Endre søk
Begrens søket
1 - 35 of 35
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ahlin, Per
  et al.
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Örnberg, Åsa
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  HFD 2018 ref.75. Tiggeridomen - ännu en gång2019Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 2, s. 263-271Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 2.
  Alexius-Borgström, Katarina
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Om JO-ämbetets funktioner2001Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 1-3, s. 35-48Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 3.
  Bernitz, Hedvig
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten.
  Barns rättigheter - finns fri- och rättigheter i skolans värld?2011Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 2Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 4.
  Bernitz, Hedvig
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten.
  Senaste - men knappast sista - "brickan" i Unibet m.fl. mot det svenska spelmonopolet: Kommentar till RegR:s domar av den 30 november 2010 i mål 2208-09, 3582-07 och 3583-07 om tryckfriheten och lotterilagen2011Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 1, s. 33-50Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 5.
  Carlson, Laura
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Jameson Garland, On Science, Law, and Medicine: The case of gender ”normalizing” interventions on children who are diagnosed as different in sex development, Uppsala University, 2016, 664 pages2016Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 3, s. 475-477Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 6.
  Dane, Louise
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholms barnrättscentrum.
  Europadomstolen och barnets bästa2015Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 2Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Principen om barnets bästa framkommer av flera internationella överenskom- melser. Till exempel stadgas i artikel 3.1 i FN:s konvention om barnets rättig- heter (barnkonventionen) att ”vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vid- tas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, adminis- trativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.” Det anses idag allmänt vedertaget att principen ska beaktas vid samtliga avgöranden som rör barn.1 Det råder således ingen förvirring om att principen ska beaktas. Däremot saknas en närmare definition av principen – vad betyder barnets bästa?

  Att en princip saknar tydligt reglerat innehåll är inte i sig problematiskt. Men det väcker frågor. Kan vi utgå ifrån att principen om barnets bästa är samma princip inom alla rättsområden? 

  I artikeln diskuteras om vikten och innebörden av principen av barnets bästa påverkas av inom vilken måltyp principen hanteras. Artikeln baseras på en studie av 57 rättsfall från Europadomstolen. Studien visar på att det finns intressanta skillnader i Europadomstolens syn på barnets bästa. Något som i förlängningen innebär att principen inte ges den hållfasthet den borde.

 • 7.
  Fast, Katarina
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ny praxis från Europadomstolen om egendomsskyddet och administrativa sanktioner - konsekvenser för skatterättsliga sanktioner?2009Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 9, s. 487-498Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 8.
  Langlet, David
  et al.
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Örnberg, Åsa
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Affärsmässighet i kommunala bostadsbolag: effekterpå energieffektivitet och andra hållbarhetsåtgärder2012Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 3, s. 319-338Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Sedan år 2011 gäller enligt en ny lag att allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

  ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer. De undantas

  därmed från förbudet för kommuner att bedriva verksamhet i vinstsyfte samt från

  den kommunala självkostnadsprincipen. Kravet på affärsmässighet har givit upphov

  till frågor om bolagens möjlighet att vidta åtgärder som främjar sociala och

  miljömässiga ändamål. I artikeln analyseras detta med särskilt fokus på utrymmet

  för att vidta energieffektiviseringsåtgärder. Även om kravet på affärsmässighet ger

  upphov till principiella svårigheter, eftersom bolagen samtidigt ska fylla ett allmännyttigt

  syfte, tycks det även efter lagens ikraftträdande finnas betydande

  handlingsutrymme för bolagen. Innehållet i bolagsordningar och andra styrdokument

  behöver dock ses över.

 • 9.
  Lindkvist, Gustav
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Tilltrosparagrafer i parallella förfaranden2011Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, s. 465 ff.-Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 10.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Förvaltningslagen och digitaliseringen2018Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 3, s. 519-530Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Lagstiftaren har genomgående intagit ett teknikneutralt förhållningssätt till anpassning av regelverk som behöver tolkas och tillämpas i digitala miljöer. Det finns förstås både fördelar och nackdelar med en sådan metod. Å ena sidan minskar risken för att författningar snabbt blir obsoleta, å andra sidan får inte beslutsfattare självklart tillräckligt mycket vägledning för att uppfylla krav på förutsebarhet, likabehandling m.m. Den nya förvaltningslagen innehåller endast en materiell bestämmelse som uttryckligen adresserar e-förvaltningen. Av 28 § framgår att ”(e)tt beslut kan fattas av en befattningshavare ensam eller av flera gemensamt eller automatiserat.” Motsvarar denna bestämmelse behovet av rättssäkerhetsgarantier i en förvaltning karaktäriserad av beslutsautomation, digital kommunikation och elektronisk dokumentation? Artikeln tar sig an denna problematik sett i ljuset av bl.a. Digitaliseringsrättsutredningens betänkande om ”Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering” (SOU 2018:25).

 • 11.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  et al.
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Furberg, Per
  Sammanställningars rättsliga status2011Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 2, s. 261-279Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 12.
  Paju, Jaan
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  HFD 2017 ref. 63 – om nationella villkor för rätt till gränsöverskridande sjukvård inom EU2018Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 4, s. 831-839Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 13.
  Refors Legge, Maria
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholms barnrättscentrum.
  Tillsynen över skolan och barnen som kommer i kläm2016Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 3, s. 385-399Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Diskrimineringsombudsmannen [DO] inrättades som myndighet år 2009 då man från politiskt håll ville underlätta för den som utsatts för diskriminering att få hjälp och samtidigt öka förutsebarheten för de som skulle komma att bli föremål för myndighetens tillsyn.1 Motivet bakom myndighetens inrättande var således till stor del att ge särskilt utsatta samhällsgrupper ett starkare rättsligt skydd samt att göra tillsynen enklare. På grund av detta blir det därför intressant att studera DO:s hantering av diskrimineringsfrågorna på skolområdet i förhållande till andra myndigheter som utövar tillsyn på denna arena.

 • 14.
  Reichel, Jane
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Europeiska principer för god förvaltning och 2017 års förvaltningslag2018Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 3, s. 423-441Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I artikeln behandlas införandet av en ny rubrik om ”grunderna för god förvaltning” i 2017 års FL, under vilken centrala rättsstatliga principer samt regler för service, tillgänglighet och samverkan har samlats. Principen om god förvaltning är sedan lång tid etablerad inom EU-rätten och förekommer även i dokument från Europarådet samt i viss utsträckning inom Europadomstolens praxis. I artikeln analyseras frågan hur den svenska versionen med ”grunderna för god förvaltning” förhåller sig till de europeiska principerna, vad gäller såväl innehåll som funktion av standard eller utkrävbar rättighet. I vad mån kan EU-domstolens senare praxis avseende tillämpningen av principen om god förvaltning på nationell nivå inverka på hur FL tolkas och tillämpas? Analysen görs mot bakgrund av de syften som reformen av FL har avsett att uppfylla, att stärka enskildas rättssäkerhet, införa ett mer heltäckande förfarande och att göra lagen mer lättillgänglig.

 • 15.
  Sundstrand, Andrea
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Offentliga kontrakt – möjlighet till undantag från EU:s primärrätt2013Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 1, s. 67-78Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 16.
  Sundstrand, Andrea
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Offentliga kontrakt – rättsmedlen i primärrätten2014Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 4, s. 479-502Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 17.
  Sundstrand, Andrea
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Primärrättens reglering av offentliga kontrakt2012Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 4, s. 469-480Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 18.
  von Essen, Ulrik
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten.
  Allmänna handlingar och sekretess i myndigheternas kvalitetsarbete2010Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 1, s. 53-72Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 19.
  von Essen, Ulrik
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Besluts överklagbarhet2013Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 2, s. 147-171Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 20.
  von Essen, Ulrik
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten.
  Biobanksforskning– forskares möjligheter att få tillgång till vävnadsmaterial och personuppgifter2003Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 2, s. 197-214Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 21.
  von Essen, Ulrik
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten.
  Delegation av föreskriftsrätt2009Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 2, s. 117-129Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 22.
  von Essen, Ulrik
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten.
  Etikprövning av biobanks- och registerforskning2002Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 5/6, s. 351-380Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 23.
  von Essen, Ulrik
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Förvaltningsdomstols utredningsansvar2012Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 1, s. 29-62Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 24.
  von Essen, Ulrik
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten.
  Interimistiska beslut i förvaltningsprocessen2011Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 4, s. 615-634Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 25.
  von Essen, Ulrik
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Klagorätt i förvaltningsprocessen2012Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 4, s. 441-467Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 26.
  von Essen, Ulrik
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten.
  Kommersialisering av medicinska forskningsresultat2005Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 2, s. 225-249Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 27.
  von Essen, Ulrik
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten.
  Måste man acceptera felaktiga rättidsprövningar?2010Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 3, s. 210-219Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 28.
  von Essen, Ulrik
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten.
  När, var och hur uppkommer en biobank?2004Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 2, s. 103-130Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 29.
  von Essen, Ulrik
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Prövningstillstånd i kammarrätt2013Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 1, s. 19-31Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 30.
  von Essen, Ulrik
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten.
  Rättsliga ramar för kommunernas näringsverksamhet2010Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 2, s. 111-120Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 31.
  von Essen, Ulrik
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten.
  Saken i förvaltningsmål – funderingar kring några rättsfall2010Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 1, s. 49-52Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 32.
  von Essen, Ulrik
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten.
  Saken i förvaltningsprocessen2003Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 4, s. 503-521Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 33.
  warnling-nerep, wiweka
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten.
  Finansinspektionens "bannbullor" och annan nutida förvaltning: En fråga om legitimitet2011Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, ISSN 0015-8585, nr 3, s. 513-535Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 34.
  Zillén, Kavot
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Inför beslut om mottagande i grundsärskola: Kravet på medicinsk och psykologisk expertutredning2017Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 3, s. 513-525Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 35.
  Zillén, Kavot
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Krav på kortärmad arbetsklädsel för hälso- och sjukvårdspersonal – om religionsfrihet och indirekt diskriminering2017Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 2, s. 369-382Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
1 - 35 of 35
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf