conference
36th EGOS Colloquium, Hamburg, Germany (virtual), July 2-4, 2020
Available from: 2020-12-07 Created: 2020-12-07 Last updated: 2022-02-25Bibliographically approved
Yngfalk, C. & Junker, S. (2019). Allt ljus på OPS: legitimeringen av offentlig-privat samverkan för Nya Karolinska Solna. Stockholm: Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE), Stockholms universitet
Open this publication in new window or tab >>Allt ljus på OPS: legitimeringen av offentlig-privat samverkan för Nya Karolinska Solna
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport undersöker och diskuterar användningen av så kallad offentlig-privat samverkan (OPS) i upphandlingen, finansieringen och byggnationen av Nya Karolinska Solna (NKS). Rapporten har ett organisationsteoretiskt perspektiv med fokus på att förstå legitimitets- skapande strategier och praktiker i och kring projektorganisationen i allmänhet och NKS- förvaltningen i synnerhet. Baserat på en analys av dels 28 djupintervjuer med involverade tjänstepersoner, landstingspolitiker och konsulter, dels cirka 500 officiella dokument och inofficiellt arbetsmaterial inom NKS-projektet från landstingsstyrelsens arkiv, visar resultaten från undersökningen att organiseringen av NKS-projektet i landstinget, och särskilt olika managementkonsulters relationer till NKS-förvaltningen, hade avgörande betydelse för legitimeringen av OPS-idén. Inte minst visar rapporten att beslutsblindhet i många avseenden präglat processen för att upphandla och finansiera Nya Karolinska enligt OPS-modellen. Denna blindhet visar sig i att processen att utreda förutsättningarna för en OPS-upphandling samt att besluta om ett OPS-avtal och sedan förhandla fram ett avtal, alltsammans under mandatperioden mellan 2006 och 2010, var forcerad och legitimerades via externa parter med egna kommersiella intressen, som vare sig redogjordes för på ett transparent sätt eller hanterades på ett sakligt sätt i processen. NKS-förvaltningen kom att präglas av elitism, vilket bland annat innebar att anställda inom NKS-förvaltningen upplevde sig varken ha tid eller möjlighet att lyfta och utreda problem, att peka på risker och villkor för OPS-modellen eller att arbeta igenom detaljer i avtalet när det väl tecknades. Centralt i processen med att legitimera OPS var också att påvisa förekomsten av konkurrens, vilket tog sig uttryck i att omförhandla regler och villkor för upphandlingen så att de passade rådande omständigheter.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE), Stockholms universitet, 2019. p. 54
Series
SCORE rapportserie, ISSN 1404-5052 ; 2019:6
National Category
Business Administration
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-174054 (URN)978-91-88833-05-1 (ISBN)
Projects
Framtidens universitetssjukhus
Available from: 2019-10-02 Created: 2019-10-02 Last updated: 2022-02-26Bibliographically approved
Junker, S. & Yngfalk, C. (2019). Vägen fram till beslutet om offentlig-privat samverkan för Nya Karolinska Solna. Stockholm: Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE), Stockholms universitet
Open this publication in new window or tab >>Vägen fram till beslutet om offentlig-privat samverkan för Nya Karolinska Solna
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Utifrån ett styrningsperspektiv undersöker rapporten hur frågan kring finansieringen av NKS utreddes efter maktskiftet i Stockholms läns landsting 2006 fram till dess att fullmäktige i juni 2008 beslutade om offentlig-privat samverkan (OPS). Analysen tar fasta på två teoretiska utgångspunkter vad gäller beslutsfattande i organisationer. Den första är att graden av tillträde till organisationens beslutsprocesser och beslutstillfällen påverkar beslutsutfallen. Den andra är att skeenden i organisationer påverkas av styrning. Med styrning avses för det mesta förhållandet mellan överordnade beslutsfattare och anställda i organisationen som bereder besluten. Studien bygger på en kvalitativ analys av utredningar om offentlig-privat samverkan som genomförts, ett 50-tal officiella dokument inom NKS-projektet samt fem kvalitativa djupintervjuer med olika nyckelaktörer inom NKS-projektet. Resultaten visar att OPS huvudsak var en idé som drevs inom landstinget från politiskt håll och att maktskiftet i landstinget 2006 blev avgörande för att OPS-alternativet valdes, trots att det mer eller mindre hade avskrivits i två tidigare utredningar. Här pekar rapporten på betydelsen av hur NKS-frågan kom att organiseras inom landstinget. Den nya politiska ledningen skapade en ny och relativt självständig enhet för NKS-frågan, vilket gjorde att tillträdet till processen minskade. Den nya enheten använde sig också flitigt av konsulter i sitt utredningsarbete. Genom dessa konsulter kom arbetet med upphandlingsfrågan successivt att snävas in. Undersökningen visar också att den ansvariga enheten tidigt anpassade sitt arbete efter politiska signaler som förespråkade OPS. Sådana signaler är svåra att utläsa av formella beslut utan var främst av informellt slag.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE), Stockholms universitet, 2019. p. 24
Series
SCORE rapportserie, ISSN 1404-5052 ; 2019:5
National Category
Business Administration
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-174057 (URN)978-91-88833-04-4 (ISBN)
Projects
Framtidens universitetssjukhus
Available from: 2019-10-02 Created: 2019-10-02 Last updated: 2022-02-26Bibliographically approved
Grafström, M., Junker, S. & Windell, K. (2018). Kommunikatörernas roll i det ansvarsfulla företaget: en intervjustudie med kommunikationschefer i svenska börsföretag. Stockholm: Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE), Stockholms universitet
Open this publication in new window or tab >>Kommunikatörernas roll i det ansvarsfulla företaget: en intervjustudie med kommunikationschefer i svenska börsföretag
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

The working paper discusses the importance of media for how responsibility is conceptualized in organizations. We focus on listed companies with a well-developed communication work. The aim is to develop knowledge on what role communicators have in designing images of a responsible business conduct. Based on an interview study including communication managers at 21 of the 30 largest Swedish listed companies, questions about how responsibility is conceptualized – and which aspects that are being prioritized – are analysed from a communication perspective. We understand communication practices in companies as an organizational field permeated with relatively strong norms and taken-forgranted ideas. These norms and ideas are partly created and maintained by actors in the field of communication – i.e. communication managers and communicators, but also communication consultants and through professional training. The logic of media is a key part of the set of norms and ideals defining the field of professional communication practices. Against this background, three conclusions about how communication practices and norms specifically influence the format, content and focus of responsibility issues are presented and discussed. First, the importance of the agenda and logic of the media is enhanced by communicators within the studied companies. Second, media crises and scandals of other companies and organizations justify the communicators’ own focus and work routines concerning responsibility issues. And third, the relatively long time frame that characterizes much work with responsibility issues tends to be shortened as these issues are understood from a communication perspective.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE), Stockholms universitet, 2018. p. 24
Series
SCORE rapportserie, ISSN 1404-5052 ; 2018:2
Keywords
kommunikation, socialt ansvar, företagsansvar, medier, hållbarhet
National Category
Business Administration
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-161443 (URN)91-89658-98-1 (ISBN)
Available from: 2018-10-25 Created: 2018-10-25 Last updated: 2022-02-26Bibliographically approved
Furusten, S. & Junker, S.-O. (2017). Hybrid organization and social responsibility: does the organizational form matter?. In: Markus Kallifatides, Lin Lerpold (Ed.), Sustainable development and business: (pp. 25-46). Stockholm: SSE Institute for Research, Stockholm School of Economics
Open this publication in new window or tab >>Hybrid organization and social responsibility: does the organizational form matter?
2017 (English)In: Sustainable development and business / [ed] Markus Kallifatides, Lin Lerpold, Stockholm: SSE Institute for Research, Stockholm School of Economics , 2017, p. 25-46Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: SSE Institute for Research, Stockholm School of Economics, 2017
Series
SIR:s årsbok ; 2016
Keywords
CSR, hybrid organization, organizational forms
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-150155 (URN)978-91-86797-27-0 (ISBN)
Available from: 2017-12-13 Created: 2017-12-13 Last updated: 2022-02-28Bibliographically approved
Junker, S.-O. (2016). Aktör, arena eller klubb för att skapa gemenskap?. In: Petter Kockum; Anders Widholm; Jakob Lewander; Göran von Sydow; Anna Wetter (Ed.), Statsförvaltningen efter 20 år i EU: (pp. 109-133). Statskontoret
Open this publication in new window or tab >>Aktör, arena eller klubb för att skapa gemenskap?
2016 (Swedish)In: Statsförvaltningen efter 20 år i EU / [ed] Petter Kockum; Anders Widholm; Jakob Lewander; Göran von Sydow; Anna Wetter, Statskontoret , 2016, p. 109-133Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Statskontoret, 2016
National Category
Business Administration Political Science
Research subject
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-135870 (URN)9789172209121 (ISBN)
Available from: 2016-11-25 Created: 2016-11-25 Last updated: 2023-03-08Bibliographically approved
Junker, S. (2016). Teaching the language-games of business: Writing as learning strategy in Swedish business education. In: : . Paper presented at Ämneskonferensen Fekis, Uppsala, Sverige, oktober 20-21, 2016.
Open this publication in new window or tab >>Teaching the language-games of business: Writing as learning strategy in Swedish business education
2016 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

Scholarly interest in writing as a core method of teaching and learning in business education has amplified in Sweden during the last decades (Alvesson & Kärreman 2000; Czarniawska, 2008; Borgström et al, 2015). From a learning perspective writing is often perceived as the reflective practice of constructing meaningful abstractions (e.g. Bolton, 2010). The main purpose of the paper is to elaborate upon why and how reflective writing can be used in business education. By referring to Wittgenstein’s term language-games, the paper argues that reflective writing should be one of the central teaching strategies at business schools. The paper hence develops a model for how to facilitate writing in business education (partly based on Colby et al, 2011). It comprises of six different pedagogical elements that can be used to reinforce reflective writing in the practice of business education: (1) essay writing, (2) literature reviewing, (3) peer-to-peer writing, (4) project reports, (5) course assignments and (6) case studies. 

National Category
Business Administration
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-136567 (URN)
Conference
Ämneskonferensen Fekis, Uppsala, Sverige, oktober 20-21, 2016
Available from: 2016-12-12 Created: 2016-12-12 Last updated: 2022-02-28Bibliographically approved
Junker, S. (2015). Seger för den svenska förvaltningsmodellen i Europa. Organisation & Samhälle (2), 34-37
Open this publication in new window or tab >>Seger för den svenska förvaltningsmodellen i Europa
2015 (Swedish)In: Organisation & Samhälle, ISSN 2001-9114, E-ISSN 2002-0287, no 2, p. 34-37Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Keywords
EU-myndigheter
National Category
Business Administration
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-124316 (URN)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2022-02-23Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications