Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Hur kan skolan minska ojämlika utbildningsmöjligheter?
Title [en]
How can schools reduce inequalities in educational opportunities?
Abstract [sv]
Utbildningsforskare är överens om att resurser som elever har med sig hemifrån har stor betydelse för deras studieframgång i skolan. Samtidigt har reformer inom det svenska utbildningssystemet under senare år ytterligare ökat avståndet mellan barn från olika hemmiljöer. De som har lågutbildade föräldrar har koncentrerats till vissa skolor och barn med högutbildade föräldrar i andra skolor. Huruvida ojämlikheter i hemresurser kompenseras i skolan beror på: a) skolans sammansättning (dvs. elevernas klass- och migrationsbakgrund samt hälsoproblem) och b) skolans kultur (dvs. hur inkluderande och stödjande skolans sociala och pedagogiska miljö är för elever med olika bakgrund). Beroende på dessa två faktorer kan skolans effekt på den initiala ojämlikheten i hemmiljö vara neutral (ingen effekt), accelererande/ökande  eller kompenserande/minskande. Det här forskningsprojektet ämnar studera effekter av skolans sammansättning och kultur för elevers studieframgång. Till skillnad från tidigare forskning i Sverige där de två faktorerna har studerats var för sig, är ett centralt antagande i studien att skolans elevsammansättning och kultur påverkar varandra och samspelar med varandra. Därmed blir det viktigt att utforska de två faktorerna tillsammans. Forskningsprojektets grundläggande fråga är: Hur kan skolans sammansättning och kultur bidra till att förstärka skolans kompensatoriska effekt för att skapa en mer jämlik skolgång för elever med olika bakgrund? En jämförelse kommer att göras mellan tre typer av skolor – de som under de senaste tre åren hade; a) stabilt höga studieresultat; b) konstant låga studieresultat; och c) skolor med låga studieresultat med framsteg gjorts under perioden. Projektet använder sig av såväl kvantitativa som kvalitativa metoder.
Abstract [en]
Previous educational research has shown that variation in the educational outcome of children is mainly the result of differences in home resources. Despite this result, from the 1990s and onwards, the Swedish educational system has gradually undergone reforms that have further increased the gap between children with differences in home resources. These reforms, in combination with the growing segregation in the housing market, has led to an enlargement of the gap between children from different backgrounds. Whether or not inequalities (in home resources) change/do not change, depends on school composition (i.e. students’ backgrounds such as class, ethnicity and learning difficulties); b) the school culture (i.e. how inclusive and supportive the social and pedagogical environment is for all students). Depending on these two factors, the effect of schools on students’ initial inequalities may be; neutral (no effect), accelerating or compensatory. The aim of this project is to explore when, where and how school composition and school culture affect each other and may increase or reduce inequalities in academic achievement of students with different backgrounds. The novelty of the project is the combination of two research traditions – those that study the effect of school composition/segregation and those that study school culture on the educational outcomes of students in schools with different compositions. The main research question is; How can school composition and school culture contribute to enhancing the compensatory effect of schools, and reduce inequalities in educational opportunities for students with different backgrounds? A comparison between three different types of schools will be conducted; a) those that during the previous three years have had the best results, b) those with constantly poor educational results, and, c) those that have improved their poor educational results. The project’s methodological design is inspired by a mixed-method approach.
Principal InvestigatorBehtoui, Alireza
Co-InvestigatorBergdahl, Lovisa
Co-InvestigatorLangmann, Elisabet
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2020-01-01 - 2022-12-31
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
DiVA, id: project:2074Project, id: 2019-00737_Forte

Search in DiVA

Social Sciences Interdisciplinary

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar