Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Bejerot, Eva
Alternative names
Publications (10 of 26) Show all publications
Tucker, P., Bejerot, E., Kecklund, G., Aronsson, G. & Åkerstedt, T. (2015). The impact of work time control on physicians’ sleep and well-being. Applied Ergonomics, 47, 109-116
Open this publication in new window or tab >>The impact of work time control on physicians’ sleep and well-being
Show others...
2015 (English)In: Applied Ergonomics, ISSN 0003-6870, E-ISSN 1872-9126, Vol. 47, p. 109-116Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Physicians' work schedules are an important determinant of their own wellbeing and that of their patients. This study considers whether allowing physicians control over their work hours ameliorates the effects of demanding work schedules. A questionnaire was completed by hospital physicians regarding their work hours (exposure to long shifts, short inter-shift intervals, weekend duties, night duties, unpaid overtime; and work time control), sleep (quantity and disturbance) and wellbeing (burnout, stress and fatigue). Work time control moderated the negative impact that frequent night working had upon sleep quantity and sleep disturbance. For participants who never worked long shifts, work time control was associated with fewer short sleeps, but this was not the case for those who did work long shifts. Optimizing the balance between schedule flexibility and patient needs could enhance physicians' sleep when working the night shift, thereby reducing their levels of fatigue and enhancing patient care.

Keywords
Shift work, Work time control, Physicians
National Category
Occupational Health and Environmental Health
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-109389 (URN)10.1016/j.apergo.2014.09.001 (DOI)000347663600014 ()P-3179 (Local ID)P-3179 (Archive number)P-3179 (OAI)
Available from: 2014-11-20 Created: 2014-11-20 Last updated: 2022-02-23Bibliographically approved
Aronsson, G. & Bejerot, E. (2014). Brist på kollegialt inflytande urholkar lojalitet med chef och organisation ... men inte med patienterna. Läkartidningen, 111, CM9U
Open this publication in new window or tab >>Brist på kollegialt inflytande urholkar lojalitet med chef och organisation ... men inte med patienterna
2014 (Swedish)In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 111, p. CM9U-Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I en enkätstudie undersöktes relationen mellan läkares uppfattning om kollegialt inflytande och lojalitet, protest och sorti.

Stark lojalitet med organisation och chef är 2–3 gånger vanligare bland dem som har stor tillgång till arenor för kollegialt inflytande. Lojaliteten med profession och patienter är stark och oberoende av tillgång till arenor.

Bland dem som har stor tillgång till arenor anser 87 procent att de får gehör för synpunkter jämfört med 21 procent bland dem med liten tillgång. 

Överväganden om att byta yrke, arbetsgivare eller arbetsplats är dubbelt så vanliga vid liten tillgång till arenor.

Arbetsgivare som vill attrahera läkare måste ha arenor där läkarna får inflytande över verksamheten.

Keywords
arbetsmiljö, läkare, inflytande, arbetsbyte
National Category
Applied Psychology
Research subject
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-111761 (URN)
Funder
AFA Insurance
Available from: 2015-01-07 Created: 2015-01-07 Last updated: 2022-02-23Bibliographically approved
Kankkunen, T. F., Bejerot, E., Björk, L. & Härenstam, A. (2014). New Public Management i kommunal praktik: En studie om chefers möjlighet att hantera styrning inom verksamheterna Vatten, Gymnasium och Äldreomsorg. Göteborg: Institutet för stressmedicin
Open this publication in new window or tab >>New Public Management i kommunal praktik: En studie om chefers möjlighet att hantera styrning inom verksamheterna Vatten, Gymnasium och Äldreomsorg
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna studie belyser chefers möjligheter att hantera styrning inom olika kommunala verksamheter. Syftet med rapporten är att undersöka och jämföra hur styrning praktiseras inom den kvinnodominerade verksamheten ’Äldreboende’, den könsintegrerade verksamheten ’Gymnasium’, samt den mansdominerade tekniska verksamheten ’Vatten’. Analysen baseras på 30 intervjuer med linjechefer i fyra kommuner. För att förstå sammanhanget runt chefernas berättelser har även aktörer på kommunledningsnivå intervjuats. En utgångspunkt i studien är att jämförelser mellan olika organisatoriska sammanhang kan skapa lärande i arbetslivet.

De deskriptiva resultat som presenteras i rapporten visar att styrning i linje med New Public Management har inneburit att cheferna upplever sig allt mer klämda mellan organisationens styrning och medarbetarnas och verksamhetens behov. Med New Public Management betonas styrning genom ekonomi, standardiserade processer, mål och uppföljning samt värderingar. De medverkande cheferna beskriver att detta har medfört målkonflikter som kan vara svåra att hantera. Det skiljer sig dock mellan  verksamheterna hur målkonflikterna hanteras. Inom den mansdominerade verksamheten Vatten beskriver cheferna hur organisationen tar ansvar för målkonflikterna på ett sätt som möjliggör för cheferna att hantera dem. Inom Gymnasium och Äldreboende beskriver cheferna istället att de många gånger själva får hantera och ta konsekvenserna av målkonflikterna.

Vi pekar sammanfattningsvis på fyra lärdomar kring chefens möjligheter att hantera målkonflikter. Dessa lärdomar handlar om hur arbetet organiseras, snarare än om chefernas individuella strategier. Vi talar om vikten av ett nära stöd, av att dela värld, av gemensamt språk och avgränsade mål och slutligen, vikten av tillit.

Vi pekar sammanfattningsvis på fyra lärdomar kring chefens möjligheter att hantera målkonflikter. Dessa lärdomar handlar om hur arbetet organiseras, snarare än om chefernas individuella strategier. Vi talar om vikten av ett nära stöd, av att dela värld, av gemensamt språk och avgränsade mål och slutligen, vikten av tillit.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Institutet för stressmedicin, 2014. p. 44
Series
ISM-rapport, ISSN 1652-7089 ; 15
Keywords
New Public Management, kommuner, chefer
National Category
Psychology
Research subject
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-112193 (URN)978-91-979247-5-7 (ISBN)
Note

Denna studie är ett fortsättningsprojekt till Chefiosprojektet, finansierat av VINNOVA, och är genomförd inom ramen för projektet ”Hur överorganisatorisk styrning påverkar arbetsmiljön” som finansieras av AFA Försäkring.

Available from: 2015-01-09 Created: 2015-01-09 Last updated: 2022-02-23Bibliographically approved
Stengård, J., Bejerot, E. & Berntson, E. (2013). Chefskap, Hälsa, Effektivitet, Förutsättningar i Offentlig Sektor: Teknisk rapport från CHEFiOS projektet, Göteborgs universitet. Västra Frölunda: Institutet för stressmedicin, Västra Götalandsregionen
Open this publication in new window or tab >>Chefskap, Hälsa, Effektivitet, Förutsättningar i Offentlig Sektor: Teknisk rapport från CHEFiOS projektet, Göteborgs universitet
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Ur förordet:

Detta är en deskriptiv rapport från CHEFiOS-projektet. CHEFiOS står för Chefskap, Hälsa, Effektivitet, Förutsättningar i Offentlig Sektor. Projektet har finansierats av Vinnova, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och Göteborgs universitet samt Previa. De kommuner som deltagit i projektet har också bidragit på många sätt, bland annat med lokala projektledare och alla chefer som ställt upp med sin tid.

Denna rapport är en deskriptiv, teknisk rapport som syftar till att presentera enkäten och källor till de enkätfrågor som ingår i rapporten. Här redovisas också svarsfrekvenser på frågorna. Enkäten har använts till olika analyser vars resultat finns redovisat i ett flertal publikationer.

CHEFiOS är ett forsknings- och interventionsprojekt med syfte att undersöka och förbättra förutsättningar för chefskap i offentlig sektor. Totalt har sju kommuner och 28 förvaltningar deltagit i projektet där sex förvaltningar har deltagit i interventionen och 22 har varit med som jämförelseförvaltningar. Totalt har ca 750 chefer besvarat enkäten som besvarades dels 2009, dels 2011.

Place, publisher, year, edition, pages
Västra Frölunda: Institutet för stressmedicin, Västra Götalandsregionen, 2013. p. 61
Series
ISM-rapport, ISSN 1652-7089 ; 13
Keywords
enkät, intervention, mätinstrument, CHEFiOS
National Category
Psychology
Research subject
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-99025 (URN)978-91-979247-2-6 (ISBN)
Note

Author count: 19

Available from: 2014-01-10 Created: 2014-01-10 Last updated: 2022-02-24Bibliographically approved
Tucker, P., Bejerot, E. E., Kecklund, G., Aronsson, G. & Åkerstedt, T. (2013). Doctors' work schedules and work time control. In: : . Paper presented at 21st International Symposium on Shiftwork and Working time, Costa do Sauipe, Brazil, 4-8 November, 2013.
Open this publication in new window or tab >>Doctors' work schedules and work time control
Show others...
2013 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Occupational Health and Environmental Health
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-97852 (URN)P3082 (Local ID)P3082 (Archive number)P3082 (OAI)
Conference
21st International Symposium on Shiftwork and Working time, Costa do Sauipe, Brazil, 4-8 November, 2013
Available from: 2013-12-18 Created: 2013-12-18 Last updated: 2022-02-24Bibliographically approved
Bejerot, E. & Hasselbladh, H. (2013). Forms of Intervention in Public Sector Organizations: Generic Traits in Public Sector Reforms. Organization Studies, 34(9), 1357-1380
Open this publication in new window or tab >>Forms of Intervention in Public Sector Organizations: Generic Traits in Public Sector Reforms
2013 (English)In: Organization Studies, ISSN 0170-8406, E-ISSN 1741-3044, Vol. 34, no 9, p. 1357-1380Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The present paper argues that recent research on public sector reforms offers few contributions to the body of knowledge on this topic because it adds little to the conclusions drawn during the first generation of research in this area. Although these later studies have often been context-specific and have explored the details of the process of change in some depth, it is rather difficult to compare their results or to make reasoned judgements of the comprehensiveness and centrality of the analysed change. Although most public sector reforms that affect hospitals, schools or social services are initiated and designed by national governments, individual case studies of local administrations often fail to capture the generic traits of nationwide reforms. However, public sector change cannot be approached as if it comprises collections of nominally independent local events. The present paper argues for two new approaches to the study of public sector change: (i) the systematic categorization of the different forms of governmental intervention under study and (ii) analysis of the ways in which these forms of intervention are linked and interact. Based on extensive empirical research, this paper suggests a generic classification of these forms of intervention that can be used in empirical research on comprehensive public sector change. Consequently, five interventions in public sector organizations are suggested, namely political intervention, intervention by laws and regulations, intervention by audit and inspection, intervention by management and intervention by rationalizing professional practice. The model is particularly well suited to the longitudinal analysis of complex public sector reforms. This approach provides a conceptual tool to distinguish between interventions based on different forms of knowledge and to investigate how they are linked to each other vertically and horizontally. We demonstrate the usefulness of the model by analysing two empirical examples of reforms in which a variety of interventions were imposed at the local level, through legislation as well as a spectrum of voluntary measures proposed by government agencies, by national associations for local and regional councils and by other national or regional actors.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2013
Keywords
empirical typology, governance, New Public Management, public sector reforms, research methods
National Category
Psychology Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-94942 (URN)10.1177/0170840613477639 (DOI)000324315200006 ()
Projects
Läkares arbetsvillkor – arbetstider, arbetsorganisation, återhämtning, hälsa och kunskapsutvecklingSjukvårdens nya styrning och kunskapsutveckling
Funder
AFA Insurance, 090078Vinnova, 2007-02128
Available from: 2013-10-17 Created: 2013-10-17 Last updated: 2022-02-24Bibliographically approved
Björk, L., Bejerot, E., Jacobshagen, N. & Harenstam, A. (2013). I shouldn't have to do this: Illegitimate tasks as a stressor in relation to organizational control and resource deficits. Work & Stress, 27(3), 262-277
Open this publication in new window or tab >>I shouldn't have to do this: Illegitimate tasks as a stressor in relation to organizational control and resource deficits
2013 (English)In: Work & Stress, ISSN 0267-8373, E-ISSN 1464-5335, Vol. 27, no 3, p. 262-277Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The performance of tasks that are perceived as unnecessary or unreasonable - illegitimate tasks - represents a new stressor concept that refers to assignments that violate the norms associated with the role requirements of professional work. Research has shown that illegitimate tasks are associated with stress and counterproductive work behaviour. The purpose of this study was to provide insight into the contribution of characteristics of the organization on the prevalence of illegitimate tasks in the work of frontline and middle managers. Using the Bern Illegitimate Task Scale (BITS) in a sample of 440 local government operations managers in 28 different organizations in Sweden, this study supports the theoretical assumptions that illegitimate tasks are positively related to stress and negatively related to satisfaction with work performance. Results further show that 10% of the variance in illegitimate tasks can be attributed to the organization where the managers work. Multilevel referential analysis showed that the more the organization was characterized by competition for resources between units, unfair and arbitrary resource allocation and obscure decisional structure, the more illegitimate tasks managers reported. These results should be valuable for strategic-level management since they indicate that illegitimate tasks can be counteracted by means of the organization of work.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2013
Keywords
illegitimate tasks, role, management, work organization, multilevel analysis, resource deficits, work-related stress
National Category
Applied Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-97046 (URN)10.1080/02678373.2013.818291 (DOI)000326363600003 ()
Note

AuthorCount:4;

Available from: 2013-12-02 Created: 2013-12-02 Last updated: 2022-02-24Bibliographically approved
Jacobshagen, N., Tschan, F., Elfering, A., Meier, L. L., Bejerot, E., Aronsson, G. & Semmer, N. K. (2013). Illegitimate tasks: a meaningful stressor across countries. In: Guido Hertel, Carmen Binnewies, Stefan Krumm, Heinz Holling, Martin Kleinmann (Ed.), Imagine the future world: How do we want to work tomorrow? Abstract proceedings of the 16th EAWOP Congress 2013: . Paper presented at 16th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, 22-25 May, Münster, Germany (pp. 101-101).
Open this publication in new window or tab >>Illegitimate tasks: a meaningful stressor across countries
Show others...
2013 (English)In: Imagine the future world: How do we want to work tomorrow? Abstract proceedings of the 16th EAWOP Congress 2013 / [ed] Guido Hertel, Carmen Binnewies, Stefan Krumm, Heinz Holling, Martin Kleinmann, 2013, p. 101-101Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

Purpose: Task characteristics have been a focus of occupational stress research for many years. Workload and conflicting expectations have been especially prominent in this research. Recently, an additional feature of tasks as a source of stress has been suggested: Their perceived lack of legitimacy. We consider tasks to be illegitimate to the extent that it is perceived as improper to expect employees to do them. For example, tasks can fall outside of the range of one’s occupation or role differences within a profession, such as when employees are assigned tasks that do not match their levels of experience.

Design/Methodology: We discuss our research with the Bern Illegitimate Tasks Scale in different countries - Switzerland (French and German part), Sweden, and Germany - analyzing scale properties (measurement models) and associations of illegitimate tasks with strain (six data sets, N=2498).

Results: The Bern Illegitimate Tasks Scale was shown to be a sound measure, and it explained variance in several strain parameters, above and beyond the effects of other important predictors (stressors and resources).

Limitations: All studies were questionnaire studies.

Research/Practical Implications: Illegitimate tasks need more attention from supervisors; they should be part of management training. Research should be extended to other designs (e.g., diary studies) and to investigating moderators of the effect of illegitimate tasks (e.g., breadth of role definition).

Originality/Value: Our studies show that not just work demands or resources count with regard to stress, but also the perceived legitimacy of demands.

Keywords
illegitimate tasks, stressor, The Bern Illegitimate Tasks Scale
National Category
Psychology
Research subject
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-99528 (URN)
Conference
16th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, 22-25 May, Münster, Germany
Available from: 2014-01-13 Created: 2014-01-13 Last updated: 2022-02-24Bibliographically approved
Bejerot, E. & Hasselbladh, H. (2013). Patient centred healthcare as organizing ideal – An analysis of institutional transformation in Swedish health care. In: : . Paper presented at The 29th EGOS Colloquium, Montréal, Canada, 4-6 July, 2013.
Open this publication in new window or tab >>Patient centred healthcare as organizing ideal – An analysis of institutional transformation in Swedish health care
2013 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [en]

This paper draws upon a model for analysing institutional transformation originating from the Governmentality-tradition in social science. The model suggest a distinction between three separate between modes of institutional transformation: ‘problematization’ refers to the manufacturing of the conditions of possibilities for change, ‘programmatics’ to the envisioning of a new regime in a domain of society and lastly the actualization of change, where new ideals, forms of knowledge and new aims are technically designed as permanent systems of positing and governing a new institutional reality. The model, and the way we apply it, makes it possible to display change processes over time in a systematic way. That is particularly important with respect to institutional transformation which is characterized by change in several dimensions, across different layers of organized action in iterative, and sometimes halted, processes. The model is used to analyse a crucial phase in the transformation of Swedish health care, starting in the 1980s. We end our analysis 2010 when the new regime for governing health care in Sweden has become dominant.

Keywords
NPM, health care, organizational chage
National Category
Business Administration
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-98551 (URN)
Conference
The 29th EGOS Colloquium, Montréal, Canada, 4-6 July, 2013
Projects
Läkares arbetsvillkor och arbetstider, arbetsorganisation, återhämtning, hälsa och kunskapsutveckling
Funder
AFA Insurance, 090078Vinnova, 2007-02128
Available from: 2014-01-08 Created: 2014-01-08 Last updated: 2022-02-24Bibliographically approved
Aronsson, G., Bejerot, E. & Härenstam, A. (2012). Onödiga och oskäliga arbetsuppgifter bland läkare: Samband mellan illegitima arbetsuppgifter och stress kartlagt i enkätstudie. Läkartidningen, 109(48), 2216-2219
Open this publication in new window or tab >>Onödiga och oskäliga arbetsuppgifter bland läkare: Samband mellan illegitima arbetsuppgifter och stress kartlagt i enkätstudie
2012 (Swedish)In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 109, no 48, p. 2216-2219Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I föreliggande studie har vi riktat fokus på läkaryrket som profession och på sambandet mellan avgränsning av arbetsuppgifter och anspänning och utmattning.

Keywords
stress, läkare, illegitima arbetsuppgifter
National Category
Psychology
Research subject
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-83466 (URN)
Funder
AFA Insurance
Note

Studien har finansierats genom ett forskningsanslag från AFA försäkring. Sveriges läkarförbund har bidragit både finansiellt och med kunskap och stöd från förbundets arbetslivsgrupp.

Available from: 2012-12-11 Created: 2012-12-11 Last updated: 2022-02-24Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications