Change search
Refine search result
1 - 6 of 6
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bolander Laksov, Klara
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Karolinska Institutet, Sverige.
  Att bedöma pedagogisk skicklighet – är det verkligen så svårt? – en studie av skillnader i bedömningar mellan vetenskapligt och pedagogiskt sakkunniga2018In: Högre Utbildning, ISSN 2000-7558, E-ISSN 2000-7558, Vol. 8, no 2, p. 55-68Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Pedagogisk skicklighet ska enligt högskoleförordningen ägnas lika stor omsorg som vetenskaplig skicklighet i anställningsförfaranden vid svenska högskolor och universitet. Vilka förutsättningar som finns att visa omsorg om pedagogisk skicklighet och ägna den uppmärksamhet ter sig dock tämligen olika vid lärosätena. I denna fallstudie undersöks skillnader i de sätt på vilket pedagogisk skicklighet kommer till uttryck i utlåtanden från särskilt tillsatta pedagogiskt sakkunniga och vetenskapligt sakkunniga i anställnings- och befordringsärenden vid en fakultet vid ett svenskt lärosäte. Studien visar på flera skillnaderi utlåtandena där de pedagogiskt sakkunniga gör mer omfattande, mer kvalitativa och mer systematiska utlåtanden än de vetenskapligt sakkunniga redovisar. Dessutom diskuteras några återkommande utmaningar som formuleras i sakkunnigutlåtandena, och hur dessa utmaningar hanteras.

 • 2.
  Färnlöf, Hans
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics.
  ”Kursen har självklart aktiv närvaro”– om löpande, muntlig examination på lektioner2018In: Högre Utbildning, ISSN 2000-7558, E-ISSN 2000-7558, Vol. 8, no 2, p. 104-115Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Utifrån empiriskt underlag i form av kursplaner och kursbeskrivningar från ett antal kurser i romanska språk diskuteras i dialog med befintliga nationella och lokala regelverk begreppet ”aktiv närvaro” (definierat som löpande, muntlig examination under lektioner) ur ett trefaldigt perspektiv: myndighetsutövning, vetenskapligt tillvägagångssätt och pedagogisk teoribildning. I ett myndighetsperspektiv ifrågasätts i vilken grad likabehandling och förutsebarhet uppnås; vetenskapligt sett synas validiteten och reliabiliteten; på ett pedagogiskt plan reflekteras över formens kompatibilitet med olika nivåer av lärande. Genomgående påvisas ur samtliga dessa perspektiv svårigheter med att använda aktiv närvaro som examinationsform. I stället argumenteras för att använda aktiv närvaro som undervisningsform, i synnerhet med en uppläggning där formativ bedömning ingår. Artikeln är skriven i resonerande form och är tänkt att utgöra underlag för vidare reflektioner inom ramen för kursutveckling och akademiskt lärarskap i olika former.

 • 3.
  Jons, Lotta
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Science Education.
  Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde. Bornemark, Jonna. Stockholm: Volante, 304, 2018 2019In: Högre Utbildning, ISSN 2000-7558, E-ISSN 2000-7558, Vol. 9, no 1, p. 1-5Article, book review (Other academic)
 • 4.
  Käck, Annika
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Global perspectives on teaching excellence – A new era for higher education2018In: Högre Utbildning, ISSN 2000-7558, E-ISSN 2000-7558, Vol. 8, no 1, p. 42-43Article, book review (Other academic)
  Abstract [en]

  Are you searching for a book that discusses teaching excellence from both a global and future perspective? In that case, Global perspectives on teaching excellence - A new era for higher education is a highly relevant and interesting book with contributions from 42 individuals, all involved in higher education in many countries. Christine Broughan, Graham Steventon and Lynn Clouder, researchers from Coventry University in the United Kingdom, are the editors. In this book, the concept of teaching excellence is explored by international authors who highlight a number of key issues. One issue is that teaching excellence has no international definition because it is such a complex subject covering diverse ontological, epistemological and cultural contexts. We can read this book with three questions in mind: If and how teaching excellence can be measured; what impact frameworks, initiatives and awards have on teaching excellence; and, what are the new challenges for global teaching excellence in the 21st century? The authors’ focus is a blend of political, theoretical and applied research which gives the reader many different perspectives on teaching excellence.

 • 5.
  Thorsén, David
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Studentengagemang och aktiverande gruppuppgifter - ett exempel2016In: Högre Utbildning, ISSN 2000-7558, E-ISSN 2000-7558, Vol. 6, no 2, p. 157-163Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Här presenteras en gruppuppgift som bygger på hög studentaktivitet och stort studentinflytande samtidigt som små lärarresurser tas i anspråk. Uppgiften går ut på att studenterna i mindre grupper producerar ett antal kortare populärvetenskapliga texter de sedan hjälper varandra att förbättra innan de publiceras på en publik hemsida. I texten redovisas uppgiftens upplägg ingående men också resultat av enkätundersökningar som genomförts bland studenterna före och efter uppgiftens utförande. Gruppuppgiften avser att träna analytiska och kommunikativa färdigheter samtidigt som generella kursmål som fördjupade ämneskunskaper, självständighet, kritiskt förhållningsätt och samverkan kan operationaliseras på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Uppgiften kan därför användas som ett kompletterande undervisningsinslag på många olika högskolekurser.

 • 6.
  Wennerberg, Jeanna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Blomström, Vendela
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Nobel, Eva
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Kollegial stöttning genom auskultation - ett sätt att utveckla ett akademiskt lärarskap2019In: Högre Utbildning, ISSN 2000-7558, E-ISSN 2000-7558, Vol. 9, no 1, p. 78-84Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Auskultation kolleger emellan beskrivs ofta i högskolepedagogisk litteratur som en lämplig metod för kollegial utveckling av lärarroll och undervisningspraktik. Formerna för auskultationerna varierar och själva genomförandet kan vara förknippat med vissa problem som t.ex. tidsåtgång, olika förväntningar och osäkerhet gällande återkoppling. I den här artikeln presenterar vi ett kollegialt utvecklingsprogram med en modell för auskultationer som vi har skapat och genomfört i ett lärarlag på en språkinstitution vid Stockholms universitet. Vi presenterar dels själva modellen med särskilda mallar för auskultation, återkoppling och kollegiala samtal, dels diskuterar vi styrkor och svagheter med modellen. Erfarenheten av genomförandet visar att auskultationer med stöd av mallar fungerar bra och kan leda till fördjupat kollegialt utbyte. Samtidigt är kostnad, lärarnas motivation att delta samt förhållningssätt vid framförandet av återkoppling på kollegernas undervisning några inverkande faktorer på hur väl ett program av detta slag fungerar.

1 - 6 of 6
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf