Download:
File size:
1456 kb
Format:
application/pdf
Author:
Unger, Max Anders (Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology)
Title:
Fysiologiska korrelat av ögonrörelser och emotionell exponering hos friska individer: – en experimentundersökning av mekanismer i Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Department:
Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology
Publication type:
Student thesis
Language:
Swedish
Level:
Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE credits
Uppsok:
samhälle/juridik
Pages:
38
Year of publ.:
2008
URI:
urn:nbn:se:su:diva-7460
Permanent link:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-7460
Subject category:
Psychology
SVEP category:
Psychology
Keywords(sv) :
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, Psykofysiologi, dismantlingstudie, ögonrörelser
Abstract(sv) :

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, har i psykoterapiforskning visats vara en effektiv behandlingsmetod av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Däremot är ögonrörelsestimuleringen, som är ett centralt moment i metoden, kontroversiell och dess funktion inte klarlagd.

I föreliggande undersökning randomiserades trettiosex friska försökspersoner till en av tre stimuleringsbetingelser: ögonrörelsestimulering, taktil stimulering eller orörligt visuellt stimuli (kontrollgrupp). Stimuleringen kombinerades med imaginär exponering, negativ och positiv. Utfallet av experimentet mättes i olika fysiologiska mätparametrar, samt självskattningar av obehagsnivån (SUD). Resultaten visade signifikant högre hudkonduktansnivå vid ögonrörelsestimulering jämfört med kontrollgruppen, relaterat till aktivering av det sympatiska nervsystemet. Inga signifikanta gruppskillnader fanns i de övriga mätningarna. Mönstret av autonom aktivering kan tyda på att ögonrörelsestimuleringen utlöser eller förstärker en orienteringsrespons, vilket vissa teoretiker föreslagit är den verksamma mekanismen i EMDR. Dock behövs fortsatt forskning för att förstå denna verkan, samt koppling till terapeutisk effekt.

Presentation:
2008-03-17
Supervisor:
Wiens, Stefan (Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology)
Examiner:
Smedler, Ann-Charlotte (Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology)
Available from:
2008-03-25
Created:
2008-03-25
Statistics:
664 hits
FILE INFORMATION
File size:
1456 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
fulltext
Statistics:
1607 hits