Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Magnusson Sjöberg, CeciliaORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6795-9510
Publications (10 of 43) Show all publications
Magnusson Sjöberg, C., Oechtering, T. & Saeidian, S. (2023). Calculated Privacy: Tech meets Law & Law meets tech. FIU Law Review, 17(2), 383-398
Open this publication in new window or tab >>Calculated Privacy: Tech meets Law & Law meets tech
2023 (English)In: FIU Law Review, E-ISSN 2643-7759, Vol. 17, no 2, p. 383-398Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Miami: , 2023
Keywords
Privacy, European Union, privacy measures, data minimization principle, provable privacy guarantees, privacy risk assessment
National Category
Law (excluding Law and Society) Computer Sciences
Research subject
Legal Science; Computer Systems
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-226397 (URN)10.25148/lawrev.17.2.9 (DOI)
Available from: 2024-02-08 Created: 2024-02-08 Last updated: 2024-02-23Bibliographically approved
Fast Lappalainen, K. & Magnusson Sjöberg, C. (Eds.). (2023). Författningssamling i rättsinformatik: 2023/24 (9ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB
Open this publication in new window or tab >>Författningssamling i rättsinformatik: 2023/24
2023 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Författningssamlingen är anpassad till kurser i Rättsinformatik vid Stockholms universitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigt även vid annan utbildning och praktik som avser juridiken i det digitaliserade samhället. Författningssamlingen i rättsinformatik kompletteras av en rättsfallssamling inom samma ämnesområde. Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2023. 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2023. p. 719 Edition: 9
National Category
Law
Research subject
Law and Information Technology
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-220497 (URN)9789139028765 (ISBN)
Available from: 2023-08-29 Created: 2023-08-29 Last updated: 2023-09-11Bibliographically approved
Fast Lappalainen, K. & Magnusson Sjöberg, C. (Eds.). (2023). Rättsfallssamling i rättsinformatik: 2023/24 (9ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB
Open this publication in new window or tab >>Rättsfallssamling i rättsinformatik: 2023/24
2023 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Rättsfallssamlingen avspeglar kurser i Rättsinformatik vid Stockholms universitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigt även vid annan utbildning och praktik som avser juridiken i det digitaliserade samhället. Innehållet är aktuellt per den 1 juli 2023. Rättsfallssamlingen i rättsinformatik kompletteras av en författningssamling inom samma ämnesområde. 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2023. p. 560 Edition: 9
National Category
Law
Research subject
Law and Information Technology
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-220498 (URN)9789139028758 (ISBN)
Available from: 2023-08-29 Created: 2023-08-29 Last updated: 2023-09-11Bibliographically approved
Colonna, L., Dignum, V., Filatova-Bilous, N., Friberg, S., Haynie-Lavelle, J., Magnusson Sjöberg, C., . . . Tucker, J. (2022). Community Reference Meeting: Challenges and Opportunities of Regulating AI. WASP-HS
Open this publication in new window or tab >>Community Reference Meeting: Challenges and Opportunities of Regulating AI
Show others...
2022 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
WASP-HS, 2022. p. 10
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-215108 (URN)
Available from: 2023-02-28 Created: 2023-02-28 Last updated: 2023-03-08Bibliographically approved
Fast Lappalainen, K., Fors, U., Henkel, M., Magnusson Sjöberg, C. & Perjons, E. (2021). Digitalisering inom vård och omsorg: Ett projekt om samverkan inom och mellan Region Stockholm och Stockholms stad.
Open this publication in new window or tab >>Digitalisering inom vård och omsorg: Ett projekt om samverkan inom och mellan Region Stockholm och Stockholms stad
Show others...
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Samverkan mellan vårdgivare inom och mellan Region Stockholm och Stockholms stad är en stor utmaning för både hälso- och sjukvård samt omsorg (förkortat vård och omsorg). Brister i informationsöverföring kan få negativa konsekvenser som sämre kvalitet och minskad effektivitet. Det gäller särskilt för de äldre personer som ofta slussas mellan öppen och sluten vård samt omsorg. 

I denna rapport redogörs för resultatet av projektet Digitalisering av vård- och omsorg, DISVO-projektet. Projektet är inriktat på samverkan mellan Region Stockholm och Stockholms stad, med fokus på de IT-mässiga och legala förutsättningar som finns för samverkan inom vård och omsorg. Studien bygger på en beskrivning av ett scenario för samverkan, samt genom en inventering av de regleringar i form av lagar och förordningar m.m. som styr vård och omsorg samt en inventering av de IT-system som används för samverkan i regionen och staden. 

Projektets resultat utgörs av en beskrivning och analys av juridiska och tekniska förutsättningar, hinder och möjligheter kring informationsöverföring för vård och omsorg. 

En granskning av de tekniska förutsättningarna för samverkan i form av systemanvändning visar på ett antal identifierade brister. Vad gäller de system som används så finns det, inte oväntat, ett behov av att i högre grad integrera systemen. Det som även framkom är att en ökad grad av användning av befintliga systemlösningar, som exempelvis den nationella patientöversikten (NPÖ), kan råda bot på brist på information. Ytterligare problem är att vissa system upplevs som komplexa, där det bland annat är svårt att ge behörighet till vissa grupper av användare. Behov av direkt kommunikation mellan användare har idag bristfälligt stöd i systemen, vilket leder till användning av telefon och fax. Framöver är det lämpligt att ett fokus läggs på användningen av lösningar som ger bättre möjlighet till integration. 

Granskningen av de juridiska aspekterna visar att lagstiftningen skulle kunna ändras mot ett tydligare individperspektiv med beaktande av behovet av information för såväl en god vård och omsorg som forskningssamhället. Det innebär t.ex. att nya sekretessbrytande bestämmelser behövs, men också att befintliga sådana skulle behöva reformeras för att anpassas till den digitaliserade vården och omsorgen. Sådana reformer får emellertid inte innebära att skyddet för den personliga integriteten vid behandling personuppgifter inskränks på ett oproportionerligt sätt. Det bör i första hand krävas samtycke från de enskilda för att bryta sekretessen, men lagstiftningen 2 

måste också kunna tillämpas i de situationer då en enskild har nedsatt eller saknar beslutsförmåga. 

I vissa situationer tillämpas inte lagen fullt ut, t.ex. vid användningen av samordnad individuell planering. Ett annat problem är att de möjligheter till digitalisering som regelverken öppnar upp för inte utnyttjas fullt ut, såsom sammanhållen journalföring. Integration av system är vidare centralt för att befintliga bestämmelser ska tillämpas på ett effektivt sätt och få fullt genomslag. Ett exempel är patientdatalagen (2008:355), vilken möjliggör sammanhållen journalföring. Sammanhållen journalföring hindras dock delvis av att system är svåra att integrera. Det finns även exempel där både tekniska och rättsliga rekvisit finns på plats, men där brister finns i själva systemanvändningen, t.ex. vid tillämpningen av lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård vilken stöds av systemet WebCare. De brister som finns idag uppvägs av att personalen vidtar andra åtgärder för att säkerställa att rätt information förmedlas, såsom användning av telefon eller fax. 

Publisher
p. 121
Series
DSV Report Series, ISSN 1101-8526 ; No. 21-003
National Category
Law and Society Computer Systems
Research subject
Computer and Systems Sciences; Legal Science
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-196640 (URN)978-91-89107-17-5 (ISBN)
Funder
Region Stockholm
Available from: 2021-09-09 Created: 2021-09-09 Last updated: 2022-02-25Bibliographically approved
Magnusson Sjöberg, C. & Fast Lappalainen, K. (Eds.). (2021). Författningssamling i rättsinformatik: 2021/22 (7ed.). Norstedts Juridik AB
Open this publication in new window or tab >>Författningssamling i rättsinformatik: 2021/22
2021 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Författningssamlingen är anpassad till kurser i Rättsinformatik vid Stockholms universitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigt även vid annan utbildning och praktik som avser juridiken i det digitaliserade samhället. Författningssamlingen i rättsinformatik kompletteras av en rättsfallssamling inom samma ämnes område. 

Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2021.

Place, publisher, year, edition, pages
Norstedts Juridik AB, 2021. p. 702 Edition: 7
National Category
Law
Research subject
Legal Science
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-196651 (URN)978-91-39-02406-4 (ISBN)
Available from: 2021-09-09 Created: 2021-09-09 Last updated: 2022-02-25Bibliographically approved
Magnusson Sjöberg, C. & Fast Lappalainen, K. (Eds.). (2021). Rättsfallssamling i rättsinformatik: 2021/22 (7ed.). Norstedts Juridik AB
Open this publication in new window or tab >>Rättsfallssamling i rättsinformatik: 2021/22
2021 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Rättsfallssamlingen avspeglar kurser i Rättsinformatik vid Stockholms universitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigt även vid annan utbildning och praktik som avser juridiken i det digitaliserade samhället. Innehållet är aktuellt per den 1 juli 2021. Rättsfallssamlingen i rättsinformatik kompletteras av en författningssamling inom samma ämnesområde. 

Place, publisher, year, edition, pages
Norstedts Juridik AB, 2021. p. 660 Edition: 7
National Category
Law
Research subject
Legal Science
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-196652 (URN)978-91-39-02409-5 (ISBN)
Available from: 2021-09-09 Created: 2021-09-09 Last updated: 2022-02-25Bibliographically approved
Magnusson Sjöberg, C. (Ed.). (2021). Rättsinformatik: Juridiken i det digitala informationssamhället (Fjärdeed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Rättsinformatik: Juridiken i det digitala informationssamhället
2021 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2021. p. 680 Edition: Fjärde
National Category
Law and Society
Research subject
Legal Science; Law and Information Technology
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-203889 (URN)9789144139906 (ISBN)9789144156439 (ISBN)
Available from: 2022-04-13 Created: 2022-04-13 Last updated: 2022-04-19Bibliographically approved
Magnusson Sjöberg, C. (2020). E-hälsa som app: dataskydd och datadelning. Stockholm: SNS förlag
Open this publication in new window or tab >>E-hälsa som app: dataskydd och datadelning
2020 (Swedish)Report (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: SNS förlag, 2020. p. 73
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-190009 (URN)978-91-88637-31-4 (ISBN)
Available from: 2021-02-08 Created: 2021-02-08 Last updated: 2022-02-25Bibliographically approved
Magnusson Sjöberg, C. & Seipel, P. (2020). Juridisk informationssökning i digitala miljöer: uppsatsarbete och andra skrivuppgifter (15ed.). In: Madeleine Leijonhufvud (Ed.), Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder (pp. 229-278). Stockholm: Norstedts Juridik AB
Open this publication in new window or tab >>Juridisk informationssökning i digitala miljöer: uppsatsarbete och andra skrivuppgifter
2020 (Swedish)In: Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder / [ed] Madeleine Leijonhufvud, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2020, 15, p. 229-278Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2020 Edition: 15
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-190014 (URN)978-91-39-20936-2 (ISBN)
Available from: 2021-02-08 Created: 2021-02-08 Last updated: 2022-02-25Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6795-9510

Search in DiVA

Show all publications