Change search
Refine search result
1 - 42 of 42
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlinder, Elisabeth
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Erika P. Björkdahl, Hyra Arrende Bostadsrätt, Iustus, 2017, 348 s.2018In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 316-323Article, book review (Other academic)
 • 2.
  Ahlinder, Elisabeth
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Negativ ränta - avtalstolkning i ränteunderlandet2016In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 101, no 5, p. 359-382Article in journal (Other academic)
 • 3.
  Alexius-Borgström, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Argument för och emot inrättande av en Djurombudsman1999In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 84, no 10, p. 968-986Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under 1980- och 1990-talen har i Sverige inrättats ett flertal s. k. intresserepresentativa ombudsmän. Mot bakgrund av bl. a. den etiska och rättspolitiska debatt som numera pågår om djurens ställning i olika sammanhang diskuteras i denna artikel frågan om det nu inte är dags att de allt talrikare svenska ombudsmännen får sällskap av en  Djurombudsman, dvs. en ombudsman som tillvaratar djurens intressen.  Diskussionen förs utifrån analyser av ombudsmännens demokratiska och rättsstatliga legitimitet, fri- och rättighetsbegreppet samt djurplågeribrottets utformning.

 • 4.
  Asp, Petter
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Enighet om tumregeln2015In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 292-296Article in journal (Other academic)
 • 5.
  Asp, Petter
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Håller den Victorska tesen?: om blankettstraffbud, normgivningsmakt och krav på uppsåtstäckning2015In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 370-382Article in journal (Other academic)
 • 6.
  ASP, PETTER
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Högsta domstolen revolutionerar narkotikabrotten.2011In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 659-668Article in journal (Other academic)
 • 7.
  ASP, PETTER
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Rosén, Jan
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  The Pirate Bay: En kommentar2011In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 103-119Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I artikeln kommenterar författarna Svea hovrätts dom i det s.k. Pirate Baymålet. Bland de frågor som kommenteras märks bl.a. tillämpligheten av svensk lag, omfattningen av det straffrättsliga ansvaret för medhjälp till (medhjälp till) upphovsrättsintrång samt frågan om skadestånd.

 • 8.
  Azad, Azade
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Clinical psychology.
  Christianson, Sven Å.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Clinical psychology.
  Barn och ungdomar minns och berättar detaljerat efter att ha bevittnat dödligt våld2012In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 97, p. 746-759Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  De flesta barn som kommer i kontakt med rättsväsendet har utsatts för stressfyllda eller traumatiska händelser. Följaktligen är effekten av starka negativa känslor på minnet och berättandet, av både juridiska och kliniska skäl, av stor vikt att undersöka. I ett pågående forskningsprojekt har vi kartlagt de mönster som präglar barns minnen och berättande när de bevittnat dödligt våld, samt olika bakgrundsfaktorer som kan tänkas påverka barnens vittnesmål. Totalt har vi analyserat polisförhör med över 100 barn och ungdomar i åldrarna 3–17 år. Huvudresultaten visar att barn berättar detaljerat om dessa upplevelser i polisförhör, oavsett ålder och relation till gärningsmannen och/eller offret. Därtill visar resultaten att upprepade förhör leder till ett än mer detaljerat berättande. Det finns således skäl till att reflektera över etablerade uppfattningar angående i vilken utsträckning barn är lojala mot sina föräldrar och av den anledningen tiger om det våld de upplevt i hemmet. Barnets vittnesmål är av stor vikt för att få ett bättre underlag i en brottsutredning och för att försäkra barnets rätt till brottsskadeersättning samt för att domstolarna vid straffvärdesbedömningen ska kunna beakta att ett barn bevittnat brottet.

 • 9.
  Christianson, Sven Å.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Kommentarer till debattartikel om minnespsykologiska teorier2011In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 3, p. 321-323Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 10.
  Ebbesson, Jonas
  Stockholm University, Stockholm Resilience Centre. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Environmental Law and Policy Centre.
  Anmälan av Christina Olsen Lundh: Att ransonera utsläppsutrymme2010In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 95, p. 887-892Article, book review (Other academic)
 • 11.
  Edelstam, Henrik
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Pauli, Mikael
  ”Över ån…” — en duplik2012In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 8, p. 760-764Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I SvJT 2012 s. 474 ff. analyserade och kritiserade vi ett HD-avgörande angående ändring av talan (NJA 2011 s. 718). Vår artikel föranledde Stefan Lindskog att skriva en replik (SvJT 2012 s. 587 ff.) i vilken avgörandet förklaras och försvaras.  I förevarande artikel bemöter vi Lindskogs synpunkter och understryker vår tidigare framförda kritik, som kan sägas koka ned till att HD tydligt borde ha förklarat varför domstolen tillämpar RB 13:3 på ett nytt sätt.

 • 12.
  Edelstam, Henrik
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Pauli, Mikael
  "Över ån för att hämta vatten?": En analys av ett HD-avgörande om ändring av talan.2012In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 474-487Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bestämmelsen om ändring av talan i RB 13:3 är av stor praktisk betydelse. Den innehåller flera för civilprocessen helt grundläggande begrepp såsom ”yrkande”, ”omständighet”, ”grund” och ”saken”. Inte sällan är det dock förenat med svårigheter att tillämpa bestämmelsen. Sådana svårigheter uppenbarade sig i NJA 2011 s. 718, där Högsta domstolen vid tillämpningen av RB 13:3 avvek – utan att närmare förklara varför – från den metod och systematik som följer av dess egen praxis och av anvisningar i doktrinen.

 • 13.
  Heuman, Lars
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Sammanblandning av bevisfrågor och rättsfrågor vid underlåtenhetsansvar2014In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 4, p. 357-386Article in journal (Other academic)
 • 14.
  Heuman, Lars
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Är avtalstolkning endast en rättslig verksamhet eller kräver den också bevisbedömningar?2015In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 10, p. 793-825Article in journal (Other academic)
 • 15.
  Holmgren, Axel
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Om den s.k. ungdomsreduktionen2018In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 103, no 4, p. 343-359Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln behandlar den s.k. ungdomsreduktionen vid straffmätningen enligt 29 kap. 7 § första stycket brottsbalken och de ideologiska skäl som kan anses ligga bakom bestämmelsen. Särskilt diskuteras intresset av straffrättslig proportionalitet som ett sådant skäl. Vidare berörs viss empirisk forskning som kan anses ge indikationer om till vilken ålder särbehandlingen bör bestå. I viss utsträckning kommenteras även direktiven till den utredning som regeringen tillsatte i december 2017 och som rör ett avskaffande av ungdomsreduktionen såvitt avser lagöverträdare i åldersgruppen 18–20 år.

 • 16.
  Jori, Munukka
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Försäkringsbolags lojalitetskrav under utmejsling2010In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 588-605Article in journal (Refereed)
 • 17.
  Korling, Fredric
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Reklamation av investeringsrådgivning och diskretionär förvaltning2012In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 649-674Article in journal (Other academic)
 • 18.
  Leijonhufvud, Madeleine
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Asp, Petter
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Ulväng, Magnus
  En diskussion om den s.k. rusdomen NJA 2011 s. 5632012In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 337-359Article in journal (Other academic)
 • 19.
  Mahmoudi, Said
  Stockholm University.
  EG-domstolen och frågan om avfall [The EC Court and the Question of Waste]2000In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 85, p. 46-60Article in journal (Refereed)
 • 20.
  Mahmoudi, Said
  Stockholm University.
  EG-medlemskap och strängare nationella miljöåtgärder [The EC Membership and More Stringent National Environmental Measures]1993In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 78, p. 419-448Article in journal (Refereed)
 • 21.
  Mahmoudi, Said
  Stockholm University.
  Om brott och straff i Iran [On Crime and Punishment in Iran]2001In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 347-372Article in journal (Refereed)
 • 22.
  Mahmoudi, Said
  Stockholm University.
  Pinochet-målet, folkrätten och den svenska rätten [The Pinochet Case, International Law and the the Swedish Justice System]2000In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 85, p. 325-339Article in journal (Refereed)
 • 23.
  Ramberg, Christina
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Avtalslagen, 100 år2015In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 561-568Article in journal (Other academic)
 • 24.
  Ramberg, Christina
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  En ny avtalslag2011In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 1, p. 32-56Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det är angeläget att Sverige får en ny avtalslag med regler som är anpassade till det moderna näringslivets behov och som ger praktiskt verksamma jurister möjlighet att enkelt bilda sig en uppfattning om vad som gäller. Det finns tyvärr ingen anledning att förvänta sig en modern avtalslag innan 2030. I syfte att återge innehållet i nu gällande rätt har den befintliga moderna avtalsrätten kodifierats i Avtalslagen 2010.

 • 25.
  Ramberg, Christina
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  En stor avtalsrättslig reform i Frankrike2016In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 8, p. 649-650Article in journal (Other academic)
 • 26.
  Ramberg, Christina
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Fullmakten och döden2017In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 464-464Article in journal (Other academic)
 • 27.
  Ramberg, Christina
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Licensavtal, allmän avtalsrätt och Eric M Runesson2015In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 125-140Article in journal (Other academic)
 • 28.
  Ramberg, Christina
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  UNIDROIT Principles of International Commercial Contaracts - anteckningar från 20-årsjubileet i Rom 9-10 maj 20142014In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 578-583Article in journal (Other academic)
 • 29.
  Schultz, Mårten
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Kränkning och särskilda yrkesgrupper2013In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 314-331Article in journal (Refereed)
 • 30.
  Schultz, Mårten
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Några frågor i kommersiell skadeståndsrätt2013In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 1017-1031Article in journal (Refereed)
 • 31. Selberg, Niklas
  et al.
  Sjödin, Erik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Om behörig domstol och civilrättsliga sanktioner för stridsåtgärder på arbetsmarknaden: Replik till Jan Kleineman om NJA 2015 s. 8992019In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 5, p. 483-500Article in journal (Other academic)
 • 32.
  Sinander, Erik
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Kan man styra tvistelösning i internationella anställningsavtal?2016In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 3, p. 173-190Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I internationella avtal kan man i princip styra tvistelösningen till antingen ett visst lands domstolar (prorogation) eller till ett skiljeförfarande i ett visst land. Vad gäller anställningsavtal är dock möjligheten för parterna att välja behörig domstol begränsad på grund av EU:s domsrättsregler. Eftersom de reglerna inte omfattar skiljeförfaranden, blir det en fråga för varje EU-medlemsstats egen rättsordning att avgöra hur skiljeklausuler i anställningsavtal ska behandlas. I svensk rätt är inställningen till skiljeklausuler i anställningsavtal liberal, vilket i viss mån kontrasterar mot det arbetstagarskydd som finns i EU:s domsrättsregler. I denna artikel belyses de olika möjligheterna att styra tvistelösning i internationella anställningsavtal i ett svenskt internationellt process- och privaträttsligt perspektiv.

 • 33.
  Sinander, Erik
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Svenskt rättsskipningsintresse2019In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 10, p. 932-941Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under de senaste åren har Högsta domstolen (HD) förtydligat att frågan om

  svensk domstols internationella behörighet i icke-lagreglerade förmögenhetsrättsliga

  mål är beroende av om det finns ett svenskt rättsskipningsintresse.

  Denna artikel syftar till att inventera vilka omständigheter och argument som

  typiskt sett kan tala för att det föreligger ett svenskt rättsskipningsintresse och

  därmed svensk behörighet.

 • 34.
  Sinander, Erik
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Utredning av processuell bakgrund vid erkännande av utländska avgöranden2013In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 8, p. 807-814Article in journal (Other academic)
 • 35.
  Sinander, Erik
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Lindkvist, Gustav
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Ska svensk domstol utreda innehållet i utländsk rätt?2015In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 9, p. 749-758Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I denna artikel argumenteras för att svenska domstolar har en skyldighet att säkerställa att innehållet i utländsk rätt blir adekvat utrett mot bakgrund av principerna om beslutsharmoni och lojal tillämpning av utländsk rätt. Det hävdas i artikeln att utredning av utländsk rätt är en bevisfråga enligt rättegångsbalkens regler men att det är domstolen som har ansvaret för utredningen.

 • 36.
  Unnersjö, Alexander
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Makten över regressrätten2017In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 7, p. 478-494Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  En gäldenär som betalar en solidarisk skuld får i regel regressrätt mot övriga gäldenärer. Om borgenären dessförinnan har eftergett sin fordran mot en gäldenär kan förhållandena mellan borgenären och de återstående gäldenärerna förändras, men frågan är när och hur. Av NJA 2016 s. 1176 följer att eftergiften också får verkan mot övriga gäldenärer på så sätt att deras solidariska ansvar mot borgenären omvandlas till ett delat ansvar, men endast under förutsättning att borgenären befriat eftergiftsgäldenären från regressansvar. Menar Högsta domstolen därmed att det inte är gäldenärerna själva utan borgenären som styr över gäldenärernas regressrätt? Kan det i så fall stämma?

 • 37.
  Unnersjö, Alexander
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Misstagsbetalning av annans skuld: Regress mellan försäkringsbolag i ljuset av en norsk dom2018In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 8, p. 641-657Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Norska Høyesterett har i två avgöranden uttalat sig om regressfrågor i anslutning till att ett försäkringsbolag av misstag ersatt en skada som inte täckts av villkoren, men som täckts av en försäkring hos ett annat bolag. Det senaste avgörandet meddelades i december 2017. Av domen följer att den egentlige försäkringsgivaren är skyldig att kompensera det bolag som betalat och att regressansvaret inte bortfaller därför att ansvaret prekluderats i förhållande till försäkringstagaren. De norska domarna illustrerar att risken för vad som skulle kunna kallas misstags-interventionsbetalningar inte är försumbar i försäkringssammanhang. Problemet kan uppstå även i Sverige. I ljuset av 2017 års Høyesteretts-avgörande undersöks hur frågan om regress mellan försäkringsbolagen bör lösas i svensk domstol.

 • 38.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Direktkrav vid ansvarsförsäkring enligt den nya försäkringsavtalslagen2006In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, ISSN 0039-6591, p. 72-90Article in journal (Other academic)
 • 39.
  Warnling-Nerep, Wiweka
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Bernitz, Hedvig
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Kan det vara ”barnets bästa” att lära sig simma eller är det tvärtom?2017In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 689-709Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Simkunnighet är både en svensk tradition grundad på säkerhet och hälsa och ett viktigt instrument för integration och likabehandling i det svenska samhället. Skolorna har ett ansvar för att varje barn lär sig simma, ett ansvar som inte kan begränsas till enbart en kontroll av simkunnigheten. Skolan kan därför kräva att alla elever deltar i simundervisningen. Möjligheterna till dispens är mycket begränsade och religionsfriheten ger inte elever och föräldrar rätt att kräva befrielse. Proportionalitetsavvägningar ska dock alltid göras mellan barnets och skolans/samhällets intressen och skolan måste genom anpassningar och kompromisser lösa de praktiska problem som kan uppkomma.

 • 40.
  Westman, Daniel
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Swedish Law and Informatics Research Institute.
  Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten?2012In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, ISSN 0039-6591, no 9, p. 800-823Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tillhandahållande av länkar har i vissa sammanhang uppfattats som ett sådant tillgängliggörande för allmänheten som omfattas av upphovsmannens ensamrätt. I artikeln argumenteras emellertid för att vanlig hypertextlänkning till öppet tillgängliga datafiler, i vilka upphovsrättsligt skyddade verk gjorts tillgängliga på internet med upphovsmannens samtycke, inte faller under den EU-harmoniserade ensamrätten att överföra verket till allmänheten.

 • 41.
  Zillén, Kavot
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Utvidgad rätt till vårdvägran i Norge? En svensk betraktelse av rätten till vårdvägran i Norge utifrån det s.k. ”spiralmålet”2019In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 144-158Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Norge har det sedan länge funnits en rätt för hälso- och sjukvårdspersonal att av moraliska eller religiösa skäl vägra att utföra viss vård (vårdvägran) och möjligheterna att eventuellt utvidga denna rätt har vid ett flertal tillfällen diskuterats. Nyligen har debatten kretsat kring frågan om norska allmänpraktiserande husläkare bör ges en rätt att vägra kvinnor spiralinsättning. Trots att det i Sverige inte finns någon motsvarande rätt till vårdvägran har frågan på senare tid aktualiserats efter det att flera svenska barnmorskor vägrat medverka vid abort av religiösa skäl. I denna framställning diskuteras rätten till vårdvägran i Norge, den senaste utvecklingen på området och dess eventuella påverkan på svensk rätt.

 • 42.
  Östberg, Jessica
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Om aktieägares lojalitetsplikt2018In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 3, p. 265-303Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln behandlar frågan om aktieägare har en lojalitetsplikt enligt svensk rätt, vad den närmare innebär och lojalitetspliktens rättsgrund. Utblickar görs mot amerikansk, engelsk, tysk, norsk och dansk rätt. Det konstateras att aktieägare i fåmansbolag kan ha en lojalitetsplikt till följd av att de samarbetar och samverkar inom ramen för aktiebolaget, i vissa fall med stöd av ett aktieägaravtal, vilket kan föranleda att ett enkelt bolag föreligger mellan parterna. Vidare konstateras att bolagsstämman, och därmed i praktiken majoritetsaktieägare, är underkastad flera viktiga bestämmelser, vilka kan sägas ge uttryck för en viss lojalitetsplikt, såsom t.ex. vinstsyftet, likhetsprincipen, generalklausulen och jävsbestämmelsen. Dessutom kan aktieägare under vissa förutsättningar ha ett ansvar till följd av att de verkar som en shadow director eller de facto director. Artikeln avslutas med en analys och kommentarer de lege ferenda.

1 - 42 of 42
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf