Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 120
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlin, Per
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  From Libya to Syria: Did the Nato forces in Libya really exceed the mandate given in SC Resolution 1973 (2011)?2019In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, Vol. 30, no 3, p. 479-496Article in journal (Other academic)
 • 2.
  Ahlinder, Elisabeth
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Forskningssituationen inom den svenska fastighetsrätten2017In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 3, p. 778-784Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 3.
  Ahlinder, Elisabeth
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Förskottshyra och deposition – Om skälighet och giltighet av vanligt förekommande villkor2018In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 2, p. 372-395Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Säkerhetsvillkor i form av exempelvis deposition och bankgarantier är vanligt förekommande vid hyra och fyller en viktig funktion för såväl hyresvärdar som hyresgäster. För hyresvärdar utgör möjligheten att uppställa säkerhetsvillkor ett skydd för hyresvärdens ekonomiska intressen. För hyresgäster kan möjligheten för hyresvärdar att ställa krav på säkerhet vara en avgörande förutsättning för att hyresgästen ska accepteras som avtalspart och ges möjlighet att hyra en lägenhet. Möjligheten att begära säkerhet för hyra eller eventuella kostnader som kan uppkomma på grund av hyresavtalet kan i vissa fall vara avgörande för hyresvärdens vilja att ingå avtal med en viss hyresgäst. Utan möjlighet att begära säkerhet skulle det exempelvis bli svårare för hyresgäster med osäker inkomst eller betalningsanmärkningar att få teckna hyresavtal.

  Även om krav på deposition, förskottshyra eller annan form av säkerhet för betalning av hyra eller andra kostnader som kan uppkomma på grund av ett hyresavtal är vanligt förekommande och fyller en viktig funktion på hyresmarknaden, är den rättsliga effekten i flera avseenden är oklar. I artikeln diskuteras och klargörs vissa grundläggande frågor om rättslig verkan av villkor om säkerhet i hyresavtal. Artikeln behandlar bland annat grundläggande likheter och skillnader mellan vanligt förekommande former av säkerhetsvillkor, grundläggande utgångspunkter och regler avseende villkor om förskottshyra, tolkning av oklara eller ofullständiga villkor om förskottshyra,  under vilka förutsättningar villkor om pant eller deposition kan anses skäliga samt vilka rättsliga konsekvenser som kan följa av en försämring av säkerheten samt risken för att hög deposition eller förskottshyra kan anses utgöra villkor om särskild ersättning.

 • 4.
  Ahlinder, Elisabeth
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Förvärv av hyresfastighet genom fusion mellan moder- och dotterbolag2010In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 1, p. 94-101Article in journal (Other academic)
 • 5.
  Ahlinder, Elisabeth
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Har hyreslagens besittningsskyddsbrytande grunder ett inbördes hierarkiskt förhållande?2012In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 3, p. 576-583Article in journal (Other academic)
 • 6.
  Ahlinder, Elisabeth
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Optioner, negativklausuler, leasingavtal och efterställda lån avseende fast egendom - något om jordabalkens betydelse för vissa säkerhetsvillkors rättsliga verkan2015In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 4, p. 761-779Article in journal (Other academic)
 • 7.
  Andersson, Jan
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Olovlig värdeöverföring och koncernbidrag i HD – mekanisk juridisk verkstad eller rättspolitisk designbyrå?2017In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 124-136Article in journal (Other academic)
 • 8.
  Andersson, Simon
  Stockholm University, Faculty of Law.
  Rätt till försvarare före polisförhöret.: Nya domar från Europadomstolen kräver lagändringar i Sverige2010In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 2010/11, no 4, p. 795-820Article in journal (Refereed)
 • 9.
  Asp, Petter
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Markus Naarttijärvi, För din och andras säkerhet. Konstitutionella proportionalitetskrav och Säkerhetspolisens preventiva tvångsmedel (ak.avh.), Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet nr 29, 2013, 567 s.2014In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 4, p. 938-942Article, book review (Other academic)
 • 10.
  Asp, Petter
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Sex & samtycke – en lagstiftningsteknisk fråga2014In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 4, p. 959-968Article in journal (Other academic)
 • 11.
  Baheru, Haymanot
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Konventionsrättsligt besittningsskydd vid sidan av hyreslagen: tillämpning av EKMR Art. 82018In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 1, p. 67-90Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Hyresgäster åberopar EKMR Art. 8 om rätt till respekt för hemmet som grund mot uppsägning i ökad omfattning vid förlängningstvister. Den rättsliga prövningen har hittills hanterat det konventionsrättsliga besittningsskyddet som en del av hyreslagens skälighetsbedömning. Metodens konventionskompatibilitet kan ifrågasättas med anledning av Europadomstolens utvecklade principer om det konventionsrättsliga besittningsskyddet. Kärnan i det konventionsrättsliga besittningsskyddet är de rättssäkerhetsgarantier som en självständig tillåtlighetsprövning medger. Hur den systematiska, självständiga prövningen har utförts av Europadomstolen gås igenom i artikeln och kontrasteras med rådande hanteringsmodell i de hyresrättsliga forumen.

 • 12.
  Bernitz, Hedvig
  Stockholm University, Faculty of Law.
  Skydd för samernas grundläggande rättigheter - på väg mot en europeisk standard?2010In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 3, p. 573-598Article in journal (Refereed)
 • 13.
  Besher, Alexander R.
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Andersson, Jan
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  VD:s roll i försäkringsföretag: En konsekvensanalys av två förslagför genomförandet av Solvens II2016In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 2, p. 273-298Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det försäkringsrättsliga EU-direktivet (Solvens II), ska implementeras och börja tillämpas senast vid ingången av 2016. Ett lagförslag har framlagts dels i ett betänkande av Solvens II-utredningen (Betänkandet), dels i en proposition (2015 års prop.) till riksdagen så sent som den 23 sep 2015. Vi företräder åsikten att lagförslagen, dock i olika utsträckningar, inte är förenliga med grundläggande aktiebolagsrättsliga principer varpå företagsstyrningen vilar och leder till kontradiktorisk lagstiftning, inte minst i ansvarshänseende för de förvaltande bolagsorganen. Syftet med denna artikel är att belysa Betänkandets lagförslag i vad avser implementering av direktivets artiklar 40–50 i ljuset av det svenska företagsstyrningssystemet, där ansvarsfördelningen mellan de förvaltande bolagsorganen är av styrande vikt, särskilt beträffande den verkställande direktörens (VD:ns) roll. Vi ska i det följande även jämföra lagförslagen sinsemellan,belysa de problem vi ser med förslagen, klargöra det som anses vara vedertaget på området, samt presentera en alternativ lösning som är följdriktig med vad som enligt vår uppfattning får betraktas som svensk gällande associationsrätt.

 • 14.
  Carlson, Laura
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Academic Freedom and Rights to University Teaching Materials: A Comparison of Swedish, American and German Approaches2016In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 2, p. 358-398Article in journal (Refereed)
 • 15.
  Carlson, Laura
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Critical Race Legal Theory in a Swedish Context2011In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 2011/12, no 1, p. 21-49Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  When enacting the most recent Discrimination Act (2008), the Swedish legislator deliberately removed the term “race” from the list of unlawful discrimination grounds. According to the legislative preparatory works to the act, this was to demonstrate that a biological concept of race is unacceptable: “[T]here is no scientific basis for dividing human beings into different races and from a biological perspective, consequently is there neither any reason to use the word race with respect to human beings.”  The Parliament also stated that the Swedish Government is to act in the international arena towards that the word “race”, as used with respect to human beings, to as great a degree as possible is avoided in official texts. The Government was also to review the extent to which the term “race” occurs in Swedish laws not based on international texts, and as far as possible, suggest a different term. To date, no such alternative term has been proposed, either by the Parliament or the Government. This “post-race” perspective by the Swedish Parliament can be juxtaposed against the judgments of the Swedish Labour Court (Arbetsdomstolen) in cases raising claims of unlawful ethnic discrimination. In one almost contemporaneous case, by way of example, the Labour Court found that statements by fellow workers, calling the plaintiff names such as Blackey, did not amount to unlawful ethnic discrimination in the workplace as the Court found that the plaintiff had consented to this banter. The paradox resulting from these examples appears irreconcilable, with the Parliament assuming a protection that the courts are not giving. However, when evaluating this through the lens of Critical Race Theory, though still not desirable, the paradox becomes more understandable. Part One of this article sets out the legal theoretical framework addressing race based on Critical Race Theory. Part Two explores the treatment of “race” as defined by these theories with respect to religion, immigration and ethnic origins in the Swedish legislation and the case law of the Swedish Labour Court. The disparity between the application of discrimination protections by the courts and the intentions of the legislator in removing the word “race” from the legislation is explained by CRT as part of the ongoing historical process of not seriously addressing the structural discrimination existing in society.

  Download full text (pdf)
  Carlson CRT
 • 16.
  Carlsson, Mia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Omprövning av skadeståndslivränta - två avgöranden från Högsta domstolen2008In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 4, p. 799-802Article in journal (Refereed)
 • 17. Dahlin, Moa
  et al.
  Kaldal, Anna
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  JO och barnperspektivet – de rättsliga förutsättningarna för socialtjänsten att samtala med barn2007In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 1, p. 3-10Article in journal (Other academic)
 • 18.
  Ebbesson, Jonas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Större perspektiv och kritiskt förhållningssätt i juristutbildningen2018In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 3, p. 549-559Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här artikeln beskriver vi Juridiska fakultetens vid Stockholms universitet ambition att förbättra juristutbildningen genom att i stor utsträckning ändra inriktningen på undervisningen och examinationen. Syftet är att lägga större tyngd på generella, principiella och vetenskapliga perspektiv och att öka studenternas kritiska förhållningssätt till juridiken.

 • 19.
  Fast, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Tusen skäl att förekomma istället för att förekommas - en kommentar till dubbelbestraffningsfallen i EU-domstolen och Högsta domstolen 20132014In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 24-44Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Hellner, Michael
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Erkännande av utländska surrogatarrangemang2019In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, Vol. 20, no 2, p. 433-447Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Högsta domstolen meddelade i NJA 2019 s. 504 ett beslut med innebörden att en kalifornisk dom som fastställer ett surrogatarrangemang ska erkännas i Sverige (Det kaliforniska surrogatarrangemanget). Mot bakgrund av senaste praxis från Europadomstolen var Högsta domstolen därtill i princip nödd och tvungen och inskränkte sitt beslut till det allra nödvändigaste. HD uppmanade också lagstiftaren att agera. Denna artikel analyserar konsekvenserna av beslutet och går också närmare in på några av de frågor lagstiftaren behöver ta ställning till. Slutligen redogörs för internationellt samarbete inom ramen för Haagkonferensen för internationell privaträtt.

 • 21.
  Hellstadius, Åsa
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute of Intellectual Property Law and Marketing Law.
  Passiv lagring av programvara ur ett upphovsrättsligt perspektiv2019In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 3, p. 643-651Article in journal (Other academic)
 • 22.
  Herzfeld Olsson, Petra
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Konsten att inkludera arbetskraftsmigranter i den svenska arbetsrättsliga modellen2020In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 3, p. 638-670Article in journal (Refereed)
 • 23.
  Herzfeld Olsson, Petra
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Bruun, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Sjödin, Erik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Aktuella utmaningar för svensk arbetsrätt2020In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 3, p. 619-623Article in journal (Refereed)
 • 24.
  Heuman, Lars
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Advokatsamfundets disciplinverksamhet: utredningsskyldighet, subjektiv tolkning av nämndbeslut och normbildning2015In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 2, p. 295-306Article in journal (Other academic)
 • 25.
  Heuman, Lars
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Bevisbördan för skiljeavtal och tolkningsresonemang som grund för skiljebundenhet2012In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 3, p. 650-680Article in journal (Other academic)
 • 26.
  Heuman, Lars
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Kan parter träffa avtal om hur civilrättsliga och processuella regler skall tillämpas?2011In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 2, p. 336-354Article in journal (Refereed)
 • 27.
  Heuman, Lars
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Språklig tolkning av juridiska texter2015In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 3, p. 569-608Article in journal (Other academic)
 • 28.
  Heuman, Lars
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Åberopsskyldigheten för en part som vill protestera mot skiljemännens handläggning i syfte att förbehålla sig klanderrätt2012In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 4, p. 927-932Article in journal (Other academic)
 • 29.
  Heuman, Lars
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Översyn av lagen om skiljeförfarande2015In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 2, p. 439-466Article in journal (Other academic)
 • 30.
  Hultqvist, Anders
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  [Recension av] Robert Påhlsson, Likhet inför skattelag – likhetsprincipen och konstruktionen av jämförbarhet i skatterätten, Iustus förlag, Uppsala 2007, 247 s.2007In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 4, p. 972-977Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 31.
  Kaldal, Anna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Lainpelto, Katrin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Nya sexualbrottsprejudikat?2010In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 1, p. 95-103Article in journal (Other academic)
 • 32.
  Kjellbom, Pia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Alexius, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Socialrättsliga principer vid risk för vräkning: finns det i Sverige en rätt till boende, bostad eller ett hem?2011In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 2, p. 273-298Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för tolkningssvårigheter i det socialrättsliga beslutsfattandet vid tillämpning av lagstiftning som innefattar många olika principer. Den som undersöks är vilka socialrättsliga principer som aktualiseras när enskilda till följd av hyresskulder riskerar att vräkas från sin bostad. Vidare analyseras möjliga principkonflikter, i den nyss nämnda situationen.

 • 33.
  Klamberg, Mark
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Gränsdragningen mellan utlänningslagen och svensk straffrätt beträffande internationella brott2013In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 2, p. 286-293Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Swedish migration law grants refugees and other persons in need of protection who are uin Sweden the right to reside in Sweden. There is a clause which provides that a person may be excluded from refugee status if there are reasons to believe that he or she have committed crimes against the peace, war crimes, crimes against humanity or acts in contravention with the purposes of the United Nations. The provisions in the migration law may create uncertainties in two regards. First, the definition of armed conflict in the Swedish migration law which is relevant for persons in need of protection differs from the definition provided for in international law and Swedish legislation on war crimes. Second, crimes that under the migration law may cause exclusion from protection are only partially criminalized in Swedish law. This article explains why this conflicts exist, possible challenges for the relevant state agencies and a recommendation how to deal with these challenges.

 • 34.
  Klamberg, Mark
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Ulf Lundqvist, Laga och rättvis rättegång – Om bevisförbud i rättspraxis2016In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 4, p. 986-991Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Book review of Laga och rättvis rättegång – Om bevisförbud i rättspraxis (2015). The book deals with the right to a fair trial and consequences when this right has been violated. The author states that the book focuses on the admissibility of evidence obtained in an illegal manner. It also deals with the related question on how to sanction the person who violated this right.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Klamberg, Mark
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Överföring av personuppgifter till tredje land: Safe Harbor2016In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 4, p. 782-797Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The text concerns the judgment of the Court of Justice of the European Union from 6th October 2015 in the case Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner (C-362/14). The case deals with transfer of personal data to a third country and raises important questions relating to the scope of protection for personal data and the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Kleineman, Jan
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Konstitutionell skadeståndsrätt – Framtidsvision eller demokratisk återvändsgränd?2018In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 1, p. 23-39Article in journal (Other academic)
 • 37.
  Korling, Fredric
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Fråga om marknadsföring kan betraktas som del av ett diskretionärt förvaltningsavtal – kommentar till en hovrättsdom2012In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 135-147Article in journal (Other academic)
 • 38.
  Krzymowska, Antonia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  God försäkringsförmedlingssed - en mellanmansrättslig skyldighet även utanför uppdragsförhållandet2014In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 2, p. 419-428Article in journal (Other academic)
 • 39.
  Lainpelto, Katrin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for the Rights of the Child.
  Bisso, Ramil
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Behandlas lika fall olika? Social oro som felkälla i bevisvärderingssammanhang2019In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 3, p. 587-609Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den här artikeln ska presentera två studier som har genomförts inom ramen för forskningsprojektet Rättsväsendets bemötande av unga lagöverträdare med utländsk bakgrund – ett projekt som bedrivs inom ramen för den tvärvetenskapliga satsningen Barn, Migration och Integration vid Stockholms universitet.

  Artikeln kan läsas som ett bidrag till diskussionen om nämndemannainstitutet – ett ämne som återkommande har varit föremål för debatt. Artikeln kan även läsas som ett bidrag till diskussionen om eventuella skillnader mellan lagfarna domare och lekmannadomare i bevisvärderingssammanhang. Artikelns främsta syfte är emellertid inte att behandla dessa, förvisso mycket intressanta, frågor utan ska i stället ses som ett bevisrättsligt bidrag till diskussionen om en eventuell förekomst av strukturell diskriminering vid svenska domstolar.

 • 40.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for the Rights of the Child.
  Förbudet mot barnaga i Sverige ur ett jämförande perspektiv – effekter och utmaningar2014In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 3, p. 578-601Article in journal (Refereed)
 • 41.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Kärnfamiljsideal och fri familjebildning - oförenliga utvecklingsspår i den svenska familjerätten?2016In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 3, p. 625-642Article in journal (Other academic)
 • 42.
  Lind, Göran
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  HD:s nej till obehörig vinst mellan sambor2019In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 1, p. 189-200Article in journal (Other academic)
 • 43.
  Lundberg, Konrad
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Avtalslagen 2010 - några synpunkter2013In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 4, p. 997-1006Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 44.
  Lundberg, Konrad
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Marcus Radetzki, Tolkning av försäkringsvillkor, Liber, 2014, 150 s.2015In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 201-206Article, book review (Other academic)
 • 45.
  Lundberg, Konrad
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Ytterligare om tillitsfullmakter2016In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 3, p. 735-740Article in journal (Other academic)
 • 46.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Swedish Law and Informatics Research Institute.
  Svantesson, Dan Jerker B
  "Sexting" - hur hanterar vi elektroniska meddelande av sexuell natur?2011In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 23, no 1, p. 263-268Article in journal (Refereed)
 • 47.
  Mahmoudi, Said
  Stockholm University.
  Barsebäckmålet och kravet på MKB [The Barsebäck Case and the Requirement of Environmental Impact Assessment]2000In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 12, p. 215-219Article in journal (Refereed)
 • 48.
  Mahmoudi, Said
  Stockholm University.
  EG-domstolens avgörande i det s.k. miljögarantimålet [The EC-Court Judgment in the So-Called Environmental Guarantee Case]1994In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 6, p. 534-537Article in journal (Refereed)
 • 49.
  Mahmoudi, Said
  Stockholm University.
  EU:s miljörätt efter Amsterdamfördraget [The Environmental Law of the European Union after the Amsterdam Treaty]1997In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, p. 399-409Article in journal (Refereed)
 • 50.
  Mahmoudi, Said
  Stockholm University.
  Folkrätt som rättsvetenskap: reflektioner över Sveriges ställningstagande i Georgienkrisen [Public International Law as a Legal Science: Reflections on the Swedish Reaction to the Crisis in Georgia]2008In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 20, p. 985-989Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
123 1 - 50 of 120
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf