Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 149
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlqvist, Olivia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Social stereotypisering på sociala medier: En kvalitativ studie om hur män tolkar kvinnliga stereotyper på Instagram2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare studier av (Bailey et al, 2013) beskriver att vanligt förekommande är: kvinnor som söker uppmärksamhet från män, genom att lägga upp sexualiserade bilder av sig själva på sociala nätverksplatser. Med detta sagt hade forskarna som mål att öka förståelsen för hur unga kvinnor tolkar dessa kvinnors stereotypiska självrepresentationer på Facebook (ibid). Till följd av ett intresse för studien ville jag ta reda på hur istället män får erfara kvinnliga stereotyper på sociala nätverksplatser. Syftet med min undersökning var således att utforska hur kvinnliga stereotyper på Instagram kan förstås. Forskningsdeltagarna i min studie var totalt 10 män uppdelade i semistrukturerade fokusgrupper. Teman och stimulimaterial valdes ut efter de kännetecken som Baileys studie menar att denna stereotypiska kvinnliga självrepresentation innefattar (Bailey et al, 2013). Resultatet visade bland annat att männen betraktade den kvinnliga självporträtteringen som oäkta och tolkade den som ett sätt för kvinnor att övertyga andra och sig själva, om att de lever åtråvärda liv. Det fanns även en enighet om att självporträtteringen är typisk för just kvinnor. Åsikterna var varierande i den yngre och äldre gruppen om huruvida det är fördelaktigt eller ej med denna typ av kvinnliga instagramprofiler när de är öppna för allmänheten. Samtliga män i den yngre gruppen, menade att en kvinna med en stängd profil är mer åtråvärd. Detta på grund av att det visar att personen i fråga inte är lika beroende av vad andra tycker. En äldre forskningsdeltagare menade istället raka motsatsen. Det vill säga att en stängd profil med samma innehåll tyder på osäkerhet och rädsla för potentiella elaka kommentarer från allmänheten. Utifrån svaren blev det tydligt att det fanns några återkommande teman i resultat och analys, vilka var: äkthet, normativitet och påverkan. 

 • 2.
  Akar, Yasin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  En kris, tre parter: Retorisk analys av Scandinavian Airlines, Svensk Pilotförenings och SvenskaFlygbranschens externa kriskommunikation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAS, Svensk Pilotförening och Svenska Flygbranschen fick under juni 2016 genomgå en pilotkris. Syftet med denna studie var att undersöka den externa kriskommunikationen för de tre parterna och observera om det fanns några skillnader. Detta förverkligades genom att undersöka vilka argumentationstyper det fanns i pressmeddelanden från respektive aktör. Dessa argument analyserades med hjälp av image repair teorin som utvecklades av William Benoit och appellformerna logos, ethos och pathos. För att kunna tillgodose syftet ställdes två undersökningsfrågor med tillhörande följdfrågor som sammantaget går ut på att fråga vilka retoriska strategier och appellformer som återfinns i var och en organisations pressmeddelanden och vilka som är mest framträdande. Resultaten visade att SAS använt mer logos argument samtidigt som mortification. Svensk Pilotförening hade däremot använt fler ethos argument och bolstering. Svenska Flygbranschen utmärkte sig genom att både ha en jämnare blandning av alla tre appellformer och dessutom använda två strategier som mest, vilka var shift blame och attack accuser. Resultaten visar således att alla tre aktörer använt olika argumentationstyper och hanterat en och samma kris på olika sätt.

 • 3.
  Aldsjö, Matilda
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Ahmed, Nada
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Ett (o)frivilligt uppkopplat liv: En kvalitativ studie om individers sociala medier vanor.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skulle du kunna leva utan din mobiltelefon? Det var en av frågorna som ställdes när denna studie genomfördes. Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur individer reflekterar över sin aktivitet på sociala medier och hur beroende individer är av att uppdatera sig. Detta gjordes i en kvalitativ forskningsstudie. Studien tittade närmare på sociala mediers inverkan på individers liv. I studien diskuterades vilka för- och nackdelar sociala medier har bidragit med, hur stort behov individer känner för att ständigt vara uppkopplade på sociala medier. Känslan ”fear of missing out” var signifikant för vad studiens respondenter känner när det kommer till uppdatering på sociala medier. Studien utgick från teorin uses and gratifications, utifrån den reflekterades det över hur den kan kopplas till dagens sociala medier-samhälle. För att ha möjligheten att se samband och diskutera ett fenomen användes fenomenologi som teoretiskt angreppssätt. Den generella slutsatsen blev att individernas huvudsakliga syfte för att använda sociala medier är för att kommunicera. Det kom inte direkt som en chockande nyhet. Studien bekräftar det tidigare studier sagt men klargör ännu tydligare att mobiltelefonen på många sätt den viktigaste pryl vi äger.

  Den här studien handlar om livet med mobiltelefonen fastklistrad i handen och varför vi är beroende av den. 

 • 4.
  Allen, Axel
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Imagining intelligent artefacts: Myths and a digital sublime regarding artificial intelligence in Swedish newspaper Svenska Dagbladet2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Artificial intelligence (AI) has over the past years become a hot topic for discussion in Sweden, as the technology presents exciting unique possibilities and challenges for the country and its citizens. Coverage of AI in Swedish news media presents imagined scenarios with both current and future AI that contribute to myths about how the technology is able to radically transform life, that spring out of a central digital sublime. Through a mixed-method study of 55 newspaper items about AI from Svenska Dagbladet from 2017 to 2018, the thesis studies what evident AI myths occur in coverage and how such discourses spring out digital sublime regarding AI. A total of four AI myths are found in news media coverage that revolve around existing and future intelligent computers, robots, machines and perceptions with them. Myths and hopes and concerns with them point to digital sublime regarding AI as a force of intelligent digitization that promises to empower a sublime citizen, economy, and welfare state. Emotional values with sublime AI are understood to reflect a general Swedish techno-optimism as digital artefacts have allowed Sweden to become prosperous.   

 • 5.
  Allvin, Karin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Lunnegård, Martin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  08/21/2013: En framingstudie av nyhetsrapporteringen kring gasattacken i Syrien2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har undersökt hur tre globala nyhetskanaler, Al Jazeera English, CNN international och Russia Today English rapporterar om den påstådda gasattacken i Syrien den 21:a augusti 2013. Syftet var att undersöka och identifiera vilka frames som respektive kanal använder sig av samt hur de behandlar uppsatsens tre frågeställningar, A) Vad har hänt? B) Vem är ansvarig? och C) Hur bör man agera?. Studien har utgått ifrån tidigare forskning och teorier om begreppet framing och dess olika variationer så som generic/issue specific, visual framing etc. Empirin som analyserades var videoskevenser från respektive nyhetsstations Youtubekanal, totalt analyserades 21 st videoklipp d.v.s. sju per kanal. Metoden som användes baseras på Baldwin Van Gorps modell för framinganalys framlagt i boken Doing News Framing Analysis: Empirical and Theoretical Perspectives (2010) i kapitlet Strategies to Take Subjectivity Out of Framing Analysis (s.84–109). Studien fann att nyhetskanalerna använde sig av totalt sex st dominarande frames in sin rapportering, mänsklig lidande, oklarhet, konspiratorisk, brott och straff, internationellt ingripande, militärstrategi. Utifrån dessa identifierade frames behandlades de ovan nämnda frågeställningarna och studien fann att det fanns en stor skillnad på hur de olika kanalerna valde att rapportera om och kring händelsen. Slutligen finns rekommendationer för vidare forskning om ämnet och tankar om hur en sådan studie skulle kunna utformas. 

 • 6.
  Andersson, Oscar
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Politikens retorik: Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfvens retorik och svarsmetoder i Tv-sända partiledardebatter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var dels att studera och jämföra hur politiker går tillväga för att övertyga väljarna att rösta på deras parti och dels att sätta uppfattningen om att politiker är dåliga på att svara på frågor och ofta avbryter en talare på sin spets genom att analysera avbrott och svar och icke-svar. Mer specifikt är det partiledarna för de största riksdagspartierna Stefan Löfven (S) och Fredrik Reinfeldt (M) som analyserats och jämförts. Tv-debatterna är från riksdagsåren 2012-2014 som är en intressant period i svensk politik då 2014 var ett supervalår med såväl europaparlamentsval som riksdagsval. För att få svar på frågeställningen om politikernas väg till övertygelse har jag använt metoden retorikanalys med utgångspunkt i partesläran, den retoriska arbetsprocessen. För att analysera den andra frågeställningen användes en samtalsanalytisk ansats, då avbrott, svar och icke-svar är viktiga delar i samtalsanalysen. Resultaten av retorikanalysen visade att på ett mer övergripande plan kan man, utifrån analysen dra slutsatsen att partiledarna använder många av de retoriska grepp som återfinns i partesläran. Även om det är svårt att sia om huruvida de har studerat retorik och har koll på begrepp inom retoriken, är det tydligt att de har en viss strategi för att övertyga väljarna att rösta på deras parti. Efter att ha gått in mer på djupet i partiledarnas retorik har jag kommit fram till vilka dessa strategier är och vilka retoriska grepp som de använder sig av. Utifrån parteläran har jag hittat aspekter som skiljer de båda partiledarna åt, hur de inleder, ger bakgrundsbeskrivningar, argumenterar och använder språket. När Löfven ofta inleder med något drastiskt, väljer Reinfeldt ofta att inleda med något aktuellt. Argumenten skiljer sig åt genom att Reinfeldt oftare argumenterar för sin egen politik medan Löfven med sin konfliktorienterade retorik inte sällan argumenterar mot alliansens politik. När det gäller Elocutio, stilen, språket och dess fyra dygder, att uttrycka sig korrekt, klart, konstfullt och passande har det visat sig att Reinfeldt uppfyller dessa dygder i större utsträckning än vad Löfven gör. Samtalsanalysen visade att det låg en sanning i uppfattningen att politiker ofta på olika sätt kringgår att svara på en fråga och avbryter såväl andra politiker som journalister. Nära hälften av frågorna besvarades inte och båda politikerna hade en tendens att avbryta andra politiker, dock mer sällan journalister. Till sist sammanfattades slutsatserna och bland relationen mellan journalister och politiker diskuterades med slutsatsen att journalisterna har en stor makt i samtalen, en makt som de emellertid inte utnyttjar till fullo.

 • 7.
  Andén-Papadopoulos, Kari
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Journalism, Media and Communication (JMK).
  Pantti, Mervi
  Amateur Images and Global News Introduction2011In: Amateur Images and Global News / [ed] Kari Andén-Papadopoulos, Mervi Pantti, Bristol: Intellect Ltd., 2011, p. 9-20Chapter in book (Refereed)
 • 8. Babbar-Sebens, Meghna
  et al.
  Root, Elizabeth
  Rosenberg, David E.
  Watkins, David
  Mirchi, Ali
  Giacomoni, Marcio
  Madani, Kaveh
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physical Geography. Imperial College London, United Kingdom.
  Training Water Resources Systems Engineers to Communicate: Acting on Observations from On-the-Job Practitioners2019In: Journal of professional issues in engineering education and practice, ISSN 1052-3928, E-ISSN 1943-5541, Vol. 145, no 4, article id 04019012Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Engineers face the ongoing challenge to effectively communicate for diverse purposes and audiences across multiple settings. The authors interviewed 10 practicing water resources systems engineers to collect their lived experiences of the use of water resources systems analysis in their workplaces. Thematic analysis was used to identify three key communications hurdles practitioners face: stakeholder influence over the communication process, engineers as central to communication and decision making, and communication as an opportunity to educate stakeholders and engineers. Practitioners recommended classroom activities to overcome these hurdles and better integrate communications training into curricula. Recommendations include (1) expanding the use of case studies, (2) adding opportunities for role plays and team activities, (3) providing students with more practice on how to hold effective discussions, facilitate teamwork, and resolve conflicts, and (4) providing students with the broader contexts for class problems, including how political/institutional constraints, bureaucracies, and social issues may constrain communication and technical solutions. This study shares 22 example activities as online educational resources in a free, open, searchable repository and shows how activities can serve as a bottom-up approach to integrate communications training into the engineering curriculum.

 • 9.
  Bakke, Sofie
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Gränd Bäck, Sofia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  En avbetald skuld eller en morgonrock i guld?: En semiotisk analys om hur rikedom framställs i två reklamfilmer från LeoVegas och Svenska Spel2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats att undersöka hur rikedom framställs och skiljer sig i reklamfilmerna “Jackpotsfesten - 124 miljoner” från spelbolaget LeoVegas och “Lotto - Färjan” från spelbolaget Svenska Spel. Utifrån teorier om semiotiska begrepp och Bourdieus teorier om kapital, smak, habitus och det sociala rummet analyseras framställandet av rikedom i två reklamfilmer från två olika spelbolag. Detta med hjälp av en semiotisk analysmetod, som är en kvalitativ innehållsanalytisk metod. Det utförs även ett kommutationstest där viktiga och betydande paradigm byts ut för att testa deras relevans i reklamernas bild av rikedom.

  Utifrån denna analys kan vi se hur LeoVegas spelreklam framställer rikedom genom att visa upp tecken i form av materiella ting som konnoterar lyx och exklusivitet och i sin tur ett högt ekonomiskt kapital. Vi kan även se hur tydliga tecken på ett högt kulturellt kapital, där den rena smaken ligger i fokus. Svenska Spel visar istället upp rikedom i form av en färja i en exklusiv miljö, samt genom lingvistiska tecken i form av ett berättande, vilket skapar en uppfattning om ett högt ekonomiskt kapital och inte genom lyxiga detaljer.

  Till skillnad från LeoVegas visar Svenska Spel upp en bild av den barbariska smaken och det kulturella kapitalet är något som endast hamnat i bakgrunden. Slutligen ser vi i denna reklamfilm tydliga tecken på en nyrikhet eller en parveny som inte syns i LeoVegas. 

 • 10.
  Becker, Karin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Journalism, Media and Communication (JMK).
  Looking Back: Ethics and Aesthetics of Non-Professional Photography2011In: Amateur Images and Global News / [ed] Kari Andén-Papadopoulos, Mervi Pantti, Bristol: Intellect Ltd., 2011, p. 23-40Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter explores, from several historical and cultural perspectives, the changing relationship between professional journalism and its amateur alternatives, i.e. images from private cameras.  Drawing on historical examples and various journalistic genres, I examine how the border between professional and non-professional photography in the press has been continually challenged and redrawn, and discuss the ethical dilemmas that arise in this uneasy borderland. Journalism’s ambivalence over using pictures from outside its professional domain has a long history, which I trace here, focusing particularly on the aesthetic and documentary character and appeal of the private photograph, and what happens when this appeal coincides with the interests of news.  I look at some of the routines and strategies that journalism has used to pull in these “outsider” images, explaining or “taming” them to fit within the news frame.

 • 11.
  Belinskaya, Yulia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Outdoor Advertising and Gender Differences: Factors Influencing Perception and Attitudes2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The thesis examines attitudes towards outdoor advertising, with strong emphasis on gender-based differences. The research intends to reveal the most influencing factors, including gender, format, different images and recall. Earlier researchers have argued that females are inclined to rate advertisements more positively than men. Five different, but interconnected studies, one content analysis and four surveys, were implicated in order to measure the responses to advertising. It is further suggested that positive attitude towards outdoor advertising affects the purchase intent. The theme of sexualised advertising is also discussed within this research. After detailed examination of the advertisements in the centre of St. Petersburg it was concluded that females’ rating is considerably more positive compared to males in the situation of high processing opportunity. However, men were more positive when respondents were asked about more general attitudes to outdoor advertising. Recall of advertising was studied within the field settings and showed that women indeed demonstrate better visual memory. Such factors as format, content were proved to have influence on the recall. In addition, different visual preferences were tested within one study. The findings prove that gender differences in perception of outdoor advertising do exist and should be taken into consideration by advertisers in order to raise the effectiveness of advertising campaigns.

 • 12.
  Benjamin, Daoud
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Intulara Ferdaus, Ikrah
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Praktisk Krishantering: Om kriskommunikation i praktiken2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna normativa studie syftar till att få en djupare förståelse för hur kriskonsulter arbetar med krishantering i praktiken. Ramen för krishantering har vidgats i och med sociala mediers uppkomst vilket medfört komplikationer såväl som möjligheter för organisationer som drabbas av kris. De frågeställningar som forskningen utreder är först och främst hur krishanterare arbetar och hur retorik kan bidra till krishanteringen. För att besvara dessa frågeställningar i enlighet med den kvalitativa ansats som uppsatsen antagit genomfördes intervjuer med tio konsulter, varav tre även är teoretiker inom kriskommunikation och retorik. Det material som intervjuerna resulterade i analyseras genom en retorisk analys med återkoppling till krisreaktionsmodeller i tidigare forskning, Shannon & Weavers kommunikationsmodeller samt Jeanette Fors-Andrées teori om att bryta det invanda mönstret för att krishantera med god effekt. Forskningen har visat att krishanterare arbetar med kriser i förebyggande syfte genom att tillverka krisplaner som förbereder organisationer inför eventuella kriser. Som resultat av analysen sammansattes en modell baserad på de befintliga modeller som utvecklats i tidigare forskning i återkoppling med informanternas svar som skulle kunna effektivisera arbetet. Till denna modell har sedan retoriska återkopplingar enligt Partesläran gjorts för att se hur retorik kan vara till användning vid praktisk krishantering. Nyckelord: Krishantering, Kriskommunikation, Retorik, Krisplan, praktiskt arbete                   

 • 13. Bennett, W. Lance
  et al.
  Segerberg, Alexandra
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Walker, Shawn
  Organization in the crowd: peer production in large-scale networked protests2014In: Information, Communication and Society, ISSN 1369-118X, E-ISSN 1468-4462, Vol. 17, no 2, p. 232-260Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  How is crowd organization produced? How are crowd-enabled networks activated, structured, and maintained in the absence of recognized leaders, common goals, or conventional organization, issue framing, and action coordination? We develop an analytical framework for examining the organizational processes of crowd-enabled connective action such as was found in the Arab Spring, the 15-M in Spain, and Occupy Wall Street. The analysis points to three elemental modes of peer production that operate together to create organization in crowds: the production, curation, and dynamic integration of various types of information content and other resources that become distributed and utilized across the crowd. Whereas other peer-production communities such as open-source software developers or Wikipedia typically evolve more highly structured participation environments, crowds create organization through packaging these elemental peer-production mechanisms to achieve various kinds of work. The workings of these production packages' are illustrated with a theory-driven analysis of Twitter data from the 2011-2012 US Occupy movement, using an archive of some 60 million tweets. This analysis shows how the Occupy crowd produced various organizational routines, and how the different production mechanisms were nested in each other to create relatively complex organizational results.

 • 14.
  Berencreutz, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Perspektiv på informationsvärdering2014In: Arkiv: en tidning av och för arkivarier och registratorer, ISSN 2001-1555, no 1, p. 28-30Article in journal (Other academic)
 • 15.
  Berghman, Charlotte
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  CSR och modeindustrin: En studie av Stella McCartneys kommunikation av socialt och miljömässigt ansvarstagande2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att kommunicera socialt och miljömässigt ansvarstagande har idag blivit allt viktigare för företag och varumärken. Modebranschen är en industri som fortfarande ligger efter i arbetet med ansvar och där det fortfarande finns mycket att göra. Syftet med studien är att med utgångspunkt i en specifik del av varumärket Stella McCartneys hemsida, kallad ”Company Statement”, undersöka hur man infromerar om CSR och vilka kommunikativa medel som används för att framställa trovärdighet. Uppsatsen har också som avsikt att undersöka hur väl kommunikationen av ansvaret stämmer överens med det som sker i praktiken och identifiera det som inte kommuniceras på sidan.

  Den metod som används är en kvalitativ fallstudie där jag tillämpar en retorisk analys som stöds av en semiotisk bildanalys av textmaterialet på ”Company Statement”. Genom dessa metoder undersöks de två första frågeställningarna som har som avsikt att ta reda på hur man informerar om CSR på den utvalda delen av hemsidan, ”Company Statement”, samt hur kommunikation används för att redogöra för CSR-aktivitet och vilka kommunikativa medel som utnyttjas för att framställa trovärdighet. För att undersöka den tredje frågeställningen, där jag vill ta reda på om det finns det en konflikt mellan det som kommuniceras och det som sker i praktiken samt vad är det man valt att inte kommunicera i ”Company Statement” på hemsidan, har beskrivningen av tre produkter från varumärkets kollektion studerats.

  Utifrån texten på sidan ”Company Statement” kan jag redogöra för de retoriska strategier som tagits till hjälp för att förmedla trovärdighet samt se till bildernas funktion och mening. Av studien framkommer det att det går att finna en konflikt i företagets kommunikation kontra praktik. 

 • 16.
  Berglund, Linnéa
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Leveen Pehrson, Lina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Nya Karolinska sjukhuset - flaggskeppet som sjönk: en studie om kriskommunikation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  År 2008 togs beslutet om att ett nytt universitetssjukhus skulle byggas i Stockholm. Det var första gången i Sverige som upphandlingsformen offentlig privat samverkan skulle användas. Nya Karolinska sjukhuset skulle bli ett landmärke som skulle gynna svensk sjukvård men i media har fokuset legat på sjukhusets brister. Syftet med föreliggande studie är att få en bild av samt analysera den interna och externa kommunikationen gällande Nya Karolinska sjukhuset mellan de inblandade aktörerna. Studien skildrar de inblandade aktörernas bild av Nya Karolinska sjukhuset samt hur den skiljer sig från den bild som publicerats i media. Forskningsfrågorna var: Vad är Stockholms läns landsting strategi när det kommer till den externa kriskommunikationen? I synnerhet med kostnadsfrågor gällande Nya Karolinska sjukhuset. Hur har den interna kommunikationen upplevts av de inblandade aktörerna gällande Nya Karolinska sjukhuset? Hur ser de inblandade aktörerna på medias rapportering angående Nya Karolinska sjukhuset?

  Studien har fokuserat på kvalitativ data i form av semistrukturerade intervjuer med Stockholms läns landsting, Karolinska Universitetssjukhus samt läkarföreningen vid Karolinska Universitetssjukhuset. För att få en bättre helhetsbild har studien även innefattat kvantitativ data i form av artiklar från dagspress. Dessa artiklar har sedan genomgått en tematisering för att få en grundläggande bild över hur media rapporterat angående sjukhuset. Som analysredskap i studien har teorin SCCT av Coombs varit den huvudsakliga teorin men studien har även kompletterats med teorier om kriskommunikation, framing, PR och issues management. Studiens resultat visar att strategin för den externa kommunikationen bygger på fakta och transparens. I vår kartläggning av den externa kommunikationen ser vi brister i val av kanal att kommunicera via. De har valt en kanal där mottagaren inte befinner sig. Kanalen är uppdaterad med rätt fakta men den är i vissa fall svårtillgängliga vilket inte tyder på transparens. Angående den interna kommunikationen har de inblandade aktörerna olika upplevelser kring huruvida kommunikationen kommer fram eller inte. Slutsatsen för den interna kommunikationen är att fel kanalval har gjorts även här. Informationen går inte fram till den tänkta mottagaren och därför blir upplevelserna olika för aktörerna. Media gör en hård granskning av projektet Nya Karolinska sjukhuset, något som samtliga aktörer är positiva till. Däremot tycker de att medias rapportering är ensidig. Slutsatsen av hur de inblandade aktörerna ser på medias rapportering är att de anser att rätt fakta kommuniceras ut men i en ensidig vinkling. 

 • 17.
  Blomberg, Markus
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Journalism, Media and Communication (JMK).
  Hegemonisk kommunikation: R2P och normgivande ideal2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 18.
  Blåsjö, Mona
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Litteraturlistan som medierande redskap: Några tankar om ett mångfunktionellt akademiskt textparti2007In: Språkets roll och räckvidd: Festskrift till Staffan Hellberg den 18 februari 2007, Institutionen för nordiska språk, Sthlms univ, Stockholm , 2007, p. 54-58Chapter in book (Other academic)
 • 19.
  Blåsjö, Mona
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Medierande redskap - ett sätt att se på högre utbildning och yrkesliv i samverkan?2007In: Skrive for nåtid og framtid: Bind II: Skriving og rettleiing i högre utdanning, Tapir Akademisk Forlag , 2007, p. 12-22Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vilka intellektuella och språkliga redskap behöver man på en arbetsplats? Vad kan högskolan göra för att träna dessa? I avhandlingen "Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer" används begreppet medierande redskap som ett sätt att se på språkliga aktiviteter som även är kognitiva och sociala. I artikeln argumenteras för att begreppet medierande redskap kan innebära ett givande sätt att betrakta skrivande och lärande i övergångarna mellan skola, högre utbildning och yrkesliv. Bland annat kan det skrivpedagogiska problemet vad en utbildning kan ge för skrivutvecklingen få en delvis ny inriktining med ett fokus på medierande redskap i stället för endast på genre. Dessutom kan pedagogik som bygger på begreppet öka motivationen hos studenterna när det blir tydligare att man i yrkeslivet kan bygga vidare på de sätt att skriva och tänka som används inom utbildningen.

 • 20.
  Blåsjö, Mona
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Skrivteori och skrivforskning: En forskningsöversikt2010Report (Other academic)
 • 21.
  Boström, Anton
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Stereotyper och Fördomar - Segregationens byggstenar: En multimodal kritisk diskursanalys av om representationen av personer med funktionsnedsätningar i två amerikanska situationskomedier2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to investigate the representation of people with disabilities in two different sitcoms, from two different time periods. The analysis is made by a multimodal critical discourse analysis method. The sitcoms are Different Strokes, from the mid 1980s, and Speechless from 2016. The focus will be on one character from each sitcom, Kathy from Different Strokes and JJ from Speechless. Furthermore, the purpose is also to discuss whether the representations can reinforce different stereotypes and prejudices in society. The selection consists of four (4) episodes from each series, i.e. a total of eight (8) sections. People with disability are often depicted in a stereotypical way, most of the time with the disability it self in focus. The image that is conveyed via the media has a great influence on the recipients today. The study concludes that both sitcoms depicted people with disabilities in a relatively stereotyped manner, which to a relatively large extent can influence how the recipient perceives people with disabilities. The study also concludes that it is of the utmost importance to depict persons with disabilities in a respectful manner. This may otherwise lead to the strengthening of existing stereotypes and prejudices and thus stigma in society.

 • 22.
  Boström, William
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Hansson, Thor
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Kuppa kuppen: En fallstudie av planerad kommunikation, där långsiktig plan möter kortsiktig strategi2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I en alltmer konkurrensmässig värld, där synbarheten blir allt viktigare, fyller public relations en viktig funktion i hur företag finner och behandlar relationer till sina följare. En ny trend är att utelämna information i kampanjer för att skapa förvirring och därmed få nyhetsvärde. Branschen är delad i huruvida detta är ett etiskt korrekt tillvägagångssätt. I denna studie undersöker vi, genom en fallstudie, hur kampanjer av detta slag dels ser ut men även planeras med syfte att skapa förståelse för eventuella för- och nackdelar med tillvägagångssättet. Studiens teoretiska inramning bygger på att med hjälp av förståelse kring kampanjplanering, medias dagordning och vikten av förtroende, ge insikt i hur en PR-kampanj skapar värde genom uppmärksamhet. En enkätstudie och en intervjustudie genomfördes för att på ett både elementärt och djupare plan få inblick i hur kampanjer av detta slag planeras, genomförs och mottas. Studiens resultat visar att flexibilitet i genomförandet av en kampanj är viktigt för att kampanjen ska nå målen, att ta plats och skapa uppmärksamhet i media. Resultaten stärker även att det finns både för- och nackdelar i att dölja sin avsändare. Studien har aktualiserat förståelse för att planeringen måste vara flexibel i relationen till beställare, mål och medielandskapet, detta för att kampanjen ska uppnå det den initialt ämnade åstadkomma. Mottagarnas nyfikenhet kan vara en accepterad pjäs att spela på eftersom en dold och oviss sändare skapar uppmärksamhet genom intresset att besvara nyfikenheten.

 • 23.
  Brodin, Jane
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Att stimulera barns lärande med stöd av IKT2010In: Specialpedagogisk tidskrift - att undervisa, ISSN 2000-429X, no 1, p. 21-23Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Barn med funktionsnedsättningar har ofta lyfts fram som vinnare när man talat om användning av IKT i skolan. Förväntningarna på vad IKT skulle medföra för elever i behov av särskilt stöd har varti stora både bland föräldrar och lärare. När den nya tekniken inroducerades antogs den kunna lösa många problem för barn med svårigheter av olika slag och därigenom bidra till att de bättre skulle kunna tillgodogöra sig undervisningen i skolan. Idag vet vi att det krävs mer än bara teknik.

 • 24.
  Brodin, Jane
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies. Stockholm University.
  Can ICT give children with disabilities equal opportunities in school?2010In: Improvning Schools, ISSN 1365-4802, Vol. 13, no 1, p. 99-112Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Opoportunities for children wih disabilites to participate in school on equal conditions as others are often stressed while reality schows that many childrne with disabilities are stills egregated. ICT has been highlighted as a tool for communication and inclusion for children with disabilities but from research it appears that implementation of technology in children's everyday lift is difficult.One conclusion of the project is that there is a need both for technical and social support in school if ICT schould function as a bridge for inclusion of all pupils.

 • 25.
  Brodin, Jane
  Stockholm University, The Stockholm Institute of Education.
  Communication and assistive technology for persons with mental retardation1997In: Advancement of assistive technology / [ed] G. Anogianakis, C. Bühler, M. Soede, Amsterdam: IOS Press, 1997, p. 81-84Chapter in book (Other academic)
 • 26.
  Brodin, Jane
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Equal opportunities and education for all in tomorrows school!: South West University, Bulgaria, 22-29 April, 20092009In: Presentation at South-West University, 'Neofit Rilsky', Blagoevgrad, Bulgaria: A powerpoint presentation, 2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  IRIS is a European project with six countries (seven partners) involved. The partners represent both research and pratical work and one aim is to develop an Aide Memoir (bookmark and a developed checklist for teachers) in the inclusive school.

 • 27.
  Brodin, Jane
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Kommunikativ kompetens - begrepp och definitioner2005Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 28.
  Brodin, Jane
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Parents of children at an early developmental level2005In: Communication in a Shared World (S. Kalman, Ed.), Budapest: Hungarian Bliss Foundation , 2005, p. 30-33Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The paper is based on a presentation on  the 5th Eastern and Central European regional Augmentative and Alternative Communication (AAC) conference held in Budapest in December 2005.

 • 29.
  Brodin, Jane
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Lindstrand, Peg
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Barn med rörelsehinder i förskolan2009In: Med sikte på förskolan - barn i behov av stöd (Anette Sandberg, red.), Lund: Studentlitteratur , 2009, p. 123-147Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Artikeln ingår som Kapitel 6, i antogogin Med sikte på förskolan - barn i behov av stöd, som sammanlagt består av 14 kapitel skrivna av 17 författare.

 • 30.
  Brodin, Jane
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Lindstrand, Peg
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Friendship. Interviews with persons with intellectual disabilities2004In: EuroRehab, no 1, p. 13-20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Focus is on friendship and persons with intellectual disabilities. Previous studies on social networks of persons with disabilities have shown that many persons live isolated and are not integrated in society. The article is based on a survey on integration and social interaction and the interviews were made both by video telephone and in personal communication. Sign language, pictures and Pictogram symbols were used to support the spoken language since most of the participants had a poorly developmed speech or were unable to talk verbally.

 • 31.
  Brodin, Jane
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Lindstrand, Peg
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  ICT and Inclusive Education in Primary Schools2007Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The paper was presented at the 9th International Congress of the Association for Advancement of Assistive Technology (AAATE), Donostia, San Sebastian, Spain, OCtober 2-5, 2007.

  Target group: researchers, technicians, teachers

 • 32.
  Brodin, Jane
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Lindstrand, Peg
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Informations- och kommunikationsteknik som ett specialpedagogiskt verktyg2003In: Nordisk tidskrift om spesialpedagogikk, no 3, p. 129-143Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Artikeln handlar om nyttan av IKT i skolan för barn i behov av stöd och har ett speciellt fokus på IKT som versktyg för specialpedagogiska insatser

 • 33.
  Brodin, Jane
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Lindstrand, Peg
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Perspektiv på IKT och lärande för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder2007Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Datorer och ny teknik skapar förutsättningar och möjligheter till lek, kommunikation och estetisk utveckling för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. I denna bok belyser vi olika perspektiv på IKT och lärande samt teknikens betydelse för barn, ungdomar och vuxna med och utan funktionella begränsningar och svårigheter. Ett socialkonstruktivistiskt synsätt på kunskap, lärande och utbildning förs fram och bland annat behadnlas synen på språk, kommunikation, lek och lärande , samt genus och hur det konstrueras i vår kultur.

 • 34.
  Brodin, Jane
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Stancheva-Popkostadinova, Vaska
  South-West University, Blagoevgrad, Bulgaria.
  Intervention of communication in children with intellectual disabilities2009In: Scientific Research - Juridical, economical and social science, ISSN 1312-7535, Vol. 7, p. 1-10Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article is a result of a longitudinal cooperation between  Sweden and Bulgaria in the framework of Erasmus teacher exchange program in education and research.

 • 35.
  Bylin, Nina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Stockholm University, Faculty of Social Sciences.
  Gustavsson, Frida
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Stockholm University, Faculty of Social Sciences.
  Den arbetslöses mottaglighet för coachingmetoden: Jobbcoaching i början av arbetslösheten2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this quantitative study is to investigate if coaching is a suitable method for individuals who are in the initial stage of involuntary unemployment. In an attempt to ascertain this, we have examined the needs an individual experience having in the start of their unemployment but also if coaching satisfies any of these. With Maslows hierarchy of needs as a starting point questions were formed to the 23 unemployed who participated in the study. The participants were enrolled at five different unemployment agencies in Stockholm county. The results show that respondents have the first four needs in the hierarchy unsatisfied. With coaching the respondents seem to improve self-confidence and get confirmation and understanding, which may explain why the respondents feel motivated and ready to fulfill themselves with coaching. Regardless of sex a clear majority of the respondents experienced the support they received with coaching as positive. The conclusion of this study is that coaching proved to be an appropriate method to increase the unemployed´s self-confidence and ability to meet new professional challenges.

 • 36.
  Bäckström, Åsa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Aesthetic learning processes – feelings and sensations of skate- and snowboarding2008In: Designs for learning: Defining the field, 2008, p. 1-Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Skateboarding and snowboarding are practices loaded with symbolic expressions. They are also activities profoundly understood as physical. This paper will investigate the narrated impressions of these activities – in other words the expressions of impressions. Skateboarding and snowboarding are discussed as aesthetic learning processes, which to a large extent are both bodily and informal. The paper builds on ethnographic fieldwork and cultural analysis. Kirsten Drotner’s theory of aesthetic practices is used as a starting point. Aesthetic practices/production works on three levels: the individual, the social and the cultural. The individual level is characterised in terms of emotional intensity and corporality. The sensation is described as so encompassing that it becomes ones life, ones identity. The body is acutely present in these descriptions. It is the body that experiences, and it is there that the sensation of riding comes alive.

 • 37.
  Careborg, Kristina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lättläst information i e-förvaltningens tid: En studie om lättläst information när myndigheterna satsar på webben2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The overall aim of this thesis is to examine how Easy-to-Read information, used by governmental agencies, facilitates and limits the field of possibilities for the intended recipient, based on the information.This, in anera of e-government.The theoretical framework is based on two Foucauldian concepts governmentality and discourse analysis. Representatives from five Swedish governmental agencies have been interviewed and the results have been analyzed based on the following questions: (1) How do the representatives construct the category Easy-to-Read? (2) How do these representatives construct the recipients of Easy-to-Read? In order to broaden the understanding of Easy-to-Read, an important national level policy document, containing a summary of strategies and goals for e-government has also been analyzed based on the following questions: (3) How is the e-government constructed in the text? (4) How is the citizen constructed and positioned in the text? The collected material is analyzed using a discourse analysis inspired by Foucault.With the results from the interviews and the analyzis of the policy document, Easy-to-Read information has been discussed and examined as a technology to meet the needs of people with reading difficulties, putin an era of e-government.The findings of the study include the following: (1) The e-government is constructed as a service agency and the citizens are positioned as clients. Furthermore, the citizens are expected to participate digitally and be digitally competent. (2)Some of the representatives does not know, with certainty, to whom the texts are directed or if they are used. Also, the agencies themselves does few or no user surveys. (3) Easy-to-Read information as a technology makes parts of the information more available for the recipients. The information is constructed as a complement to the other text, and is not fully complete. Therefore it can be seen as a technology that mostly facilitates the field of possibilities for those who are able to read other texts as well.

 • 38.
  Carlsson, Emma
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Vill du bli min vän?: En fallstudie av implementeringen av relations-marknadsföring hos ett företag i musikbranschen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna examensuppsats är ett resultat av en observationsstudie utförd på ett svenskt företag, verksam inom musikbranschen. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är relationsmarknadsföringsteori och konvergensteori. Relationsmarknadsföring, även förkortat RM utgår från nätverksteori och idén om att kommunikation flödar mellan noder (som exempelvis utgörs av personer, organisationer och till och med datorer) sammankopplade av relationer i ett nätverk. Konvergensteori bygger på konvergens vilket innebär att två tidigare åtskilda ting går samman till en enhet. Utifrån detta är uttrycket konvergenskultur sprunget. Utifrån dessa teorier har Företaget* granskats i ett försök att svara på frågeställningarna:

  • Hur arbetar Företaget* med marknadskommunikation kring sina produktioner i sociala/digitala medier?

  • Vilka paralleller kan dras till relationsmarknadsföring?

  • Hur påverkar arbetsförhållanden på Företaget* sättet på vilket det kommunicerar med slutkund?

  • Hur försöker man mäta de digitala relationen till slutkund?

  Undersökningen är gjord som en fallstudie, vilket innebär att de resultat den ger inte är generella, utan endast beskriver detta specifika studieobjekt. Observationsstudien genomfördes under två separata veckor under vilka författaren fick följa flera olika medarbetare i deras dagliga arbete. Vissa medarbetare intervjuades även separat. Resultatet av studien visar att arbetsförhållandena hos företage i stor utsträckning påverkar deras rutiner för kommunikation med slutkund. Eftersom de anställda koncentrerar sig på att sälja spelningar mot arrangörer faller uppgiften att marknadsföra på praktikanter. För dessa finns utvecklade rutiner för hur marknadskommunikationssarbetet i den digitala världen bör skötas. I slutdiskussionen diskuteras faran med att låta tillfälliga medarbetare sköta denna uppgift då det medför risker för enhetligheten i kommunikationen. Resultaten visar även att Företaget* till viss del arbetar med konvergens och synergi bl.a. genom transmediala projekt. De verktyg Företaget* använder för att mäta utfallet av sina marknadsåtgärder beskrivs och utvärderas. Slutligen föreslås vissa åtgärdsförslag. 

 • 39.
  Casprov, Alexandra Genţiana
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Two Film Adaptations of Larsson’s novel The Girl with the Dragon Tattoo: A Semiotic and Audience Reception Study 2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Stieg Larsson has reached vast audiences with his popular, page-turning crime novels, the Millennium Series. The series tells a story not just for fictional purposes, but to draw attention to what people did not see about the society that Larsson lived in. In 2009, local actors starred in a film adaptation of Larsson’s first novel, which went beyond the Swedish public. In December 2011 an English-language remake based on the same bestseller was released, starring famous Hollywood actors. Considering language can hinder the reach of foreign language movies in international markets and that international and Swedish audiences demands differ, the current research aims to find out how the two movie adaptations diverge in terms of gender representation, production, graphic content, ideological meaning, and cultural representation as they attempt to target their respective audiences. In order to find answers, this thesis adopted a qualitative approach using two different, supporting methods. First a semiotic analysis of a representative scene with a high psychological and graphic impact on the viewer in both movies was conducted. Second, focus group interviews, with International and Swedish audience members, were conducted. The findings suggest that considerable differences exist between the two movies and that audiences have a different pre-conception in the way they perceive the same media product: gender role dynamic has been reversed in the two movies, the American version is more graphic in its display of nudity, and lacks the ideological layer. Furthermore, this study can serve as a basis for future research that could try to statistically represent the way Swedish and international moviegoers draw on the two adaptations.

 • 40.
  Dahlgren, Ida
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Att konstruera naturen: En kvalitativ studie av Volvos Human Made Stories2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay aims to investigate how constructions of nature is conveyed through Volvos Human Made Stories, and what possible effects these constellations might have on a global discourse of environmental issues. Human Made Stories was first published in 2016 and is a series of short films, which according to Volvo seek to inspire it's viewers. By analyzing two of these stories I wish to exemplify how storytelling is used in sales and marketing today. Social constructionism constitutes the scientific basis throughout this essay which main characteristic is to view the world as built by social constructions. In this context, portrays of nature is seen as constructions of reality and nothing else. Previous studies by Fuentes, Helmfrid, Ganetz and Hansen shows how nature has been portrayed in different contexts such as marketing practices, television shows and through the ideological relationship between human and nature. Their work contributes to an understanding of how nature has been and still is portrayed through human eyes and how nature in contexts as these should be seen as constructions and not as a definition of reality. The methods used is a mixture of qualitative approaches where narrative analysis and semiotic tools constitutes a combinational toolkit for establishing how nature is narrated in the two stories. The main theory used is a typology, originally made by Christian Fuentes in his study How Green Marketing Works - Practices, Materealities and Images (2015).  In the study Fuentes localize how different types of nature is portrayed in a context of selling environmental-friendly outdoor products. In addition to Fuentes typology, the concepts of naming, consending symbols and re-framing is used to identify how companies such as Volvo uses different tools to communicate a green profile and a sustainable company. The study shows that the nature in Nemos garden and Maria and Josefin is portrayed in a vary of different ways, mainly represented as fragile and impressive, but also as problematic and as a threat. Nature is also portrayed through narrative roles such as the object, the sender but also the enemy. The constructions of nature is a result from narrative events, where humans constitutes the central role as subjects and where nature is understood as a human object. Keywords Constructions of nature, construction,  nature, story, Volvo, film, narrative analysis

 • 41.
  Ehrs, Olof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Transparens inom PR-verksamhet: En studie om PR-företagens förhållanden till öppenhet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Title: Transparency within Public Relations – A study about PR-companies understanding of openness

  Pages: 71

  Authors: Olof Ehrs

  Tutor: Virginia Melián

  Course: Media and Communication Studies, Bachelor Degree.

  Period: Autumn 2011.

  University: The Department of Journalism, Media and Communication, JMK,at Stockholm University.

  Background and aim: The PR-industry is continuing to grow in Sweden. The increase of working consultancies has made it more difficult to define what PR-activities really are in Sweden today. This exam reviews the presence and lack of transparency within the PR labour. The aim of the essay is to inspect the PR-companies relation to transparency and non-transparency. How do the PR-companies explain their working methods and ways to address openness within the PR-assignment?

  Method/Material: The method is qualitative interviews. My respondents come from three different PR-companies: Burson-Marsteller, Grayling and Kreab Gavin Anderson.

  Theory: A liberal and critical perspective provides a theoretical ground for my analysis. Different communication theories are also applied. I also explain the concepts and my definitions of Public Relations and transparency within PR.

  Main Results: Depending on perspective different results are to be acknowledged. My respondents always had legitimate explanations to why the work as they do. Market rules and laws are the main reason for strict secrecy and silence. From a critical perspective a lack of transparency is present almost everywhere. PR-consultancies make material that can be taken over by principals, news staff and politicians. We as citizens have big difficulties to identify the real senders and messages in PR-material regarding the strict secrecy.

  Keywords: Transparency, Secrecy, Public Relations, communication, accounting , strategy, target groups, PR-tools, PR-labour, PR-consultancies, media relations, lobbying, crisis management, news work, principals.

 • 42.
  Eirefelt, Malin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Du är vad dina föräldrar läste?: En komparativ publikstudie om nyhetskonsumtion, politiskt intresse och arvet från föräldrarna2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen försöker genom djupintervjuer med åtta respondenter att förstå om det finns några skillnader i nyhetsintresse och -konsumtion samt politiskt intresse och engagemang, mellan personer som växte upp i ett hem med och utan dagstidning. Om det uppkommer skillnader som inte går att koppla till om man vuxit upp med eller utan dagstidning ämnar den här uppsatsen också ge svar på vad de skillnaderna då kan bero på och utbildning finns med som möjlig variabel. Detta görs för att förstå om mediearv påverkar individers intresse och engagemang för nyheter och politik med en ansats i att nyhets- och politiskt intresse ligger till grund för en demokrati. Den teoretiska ramen består av teorin om kunskapsklyftor samt tidigare forskning om att internet kan överbrygga dem. Även kommersialisering av medier samt samband mellan dagstidningsläsning och demokratiskt engagemang gås igenom för att belysa olika personers olika utgångspunkter.

   

  Studien kommer fram till att de mest nyhetsintresserade och politiskt engagerade växte upp med dagstidning i hemmet och att den minst nyhetsintresserade och minst politiskt engagerade växte upp utan dagstidning i hemmet. Det stödjer teorin om kunskapsklyftor. De övriga, däremot, visar en ganska jämn aktiv nyhetskonsumtion och ett ganska jämnt högt intresse för politik. Kommersialiseringen av medierna sägs avpolitisera medborgarna men den här studien säger emot det, då tre personer som växte upp med föräldrar som hade kvällstidning som första nyhetskälla och själva har sociala medier och gratistidning som främsta källa, är aktiva nyhetskonsumenter som är mycket intresserade av politik. Den här studien visar också två respondenter som vuxit upp i hem utan dagstidning med outbildade föräldrar som aldrig pratade om politik hemma, som själva är nyhetsintresserade, politiskt engagerade med varsin akademisk examen. Vad de mer har gemensamt är att de använder sociala medier som nyhetskälla. Det är förenligt med studien som visar att internet kan överbrygga kunskapsklyftor. Den här studien innehåller alltså respondenter som både talar för och emot teorin om kunskapsklyftor. 

 • 43.
  Eriksson, Kimmo
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies. Mälardalen University, Sweden.
  Strimling, Pontus
  Spontaneous associations and label framing have similar effects in the public goods game2014In: Judgment and decision making, ISSN 1930-2975, E-ISSN 1930-2975, Vol. 9, no 5, p. 360-372Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It is known that presentation of a meaningful label (e. g., The Teamwork Game) can influence decisions in economic games. A common view is that such labels cue associations to preexisting mental models of situations, a process here called frame selection. In the absence of such cues, participants may still spontaneously associate a game with a preexisting frame. We used the public goods game to compare the effect of such spontaneous frame selection with the effect of label framing. Participants in a condition where the public goods game was labeled The Teamwork Game tended to contribute at the same level as participants who spontaneously associated the unlabeled game with teamwork, whereas those who did not associate the the unlabeled game with teamwork tended to make lower contributions. We conclude that neutrally described games may be subject to spontaneous frame selection effects comparable in size to the effects of label framing.

 • 44.
  Eriksson, Thomas
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Hur en bloggande läkare försöker få svenska folket att ändra matvanor: En studie av Sveriges största hälsoblogg – Kostdoktorn.se2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här är en studie om nätkommunikation. Föremål för undersökningen är bloggen Kostdoktorn.se som har som uttalat mål att övertyga svenska folket att äta lågkolhydratkost. Uppsatsens syfte är att undersöka hur Kostdoktorn kommunicerar genom sin blogg och hur han argumenterar när han vill påverka sina läsare, samt att diskutera sannolika effekter av kommunikationen. Uppsatsens frågeställningar handlar om återkommande teman i Kostdoktorns kommunikation, vilken retorik och argumentationsteknik som används, samt hur läsarna reagerar på budskapen. Som teori används etablerade modeller om kommunikation och effekter. Både kvantitativ och kvalitativ analys används som metod. 

  Materialet som undersöks är blogginlägg från 2013 på Kostdoktorn.se. 157 inlägg har tematiserats och analyserats. Tre teman syftar direkt till att påverka och handlar om att 1) framhäva LCHF genom att hänvisa till forskningsstudier 2) framhäva LCHF genom andra exempel, som personer som gått ner i vikt 2) gå till angrepp på etablerade kostråd samt kolhydrater. Sex blogginlägg har genomgått en argumentationsanalys med stöd av retorik. Inläggens kommentarer har analyserats som ”positiva”, ”negativa” eller ”neutrala”. 

  Undersökningen visar att det finns en kommunikationsstrategi som grundar sig retoriskt på logos eller pathos, det vill säga förnufts- eller känsloargument. Argumentationstekniken är varierande, ibland backas påståenden upp på ett trovärdigt sätt och ibland backas de inte upp alls. Kostdoktorn använder sig av en kumulativ strategi, vilket innebär att han bygger långsiktig kommunikation med många små budskap, vilket kan tänkas ge stor effekt. 

  Analysen av kommentarerna visar att stödet för Kostdoktorns budskap är mycket stort och hängivet. Men det är också tydligt att det inte rör sig om en fri diskussion – snarare är det ett effektivt verktyg för att mobilisera likasinnade. Kommentarsfälten ger en falsk bild av åsiktsklimatet i samhället och sannolikt även för läsarna som helhet. 

 • 45.
  Fjellander, Annika
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Att marknadsföra ett konserthus - en undersökning av kommunikatörens arbete och utmaningar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur konserthusen tänker kring kommunikation och marknadsföring samt hur de använder sig av kommunikation och marknadsföring för att nå ett bredare segment. Frågeställningarna lyder:

  1. Vad har konserthusen för tankar kring marknadsföring och kommunikation?
  2. Hur arbetar de för att nå ut till ett så brett segment som möjligt? 

  Det empiriska materialet är insamlat genom kvalitativa intervjuer med kommunikatörer på Berwaldhallen, Stockholms Konserthus samt Musikaliska i Stockholm. Det teoretiska ramverket består av marknadsföringsteorier med utgångspunkt i marknadsföring av kultur och icke-kommersiell verksamhet. Teorins utgångspunkt är att försöka ändra ett beteende genom marknadsföring. Det handlar då om att få fler att skänka blod, eller som i uppsatsens fall, konsumera kultur.  Som nämnt ovan är metodvalet kvalitativ intervjumetod. Detta för att få ut så mycket empiriskt material, kunskap och erfarenhet från informanterna som möjligt. 

  Det finns många svårigheter och utmaningar när det kommer till marknadsföring av konsertupplevelser. Musiken är det centrala, men det är allt runt omkring som är svårt att marknadsföra då det handlar om att marknadsföra känslan och stämningen som uppstår i konsertögonblicket. Det är svårt att nå en ny publik eftersom konserthusen dels brottas med de förutfattade meningar som finns kring konsumtionen av klassisk musik, men också för att folk idag har en bredare kulturkonsumtion. Analysen visar att det viktiga när en marknadsför konsertupplevelser, som de på konserthusen, är att visa att en är tillgänglig. Detta innebär att alla i organisationen, från musiker, kommunikatör och VD bör ha marknadsföring med sig hela tiden.

  Uppsatsens slutsats är att det i marknadsföringen av konserthusen är viktigt att synas och visa att en är tillgänglig. Detta gäller både kommunikation och marknadsföring och för att nå ett bredare segment. Det gäller att vara tillgänglig på nätet, men också i musiken och bland publiken.

 • 46.
  Franzén, Stina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Har barnen Tungan rätt i mun?: En kvantitativ utvärdering av ett retorikprogram för mellanstadiet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien utvärderar tv-programmet Tungan rätt i mun, som är ett retorikprogram för målgruppen mellanstadiet. Programmet framtogs under hösten 2011 av Utbildningsradion (UR) med syftet att användas som lärandematerial i svenska grundskolor då ämnet retorik ska bli mer framträdande i den nya kursplanen. I undersökningen utförs en kvantitativ enkätundersökning av sammanlagt 84 barn på två mellanstadiefritidsgårdar; i Stockholm och på Öland. Barnen delades in i två lika stora grupper, en kontrollgrupp fick fylla i enkäten utan att ha sett programmet och en experimentgrupp fick först titta och sedan fylla i samma enkät. Denna enkät bestod av fyra frågor med öppna svar som rättades inför analysen med hjälp av ett rättningsschema framtaget tillsammans med en specialpedagog för mellanstadiet.

  Syftet med utvärderingen av programmet var att se om barnen tar till sig de konkreta retoriktips de får av programledaren Elaine Eksvärd, legitimerad retorikkonsult. Hypotesen av studien var att experimentgruppen, som fått se programmet innan de svarar på enkätfrågorna, skulle komma att ha större förståelse för retoriken i sig och svara på frågorna med de tips Elaine gett dem i större utsträckning än vad kontrollgruppen gjorde.

  Samma enkätundersökning gjordes sedan två veckor senare med barn från en femteklass i Stockholm, som tidigare varit delaktiga i undersökningen, för att se i vilken utsträckning de kom ihåg de tips de fått.

  I analysen av resultatet ser vi att experimentgrupperna i större utsträckning har fler poäng än barnen i kontrollgrupperna och därmed bevisar hypotesen korrekt. Resultaten av gruppen som fick göra undersökningen två veckor senare blev dock otillförlitliga på grund av en extern input under undersökningstiden och det kan därför inte dras någon tillförlitlig slutsats om huruvida barnen mindes tipsen efter en kortare tidsperiod i denna undersökning. Statistiken demonstrerar att barnen som bor i Stockholm i stort har bättre resultat på undersökningen och mer erfarenhet av retorik än vad barnen på Öland har.

 • 47.
  Goldkuhl, Göran
  Stockholm University.
  Framställning och användning av informationsmodeller1980Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 48. Granhagen Jungner, Johanna
  et al.
  Tiselius, Elisabet
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Institute for Interpreting and Translation Studies.
  Lützén, Kim
  Blomgren, Klas
  Pergert, Pernilla
  Creating a Meeting Point of Understanding: Interpreters' Experiences in Swedish Childhood Cancer Care2016In: Journal of Pediatric Oncology Nursing, ISSN 1043-4542, E-ISSN 1532-8457, Vol. 33, no 2, p. 137-145Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  PURPOSE: Children and families with a foreign background and limited Swedish proficiency have to communicate through interpreters in childhood cancer care centers in Sweden. Interpreter-mediated events deal with many difficulties that potentially hinder the transfer of information. The purpose of our study was to explore interpreters' experiences of interpreting between health care staff and limited Swedish proficiency patients/families in childhood cancer care.

  DESIGN: Using purposive samples, we interviewed 11 interpreters individually. The interviews were analyzed using qualitative content analysis.

  FINDINGS: Analyses of the data resulted in the main theme of creating a meeting point of understanding, constructed from 3 subthemes: balancing between cultures, bridging the gaps of knowledge, and balancing between compassion and professionalism.

  DISCUSSION: Our result shows that in order to create a sustainable meeting point of understanding, it is necessary to explain both the context and cultural differences. These results suggest that the responsibility for information transfer lies with both the health care profession and the interpreters. Tools have to be developed for both parties to contribute to creating the meeting point of understanding.

 • 49.
  Granqvist, Björn
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Nilsson, Carola
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Coaching och NLP: Vägledare på resa i coachingdjungeln2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Coaching has become a trend in our society and this study can be seen as an expedition through the “coaching jungle”. The inquiry consists of structured interviews by telephone mixed by studies of related literature and articles, where the purpose was to find out to what extent NLP – Neuro Linguistic Programming – occurs in coaching of the unemployed and to what extent it is used in coaching. The selection-group can be found in 14 of the 21 counties of Sweden and it contains job coaches from the local government, private and also staff from the public sector who works with unemployed. The results exhibit that NLP is not a regular model in coaching of unemployed – instead the solution-focused model is quite the dominant one among the selection-group in this inquiry. The study also illustrates approaches, concepts, various methods, attitudes to the clients as well as communicative tools which are all central parts of coaching.  The survey reveals that there are similarities between the contents of different coaching- and counselling models, even though they might have different names for it.  The study shows the pros and cons of coaching in general and also thoughts and opinions of education, professionalism and the job title “coach”.

 • 50.
  Green, Johanna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  I love me – en hälsoinformationskampanj om livmoderhalscancer: En kvalitativ analys av argumentation och reception2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen syftar till att undersöka hur en hälsoinformationskampanj argumenterar för att övertyga målgruppen om att vaccinera sig mot ett virus som kan orsaka livmoderhalscancer. Uppsatsen syftar också till att undersöka hur målgruppen uppfattar kampanjen och om den har någon effekt på den. Målgruppen för hälsoinformationskampanjen är unga tjejer något som är ganska ovanligt för hälsokampanjer.

  Uppsatsen bygger på både en retorisk analys och en receptionsanalys med hjälp av fokusgruppsintervjuer.

  Teoretiska utgångspunkter är teorier kring kampanjer. Teorier om risk och skräck, avsändares roll, utvärderingar av kampanjer samt internets roll i hälsokampanjer.

  Resultaten visar på att målgruppen reagerar på kampanjens argument och uppfattar en risk att drabbas av livmoderhalscancer. Att vaccinationen är kostnadsfri är ett användbart argument och har effekt. Resultaten visar också på alternativa argument som skulle kunna få målgruppen att agera. Vidare konstaterar uppsatsen att kampanjens närvaro, och försök att kommunicera med målgruppen, på nätverket Facebook inte är intressant för målgruppen och därmed verkningslöst.

123 1 - 50 of 149
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf