Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 52
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson Joona, Pernilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Nekby, Lena
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Kan introduktionsprogrammen förbättras? Utvärdering av ett randomiserat experiment – försöksverksamheten för vissa nyanlända invandrare (FNI)2009In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 37, no 6, p. 6-17Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vi har jämfört övergången från arbetslöshet till osubventionerat och subventionerat arbete, utbildning och arbetsmarknadsutbildning för en grupp nyanlända invandrare som slumpmässigt valts ut för att delta i en försöksverksamhet. Försöket, som syftar till att förkorta tiden fram till inträde på arbetsmarknaden, bedrevs vid arbetsförmedlingar i Stockholms, Kronobergs och Skåne län. Gruppen jämfördes med en slumpmässigt utvald kontrollgrupp bestående av nyanlända som skrivits in vid samma arbetsförmedling under samma tidsperiod. Vi finner att sannolikheten att övergå till osubventionerat arbete, senast 15 månader efter inskrivning, i genomsnitt är omkring 4 procentenheter högre för deltagare i försöket.

 • 2.
  Birnbaum, Simon
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science. Stockholm University, Faculty of Science, Stockholm Resilience Centre.
  Basinkomst - ett instrument för rättvisa och hållbarhet?2013In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 41, no 6, p. 17-27Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Björklund, Anders
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Nationalekonomisk toppforskning i Sverige - omfattning, lokalisering och inriktning2014In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, no 5, p. 6-19Article in journal (Other academic)
 • 4.
  Boschini, Anne
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Muren, Astri
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Persson, Mats
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Institute for International Economic Studies.
  Är kön en social konstruktion?2013In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 41, no 5, p. 37-44Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I en serie experiment har vi visat att människor lätt kan manipuleras att bete sig i enlighet med välkända könsstereotyper. I synnerhet är det män som låter sig påverkas av ”oskyldiga” förändringar i den experimentella miljön. Ett resultat visar att män omgivna av andra män blir mer förlåtande mot normbrytare. Ett annat resultat visar att män i könsblandade miljöer blir mindre generösa när de påminns om sitt kön. Slutsatsen är att könsspecifikt beteende till viss del är en social konstruktion.

 • 5.
  Boschini, Anne
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Sundström, Marianne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Det ojämlika faderskapet2018In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 46, no 4, p. 33-42Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att barnlösheten är högre bland män än bland kvinnor är välbekant, men inte lika känt är att barnlösheten bland män har ökat på senare år medan den har minskat något bland kvinnor. Samtidigt pekar tidigare studier på att de flesta individer önskar få barn någon gång i livet. Barnlösheten är således till övervägande del ofrivillig. I den här artikeln ger vi en översikt av kunskapsläget vad gäller manlig barnlöshet utifrån samhällsvetenskapliga studier och beskriver de barnlösa männen i fråga om utbildning, inkomst och sysselsättning. Vi pekar också ut några viktiga kunskapsluckor.

 • 6.
  Bäckman, Olof
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Hjalmarsson, Randi
  Lindquist, Matthew J.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Pettersson, Tove
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Criminology.
  Könsskillnader i brottslighet - hur kan de förklaras?2018In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 46, no 4, p. 67-78Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vi dokumenterar könsskillnader i lagföringar och presenterar de i litteraturen vanligast förekommande förklaringsansatserna. Män begår fler och grövre tillgreppsbrott samt våldsbrott, medan kvinnor begår färre och lindrigare tillgreppsbrott, företrädesvis utan våld. För att förklara dessa viktiga könsskillnader menar vi att man, utöver de vanligaste ekonomiska incitamenten, även måste ta hänsyn till könsskillnader i icke-kognitiva förmågor, kamrateffekter samt könsroller och den ”manliga” identitet som tillåter och ibland uppmuntrar till våld.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7. Dal Bó, Ernesto
  et al.
  Finan, Frederico
  Folke, Olle
  Persson, Torsten
  Rickne, Johanna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Kompetens och klassbakgrund bland svenska politiker2017In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 45, no 3, p. 5-17Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna studie kartlägger kompetens och klassbakgrund bland svenska politiker. Kartläggningen täcker alla kommunal- och riksdagsval under de senaste 30 åren. Vi mäter kompetens genom prestationer på militära mönstringsprov och politikerns framgångar på den privata arbetsmarknaden. Vi mäter klassbakgrund genom inkomster och yrken hos politikerns föräldrar. Kartläggningen visar att politiker på både kommun- och riksnivå är mer kompetenta än befolkningen i övrigt. Samtidigt rekryterar politiska partier medborgare med olika klassbakgrund, vilket gör att politikerkåren som helhet nära återspeglar befolkningens sammansättning. Vi kallar kombinationen av hög kompetens och god social representation för ”meritokratiskt folkstyre”. Artikeln resonerar också kring faktorer som bidrar till detta rekryteringsmönster.

 • 8.
  Edvinsson, Rodney
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Jacobson, Tor
  Fregert, Klas
  Waldenström, Daniel
  Genmäle till Pihl och Winton2018In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 46, no 7, p. 3p. 55-57Article in journal (Other academic)
 • 9.
  Eklöv Alander, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Innefattar undervisningen i redovisning etik?2019In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 47, no 6, p. 43-54Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vid Sveriges högre lärosäten examineras varje år hundratals studenter med en kandidatexamen i företagsekonomi, inriktning redovisning. Under senare år har ett flertal företagsskandaler väckt uppmärksamhet, där finansiella rapporter visat sig innehålla missvisande information som företagsledningen avgivit till aktieägarna. Dessa felaktiga rapporter drabbar aktieägarna ekonomiskt, men angår också hela samhället. Här undersöks hur kursplanerna vid Sveriges sju största lärosäten med utbildning i företagsekonomi behandlar etik inom delämnesområdet redovisning. Resultatet visar att endast 19,5 procent av kurserna har etik i innehållsbeskrivningen och 37 procent har etik i lärandemålen. Etik hanteras i förekommande fall ytligt och främst inom ramen för principal-agentteorin och hållbarhet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Englund, Peter
  et al.
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Krusell, Per
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Institute for International Economic Studies.
  Persson, Mats
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Institute for International Economic Studies.
  Persson, Torsten
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Institute for International Economic Studies.
  Strömberg, Per
  Handelshögskolan i Stockholm.
  2013 års Ekonomipris till Eugene Farma, Robert Schiller och Lars Peter Hansen2013In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 2013, no 8, p. 26-36Article in journal (Other academic)
 • 11.
  Farm, Ante
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Om grundutbildningen i nationalekonomi2018In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 46, no 6, p. 46-56Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur kan studenter få hjälp med att förankra nationalekonomins begrepp och modeller i verkligheten? Förslagsvis genom en introduktion som motsvarar läkarutbildningens inledande kurs i anatomi. Jag föreslår närmare bestämt att grundutbildningen i nationalekonomi inleds med en faktakurs, dvs en kurs som förmedlar grundläggande fakta om en marknadsekonomis institutioner och funktionssätt. Denna artikel ger några exempel på vad en sådan kurs kan innehålla, nämligen grundläggande fakta om marknadsformer och prisbildning, särskilt prisbildningen på marknader för konsumtionsvaror, samt grundläggande fakta om pengar, banker och räntor. Distinktionen mellan fakta, approximationer och teorier diskuteras särskilt.

 • 12. Filppa, Birgit
  et al.
  Sirén, Karin
  Gustafsson, Elisabeth
  Andersson, Magdalena
  Regeringen.
  Calmfors, Lars ()
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Institute for International Economic Studies.
  Boije, Robert
  Saco.
  Budgetpropositionen för 2015: [Nationalekonomiska föreningens förhandlingar]2015In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 1Article in journal (Other academic)
 • 13. Folke, Olle
  et al.
  Rickne, Johanna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI). Institutet för näringslivsforskning, Sverige.
  All the single ladies – toppjobb och skilsmässor bland kvinnor och män2017In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 45, no 1, p. 18-26Article in journal (Other academic)
 • 14.
  Forslid, Rikard
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Muren, Astri
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Varför fick Tord Palanders forskning om imperfekt konkurrens så litet genomslag?2009In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 37, no 8, p. 81-84Article, book review (Other academic)
 • 15.
  Franzén, Bo
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Nytt ljus över svenska pengar 995-12902013In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 41, no 1, p. 56-59Article, book review (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna recension av två illustrerade numismatiska arbeten är penningteoretiskt och ekonomisk-historiskt inriktad. De två vetenskapliga verken bygger i huvudsak på numismatisk forskning. Enkelt uttryckt fördjupar de den tidigare bilden av ett i Väst-Europas utkant arkaiskt Sverige i ekonomiskt bakvatten 995-1290. Det gäller även vid vid en jämförelse med det samtida Norge och Danmark - två riken vars monetära system dessa intressanta arbeten också uppehåller sig vid.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Halldén, Karin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Stenberg, Anders
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Ökar RUT-avdrag kvinnors arbetsmarknadsutbud?2015In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 43, no 2, p. 52-62Article in journal (Other academic)
 • 17. Kruse, Agneta
  et al.
  Ståhlberg, Ann-Charlotte
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Ropen skalla – mer åt alla!: Inga-Lisa Sangregorio: Blåsningen – så har det nya pensionssystemet lurat oss alla, Karneval förlag, 20182019In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 47, no 1, p. 71-75Article, book review (Other academic)
 • 18. Kruse, Agneta
  et al.
  Ståhlberg, Ann-Charlotte
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Rätt och fel om våra pensioner: recension av KG Scherman, Pensioner på villovägar – orsaker och lösningar2015In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, no 1, p. 57-60Article, book review (Other academic)
 • 19.
  Lindbeck, Assar
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Institute for International Economic Studies.
  Fenomenet Piketty2014In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, no 7, p. 11-19Article in journal (Other academic)
 • 20.
  Lindbeck, Assar
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Institute for International Economic Studies. Institutet för näringslivsforskning, Sverige.
  Hur avveckla hyreskontrollen?2016In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 44, no 7, p. 17-28Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vad som fordras för en någorlunda väl fungerande marknad för hyreslägenheter är ett omfattande reformpaket som bl a innefattar en gradvis avveckling av hyreskontrollen, ett ökat stöd till låginkomsttagare (eventuellt i form av riktade hyressubventioner) och en mindre byråkratisk byggnadslagstiftning. En viktig fördel med att locka tillbaka privata investerare till marknaden för nybyggda hyresfastigheter är att den offentliga sektorn därmed frigör resurser för investeringar i offentligt finansierad infrastruktur och i anläggningar för sociala tjänster, som utbildning, sjukvård och äldrevård.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Lundborg, Per
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Delmi-författare fortsatt på villovägar2017In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, no 5, p. 74-75Article in journal (Other academic)
 • 22.
  Lundborg, Per
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Invandring, åldersstruktur och välfärd i en missvisande Delmi-rapport2017In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 45, no 3, p. 41-50Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln bygger på en granskning av en Delmi-rapport (Malmberg m fl 2016) där författarna argumenterar för att invandringens effekter på befolkningens åldersstruktur mycket kraftigt kommer att höja den ekonomiska tillväxten. Dessa effekter bygger på en feltolkning av regressionsresultat där i realiteten BNP har påverkat åldersstrukturen snarare än tvärtom. Vidare har de regressioner som rapporten bygger på en olämplig utfallsvariabel, beaktar inte humankapital och andra för tillväxten uppenbart viktiga effekter. Det saknas även en övertygande vetenskaplig litteratur och rimliga teoretiska förklaringar till att åldersstrukturen skulle driva den ekonomiska tillväxten i den utsträckning som rapporten påstår.

 • 23.
  Lundborg, Per
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Nationalekonomiska aspekter på reformeringen av det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS)2018In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 46, no 2, p. 16-26Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det europeiska asylsystemet måste reformeras efter Dublinförordningens kollaps. Diskussionerna och förslagen har hittills förts i hög grad utan nationalekono-miska överväganden. I artikeln argumenterar jag för att man genom handel med kvoter inom det europeiska asylsystemet kan uppnå effektivitet, kostnadsmini-mering, rättvisa, minskad främlingsfientlighet och ökad sammanhållning inom EU-länderna. EU har knappast något att förlora på att tillåta friköp genom han-del med kvoterna efter bilaterala förhandlingar mellan medlemsländerna.

 • 24.
  Lundborg, Per
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Tunt rapportförsvar från Joakim Palme2017In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, no 5, p. 77-77Article in journal (Other academic)
 • 25.
  Lundqvist, Heléne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Lönar det sig att vara kommunpolitiker?2013In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 41, no 5, p. 27-36Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Våra kommunpolitiker ansvarar för tunga välfärdsområden såsom vård, skola och omsorg. Det kan därför tyckas motiverat med en hög kompensation för lokalpolitiskt engagemang. Men hur ser det ut i Sverige, lönar det sig att bli kommunpolitiker? I denna artikel studeras vilken effekt det har på framtida inkomst att bli invald i kommunfullmäktige. Resultaten visar att svensk lokalpolitik inte har något monetärt värde alls – inkomsten påverkas varken direkt efter att man blivit vald, eller upp till femton år senare.

 • 26.
  Lundström, Markus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Konsten att förespråka genom att jämföra: Bokanmälan: Richard D. Wolff och Stephen A. Resnick: Contending Economic Theories2014In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 42, no 1, p. 65-67Article, book review (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Muren, Astri
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  En attraktiv lärarutbildning?2014In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 42, no 5, p. 3-5Article in journal (Other academic)
 • 28.
  Muren, Astri
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Vad göra med vinster i vård och omsorg?2012In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 40, no 6, p. 3-4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 29.
  Muren, Astri
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Varför inte prisreglering av naturligt monopol?2011In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 39, no 2, p. 3-4Article in journal (Other academic)
 • 30.
  Niknami, Susan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  En introduktion till forskningsområdet inkomst ojämlikhet och hälsa2013In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 41, no 8, p. 76-78Article in journal (Other academic)
 • 31.
  Nordlund Edvinsson, Therese
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  En framgångsrik plantskola för nationalekonomer2014In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 42, no 8, p. 77-80Article, book review (Other academic)
 • 32.
  Palme, Mårten
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Jönsson, Lisa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Svensson, Ingemar
  Påverkar folkhälsan utnyttjandet av sjukersättningen?2011In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 39, no 4, p. 56-68Article in journal (Other academic)
 • 33.
  Persson, Mats
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Institute for International Economic Studies.
  Kommentar till André Sapir2013In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, no 3Article in journal (Other academic)
 • 34.
  Persson, Mats
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Institute for International Economic Studies.
  Ellingsen, Tore
  Persson, Torsten
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Institute for International Economic Studies.
  Sjöström, Thomas
  2014 års Ekonomipris till Jean Tirole2014In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, no 8, p. 5-14Article in journal (Other academic)
 • 35.
  Persson, Mats
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Institute for International Economic Studies.
  Hassler, John
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Institute for International Economic Studies.
  Persson, Torsten
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Institute for International Economic Studies.
  Svensson, Jakob
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Institute for International Economic Studies.
  2015 års Ekonomipris till Angus Deaton2015In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 8, p. 6-16Article in journal (Other academic)
 • 36.
  Persson, Mats
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Institute for International Economic Studies.
  Skult, Eva
  Lärarlönerna2014In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, no 4, p. 6-17Article in journal (Other academic)
 • 37.
  Sandgren, Claes
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Tre teser om korruptionen i Sverige2018In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 46, no 1, p. 21-32Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats granskas tre närliggande teser om korruption, nämligen att korruptionen i Sverige underskattas, därför att ett snävt juridiskt korruptionsbegrepp används; att en precis definition av begreppet korruption är en förutsättning för en framgångsrik bekämpning av korruptionen; samt att frånvaron i svensk rätt av ett brott rubricerat korruption döljer förekomsten av korruption. Tesen för denna uppsats är att ingen av teserna håller streck.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Stenberg, Anders
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Westerlund, Olle
  Kunskapslyft för arbetslösa genom generell utbildning i stället för yrkesinriktade program2015In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 43, no 1, p. 24-31Article in journal (Other academic)
 • 39.
  Ståhlberg, Ann-Charlotte
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Jämställda pensioner?: Jenny Säve-Söderbergh: Makar som delar på kakan – en ESO-rapport om jämställda pensioner, rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2017:62018In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 46, no 3, p. 86-88Article, book review (Other academic)
 • 40.
  Sundström, Marianne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Jämställdhetspolitikens baksida2018In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, no 2, p. 69-71Article, book review (Other academic)
 • 41.
  Svensson, Lars E.O.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Institute for International Economic Studies. Stockholm School of Economics, Sweden.
  De senaste årens penningpolitik: 'leaning against the wind'2014In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 3, p. 6-24Article in journal (Other academic)
 • 42.
  Svensson, Lars E.O.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Institute for International Economic Studies.
  Riksbanken, måluppfyllelsen och den demokratiska kontrollen2014In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, no 4, p. 54-66Article in journal (Other academic)
 • 43. Tongur, Can
  et al.
  Thorburn, Daniel
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Statistics.
  Problemet med KPI som enda inflationsmått2020In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, no 2, p. 65-71Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 44.
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  65,6 miljoner flyktingar i världen år 2016: Alexander Betts och Paul Collier: Refuge: Transforming a Broken Refugee System, Allan Lane, 20172017In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 45, no 7, p. 79-80Article, book review (Other academic)
 • 45.
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Den asiatisk-amerikanska utbildningsparadoxen2016In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, no 3, p. 63-65Article, book review (Other academic)
 • 46.
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Ekonomipristagare som pedagoger2014In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 42, no 7, p. 79-80Article, book review (Other academic)
 • 47.
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Marknadens gränser: bokanmälan2013In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 41, no 2, p. 69-70Article, book review (Other academic)
 • 48.
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Niels Kaergård, Hvorfor er vi så rige og lykkelige? Om reformationen og ökonomien2017In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 45, no 1, p. 69-70Article in journal (Other academic)
 • 49.
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Recension av Morris M Kleiner: Stages of Occupational Regulation: Analysis of Case Studies Mot ett nytt skråväsen?2014In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 42, no 3, p. 95-96Article, book review (Other academic)
 • 50.
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Vilka erfarenheter har de som invandrat eller vars föräldrar har invandrat till Storbritannien eller USA?: Nikesh Shukla (red): The Good Immigrant: 21 Writers Explore What It Means to Be Black, Asian & Minority Ethnic in Britain Today2019In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 47, no 6, p. 65-67Article, book review (Other academic)
12 1 - 50 of 52
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf