Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Par i vetenskap och politik: Intellektuella äktenskap i moderniteten/red. Annika Berg, Christina Florin, Per Wisselgren
Abstract [sv]
Många äkta par har spelat viktiga roller inom svensk politik och vetenskap. Flera av dem är välkända. Men själva parrelationen som socialt och kulturellt fenomen i historien har uppmärksammats ganska lite inom forskningen. Genom att fokusera på just äktenskapliga par erbjuder denna antologi nya perspektiv på hur genusordningar skapats, reproducerats och omförhandlats. Vilka normer och föreställningar omgav giftermålet? Varför gifte sig dessa personer? Fungerade äktenskapet som resurs eller hinder för dessa par i professionella och offentliga sammanhang? Vad innebar det att parterna var offentliga personer? Hur konstruerades de båda individerna som just ett par? Tidigare forskning har utförligt diskuterat analytiska kategorier som privat och offentligt, aktör och struktur och ofta, om än inte alltid, satt dem i motsatsförhållande. Parrelationen problematiserar dessa dikotomier och gör det möjligt att ställa nya frågor. Vi kan till exempel se hur hemmet fungerat som en politisk och vetenskaplig arena eller en gränszon där det privata mött det offentliga på konkreta sätt. Boken koncentrerar sig på 1900-talets första hälft. Därigenom avser vi att ge ny belysning åt en period som brukar förknippas med modernisering, demokratisering och kvinnors emancipation, men som också, vilket exemplen i denna antologi visar, var en period då strukturella och kulturella hinder gjorde det fortsatt svårt för kvinnor att få verkligt inflytande inom yrkeslivet, akademin och politiken.
Principal InvestigatorBerg, Annika
Coordinating organisation
Uppsala University
Funder
Period
2010-01-01 - 2010-12-31
Identifiers
DiVA, id: project:4141Project, id: 2010-05974_VR

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar