Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 208) Show all publications
Isaksson, S. & Papmehl-Dufay, L. (2024). Lenstad borg: Arkeologiska undersökningar av Lenstad fornborg, L1956:5511, Mörbylånga kommun, Kalmar län, maj 2023. Stockholm: Stockholm University
Open this publication in new window or tab >>Lenstad borg: Arkeologiska undersökningar av Lenstad fornborg, L1956:5511, Mörbylånga kommun, Kalmar län, maj 2023
2024 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport behandlar den arkeologiska undersökningen av Lenstad fornborg (L1956:5511, Torslunda RAÄ 9:1) som genomfördes i maj 2023 av Arkeologiska forskningslaboratoriet, Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet. Undersökningen ingår i forskningsprogrammet "Kris, konflikt och klimat – samhällsförändring i Skandinavien år 300–700", ett samarbete mellan Arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL), Stockholms universitet, Linnéuniversitetet och Kalmar Länsmuseum. Resultaten baseras på arkeologiska utgrävningar, geokemisk kartering, arkeobotanisk analys, 14C-datering samt en specialinriktad drönarflygning med laserscanner. Resultaten visar att aktiviteterna vid Lenstad borg är relativt tidiga då de dateras till tidig romersk järnålder samtidigt som de flesta andra av Ölands ringborgar dateras till folkvandringstid. Dateringen är baserad på en 14C-datering av ett förkolnat sädeskorn från en grophärd inuti borgen till 79-235 cal CE (2s). Det saknas starka spår av intensivt boende och hantverk i Lenstad borg men här finns lämningar efter viss brandaktivitet, odling och insamling av växter, samt eventuellt textilhantverk. Vi har inte hittat några hus längs insidan av muren, vilket förekommer i flera andra borgar, men möjliga strukturer finns i den centrala till södra delen av borgplanen. Själva ringborgens murkonstruktion är fortfarande oidentifierad, och vi ifrågasätter om den yttre "muren" i norr och väster faktiskt hör till denna anläggning.

Abstract [en]

This report deals with the archaeological investigation of Lenstad borg (L1956:5511, Torslunda RAÄ 9:1) carried out in May 2023 by the Archaeological Research Laboratory, Department of Archaeology and Classical Studies at Stockholm University. The survey is part of the research programme "Crisis, conflict and climate - societal change in Scandinavia 300-700", a collaboration between the Archaeological Research Laboratory, Stockholm University, the Linnaeus University and Kalmar County Museum. The results are based on archaeological excavations, geochemical mapping, archaeobotanical analysis, radiocarbon dating and a detailed topographic laser scanner drone investigation. The results show that the activities at Lenstad borg are relatively early as they are dated to the Early Roman Iron Age, while most other ringforts on Öland are dated to the Migration Period. The date is based on a radiocarbon analysis of a charred grain from a pit-hearth inside the fort to 79-235 cal CE (2s). There are no strong evidence for intensive dwelling acitivities in Lenstad borg, but there are remains of some fire activity, cultivation and collection of plants, and possibly textile crafts. We have not found any houses along the inside of the wall, which has been observed in several other ringforts, but possible structures do exist in the central to southern part of the yard. The wall construction of the ringfort itself is still unidentified, and we question whether the outer 'wall' to the north and west actually belongs to this fort.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stockholm University, 2024. p. 38
Series
Rapporter från Arkeologiska forskningslaboratoriet, ISSN 1653-2910 ; 38
Keywords
Öland, järnålder, ringborgar
National Category
Archaeology
Research subject
Scientific Archaeology
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-225122 (URN)
Projects
Kris, konflikt och klimat – samhällsförändring i Skandinavien år 300–700
Funder
Riksbankens Jubileumsfond, M22-0002
Available from: 2024-01-08 Created: 2024-01-08 Last updated: 2024-02-19Bibliographically approved
Eriksson, N., Brorsson, T., Daly, A., Hansson, J. & Isaksson, S. (2024). The Maderö wreck: a ship loaded with bricks from Lübeck sunk in the Stockholm Archipelago in the late 15th century. International Journal of Nautical Archaeology
Open this publication in new window or tab >>The Maderö wreck: a ship loaded with bricks from Lübeck sunk in the Stockholm Archipelago in the late 15th century
Show others...
2024 (English)In: International Journal of Nautical Archaeology, ISSN 1057-2414, E-ISSN 1095-9270Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

The Maderö wreck was discovered in the 1960s in the Stockholm Archipelago, Sweden. An archaeological investigation undertaken in 2022 included the inspection and documentation of visible ship parts, sampling for dendrochronological analysis and sampling for ICP analysis from the brick cargo. The results show that the wood originates from the Baltic Sea area and was felled after 1467, while the clay for the brick originates from the Mecklenburg-Vorpommern area. The ship's technical analysis shows that it is a large clinker-built merchant ship. Traces of iron on a recovered stone shot indicate that the ship was armed when it sank.

Keywords
Ordnance, Bricks, Lübeck, Stockholm, Timber, Clinker, Baltic Sea
National Category
Archaeology
Research subject
Archaeology
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-225134 (URN)10.1080/10572414.2023.2295452 (DOI)001136849600001 ()2-s2.0-85181513143 (Scopus ID)
Projects
"Den glömda flottan – Sveriges "blåa" kulturarv 1450-1850"
Funder
Riksbankens Jubileumsfond, M20-0026
Available from: 2024-01-08 Created: 2024-01-08 Last updated: 2024-01-16
Uchiyama, J., Kuwahata, M., Kowaki, Y., Kamijō, N., Talipova, J., Gibbs, K., . . . Isaksson, S. (2023). Disaster, survival and recovery: the resettlement of Tanegashima Island following the Kikai-Akahoya 'super-eruption', 7.3ka cal BP. Antiquity, 97(393), 557-575
Open this publication in new window or tab >>Disaster, survival and recovery: the resettlement of Tanegashima Island following the Kikai-Akahoya 'super-eruption', 7.3ka cal BP
Show others...
2023 (English)In: Antiquity, ISSN 0003-598X, E-ISSN 1745-1744, Vol. 97, no 393, p. 557-575Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Archaeologists have traditionally framed the impacts of natural disasters in terms of societal collapse versus cultural resilience. The 7.3ka cal BP Kikai-Akahoya (K-Ah) ‘super-eruption’ in south-western Japan was among the largest volcanic events of the Holocene. Here, the authors deploy a multi-proxy approach to examine how K-Ah devastated Tanegashima Island. While local Jōmon populations were annihilated, surrounding communities survived and eventually returned, adjusting their subsistence base to survive in the damaged environment. The article concludes that neither ‘collapse’ nor ‘resilience’ fully capture the complex dynamics of this process and that more research is needed to understand how disasters shape cultural trajectories.

Keywords
Japan, Jōmon, island archaeology, volcanic eruption, hunter-gatherer subsistence, socio-economic resilience, organic residue analysis
National Category
Archaeology
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-217314 (URN)10.15184/aqy.2023.31 (DOI)000972188000001 ()2-s2.0-85164332846 (Scopus ID)
Available from: 2023-05-24 Created: 2023-05-24 Last updated: 2023-10-09Bibliographically approved
Isaksson, S. (2023). FTIR-analys av jordprover från båtgravar i Gamla Uppsala, Uppland.
Open this publication in new window or tab >>FTIR-analys av jordprover från båtgravar i Gamla Uppsala, Uppland
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Series
Uppdragsrapport ; 401
National Category
Archaeology
Research subject
Scientific Archaeology
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-220095 (URN)
Available from: 2023-08-15 Created: 2023-08-15 Last updated: 2023-09-15Bibliographically approved
Isaksson, S. (2023). Molekylär analys av jordprover från L1994:1195, Jokkmokks sn, Norrbottens län.
Open this publication in new window or tab >>Molekylär analys av jordprover från L1994:1195, Jokkmokks sn, Norrbottens län
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Series
Uppdragsrapport ; 393
National Category
Archaeology
Research subject
Scientific Archaeology
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-220092 (URN)
Available from: 2023-08-15 Created: 2023-08-15 Last updated: 2023-09-15Bibliographically approved
Isaksson, S. (2023). Molekylär analys av organiska lämningar i keramik från en tidigneolitisk boplats (L1982:8113) i Julita sn., Katrineholms kommun, Södermanland.
Open this publication in new window or tab >>Molekylär analys av organiska lämningar i keramik från en tidigneolitisk boplats (L1982:8113) i Julita sn., Katrineholms kommun, Södermanland
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Series
Uppdragsrapport ; 394
National Category
Archaeology
Research subject
Scientific Archaeology
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-220093 (URN)
Available from: 2023-08-15 Created: 2023-08-15 Last updated: 2023-09-15Bibliographically approved
Isaksson, S. (2023). Molekylär analys av organiska lämningar i keramik och jordprover från båtgravar i Gamla Uppsala, Uppland.
Open this publication in new window or tab >>Molekylär analys av organiska lämningar i keramik och jordprover från båtgravar i Gamla Uppsala, Uppland
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Series
Uppdragsrapport ; 400
National Category
Archaeology
Research subject
Scientific Archaeology
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-220097 (URN)
Available from: 2023-08-15 Created: 2023-08-15 Last updated: 2023-09-15Bibliographically approved
Moesgaard, J. C. & Isaksson, S. (2023). Numismatikkens metoder III: metalanalyser og kildekritik. In: Numismatiska forskningsgruppen: Gunnar Ekströms professur i numismatik och penninghistoria (pp. 33-43). Stockholm: Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet (-)
Open this publication in new window or tab >>Numismatikkens metoder III: metalanalyser og kildekritik
2023 (Danish)In: Numismatiska forskningsgruppen: Gunnar Ekströms professur i numismatik och penninghistoria, Stockholm: Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet , 2023, no -, p. 33-43Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet, 2023
Series
Verksamhetsberättelse ; 2022
Keywords
Numismatik
National Category
Archaeology
Research subject
Scientific Archaeology
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-224177 (URN)
Available from: 2023-12-05 Created: 2023-12-05 Last updated: 2023-12-06Bibliographically approved
Tóth, P., Petřík, J., Bickle, P., Adameková, K., Denis, S., Slavíček, K., . . . Isaksson, S. (2023). Radiocarbin dating of grass-tempered ceramic reveals the earliest pottery from Slovakia predates the arrival of farming. Radiocarbon, 65(3), 733-753
Open this publication in new window or tab >>Radiocarbin dating of grass-tempered ceramic reveals the earliest pottery from Slovakia predates the arrival of farming
Show others...
2023 (English)In: Radiocarbon, ISSN 0033-8222, E-ISSN 1945-5755, Vol. 65, no 3, p. 733-753Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In the absence of wood, bone, and other organics, one possible candidate for determining the age of a site is the radiocarbon (14C) dating of pottery. In central Europe during the Early Neolithic, pottery was ubiquitous and contained substantial quantities of organic temper. However, attempts at the direct dating of organic inclusions raises a lot of methodological issues, especially when several sources of carbon contribute to the resulting radiocarbon age. Hence an alternative approach to dating of the early pottery is necessary. Here, we present a novel method of bulk separation of organic content from the grass-tempered pottery from Santovka (Slovakia). The procedure is based on the consecutive application of three inorganic acids, dissolving clay, silica content, and low molecular or mobile fractions to separate organic inclusions added to the pottery matrix during the formation of vessels. Radiocarbon dates obtained with this method are coherent and produce the shortest time span compared to other pretreatment methods presented in this study. The paired dates of grass-tempered pots with the 14C age of lipids extracted from the same pots point to a difference of 400–600 14C yr, however they are in line with the site’s chronostratigraphic Bayesian model. Grass-tempered pottery from Santovka (Slovakia) is dated to the first half of the 6th millennium cal BC, making it the earliest pottery north of the Danube. It seems feasible that ceramic containers from Santovka were produced by hunter-gatherers, and pottery predated the arrival of farming in the Carpathian region by a couple of centuries.

Keywords
Bayesian modeling, lipids, organic temper, pottery vessels, radiocarbon dating, Slovakia
National Category
Archaeology
Research subject
Scientific Archaeology
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-220107 (URN)10.1017/rdc.2023.39 (DOI)001007781800001 ()2-s2.0-85162009182 (Scopus ID)
Available from: 2023-08-16 Created: 2023-08-16 Last updated: 2023-09-17Bibliographically approved
Kirkeng Jørgensen, E., Eilertsen Arntzen, J., Skandfer, M., Llewellin, M., Isaksson, S. & Jordan, P. (2023). Source-sink dynamics drove punctuated adoption of early pottery in Arctic Europe under diverging socioecological conditions. Quaternary Science Reviews, 299, Article ID 107825.
Open this publication in new window or tab >>Source-sink dynamics drove punctuated adoption of early pottery in Arctic Europe under diverging socioecological conditions
Show others...
2023 (English)In: Quaternary Science Reviews, ISSN 0277-3791, E-ISSN 1873-457X, Vol. 299, article id 107825Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

What drives the adoption of pottery amongst prehistoric foragers in high-latitude environments? Following the long-running interests of archaeology in explaining the origin and dispersal of new technologies, recent years have seen growing efforts to understand what drove the emergence and expansion of early hunter-gatherer pottery use across northern Eurasia. However, many regional dimensions to this continental-scale phenomenon remain poorly understood. Initial pottery adoption has often been explained as a generic cultural response to warming climates and the growing diversity of food resources, yet resolving challenges of food security during seasonal shortfalls or general climatic downturns may have provided alternative motivations. It is also becoming clear that many regions experienced more complex patterns of pottery adoption and that many resist simplistic monocausal interpretations. In this paper we deploy a Human Ecodynamics framework to examine what drove the punctuated adoption of two early pottery traditions into Arctic Maritime Europe, which were separated by a multi-millennial ceramic hiatus – Early Northern Comb Ware (ENCW) and Asbestos Tempered Ware (ATW). Our multi-proxy approach involves the revision of pottery chronologies to clarify the timing and ecological context for each dispersal, combined with analysis of technological and functional dimensions of the ceramic traditions to understand the contrasting social organization of these technologies. Our results confirm that ENCW expanded at a time of increased locational investment and ecological abundance in the region, while ATW spread in a series of smaller and more intermittent waves in the context of a major ecological downturn and alongside a return to a high-mobility lifestyle. Finally, we use the concept of “source-sink dynamics” to suggest that both dispersals were driven by the same underlying process. This involved major climatic fluctuations triggering small-scale population transfers from lake and riverine settings of western Russia, Finland and the Eastern Baltic region via interior areas and through to the Arctic Norwegian coastline, a persistent process that is also well-documented in later historical periods. Our results highlight the crucial importance of bridging-scale case studies as these have the “unsettling” potential to highlight deeper problems of equifinality. In this case, they reveal that two broadly similar material traditions spread into the same regions, albeit in the context of strikingly different environmental and behavioural conditions.

Keywords
Early pottery, Hunter-gatherers, Arctic maritime Europe, Early northern comb ware, Asbestos tempered ware, Organic residue analysis, Source-sink dynamics, Human ecodynamics
National Category
History and Archaeology
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-215198 (URN)10.1016/j.quascirev.2022.107825 (DOI)000917017800006 ()2-s2.0-85142714893 (Scopus ID)
Available from: 2023-03-01 Created: 2023-03-01 Last updated: 2023-03-01Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7076-6381

Search in DiVA

Show all publications