Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Ahlberg, Kerstin
Publications (10 of 242) Show all publications
Herzfeld Olsson, P., Ahlberg, K., Bruun, N. & Sjödin, E. (2020). Aktuella utmaningar för svensk arbetsrätt. Juridisk Tidskrift (3), 619-623
Open this publication in new window or tab >>Aktuella utmaningar för svensk arbetsrätt
2020 (Swedish)In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 3, p. 619-623Article in journal (Refereed) Published
Keywords
arbetsrätt, utanförskap, svensk modell, kollektivavtal
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Private Law; European Law; förvaltningsrätt
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-179747 (URN)
Projects
An inclusive and sustainable Swedish labour law - the way ahead
Funder
Swedish Research Council, 2017-03134
Available from: 2020-03-05 Created: 2020-03-05 Last updated: 2022-02-26Bibliographically approved
Ahlberg, K. & Sinander, E. (2020). Förbättrade arbetsvillkor och rättvisare konkurrens vid gränsöverskridande vägtransporter. EU & arbetsrätt (3-4), 5-5
Open this publication in new window or tab >>Förbättrade arbetsvillkor och rättvisare konkurrens vid gränsöverskridande vägtransporter
2020 (Swedish)In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3-4, p. 5-5Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-188087 (URN)
Available from: 2020-12-28 Created: 2020-12-28 Last updated: 2022-02-25Bibliographically approved
Herzfeld Olsson, P., Ahlberg, K., Cejie, K. & Erhag, T. (2019). Likabehandlingsprincipens olika ansikten: Om samspelet mellan arbetsrätt, skatterätt och socialförsäkringsrätt vid gränsöverskridande arbete. Iustus förlag
Open this publication in new window or tab >>Likabehandlingsprincipens olika ansikten: Om samspelet mellan arbetsrätt, skatterätt och socialförsäkringsrätt vid gränsöverskridande arbete
2019 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Ett av EU:s främsta mål är likabehandling inom ramarna för de fyra friheterna. Det innebär att medlemsstaterna måste undanröja omotiverade hinder för bland annat arbetstagares, företags och tjänsters rörlighet på den inre marknaden.

Den här boken undersöker hur tre olika rättsområden – arbetsrätt, skatterätt och socialförsäkringsrätt – samspelar i förhållande till tre olika kategorier av arbetskraft som kommer till Sverige för att utföra arbete med stöd av den fria rörligheten; arbetstagare, utstationerade arbetstagare och egenföretagare.

Place, publisher, year, edition, pages
Iustus förlag, 2019. p. 286
Keywords
gränsöverskridande arbete, EU-rätt, fri rörlighet, lön, skatt, sociala avgifter
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Private Law; European Law; European Law; förvaltningsrätt
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-169538 (URN)9789177370574 (ISBN)
Available from: 2019-06-10 Created: 2019-06-10 Last updated: 2022-02-26Bibliographically approved
Ahlberg, K. (2016). Arbetsmiljölagen med kommentarer (12ed.). Stockholm: Prevent
Open this publication in new window or tab >>Arbetsmiljölagen med kommentarer
2016 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Prevent, 2016. p. 176 Edition: 12
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-138699 (URN)978-91-7365-215-5 (ISBN)
Available from: 2017-01-24 Created: 2017-01-24 Last updated: 2022-02-28Bibliographically approved
Ahlberg, K. (2016). Arbetsrättsliga villkor i offentliga kontrakt: Vad är möjligt och vad är lämpligt?. Upphandlingsrättslig Tidskrift (1), 65-79
Open this publication in new window or tab >>Arbetsrättsliga villkor i offentliga kontrakt: Vad är möjligt och vad är lämpligt?
2016 (Swedish)In: Upphandlingsrättslig Tidskrift, ISSN 2001-9904, no 1, p. 65-79Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

I vilken utsträckning är det möjligt – det vill säga tillåtet enligt upphandlingslagstiftningen och förenligt med EU-rätten – att kräva att leverantörer tillämpar kollektivavtalsenliga villkor för sina anställda när de utför offentliga kontrakt? Frågan har varit högaktuell i Sverige på sistone och sysselsatt forskare, utredare, myndigheter och juridikstuderande. En ny bit i pusslet med att klargöra rättsläget lades med EU-domstolens dom RegioPost. I den här artikeln redogör jag för rättsläget som det ser ut efter domen RegioPost och avslutar med några personliga reflektioner kring de politiska val som regeringen ställs inför när den nu förbereder sin proposition.

National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-138431 (URN)
Available from: 2017-01-20 Created: 2017-01-20 Last updated: 2023-03-03Bibliographically approved
Ahlberg, K. (2016). Avtalet om arbetsvillkor inom havsfisket ska bli direktiv. EU & arbetsrätt (2)
Open this publication in new window or tab >>Avtalet om arbetsvillkor inom havsfisket ska bli direktiv
2016 (Swedish)In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Flera år efter att de europeiska organisationerna för arbetstagare och arbetsgivare inom havsfisket slöt sitt avtal om arbetsvillkoren ombord, har Europeiska kommissionen till sist beslutat föreslå ett direktiv som ska göra avtalet bindande i medlemsländerna.

National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-138457 (URN)
Available from: 2017-01-20 Created: 2017-01-20 Last updated: 2022-02-28Bibliographically approved
Ahlberg, K. (2016). Byggbranschens parter överens: – Nej tack till tjänstepass!. EU & arbetsrätt (2)
Open this publication in new window or tab >>Byggbranschens parter överens: – Nej tack till tjänstepass!
2016 (Swedish)In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Nej tack, kom inte med något förslag om ”tjänstepass” för byggbranschen! Det skriver de europeiska organisationerna för byggnadsarbetare och byggarbetsgivare i ett gemensamt brev till Europeiska kommissionen. Ett tjänstepass skulle inte medföra några fördelar för företagen, det skulle bara underlätta bedrägerier över gränserna och undergräva effekt-iviteten i tillsynen över arbetstagarnas villkor, menar de.

National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-138455 (URN)
Available from: 2017-01-20 Created: 2017-01-20 Last updated: 2022-02-28Bibliographically approved
Ahlberg, K. (2016). Danmark försvarar sina cabotageregler mot kommissionens klagomål. EU & arbetsrätt (3–4)
Open this publication in new window or tab >>Danmark försvarar sina cabotageregler mot kommissionens klagomål
2016 (Swedish)In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3–4Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Nu hotar Europeiska kommissionen med rättsliga åtgärder mot flera medlemsländer som försöker komma åt vad de uppfattar som otillbörlig låglönekonkurrens från utländska åkerier, bland annat genom missbruk av reglerna om s.k. cabotage. Dit hör Finland som i sista stund rättade sig efter kommissionens synpunkter medan Danmark, Tyskland och Frankrike väntar på att bli stämda inför EU-domstolen.

National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-138463 (URN)
Available from: 2017-01-20 Created: 2017-01-20 Last updated: 2022-02-28Bibliographically approved
Ahlberg, K. (2016). Danmark och tio öststater ger nya utstationeringsregler ”gult kort”. EU & arbetsrätt (1), 1-2
Open this publication in new window or tab >>Danmark och tio öststater ger nya utstationeringsregler ”gult kort”
2016 (Swedish)In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1, p. 1-2Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Europeiska kommissionen blir tvungen att ta sig en ny funderare på det förslag till ändring av utstationeringsdirektivet (96/71) som den lade fram i början av mars (se sid 4 i detta nummer). Det står klart sedan elva medlemsländers parlament – bland dem det danska Folketinget – har invänt att förslaget strider mot den så kallade subsidiaritetsprincipen.

National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-138441 (URN)
Available from: 2017-01-20 Created: 2017-01-20 Last updated: 2022-02-28Bibliographically approved
Ahlberg, K. (2016). Europeiska kommittén för sociala rättigheter: Negativ föreningsfrihet kränks inte i norska hamnar. EU och arbetsrätt: nordiskt nyhetsbrev (3–4)
Open this publication in new window or tab >>Europeiska kommittén för sociala rättigheter: Negativ föreningsfrihet kränks inte i norska hamnar
2016 (Swedish)In: EU och arbetsrätt: nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3008, no 3–4Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Det finns inga bindande bevis för att hamnarbetare är tvungna att bli medlemmar i Norsk Transportarbeiderforbund, NTF, och Norge bryter följaktligen inte mot artikel 5 om förenings-friheten i den europeiska sociala stadgan. Den slutsatsen drar Europarådets kommitté för sociala rättigheter efter att ha prövat ett klagomål från en organisation för små och medelstora företag, Bedriftsforbundet.

National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-138461 (URN)
Available from: 2017-01-20 Created: 2017-01-20 Last updated: 2022-02-28Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications