Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Intertextualitet och romersk visuell kultur. Ett nytt angreppssätt för romersk idealskulptur
Title [en]
Intertextuality and Roman visual culture. A new approach to Roman ideal sculpture
Abstract [sv]
Projektets grundläggande forskningsfråga rör idealskulpturens roll inom den romerska världen. Sedan 1800-talets mitt har sådana skulpturer i första hand studerats som romerska kopior efter grekiska original, utifrån den kopiekritiska metoden. Men under de senaste tjugo åren har kopiekritikens dominerande ställning kritiserats upprepade gånger. Kritiken rör framför allt det faktum att metoden inte tar i beaktande skulpturernas roll inom den romerska kulturella kontexten. Men trots kritiken har inget annat angreppsätt ännu lyckats konkurrera med kopiekritiken. Detta projekt syftar till att formulera ett nytt angreppssätt för studiet av dessa fascinerande skulpturer, en metod som har en stor potential att ge nya insikter beträffande idealskulpturens plats i det romerska samhället. Det nya angreppssättet utgår ifrån konceptet intertextualitet, och det introducerar således också ett teoretiskt och tvärvetenskapligt element till den aktuella debatten om hur romerska idealskulpturer bör tolkas.
Abstract [en]
The aim of this project is to acquire new knowledge regarding the role of ideal sculpture in the Roman world. Since the mid-19th century, such sculptures have been studied primarily as Roman copies of Greek originals, using the method of copy criticism. During the last two decades, the dominating influence of this approach has been repeatedly criticized as it does not investigate the place of such sculptures in the Roman cultural context. Yet, no alternative approach has managed to rival that of copy criticism. This project aims to formulate a new mode of studying this fascinating material, an approach that has great potential to produce new insights into the role of ideal sculptures in Roman society. Turning to the concept of intertextuality, this project also aims to introduce a theoretical and multidisciplinary element to the current debate on how to interpret Roman ideal sculpture.
Co-InvestigatorHabetzeder, Julia
Principal InvestigatorHabetzeder, Julia
Coordinating organisation
Uppsala University
Funder
Period
2014-01-01 - 2016-12-31
National Category
Classical Archaeology and Ancient HistoryArt History
Identifiers
DiVA, id: project:6734Project, id: P13-0122:1_RJ

Search in DiVA

Classical Archaeology and Ancient HistoryArt History

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar