Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 64
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Albin, Maria
  et al.
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Arbetsmiljöns många dimensioner2019In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 25, no 1, p. 4-7Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Löner och andra former av ersättningar som till exempel avtalsförsäkringar för anställda är ofta i fokus för såväl nyhetsflödet som statistik och forskning baserad på den. Regelbundet publiceras statistik om löner för olika grupper, arbetsmarknadens parter bevakar utvecklingen för egna och andra grupper, medlare arbetar för en nå lösningar och jämförelser görs av lönenivåer och andra villkor mellan länder. Officiell lönestatistik publiceras regelbundet. Den goda tillgången på statistik underlättar forskningen vad gäller löner. När det finns konflikter mellan parterna på arbetsmarknaden, blir uppmärksamheten mycket stor speciellt då inte bara de direkt involverade påverkas utan också allmänheten. Ett av många exempel är den konflikt som SAS och piloternas fackförening hade tidigare i år.

 • 2. Allvin, Michael
  et al.
  Mellner, Christin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Movitz, Fredrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Aronsson, Gunnar
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Den utbredda flexibiliteten: ett försök att beräkna förekomsten av lågreglerade arbetsvillkor2012In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 18, no 1, p. 9-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Nästan 30 år efter det att begreppet flexibilitet i arbetslivet kom i bruk råder det fortfarande stor osäkerhet om vad begreppet innebär och hur vanligt det egentligen är. I artikeln diskuteras flexibilitet utifrån en representativ studie av den svenska arbetskraften. I studien konstateras att både traditionellt organiserade och helt fria arbeten är relativt ovanliga. Däremot är flexibla arbetsvillkor desto mer vanligt förekommande och spridda i varierande grad bland den svenska arbetskraften.

 • 3.
  Allvin, Michael
  et al.
  sociologiska institutionen , Stockholms Universitet.
  Movitz, Fredrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Självständiga lärosäten?: Om de förändrade villkoren för högre utbildning och universitetens normalisering2011In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 17, no 2, p. 59-73Article in journal (Refereed)
 • 4.
  Alm, Susanne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  En fråga om ekonomi och/ eller attityder? Gifta mödrars vara eller inte vara på arbetsmarknaden i det sena 1960-talets Sverige2020In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 26, no 4, p. 7-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Med hjälp av tidigare outnyttjade data från 1960-talets slut undersöks kvinnors, men också deras makars, inställning till gifta mödrars förvärvsarbete vid tiden för hemmafruepokens övergång i tvåförsörjarfamilj. Sambandet mellan attityder och förvärvsarbete analyseras också. Strukturerade intervjudata från Metropolitundersökningen (n=3184) används. Resultaten visar att kvinnor med högre utbildningsnivå var mer positiva till gifta mödrars förvärvsarbete än kvinnor med lägre utbildningsnivå. Kvinnor med högre utbildningsnivå hade också större möjlighet att låta attityderna styra de egna valen, medan valen för kvinnor med lägre utbildningsnivå i större utsträckning tycktes styras av demografiska och socio-ekonomiska faktorer, såsom ålder, antalet hemmavarande barn och makens yrke.

 • 5.
  Andersson Joona, Pernilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Wennemo Lanninger, Alma
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Sundström, Marianne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Etableringsreformens effekter på integrationen av nyanlända2017In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 23, no 1, p. 27-45Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Etableringsreformen genomfördes under 2010 av den förra regeringen för att underlätta och påskynda integrationen av nyanlända flyktingar och deras anhöriga. Reformen innebar att ansvaret för de nyanländas etablering överfördes från kommunerna till Arbetsförmedlingen. I den här artikeln analyserar vi reformens effekter på de nyanländas sysselsättning, löneinkomster och deltagande i utbildning ett, två och tre år efter beviljat uppehållstillstånd på basis av registerdata från SCB över samtliga nyanlända.

 • 6.
  Annell, Stefan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Work and organizational psychology.
  Sverke, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Work and organizational psychology.
  Gustavsson, Petter
  Lindfors, Petra
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Work and organizational psychology.
  Lämna yrket eller stanna kvar? En studie om nya poliser2019In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 25, no 2, p. 6-27Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker vilka faktorer som bidrar till att yngre poliser i Sverige väljer att lämna yrket. Studien följer en kohort (N=717) av yngre poliser. Data från antagningen till polisutbildningen (T1-2008), efter ett års arbete (T2-2011) och efter sju års arbete (T3-2017) används för statistiska analyser baserade på en bred uppsättning variabler. Resultaten visar att förhållandevis få poliser lämnat yrket (7,4%) och att det finns få skillnader mellan de som stannat respektive lämnat yrket. Låg organisationssamhörighet efter ett års arbete var den enskilt starkaste prediktorn av frivillig uppsägning. Åtgärder som stärker organisationssamhörigheten tidigt i karriären bör därför prioriteras.

 • 7. Arnesson, Kerstin
  et al.
  Järkestig Berggren, Ulrika
  Bergman, Ann-Sofie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  ”Man får inte ta någon genväg in i konsultarbetet”: En studie om privata konsulters som genomför barnavårdutredningar inom svenska social förvaltningar2023In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 29, no 2, p. 26-44Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  “You must not take any shortcuts into consulting work”. A study of private consultants who carry out child protection investigations at Swedish social services.

  The article deepens the knowledge of the private consultant’s way into the work as a consultant, the time as a consultant and the way out towards other assignments. The result shows that the way in and the way out, based on a time-geographical perspective, rest on the same restrictions, which are lack of power and influence and demands for coordination. A desire for freedom can be added, which then turns into a longing for safe employment conditions. For the study’s respondents, the time as a consultant became something temporary, and it is important that it becomes so also for social administrations. However, there is a risk that it will be a permanent solution to difficult situations.  

 • 8.
  Aronsson, Gunnar
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Work and organizational psychology.
  Recension av boken Vad är arbetsvetenskap? En introduktion av Gunnar Gillberg, Erik Ljungar, Anna Peixoto och Jonas Axelsson (red.)2020In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 26, no 4, p. 81-84Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Samtidigt som det pågår en inre specialisering i de ”gamla” disciplinerna fysiologi, psykologi och sociologi uppstår nya vetenskaper som syftar till att integrera och tillämpa de gamla disciplinernas fynd och kunskapsmassa. Arbetsvetenskapen etablerar sig på 1970-talet när det inom andra envetenskapliga discipliner utvecklats kunskapsmassor som kan sammanföras och få synergieffekter av både praktisk och teoretisk art. Jag ser Arbetsvetenskap som en sådan nödvändig skapelse som tillvaratar enskilda discipliners forskningsrön och för samman dem till praktikrelevant kunskap för tillämpning i ett mångfacetterat arbetsliv med mycket olika verksamheter, organisationsmodeller och arbetsvillkor. Det är med sådana glasögon jag börjar läsa boken Arbetsvetenskap – en introduktion.

 • 9.
  Aronsson, Gunnar
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Ishäll, Lars
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology. (numera verksam vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.
  Göransson, Sara
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Lindfors, Petra
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Nylén, Eva Charlotta
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Sverke, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Arbetsuppdrag och återhämtning i välfärdstjänstearbete2015In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 21, no 2, p. 7-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln beskriver ett uppdragsperspektiv på arbete, det vill säga en fokusering på hur ett arbetsuppdrag formas och är sammansatt med avseende på resurser och krav med betydelse för att kunna genomföra uppdraget på ett bra sätt. I studien undersöks hur förutsättningarna för att utföra arbetet, i termer av arbetskrav och resurser i arbetet, hänger samman med återhämtning inom välfärdstjänstearbete i två kommuner. Uppdragsförutsättningarna har ett relativt högt förklaringsvärde gentemot återhämtning men de ingående variablerna bidrar i olika grad.

 • 10.
  Astvik, Wanja
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Melin, Marika
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Överlevnadsstrategier i socialt arbete: hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa?2013In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 19, no 4, p. 61-73Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Förändringarna inom välfärdstjänstesektorn i Sverige har det senaste decenniet varit genomgripande. Rationaliseringar och ett decentraliserat resultat- och kostnadsansvar har i många fall medfört ökade arbetskrav, och socialsekreterares situation framstår som särskilt svår. Ansvaret att hantera obalansen mellan krav och resurser har decentraliserats till den enskilde socialsekreteraren. När resurserna inte matchar de kvalitetskrav som ställs tvingas socialsekreterarna tillämpa strategier som antingen äventyrar deras egen hälsa eller kvaliteten i arbetet.

 • 11.
  Astvik, Wanja
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Work and organizational psychology. Mälardalens högskola, Sverige .
  Welander, Jonas
  Isaksson, Kerstin
  Sorti, tystnad och lojalitet bland medarbetare och chefer i socialtjänsten2017In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 23, no 3, p. 41-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Personalsituationen i socialtjänsten framstår som alltmer problematisk med omfattande personalomsättning och rekryteringssvårigheter. Baserat på en nationell enkätstudie undersöks betydelsen av arbetsvillkor och organisatoriska faktorer för handlingsalternativen sorti, tystnad och lojalitet bland medarbetare och chefer inom socialtjänsten. Resultaten visar bland annat att styrningen inom socialtjänsten behöver utvecklas i riktning mot färre motstridiga krav och för en öppenhet som tillåter dialog och kritisk reflektion för att behålla och på sikt attrahera nya medarbetare.

 • 12.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Hasselbladh, Hans
  Nya kontroll- och maktrelationer i sjukvården2003In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, no 2, p. 107-127Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 13.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Örebro universitet.
  Kankkunen Forsberg, Tina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Hasselbladh, Hans
  Örebro universitet.
  Två decennier av new public management: Arbetsmiljön i skola och sjukvård2015In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 21, no 3, p. 23-41Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Reformer och styrformer i linje med new public management har utmanat den professionella regimen i många sektorer under de senaste två decennierna. Även om området är väl beforskat saknas studier som undersöker effekterna av detta över tid. Genom att analysera enkäter som har besvarats av läkare, lärare och skolledare 1992 och på 2010-talet genereras kunskap om hur arbetsmiljön förändrats för dessa grupper från det att välfärdssektorn började transformeras fram till idag.

 • 14.
  Bernhard-Oettel, Claudia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Näswall, Katharina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Stengård, Johanna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Östergren, P-O
  Westerlund, Hugo
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute.
  Berntson, Erik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Inlåsning, anställningsbarhet och välbefinnande efter en omorganisation2013In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 19, no 4, p. 101-112Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Under perioder där arbetsmarknaden erbjuder färre alternativ är det troligt att fler människor accepterar arbetsplatser där de inte trivs eller stannar kvar på arbeten som de inte vill ha och känner sig inlåsta i. Tidigare forskning har kopplat inlåsning till sämre välbefinnande. Hur inlåsning och välbefinnande förändras när människor byter jobb är mindre känt. Föreliggande studie belyser förändringar i inlåsning, upplevd anställningsbarhet och välbefinnande vid en svensk myndighet efter en organisationsförändring som medfört organisationsinterna arbetsplatsbyten. Resultaten visar på negativa effekter av inlåsning: att stanna kvar på eller flytta till en arbetsplats som man inte önskar ha i framtiden är inte gynnsamt för hälsan.

 • 15.
  Björk, Lisa
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Forsberg Kankkunen, Tina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Bejerot, Eva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Det kontrollerade chefskapet: variationer i genusmärkta verksamheter2011In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 17, no 4, p. 79-94Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Även om ett flertal studier undersöker betydelsen av New Public Management (NPM) för välfärdsstatens organisationer finns det få komparativa studier av NPM inom olika verksamheter. I denna studie intervjuas kommunala chefer i syfte att jämföra hur NPM omsätts i praktiken inom en teknisk verksamhet och en omsorgsverksamhet. Resultaten visar att verksamheternas genusmärkning innebär olika förutsättningar för cheferna att hantera NPM.

 • 16.
  Calleman, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Örebro universitet, Sverige.
  Demografi, arbetskraftsutbud och arbetsrätt2014In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, no 1, p. 39-53Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Dunlavy, Andrea
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Centre for Health Equity Studies (CHESS).
  Rostila, Mikael
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Centre for Health Equity Studies (CHESS).
  Arbetsmiljön bland utrikesfödda anställda i Sverige2017In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 23, no 1, p. 46-65Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Denna artikel syftar till att utöka kunskapen kring arbetsmiljöförhållanden bland utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden. Studien undersöker hur exponering för bristfälliga psykosociala, strukturella och fysiska arbetsmiljöförhållanden varierar mellan olika grupper av anställda kvinnor och män beroende på födelseland. Resultaten visar skillnader när det gäller exponering för bristfälliga arbetsmiljöförhållanden mellan utlandsfödda och inrikes födda anställda på den svenska arbetsmarknaden. Dessa skillnader beror på den grupp som undersöks och det arbetsmiljöproblem som studeras.

 • 18.
  Döös, Marianne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Arbetsplatsens relationik: Om vardagens lärande och kompetens i relationer2004In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 10, no 2, p. 77-93Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Kompetensen i en organisation avgör dess framgång. Genom en kritiskanalys av förutsättningarna för lärande och kompetensutveckling kan kompetensen höjas. Artikeln utgår från de redan kunnigas lärprocesser och hävdar vikten av att uppvärdera kontinuitet och stabilitet. Då blir begrepp som relationik och kompetensbärande relationer intressanta. Ökad förståelse skapas för vikten av att organisera arbetet för lärande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Döös, Marianne
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Johansson, Peter
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Mälardalens högskola, Sverige.
  Backström, Tomas
  Organisationsbilder och förståelse vid förändring – visualisering av arbetsintegrerade relationer2014In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 20, no 3, p. 7-26Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Bilder har inverkan på hur människor förstår arbete och förändring i sin organisation. Att synliggöra arbetsintegrerade relationer som bär kompetens framstår som angeläget för förändringsförmåga och är avsikten med att presentera de organisationsbilder som denna artikel handlar om. I tillägg till det klassiska organisationsdiagrammet presenterar och undersöker vi två andra bilder: organisation som cirkel och uppgift som nätverk.

 • 20.
  Döös, Marianne
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Wilhelmson, Lena
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Att förändra organisatoriska förutsättningar: Erfarenheter av att införa funktionellt delat ledarskap i skola och förskola2019In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 25Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The assignment as principal and pre-school manager is extensive and not seldom heavy. This paper contributes knowledge about the experience of a local educational organiser when implementing managerial shared leadership in the form of function-shared leadership (FSL) in schools and pre-schools. The implementation aimed at achieving better results by means of improved pedagogical leadership, better health and use of resources. The study builds on recorded meetings and interviews with the local educational authority’s management group that initiated and organised the new leadership form. Important contributions concern recruitment, equality in practice and the need for a collaborative zone.

 • 21.
  Eriksson, Mimmi
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD).
  Olsson, Börje
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD).
  Alkohol- och drogtester i svenskt arbetsliv2001In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 7, no 4, p. 225-238Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Alkohol- och drogtester i arbetslivet är fortfarande en kontroversiell och komplex fråga, femton år efter att tester först började användas i Sverige. Problematiken och oklarheterna rör såväl juridiska, sociala som etiska aspekter. Dessutom saknas utvärderingar och forskning i Sverige om huruvida alkohol- och drogtester överhuvudtaget bidrar till att uppnå de målsättningar som kopplas till dem. Tre fall har varit uppe i Arbetsdomstolen (AD), men har inte i någon högre grad klargjort de otydligheter som finns. På arbetsgivarsidan har utfallen av domsluten dock tolkats som ett klartecken till att både införa och fortsätta med tester. Denna artikel syftar till att redogöra för dagsläget och problematiken med alkohol- och drogtester. Undersökningsresultat från telefonintervjuer med personalchefer på svenska företag presenteras.

 • 22.
  Forsberg, Gunnel
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Interaktion och intervention - Akademins möjligheter och begränsningar för jämställdhet och regional utveckling2012In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 18, no 2, p. 59-72Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  JämVäxt-projektet vid Karlstads universitet är ett exempel på en förändringsinriktad forskningsinsats där forskare och regionala aktörer tillsammans har arbetat för att skapa utrymme för en mer jämställd regional struktur. Med en interaktiv insats har man arbetat med kompetensutveckling och kunskapsuppbyggnad till gagn för såväl de som arbetar med regionala utvecklingsfrågor som de forskare som drar vetenskapliga slutsatser. I denna artikel diskuteras hur dessa två områden kan mötas och vilka gränser som hindrar interaktiva insatser i form av konkret förändringsarbete.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23. Gillberg, Gunnar
  et al.
  Ivarsson, Lars
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Digitalisering, lärande och utbildning2018In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 24, no 3-4, p. 4-6Article in journal (Other academic)
 • 24.
  Guthenberg, Johan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Kan ett utvecklande ledarskap dämpa anställningsotrygghetens negativa hälsoeffekter?2011In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 17, no 1, p. 37-53Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Anställningsotrygghet har tidigare kopplats till olika former av ohälsa bland anställda. Syftet med föreliggande tvärsnittsstudie var att studera sambanden mellan anställningsotrygghet (kvantitativ, kvalitativ) och ohälsovariablerna utbrändhet (utmattning, distansering) och psykisk ohälsa samt huruvida ett utvecklande/transformativt ledarskap modererar dessa hypotetiska samband. Deltagare i studien var fackligt anslutna akademiker. Analyserna visar att kvalitativ anställningsotrygghet är en kraftfullare prediktor av ohälsa jämfört med kvantitativ anställningsotrygghet samt att utvecklande/transformativt ledarskap modererar sambanden mellan kvantitativ anställningsotrygghet och ohälsa.

 • 25.
  Göransson, Sara
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Lindfors, Petra
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Ishäll, Lars
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Nylén, Eva Charlotta
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Kylin, Camilla
  Sverke, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Dialog och kunskap om arbetsmiljö: En intervention som balanserar?2013In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 19, no 4, p. 113-125Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Psykosociala arbetsmiljöfaktorers inverkan på hälsa och produktivitet kan sammanfattas i ett antal balanser; balanserna krav-kontroll, ansträngning-belöning, arbete-återhämtning, mål-resurser och kvalitet-kvantitet. Trots befintlig kunskap saknas interventionsstudier som fokuserat på dessa balanser. Här redovisas resultat från ett pilotprojekt där medarbetare och chefer deltog i en intervention med fokus på dialog om uppdraget och arbetsmiljöns balanser.

 • 26.
  Hansen, Niklas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Hermansson, Daniel
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Erkännandets uttrycksformer och konsekvenser: en kvalitativ fallstudie på en arbetsplats2013In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 19, no 2, p. 55-71Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Trots att erkännande ingår som en komponent i flera motivations- och hälsoteorier är kunskapen om dess uttryck outvecklad. Syftet med artikeln är att genom djupintervjuer och observation öka förståelsen för erkännandeprocessen. Resultatet visar att erkännande yttrar sig i flera former och förmedlas informatoriskt eller som ökat handlingsutrymme av ledning, kollegor och kunder. Erkännande uppgavs leda till höjd motivation och välmående. Avslutningsvis diskuteras erkännande som styrmedel utifrån ett kritiskt modernt arbetslivsperspektiv.

 • 27.
  Hellroth, Sven
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Aktivitetsrapporten som källa till arbetslösas arbetssökande2017In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 23, no 4, p. 44-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den 1 september 2013 infördes aktivitetsrapporten. Den är en standardiserad webbenkät i vilken en arbetssökande inskriven vid Arbetsförmedlingen varje månad ska dokumentera vad hen har gjort för att bryta sin arbetslöshet under föregående månad. Syftet med denna artikel är undersöka utifrån dess konstruktion hur den kan bidra till förståelsen för arbetslösas arbetssökande. Särskild vikt har lagts vid aktiviteterna antalet sökta jobb och antalet intervjuer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28. Herzfeld Olsson, Petra
  et al.
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Inledning: Temanummer om Migration och arbete2017In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 23, no 1, p. 6-9Article in journal (Other academic)
 • 29.
  Johansson, Gunn
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Rydstedt, Leif R W
  Evans, Gary W
  Att köra buss i storstad: en internationell modell för forskning om stress och hälsa2013In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 19, no 4, p. 27-35Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Arbetet som bussförare i citytrafik har under lång tid utgjort en ändamålsenlig modell för forskning om stressrelaterad ohälsa. Artikeln beskriver orsaker till detta, ger en kort översikt över forskningen samt presenterar åtgärder som vidtagits utifrån forskningsresultaten. Gunnar Aronsson genomförde tidigt studier av lokaltrafikens psykosociala arbetsmiljö och skapade på så sätt ett förtroende inom branschen för de kunskaper och insikter stressforskningen kunde bidra med för att förbättra arbetsförhållandena.

 • 30.
  Karlsson, Lis Bodil
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Gunnarsson, Evy
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Hemtjänstpersonals förhållningssätt till äldre personer med alkoholproblem2018In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 24, no 1-2, p. 47-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Denna artikel fokuserar på hur hemtjänstpersonal förhåller sig till utmaningar och dilemman med omsorgstagare med alkoholproblem. Analysen visar hur personalen fokuserar på att spela en roll som omsorgsgivare och förmågan att ”spela teater” som några av förutsättningarna för arbetet. Goffmans dramaturgiska begreppsapparat respektive Hochschilds teorier om emotionellt lönearbete används för att tolka resultaten.

 • 31.
  Kjellström, Jannike
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Centre for Health Equity Studies (CHESS).
  Almquist B., Ylva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Centre for Health Equity Studies (CHESS).
  Modin, Bitte
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Centre for Health Equity Studies (CHESS).
  Lärares arbetsvillkor och hälsa efter 1990-talets skolreformer2016In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 22, no 1, p. 52-69Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Larsson, Pär
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Löwstedt, jan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Förändrar skolans styrning och ledning arbetsmiljön? - Krav, inflytande och stöd i över- och underpresterande skolor2021In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 27, no 1Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Leineweber, Constanze
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute.
  Kecklund, Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute.
  Theorell, Töres
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute. Karolinska institutet, Sverige.
  Åkerstedt, Torbjörn
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute.
  Alexanderson, Kristina
  Westerlund, Hugo
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute.
  Inflytande över arbetstiden och sjuknärvaro/sjukfrånvaro2013In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 19, no 4, p. 87-99Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Flexibla arbetstider blir allt vanligare. De förväntas underlätta verksamhetens förmåga att hantera arbetstoppar, tillgodose anställdas behov av livsbalans samt möjliggöra bättre hälsa och arbetsprestation. Flexibilitet skapas ofta genom att de anställda ges inflytande över arbetstiderna. Vetenskaplig kunskap om sambandet mellan arbetstidskontroll och sjukfrånvaro/sjuknärvaro saknas nästan helt. I föreliggande studie undersöks sambandet mellan arbetstidskontroll samt dess underdimensioner och självrapporterad sjukfrånvaro/sjuknärvaro i ett representativt urval av den arbetande befolkningen i Sverige.

 • 34.
  Låstad, Lena
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Work and organizational psychology.
  Hellgren, Johnny
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Work and organizational psychology. North-West University, South Africa.
  Näswall, Katharina
  University of Canterbury, New Zeeland.
  Richter, Anne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Work and organizational psychology. Karolinska Institutet, Sverige.
  Sverke, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Work and organizational psychology. North-West University, South Africa.
  30 års forskning om anställningsotrygghet: En litteraturöversikt2016In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 22, no 3/4, p. 8-27Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Anställningsotrygghet – en oro för att mot sin vilja förlora jobbet – är något som de flesta anställda idag upplever under sina yrkesliv. Den beteendevetenskapliga forskningen inom detta område har skjutit fart sedan millennieskiftet, vilket motiverar behovet av en uppdaterad litteraturöversikt. Översikten omfattar prediktorer och konsekvenser av anställningsotrygghet samt vilka faktorer som har identifierats som viktiga när det gäller att mildra anställningsotrygghetens konsekvenser.

 • 35.
  Marklund, Staffan
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Berntson, Erik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Stjernström, Caroline
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Effekter på hälsa och anställningsbarhet av geografiskt och karriärmässigt perifer ställning2012In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 18, no 1, p. 25-41Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att det finns tydliga regionala skillnader i befolkningens hälsa och sjukfrånvaro i Sverige (Folkhälsorapport 2005, Lundberg 2006). Föreställningarna om vad dessa skillnader beror på varierar, men generellt dominerar två typer av huvudförklaringar. Den ena betonar att regionala skillnader i arbetsmarknadsvillkor, demografiska förhållanden eller olika traditioner bland myndigheter och i sjukvården kan vara skälet (RFV 2003a, RFV 2003b, Palmer 2006). Den andra förklaringen lägger tyngdpunkten på selektiv rörlighet, som framför allt innebär att de som byter yrken oftare har god hälsa och låg sjukfrånvaro jämfört med yrkesstabila (Östlin 1988). Det skulle kunna innebära att relativt sett friskare personer och personer med lägre sjukfrånvarorisk lämnar avfolkningsregioner och flyttar till nya yrken i större städer.

 • 36. Molin, Johanna
  et al.
  Åkerström, Lisa
  Baraldi, Stephan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Hansen, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Kompetensflykt i sjukvården: en fråga om ledarskap eller medarbetartrivsel?2012In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 18, no 3, p. 51-65Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Vården har genomgått stora omstruktureringar följt av frivilliga uppsägningar, som kopplats till bristande ledarskap. Samtidigt har arbetsattityder visats hänga samman med frivilliga uppsägningar, vilket föranleder frågan om positiva arbetsupplevelser medierar sambandet mellan ledarskap och intention att säga upp sig. Detta testades med enkätdata från ett sjukhus som privatiserades. Resultaten visade att arbetstrivsel medierar sambandet mellan ledarskap och intention till uppsägning. Studien aktualiserar olika HR-strategier för att behålla organisationens humankapital.

 • 37. Niklas, Selberg
  et al.
  Sjödin, Erik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  2020-talets modernisering av anställningstryggheten: Gränserna mellan politik och kollektiva förhandlingar förskjuts och partsöverenskommelser blir lag2022In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 28, no 1, p. 69-83Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  For almost fifty years, there has been statutory employment protection in Sweden. Currently the Employment protection act (LAS) is facing the most radical change since its inception. The article highlights these proposals (Ds 2021:17) and analyses whether they achieve the aspired goal of increased pre-dictability. Attention is drawn to how lawyer’s work in connection with employ-ment protection and the practical application of LAS. The way in which labour law is currently developed risks deteriorating the quality of the rules and leading to shifts in the division of roles in the labour market regulation system.

 • 38.
  Ryberg-Welander, Lotti
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Sjukförsäkringen och staten – ett försök till problematisering med hjälp av ”employment relations”2012In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 18, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 39.
  Sjödin, Erik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Rasmus Hästbacka, Europeiska företagsråd i svenska koncerner: En rättsvetenskaplig studie av EWC-regleringens betydelse för arbetstagarinflytande och styrning2018In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 24, no 1-2, p. 110-113Article, book review (Other academic)
 • 40.
  Sjödin, Erik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Ultima Ratio: Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv2016In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 22, no 3/4, p. 108-112Article, book review (Other academic)
 • 41.
  Strandell, Rebecka
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Szebehely, Marta
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Arbetsvillkor i hemtjänsten: en tillbakablick på 50 års forskning2024In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343XArticle in journal (Refereed)
 • 42. Strandlund, Elin
  et al.
  Bernhard-Oettel, Claudia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Work and organizational psychology.
  Låstad, Lena
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Work and organizational psychology. Göteborgs universitet, Sverige.
  Otrygghet – oro – ohälsa? En studie bland handelsanställda2018In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 24, no 1-2, p. 27-46Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Inom detaljhandeln har alternativa anställningar såsom behovs- och deltidsarbeten blivit allt vanligare. Dessa anställningar kan kombineras på flera sätt och är ofta svåra att särskilja. Föreliggande studie undersöker olika anställningssituationer inom handeln, vad som karakteriserar individer som innehar dessa anställningar samt om deras upplevelser av ekonomisk oro, anställningsotrygghet och självskattad hälsa skiljer sig åt. Data samlades in via en webbenkät. Med klusteranalys identifierades sex åtskilda anställningssituationer bland urvalet (N=138). Analyser av mellangruppsskillnader indikerade att de anställningssituationer som var förknippade med mest utsatthet var nollkontraktsanställda samt tillsvidareanställda på deltid, i jämförelse med tillsvidare- och timanställda studenter som verkade vara minst utsatta.

 • 43.
  Sverke, Magnus
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Isaksson, Kerstin
  Hellgren, Johnny
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Introduktion: Gunnar Aronsson och ett gränslöst arbetsliv2013In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 19, no 4, p. 5-14Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Genom detta temanummer i Arbetsmarknad & Arbetsliv vill vi uppmärksamma den forskning och det arbete för svenskt arbetsliv som professor Gunnar Aronsson har bedrivit under sin långa verksamhet som forskare. Under sina anställningar vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet och på Arbetslivsinstitutet har Gunnar kommit att bli en av de absoluta centralfigurerna inom svensk arbetslivsforskning. Han har på ett högst påtagligt sätt själv bedrivit, medverkat i och inspirerat till forskning som på många viktiga sätt bidragit till att utveckla förståelsen av arbetsvillkor, arbetsmiljöns betydelse för de anställdas hälsa och välbefinnande samt vad arbetslivets förändring betyder för personer på arbetsmarknaden. Som tema för detta numer har vi valt ”Ett gränslöst arbetsliv”. Gränslöst arbete är ett tema i forskningen som Gunnar bedrivit i samarbete med en lång rad prominenta kolleger och som bland annat resulterat i två böcker (Allvin m fl 2006, 2011). I det fallet har gränslöshet handlat om hur avregleringen av arbetet när det gäller tid, rum och innehåll gjort arbetet mer otydligt. Men gränslöshet kan också appliceras på en enskild persons – i detta fall Gunnar Aronssons – arbetsliv. Det är i högsta grad gränslöst i dessa aspekter. När det gäller Gunnars gränslösa arbetsliv kan vi, i termer av tid, konstatera att det i hans fall inte finns någon åldersgräns för hur länge man kan vara produktiv och bidra till arbetslivsforskningen. När det gäller den rumsliga dimensionen har Gunnar gjort gränsöverskridande insatser på både Stockholms universitet och Arbetslivsinstitutet men också genom samarbete med kolleger på andra platser. Innehållsligt sett har Gunnar Aronsson svept över en mängd olika teman men trots denna gränslöshet finns ändå en gemensam nämnare – att göra arbetslivet till en så bra plats som möjligt för den anställde. Med detta temanummer har vi haft som ambition att särskilt belysa några teman i Gunnar Aronssons forskning. Vi har bjudit in en mängd författarkonstellationer, med tidigare och nuvarande samarbeten och kopplingar till Gunnar, att efter sedvanligt granskningsförfarande medverka till temanumret. Många forskare har bidragit till artiklarna vilket illustrerar omfattningen av det sociala kontaktnät som omger Gunnar Aronsson. De som skrivit de olika artiklarna har alla på olika sätt samarbetat med Gunnar genom åren, som handledare för hans doktorsavhandling, som kolleger och som doktorander. I varje artikel finns en not som klargör forskarnas samarbete med Gunnar Aronsson.

 • 44.
  Torbiörn, Ingemar
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Mattson, Malin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Hellgren, Johnny
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Om acceptans i klara och oklara situationer2013In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 19, no 4, p. 37-49Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln behandlar vår benägenhet till acceptans i situationer där vi saknar endera av förståelse och tillit, så kallade oklara situationer. Acceptans eller icke-acceptans antas generellt spegla ett samspel mellan dessa bägge komponenter. Hypotesen att vi tenderar att acceptera mer i oklara än i så kallade klara situationer får stöd liksom hypotesen om samspel som grund för acceptans eller icke-acceptans. En slutsats är att oklara situationer förtjänar särskild uppmärksamhet i arbetsliv och organisationer, särskilt säkerhetsrelaterade sådana.

 • 45.
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  ANNA-CARIN FAGERLIND STÅHL, Arbete och psykisk hälsa. Viktigt vetande och vanliga myter, Studentlitteratur, Lund, 2021, 221 sidor2021In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 27, no 4, p. 68-70Article, book review (Other academic)
 • 46.
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Emma Neuman, Essays on segregation, gender economics and self-employment. Doktorsavhandling nr 223/2015, Department of Economics and Statistics, Linnaeus University, Växjö, 20152015In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 21, no 3, p. 69-72Article, book review (Other academic)
 • 47.
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Eskil Wadensjö anmäler: Facklig kräftgång. Rapporter från Europa2013In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 19, no 1, p. 73-74Article in journal (Other academic)
 • 48.
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Eskil Wadensjö anmäler: Trygg, sviken eller osäker: Tankar och förberedelser inför pensioneringen2012In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 18, no 3, p. 87-90Article, book review (Other academic)
 • 49.
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Hélio Manhica, Mental health, substance misuse and labour market participation in teenage refugees in Sweden: a longitudinal perspective, Doktorsavhandling i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet, Centre for Health Equity Studies (CHESS), 20172017In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 23, no 4, p. 79-81Article, book review (Other academic)
 • 50.
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Introduktionsordningen for nyankomne innvandrere: Et integreringspolitisk paradigmeskifte?: Recension av Anne Britt Djuves doktorsavhandling2012In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 18, no 1, p. 75-79Article in journal (Other academic)
12 1 - 50 of 64
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf