Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Westman, Daniel
Publications (10 of 17) Show all publications
Westman, D. (2020). Sociala medier – yttrandefrihet och ansvar. In: Anna Skarhed, Johan Hirschfeldt, Mikael Ruotsi, Daniel Westman, Stephan Carlsson (Ed.), Ord och rätt: Festskrift till Hans-Gunnar Axberger (pp. 675-704). Visby: eddy.se
Open this publication in new window or tab >>Sociala medier – yttrandefrihet och ansvar
2020 (Swedish)In: Ord och rätt: Festskrift till Hans-Gunnar Axberger / [ed] Anna Skarhed, Johan Hirschfeldt, Mikael Ruotsi, Daniel Westman, Stephan Carlsson, Visby: eddy.se , 2020, p. 675-704Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Visby: eddy.se, 2020
Keywords
Sociala medier, yttrandefrihet, ansvar
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Legal Science; Law and Information Technology
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-178409 (URN)9789188929099 (ISBN)
Available from: 2020-01-28 Created: 2020-01-28 Last updated: 2022-02-26Bibliographically approved
Westman, D. (2019). Den fjärde industriella revolutionen – en immaterialrättslig introduktion. NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd (1), 131-151
Open this publication in new window or tab >>Den fjärde industriella revolutionen – en immaterialrättslig introduktion
2019 (Swedish)In: NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, ISSN 0027-6723, no 1, p. 131-151Article in journal (Other academic) Published
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law and Information Technology; Legal Science
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-167593 (URN)
Available from: 2019-04-01 Created: 2019-04-01 Last updated: 2022-02-26Bibliographically approved
Westman, D. (2016). Nya utmaningar för medierätten. In: Gunnar Karnell, Annette Kur, Per Jonas Nordell, Daniel Westman, Johan Axhamn, Stephan Carlsson (Ed.), Liber Amicorum Jan Rosén: (pp. 853-882). Visby: eddy.se
Open this publication in new window or tab >>Nya utmaningar för medierätten
2016 (Swedish)In: Liber Amicorum Jan Rosén / [ed] Gunnar Karnell, Annette Kur, Per Jonas Nordell, Daniel Westman, Johan Axhamn, Stephan Carlsson, Visby: eddy.se , 2016, p. 853-882Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Visby: eddy.se, 2016
Keywords
Medierätt, TF, YGL, teknikoberoende, informationsteknik, lagstiftning, yttrandefrihet, mediereglering
National Category
Law (excluding Law and Society) Information Systems, Social aspects Media Studies
Research subject
Law and Information Technology; Legal Science
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-129129 (URN)9789185333660 (ISBN)
Available from: 2016-04-15 Created: 2016-04-15 Last updated: 2022-02-23Bibliographically approved
Westman, D. (2014). EU-domstolen om länkning - Svensson-målet. Lov & Data : Tidsskrift for Rettsinformatikk, 118, 30-32
Open this publication in new window or tab >>EU-domstolen om länkning - Svensson-målet
2014 (Swedish)In: Lov & Data : Tidsskrift for Rettsinformatikk, ISSN 0800-7853, E-ISSN 1503-8289, Vol. 118, p. 30-32Article in journal (Other academic) Published
Keywords
länkning EU-domstolen överföring till allmänheten upphovsrätt
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law and Information Technology; Private Law
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-114997 (URN)
Available from: 2015-03-16 Created: 2015-03-16 Last updated: 2021-12-28Bibliographically approved
Westman, D. (2012). Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten?. Svensk Juristtidning (9), 800-823
Open this publication in new window or tab >>Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten?
2012 (Swedish)In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, ISSN 0039-6591, no 9, p. 800-823Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Tillhandahållande av länkar har i vissa sammanhang uppfattats som ett sådant tillgängliggörande för allmänheten som omfattas av upphovsmannens ensamrätt. I artikeln argumenteras emellertid för att vanlig hypertextlänkning till öppet tillgängliga datafiler, i vilka upphovsrättsligt skyddade verk gjorts tillgängliga på internet med upphovsmannens samtycke, inte faller under den EU-harmoniserade ensamrätten att överföra verket till allmänheten.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: , 2012
Keywords
upphovsrätt länkar länkning EU-domstolen
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Legal Science; Private Law; Computer and Systems Sciences; Law and Informatics
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-81797 (URN)
Available from: 2012-11-01 Created: 2012-11-01 Last updated: 2022-02-24Bibliographically approved
Westman, D. (2012). Personuppgiftsansvarets gränser: Tillämpningen av personuppgiftslagens regler om säkerhet i behandlingen. Lov & Data : Tidsskrift for Rettsinformatikk (111), 14-15
Open this publication in new window or tab >>Personuppgiftsansvarets gränser: Tillämpningen av personuppgiftslagens regler om säkerhet i behandlingen
2012 (Swedish)In: Lov & Data : Tidsskrift for Rettsinformatikk, ISSN 0800-7853, E-ISSN 1503-8289, no 111, p. 14-15Article in journal (Other academic) Published
Keywords
personuppgiftsskydd dataskydd personuppgiftslagen personuppgiftsansvar personuppgift säkerhet
National Category
Law
Research subject
Law and Informatics
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-81914 (URN)
Available from: 2012-11-01 Created: 2012-11-01 Last updated: 2022-02-24Bibliographically approved
Westman, D. (2012). Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet - en analys. Ny juridik (2), 33-64
Open this publication in new window or tab >>Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet - en analys
2012 (Swedish)In: Ny juridik, ISSN 1400-3007, no 2, p. 33-64Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Karnov, 2012
Keywords
upphovsrättsintrång fildelning fri- och rättigheter policyanalys internet nätneutralitet
National Category
Law
Research subject
Law and Informatics; Legal Science
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-81913 (URN)
Available from: 2012-11-01 Created: 2012-11-01 Last updated: 2022-02-24Bibliographically approved
Westman, D. (2012). Spridning av rent privata uppgifter – bör ett nytt (yttrandefrihets)brott införas?. Stockholm: Karnov, online
Open this publication in new window or tab >>Spridning av rent privata uppgifter – bör ett nytt (yttrandefrihets)brott införas?
2012 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, pages
Stockholm: Karnov, 2012
Keywords
privatliv yttrandefrihet integritet TF YGL Europakonventionen förtal
National Category
Law
Research subject
Law and Information Technology; Legal Science; Public Law; konstitutionell rätt
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-81916 (URN)
Note

Publicerad i Karnov databas: kommenterad lagstiftning, oftast med länkar till förarbeten och rättspraxis. Karnov innehåller också referat av domar från HD, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen och hovrätterna samt avgöranden från JO, JK och ett antal myndigheter. Rättsfallsreferaten innehåller ibland länkar till lagparagrafer och kommentarer till lagarna.

Available from: 2012-11-01 Created: 2012-11-01 Last updated: 2022-02-24Bibliographically approved
Westman, D. (2012). Upphovsrättsutvecklingen i Sverige sedan 2009. NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, 570-577
Open this publication in new window or tab >>Upphovsrättsutvecklingen i Sverige sedan 2009
2012 (Swedish)In: NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, ISSN 0027-6723, p. 570-577Article in journal (Other academic) Published
Keywords
upphovsrätt praxis lagstiftning norden avtalslicenser avtal tolkning
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Private Law; Legal Science
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-88624 (URN)
Available from: 2013-03-22 Created: 2013-03-22 Last updated: 2022-02-24Bibliographically approved
Westman, D. (2009). Personuppgiftslagen och biometriska uppgifter. Lov&Data (97), 10-11
Open this publication in new window or tab >>Personuppgiftslagen och biometriska uppgifter
2009 (Swedish)In: Lov&Data, ISSN 0800-7853, no 97, p. 10-11Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Regeringsrättens dom 2008-12-16, mål nr 6588-05. Behandling av vissa biometriska uppgifter i syfte att identifiera elever i en skolmatsal har inte ansetts strida mot de grundläggande kraven för behandling av personuppgifter i 9 § personuppgiftslagen. Behandlingen har emellertid på grund av dess närmare utformning inte ansetts kunna ske efter en intresseavvägning enligt 10 § punkt f) personuppgiftslagen

Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Lovdata, 2009
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-36445 (URN)
Available from: 2010-01-25 Created: 2010-01-25 Last updated: 2022-02-24Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications