Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 64
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1. Albin, Maria
  et al.
  Wadensjö, Eskil
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för social forskning (SOFI).
  Arbetsmiljöns många dimensioner2019Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 25, nr 1, s. 4-7Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Löner och andra former av ersättningar som till exempel avtalsförsäkringar för anställda är ofta i fokus för såväl nyhetsflödet som statistik och forskning baserad på den. Regelbundet publiceras statistik om löner för olika grupper, arbetsmarknadens parter bevakar utvecklingen för egna och andra grupper, medlare arbetar för en nå lösningar och jämförelser görs av lönenivåer och andra villkor mellan länder. Officiell lönestatistik publiceras regelbundet. Den goda tillgången på statistik underlättar forskningen vad gäller löner. När det finns konflikter mellan parterna på arbetsmarknaden, blir uppmärksamheten mycket stor speciellt då inte bara de direkt involverade påverkas utan också allmänheten. Ett av många exempel är den konflikt som SAS och piloternas fackförening hade tidigare i år.

 • 2. Allvin, Michael
  et al.
  Mellner, Christin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Movitz, Fredrik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Aronsson, Gunnar
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Den utbredda flexibiliteten: ett försök att beräkna förekomsten av lågreglerade arbetsvillkor2012Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 18, nr 1, s. 9-24Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Nästan 30 år efter det att begreppet flexibilitet i arbetslivet kom i bruk råder det fortfarande stor osäkerhet om vad begreppet innebär och hur vanligt det egentligen är. I artikeln diskuteras flexibilitet utifrån en representativ studie av den svenska arbetskraften. I studien konstateras att både traditionellt organiserade och helt fria arbeten är relativt ovanliga. Däremot är flexibla arbetsvillkor desto mer vanligt förekommande och spridda i varierande grad bland den svenska arbetskraften.

 • 3.
  Allvin, Michael
  et al.
  sociologiska institutionen , Stockholms Universitet.
  Movitz, Fredrik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Självständiga lärosäten?: Om de förändrade villkoren för högre utbildning och universitetens normalisering2011Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 17, nr 2, s. 59-73Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 4.
  Alm, Susanne
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för social forskning (SOFI).
  En fråga om ekonomi och/ eller attityder? Gifta mödrars vara eller inte vara på arbetsmarknaden i det sena 1960-talets Sverige2020Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 26, nr 4, s. 7-24Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Med hjälp av tidigare outnyttjade data från 1960-talets slut undersöks kvinnors, men också deras makars, inställning till gifta mödrars förvärvsarbete vid tiden för hemmafruepokens övergång i tvåförsörjarfamilj. Sambandet mellan attityder och förvärvsarbete analyseras också. Strukturerade intervjudata från Metropolitundersökningen (n=3184) används. Resultaten visar att kvinnor med högre utbildningsnivå var mer positiva till gifta mödrars förvärvsarbete än kvinnor med lägre utbildningsnivå. Kvinnor med högre utbildningsnivå hade också större möjlighet att låta attityderna styra de egna valen, medan valen för kvinnor med lägre utbildningsnivå i större utsträckning tycktes styras av demografiska och socio-ekonomiska faktorer, såsom ålder, antalet hemmavarande barn och makens yrke.

 • 5.
  Andersson Joona, Pernilla
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för social forskning (SOFI).
  Wennemo Lanninger, Alma
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för social forskning (SOFI).
  Sundström, Marianne
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för social forskning (SOFI).
  Etableringsreformens effekter på integrationen av nyanlända2017Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 23, nr 1, s. 27-45Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Etableringsreformen genomfördes under 2010 av den förra regeringen för att underlätta och påskynda integrationen av nyanlända flyktingar och deras anhöriga. Reformen innebar att ansvaret för de nyanländas etablering överfördes från kommunerna till Arbetsförmedlingen. I den här artikeln analyserar vi reformens effekter på de nyanländas sysselsättning, löneinkomster och deltagande i utbildning ett, två och tre år efter beviljat uppehållstillstånd på basis av registerdata från SCB över samtliga nyanlända.

 • 6.
  Annell, Stefan
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen, Arbets- och organisationspsykologi.
  Sverke, Magnus
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen, Arbets- och organisationspsykologi.
  Gustavsson, Petter
  Lindfors, Petra
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen, Arbets- och organisationspsykologi.
  Lämna yrket eller stanna kvar? En studie om nya poliser2019Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 25, nr 2, s. 6-27Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker vilka faktorer som bidrar till att yngre poliser i Sverige väljer att lämna yrket. Studien följer en kohort (N=717) av yngre poliser. Data från antagningen till polisutbildningen (T1-2008), efter ett års arbete (T2-2011) och efter sju års arbete (T3-2017) används för statistiska analyser baserade på en bred uppsättning variabler. Resultaten visar att förhållandevis få poliser lämnat yrket (7,4%) och att det finns få skillnader mellan de som stannat respektive lämnat yrket. Låg organisationssamhörighet efter ett års arbete var den enskilt starkaste prediktorn av frivillig uppsägning. Åtgärder som stärker organisationssamhörigheten tidigt i karriären bör därför prioriteras.

 • 7. Arnesson, Kerstin
  et al.
  Järkestig Berggren, Ulrika
  Bergman, Ann-Sofie
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  ”Man får inte ta någon genväg in i konsultarbetet”: En studie om privata konsulters som genomför barnavårdutredningar inom svenska social förvaltningar2023Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 29, nr 2, s. 26-44Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I artikeln fördjupas kunskapen om den privata konsultens väg in i arbetet som konsult, tiden som konsult och väg ut mot andra uppdrag. Resultatet visar att vägen in och vägen ut, utifrån ett tidsgeografiskt perspektiv, vilar på samma restriktioner, det vill säga brist på makt och inflytande och krav på samordning. Tilläggas kan en önskan om frihet som sedan övergår till en längtan efter trygga anställningsvillkor. För studiens respondenter blev tiden som konsult ett tillfälligt mellanrum och det är viktigt att det blir så även för socialförvaltningar. Risken finns dock att det blir en mer permanent lösning på svåra situationer.

 • 8.
  Aronsson, Gunnar
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen, Arbets- och organisationspsykologi.
  Recension av boken Vad är arbetsvetenskap? En introduktion av Gunnar Gillberg, Erik Ljungar, Anna Peixoto och Jonas Axelsson (red.)2020Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 26, nr 4, s. 81-84Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Samtidigt som det pågår en inre specialisering i de ”gamla” disciplinerna fysiologi, psykologi och sociologi uppstår nya vetenskaper som syftar till att integrera och tillämpa de gamla disciplinernas fynd och kunskapsmassa. Arbetsvetenskapen etablerar sig på 1970-talet när det inom andra envetenskapliga discipliner utvecklats kunskapsmassor som kan sammanföras och få synergieffekter av både praktisk och teoretisk art. Jag ser Arbetsvetenskap som en sådan nödvändig skapelse som tillvaratar enskilda discipliners forskningsrön och för samman dem till praktikrelevant kunskap för tillämpning i ett mångfacetterat arbetsliv med mycket olika verksamheter, organisationsmodeller och arbetsvillkor. Det är med sådana glasögon jag börjar läsa boken Arbetsvetenskap – en introduktion.

 • 9.
  Aronsson, Gunnar
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Ishäll, Lars
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen. (numera verksam vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.
  Göransson, Sara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Lindfors, Petra
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Nylén, Eva Charlotta
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Sverke, Magnus
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Arbetsuppdrag och återhämtning i välfärdstjänstearbete2015Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 21, nr 2, s. 7-25Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Artikeln beskriver ett uppdragsperspektiv på arbete, det vill säga en fokusering på hur ett arbetsuppdrag formas och är sammansatt med avseende på resurser och krav med betydelse för att kunna genomföra uppdraget på ett bra sätt. I studien undersöks hur förutsättningarna för att utföra arbetet, i termer av arbetskrav och resurser i arbetet, hänger samman med återhämtning inom välfärdstjänstearbete i två kommuner. Uppdragsförutsättningarna har ett relativt högt förklaringsvärde gentemot återhämtning men de ingående variablerna bidrar i olika grad.

 • 10.
  Astvik, Wanja
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Melin, Marika
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Överlevnadsstrategier i socialt arbete: hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa?2013Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 19, nr 4, s. 61-73Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Förändringarna inom välfärdstjänstesektorn i Sverige har det senaste decenniet varit genomgripande. Rationaliseringar och ett decentraliserat resultat- och kostnadsansvar har i många fall medfört ökade arbetskrav, och socialsekreterares situation framstår som särskilt svår. Ansvaret att hantera obalansen mellan krav och resurser har decentraliserats till den enskilde socialsekreteraren. När resurserna inte matchar de kvalitetskrav som ställs tvingas socialsekreterarna tillämpa strategier som antingen äventyrar deras egen hälsa eller kvaliteten i arbetet.

 • 11.
  Astvik, Wanja
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen, Arbets- och organisationspsykologi. Mälardalens högskola, Sverige .
  Welander, Jonas
  Isaksson, Kerstin
  Sorti, tystnad och lojalitet bland medarbetare och chefer i socialtjänsten2017Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 23, nr 3, s. 41-61Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Personalsituationen i socialtjänsten framstår som alltmer problematisk med omfattande personalomsättning och rekryteringssvårigheter. Baserat på en nationell enkätstudie undersöks betydelsen av arbetsvillkor och organisatoriska faktorer för handlingsalternativen sorti, tystnad och lojalitet bland medarbetare och chefer inom socialtjänsten. Resultaten visar bland annat att styrningen inom socialtjänsten behöver utvecklas i riktning mot färre motstridiga krav och för en öppenhet som tillåter dialog och kritisk reflektion för att behålla och på sikt attrahera nya medarbetare.

 • 12.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Hasselbladh, Hans
  Nya kontroll- och maktrelationer i sjukvården2003Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, nr 2, s. 107-127Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fulltext
 • 13.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Örebro universitet.
  Kankkunen Forsberg, Tina
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Hasselbladh, Hans
  Örebro universitet.
  Två decennier av new public management: Arbetsmiljön i skola och sjukvård2015Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 21, nr 3, s. 23-41Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Reformer och styrformer i linje med new public management har utmanat den professionella regimen i många sektorer under de senaste två decennierna. Även om området är väl beforskat saknas studier som undersöker effekterna av detta över tid. Genom att analysera enkäter som har besvarats av läkare, lärare och skolledare 1992 och på 2010-talet genereras kunskap om hur arbetsmiljön förändrats för dessa grupper från det att välfärdssektorn började transformeras fram till idag.

 • 14.
  Bernhard-Oettel, Claudia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Näswall, Katharina
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Stengård, Johanna
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Östergren, P-O
  Westerlund, Hugo
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stressforskningsinstitutet.
  Berntson, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Inlåsning, anställningsbarhet och välbefinnande efter en omorganisation2013Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 19, nr 4, s. 101-112Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Under perioder där arbetsmarknaden erbjuder färre alternativ är det troligt att fler människor accepterar arbetsplatser där de inte trivs eller stannar kvar på arbeten som de inte vill ha och känner sig inlåsta i. Tidigare forskning har kopplat inlåsning till sämre välbefinnande. Hur inlåsning och välbefinnande förändras när människor byter jobb är mindre känt. Föreliggande studie belyser förändringar i inlåsning, upplevd anställningsbarhet och välbefinnande vid en svensk myndighet efter en organisationsförändring som medfört organisationsinterna arbetsplatsbyten. Resultaten visar på negativa effekter av inlåsning: att stanna kvar på eller flytta till en arbetsplats som man inte önskar ha i framtiden är inte gynnsamt för hälsan.

 • 15.
  Björk, Lisa
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Forsberg Kankkunen, Tina
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Bejerot, Eva
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Det kontrollerade chefskapet: variationer i genusmärkta verksamheter2011Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 17, nr 4, s. 79-94Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Även om ett flertal studier undersöker betydelsen av New Public Management (NPM) för välfärdsstatens organisationer finns det få komparativa studier av NPM inom olika verksamheter. I denna studie intervjuas kommunala chefer i syfte att jämföra hur NPM omsätts i praktiken inom en teknisk verksamhet och en omsorgsverksamhet. Resultaten visar att verksamheternas genusmärkning innebär olika förutsättningar för cheferna att hantera NPM.

 • 16.
  Calleman, Catharina
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen. Örebro universitet, Sverige.
  Demografi, arbetskraftsutbud och arbetsrätt2014Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, nr 1, s. 39-53Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Dunlavy, Andrea
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS).
  Rostila, Mikael
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS).
  Arbetsmiljön bland utrikesfödda anställda i Sverige2017Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 23, nr 1, s. 46-65Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Denna artikel syftar till att utöka kunskapen kring arbetsmiljöförhållanden bland utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden. Studien undersöker hur exponering för bristfälliga psykosociala, strukturella och fysiska arbetsmiljöförhållanden varierar mellan olika grupper av anställda kvinnor och män beroende på födelseland. Resultaten visar skillnader när det gäller exponering för bristfälliga arbetsmiljöförhållanden mellan utlandsfödda och inrikes födda anställda på den svenska arbetsmarknaden. Dessa skillnader beror på den grupp som undersöks och det arbetsmiljöproblem som studeras.

 • 18.
  Döös, Marianne
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Arbetsplatsens relationik: Om vardagens lärande och kompetens i relationer2004Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 10, nr 2, s. 77-93Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Kompetensen i en organisation avgör dess framgång. Genom en kritiskanalys av förutsättningarna för lärande och kompetensutveckling kan kompetensen höjas. Artikeln utgår från de redan kunnigas lärprocesser och hävdar vikten av att uppvärdera kontinuitet och stabilitet. Då blir begrepp som relationik och kompetensbärande relationer intressanta. Ökad förståelse skapas för vikten av att organisera arbetet för lärande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Döös, Marianne
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Johansson, Peter
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik. Mälardalens högskola, Sverige.
  Backström, Tomas
  Organisationsbilder och förståelse vid förändring – visualisering av arbetsintegrerade relationer2014Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 20, nr 3, s. 7-26Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Bilder har inverkan på hur människor förstår arbete och förändring i sin organisation. Att synliggöra arbetsintegrerade relationer som bär kompetens framstår som angeläget för förändringsförmåga och är avsikten med att presentera de organisationsbilder som denna artikel handlar om. I tillägg till det klassiska organisationsdiagrammet presenterar och undersöker vi två andra bilder: organisation som cirkel och uppgift som nätverk.

 • 20.
  Döös, Marianne
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Wilhelmson, Lena
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Att förändra organisatoriska förutsättningar: Erfarenheter av att införa funktionellt delat ledarskap i skola och förskola2019Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 25Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Uppdraget som rektor respektive förskolechef är omfattande och inte sällan hälsomässigt belastande. Arbetet är både komplext och komplicerat. En möjlighet som kan ge chefer i samhällsviktiga verksamheter en hållbar arbetssituation är att uppdraget axlas av flera i någon form av delat ledarskap. Denna artikel handlar om ledningserfarenheter i en kommun som vid vissa av sina skolor och förskolor inför så kallat funktionellt delat ledarskap. Artikeln belyser och begripliggör frågor som ledningen brottades med i genomförandet av förändringen. Förändringen syftade till att skapa hållbara förutsättningar för rektorer och förskolechefer att koncentrera sig på att utöva pedagogiskt ledarskap.

 • 21.
  Eriksson, Mimmi
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD).
  Olsson, Börje
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD).
  Alkohol- och drogtester i svenskt arbetsliv2001Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 7, nr 4, s. 225-238Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Alkohol- och drogtester i arbetslivet är fortfarande en kontroversiell och komplex fråga, femton år efter att tester först började användas i Sverige. Problematiken och oklarheterna rör såväl juridiska, sociala som etiska aspekter. Dessutom saknas utvärderingar och forskning i Sverige om huruvida alkohol- och drogtester överhuvudtaget bidrar till att uppnå de målsättningar som kopplas till dem. Tre fall har varit uppe i Arbetsdomstolen (AD), men har inte i någon högre grad klargjort de otydligheter som finns. På arbetsgivarsidan har utfallen av domsluten dock tolkats som ett klartecken till att både införa och fortsätta med tester. Denna artikel syftar till att redogöra för dagsläget och problematiken med alkohol- och drogtester. Undersökningsresultat från telefonintervjuer med personalchefer på svenska företag presenteras.

 • 22.
  Forsberg, Gunnel
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Interaktion och intervention - Akademins möjligheter och begränsningar för jämställdhet och regional utveckling2012Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 18, nr 2, s. 59-72Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  JämVäxt-projektet vid Karlstads universitet är ett exempel på en förändringsinriktad forskningsinsats där forskare och regionala aktörer tillsammans har arbetat för att skapa utrymme för en mer jämställd regional struktur. Med en interaktiv insats har man arbetat med kompetensutveckling och kunskapsuppbyggnad till gagn för såväl de som arbetar med regionala utvecklingsfrågor som de forskare som drar vetenskapliga slutsatser. I denna artikel diskuteras hur dessa två områden kan mötas och vilka gränser som hindrar interaktiva insatser i form av konkret förändringsarbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23. Gillberg, Gunnar
  et al.
  Ivarsson, Lars
  Wadensjö, Eskil
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för social forskning (SOFI).
  Digitalisering, lärande och utbildning2018Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 24, nr 3-4, s. 4-6Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 24.
  Guthenberg, Johan
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Kan ett utvecklande ledarskap dämpa anställningsotrygghetens negativa hälsoeffekter?2011Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 17, nr 1, s. 37-53Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Anställningsotrygghet har tidigare kopplats till olika former av ohälsa bland anställda. Syftet med föreliggande tvärsnittsstudie var att studera sambanden mellan anställningsotrygghet (kvantitativ, kvalitativ) och ohälsovariablerna utbrändhet (utmattning, distansering) och psykisk ohälsa samt huruvida ett utvecklande/transformativt ledarskap modererar dessa hypotetiska samband. Deltagare i studien var fackligt anslutna akademiker. Analyserna visar att kvalitativ anställningsotrygghet är en kraftfullare prediktor av ohälsa jämfört med kvantitativ anställningsotrygghet samt att utvecklande/transformativt ledarskap modererar sambanden mellan kvantitativ anställningsotrygghet och ohälsa.

 • 25.
  Göransson, Sara
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Lindfors, Petra
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Ishäll, Lars
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Nylén, Eva Charlotta
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Kylin, Camilla
  Sverke, Magnus
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Dialog och kunskap om arbetsmiljö: En intervention som balanserar?2013Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 19, nr 4, s. 113-125Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Psykosociala arbetsmiljöfaktorers inverkan på hälsa och produktivitet kan sammanfattas i ett antal balanser; balanserna krav-kontroll, ansträngning-belöning, arbete-återhämtning, mål-resurser och kvalitet-kvantitet. Trots befintlig kunskap saknas interventionsstudier som fokuserat på dessa balanser. Här redovisas resultat från ett pilotprojekt där medarbetare och chefer deltog i en intervention med fokus på dialog om uppdraget och arbetsmiljöns balanser.

 • 26.
  Hansen, Niklas
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Hermansson, Daniel
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Erkännandets uttrycksformer och konsekvenser: en kvalitativ fallstudie på en arbetsplats2013Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 19, nr 2, s. 55-71Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Trots att erkännande ingår som en komponent i flera motivations- och hälsoteorier är kunskapen om dess uttryck outvecklad. Syftet med artikeln är att genom djupintervjuer och observation öka förståelsen för erkännandeprocessen. Resultatet visar att erkännande yttrar sig i flera former och förmedlas informatoriskt eller som ökat handlingsutrymme av ledning, kollegor och kunder. Erkännande uppgavs leda till höjd motivation och välmående. Avslutningsvis diskuteras erkännande som styrmedel utifrån ett kritiskt modernt arbetslivsperspektiv.

 • 27.
  Hellroth, Sven
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Ekonomisk-historiska institutionen.
  Aktivitetsrapporten som källa till arbetslösas arbetssökande2017Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 23, nr 4, s. 44-61Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Den 1 september 2013 infördes aktivitetsrapporten. Den är en standardiserad webbenkät i vilken en arbetssökande inskriven vid Arbetsförmedlingen varje månad ska dokumentera vad hen har gjort för att bryta sin arbetslöshet under föregående månad. Syftet med denna artikel är undersöka utifrån dess konstruktion hur den kan bidra till förståelsen för arbetslösas arbetssökande. Särskild vikt har lagts vid aktiviteterna antalet sökta jobb och antalet intervjuer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28. Herzfeld Olsson, Petra
  et al.
  Wadensjö, Eskil
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för social forskning (SOFI).
  Inledning: Temanummer om Migration och arbete2017Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 23, nr 1, s. 6-9Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 29.
  Johansson, Gunn
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Rydstedt, Leif R W
  Evans, Gary W
  Att köra buss i storstad: en internationell modell för forskning om stress och hälsa2013Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 19, nr 4, s. 27-35Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Arbetet som bussförare i citytrafik har under lång tid utgjort en ändamålsenlig modell för forskning om stressrelaterad ohälsa. Artikeln beskriver orsaker till detta, ger en kort översikt över forskningen samt presenterar åtgärder som vidtagits utifrån forskningsresultaten. Gunnar Aronsson genomförde tidigt studier av lokaltrafikens psykosociala arbetsmiljö och skapade på så sätt ett förtroende inom branschen för de kunskaper och insikter stressforskningen kunde bidra med för att förbättra arbetsförhållandena.

 • 30.
  Karlsson, Lis Bodil
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Gunnarsson, Evy
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Hemtjänstpersonals förhållningssätt till äldre personer med alkoholproblem2018Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 24, nr 1-2, s. 47-61Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Denna artikel fokuserar på hur hemtjänstpersonal förhåller sig till utmaningar och dilemman med omsorgstagare med alkoholproblem. Analysen visar hur personalen fokuserar på att spela en roll som omsorgsgivare och förmågan att ”spela teater” som några av förutsättningarna för arbetet. Goffmans dramaturgiska begreppsapparat respektive Hochschilds teorier om emotionellt lönearbete används för att tolka resultaten.

 • 31.
  Kjellström, Jannike
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS).
  Almquist B., Ylva
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS).
  Modin, Bitte
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS).
  Lärares arbetsvillkor och hälsa efter 1990-talets skolreformer2016Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 22, nr 1, s. 52-69Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Larsson, Pär
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Löwstedt, jan
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Förändrar skolans styrning och ledning arbetsmiljön? - Krav, inflytande och stöd i över- och underpresterande skolor2021Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 27, nr 1Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Leineweber, Constanze
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stressforskningsinstitutet.
  Kecklund, Göran
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stressforskningsinstitutet.
  Theorell, Töres
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stressforskningsinstitutet. Karolinska institutet, Sverige.
  Åkerstedt, Torbjörn
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stressforskningsinstitutet.
  Alexanderson, Kristina
  Westerlund, Hugo
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stressforskningsinstitutet.
  Inflytande över arbetstiden och sjuknärvaro/sjukfrånvaro2013Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 19, nr 4, s. 87-99Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Flexibla arbetstider blir allt vanligare. De förväntas underlätta verksamhetens förmåga att hantera arbetstoppar, tillgodose anställdas behov av livsbalans samt möjliggöra bättre hälsa och arbetsprestation. Flexibilitet skapas ofta genom att de anställda ges inflytande över arbetstiderna. Vetenskaplig kunskap om sambandet mellan arbetstidskontroll och sjukfrånvaro/sjuknärvaro saknas nästan helt. I föreliggande studie undersöks sambandet mellan arbetstidskontroll samt dess underdimensioner och självrapporterad sjukfrånvaro/sjuknärvaro i ett representativt urval av den arbetande befolkningen i Sverige.

 • 34.
  Låstad, Lena
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen, Arbets- och organisationspsykologi.
  Hellgren, Johnny
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen, Arbets- och organisationspsykologi. North-West University, South Africa.
  Näswall, Katharina
  University of Canterbury, New Zeeland.
  Richter, Anne
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen, Arbets- och organisationspsykologi. Karolinska Institutet, Sverige.
  Sverke, Magnus
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen, Arbets- och organisationspsykologi. North-West University, South Africa.
  30 års forskning om anställningsotrygghet: En litteraturöversikt2016Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 22, nr 3/4, s. 8-27Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Anställningsotrygghet – en oro för att mot sin vilja förlora jobbet – är något som de flesta anställda idag upplever under sina yrkesliv. Den beteendevetenskapliga forskningen inom detta område har skjutit fart sedan millennieskiftet, vilket motiverar behovet av en uppdaterad litteraturöversikt. Översikten omfattar prediktorer och konsekvenser av anställningsotrygghet samt vilka faktorer som har identifierats som viktiga när det gäller att mildra anställningsotrygghetens konsekvenser.

 • 35.
  Marklund, Staffan
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Berntson, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Stjernström, Caroline
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Effekter på hälsa och anställningsbarhet av geografiskt och karriärmässigt perifer ställning2012Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 18, nr 1, s. 25-41Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att det finns tydliga regionala skillnader i befolkningens hälsa och sjukfrånvaro i Sverige (Folkhälsorapport 2005, Lundberg 2006). Föreställningarna om vad dessa skillnader beror på varierar, men generellt dominerar två typer av huvudförklaringar. Den ena betonar att regionala skillnader i arbetsmarknadsvillkor, demografiska förhållanden eller olika traditioner bland myndigheter och i sjukvården kan vara skälet (RFV 2003a, RFV 2003b, Palmer 2006). Den andra förklaringen lägger tyngdpunkten på selektiv rörlighet, som framför allt innebär att de som byter yrken oftare har god hälsa och låg sjukfrånvaro jämfört med yrkesstabila (Östlin 1988). Det skulle kunna innebära att relativt sett friskare personer och personer med lägre sjukfrånvarorisk lämnar avfolkningsregioner och flyttar till nya yrken i större städer.

 • 36. Molin, Johanna
  et al.
  Åkerström, Lisa
  Baraldi, Stephan
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Hansen, Niklas
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Kompetensflykt i sjukvården: en fråga om ledarskap eller medarbetartrivsel?2012Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 18, nr 3, s. 51-65Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Vården har genomgått stora omstruktureringar följt av frivilliga uppsägningar, som kopplats till bristande ledarskap. Samtidigt har arbetsattityder visats hänga samman med frivilliga uppsägningar, vilket föranleder frågan om positiva arbetsupplevelser medierar sambandet mellan ledarskap och intention att säga upp sig. Detta testades med enkätdata från ett sjukhus som privatiserades. Resultaten visade att arbetstrivsel medierar sambandet mellan ledarskap och intention till uppsägning. Studien aktualiserar olika HR-strategier för att behålla organisationens humankapital.

 • 37. Niklas, Selberg
  et al.
  Sjödin, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för social forskning (SOFI).
  2020-talets modernisering av anställningstryggheten: Gränserna mellan politik och kollektiva förhandlingar förskjuts och partsöverenskommelser blir lag2022Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 28, nr 1, s. 69-83Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I snart femtio år har lagstadgat anställningsskydd funnits i Sverige. Idag står LAS inför den mest genomgripande förändringen sedan tillkomsten. Essän belyser dessa ändringsförslag (Ds 2021:17) och analyserar om de förmår att uppnå målsättningen om ökad förutsebarhet. Lagförslaget är ett uttryck för förändringar i både partsrelationerna på arbetsmarknaden och i anställningsförhållandet. De svenska arbetsmarknadsrelationerna centraliseras avsevärt – stick i stäv med den allmänna trenden mot ökad decentralisering och flexibilisering. Det sätt på vilket arbetsrätten utvecklas på riskerar försämra kvaliteten i reglerna och leda till förskjutningar i rollfördelningen i systemet för arbetsmarknadsreglering.

 • 38.
  Ryberg-Welander, Lotti
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Sjukförsäkringen och staten – ett försök till problematisering med hjälp av ”employment relations”2012Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 18, nr 4Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 39.
  Sjödin, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för social forskning (SOFI).
  Rasmus Hästbacka, Europeiska företagsråd i svenska koncerner: En rättsvetenskaplig studie av EWC-regleringens betydelse för arbetstagarinflytande och styrning2018Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 24, nr 1-2, s. 110-113Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 40.
  Sjödin, Erik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för social forskning (SOFI).
  Ultima Ratio: Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv2016Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 22, nr 3/4, s. 108-112Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 41.
  Strandell, Rebecka
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Szebehely, Marta
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Arbetsvillkor i hemtjänsten: en tillbakablick på 50 års forskning2024Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343XArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 42. Strandlund, Elin
  et al.
  Bernhard-Oettel, Claudia
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen, Arbets- och organisationspsykologi.
  Låstad, Lena
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen, Arbets- och organisationspsykologi. Göteborgs universitet, Sverige.
  Otrygghet – oro – ohälsa? En studie bland handelsanställda2018Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 24, nr 1-2, s. 27-46Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Inom detaljhandeln har alternativa anställningar såsom behovs- och deltidsarbeten blivit allt vanligare. Dessa anställningar kan kombineras på flera sätt och är ofta svåra att särskilja. Föreliggande studie undersöker olika anställningssituationer inom handeln, vad som karakteriserar individer som innehar dessa anställningar samt om deras upplevelser av ekonomisk oro, anställningsotrygghet och självskattad hälsa skiljer sig åt. Data samlades in via en webbenkät. Med klusteranalys identifierades sex åtskilda anställningssituationer bland urvalet (N=138). Analyser av mellangruppsskillnader indikerade att de anställningssituationer som var förknippade med mest utsatthet var nollkontraktsanställda samt tillsvidareanställda på deltid, i jämförelse med tillsvidare- och timanställda studenter som verkade vara minst utsatta.

 • 43.
  Sverke, Magnus
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Isaksson, Kerstin
  Hellgren, Johnny
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Introduktion: Gunnar Aronsson och ett gränslöst arbetsliv2013Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 19, nr 4, s. 5-14Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Genom detta temanummer i Arbetsmarknad & Arbetsliv vill vi uppmärksamma den forskning och det arbete för svenskt arbetsliv som professor Gunnar Aronsson har bedrivit under sin långa verksamhet som forskare. Under sina anställningar vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet och på Arbetslivsinstitutet har Gunnar kommit att bli en av de absoluta centralfigurerna inom svensk arbetslivsforskning. Han har på ett högst påtagligt sätt själv bedrivit, medverkat i och inspirerat till forskning som på många viktiga sätt bidragit till att utveckla förståelsen av arbetsvillkor, arbetsmiljöns betydelse för de anställdas hälsa och välbefinnande samt vad arbetslivets förändring betyder för personer på arbetsmarknaden. Som tema för detta numer har vi valt ”Ett gränslöst arbetsliv”. Gränslöst arbete är ett tema i forskningen som Gunnar bedrivit i samarbete med en lång rad prominenta kolleger och som bland annat resulterat i två böcker (Allvin m fl 2006, 2011). I det fallet har gränslöshet handlat om hur avregleringen av arbetet när det gäller tid, rum och innehåll gjort arbetet mer otydligt. Men gränslöshet kan också appliceras på en enskild persons – i detta fall Gunnar Aronssons – arbetsliv. Det är i högsta grad gränslöst i dessa aspekter. När det gäller Gunnars gränslösa arbetsliv kan vi, i termer av tid, konstatera att det i hans fall inte finns någon åldersgräns för hur länge man kan vara produktiv och bidra till arbetslivsforskningen. När det gäller den rumsliga dimensionen har Gunnar gjort gränsöverskridande insatser på både Stockholms universitet och Arbetslivsinstitutet men också genom samarbete med kolleger på andra platser. Innehållsligt sett har Gunnar Aronsson svept över en mängd olika teman men trots denna gränslöshet finns ändå en gemensam nämnare – att göra arbetslivet till en så bra plats som möjligt för den anställde. Med detta temanummer har vi haft som ambition att särskilt belysa några teman i Gunnar Aronssons forskning. Vi har bjudit in en mängd författarkonstellationer, med tidigare och nuvarande samarbeten och kopplingar till Gunnar, att efter sedvanligt granskningsförfarande medverka till temanumret. Många forskare har bidragit till artiklarna vilket illustrerar omfattningen av det sociala kontaktnät som omger Gunnar Aronsson. De som skrivit de olika artiklarna har alla på olika sätt samarbetat med Gunnar genom åren, som handledare för hans doktorsavhandling, som kolleger och som doktorander. I varje artikel finns en not som klargör forskarnas samarbete med Gunnar Aronsson.

 • 44.
  Torbiörn, Ingemar
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Mattson, Malin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Hellgren, Johnny
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Om acceptans i klara och oklara situationer2013Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 19, nr 4, s. 37-49Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Artikeln behandlar vår benägenhet till acceptans i situationer där vi saknar endera av förståelse och tillit, så kallade oklara situationer. Acceptans eller icke-acceptans antas generellt spegla ett samspel mellan dessa bägge komponenter. Hypotesen att vi tenderar att acceptera mer i oklara än i så kallade klara situationer får stöd liksom hypotesen om samspel som grund för acceptans eller icke-acceptans. En slutsats är att oklara situationer förtjänar särskild uppmärksamhet i arbetsliv och organisationer, särskilt säkerhetsrelaterade sådana.

 • 45.
  Wadensjö, Eskil
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för social forskning (SOFI).
  ANNA-CARIN FAGERLIND STÅHL, Arbete och psykisk hälsa. Viktigt vetande och vanliga myter, Studentlitteratur, Lund, 2021, 221 sidor2021Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 27, nr 4, s. 68-70Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 46.
  Wadensjö, Eskil
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för social forskning (SOFI).
  Emma Neuman, Essays on segregation, gender economics and self-employment. Doktorsavhandling nr 223/2015, Department of Economics and Statistics, Linnaeus University, Växjö, 20152015Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 21, nr 3, s. 69-72Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 47.
  Wadensjö, Eskil
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för social forskning (SOFI).
  Eskil Wadensjö anmäler: Facklig kräftgång. Rapporter från Europa2013Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 19, nr 1, s. 73-74Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 48.
  Wadensjö, Eskil
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för social forskning (SOFI).
  Eskil Wadensjö anmäler: Trygg, sviken eller osäker: Tankar och förberedelser inför pensioneringen2012Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 18, nr 3, s. 87-90Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 49.
  Wadensjö, Eskil
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för social forskning (SOFI).
  Hélio Manhica, Mental health, substance misuse and labour market participation in teenage refugees in Sweden: a longitudinal perspective, Doktorsavhandling i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet, Centre for Health Equity Studies (CHESS), 20172017Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 23, nr 4, s. 79-81Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 50.
  Wadensjö, Eskil
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för social forskning (SOFI).
  Introduktionsordningen for nyankomne innvandrere: Et integreringspolitisk paradigmeskifte?: Recension av Anne Britt Djuves doktorsavhandling2012Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 18, nr 1, s. 75-79Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
12 1 - 50 av 64
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf