Change search
Refine search result
1 - 42 of 42
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ewalds, Nina
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Beskattningen av utländska kapitalförsäkringar hinder för fri rörlighet inom EU2000In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 50, no 9, p. 514-516Article in journal (Other academic)
 • 2.
  Fast, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Oklart om dubbelbestraffningsförbudets innebörd – en kommentar till generaladvokatens förslag i fallet Åkerberg Fransson2012In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 593-610Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Fast, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Om skyddet mot retroaktiv beskattning – i belysning av Regeringsformen och Europakonventionen 2011In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 118-141Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Fast Lappalainen, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Swedish Law and Informatics Research Institute.
  Bevissäkring i molnet?: Reflektioner över teknikanpassningen av reglerna om bevissäkring med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2021 ref. 232022In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 2022, no 1, p. 48-61Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Användningen av molntjänster på internet har ökat markant under senare år och utgör redan en väsentlig del av företagens informationshantering. På motsvarande sätt tilltar behovet av insyn i och granskning av dessa ”utrymmen”, t.ex. för skattekontroll. Den tämligen gränslösa och flexibla molnmiljön är emellertid svårnavigerad då lagring sker externt och ibland över flera jurisdiktioner. Kontrollmöjligheterna är begränsade. I målet HFD 2021 ref. 23 klargjordes att bevissäkring i molnet inte är möjlig, då det saknas lagstöd. En teknikanpassad reglering av bevissäkringsreglerna framstår därför som angelägen. I artikeln företas en analys av gällande rätt om bevissäkring i molnet och diskussion om möjliga regleringsmodeller. 

 • 5.
  Fast Lappalainen, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Det grundläggande rättighetsskyddet vid informationsutbyte mellan skattemyndigheter inom EU: en kommentar till EU-domstolens avgörande i de förenade målen C-246/19 och C-246/19 i Luxemburg mot B2021In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 4, p. 175-189Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett effektivt internationellt informationsutbyte är ett viktigt verktyg för att bekämpa skattebrott och skatteflykt. I takt med att möjligheterna att genomföra informationsutbyte tilltar, växer även kraven på ett effektivt rättighetsskydd vid sådana förfaranden. Rättighetsskyddet vid internationellt informationsutbyte har utvecklats i Europadomstolens och EU-domstolens praxis under de senaste decennierna. Nyligen avgjorde EU-domstolen ett mål i stor kammare, Luxemburg mot B, som utgör en milstolpe i denna utveckling, men som också avslöjar brister i rättighetsskyddet och behovet av reformer för att stärka såväl rättighetsskyddet som legitimiteten vid internationellt informationsutbyte mellan skattemyndigheter inom EU.

 • 6.
  Fast Lappalainen, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  En lösning på problemet med skattetillägg och dubbla förfaranden i sikte: En kommentar till förslaget om en samlad sanktionsprövning i vissa fall (proposition 2014/15:131), DEL I2015In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 11, p. 763-774Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Fast Lappalainen, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  En lösning på problemet med skattetillägg och dubbla förfaranden i sikte: En kommentar till förslaget om en samlad sanktionsprövning i vissa fall (proposition 2014/15:131), DEL II2015In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 12, p. 817-838Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Fast Lappalainen, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Frivillig retroaktivitet som lagstiftningsteknik: Reflektioner med anledning av lagrådsremissen avseende koncernbidragsspärrade underskott och negativt räntenetto2021In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 3, p. 125-138Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I denna artikel diskuteras hur retroaktiv lagstiftning till skattebetalares fördel kan användas för att avhjälpa lagstiftningsmisstag och för att proaktivt motverka retroaktiva effekter i övergångsskeden, genom s.k. frivillig retroaktivitet. Det innebär att skattebetalaren får rätt att på begäran välja att tillämpa de nya reglerna retroaktivt i en övergångsperiod. Detta kan stärka både rättssäkerheten och legitimiteten i systemet och även öka följsamheten med lagen. 

 • 9. Hansson, Andreas
  et al.
  Persson Österman, Roger
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Skattetillägg och internprissättning2019In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 9, p. 690-699Article in journal (Other academic)
 • 10.
  Hultqvist, Anders
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Beredning av skattelag I2014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 10, p. 771-790Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Beredning av skattelag I
 • 11.
  Hultqvist, Anders
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Beredning av skattelag II2014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 11, p. 858-870Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Beredning av skattelag II
 • 12.
  Hultqvist, Anders
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Internationell interaktiv rättsbildning i skatterätten2014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 77-99Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Internationell interaktiv rättsbildning i skatterätten
 • 13.
  Hultqvist, Anders
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Leasingdomarna - en analys och kommentar1999In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 395-404Article in journal (Other academic)
 • 14.
  Hultqvist, Anders
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Legalitetsprincipen och lagtolkning: några reflexioner med anledning av 5/6-delsmålet2013In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 1-2, p. 10-21Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Legalitetsprincipen och lagtolkning
 • 15.
  Hultqvist, Anders
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Några kapitalförsäkringsdomar - Omkaraktärisering i stället för genomsyn2008In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 617-627Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Några kapitalförsäkringsdomar
 • 16.
  Hultqvist, Anders
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Rättshandlingars verkliga innebörd2007In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 11, p. 696-703Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Rättshandlingars verkliga innebörd
 • 17.
  Hultqvist, Anders
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Skattefria stipendier - särskilt som forskarfinansiering2013In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 7-8, p. 496-525Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 18.
  Hultqvist, Anders
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Två forskarkonferenser2015In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 5, p. 301-305Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Två forskarkonferenser
 • 19.
  Hultqvist, Anders
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Ömsesidiga skadeförsäkringsbolag - Enkel- eller dubbelbeskattade?2015In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 10, p. 716-740Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Omsesidiga skadeförsäkringsbolag
 • 20.
  Lindgren Zucchini, Giacomo
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Förpliktelsers betydelse för fastställandet av beskattningsunderlaget för mervärdesskatt2021In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 10, p. 675-688Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Fastställandet av beskattningsunderlaget är centralt vid beräkningen av mervärdesskatten som ska utgå för en viss transaktion. Emellertid är inne­börden av begreppet beskattningsunderlag inte helt entydig i alla avseenden. I denna artikel undersöks därför hur beskattningsunderlaget i allmänhet fastställs och nedsätts, samt hur några speciella typer av fall ska hanteras. I artikeln sätts särskilt fokus på att åskådliggöra hur reglernas innebörd och tillämpningsområde kan förklaras i termer av förpliktelser och rättigheter för parterna i en transaktion.

 • 21.
  Lindgren Zucchini, Giacomo
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Konferensrapport: Ben Terra’s European Tax Law2021In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 2021, no 11, p. 751-760Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I detta bidrag ges en kort översikt över de fem skatterättsliga teman som behandlades vid den konferens som hölls till minne av Ben Terra i september 2021.

 • 22.
  Lindkvist, Gustav
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Dubbelbestraffningsförbudet – oförändrat rättsläge?2009In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 298 ff.-Article in journal (Other academic)
 • 23.
  Lindkvist, Gustav
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Missbruk av rättskraft i parallella förfaranden2012In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 218-229Article in journal (Other academic)
 • 24.
  Lindkvist, Gustav
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Rätt till ombud vid förhör och utredning hos Skatteverket? Några funderingar med anledning av förslag till nytt EU-direktiv2011In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 893-897Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I ett förslag till nytt EU-direktiv föreslås bl.a. en ovillkorlig rätt till ombud vid polisförhör och förhör hos ”brottsbekämpande” myndighet. I artikeln belyses om och i så fall vilka konsekvenser förslaget kan få för skatteförfarandet

 • 25.
  Lindkvist, Gustav
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Rättskraft utan kompletterande regel om litispendens – dubbelbestraffningsförbudets akilleshäl2010In: Skattenytt, ISSN 0346-1254Article in journal (Other academic)
 • 26.
  Lindkvist, Gustav
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  "Samma väsentliga element” och dubbelbestraffningsförbudet – förändrat rättsläge?2008In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 776 ff.-Article in journal (Other academic)
 • 27.
  Lindkvist, Gustav
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Leidhammar, Börje
  Genomsyn, skatteflykt och bevisprövning2010In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 726 ff.-Article in journal (Other academic)
 • 28. Melbi, Ingrid
  et al.
  Persson Österman, Roger
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Carl Gustav Fernlund – domare i EU-domstolen2021In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 2021, no 9, p. 634-639Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Carl Gustav Fernlund var domare i EU-domstolen under åren 2011-2019. Vi träffade honom - digitalt naturligtvis - för att få en inblick i domstolens arbete och hans syn på domstolens verksamhet.

 • 29.
  Melz, Peter
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Förändringar av upplåtelser av privatbostadsrätter – synpunkter på Skatteverkets ställningstaganden 2006 och 20172017In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 9, p. 545-573Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I artikeln diskuteras om de förändringar som behandlas i Skatteverkets ställningstagande kan anses vara avyttringar. Jag anser att det finns flera argument mot Skatteverkets synsätt. Avsikten med förändringarna är inte att avhända sig bostadsrätten utan endast att förändra formen för upplåtelsen till att omfatta ytterligare en del av bostadsrättsföreningens hus. Skatterättsligt bör därför förändringarna bedömas samlat och med hänsyn till parternas avsikt. Detta gäller även om förändringen skett i former som enligt bostadsrättslagen innebär övergång/överlåtelse av bostadsrätten till föreningen.

 • 30.
  Melz, Peter
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Överlåtelser till underpris eller ej? – implicita ersättningar2011In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 13-26Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  SN 1-2 2011 s. 13-26OPÖ
 • 31.
  Melz, Peter
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Nilsson, Peter
  Norrman, Erik
  Bolagsskattereformen 2019: ränteavdragsbegränsningar2018In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 7-8Article in journal (Other academic)
 • 32.
  Monsenego, Jérôme
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  EU-domstolens domar: A EUF-fördraget: A7 Statliga stöd2021In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 403-406Article in journal (Other academic)
 • 33.
  Monsenego, Jérôme
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Statliga stöd: EU-domstolens domar2020In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 21, p. 402-406Article in journal (Other academic)
 • 34.
  Monsenego, Jérôme
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Är en patentbox utformad enligt OECD:s Modified Nexus Approach förenlig med EU:s grundläggande friheter?2022In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 449-461Article in journal (Refereed)
 • 35.
  Persson Österman, Roger
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Grön skatteväxling – hot mot välfärden och jämlikheten?2019In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 7-8, p. 636-640Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 36.
  Persson Österman, Roger
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Kommentar till Skatteverkets artikel: Förutsägbarhet i beskattningsfrågor2022In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 2022, no 4, p. 484-488Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  I denna kommentar till Skatteverkets artikel om Förutsägbarhet i beskattningsfrågor reflekteras kritiskt kring legalitetsprincipens innehåll och dess betydelse för de skattskyldiga. Vad som bygger förtroende och tillit för myndigheten tas också upp.

 • 37.
  Persson Österman, Roger
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Rättsfallskommentar HFD Inkomst av kapital 20182019In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 6, p. 314-317Article in journal (Other academic)
 • 38.
  Simon-Almendal, Teresa
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Betalningsskyldighet utan stöd av lag? - analys av ett mål om företrädaransvar2020In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 1-2, p. 32-46Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I september 2019 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen dom i ett företrädaransvarsmål, HFD 2019 ref. 38, av vilket framgår att en företrädare för en juridisk person kan bli personligt betalningsskyldig för överskjutande ingående mervärdesskatt enligt 59 kap. 14 § SFL (företrädaransvar), även om företrädaren inte personligen har lämnat oriktiga uppgifter, vilket annars är ett objektivt krav för att 59 kap. 14 § SFL ska bli tillämplig. Enligt artikelförfattarens mening väcker målet flera frågor, inte minst från ett rättssäkerhetsperspektiv. I artikeln diskuteras dessa rättssäkerhetsfrågor och andra spörsmål kopplade till problematiken med utkrävande av ansvar för underlåtenhet i visst avseende.

 • 39.
  Simon-Almendal, Teresa
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Företrädaransvar, plötsligt händer det! - Eller, proportionalitet och begreppsutfyllnad i HFD2017In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 10, p. 631-657Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Reglerna om skatterättsligt företrädaransvar i 59 kap. skatteförfarandelagen är omdiskuterade. De har kritiserats. Det har gjorts gällande att regelverket är konkursdrivande, att det strider mot syftet med reglerna för tvångslikvidation vid kapitalbrist i 25 kap. aktiebolagslagen, att det träffar brett och långt utanför sitt ursprungliga syftemål, att det hämmar företagandet samt att det utkrävs enligt en strikt ansvarsmodell med (alltför) små möjligheter till lindring i form av befrielse. I olika sammanhang har det framförts önskemål om en översyn av regelverket. I skrivande stund har dock alltjämt ingenting hänt på lagstiftningsfronten. De senaste fyra åren har det emellertid rört på sig i praxis. Såväl Högsta domstolen som Högsta förvaltningsdomstolen har kommit med domar som har fyllt ut begreppen och rätat ut en del frågetecken på företrädaransvarsområdet. Även om fortfarande mycket återstår att säga och göra på området, så händer det plötsligt saker i rättstillämpningen. I artikeln diskuteras de nya utvecklingslinjerna.

 • 40.
  Simon-Almendal, Teresa
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  På företrädaransvarsfronten en hel del nytt!2021In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 2021, no 1-2, p. 58-70Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det skatterättsliga företrädaransvaret är omdiskuterat. Reglerna syftar ytterst till att värna det fiskala intresset och att skydda det allmänna från skattebortfall i framförallt fåmansbolagssektorn, men de har med tiden kommit att granskas och kritiseras i olika sammanhang för sin utformning och för att rättstillämpningen i företrädaransvarsmål varit alltför sträng och onyanserad. Ansvarsreglerna har flera gånger justerats och utvidgats. Genom två större reformer har ett mer genomgripande omtag om regelverket gjorts, dels vid tillkomsten av skattebetalningslagen (1997:483), dels vid införandet av skatteförfarandelagen (2011:1244). På senare år, 2015 och 2017, har olika delar av regelverket utvärderats av Skatteverket respektive Statskontoret. År 2019 gavs härefter en utredning i uppdrag att göra en mer övergripande översyn av ansvarsreglerna, vilket resulterade i betänkandet Det skatterättsliga företrädaransvaret - en översyn. I det följande presenteras och kommenteras utredningens förslag

 • 41.
  Simon-Almendal, Teresa
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Skatteförfarandelagen - 71 kapitel och alltjämt något som saknas? - några problematiserande reflektioner från ett rättssäkerhetsperspektiv:  2012In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 11, p. 760-773Article in journal (Refereed)
 • 42.
  Simon-Almendal, Teresa
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Taxpayer Advocate - den amerikanska skatteombudsmannen på besök i Sverige2015In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 9, p. 641-647Article in journal (Other academic)
1 - 42 of 42
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf