Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Stormusslor i Kilaån 2004 och 2005: Utbredning av tjockskalig målarmussla och flat dammussla hotstatus samt åtgärdsförslag till bevarande i Kilaådalen
2005 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Förord

Kilaån ligger i sydvästra delen av Södermanlands län och utgör en sammanbindande länk mellan Kolmårdens skogar, Kiladalens åkermark med omgivningar samt Östersjön. Dalgången är runt tre mil lång och ån omges av mycket produktiva åkrar med finkorniga jordarter men också av betesmarker på de mer fuktiga delarna.

Kilaån är en mycket värdefull å med stor variation i både flora och fauna. Den är det artrikaste vattendraget i Södermanland beträffande stormusslor. Sju av de i Sverige förekommande åtta arterna är funna här (endast vandrarmusslan saknas). Musslorna fungerar som effektiva biologiska reningsfilter i vattendraget. Om tätheten av musslor är tillräckligt hög kan dessa dagligen filtrera en stor del av vattenvolymen. Det innebär att musslorna har en mycket viktig funktion för reningen av vattnet innan det når Östersjön. Musslorna filtrerar bort grumlande partiklar och därmed indirekt även närsalter och bidrar till en bra vattenkvalitet.

Denna rapport baseras på de inventeringar av stormusslor som genomförts av Marmar Nekoro och Helena Sundström under 2004 och 2005. Syftet har varit att kartlägga förekomst och utbredning, skatta populationernas täthet samt utreda om föryngring sker i musselbestånden. Inventeringen har fokuserat på de rödlistade stormusslorna tjockskalig målamussla (Unio crassus) och flat dammussla (Pseudanodonta complanata).

Liknande inventeringar har genomförts i ett antal vattendrag i östra Sverige från Skåne till norra Uppland för att ge underlag till det åtgärdsprogram för bevarande av tjockskalig målarmussla som tas fram under hösten 2005 med Stefan Lundberg, Ted von Proschwitz och Jakob Bergengren som författare. Åtgärdsprogrammet ingår i den storsatsning för hotade växter och djur som Naturvårdsverket och länsstyrelserna genomför med syfte att till år 2015 minska antalet hotade arter med 30%. Åtgärdsprogram har visat sig vara framgångsrika verktyg för att förbättra situationen för hotade arter. Totalt ska 210 åtgärdsprogram för över 500 arter tas fram.

Länsstyrelsen i Södermanlands län har ansvar för att åtgärdsprogrammet för tjockskalig målarmussla tas fram och att de åtgärder som föreslås genomförs nationellt under programmets giltighetstid (2006-2010).

Håkan Lundberg Koordinator för arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Abstract [sv]

Sammanfattning:

Mål & syfte

Studien har haft som syfte att på ett mer systematiskt sätt kartlägga förekomst och reel lutbredning av stormusselfaunan i Kilaån med tonvikt på tjockskalig målarmussla och flatdammussla. Dessutom har vi försökt utreda om föryngring sker.

Det inventerade området omfattarca 30 km åsträckor i Ålbergaån, Vretaån, Kilaån samt Hannsjöbäcken. Totalt inventerades 54 lokaler (Figur 3) med en sammanlagd yta om 5770m2.

Resultat

Kilaån har med avseende på stormusselfauna hög artdiversitet. Under inventeringarna påträffades sex av sju i Sverige naturligt förekommande arter (Tabell 1). 

Abstract [en]

Aim of the study

The aim of this study was to investigate the status regarding distribution and species composition of major mussels in the Kilaå River in the Province of Södermanland, Eastern Sweden, with special emphasis on rare and red listed species.

Earlier studies have revealed that all seven naturally occurring species have been found in the Kilaå River System. The findings of the pearl mussel (Margaritifera margaritifera) are only of shells, and the species is probably extinct in the river system. The Kilaå River System thus has an exceptionally rich diversity of major mussels, giving the River System a very high national and international conservation value.

Results

The Kilaå River System was found to have rich mussel species diversity, with findings of six of the seven species naturally occurring in Swedish waters.

These were thick-shelled river mussel (Unio crassus), depressed river mussel (Pseudanodonta complanata), common painter mussel (Unio pictorum), bulbous river mussel (Unio tumidus), larger pond mussel/swan mussel (Anodonta cygnea) and common pond mussel/duck mussel (Anodonta anatina).

Place, publisher, year, edition, pages
Nyköping, 2005. , 31 p.
Series
, Länsstyrelsen i Södermanlands län Rapportserie, ISSN 1400-0792 ; 2005:8
Keyword [en]
IUCN, red list, freshwater mussel, species diversity, threatened, Natura 2000, reproductive strategy, programme of measures, ecosystem, biota, conversation value
Keyword [sv]
stormussla, utbredning, tjocksksalig målarmussla, flat dammussla, hotstatus, storleksklass, föryngring, population, reproduktion, fridlyst, rödlistad, inventering, artdiversitet, IUCN, biotopkartering
National Category
Ecology Zoology
Research subject
Systems Ecology; Systems Ecology
Identifiers
URN: urn:nbn:se:su:diva-128721OAI: oai:DiVA.org:su-128721DiVA: diva2:916179
Projects
Åtgärdsprogram för hotade arter
Funder
Swedish Environmental Protection Agency
Available from: 2016-04-01 Created: 2016-04-01 Last updated: 2016-04-01

Open Access in DiVA

No full text

Other links

http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/Sv/publikationer/2005/Pages/2005_8_1.aspx

Search in DiVA

By author/editor
Nekoro, Marmar
EcologyZoology

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 3 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link