Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 90) Show all publications
Eriksson, I., Björnhammer, S. & Jägerskog, A.-S. (2024). Undervisningsutmaningar: som en guldgruva för lärardriven didaktisk skolutveckling, F-6. Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Undervisningsutmaningar: som en guldgruva för lärardriven didaktisk skolutveckling, F-6
2024 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Vad är svårt att få våra elever att lära sig? Varför? Hur kan vår undervisning utvecklas för att möta behoven? Med vardagliga undervisningsutmaningar som grund för det kollegiala utvecklingsarbetet finns stor potential att stärka den gemensamma kunskapsbasen i ett meningsfullt systematiskt kvalitetsarbete. Författarna erbjuder här tankesätt, konkreta redskap och en stegvis arbetsgång för att systematiskt ringa in och ta sig an de ämnesdidaktiska undervisningsutmaningar som uppstår i klassrummen. I boken lyfts vikten av att lärare tillsammans identifierar de ämnesdidaktiska utmaningarna och utifrån dessa finner vägar att vässa undervisningen. Det handlar om att ta avstamp i befintlig kunskap och erfarenhet i ett utvecklingsarbete som både kan dra nytta av och utgöra utgångspunkt för ny ämnesdidaktisk forskning. Den här boken vänder sig till praktiserande eller studerande lärare och rektorer i F-6 som vill bidra med ett granskande förhållningssätt till den egna praktiken. Den kan med fördel köpas in av en hel skola för att främja det gemensamma lärandet i en skolutveckling som gör skillnad. 

Place, publisher, year, edition, pages
Natur och kultur, 2024. p. 130
Keywords
Undervisningsutmaningar, lärardriven ämnesdidaktisk undervissningsutveckling
National Category
Didactics
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-228674 (URN)978-91-27-46521-3 (ISBN)
Available from: 2024-04-24 Created: 2024-04-24 Last updated: 2024-04-24Bibliographically approved
Wettergren, S. & Eriksson, I. (2024). Undervisningsutvecklande forskning för relevant professionskunskap om algrebraiskt tänkande. In: Skolforskningsinstitutet (Ed.), Praktiknära skolforskning: – resultat och erfarenheter från nio forskningsprojekt (pp. 49-57). Stockholm: Skolforskningsinstitutet
Open this publication in new window or tab >>Undervisningsutvecklande forskning för relevant professionskunskap om algrebraiskt tänkande
2024 (Swedish)In: Praktiknära skolforskning: – resultat och erfarenheter från nio forskningsprojekt / [ed] Skolforskningsinstitutet, Stockholm: Skolforskningsinstitutet , 2024, p. 49-57Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Denna artikel bygger på resultat från ett undervisningsutvecklande forskningsprojekt rörande algebraiskt tänkande för grund- och gymnasieskolan. Frågor vi adresserar rör hur forskningsresultat av hög vetenskaplig kvalitet genereras, presenteras och kan prövas av såväl lärare som forskare. Vi diskuterar vad som kan räknas som relevanta forskningsresultat och användbara kunskapsprodukter för lärare.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Skolforskningsinstitutet, 2024
Series
Skolforskningsinstitutet fördjupar ; 2024:01
National Category
Didactics
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-228868 (URN)
Funder
Swedish Institute for Educational Research, 2016/151
Available from: 2024-05-02 Created: 2024-05-02 Last updated: 2024-05-08Bibliographically approved
Lindberg, V., Runesson Kempe, U. & Eriksson, I. (2023). Kunskapsprodukter för lärarprofessionen: skolforskningsinstitutets projekt 2016 och 2017. Forskning om undervisning och lärande, 11(3), 58-84
Open this publication in new window or tab >>Kunskapsprodukter för lärarprofessionen: skolforskningsinstitutets projekt 2016 och 2017
2023 (Swedish)In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, Vol. 11, no 3, p. 58-84Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Syftet med denna artikel är att beskriva och diskutera vilka, för lärare, användbara ochrelevanta kunskapsprodukter som har genererats i 11 forskningsprojekt, finansieradeav Skolforskningsinstitutet och beviljade år 2016 och 2017. Forskningsfrågorna är: Vad iresultaten kan ses som kunskapsprodukter och vilken karaktär har dessa? På vilka sätt harlärare medverkat i processen att ta fram dessa kunskapsprodukter? Sammantaget har 55öppet tillgängliga granskade publikationer analyserats. Sex kvalitativt skilda kategorierav kunskapsprodukter har identifierats: 1) Kunnanden och förmågor, 2) Undervisnings- ochlektionsdesign, 3) Didaktiska exempel, 4) Redskap, 5) Processer och metaperspektiv och 6)Generella eller kontextuella förutsättningar. Graden av medverkan från lärares sida har varieratavsevärt; från en aktiv medverkan, där lärare och forskare samarbetar på likvärdigavillkor, till en låg grad, där lärare primärt fungerar som bollplank eller forskningsobjekt.

Abstract [en]

This article examines the knowledge products of relevance to the teaching professionfrom eleven research projects funded by the Swedish Institute for Educational Research.A total of 55 openly accessible reviewed publications have been analysed. The aim is todescribe and discuss which, for teachers, useful and relevant knowledge products thatthe research projects (granted 2016 and 2017) have yielded. The research questions are:What in the results can be interpreted as knowledge products and what is the characteristicof these? In what ways have teachers participated in the process of producingthese knowledge products? Six qualitatively different categories of knowledge productshave been identified as descriptions of: 1) Knowings and capabilities, 2) Teaching/lessondesign, 3) Didactical examples, 4) Tools, 5) Processes and meta-perspectives, and 6)General or contextual preconditions. The degree of involvement of teachers has variedconsiderably, ranging from a high degree of active involvement, where teachers andresearchers collaborate on equal terms, to a low degree of involvement where teachersprimarily act as informants.

Keywords
Kunskapsprodukter, Skolforskningsinstitutet, praktiknära forskning, lärarprofession, undervisningens utveckling
National Category
Didactics
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-222748 (URN)
Available from: 2023-10-17 Created: 2023-10-17 Last updated: 2024-07-04Bibliographically approved
Hansén, S.-E., Lavonen, J., Sjöberg, J., Aspfors, J., Wikman, T. & Eriksson, I. (2023). Tension patterns in Finnish teacher education: Recruitment, reform and relevance. In: Eyvind Elstad (Ed.), Teacher education in the Nordic region. Challenges and opportunities: Challenges and opportunities (pp. 159-174). Springer
Open this publication in new window or tab >>Tension patterns in Finnish teacher education: Recruitment, reform and relevance
Show others...
2023 (English)In: Teacher education in the Nordic region. Challenges and opportunities: Challenges and opportunities / [ed] Eyvind Elstad, Springer, 2023, p. 159-174Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

In this chapter, tension patterns and development opportunities withinFinnish teacher education are examined. We have chosen to focus the analysis onthe recruitment of student teachers, the relationship between theory and practice andmentorship for newly qualified teachers. Tension patterns and development oppor-tunities appear in all three phases, linking the content and form of teacher education.The analysis examines the overarching idea behind a recently introduced recruit-ment reform that was developed to let interviews play a larger role in the process.This was developed to address a situation in which an applicant applies to severaluniversities or programmes, but is interviewed only once. The relationship betweentheory and practice in teacher education remains problematic, despite the practiceschools’ favourable organizational conditions. New teachers still face challengeswhen entering the profession; mentoring programmes have been introduced toreduce these tensions.Like some other provinces in the Nordic countries, the self-governing ÅlandIslands have their own school system, which has both Finnish and Swedish traits, aswell as similar kinds of tensions. Despite the presented tensions, research-based teacher education continues to be an appropriate foundation for the continuingdevelopment of Finnish teacher education.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2023
Series
Evaluating Education: Normative Systems and Institutional Practices
National Category
Educational Sciences
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-215563 (URN)10.1007/978-3-031-26051-3 (DOI)978-3-031-26050-6 (ISBN)
Available from: 2023-03-17 Created: 2023-03-17 Last updated: 2023-05-04Bibliographically approved
Lindberg, V. & Eriksson, I. (2023). Ämnesintegrering – epistemiska praktiker inom professionsutbildningar (1.1ed.). In: Maria Christidis; Nikolaos Christidis (Ed.), Ämnesintegrerad undervisning inom professionsutbildningar: (pp. 11-27). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Ämnesintegrering – epistemiska praktiker inom professionsutbildningar
2023 (Swedish)In: Ämnesintegrerad undervisning inom professionsutbildningar / [ed] Maria Christidis; Nikolaos Christidis, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2023, 1.1, p. 11-27Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2023 Edition: 1.1
National Category
Didactics
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-219776 (URN)978-91-511-0946-6 (ISBN)
Available from: 2023-08-17 Created: 2023-08-17 Last updated: 2023-08-21Bibliographically approved
Eriksson, I., Eriksson, H., Nyman, M. & Wettergren, S. (2022). Challenges when implementing the Elkonin-Davydov curriculum in mathematics. In: L. Mattson; J. Häggström; M. Carlsen; C. Kilhamn; H. Palmér; M. Perez; K. Pettersson (Ed.), The relation between mathematics education research and teachers’ professional development: . Paper presented at MADIF 13: The thirteenth research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education, Växjö, Sweden, March 29-30, 2022 (pp. 121-124). Linköping: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning (SMDF), 16
Open this publication in new window or tab >>Challenges when implementing the Elkonin-Davydov curriculum in mathematics
2022 (English)In: The relation between mathematics education research and teachers’ professional development / [ed] L. Mattson; J. Häggström; M. Carlsen; C. Kilhamn; H. Palmér; M. Perez; K. Pettersson, Linköping: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning (SMDF) , 2022, Vol. 16, p. 121-124Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Teachers interested in developing students’ possibilities to take part in joint discussions in problem-solving often have to deal with challenges regarding norms in the mathematics classrooms. Dominating classroom norms is a factor in mathematics teaching, be it of social or sociomathematical type. Here we address challenges in relation to norms experienced when attempting to create possibilities for mathematics learning, starting at a general and algebraical point rather than a specific and arithmetical one. We draw on two projects that explored the Elkonin-Davydov curriculum in Swedish classrooms. The results indicate that norms, of different kinds, are impedimental in different ways, when performing a theoretical work in mathematics teaching. 

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning (SMDF), 2022
Series
Skrifter från Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, ISSN 1651-3274 ; 16
National Category
Didactics
Research subject
Didactics; Mathematics Education
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-207293 (URN)
Conference
MADIF 13: The thirteenth research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education, Växjö, Sweden, March 29-30, 2022
Available from: 2022-07-11 Created: 2022-07-11 Last updated: 2022-08-15Bibliographically approved
Eriksson, I. & Tabachnikova, N. (2022). “Learning models”: Utilising young students’ algebraic thinking about equations. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 10(2), 215-238
Open this publication in new window or tab >>“Learning models”: Utilising young students’ algebraic thinking about equations
2022 (English)In: LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, E-ISSN 2323-7112, Vol. 10, no 2, p. 215-238Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The overarching aim of this article is to exemplify and analyse how some algebraic aspects of equations can be theoretically explored and reflected upon by young students in collaboration with their teacher. The article is based upon an empirical example from a case study in a grade 1 in a primary school. The chosen lesson is framed by the El’konin-Davydov curriculum (ED Curriculum) and learning activity theory in which the concept of a learning model is crucial. Of the 23 participating students, 12 were girls and 11 boys, approximately seven to eight years old. The analysis of data focuses on the use of learning models and reflective elaboration and discussions exploring algebraic structures of whole and parts. The findings indicate that it is possible to promote the youngest students’ algebraic understanding of equations through the collective and reflective use of learning models, and we conclude that the students had opportunity to develop algebraic thinking about equations as a result of their participation in the learning activity. 

Keywords
The El’konin-Davydov Curriculum, learning activity, learning models, algebraic thinking
National Category
Educational Sciences
Research subject
Educational Science
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-207563 (URN)10.31129/lumat.10.2.1681 (DOI)2-s2.0-85135235317 (Scopus ID)
Available from: 2022-07-27 Created: 2022-07-27 Last updated: 2024-04-25Bibliographically approved
Eriksson, I. & Öhman Sandberg, A. (2022). Praktikutvecklande forskning i samverkan – en inramning. In: Inger Eriksson; Ann Öhman Sandberg (Ed.), Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi: utmaningar och möjligheter vid samverkan (pp. 9-22). Lund: Nordic Academic Press
Open this publication in new window or tab >>Praktikutvecklande forskning i samverkan – en inramning
2022 (Swedish)In: Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi: utmaningar och möjligheter vid samverkan / [ed] Inger Eriksson; Ann Öhman Sandberg, Lund: Nordic Academic Press, 2022, p. 9-22Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Den här antologin tar sin utgångspunkt i begreppen utveckling, lärande och praktiknära forskning. Begreppen är centrala när det gäller forskning som genomförs i samverkan mellan skola och akademi. Vi vill diskutera och problematisera utmaningar och dilemman som kan uppstå i samverkan kring gemensamma forskningsprojekt. Det handlar om roller, etik och samverkansformer samt hur symmetri kan uppnås och ansvar fördelas, men antologin berör också utmaningar inom områden som utvecklingsarbete, kunskapsproduktion och kollegialt lärande.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Nordic Academic Press, 2022
Keywords
Praktikutvecklande forskning, samverkan skola-lärosäte, ULF-avtal
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Educational Science
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-202149 (URN)978-91-88909-84-8 (ISBN)
Available from: 2022-02-15 Created: 2022-02-15 Last updated: 2022-04-08Bibliographically approved
Eriksson, I. & Öhman Sandberg, A. (2022). Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi: utmaningar och möjligheter vid samverkan. Lund: Nordic Academic Press
Open this publication in new window or tab >>Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi: utmaningar och möjligheter vid samverkan
2022 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Praktiknära forskning och samverkan mellan skolverksamhet och lärosäte har över tid aktualiseras i olika sammanhang. Under det senaste decenniet har flera myndigheter gjort riktade satsningar för att stärka praktiknära forskning till nytta för utveckling av förskola, skola och lärarutbildning. Det så kallade ULF-avtalet är exempel på en av de större satsningarna. Boken Utbildning, lärande och praktiknära forskning har ambitionen att lyfta, diskutera och problematisera frågor om samverkan, symmetri, relationer, roller, etik samt ansvar och handlingsutrymme i samverkan kring praktiknära forskning. Men framför allt vill denna bok bidra till, och fördjupa diskussionen om dilemman, utmaningar och möjligheter som kan uppstå när skolverksamhet och lärosäte ska samverka kring utveckling, lärande och praktiknära forskning I boken har vi samlat bidrag från representanter från lärosäte, lärarutbildning, forskare, skolhuvudmän, skolledare, studenter och lärare som på olika sätt har erfarenhet av lärarutbildningens och skol- och förskoleverksamhetens vetenskapliga grund och samverkan kring praktiknära forskning. Boken utgör ett led i satsningen på Framtidens lärarutbildning och ULF-avtalet vid Örebro universitet.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Nordic Academic Press, 2022. p. 324
Keywords
Praktikutvecklande forskning, samverkan skola-lärosäte, ULF-avtal, Framtidens lärarutbildning
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Educational Science
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-202148 (URN)978-91-88909-84-8 (ISBN)
Available from: 2022-02-15 Created: 2022-02-15 Last updated: 2022-04-08Bibliographically approved
Eriksson, I., Björnhammer, S. & Jägerskog, A.-S. (2022). Slutrapport – Utprövning av ett kartläggningsredskap för identifiering av undervisningsutmaningar. Stockholm: Stockholms universitet
Open this publication in new window or tab >>Slutrapport – Utprövning av ett kartläggningsredskap för identifiering av undervisningsutmaningar
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) och Stockholms universitet har sedan 2017 samverkat inom den nationella försöksverksamheten – ULF-avtal. Den nationella försöksverksamheten (som är planerad att permanentas från och med 2025) syftar till att utveckla modeller för hur praktiknära forskning kan bedrivas i samverkan mellan skolhuvudmän och lärosäten. En av principerna med ULF-avtalet är att forskningsfrågorna ska ta sin utgångspunkt i skolans problem och utmaningar (https://www.ulfavtal.se/ Om ULF-avtal). Huvudmännen inom STLS konstaterade att de kvantitativa data – som meritvärden, betyg och brukarundersökningar – som vanligtvis utgör underlag för analyser och resultatdialoger endast ger indikationer om problem på en aggregerad nivå. Av olika anledningar är det mindre vanligt att mer klassrumsnära data diskuteras och analyseras. Det innebär att innehållet i undervisningen och dess behandling i relation till elevernas lärande sällan är i fokus i samband med skolans systematiska kvalitetsarbete. Även om denna typ av arbete görs i årskurs- och ämneslärargrupper tenderar eventuella erfarenheter och problematiska områden att osynliggöras när resultaten rapporteras i huvudmannaorganisationen. Samordningsgruppen för ULF/STLS tillsatte under våren 2020 en arbetsgrupp som bestod av representanter för huvudmännen inom STLS (Per Anderhag, Stockholms stad, Bo Karlsson, Botkyrka kommun & Jonatan Lannemar, Nacka kommun) och en av STLS dåvarande vetenskapliga ledare (Inger Eriksson) samt en representant för Stockholms universitet (Pär Larsson). Uppdraget var att “genomföra ett mindre utredningsarbete i relation till ovanstående problemområde. Syftet var att skapa underlag för att pröva möjligheterna att grunda forskningsprojekt inom STLS i erfarenheter och tillgängliga från huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 

Föreliggande rapport innefattar förutom de två handböcker (bilaga 1 & 2) som utgör pilotprojektets konkreta 3 resultat en beskrivning av arbetet. Vi har valt att kalla kartläggningsredskapet: Systematisk Kartläggning av Undervisningsutmaningar (SKU). 

Frågorna som pilotprojektet skulle söka svar på var bland annat: Hur behöver en modell för undervisningsnära ämnesvis kartläggning vara utformad för att ge tillräckligt, men inte för detaljerad, information om vad som utgör problem och utmaningar i undervisningen? Hur kan identifierade problem omvandlas till forskningsbara och (i relation till forskningsfronten) relevanta frågor som äger giltighet bortom den lokala kontexten? I vilken utsträckning förefaller problem identifierade i en skola eller förskola äga giltighet även för andra skolor/förskolor och därmed indikera ett mera generellt kunskapsbehov? 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stockholms universitet, 2022. p. 40
Series
ULF-rapport ; 2
Keywords
undervisningsutmaningar, kursplaner, kartläggningsredskap
National Category
Didactics
Research subject
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-208314 (URN)
Available from: 2022-09-01 Created: 2022-09-01 Last updated: 2022-09-21Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0764-5728

Search in DiVA

Show all publications