Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Windell, Karolina
Publications (10 of 45) Show all publications
Grafström, M. & Windell, K. (2021). Företags samhällsansvar: Frågor under (om)förhandling (3ed.). In: Tommy Borglund, Hans De Geer, Susanne Sweet (Ed.), CSR och hållbart företagande: (pp. 56-81). Stockholm: Sanoma Förlag
Open this publication in new window or tab >>Företags samhällsansvar: Frågor under (om)förhandling
2021 (Swedish)In: CSR och hållbart företagande / [ed] Tommy Borglund, Hans De Geer, Susanne Sweet, Stockholm: Sanoma Förlag , 2021, 3, p. 56-81Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Sanoma Förlag, 2021 Edition: 3
Keywords
CSR, samhällsansvar, hållbarhet, intressenter, normer
National Category
Economics and Business
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-189461 (URN)9789152360279 (ISBN)
Available from: 2021-01-22 Created: 2021-01-22 Last updated: 2022-02-25Bibliographically approved
Grafström, M. & Windell, K. (2021). The social responsibility of companies: Matters being (re)negotiated (2ed.). In: Tommy Borglund, Hans de Geer (Ed.), CSR and Sustainable Business: (pp. 60-85). Stockholm: Sanoma
Open this publication in new window or tab >>The social responsibility of companies: Matters being (re)negotiated
2021 (English)In: CSR and Sustainable Business / [ed] Tommy Borglund, Hans de Geer, Stockholm: Sanoma , 2021, 2, p. 60-85Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Sanoma, 2021 Edition: 2
Keywords
CSR, sustainability, corporate responsibility, norms, standards, stakeholder
National Category
Economics and Business
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-189874 (URN)978-91-523-6046-0 (ISBN)
Available from: 2021-02-03 Created: 2021-02-03 Last updated: 2022-02-25Bibliographically approved
Grafström, M. & Windell, K. (2019). Självgenererande nyhetsjournalistik – när åsikter blir nyheter. Stockholm: Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE), Stockholms universitet
Open this publication in new window or tab >>Självgenererande nyhetsjournalistik – när åsikter blir nyheter
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I den här rapporten analyserar vi nyhetsflödet kring Nya Tiders medverkan på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2016. Tidningens medverkan fick stor uppmärksamhet i både traditionella och sociala medier. Den omfattande nyhetsbevakningen väcker frågor om hur nyheter skapas och hur de hålls vid liv. När blir egentligen en händelse till en nyhet? Syftet med rapporten är därför att skapa förståelse för hur en nyhet konstrueras och hur den hålls vid liv över tid. Vi är särskilt intresserade av att förstå hur olika aktörers samspel – informationsutbyte – påverkar förutsättningarna för hur en nyhet överlever. Vi använder ett institutionellt organisationsteoretiskt perspektiv för att förstå hur normer som styr nyhetsjournalistikens innehåll och format reproduceras och förändras i utbytet mellan aktörer på det nyhetsproducerande fältet. Vår analys visar att bevakningen initialt i hög grad följde förväntade och etablerade normer för nyhetsproduktion till att över tid i högre grad vara motiverat och pådrivet av åsiktsmaterial i form av ledare, krönikor och olika typer av debatter med journalister. Nyhetsflödet kom därigenom att präglas av principen att vad andra journalisterna har att säga om det inträffade betraktades som en nyhet i sig; en utveckling som vi förstår som en självgenererande nyhetsspiral. Dels får händelsen sprängkraft av att sakfrågan relaterar till ytterst centrala principer för det journalistiska fältet – yttrandefrihetens gränser – det vill säga vem som ska och bör samt under vilka förhållanden uttrycka sig i det offentliga rummet. Dels drivs nyheten fram av att journalister får kommentera, analysera och uttrycka sina åsikter om det är rätt eller fel att Nya Tider medverkar på Bok- och biblioteksmässan och att det innehållet anses vara stoff till fortsatt nyhetsproduktion. Studien väcker frågor om vad som händer när åsiktsinnehåll blir i centrum för och motiverar att en nyhetsberättelse drivs framåt – en utveckling som kan tänkas stärkas i takt med att det journalistiska nyhetstempot ökar och resurserna minskar. 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE), Stockholms universitet, 2019. p. 25
Series
SCORE rapportserie, ISSN 1404-5052 ; 2019:1
Keywords
nyhetsjournalistik, organisatoriskt fält, åsiktsjournalistik, Bok- och biblioteksmässan, nyhetsproduktion
National Category
Business Administration
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-165387 (URN)978-91-88833-01-3 (ISBN)
Available from: 2019-01-28 Created: 2019-01-28 Last updated: 2022-02-26Bibliographically approved
Grafström, M. & Windell, K. (2019). Skandaler, opinioner och anseende: Biståndet i ett medialiserat samhälle. Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
Open this publication in new window or tab >>Skandaler, opinioner och anseende: Biståndet i ett medialiserat samhälle
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den här rapporten syftar till att skapa förståelse för hur beslutsfattare inom biståndet förhåller sig till mediers bevakning och vilka konsekvenser detta förhållningssätt kan ha för beslutsfattande och risktagande inom biståndet.

Tidigare studier har framför allt fokuserat på mediernas opinionsskapande roll där medierna förstås som något externt i förhållande till biståndsorganisationer. I den här rapporten tar vi utgångspunkt i studier som visar att mediernas närvaro och betydelse ökar i samhället och att organisationer därför kan förstås som medialiserade. Det betyder att mediernas arbetssätt, format och krav på innehåll – det som här förstås som medielogik – blir en organiserande princip som påverkar även internt i organisationer. Mediernas roll har också beskrivits som särskilt betydelsefull inom biståndsområdet givet att medborgarna, givarna, inte är samma grupp som mottagarna – en situation som gör att medborgare har begränsade egna erfarenheter av dessa frågor. Medierna kan därmed sägas vara en särskilt central arena för att berätta om biståndets effekter. Centrala frågor för studien är: Vilken betydelse tillmäter beslutsfattare inom biståndet medier? Hur förhåller sig beslutsfattare till ökade krav på medial synlighet och transparens? Och hur uppfattar beslutsfattare medielogikens krav på förenkling och dramaturgi?

Vår undersökning visar att medierna har en betydande närvarvo i både den politiska styrningen av offentligt biståndsarbete och i tjänstepersoners vardag. Vi visar att den förändrade politiska styrningen av biståndet under de senaste tio åren har fört med sig tydligare krav på transparens och att kommunicera biståndets resultat. Utvecklingen kan sägas gå hand i hand med ett större fokus på mediernas betydelse som kanal för att berätta om biståndets effekter. I den särskilda strategi som styr biståndsmyndighetens Sidas arbete inom kommunikationsområdet betonas också journalister som en central aktörsgrupp för kunskapsspridning och fri åsiktsbildning inom biståndet. Ett annat uttryck för denna utveckling är prioritering och organisering av korruptionsarbetet på Sida. Medierna beskrivs som både ett slags kontrollorgan som skärper den interna kontrollen och som en plattform som bör användas för att nå ut med berättelser om biståndets verksamhet och effekter.

Sammantaget visar studien att beslutsfattare i sin arbetsvardag ständigt (och självklart) förhåller sig till frågan om positiv medial synlighet i relation till risken att få medial kritik med en medföljande anseendeförlust. Mediernas närvaro är inte nödvändigtvis relaterad till faktisk publicitet om biståndet för tillfället, utan är i lika hög grad kopplad till tidigare erfarenheter och till etablerade idéer om att mediebilder av biståndet behöver hanteras och har påverkan på allmänhetens – och andra intressenters – uppfattningar om biståndet. Vi menar att medielogikens funktion som organiserande princip skapar en dubbelhet: samtidigt som den bygger in en extra försiktighet kring hur skattemedel används (ett slags kontrollorgan), tenderar den också att föda en ängslighet som, i sämsta fall, kan leda till att det svårkommunicerade och kanske obekväma – trots att det bedöms vara den rätta vägen för myndighetuppdraget – väljs bort i syfte att minimera risk för granskning och tänkbar anseendeförlust.

Rapporten bygger på en undersökning av den övergripande mediebilden av biståndet i ett antal stora svenska dagstidningar (innehållsanalys) under tio års tid i kombination med interna styrdokument samt utsagor om mediernas betydelse från nyckelpersoner inom biståndsområdet (dokumentanalys och intervjuer).

Place, publisher, year, edition, pages
Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), 2019. p. 85
Series
EBA rapport ; 2019:19
Keywords
medialisering, bistånd, medielogik, transparens, öppenhet
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Information Society
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-169008 (URN)978-91-88143-35-8 (ISBN)
Available from: 2019-05-24 Created: 2019-05-24 Last updated: 2022-02-26Bibliographically approved
Grafström, M. & Windell, K. (2019). The Routinization of Media Scandals. In: Howard Tumber, Silvio Waisbord (Ed.), The Routledge Companion to Media and Scandal: (pp. 485-493). Routledge
Open this publication in new window or tab >>The Routinization of Media Scandals
2019 (English)In: The Routledge Companion to Media and Scandal / [ed] Howard Tumber, Silvio Waisbord, Routledge, 2019, p. 485-493Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2019
Series
Routledge Media and Cultural Studies Companions
Keywords
media scandal, media logic, routinisation, routine, news production, H&M
National Category
Media Studies
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-167504 (URN)9780815387596 (ISBN)9781351173001 (ISBN)
Available from: 2019-04-01 Created: 2019-04-01 Last updated: 2022-02-26Bibliographically approved
Grafström, M., Junker, S. & Windell, K. (2018). Kommunikatörernas roll i det ansvarsfulla företaget: en intervjustudie med kommunikationschefer i svenska börsföretag. Stockholm: Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE), Stockholms universitet
Open this publication in new window or tab >>Kommunikatörernas roll i det ansvarsfulla företaget: en intervjustudie med kommunikationschefer i svenska börsföretag
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

The working paper discusses the importance of media for how responsibility is conceptualized in organizations. We focus on listed companies with a well-developed communication work. The aim is to develop knowledge on what role communicators have in designing images of a responsible business conduct. Based on an interview study including communication managers at 21 of the 30 largest Swedish listed companies, questions about how responsibility is conceptualized – and which aspects that are being prioritized – are analysed from a communication perspective. We understand communication practices in companies as an organizational field permeated with relatively strong norms and taken-forgranted ideas. These norms and ideas are partly created and maintained by actors in the field of communication – i.e. communication managers and communicators, but also communication consultants and through professional training. The logic of media is a key part of the set of norms and ideals defining the field of professional communication practices. Against this background, three conclusions about how communication practices and norms specifically influence the format, content and focus of responsibility issues are presented and discussed. First, the importance of the agenda and logic of the media is enhanced by communicators within the studied companies. Second, media crises and scandals of other companies and organizations justify the communicators’ own focus and work routines concerning responsibility issues. And third, the relatively long time frame that characterizes much work with responsibility issues tends to be shortened as these issues are understood from a communication perspective.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE), Stockholms universitet, 2018. p. 24
Series
SCORE rapportserie, ISSN 1404-5052 ; 2018:2
Keywords
kommunikation, socialt ansvar, företagsansvar, medier, hållbarhet
National Category
Business Administration
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-161443 (URN)91-89658-98-1 (ISBN)
Available from: 2018-10-25 Created: 2018-10-25 Last updated: 2022-02-26Bibliographically approved
Grafström, M. & Windell, K. (2016). Media scandals as routine : The construction of corporate moral order. In: : . Paper presented at 32nd EGOS Colloquium: Organizing in the Shadow of Power, Naples, Italy, July 7–9, 2016.
Open this publication in new window or tab >>Media scandals as routine : The construction of corporate moral order
2016 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

Over the years we have witnessed an increased scrutiny of corporate responsibilities and evaluations of the morality of organizations and leaders as a part of the construction of a moral order. In this paper, we understand the on-going moralization of organizational behaviour from the perspective of media scandals. Whereas media scandals often are both understood and studied as single events, research has also emphasised the interrelated nature of scandals. We build on previous studies and develop insights on how news media scandals can take a repetitive form over time, and elaborate on what role media scandals about corporate behaviour play in challenging the moral order and shaping social norms about what it means to be a responsible organization. Empirically, the paper builds on a content analysis of “news media scandals” – when H&M, a large Swedish textile company, recurrently was accused for misconduct and irresponsible behaviour – over a period of 18 years, from 1995 to 2012. One key conclusion is that even though both the logic of media and the character of a scandal suggest some kind of novelty and norm breaking aspect, the dynamics of the media scandal of H&M indicate that the trajectory of the scandals is rather repetitive and even routinized. The routinized media scandal leads to a one-dimensional media image of H&M as a moral actor. Instead of reflecting different views on complex moral or responsibility issues – the media texts rather confirm and strengthen previous media narratives of H&M. The findings also raise questions about the immediate and long-term consequences of a routinized media scandal. When a media scandal becomes routinized, we can expect it to influence the dynamics of the legitimizing and delegitimizing of the organizational behaviour.

National Category
Business Administration
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-136573 (URN)
Conference
32nd EGOS Colloquium: Organizing in the Shadow of Power, Naples, Italy, July 7–9, 2016
Projects
Medierna som moralisk domstol
Funder
The Jan Wallander and Tom Hedelius Foundation
Available from: 2016-12-12 Created: 2016-12-12 Last updated: 2022-02-28Bibliographically approved
Grafström, M., Göthberg, P. & Windell, K. (2015). CSR: företagsansvar i förändring (2ed.). Malmö: Liber
Open this publication in new window or tab >>CSR: företagsansvar i förändring
2015 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Liber, 2015. p. 208 Edition: 2
Keywords
CSR, samhällsansvar, hållbarhet, företagens sociala ansvar, corporate social responsibility, miljö
National Category
Business Administration
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-117638 (URN)9789147112319 (ISBN)
Available from: 2015-05-27 Created: 2015-05-27 Last updated: 2022-02-23Bibliographically approved
Grafström, M., Windell, K. & Petrelius Karlberg, P. (2015). Mediatization of civil society organizations: (De)legitimation of the Swedish Red Cross. Journal of Civil Society, 11(3), 227-241
Open this publication in new window or tab >>Mediatization of civil society organizations: (De)legitimation of the Swedish Red Cross
2015 (English)In: Journal of Civil Society, ISSN 1744-8689, E-ISSN 1744-8697, Vol. 11, no 3, p. 227-241Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The article explores how media representations influence ideas about legitimate behaviour within a civil society organization (CSO). We develop understanding of the mediatization of CSOs, and in particular of how media coverage influences internal practices and decision-making. The analysis is based on a case study of the Swedish Red Cross and illustrates how (negative) media exposure influences the conditions for, and behaviour of, a CSO. The findings demonstrate that media constructed a legitimacy crisis and that the organization over time adjusted to the media story to maintain its legitimacy. The findings also suggest that professional communicators play significant roles in carrying and reinforcing ideas within CSOs about the importance of controlling media attention.

Keywords
civil society, CSO, media, mediatization, legitimation, Swedish Red Cross
National Category
Sociology Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-114483 (URN)10.1080/17448689.2015.1057415 (DOI)
Available from: 2015-03-04 Created: 2015-03-04 Last updated: 2022-02-23Bibliographically approved
Grafström, M., Windell, K. & Adamsson, E. (2015). Normerande bilder av ansvar – en studie av hur fem börsföretagframställs i svenska medier, 1995–2012. Stockholm: Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE), Stockholm University
Open this publication in new window or tab >>Normerande bilder av ansvar – en studie av hur fem börsföretagframställs i svenska medier, 1995–2012
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE), Stockholm University, 2015. p. 26
Series
SCORE rapportserie, ISSN 1404-5052 ; 2015:4
Keywords
CSR, samhällsansvar, företagens sociala ansvar, medialisering, nyhetsmedier, börsnoterade bolag
National Category
Business Administration
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-117639 (URN)978-91-89658-87-5 (ISBN)
Available from: 2015-05-27 Created: 2015-05-27 Last updated: 2022-02-23Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications