Change search
Refine search result
123456 1 - 50 of 299
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abdallah, Laila
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  ICT-Based Learning in Knowledge Intense Micro-Sized Enterprises2003In: 2nd International Conference on Multimedia and Information and Communication Technologies in Education 2003: Advances in Technology-Based Education: Toward a Knowledge-Based Society, Proceedings of the 2nd International Conference on Multimedia and Information & Communication Technologies in Education / [ed] J. A. Mesa González, Antonio Méndez Vilas (eds.), 2003Conference paper (Other academic)
 • 2.
  Abduljebar, Semiha
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Matematik i förskolan: En studie om yngre barns matematik utifrån ett sociokulturellt perspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Acar, Patricja
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Lundberg, Jonas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Om barn i skolan med ADHD: Pedagogers erfarenheter av att arbeta med barn med ADHD2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att se vad olika sorters pedagoger inom skolan skulle kunna berätta och beskriva om vad de har för erfarenhet och om arbetet med elever med diagnosen ADHD, vilka utmaningar som möts och vilka arbetssätt som kan användas. Kvalitativa intervjuer var den metod som användes, och intervjuerna spelades in med mobiltelefon för att inte missa vad pedagogerna från de fyra olika skolorna som intervjuades berättade och beskrev. Som teoretiskt perspektiv valdes behaviorismen som användes som analysverktyg för analysen. Resultatet visar att det inte bara finns ett arbetssätt pedagogerna använder utan av flera olika metoder. Den visar även deras erfarenheter och utmaningar av- och i skolan. Pedagogerna menade också att det finns många utmaningar i mötet med barn med ADHD, då ett barn som har ADHD sällan bara har en renodlad ADHD utan även någon tilläggsdiagnos eller språkstörning. Det man kan säga är att det krävs mer kunskap om ADHD för att vidare hitta lämpliga arbetssätt, att använda sig av rätt verktyg för att vidare kunna nå ut till alla elever och inte enbart de så kallade "normal klassade" barnen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Adami, Rebecca
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Toward Cosmopolitan Ethics in Teacher Education: An Ontological Dimension of Learning Human Rights2014In: Ethics and Education, ISSN 1744-9642, E-ISSN 1744-9650, Vol. 9, no 1, p. 29-38Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is a globalization trend in teacher education, emphasizing the role of teachers to make judgments based on human rights in their teaching profession. Rather than emphasizing the epistemological dimension of acquiring knowledge about human rights through teacher education, an ontological dimension is emphasized in this paper of what it means to become a professional teacher. An ontological dimension of ‘learning to become’ can be captured in critical examination of a cosmopolitan awareness of teachers in relation to judgment and justice. I read the critique through studies on human rights in teacher education, which transforms notions of openness and respect in relations marked by difference.

 • 5.
  Ahlinder, Hanna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Didactic Science and Early Childhood Education.
  Öberg, Camilla
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Didactic Science and Early Childhood Education.
   Vilka mål står till grund för planeringen av NO-undervisning för de tidiga åldrarna? : En undersökning med lärares uppfattningar i fokus.2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

  This study aims to deepen the understanding of which opinions and perceptions the teachers in the study have about the national goals, as well as local, when they plan their lessons in science studies for the younger ages. We wish to illustrate which goals these teachers find most important, their opinions on how they use these and how the different goals affect their design of teaching. The study also aims to examine which syllabuses, national or local, the teachers believe have an effect on their planning. 

  Data were collected by interviews with four teachers, combined with questionnaires sent to 25 teachers teaching in science studies in forms 1-6. To analyse the data, key terms from Vygotsky and a sociocultural theory was used, such as situated learning, artifacts, the zone of proximal development, thinking in group and mediation. The data was also interpreted and examined by recent studies regarding this subject. 

  The results show that the teachers find their own knowledge, the national syllabus and their colleagues as most important for their planning. Approximately half of the group of teachers, who answered the questionnaire, expressed that their school has a local syllabus, but only a few of these state that they find this document important for their planning. The interviews, however, showed that these documents were regarded as very important by the teachers using them. The teachers also claimed that too little time was set aside for working with the local and the national syllabus.

  The study also showed that goals to strive for were considered most important and influential on the teacher’s design of lessons in science. The teachers however expressed that they find these goals hard to understand and pursue.

  The results also show that when working on goals to strive for, discussions in groups, experiments and observations were the most used methods.  

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Ahlquist, Eva-Maria
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Didactic Science and Early Childhood Education.
  Gynther, Per
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Didactic Science and Early Childhood Education.
  Positivism med mänskligt ansikte* Montessoripedagogikens idéhistoriska grunder2006In: Locus* Tidskrift för forskning om barn och ungdomar, ISSN 1100-3197, no 2, p. 51-57Article, book review (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sedan 1920-talet har det funnits montessoriskolor i vårt land och dessa har under tidens gång influerat såväl förskolans som grundskolan utveckling. Den första skrift som behandlar pedagogiken på svenska kom ut redan 1923 och utlöste då en livlig debatt. Därefter har det varit tunt med publikationer om pedagogiken på vårt språk. Det är därför glädjande att Christine Quarfoods bok Positivism med mänskligt ansikte har publicerats dock ifrågasätter recensenterna författarens underliggande tes.

 • 7.
  Ahlquist, Eva-Maria
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Didactic Science and Early Childhood Education.
  Gynther, Per
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Didactic Science and Early Childhood Education.
  Gustafsson, Christina
  Montessoripedagogik*: En pedagogik för världens alla barn2005In: Boken om pedagogerna, Liber, Stockholm , 2005, p. 148-169Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Boken är en aktuell och mångfacetterad beskrivning av vårt pedagogiska arv och dagens skolverklighet. Viktiga frågor som rör utbildningens innehåll, form och mål har fått en särskilt framträdande plats. Kapitlet presenterar Montessoripedagogikens filosofiska idé och gör nedslag i den praktiska tillämpningen från förskola till grundskolans senare år.

 • 8.
  Ahlén, Barbro
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ekström, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Samtalets dilemma: Vägledning som instrument vid sjukfrånvaro2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Counselling is one of the most commonly utilized tools in the work place. The purpose of this paper is to explore how four employers utilize early counselling sessions related to absences due to illness. A qualitative research method has been used and four human resource managers have been interviewed. The research questions have been divided into three categories: the counselling structure, the counselling model and the counselling dilemmas. The interviews have been transcribed and processed through these three categories. The results show that most employers are positive regarding conducting initial counselling sessions related to work absences. The experience of the session can vary depending on one’s role in the counselling session. Counselling sessions related to short term work absences are impacted by labour legislation, changes in the workplace, the company culture, and the amount of power held by the person who conducts the counselling session. One of the conclusions of this study is that it is difficult to combine initial counselling sessions regarding work absences with career counselling 

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Akbaryian, Hoda
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Kahlin, Sara
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Traumatiserade barn från krig: -        En studie om vad två pedagoger och en psykolog berättar om sina möten med dessa barn2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete har vi valt att forska om krigets inverkan på barn vilket blev vår utgångspunkt till syftet. Syftet blev att undersöka vad två pedagoger och en psykolog berättar om krigets inverkan på traumatiserade barn från krig. Vi har i litteraturöversikten presenterat olika faktorer som kan påverka barnens utveckling som exempelvis trauma, posttraumatisk stress och kris. Vi har även valt att presentera olika pedagogiska och psykologiska metoder som visar på hur man kan bearbeta barnens traumatiska upplevelser. Vi valde att intervjua två lärare och en psykolog för att ta del av deras erfarenheter kring arbetet med traumatiserade barn från krig. Vi började med att läsa mycket litteratur om krigets påföljder och dess effekter för barnen. Sedan bestämde vi oss för att intervjua två pedagoger och en psykolog för att få en bild av verkligheten. Litteraturen stämde överens med praktiken men vi upptäckte en ny viktig aspekt som människor tidigare kan ha förbisett. Den nya viktiga aspekten visade sig vara pedagogers personliga behov i arbetet med traumatiserade barn. Pedagogerna går in i en nära personlig relation till barnen. Psykologen lägger tonvikt på det psykiska medan pedagogerna visar sina erfarenheter som bygger på ett pedagogiskt synsätt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Alas, Serkan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Yavuz, Funda
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lärare och läsinlärning i två skolmiljöer2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår uppsats behandlar skolämnena svenska och svenska som andraspråk och olika lärares arbetssätt i två skilda skolmiljöer. Syftet med arbetet var att granska hur lärare arbetar med läsinlärning d.v.s. vilka metoder lärare använder i sin undervisning och hur deras organisation av läsundervisningen går till. Vi ville studera om det fanns skillnader respektive likheter vad gäller lärares arbetssätt inom ämnena svenska och svenska som andraspråk. Läroplanens strävansmål nämner bl.a. att "skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra" (Läroplanen 1994, s. 9).

  I den ryske psykologen och läraren Lev Vygotskij (1896-1934) har vi hittat ett pedagogiskt tankesätt, där eleven ses i sitt sammanhang och där läraren anpassar sin undervisning så att eleven får möjlighet till utforskande och lärande. Vilket vi genom observation har studerat för att få en inblick om lärare brukar Vygotskijs teorier i praktiken. Vygotskijs sociokulturella perspektiv betonar även att språket och den sociala miljön påverkar- och kan påverka den kognitiva utvecklingen. Begreppet proximal utveckling innebär, inom denna kunskapsteori, att barnet klarar av att lösa uppgifter som är "snäppet över" den egna kunskapsnivån om någon med större erfarenhet hjälper barnet. Denna person kan vara en vuxen eller ett barn. I den här uppsatsen är det läraren som står i fokus d.v.s. hur lärare organiserar undervisningen för att anpassa den till elevernas kunskapsnivå samt hur lärare hjälper elever att gå vidare med en uppgift som de har svårigheter med. Vilket inom Vygotskijs perspektiv nämns för den proximala utvecklingszonen.

  För att få svar på våra forskningsfrågor utförde vi vår fältstudie under två veckor i år 1, då vi intervjuade fyra lärare och observerade deras organisation av läsundervisningen. Resultatet visade på stora likheter mellan samtliga lärares arbetssätt, bl.a. att de använde den traditionella metoden och LTG-metoden i sin läsundervisning. Den största skillnaden mellan de två skolorna i vår undersökning var lärares organisering av undervisningen. Skillnaden synliggjordes under observations- samt intervjutillfällen då lärare i skola A valde att arbeta mer abstrakt. Detta genom att t ex beskriva en skog, hur en skog ser ut och låta eleverna gissa vad det är hon beskriver samtidigt som hon artikulerar bokstaven s flera gånger. I jämförelse med lärare i skola B som arbetade med konkreta material genom att t ex visa en bild på en skog för att så småningom stimulera eleverna till abstrakt tänkande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Alas, Serkan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Yavuz, Funda
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lärare och läsinlärning i två skolmiljöer: Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur lärare kan organisera läsundervisningen samt vilka uppfattningar lärare har om läsinlärning2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Lärare och läsinlärning i två skolmiljöer
 • 12.
  Alm, Karin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Ahlström, Adam
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Lärorika barn leka bäst: Ideologiska dilemman i pedagogiska planeringar för fritidshemmet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur personal i fritidshemmet kategoriserar barn och hur pedagogisk styrning tillämpas i de pedagogiska planeringar som formuleras för fritidshemmets verksamhet. Med bakgrund i fritidshemmets unika position som tar avstamp i att skapa en meningsfull fritid för barn är det relevant att undersöka detta, i synnerhet då fritidshemmet genomgår stora förändringar. Denna studie har genomförts med utgångspunkt i de pedagogiska planeringar personal formulerar för fritidshemmets verksamhet. Utifrån ett diskursanalytiskt förhållningssätt belyser studien flera ideologiska dilemman som uppstår i materialet. Vidare beskrivs vilka olika val personalen i fritidshem gör när de ställs inför dessa ideologiska dilemman. Konsekvenserna av de val som personalen gör påverkar och formar den diskursiva porträtteringen av barnet och vad det ges för förutsättningar för att vara delaktigt i skapandet av sin egen meningsfulla fritid.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Anastasiadou, Galini
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Nordstedt Ahlbäck, Emma
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Att integrera flerspråkighet i förskolan: Införandet av det engelska språket i svenska förskolor2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår undersökning syftar till att se hur två förskolor arbetar med flerspråkighet och hur barn, pedagoger och föräldrar ställer sig till att införa ett nytt språk, i detta fall engelska, i förskoleverksamheten. Vi har genomfört vår undersökning genom att gå till två förskolor och introducera språket med hjälp av engelska sånger och rörelselekar. Under studiens gång har vi utgått från ett sociokulturellt perspektiv och haft tidigare forskning som inbegriper barns språkinlärning i åtanke.

   

  Vår studie genomfördes på två förskolor i Stockholmsområdet. Den ena förskolan befinner sig i en förort i södra Stockholm och de flesta barn har annat modersmål än svenska. Den andra förskolan är belägen i Stockholms innerstad och har få barn med annat modersmål än svenska. Detta urval gjordes för att få syn på eventuella skillnader och likheter eftersom barnen på förskolorna har olika språkliga bakgrunder.

   

  Vi har använt oss av kvalitativa metoder för vår datainsamling och sedan analyserat våra resultat med hjälp av våra frågeställningar. Vi fann att om en positiv inställning till språket finns i verksamheten och dess omgivning kan införandet av språket inte vara så krävande för pedagogerna. Genom att införa ett språk i verksamheten på ett roligt och lustfyllt sätt blir det glatt mottaget av både barn och pedagoger.

   

  Då vi i vår kommande profession kommer att möta flerspråkiga barn ville vi se hur man arbetade med flerspråkighet i de utvalda förskolorna.

  Download full text (pdf)
  Att integrera flerspråkighet i förskolan
 • 14.
  Andersson, Anne
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education. Stockholm University.
  Stenberg, Malin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education. Stockholm University.
  Att anpassa undervisningen efter individens förutsättningar och behov: en studie om individualisering och individanpassning2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna studie är att lyfta fram hur specialpedagoger och klasslärare arbetar med individualisering och individanpassning för alla elever och tydliggöra vilka strategier yrkesgrupperna använder sig av för att individualisera och individanpassa. I Lpo 94 står det att: ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (s.4). Genom att ha gjort sju kvalitativa intervjuer, med fyra specialpedagoger och tre klasslärare, och studerat olika författares teorier om individualisering har vi försökt att se över goda strategier i att individualisera och även problematiserat dem. Goda strategier som framkom var bland annat att arbeta multisensoriskt, se över elevens styrkor samt att ha tillgång och använda sig av rätt hjälpmedel. Genom ledande frågor har vi undersökt ifall författarnas teorier förekommer i pedagogernas arbete, vilket de gjort i olika former. Resultat visar på att individualisering ger möjligheten att nå alla elever, men att denna möjlighet påverkas av bland annat gruppstorlek, ekonomi och tid. Vi ville också se ifall det finns resurser för att individualisera för alla elever i den kommunala skolan eller om det behövs specifika skolor för exempelvis elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Utifrån denna studie kom vi fram till att resurserna finns, men att det handlar om att förvalta dem rätt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Andersson, Bengt-Erik
  et al.
  Stockholm University, The Stockholm Institute of Education, Department of Human Development, Learning and Special Education(LHS).
  Malin, Rohlin
  Faculty of Science, Department of Education in Arts and Professions.
  Skola-skolbarnsomsorg i samverkan: Skol-bom, Utvärdering av skola - skolbarnsomsorg1997Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 16.
  Andersson, Bo
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Education in Arts and Professions.
  Alm-Sieurin, Elisabet
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Education in Arts and Professions.
  Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi: Elevers studiesituation inom några yrkesförberedande gymnasieprogram2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING: Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - En studie om hur elever inom de gymnasiala yrkesförberedande programmen med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi upplever sin studiesituation. Uppsatsen är ett resultat av vår undersökning gällande vad begreppet dyslexi innebär, tidigare och nuvarande forskning inom området, hur gymnasieelever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi upplever sin studiesituation samt hur lärarna anpassar sin undervisning för elever med dessa svårigheter. Vi har även undersökt om elever och lärare har kännedom om de kompensatoriska hjälpmedel som finns till deras förfogande på ett gymnasialt yrkesförberedande program i en gymnasieskola i Sverige.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Andersson, Rose Marie
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Norling, Erik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Val av inskolningsmetod i förskolan2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns i huvudsak tre olika metoder för inskolning av små barn i förskolan, men inte mycket forskning i ämnet. Utifrån populärvetenskaplig litteratur och facktidskriftsartiklar kan man sammanfatta de metoder som finns som föräldraaktiv introduktion, traditionell inskolning och individuell inskolning. Det övergripande syftet med undersökningen är att kartlägga hur inskolningen går till i ett antal kommuner i Sverige. Till grund för undersökningen ligger tre frågeställningar. Dessa rör vilken metod man använder vid inskolning, hur inskolningen går till, vem som bestämmer och vad som avgör att en viss metod används. Ansatsen i studien är kvantitativ och frågorna ställs genom en enkätundersökning. Undersökningsgruppen består av 43 förskollärare och 43 förskolechefer som arbetar vid huvudsakligen kommundrivna förskolor i Stockholm, Malmö, Norrköping, Skellefteå, Mariestad och Uppsala. Undersökningen tittar på trender och tendenser i svaren från de tre huvudfrågorna. Resultaten visar både likheter och olikheter mellan kommunerna och mellan förskollärares och chefers svar. Huvudresultatet är att den föräldraaktiva introduktionen är den mest frekventa i hela landet. Det vanligaste är att man skolar in flera barn åt gången, att man har en utsedd ansvarspedagog för inskolningen och att man skickar ut information till föräldrarna innan inskolningen börjar om hur den kommer att gå till. Arbetslaget och förskolechefen är de som oftast bestämmer vilken metod som används. Informationskällor till beslutet är oftast litteratur och beprövad erfarenhet för förskollärarna, och facktidskrift, litteratur och beprövad erfarenhet för cheferna.

  Download full text (pdf)
  Val av inskolningsmetod i förskolan
 • 18.
  Aras, Elizabet
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Early Opportunities for Quality Learning: A Comparative Study of Swedish Preschools' Language Practice2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish preschool is internationally known for its high quality. Children in Sweden are given early educational opportunities to learn and develop prior to their school start. The Swedish preschool activity should include an overall language developmental approach; however, studies show that the children's conditions for language instruction vary intra-nationally. While the Swedish preschool curriculum reflects on children's desire to learn, the preschool staff should be aware of their own practical theory in order to arrange for learning. Research show that early childhood education of high quality benefits children's future school results. Thus, this research aims at studying children's opportunities for quality learning and development in the Swedish preschool, by exploring the content of preschool teaching. The role of the preschool is to provide all children with an education of high quality. This study aims at investigating what quality can mean in terms of preschool language instruction. To generate an understanding of quality, the study focuses on the structure and process inputs in six public preschools and two municipalities. To provide insights about the preschools' practices, a qualitative approach has been used to conduct interviews with preschool heads and employees from education administrations, as well as questionnaires with preschool staff and observations of learning environments. As the quality inputs vary between the preschools and municipalities it affects the outputs of the children's language development. This research makes it evident that the outcomes are mainly dependent on the preschool staff's abilities and competences of implementing development.

  Download full text (pdf)
  Elizabet Aras
 • 19.
  Aras, Elizabet
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Shamoon, Stephanie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  En glimt av hur barnsynen speglas inom två olika länder: En jämförande studie mellan en förskola i Sverige och en förskola i USA2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Arizcurinaga, Horea
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Varför hälsar du inte?: En studie i några muslimers tankar inför första mötet med en vägledare2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study’s purpose is to find out how important cultural competence is for the guidance of people with multicultural backgrounds. I also want to illustrate that what is seen as normal in one culture may mean something different in another culture. The study will also in some extent explore culture clashes and its problems in the guidance context. The method used in the study is qualitative and the five respondents were all practicing Muslims. The theoretical point in the study is the constructivist. The thesis shows that the individuals compromise with their religious beliefs in order to meet their daily needs. A conclusion is that cultural competence is necessary, but also that the counselors approach proved to be of significant importance.

  Download full text (pdf)
  Varför hälsar du inte
 • 21.
  Arnberg, Maria
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Pierre, Iréne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Grundskola eller särskola?: En undersökning om att välja skolform för barn med funktionsnedsättning2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Syftet med vår studie har varit att belysa hur föräldrar till barn med funktionsnedsättning som mottagits i särskolan resonerar kring val av skolform. Vi ville undersöka hur val av skolform kan gå till och vad som kan avgöra ett skolformsval. Vi ville också få insikt i om föräldrarna upplevde att de har/hade ett val och om valet fått några konsekvenser. Studien är baserad på kvalitativa intervjuer med föräldrar till barn med funktionsnedsättning som är mottagna i grundsärskolan.

   

  Vi har intervjuat föräldrar till tre barn. Genom intervjuerna fick vi ta del av gripande levnadsberättelser där föräldrarna kämpat för att deras barn ska få det stöd i skolan som de enligt lag har rätt till. Intervjuerna visade att föräldrarna upplever att val av skolform egentligen inte är/var ett val. Föräldrarna är oroliga för att deras barn inte ska få tillräckligt stöd om de går kvar i grundskolan. Det är i slutändan resurserna som avgör vilken skolform föräldrarna upplever sig kunna välja. Några föräldrar har haft sina barn i grundskolan under flertalet år och de upplever att deras barn inte fått sina behov tillgodosedda i grundskolan och att det har varit huvudanledningen till att föräldrarna valt grundsärskolan. Några föräldrar upplever att när deras barn börjar grundsärskolan finns det inte heller där tillräckligt med resurser. Alla föräldrar upplever att valet är/ har varit jobbigt.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Arsenio, Joshua
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Diversity and Democracy: Literature Selection and Its Assessment in IB English Classes: A Qualitative Case Study2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Literature selection and implementation for classes participating in the IB programmes of study face the difficulties of needing to provide a diversity of texts that fully engage a range of students. The texts are meant to meet broad goals of creating empathetic, global-minded thinkers who take responsibility not only for their own learning and apply that to the idea of responsible global citizenship. At the same time, students are meant to be prepared for success at local examinations, which at times challenges the very democratic, student centered principles promoted by the IB. Using the educational concepts of democracy, student-centered learning as a lens, this study found that teachers required a great deal of time and flexibility to analyze, update and maintain diverse literature lists that foster a variety of positive learning outcomes. It also found a need for students to be prioritized and have some level of impact on this process to be better communicated in order that they understood the full magnitude of their ability to affect the studied literature in specific, and that despite all efforts the contrast between student-centered, progressive principals in education and elitist practices in choosing literature was still an ongoing struggle.

 • 23.
  Arvidsson, Anne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Samarbete mellan hem och skola kring barn i behov av särskilt stöd: Föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar berättar om sina erfarenheter av samarbete med skolan2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Axelsson, Martin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  HR-medarbetares upplevelser kring spelprevention och policyimplementering på arbetsplatsen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The complex concept regarding harmful use of different nature, could be related to the use of alcohol, drugs or gambling. Such activities could affect the efficiency and productivity of an employee in a workplace environment in a negative way. At the request of the Public Health Agency of Sweden, a group of scientist was given the task to evaluate a project regarding education concerning problematic gambling. The purpose of the current study is to evaluate a project regarding education concerning gambling and gambling prevention, and was carried out by the organization Alna. Thematic analysis was used and collection of data was done with semi structured interviews, with ten HR-employees whose five organisations was included in the project Gambling and gambling preventive efforts directed towards the labour market. The results show that the methods and tools used by Alna is perceived as efficient and valuable by the participants. Some obstacles which works against efficient implementation of updated policies and guidelines were identified and these could consist of time constraints, under staffing or subordinated priority of the gambling issue per se. Furthermore it seems that the education project regarding gambling prevention performed by Alna has contributed to the development of policies and guidelines regarding harmful use of different kinds with focus on the gambling issue.  

  Download full text (pdf)
  HR-medarbetares upplevelser kring spelprevention och policyimplementering på arbetsplatsen
 • 25.
  Azimi, Sara
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Elmir, Azzeddine
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Nyanländ i svenska skolan - en fallstudie: Från kartläggning till förberedelse till reguljär klass2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  People are increasingly moving from one country to another, whether it be because of searching for new opportunities to work and study, or less voluntary movements such as fleeing wars and oppression. Upon arrival they become part of a structure in the receiving country, designed to facilitate their integration into the new country. Our study reflects voices from practitioners inside this receiving structure, in an attempt to elucidate some of the opportunities and challenges emerging inside the educational environment and processes concerning newly arrived students. Our contribution to the growing body of research is the case study presented here, in which we interviewed professionals who in some capacity affect the newly arrived students and their time in a school with which we are familiar, as we ourselves work at this school.

  Data was gathered in the form of semi-structured interviews conducted with individuals from several tiers of the structure surrounding newly arrived students, from a study counsellor to teachers working directly with students. Results from our findings are analyzed within the socio-cultural perspective, with emphasis on identifying obstacles and our theories on how to overcome them. Our informants expressed both strong commitments to fulfil newly arrived student needs as well as perceived deficits in knowledge and ability to do so.

  Download full text (pdf)
  newlyarrived_azimi_elmir
 • 26.
  Backe, Linnea
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Lasso, Elias
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  IKT i fritidshemmet: Fritidspersonals arbete med digitala verktyg2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Baginski, Sylwia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Söderberg, Tove
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Vad är språkstörning?: En studie av olika insatser kring barn med språkstörning.2008Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagoger och logopeder förhåller sig samt säger sig arbeta med barn som har språkstörning. Rapporten bygger på intervjuer genomförda med sammanlagt åtta personer. Samtliga av de intervjuade arbetar inom skolor med inriktning mot språk.

   

  I litteraturgenomgången har vi tagit fram olika synsätt kring barn i behov av särskilt stöd.

  Vi har särskilt lyft historiska, medicinska, sociologiska samt pedagogiska perspektiv.

  De olika läroplanernas synsätt på integrering har lyfts. Den litteratur som vi har studerat behandlar språkstörning och betonar faktorer som främjar ett fungerande arbetsätt för barn med detta funktionshinder.

   

  Resultatet av den empiriska studien visar att intervjupersonerna är samsynta kring hur omfattande och för individen unikt funktionshindret kan vara samt vad som krävs för att bli antagen till en språkskola. I studien framkommer även att pedagogerna säger sig tillrättalägga både miljö och sina metoder för att det språkstörda barnet ska få den hjälp som den är i behov av. Logopederna använder sig av på förhand standardiserade tester som till största del utförs enskilt.

  Värdegrund och förhållningssätt är av stor betydelse i arbetet med dessa barn.

  Studien visar också att skolorna arbetar olika, den ena utifrån ett inkluderande perspektiv och den andra utifrån ett segregerande perspektiv.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Barsch, Måna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  "Jag är en kämpekvinna": Utlandsfödda kvinnors upplevelser av arbetslivsinriktad rehabilitering2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study is about long-term sick, immigrant women’s experiences of the vocational rehabilitation that they have received and whether they feel it has been important, valuable and strengthening and if so in what way. The study was conducted with a qualitative method and consists of five semi-structured interviews with women aged 45-52 years, who were born in the Middle East and have lived in Sweden for more than 20 years. Common to all informants is that they have been diagnosed with fibromyalgia. The study shows that the women currently are in such bad condition that they are likely to be in a greater need for medical rehabilitation than vocational rehabilitation. They feel that multiprofessional rehabilitation programmes and counselling have been the rehabilitation efforts that have helped them most.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Bejnö, Hampus
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Bölte, Sven
  Roll-Pettersson, Lise
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Using a competency based model to improve prerequisites for implementation of EIBI: Insights and perspectives from Sweden2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  A prerequisite for effective implementation of early intensive behavioral interventions is a high quality learning environment. However, research to date suggests that the learning environment in community based Swedish preschools is not optimal for children with ASD. A brief overview of the Swedish early intervention support system will be followed by a description of the cultural adaption of the Autism Program Environment Rating Scale (APERS-PE). Furthermore, an ongoing comparative study involving 17 preschools will be described. All participating preschools have children enrolled in EIBI preschool programs, entailing that paraprofessionals and parents obtain supervision at habilitation centers. In addition preschool staff in the study’s experimental group receive monthly on-site coaching, and in-service training on evidence based practices and autism. Outcome measures include pre-post APERS-PE assessments, child engagement and adaptive behavior, and staff knowledge and self-efficacy. Preliminary findings indicate increased learning environment quality in the study’s experimental group as rated by APERS-PE.

 • 30.
  Bejnö, Hampus
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Roll-Pettersson, Lise
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Klintwall, Lars
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Clinical psychology.
  Långh, Ulrika
  Odom, Samuel L.
  Bölte, Sven
  Cross-Cultural Content Validity of the Autism Program Environment Rating Scale in Sweden2019In: Journal of autism and developmental disorders, ISSN 0162-3257, E-ISSN 1573-3432, Vol. 49, no 5, p. 1853-1862Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Increasing rates of autism spectrum disorder (ASD) and younger age at diagnosis pose a challenge to preschool intervention systems. In Sweden, most young autistic children receive intervention service in community-based preschool programs, but no tool is yet available to assess the quality of the preschool learning environment. This study adapted the Autism Program Environment Rating Scale Preschool/Elementary to Swedish community context (APERS-P-SE). Following translation and a multistep modification process, independent experts rated the content validity of the adaptation. Findings indicate high cross-cultural validity of the adapted APERS-P-SE. The cultural adaption process of the APERS-P-SE highlights similarities and differences between the American and Swedish preschool systems and their impact on early ASD intervention.

 • 31.
  Bejnö, Hampus
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Roll-Pettersson, Lise Renat
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Klintwall, Lars
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Långh, Ulrika
  Odom, Samuel L.
  Bolte, Sven
  Cross-Cultural Content Validity of the Autism Program Environment Rating Scale in Sweden2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Increasing rates of autism spectrum disorder (ASD) and younger age at diagnosis pose a challenge to preschool intervention systems. In Sweden, most young autistic children receive intervention service in community-based preschool programs, but no tool is yet available to assess the quality of the preschool learning environment. This study adapted the Autism Program Environment Rating Scale Preschool/Elementary to Swedish community context (APERS-P-SE). Following translation and a multistep modification process, independent experts rated the content validity of the adaptation. Findings indicate high cross-cultural validity of the adapted APERS-P-SE. The cultural adaption process of the APERS-P-SE highlights similarities and differences between the American and Swedish preschool systems and their impact on early ASD intervention.

 • 32.
  Belina, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Matematik är lätt! Eller?: En intervjustudie med speciallärare om hur de beskriver matematiksvårigheter.2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Massmedier utmålar den svenska skolan som i stadigt förfall. Enligt den senaste PISA undersökningen har resultaten i matematik försämrats jämfört med tidigare undersökningar. För att ge elever det stöd de behöver i matematik spelar kartläggningen av deras kunskaper en avgörande roll. En kartläggning behöver ge utförlig och entydig beskrivning av elevers kunskaper som förstås av alla inblandade parter. Denna studie undersöker hur speciallärare och specialpedagoger beskriver matematiksvårigheter samt om hur de upptäcker, kartlägger och organiserar stödundervisningen för elever i matematiksvårigheter. Studien visar att intervjuade speciallärare och specialpedagoger beskriver matematiksvårigheter på samma sätt som också återkommer i forskningen. De finner diagnosen dyskalkyli problematisk då den beskriver elevens matematiksvårigheter, men inte dess orsaker. Speciallärarna och specialpedagogerna ser ett mervärde av diagnosticering om de får veta vad de ska göra med en elev som har dyskalkyli. Även i fråga om väl utförd kartläggning är både forskning och informanter eniga om dess betydelse för stödundervisningens utformning. Speciallärarna och specialpedagogerna anser entydigt att många elever i matematiksvårigheter utvecklar känslomässiga blockeringar som gör det svårare att arbeta med matematik. De för också fram betydelsen av att förebyggande insatser införs redan när eleverna börjar lågstadiet. Studien visar att matematikundervisningen bör arbeta än mer med att utveckla elevernas förståelse för matematik.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Bellos, Natali
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Didactic Science and Early Childhood Education.
  Arevalo, Pamela
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Didactic Science and Early Childhood Education.
  "Får jag också vara bebis?": Om pedagogers roll och syn på miljöns betydelse för barns lek i förskolan2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att synliggöra pedagogernas roll i leken, samt deras uppfattning om miljöns betydelse för leken. För att kunna få en förståelse för pedagogernas roll i barns lek och sin egen syn på miljöns betydelse för leken, genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer med två pedagoger på två förskolor. De semistrukturerade intervjuerna innebär att vi hade en frågelista över det specifika temat som skulle beröras och en intervjuguide som kompletterades av följdfrågor (Bryman, 2007).   

  Förskolornas och pedagogernas namn är fingerade och kommer i texten att benämnas som förskolan Blåkulla, pedagogerna Birgitta och Barbro och förskolan Gläntan, pedagogerna Gunilla och Greta. Samtliga pedagogerna som intervjuats har genomgått en förskollärarutbildning. På Gläntan har pedagogerna arbetat noll till ett år som förskollärare och på Blåkullan har de arbetat elva till tretton år som förskollärare. För att öka förståelsen för barns lek, pedagogernas roll i leken samt miljöns betydelse för barns lek redovisas forskning från Sverige.  

  Undersökningen visade att pedagogerna anser att leken har en oerhörd stor betydelse för barnens sociala, språkliga och emotionella utveckling. Leken prioriteras i förskolorna Blåkullan och Gläntan och pedagogerna påpekar att den bör kombineras med andra, mer av vuxna, styrda aktiviteter. Beträffande pedagogernas roll i leken har det framkommit att det är en utmaning att delta i barns lek med barns villkor och på deras nivå. Pedagogerna betonar också miljöns betydelse för barns lek och menar att det är betydelsefullt att barnen får tillräckligt med rekvisita, material och inspiration från pedagogerna så att lekens innehåll berikas. Alla fyra intervjuade pedagogerna framhävde att deras roll i leken är att lotsa, hjälpa barnen att lösa konflikter i leken och utveckla sociala egenskaper som både samhället och föräldrarna värderar högt.

  Det har varit väldigt lärorikt att undersöka om barns lek och pedagogers roll i denna. Leken är en väldigt stor del i det pedagogiska arbetet och barnens liv. Vi hoppas därför att studien kan ge pedagogerna inspiration och nya insikter för att föra det lekpedagogiska arbetssättet framåt.  

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 34.
  Berg, Maria
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lovekrans, Åsa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Uppväxtvillkorens betydelse för studie- och yrkesvalen: En intervjustudie med personer med syskon med funktionsnedsättningar2011Independent thesis Basic level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study has been to investigate whether people with siblings that have disability have been personally affected when making choices about their studies and careers based on their upbringing with their siblings. The method chosen was qualitative data and consists of six interviews with people who are familiar with the chosen problem area. In conclusion, our results do not show a link between choices of study in relation to the sibling's disabilities. However a link was found between career choices, many choose to work in the area of health and well-being. This link was also found in literature we have researched, people living with disabled siblings have chosen careers and jobs within health and well-being.

  Download full text (pdf)
  Uppväxtvillkorens betydelse för studie- och yrkesval
 • 35.
  Berglund, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  The integration of Islam and Muslims in Public Schools: Challenges and Opportunities2018In: Nordic Education in a Democratically Troublesome time: Threats and Opportunities / [ed] Erik Amnå, Örebro: Örebro University , 2018, p. 28-30Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Since the bombings in London, Paris and Stockholm, public debate about Islam and Muslims has often focused on contradictions, conflicts, and contrasting value systems. On one side of this debate are those with a growing concern that immigrants with Muslim cultural backgrounds would be disloyal to their European homes, thus requiring increased monitoring, surveillance, and control. And on the other side are those who argue that the West’s Muslim populations have wrongly suffered from the increasing fear, intolerance, and suspicion generated by the international politics and terrorism of a small number of radicals. Such voices claim that there is a need not for monitoring and surveillance, but rather for the safeguarding of religious freedom and the right to equal treatment regardless of a group’s ethnic, cultural, linguistic, and/or religious background.

  In many countries these discussions have directed attention towards places of Islamic education such as Muslim schools, mosques, and Islamic organizations, with a focus on the often controversial and contested manner in which they have been depicted in the media, in public discourse, and, indeed, within Muslim communities themselves. Here it should be emphasized that issues surrounding the matter of how to transmit one’s religious tradition to future generations is crucial to the survival of any religious minority in any part of the world, making religious education both an essential and a challenging minority cultural aim.

  In a “Democratically troublesome time” international knowledge transfer and learning from each other, across national borders, can be of utter importance. For this reason, I will, in this paper: 1) present a typology of publicly funded pre-university Islamic education in Europe; 2) present some findings from my latest research project that deals with young Muslims Experiences of Islamic and secular education in Sweden and Britain; 3) point to some challenges and opportunities concerning the integration of Islam and Muslims in Public Schools on the basis of 1) and 2).

 • 36.
  Bergman, Bengt
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Didactic Science and Early Childhood Education.
  Att omskapa sin professionella identitet: Från polis till polislärare via intersubjektiva möten2009Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This licentiate thesis builds on the assumption that there is a shift in professional perspective when a police officer takes on the task of a police teacher in the Police Basic Education Training Programme. This shift of perspective is described as a professional process as well as a learning process, and the investigation focuses the reshaping of one’s professional identity.

  The investigation is based on focus group interviews with four different groups of police teachers in Växjö, Stockholm, and Umeå, where they were asked to talk about their task as police teachers. The analysis is built on theories from George Herbert Mead, Moira von Wright, and Ludwik Fleck about the importance of in-tersubjective interaction in the interpersonal or social perspective of construction knowledge about oneself as a subject and the surrounding world. Professional identity is defined as the way, consciously or unconsciously, an individual under-stands oneself as a professional; it is seen as an ongoing process shaped by con-tinuous intersubjective meetings with others in a changeable world. Professional, personal and possibly tacit knowledge is in that aspect developed and may be pos-sible to articulate in the right environment, for example within focus groups.

  The findings indicate that the change of professional task of the police teachers affects their understanding of themselves as professionals, i.e., their professional identity. The development of new professional and personal knowledge is due to the ability to reflect on the outcome of the intersubjective meetings with students and other teachers. This change of professional identity of the police teachers complicates their mission in two aspects. First, the denial of the relationship with the students as colleagues could be in conflict with the expectation from the stu-dent police officers. Secondly, the gap in knowledge about police work between the reflected personal knowledge of the police teachers and the student police offi-cers’ knowledge built on movies and books makes it difficult to meet the students at their level. This situation demands opportunities for police teachers to discuss their tasks with other teachers on campus, in the context of intersubjective meet-ings.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 37.
  Bhardwaj, Nathalie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Kan du hänga upp jackan själv: en studie om språkstimulering på förskolan2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta självständiga arbete på 15 högskolepoäng behandlar språkstimuleringen mellan pedagoger och barn som är mellan ett och tre år i förskolan. Arbetet beskriver även talutrymmet mellan barn och pedagog. Det perspektiv som spelar en central roll i arbetet är den sociokulturella perspektivet, den belyser kommunikation och sampel som finns mellan barnet och människor i deras närhet och hur stor påverkan de har på barnet i deras kommande språkutveckling.

  Syftet med undersökningen har varit att ta reda på hur pedagoger i förskolan arbetar med att stimulera barns samtal i tre olika omsorgssituationer; på– och avklädning, toalettbestyr och måltidssituationer. Jag utför arbetet genom observationsstudier under ett antal besök på en småbarn – och storbarnsavdelning i förskolans verksamhet.       

  De forskningsfrågor som den här studien utgått ifrån är: (1) Hur initieras samtalen? (2) Hur är talutrymmet fördelat mellan pedagoger och barnen? (3)Vilken typ av frågor ställs? (4) Vilken typ av samtal förekommer?

  I teoridelen har jag skrivit om språk, språkutveckling, språkstimulering som är kopplat till resultatet. Genom observation kunde jag identifiera att det skedde olika typer av samtal: ”här och nu samtal”, samtal som har hänt och ska hända i förskolan. Jag har i min undersökning använt mig av kvalitativ forskningsmetod. Den empiririska delen av studien består av observationer av samtal och har för avsikt att svara på mina frågeställningar.

  Resultatet jag kom fram till var att pedagogernas samtal med barnen initierades ofta med öppna frågor. Observationerna visar att pedagogerna stimulerade barnens språkutveckling genom att låta barnen få det talutrymme de behövde samt genom att repetera vad barnen sade fast på korrekt sätt.

 • 38.
  Björkholm, Eva
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Centre for Teaching and Learning in the Humanities (CeHum). KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
  Unpacking the object of learning2015In: International Journal for Lesson and Learning Studies, ISSN 2046-8253, E-ISSN 2046-8261, Vol. 4, no 3, p. 194-208Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – Knowledge concerning the meaning of the object of learning is an important contribution of Learning study. The purpose of this paper is to generate this kind of knowledge and show how it can be developed and refined in the different phases of a Learning study.

  Design/methodology/approach – The paper reports on a Learning study in primary technology education conducted with students aged six to seven years old, with the aim to explore a specific object of learning; to construct a linkage mechanism for transferring and transforming movement.

  Findings – The findings show several aspects to discern by the learner in order to grasp the object of learning and reveal how this knowledge was gradually developed during the Learning study. The presumed aspects, those identified in the pre- and post-test, as well as how they were elaborated in the lesson contributed to refining the meaning of the object of learning.

  Originality/value – In Learning study, knowledge concerning the meaning of the object of learning is generated. By empirically demonstrating the development and specification of this knowledge during a Learning study, this paper will contribute to the discussion of knowledge products from Learning studies as well as to knowledge concerning what there is to know in order to develop a specific capability in technology education.

 • 39.
  Björnbom Ahlinder, Eva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  "Ingen ordning på allting, hela golvet fullt i både väggar och tak": En observationsstudie av en svensk förskolas inomhusmiljö2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vad finns det för material på förskolorna? Hur ordnas meningsfulla och inspirerande miljöer för barn i förskolan? Det är några av frågorna som jag undersökt i min studie om förskolans inomhusmiljö. Fler forskare har studerat miljön i förskolan bland annat Nordin-Hultman och Trageton som gjort studier om förskolans miljö och material och som inspirerat mig till min undersökning. Metoden i min studie har varit observation där jag använt mig av loggbok. På flera avdelningar upplevs materialet vara sparsamt och begränsat och förskolans rum saknade även förvaringsmöjligheter vilket gjorde att mycket av materialet inte fanns tillgängligt för barnen. På alla avdelningar fanns ett basutbud av material som lego, duplo, färgkritor, papper, spel och pussel. Både mängd och variation av materialet skilde sig från avdelningarna. I förskolan är det viktigt att tänka på hur man utformar och gestaltar miljön för barnen. Materialet spelar även det en stor roll för att det ska bli meningsfullt och lärande för barnen.

 • 40.
  Blank, Iréne
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Fridén, Magdalena
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  “Man kan ju inte vara kunnig innan man fått en chans att lära sig”: En studie om byggbranschens upplevelser av yrkeselevers yrkeskunnande2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate what building and construction workers who mentor students from the vocational-education program of building and construction think about the students’ vocational skills. The study also hope to ascertain whether the construction workers have noticed any difference in the students’ vocational skills after the school reform of 2011. As aspiring guidance counsellors we aim to play the role of a bridge between the students and their chosen field of employment. For guidance counsellors it is important to have a solid grasp of the values and views found in different fields of employment and to manage the expectations of the students. For this study, we used a qualitative method in which we interviewed ten mentors on construction sites across the county of Wermland. The content of the interviews was later analysed and compared to Illeris’ theory of knowledge and competence. As a theoretical framework, we also used Bourdieu’s theory of Habitus. The results show that the mentors had difficulty defining vocational skills in a meaningful and concise manner, which leads to students finding it difficult to know what is expected of them. The characteristics of the students are better defined in Bourdieu’s theory of habitus. The results also revealed that the mentors did not have a clear picture of what was expected of a student and did not understand fully what the student would need to learn in order to pass the relevant examinations at the end of the course. We hope that this study will contribute to a clearer understanding of the role of the guidance counsellor, which in this case is to act as a bridge between those already working in the construction industry and the students hoping to work within the construction industry after they have graduated.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Blomberg, Catarina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Thorell, Ida
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Kommunikation i samspel: Om informationsförmedling mellan studie- och yrkesvägledare & föräldrar2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Parents’ commitment to their children’s education is a factor for success and it is important that the cooperation between the school and the parents is as good as possible. What difficulties can emerge in communicating with each other? Is it possible to prevent communication problems in order to make the information more accessible? This study is an investigation in how information is communicated between parent and school and also how this information could be developed in future. The data gathering of this work is done through an inquiry by e-mail. In contradiction to other research presented in this paper the counselors, in this study, mean that many parents lack in commitment as they are not attending meetings at school. Since the guidance counselor has a duty to inform the students as well as their parents and the information is very difficult to understand; the counselors would appreciate it if they could get support in finding new solutions to this problem.

 • 42.
  Blomfeldt, Elin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Janhans, Anette
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Att lära tillsammans: En studie om hur TAKK utvecklas i grundsärskolan2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den vanligaste undervisningssituationen inom grundsärskolan har enligt forskningsöversikter varit en-till-en situationer. Detta har även gällt inom ämnet kommunikation som förutsätter samspel. Utifrån det aktuella forskningsläget inom TAKK (tecken som alternativt kompletterande kommunikation) framkommer att elever oftast kommunicerar med vuxna då de saknar tecken/metoder för att kommunicera med jämnåriga. Utifrån detta väcktes ett intresse att undersöka om ett sociokulturellt perspektiv på lärande kan påverka utveckling av elevernas kommunikation med TAKK. Studiens syfte är att undersöka om elever med utvecklingsstörning kan gynnas av att undervisas i TAKK i samspel med andra i en kontext där teckenförståelsen är en förutsättning för delaktighet. Studiens metodansats var aktionsforskning och inspelade reflekterande fokusgruppssamtal och film användes dokumentation.

  Studiens resultat visar att samspel ökar arbetsglädje, möjlighet till kommunikation och TAKK-kunskap hos både elever och pedagoger. Resultaten visar en tydlig förändring av inställningen till elevers utvecklingsmöjligheter, lärande i samspel och TAKK som medierande kommunikation. Hos eleverna noterades en ökad kunskap om TAKK, delaktighet och kommunikationsmöjligheter.

  Det konstateras att AKK-metoder i grupp ökar möjligheten till kommunikation och är en framgångsfaktor för att utveckla en inkluderande undervisning. Lärande i samspel kombinerat med videodokumentation ger pedagoger möjlighet att bedöma elevernas utveckling och identifiera den närmaste utvecklingszonen vilket blir ett underlag för planering av en utmanad undervisning. I framtida studier skulle det vara av intresse att göra om liknande undersökningar som i denna studie men under längre tid, andra metoder och med mer snarlika grupper.

  Download full text (pdf)
  Att lära tillsammans: En studie om hur TAKK utvecklas i grundsärskolan
 • 43.
  Blomqvist, Karin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Lejdeby, Lasse
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Samarbetsinlärning i praktiken: studenters erfarenheter2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samhället har förändrats kraftigt sen införandet av folkskolan. Detta medför att andra kompetenser och förmågor efterfrågas. Även synen på utveckling och lärande har reformerats, vilket torde ha påverkat undervisningen. Trots detta dominerar den traditionella undervisningen. En alternativ undervisningsform är samarbetsinlärning. Syftet med arbetet var att läsa och analysera studenters texter om deras prövande av samarbetsinlärning under deras praktikperiod. Vårt val av metod är en kvalitativ undersökning, där vi använt oss av den reflexiva metoden i analysen. Centralt i denna metod är själva tankearbetet kring empirin, det vill säga reflektionen och tolkningen av materialet. Flera av studenterna har positiva erfarenheter av samarbets-inlärning. Dock uppkommer att den traditionella undervisningen präglar både lärarstudenterna och eleverna. Ytterligare svårigheter har visat sig uppkomma när elever med diagnoser inom autismspektrat förväntats vara aktivt delaktiga i övningarna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Blåsjö, Mona
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Medierande redskap - ett sätt att se på högre utbildning och yrkesliv i samverkan?2007In: Skrive for nåtid og framtid: Bind II: Skriving og rettleiing i högre utdanning, Tapir Akademisk Forlag , 2007, p. 12-22Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vilka intellektuella och språkliga redskap behöver man på en arbetsplats? Vad kan högskolan göra för att träna dessa? I avhandlingen "Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer" används begreppet medierande redskap som ett sätt att se på språkliga aktiviteter som även är kognitiva och sociala. I artikeln argumenteras för att begreppet medierande redskap kan innebära ett givande sätt att betrakta skrivande och lärande i övergångarna mellan skola, högre utbildning och yrkesliv. Bland annat kan det skrivpedagogiska problemet vad en utbildning kan ge för skrivutvecklingen få en delvis ny inriktining med ett fokus på medierande redskap i stället för endast på genre. Dessutom kan pedagogik som bygger på begreppet öka motivationen hos studenterna när det blir tydligare att man i yrkeslivet kan bygga vidare på de sätt att skriva och tänka som används inom utbildningen.

 • 45.
  Boalt Boethius, Siv
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Handledningens utformning i relation till mål och ramvillkor.: Några likheter och skillnader mellan psykoterapihandledning och forskarhandledning.2005In: Matrix, Vol. 22, p. 420-437Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  In research as well as psychotherapy and psychoanalysis there is a long tradition of supervision. Both types of supervision involve acquiring a new professional identity. The aim of the article is to describe and discuss similarities and differences related to the different aims of the two training programmes. One starting point is that the frames for the training as a doctoral student has recently been changed in Sweden. When a doctoral student is accepted to a doctoral programme, the university department has a responsibility for that the students they accept have a financially secure situation, according to certain criteria. This has involved a sometimes radical change in the frames of the doctoral programs and the importance of the supervision as one of the most important parts has become evident. It could therefore be of interest to compare the conditions for supervision in relation to research training with the conditions for supervision in another field such as in a psychotherapy training program. Maybe the two training programmes could learn from each other. The article is based on litterature and on experiences of my own from both areas of work.

 • 46.
  Bodén, Anna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Specialpedagogiska institutionen.
  Jonasson, Emma
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Specialpedagogiska institutionen.
  Pedagogers erfarenheter av elever i behov av särskilt stöd, individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram: En studie om kunskapsmässiga och sociala svårigheter i den yngre skolåldern2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning av Skolverket (2003) konstaterar att var femte elev som är i behov av särskilt stöd inte erhåller detta. Vidare förklaras att skolor har svårigheter att anpassa det särskilda stödet till elevernas behov. Skolverket (2007a) fastställer även att fem procent av pedagogerna inte upprättar individuella utvecklingsplaner. Skolverket (2008a) fastslår att åtgärdsprogram begränsar sig till elevers problematik och förmedlar inte en helhetssyn av eleverna. Det övergripande syftet med denna studie var att belysa vilka erfarenheter och upplevelser pedagoger har av arbetet med elever i behov av särskilt stöd, individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. Studien utgick från en kvalitativ intervjumetod. Vårt underlag baserades på sammanlagt fem stycken intervjuer; med en rektor, en specialpedagog och tre pedagoger, vilka samtliga var verksamma inom årskurserna ett till tre. Resultaten visade att pedagogernas bedömning av elever utgår från ett normalitetsbegrepp. I individuella utvecklingsplaner koncentrerar sig pedagogerna på vad som skiljer mellan eleverna och målet och hur elevernas kunskapsmässiga och sociala förmågor kan utvecklas. De individuella utvecklingsplanerna utvärderas inte och är enligt pedagogerna ett utvecklingsområde. Uppföljning sker dagligen i arbetet med eleverna. Pedagogerna framhåller att det är en viktig faktor att vara begränsad i antalet kunskapsmässiga och sociala mål i upprättandet av åtgärdsprogram. Vid utvecklingssamtal sker uppföljning av åtgärdsprogram och utvärdering görs av rektorn. Pedagogerna tilldelar till stor del eleverna svårigheter och granskar inte sin egen yrkesroll eller verksamheten i elevernas skolsituation. Det finns en inställning till att utveckla och förbättra arbetet med individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. Studiens slutsatser är i linje med vad som tidigare belysts i den forskning som har gjorts i ämnet. Till skillnad från tidigare forskning ges sociala svårigheter mindre utrymme i åtgärdsprogrammen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47.
  Boman, Richard
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Hjort, Stéphanie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Syns man så får man vänner: Personalens perspektiv på elevers sociala relationer i fritidshemmet2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien genomfördes med förhoppning om ökad förståelse för hur fritidspersonal relaterar till elevers relationsskapande och kamratgrupperingar, hur vissa elever inkluderas eller utesluts samt hur fritidspersonalen upplever sin betydelse för att främja elevers känsla av social tillhörighet och trygghet. För att finna inblick i detta genomfördes nio kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma inom fritidshemmet. Intervjuerna har bearbetats utifrån en tematisk analysmetod, vilket utmynnat i fyra teman som analyserats utifrån det gruppsykologiska perspektivet. Studien framhåller resultat som dels styrker tidigare forskning men som även skiljer sig gentemot forskning om relationer och pedagogiskt ledarskap. Resultatet visar att fritidspersonal betonar vikten av närvarande pedagoger, att vägleda, stötta samt agera förebilder för eleverna, medan tidigare forskning betonar den fria leken som viktig avseende elevers sociala relationsskapande (Elvstrand & Lago, 2016). Då resultatet skiljer sig gentemot vad som tidigare framgår inom det fritidshemspedagogiska området, finns en förhoppning om att studien kan bidra med nya insikter inom forskningsfältet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Bragsjö, Helene
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Didactic Science and Early Childhood Education.
  Interaktiva tavlor -Bara att införskaffa och sätta igång, eller?: En undersökning om vilka faktorer som påverkar införande och användande av interaktiva tavlor i klassrummet2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning har varit att utifrån pedagogernas erfarenheter undersöka vilka faktorer som bidrar till alternativt hindrar att interaktiva tavlor används utifrån sin interaktiva potential i klassrummet - vilka påverkansfaktorer kan urskiljas för införande och användande av interaktiva tavlor i klassrummet? Undersökningen har även belyst motiven för satsningarna, användningen av den interaktiva tavlan i relation till erbjudandet om interaktivitet samt hur olika faktorer påverkar integreringen av tavlan i klassrummet. Undersökningen baseras på litteraturstudie, en mindre enkätundersökning samt ett par kompletterande observationer av klassrumspraktik.Respondenternas skolor har utifrån min tolkning valt att satsa på interaktiva tavlor utifrån arbetslivsaspekter och/eller demokratiaspekter snarare än inlärningsaspekter. Organisationerna har påverkats av omgivningens krav. De faktorer som lyfts fram i undersökningen utgår dels från lärarens kompetens, värderingar och intressen, dels till den praktik där individen agerar och dess egenskaper, krav och möjligheter. Faktorerna berör också själva införandet i sig avseende upplägg och karakteristika. Tidsaspekter samt behov av kompetensutveckling har starkt förts fram i utsagorna. För att individen skall finna förtrogenhet, trygghet och mening med att integrera tavlan i undervisningspraktiken framgår det att satsningarna i högre grad borde varit kopplade till pedagogiska frågeställningar och till pedagogernas olika förutsättningar. Respondenternas skolor har varit medvetna om vikten av att tillhandahålla handledning och erfarenhetsutbyte. Intentionen har dock inte alltid omsatts i praktiken. Om så varit fallet hade hade förutsättningarna för att lyckas integrera tavlan i klassrumspraktiken varit större enligt respondenterna. Undersökningen visar att för att den interaktiva tavlan skall användas utifrån sitt erbjudande om interaktivitet så behöver en organisation i sin införandeprocess kontinuerligt ta hänsyn till tidsaspekten, men även till personliga referensramar, sammanhang och utvecklingsagenter. Först då kan tavlan få en naturlig roll i pedagogernas vardag

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49.
  Brodin, Jane
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Lindstrand, Peg
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Inclusion of children in outdoor education: LIM-report 12006Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The report is a result of a survey on inclusion in outdoor education for children between 0-6, 7-12, 13-18 and 18-25 years.

 • 50.
  Brodin, Jane
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Lindstrand, Peg
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Utelek i ett mångkulturellt perspektiv2008In: Miljöer för lek, lärande och samspel, 2008, p. 137-166Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Detta kapitel är baserat på data från studier genomförda i Sverige, Indien och Botswana med fokus på utelek. De empiriska studierna är genomförda med barnintervjuer och den teoretiska ansatsen är aktivitetsteoretisk. Bland annat tas frågan om synen på barns lek och livsvillkor i olika kulturer upp samt vilket värde barns lek tillmäts i olika länder.

123456 1 - 50 of 299
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf