Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 727
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Adami, Rebecca
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Claiming and Reaffirming Universality of Human Rights: Comparing the Role of UNESCO in Relation to the UN 1948 and 19932009Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The thesis explores the role of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) in the drafting and formulation of the universal human rights in 1948 as well as its contribution at the Vienna Conference, when the universality of the human rights was reaffirmed after the Cold War. Using concept analysis on the reports published by UNESCO for the drafting of the Universal Declaration on Human Rights and the Vienna Declaration deepens the understanding of the influence of the organization within the United Nations (UN) system at these points in time. By applying an intersectional approach to the concept of “cultural dialogue”, the theoretical tool of “intersectional dialogue” is created in order to analyze and understand the process that occurred in the UN Commission when delegates from all over the world met to draft and discuss the universality of human rights. The conceptual framework of “universality” by Langlois is used in analyzing the parallel process of UNESCO in order to understand the universality of the human rights through local interpretations and particular values. The thesis held by Langlois, that the universality of human rights enables a global platform for oppressed and marginalized people to share their local stories based on particular values within a human rights discourse, is contested in the analysis.

 • 2.
  Agné, Sara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  "-Hallå, bajskorv!": Om hur könad subjektivitet skapas i språkandet mellan mig som pedagog och barn i förskolan.2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsens syfte är att undersöka vad ett feministiskt poststrukturalistiskt subjektsteoretiskt angreppssätt kan ge för kunskap om barns subjekt- och könsskapande i förskolan. Detta teoretiskt/metodologiska perspektiv innebär i den här uppsatsen att kön ses som något som görs inom språk och diskurser i vardagliga lokala pedagogiska processer och att jag, både som pedagog och forskare, deltar som medskapande i dessa. I undersökningen analyseras samtalet mellan mig och fem barn under en aktivitet som jag leder och som handlar om bokstavssymboler och bokstavsljud. Barnen var i åldrarna fem till sex år och samtalet är inspelat med mp3-spelare. Genom diskursanalys och dekonstruktion gör jag olika läsningar av tre sekvenser från ljudinspelningen. Jag skriver fram ett antal verksamma diskurser: Vuxen/barn-diskursen, rolig pojke-diskursen, fina flickan-diskursen, bokstavs-diskursen, utvecklings-diskursen, tävlings- och samarbetsdiskurserna samt den kompensatoriska genus-diskursen. Dessa diskurser som jag identifierar/skapar bildar sammantaget diskursiva kedjor som sätter gränser för vad som är möjligt att göra och bli, som kön och subjekt, i den här situationen. I mina läsningar blir alla vi som deltar, både barnen och jag, aktiva i att skapa könad subjektivitet. Särskilt intressant ur mitt perspektiv som blivande förskollärare är hur jag, i egenskap av pedagog och vuxen, omedvetet och trots mina ambitioner att göra annorlunda, deltar i att skapa stereotypa könssubjekt. Den roliga och tävlingsinriktade pojken och den fina samarbetande flickan positioneras via den makt jag ges i samtalet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Ahlén, Barbro
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Ekström, Anna
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Samtalets dilemma: Vägledning som instrument vid sjukfrånvaro2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Samtalet har många numera samtalet som sitt främsta arbetsinstrument. Syftet med den här är att undersöka hur fyra arbetsgivare använder sig av tidiga samtal vid sjukfrånvaro En kvalitativ metod har använts och intervjuer har genomförts med fyra chefer med personalansvar i olika verksamheter. Forskningsfrågorna har delats in i tre områden, samtalets struktur, -modell och -dilemma. Intervjuerna har transkriberats och bearbetats utifrån de tre områdena. Resultatet visar att de flesta arbetsgivarna är positiva till det tidiga samtalet. Samtalet kan upplevas olika beroende på vilken roll man har i samtalet. Samtal vid korttidsfrånvaro påverkas av samhällets regler, arbetslivets förändringar, företagets kultur och den makt samtalsledaren har. En slutsats som dragits i den här studien är att det är svårt att förena det tidiga samtalet med vägledning.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Aili, Carola
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Autonomi, styrning och jurisdiktion: barnmorskors tal om arbetet i mödrahälsovården2002Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 5.
  Ajagán-Lester, Luis
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Text och etnicitet: en diskussion om texter och etnisk självförståelse1999Ingår i: Textanalys: Introduktion till syftesrelaterad kritik, Studentlitteratur, Lund , 1999, s. 121-134Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 6.
  Albert, Ferenc
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  En empirisk studie av stamning: ett försök att tolka stamningens uppkomstbetingelser och behandling enligt psykoanalytisk teori1980Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 7.
  Alexandersson, Camilla
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Lundh, Johanna
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  ”Men jag är ju den där förlorade generationen…(skratt)” - Äldres erfarenheter och upplevelser av delaktighet, datorer och IT2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är idag ett naturligt inslag i många människors vardag. Samtidigt uppmärksammas risken med digitala klyftor av flera samhällsinstanser. I detta sammanhang nämns äldre som en av de grupper som riskerar att hamna efter, vilket i förlängningen kan leda till ett utanförskap från den demokratiska processen på grund av bristande tillgång till eller kunskap om datorer och Internet. Studiens syfte är att belysa äldres upplevelser och erfarenheter av datorer och IT och sin delaktighet i IT-samhället idag. Studien är inspirerad av etnografisk metod och har ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där ålder kan förstås som en skapad social kategori. Empirin baseras på sex intervjuer med äldre som börjat på en datorkurs, samt av deltagande observationer som genomfördes under datorkursen. I resultatet framkommer det att ett tvång upplevs gällande att hänga med i den tekniska utvecklingen, vilket kan vara stressande och frustrerande. Samtidigt känner informanterna att det är viktigt att ”hänga med” i samhället, och de uttrycker en nyfikenhet inför tekniken. Informanterna tar sig an datorn på ett aktivt sätt. Betydelse för att lära sig är vinningar man ser i vardagen som att hålla kontakt med barnbarn, söka information och klara sig själv. Samtidigt finns en underliggande tanke om sig själv och andra, där ålder ges betydelse i fråga om att det är svårare att lära sig som gammal, eller att äldre lärare är att föredra då de har mer förståelse. I motsats till detta uttrycks att en god lärare inte är avhängigt ålder, och de personer som finns som stöd i informanternas omgivning oftast är yngre.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8. Allvin, Michael
  et al.
  Aronsson, Gunnar
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Hagström, Tom
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Johansson, Gunn
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Lundberg, Ulf
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen. Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS).
  Gränslöst arbete.: Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet.2006Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sedan 1970-talet har villkoren i arbetslivet förändrats till den grad att det finns fog för att tala om ”en industriell revolution”. Det svenska näringslivet har blivit alltmer internationaliserat och beroende av en global marknad. Som en följd av det har kraven på organisationer, fackföreningar, myndigheter och välfärdsstaten att anpassa sig ökat. Därmed förändras också förutsättningarna på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Det nya arbetsliv som växer fram är betydligt mer oförutsägbart, skiftat och tävlingsinriktat än tidigare. Denna bok handlar om detta nya arbetsliv och de psykiska och sociala konsekvenserna det för med sig. Boken redogör för och diskuterar nya och flexibla organisationsformer och deras styrinstrument, de förändrade kraven på kunskaper och lärande i arbetslivet, den förändrade relationen mellan arbete och övrigt liv samt de nya förutsättningarna för stress och hälsa. Boken går inte bara igenom aktuella företeelser i samhället och arbetslivet, den redogör även för relevanta kunskaper, begrepp och teorier inom samhällsteori, organisation, socialisation, kognition och stress. Trots den breda utblicken ges en samlad bild av det nya arbetslivet som alltmer oreglerat, heterogent och individualiserat.

  Författarna är alla forskare inom området och boken bygger delvis på erfarenheterna från ett omfattande forskningsprogram om nya arbetsvillkor. Gränslöst arbete är tänkt att använda som kurslitteratur på universitet och högskolor inom såväl psykologi, pedagogik och sociologi som företagsekonomi. Boken kan även läsas av alla som är intresserade, och kanske drabbade, av villkoren i det nya arbetslivet.

 • 9.
  Alp, Berivan
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Nilsson, Gun
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Beslöjade avslöjanden: En kvalitativ undersökning med sex slöjbärande muslimska flickor2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Veiled unveilings

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Andersson, Dan
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Folkbibliotek makt och disciplinering: En genealogisk studie av folkbiblioteksområdet under den organiserade moderniteten2009Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study is focusing of the Swedish public library as an institution for general education during the period of 1910 to 1990. The aim is to enhance the knowledge of the construction of the Swedish citizen during the organized modernity.  What were the functions of the educational efforts characterizing public library, what procedures, technologies and techniques were in use´, how did they govern and what was the inherent impact of the citizen? With inspiration from the work of Michel Foucault the library discourse have been examined from a genealogical perspective illuminating discursive and non-discursive apparatuses, technologies and relations of power within the public library practices. The public library activities were organized hierarchic, giving the national library the overall responsibility for strategic activities, thus governing regional and local libraries to form localities, book collections, methods for studies considered appropriate for people. The local libraries´ responsibility was to offer the citizens appropriate books and methods for general studies. Bio-power technologies and disciplinary techniques, such as panoptical, expert strategies and central governing are in use. Limited selections, exclusions, rating based on hierarchical principles, governing on distance, self-regulation are the most important and common not only within the field of public library but in society as a whole.  Thus, forming an active and accountable citizen that is capable of making choices, recurrently willing to reconstruct herself by studies and consumption of books. The conclusion is that this citizen, consuming knowledge and high culture, corresponds well to the requirements of the modern society.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Andersson, Jessica
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Johansson, Karolina
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Stressade IV elever: - okunniga eller omotiverade?2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Gymnasieelevers hälsa har under de senaste åren varit ett centralt diskussionsämne. Ungdomar upplever att skolan är en av de största stressfaktorerna i deras liv (SOU 2006:77). Ett växande program är individuella gymnasieprogrammet (IV) där 11 % av eleverna som slutar grundskolan går eftersom de inte har tillförskaffat sig en behörighet till ett nationellt program. Syftet med studien är att undersöka IV elevers stresstålighet i relation till skolans ansvar att tillhandahålla ett gott skolklimat. Frågeformuläret "Känsla av sammanhang" (KASAM) som mäter individens förmåga att bemöta olika stressorer som uppkommer i livet användes. Studien omfattades av 23 elever som går första året på IV i en kommunal gymnasieskola i Mellansverige. Resultatet visade att elever på IV har genomsnittligt låg KASAM. Antonovsky (1991) menar att individer med låg KASAM ser både yttre och inre stress uteslutande från den negativa sidan. Författarnas förförståelse var att eleverna skulle ha låg KASAM och resultatet motsvarar författarnas förväntningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Andersson, Susanne
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Ordnande praktiker: En studie av status, homosocialitet och maskuliniteter utifrån två närpolisorganisationer2003Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 13.
  Andersson, Susanne
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier. Centrum för genusstudier.
  Jalmert, Lars
  Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Genus i forskningsansökningar inom utbildningsvetenskap: En uppföljning av Vetenskapsrådets beredning och utfall år 20042007Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 14.
  Andréasson, Camilla
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Enbäck Wall, Malin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  "Jag måste kämpa...": Elevers perspektiv på gymnasieskolans individuella program2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   

  Syftet med studien är att undersöka några elevers uppfattning av sin studiegång på det individuella programmet (IV). Samt belysa i vilken utsträckning utbildningen individanpassas. En kvalitativ forskningsmetod användes. Sju elever intervjuades som går sitt första år på det individuella programmet. Undersökningen belyser hur eleverna trivs på IV och vad de tycker om sin utbildning. En annan aspekt var att ta reda på hur eleverna tänker kring sin egen insats beträffande utbildningen. Resultatet visar att eleverna trivs och de har mål med sin utbildning. Samtidigt har eleverna åsikter om förbättringar när det gäller klassrumssituationen, lärare och individuella samtal. Undersökningen visar att elevens påverkan av sin studiegång är begränsad. Vår slutsats är att eleverna inte får den individuella utbildning de har rätt till.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Arfwedson, Gerd B.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Reformpedagogik och samhälle: en komparativ studie av pedagogiska reformrörelser i USA och Tyskland från 1890-talet till 1930-talet2000Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The study is a comparative, text analytical and humanistic approach to the inquiry into the reform movements in education from the 1890'ies to the middle of the 1930'ies in two countries, Germany and the United States of America. The study also utilizes some newer concepts, as Foucault's concepts of 'discourse' and 'regime of truth'.

  The comparison is doublesided; it deals with both progressive or reform practice and progressive or reform theory in the two countries. Both practice and theory is (as always) embedded in a specific social and political context. The primary aim is the understanding and mapping of the reform practice and the reform theory, but a second aim is to understand them with account taken to the background of their different contextual conditions. The study will show, that there are some differences between German and American reform practices, but it will also show that the practices in the two countries are much more alike than the theories. It will be shown that the theories are more dependent of the specific historical and cultural traditions, more dependent of a national consensus and a national political basis than is practice. The whole reform movement can, from a social point of view, be understood as the educational answer to the fact of a new industrial era - from an educational point of view it can be understood as an exhange of one curriculum theory for another.

  The empirical research material, representing reform practice, consists of about a dozen or more rather long discussions of reform schools in each country. In USA these reports and descriptions come from educational researchers visiting schools and in Germany from teachers. The empirical material, representing reform theory consists of philosophical and theoretical issues and discussions among the professors of philosophy and education in each country. A starting-point for the analyses of reform practice is some curriculum principles, expressing the new educational faith in students' freedom, in manual work, and in the need for communication and community life in schools. A starting-point for the inquiry into reform theory is its background of philosohical and ideological views of society and individual, views, that are important features of the theory. During this early reform period several educational sciences were established in both countries. A main interest in this part is first the study of the very kind of sciences which were emerging in USA and Germany, second the differences between them, and third their consequences for the relation between school policy, theory and practice.

 • 16.
  Arjmand, Reza
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Inscription on Stone: Islam, State and Education in Iran and Turkey2008Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study explores the role of education as means of creation and maintenance of religious hegemony in Iran and Turkey. In the context of this study, state-sponsored systems of mass education aim to socialize generations of children into accepting the ideology and values of the dominant groups as the normal state of affairs. Hegemony, thus, is advanced not solely by excluding oppositional forces but by moral leadership throughout the total ideological and socio-political structure.

  Reviewing the notion of education in Islam and the role of the Quran and Sunna and other sources of knowledge in Islam, the study focuses on the impact of Shari'a in forming the theories of state and education in Islam. Representing two different schools of Muslim thought, Iran and Turkey have different interpretations of the state and its role in education which determines the degree of involvement and extent of authority of the political and religious leaders over education. Unity of Islam and the state in the Iranian theocratic system provides an ideologically-laden education which is rooted in one principle: training a new generation of pious, “ideologically committed Muslims”. However, the endeavors of the Turkish secular state have been focused on establishing a mass popularized secular education in order to produce nationalist citizens.

  The Iranian revolution of 1979 contributed extensively to the awakening of the religious revival, calling for a shift from a Western model of social order to the one deeply rooted in Islamic beliefs and values. The close link between education and ideology in Iran is apparent from the goals set for educating the young, most of them openly political: acceptance of God's absolute authority manifested through the authority of ulama; support for the political, economic, and cultural unity of all Islamic global community (umma) and for oppressed peoples (mustaz’afin); rejection of every form of oppression, suffering, and domination. The four ideological pillars of the Islamic Republic, inseparability of religion and politics, Islamic revival, cultural revolution, and creation of a committed Muslim, have had a direct impact on Iranian education.

  The “Unity of Education Act” in the Republic of Turkey placed all educational activities under strict government control by introducing a state monopoly on education. Kemalism is based on an emphasis on national and republican principles and secularism in which religion has no place and is left out of the scope of formal education. Hence, the transmission of religious knowledge from one generation to another was only possible through informal channels such as family, the small community or underground activities of religious orders. Islam, however, gradually penetrated the public life in Turkey and challenged the secularism. The goal of the Turkish national education as to unite the entire nation through a national consciousness, to think along scientific lines, and intellectually as well as worldly, leaves no place for Islamic religious education. In spite of the government's emphasis on a secular and nationalist system, Islam remains as a force, particularly in its capacity to utilize new elements required for a modern society.

  Although Islam has not yet challenged the supremacy of secular education in Turkey, it expanded its influence both in formal and informal education, content and structure.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Arnwald, Madeleine
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Jeppsson, Josefine
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Karriärvägledning - en del av rehabilitering: En outnyttjad resurs2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Undersökningen syftar till att belysa hur en individ i en rehabiliteringsprocess kan gynnas av karriärvägledning. Forskningsfrågorna som ställts har gällt vilket inslag av karriärvägledning som ingår i den aktuella stressrehabiliteringen, vilka behov som av karriärvägledning som finns samt vilken funktion karriärvägledning kan fylla inom en arbetslivsinriktad stressrehabiliteringsverksamhet. För undersökningen valdes en kvalitativ forskningsmetod med forskningsfrågorna som grund. Resultatet av de öppna intervjufrågorna visade att det inte gavs karriärvägledning av någon anställd person inom stressrehabiliteringen, men att det var något som önskades. Inslag av karrärvägledning gavs begränsat av Arbetsförmedlingen och resultaten visade att det fanns behov av karriärvägledning samt att vägledning kan fylla en funktion inom arbetslivsinriktad stressrehabilitering. Antagandet att karriärvägledning inte fanns representerad inom den valda stressrehabiliteringsverksamheten, att det fanns behov av sådan samt att karriärvägledning kan fylla en funktion visade sig stämma.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Arvidsson Rubbetoft, Malin
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Hildorsson, Linda
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Vad vill du blir när du blir stor?: Barns syn på yrken ur ett kulturgeografiskt perspektiv2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie fokuserar på flickors och pojkars syn på yrken ur ett kulturgeografiskt perspektiv. En enkätundersökning genomfördes på barn i årskurs 5 där de ombads att skriva vad de skulle vilja arbeta med när de blir stora samt att motivera sina yrkesval. De fick även ta ställning till tänkbara framtida arbeten utifrån en given  yrkeslista. Undersökningen utfördes i Gimo, en mindre bruksort och Uppsala, en universitetsstad. De populäraste yrkena bland barnen kan sorteras in i några större kategorier: djurrelaterade, artistrelaterade, idrottsproffs och kock/bagare. De flesta barn motiverar sina yrkesval med att yrket verkar roligt, men somliga ville tjäna pengar eller ta hand om djur och människor. Vår undersökning visar att det finns både likheter och olikheter i barns yrkesval beroende på bostadsort. När det gäller flickor och pojkar kan man se stora skillnader i resultatet. Generellt sett är olikheterna större mellan könen än mellan bostadsorterna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 19.
  Aspan, Margareta
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Shared and divided minds: On affordances in education for participant and sympathetic children2010Ingår i: The Social Ecology Of School Success: Implications For Policy And Practice / [ed] Diana Dămean, Maria Roth, Csaba Dégi, Lorena Văetişi, 2010, s. 237-254Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper, which is the summary of my thesis, is about democratic education and ‘life competence learning’, which includes varied efforts to develop students’ social and emotional competencies. In one of the studies included in my thesis, I have followed lessons wherein teachers’ intentions are directed to strengthen the young children’s self-confidence as well as conflict solving capacities. By using different educational materials teachers want to reduce bullying and create a democratic order in class. In the lessons each student is supposed to let their voice be heard, and the issues discussed are about preventing and revealing peer conflicts. It is clear that children see these exercises from a different point of departure than adults: children have difficulties to define what problems are relevant to discuss in this ‘public’ classroom. To choose acceptable and not too private matters is the challenging task, not the conflict solving in itself. The ‘friend application’ where each child is supposed to formulate what is making them a good peer, is not only means to better self-confidence. This can also be stigmatizing: when some appear not enough ‘social competent’ to deliver statements about their own qualities, they are being ‘helped’ by the others. Unfortunately adults disregard how children see these matters. By using theories about intersubjectivity, I have tried to shred light upon the possibilities to get to know another’s perspective on the common issues. This study concludes that the children’s experiences about what is at stake are not considered. This can explain why children also are trying to turn the lessons to something they apprehend and find challenging. When this is tolerated by the adult and the children find a topic to share insights and wonderings about, more of them are participating in a mutual exploratory speech. But often the possibility to know the other is shaded by the expectation on the predefined right answer.

 • 20.
  Aspelin, Pernilla
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Hermansson, Camilla
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Förskoleklassen: En skolform mellan förskola och skola2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den första januari 1998 infördes enligt ett riksdagsbeslut förskoleklassen i hela landet. Det innebar i praktiken att förskolans verksamhet för sexåringarna flyttades in i skolan och blev en egen skolform, en frivillig verksamhet i den obligatoriska skolan. Vid inrättandet av förskoleklassen var en intention att ge sexåringarna en likvärdig grund inför skolstarten samt att föra in förskolepedagogiken i skolan. Syftet med vårt arbete är ta reda på var förskoleklassen befinner sig i förhållande till förskolans tradition respektive skolans tradition. Vi vill också lyfta fram förskoleklassens relation till att den inte är obligatorisk, vilket grundskolan är. För detta har vi tagit två teoretiska redskap till hjälp. Det ena är ramfaktorteorin med vilken skolans respektive förskolans traditioner ses som formande och styrda via olika ramar. Det andra handlar om att förstå de olika traditionerna utifrån ett tänkande om olika arenor: formulerings-, transformerings- och realiseringsarenan. Vid insamling av data valdes den kvalitativa metoden med intervjun och observationen som redskap. Vi valde att besöka skolor i tre olika kommuner, där vi intervjuade en rektor och en förskollärare/lärare på varje skola och gjorde observationer av den pedagogiska miljön. Den slutsats vi kan dra av undersökningen är att organiserandet av förskoleklassverksamheten kan se väldigt olika ut. I vårt resultat kommer vi fram till att förskoleklassen är "skolifierad". Det vill säga att det är skolans tradition som dominerar på realiseringsarenan även om formuleringsarenan genom Läroplanen mer gynnar förskolans tradition. Förskoleklassens placering på skolan verkar inte ha någon större betydelse för en integrering. Det tycks snarare bero på kommunikationen mellan de olika arenorna. På de skolor där kommunikationen är tydlig mellan skolchef och förskollärare/lärare arbetar personalen aktivt med att integrera förskoleklassen i skolans verksamhet. Placeringen av förskoleklassen och utformningen av tilldelade lokaler tycks ha betydelse för hur verksamheten i förskoleklassen organiseras. Vår tolkning är att det finns materiella ramfaktorer som styr organiserandet i förskoleklass, exempelvis lokaler och tillgång till material. I slutändan upplever vi att det är skolchefers, förskollärares/lärares förhållningssätt som är den starkast styrande ramfaktorn som fastställer vilken av verksamhetstraditionerna som kommer att dominera.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Aspán, Margareta
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Delade meningar: Om värdepedagogiska invitationer för barns inflytande och inkännande2009Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In two studies efforts to enhance children’s possibilities to participate and to improve the school as a social meeting place are followed. The first focuses on a three year project, aimed to work out new forms for pupils (grades 6-9) to participate in the school organization. The second study follows younger children (grades 1-5) in specific lessons where social dilemmas are discussed and solved, which can be characterized as social and emotional learning.

  Both studies concern the school’s option to handle the child fostering to individual actors, their independence and  ability to take part through ’self-expression’, and at the same time instill the society’s ‘common value system’. By following pedagogical interventions by participant observations and interviews, it appears that there is little interest to let the children get involved out of their own questions and problem definitions. In the participation project it appears that children often are rather strictly directed by adults, and they are not so often let to use their critical and reflective thinking. In the second study each exercise is scrutinized for what it affords the children. Also these results show that the underlying intentions are not to create pedagogical conditions that support communication that involves the children’s own perspectives and interests, in an ‘exploratory’ speech in learning about one’s self, about the other and the world. The children’s resistance to perform properly can be seen as a way to recapture some of their autonomy to break the ‘ritualized' communication. In both studies children’s use of a field of free action is restricted.

  The interventions are analyzed through the concept of intersubjectivity and of child perspective. I conclude that the basis for why and how these efforts are done can be seen in a cultural childhood narrative: they are in certain aspects seen as ‘not yets’ despite the late modern emphasis on competence and  responsibility.

 • 22.
  Avelind, Caroline
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Lek på förskolan: En observationsstudie om barns lek och vuxnas deltagande i lek på två förskolor2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The study which has been made is a qualitative observational study where play forms and participation of adults were observed in two preschools. The word play is defined in the study with an “as-if” –nature based on Knutsdotters definition which differs play and activities from each other. The observed play form has been analyzed according to the concept of imitation and imagination play. To get a complete base of the study a few children on some occasions drew what they played or would like to play.

  Through photographs of these drawings and how the children described and explained what they drew a connection could be made with the children’s play forms. The children take in what adults and other children do and use it in their play forms, which this study clearly shows. Through the social cultural perspective that has been used in this study we can see that learning often occurs through interaction with communication. That children who interact with adults through communication learns how the surrounding world functions, how thinking patterns and actions works.

  It would appear, however, to be a series of complex problems around the adults’ participation in play. In one of the preschools the adults’ were playing with the children but in the second preschool the adults ‘were too busy with activities so the children would play on their own without adult interruption between them.

  Through this study it has also been revealed that there are different kinds of distractions that interferes with children’s play and that there generally is a lack of respect for children’s play, an example of this is the continued interference from the preschools staff. Examples of interferences that interrupt children’s play at the preschools are diaper changes, gatherings, lunch, snack breaks and other daily activities and routines.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Axelsson, Emma
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Holm, Jenny
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Vägledning via e-post: En studie om traditionella samtalsfärdigheter i ett nytt sammanhang2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att belysa vägledning via e-post. Detta har gjorts genom att närmare studera e-post från en specifik vägledningstjänst på Internet. Studien har gjorts i två delar. Den första har omfattat en veckas inkommande e-post, vilka har studerats avseende frågekaraktär. I den andra delen har fokus legat på samtalsfärdigheter och förhållningssätt som närmare har studerats i åtta inkommande och åtta utgående e-post. Vi har arbetat utifrån abduktiv ansats, där materialet har tolkats och analyserats genom kvalitativ dataanalys. De slutsatser som dras är att övervägande andel e-post är av informationskaraktär och en mindre andel av vägledningskaraktär. De samtalsfärdigheter och förhållningssätt som används inom traditionell vägledning syns även i detta sammanhang, där majoriteten av dessa återfinns i e-post av vägledningskaraktär.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24. Backström, Tomas
  et al.
  Döös, Marianne
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Wilhelmson, Lena
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Chefen som regissör: ledarskap och medarbetarskapets självorganiserande processer2006Ingår i: Ledarskap för fria medarbetare: ledarskap och medarbetarskapets självorganiserande processer / [ed] Casten von Otter, Stockholm: Arbetslivsinstitutet , 2006, s. 123-158Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 25. Backström, Tomas
  et al.
  Granberg, Otto
  Wilhelmson, Lena
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Alternativa former av ledarskap: En kunskapsöversikt om chefers ledarskap2008Ingår i: Chefskapets former och resultat: Två kunskapsöversikter om arbetsplatsens ledarskap, Stockholm: Vinnova , 2008, s. 21-116Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 26. Backström, Tomas
  et al.
  Isaksson, Kerstin
  Wilhelmson, Lena
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Moström Åberg, Marie
  Åteg, Mattias
  Önnered, Loe
  Regisserad kompetensutveckling2008Ingår i: 1:a Nationella arbetslivsforskningskonferensen, 2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 27.
  Balldin, Jutta
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Kulturell tid och individuella rytmer: Gymnasieelever om tidens pedagogiska villkor2006Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The problem focused in the thesis has its ground in the crossroads between a manifold school-time and shared as well as individual rhythms of pupils. The thesis builds on a theoretical assumption that cultural structures in time are of meaning for an understanding of ourselves and of others, and works as a frame for contemporary values and constraints, especially in school. The aim is to understand and create a thick description of the phenomenon time as a condition for positioning, as young high school pupils see and deal with it. The contexts for their descriptions are three specific schools, challenging traditional ways of studying in time by offer independency, one by distance education, one by mobility between independency and timed lessons, and one by an independent project in an otherwise ordinary timetable.

  The empirical material is mainly based on interviews, letters and drawings, collected from thirty pupils, ten from each school. The study is conducted and analysed in means of an abductive methodology, and use senzitising concepts to withdraw units of meaning, relating the descriptions of pupils to theoretical assumptions.

  Time as a condition for positioning is a way of balancing between structure and individual acts. Time in school is created and dealt with in the crossroads between feelings of freedom to, of being in control of and/or close to, and their opposites, feelings of freedom from, or being controlled by and/or on distance. Dreams of spontaneity, closeness and intensity give way to certain temporal dilemmas in a school-time with contradictory values. The rhythms outlined by some of the pupils support the dreams described, as well as they underline the pupils’ need for temporal frames that see and confirm their performances here and now, as well as in the future. Time as an analytical filter reveals a meaning of time as enclosing lines and circles, present moments and stretched lives, school-time and other times.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28. Balldin, Jutta
  et al.
  Qvarsell, BirgittaStockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Barns villkor och rättigheter: sex uppsatser om barns plats i den pedagogiska diskursen och praktiken2004Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 29.
  Barsch, Måna
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  "Jag är en kämpekvinna": Utlandsfödda kvinnors upplevelser av arbetslivsinriktad rehabilitering2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien handlar om långtidssjuka, utlandsfödda kvinnors upplevelser av den arbetslivsinriktade rehabilitering de har fått och huruvida de upplever att den har varit betydelsefull, värdefull och stärkande för dem och i så fall på vilket sätt. Undersökningen har genomförts med en kvalitativ metod och består av fem semistrukturerade intervjuer med kvinnor i åldern 45-52 år, som är födda i Mellanöstern och har bott i Sverige i mer än 20 år. Gemensamt för samtliga informanter är att de har diagnosen fibromyalgi. Studien visar på att kvinnorna i nuläget mår så dåligt att de sannolikt har ett större behov av medicinsk rehabilitering än arbetslivsinriktad rehabilitering. De upplever att sammanhållna rehabiliteringsprogram och samtalsstöd har varit de rehabiliteringsinsatser som har hjälpt dem i störst utsträckning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Becirovic, Zemira
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Jacobsson, Tina
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  "Hur gångbar är du lille vän?": Unga vuxnas syn på sin egen anställningsbarhet2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det nya arbetslivet har blivit alltmer komplicerat och kravfyllt. Nya kunskapskrav har växt fram i takt med arbetsmarknadens strukturomvandling och samhällets individualisering (Allvin, 2006). Individer förväntas bli ’sin egen agent’ och ständigt sträva efter att hålla sig anställningsbara och ’anställningsbarhet’ har således blivit ett policybegrepp som används flitigt inom den politiska debatten kring utbildning och arbete (Berglund & Fejes, 2009). Som blivande karriärvägledare är det relevant att förstå vad det innebär att vara anställningsbar för att på bästa sätt se till individens behov. Utifrån detta resonemang är syftet med studien att få en ökad förståelse för fenomenet anställningsbarhet utifrån unga vuxnas upplevelser av att vara anställningsbar. Med en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer intervjuades fem unga yrkesverksamma kvinnor mellan 25 och 29 år. Resultatet visar på att anställningsbarhet förutom utbildning, också handlar om individens sociala och kognitiva förmågor. Slutsatsen är att individer idag är medvetna om arbetslivets nya kunskapskrav och att de har utvecklat förmågor, färdigheter och egenskaper som står i relation till arbetsmarknadens krav.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Benincasa, Lusiana
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen, Avdelningen för internationell pedagogik.
  A Journey, a Struggle, a Ritual: Higher Education and the Entrance Examinations in a Greek Province Town1997Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 32.
  Bergdahl, Lovisa
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Lost in Translation: On the Untranslatable and its Ethical Implications for Religious Pluralism2009Ingår i: Journal of Philosophy of Education, ISSN 0309-8249, E-ISSN 1467-9752, Vol. 43, nr 1, s. 31-44Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In recent years, there have been reports about increased

  religious discrimination in schools. As a way of

  acknowledging the importance of religion and faith

  communities in the public sphere and to propose a solution to

  the exclusion of religious citizens, the political philosopher

  Ju¨rgen Habermas suggests an act of translation for which

  both secular and religious citizens are mutually responsible.

  What gets lost in Habermas’s translation, this paper argues, is

  the condition that makes translation both necessary and

  (im)possible. Drawing on Walter Benjamin’s notion of the

  mysterious untranslatable and the task of the translator, the

  paper approaches translation as an ethical process involving

  risk, asymmetry and uncertainty. Not knowing where this risk

  will lead, the paper takes the ethical ambivalence at play in

  Jacques Derrida’s notion of the untranslatable and explores

  this in relation to religious difference in education. It argues

  that the untranslatable needs to be acknowledged in terms of a

  respect for difference and a limit to narration, if students with

  religious convictions are not to be further violated in schools.

 • 33.
  Bergdahl, Lovisa
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Seeing Otherwise: Renegotiating Religion and Democracy as Questions for Education2010Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Rooted in philosophy of education, the overall purpose of this dissertation is to renegotiate the relationship between education, religion, and democracy by placing the religious subject at the centre of this renegotiation. While education is the main focus, the study draws its energy from the fact that tensions around religious beliefs and practices seem to touch upon the very heart of liberal democracy. The study reads the tensions religious pluralism seems to be causing in contemporary education through a post-structural approach to difference and subjectivity.

  The purpose is accomplished in three movements. The first aims to show why the renegotiation is needed by examining how the relationship between education, democracy, and religion is currently being addressed in cosmopolitan education and deliberative education. The second movement introduces a model of democracy, radical democracy, that sees the process of defining the subject as a political process. It is argued that this model offers possibilities for seeing religion and the religious subject as part of the struggle for democracy. The third movement aims to develop how the relationship between education, democracy, and religion might change if we bring them together in a conversation whose conditions are not ‘owned’ by any one of them.

  To create this conversation, Hannah Arendt, Jacques Derrida, Søren Kierkegaard, and Emmanuel Levinas are brought together around three themes – love, freedom, and dialogue – referred to as ‘windows.’ The windows offer three examples in which religious subjectivity is made manifest but they also create a shift in perspective that invites other ways of seeing the tensions between religion and democracy. The aim of the study is to discuss how education might change when religion and democracy become questions for it through the perspectives offered in the windows and what this implies for the particular religious subject.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 34.
  Bergman, Mette
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Hand i hand i mörkret: En studie av de närståendes livsvärld när partnern drabbats av Alzheimers sjukdom2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien utforskade de närståendes livsvärld när partnern drabbats av Alzheimers sjukdom. Deras livsvärld och existentiella villkor var i fokus. Studien utgick från ett existentiellt fenomenologiskt tolkande perspektiv. Den teoretiska grunden bestod av ett tänkande kring de närståendes livsvärld utifrån fyra existentialer: det levda rummet, den levda tiden, den levda kroppen och den levda relationen. Datainsamling skedde utifrån Max van Manens utforskande intervjuer med tio närstående, fem kvinnor och fem män i yrkesverksam ålder 40 till 64 år, de levde alla tillsammans med en partner som fått sin diagnos för ett år sedan eller längre. Data analyserades genom att lyssna igenom de digitala inspelningarna flera gånger, transkribering av desamma och genomläsning av de utskrivna texterna, nya genomlyssningar och genomläsningar. Analysen utvecklades genom en hermeneutisk, fenomenologisk reflektion beskriven av van Manen. Studiens resultat kategoriserades och dessa analyserades sedan i fyra delar utifrån de fyra existentialerna. Resultatet visade att upplevelsen av den levda tiden blev annorlunda mot tidigare då framtiden fick stå tillbaka för nuet, som var det som de närstående måste förhålla sig till för att vardagen skulle fungera. Det levda rummets aspekter förändrades utifrån skyddsaspekten och nya roller inom familjen. Den levda kroppen krävde egen återhämtning och längtade efter närhet. Den levda relationen förändrades, när upplevelsen av närhet och behovet av distans ändrades. De existentiella villkoren förändrades radikalt och nya strategier gav en ny livsstil i en förändrad och sammanflätad livsvärld.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Bergstrand, Marie
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Hälsorådgivande samtal: kommunikativa strategier i samspel mellan distriktssköterska och patient2000Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Health education conversations. Communicative strategies in consultations between district nurse and patient. In recent years, the importance of the patient's point of view and patient participation in health education has been emphasised in policy texts and legislation. These changing policies raise questions as to how life-style messages are communicated in clinical practice. This theses explores the process of advice-giving in consultations between district nurse and patient. To provide an in-depth analysis of advice giving conversations, four cases were studied with complementary techniques. The material consists of video-taped consultations, interviews and stimulated recall with patients and district nurses. The qualitative analysis focuses on the communicative strategies used by the parties in conversations about life style issues. Both district nurse and patient uses a range of direct and indirect strategies to give and respond to advice, as well as to facilitate the interaction. They both define and introduce topics. The district nurse supports patient initiatives, provides information, presents arguments and persuades the patient. The patient presents information, arguments and uses subtle strategies to accept or reject advice. As an overarching strategy, the district nurse draws on everyday experiences presented by the patient, which she re-formulates into pieces of advice. Finally, the patterns of communicative strategies, and the differing goals of the two parties, are discussed in relation to the dilemmas of patient integrity and professional tasks involved in health education.

 • 36.
  Bergström, Helena
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Kön och förändring: Kontinuitet och normalitet i anhörigas relationer till transsexuella2007Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The categorisation of people into two kinds of subjects, men and women, as well as the notion that gender is natural and lifelong, are predominant ideas in contemporary society. When gender categories are challenged, new questions about gender arise. This is particularly evident for close relatives of transsexuals, who are subject to dominant discourses of gender, health and close relationships, at the same time as they have their relationship to maintain. The aim of this thesis is to explore how relatives handle, and make sense of their experience, when someone close is transsexual.

  This interview study of 15 close relatives to transsexuals, explores how the relatives understand and ascribe meaning to the transrelationprocess. The purpose of the interviews was to identify how close relatives relate to discourses of gender and identity, positioning themselves as relatives and gendered subjects in relation to the transsexual person. The study also addresses the narrative process itself.

  The analysis points to a “relatives-dilemma”, in which the close relatives relate to the transsexual in a way that is acceptable for the relationship, at the same time as dealing with the cultural images of gender, health and kinship, as understood by themselves and others. The analysis identifies three different conditions for the relatives’ sense-making process: the complete gender, health as an imperative, and reciprocity of consideration and care.

  The metamorphosis of gender of a close relative can be regarded as a catastrophe, a breakthrough development, or both. The manner in which this is dealt with seems to depend on whether the transsexual relative is a female-to-male transsexual or a male-to-female transsexual, as well as on particularities in their relations to each other, and the relative’s own gender in relation to the transsexual. The common denominator found in the study was the relatives’ need for the construction of continuity of gender, and thus the construction of normality.

 • 37.
  Berntson, Erik
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Sverke, Magnus
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Näswall, Katharina
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Hellgren, Johnny
  Pedagogiska institutionen.
  The relationship between self-efficacy and employability.2006Ingår i: The 7th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology: Dublin, Ireland, November 8-10, 2006., 2006Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Several researchers have emphasized that the labour market is being restructured and characterized by more frequently occurring organizational changes. In this sense, it has also been maintained that employability is a gradually more important asset for individuals in contemporary working life. It has been argued that the modern way of job security should be seen in the light of employability, the so called employability security, where security comes from the feeling of being able to get a new job rather than from the feeling of maintaining the current employment position.

  Employability is defined as an individual’s perception of his or her possibilities of getting new employment. Feeling employable thus reflects the perception of having great possibilities to get a new job, if necessary. In earlier research employability has been described as a concept depending on individual assets as well as contextual prerequisites. For instance, Fugate, Kinicki and Ashforth (2004) argued that employability is comprised of three distinct dimensions, one motivational component, one component reflecting adaptability and a third component formed by the human and social capital. Berntson, Sverke and Marklund (in press), on the other hand, argued that employability also shall be seen in the light of the context of the individual. Thus, national economic situation as well as local labour markets are important predictors of an individual’s employability.

  Although the concept of employability has been argued to be dependent on individual assets, few or no studies have been made to investigate if employability is something else than a dispositional characteristic such as efficacy beliefs. It is important to know if employability shall be viewed as a dispositional factor or if it shall be seen as something apart from dispositional traits when it comes to reinforcing employability. The first aim of the present study is to investigate if employability is a concept distinct from self-efficacy. It is however also of importance to investigate if employability gives rise to efficacy beliefs or if it is feelings of efficacy that influence the levels of employability. A second aim, therefore, is to investigate if self-efficacy affects employability or the other way around.

  Questionnaire data is being used comprising white-collar workers in a Swedish organization. The results of the initial confirmatory factor analysis (on Wave 1 data) indicate that employability is distinct from self-efficacy. Longitudinal data are being collected with the specific aim of performing a cross-lagged analysis. However, the cross-sectional data imply that the two concepts are positively correlated, indicating that individuals experiencing high levels of self-efficacy also report higher levels of employability.

 • 38. Berthén, Diana
  et al.
  Eriksson, Inger
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Lindberg, Viveca
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Emerging educational action? BA-Thesis work in maritime higher education2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 39.
  Bjurenfors, Fredrik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Engelska, ett självklart val?: Två statliga utredningars motiv till engelskämnets funktion och existens2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att undersöka vilka motiv som funnits till engelskämnets existens och funktion i två statliga utredningar. Som empiri tjänade SOU 1948:27, 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling och SOU 1992:94, Skola för bildning, på vilka en kvalitativ textanalys med hermeneutisk tolkning genomfördes. Studien tog sina teoretiska utgångspunkter och analysverktyg i Anthony Giddens teori om moderniteten, Ulf P. Lundgrens teori om läroplanskoder och tre forskardiskurser om kultur i språkundervisningen. Resultatet visade att engelskämnets existens inte var given för individen i SOU 1948:27, däremot för samhället då få samhällsresurser ansågs behövas för att ge individen relativt god färdighet jämfört med de andra stora kulturspråken, främst tyska. I SOU 1992:94 var engelskämnets existens självklar för både individen och samhället till följd av modernitetens framväxt och globaliseringen. Resultatet visade vidare att engelskämnets funktion speglade sin tid, vilket innebar att läsningen var den mest prioriterade färdigheten i SOU 1948:27. I SOU 1992:94 var däremot till följd av modernitetens framväxt och teknologiseringen, kommunikationen mellan individer den högst prioriterade färdigheten. Studien skall ses som ett inslag i debatten som ständigt behöver föras, vilka kunskaper som skall reproduceras och vilka färdigheter som bör uppmärksammas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40. Björck-Åkesson, Eva
  et al.
  Brodin, Jane
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Fälth, Inga-Britt
  Åtgärder, samspel, kommunikation: en modell för tidig familjeorienterad intervention1997Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 41. Björck-Åkesson, Eva M.
  et al.
  Brodin, Jane M.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  International Diversity of Toy Libraries1992Ingår i: Topics in Early Childhood Special Education, ISSN 0271-1214, E-ISSN 1538-4845, Vol. 12, nr 4, s. 528-543Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This survey describes the types of toy libraries found throughout the world. The descriptive study is based on a questionnaire and information material from 37 countries and on personal visits to some countries. The survey shows that there are more than 4,500 toy libraries in the world in 31 countries on all continents. Four major types of toy libraries emerge: (a) community-oriented toy libraries; (b) lekotek for children with special needs and their families; (c) toy libraries as a cultural, social, and recreational center; and (d) toy lending libraries. Twenty-one countries have adopted the ``lekotek'' concept. The lekotek provides services for young children with special needs and their families. The original lekotek concept assumes a model of early intervention where the needs of the child and the family are central. Assessment and intervention are carried out in collaboration with the parents. Individualized Family Service Plans (IFSPs) fit well into the frame of the lekotek concept. Examples of how programs at lekoteks service families of young children with disabilities are given.

 • 42.
  Björn, Christina
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Barn skapar text: om kulturdialog i skolan1996Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 43.
  Blücher, Annika
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Laurén, Veronica
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Vad krävs för att komma vidare?: Elevers övergång från ett individuellt program till ett nationellt.2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att beskriva vad som bidragit till fyra elevers övergång från ett individuellt program på gymnasiet till ett nationellt. Detta har gjorts genom en kvalitativ metod där fyra elever i åldern 16-19 år har intervjuats. Vårt intresse fångades under en praktikperiod på en skola där många av eleverna på IV läste upp betygen och sökte in på ett nationellt program. Detta hör enligt Skolverket inte till vanligheterna. Det gemensamma för de intervjuade eleverna är att en inre motivation och ett mål spelar en viktig roll för att komma vidare med sina studier.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Boalt Boethius, Siv
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Handledningens utformning i relation till mål och ramvillkor.: Några likheter och skillnader mellan psykoterapihandledning och forskarhandledning.2005Ingår i: Matrix, Vol. 22, s. 420-437Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  In research as well as psychotherapy and psychoanalysis there is a long tradition of supervision. Both types of supervision involve acquiring a new professional identity. The aim of the article is to describe and discuss similarities and differences related to the different aims of the two training programmes. One starting point is that the frames for the training as a doctoral student has recently been changed in Sweden. When a doctoral student is accepted to a doctoral programme, the university department has a responsibility for that the students they accept have a financially secure situation, according to certain criteria. This has involved a sometimes radical change in the frames of the doctoral programs and the importance of the supervision as one of the most important parts has become evident. It could therefore be of interest to compare the conditions for supervision in relation to research training with the conditions for supervision in another field such as in a psychotherapy training program. Maybe the two training programmes could learn from each other. The article is based on litterature and on experiences of my own from both areas of work.

 • 45.
  Boalt Boethius, Siv
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Innehållsrikt om ledarskap.2008Ingår i: Psykologtidningen, Vol. 14Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 46.
  Boalt Boethius, Siv
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Sundin, Eva
  Psykologiska institutionen.
  Ögren, Marie-Louise
  Psykologiska institutionen.
  Group Supervision from a Small Group Perspective.2006Ingår i: Nordic Psychology, ISSN 1901-2276, Vol. 58, s. 22-42Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The main purpose of this study was to examine a set of independent group variables (group size, gender composition, and supervisory style) in group supervision, and their interrelation with supervisees’ and supervisors’ view on group interactions, group climate, and attained skill. The study also examined changes over time in supervisees’ and supervisors’ ratings. Results from hierarchical regression analysis indicate that the group variables measured in this study are interrelated to perceived psychotherapeutic knowledge and skills attainment, group interaction, and group climate. The participants experienced a positive change over time with regard to attainment of knowledge and skills, group interaction, and group climate. Supervisors were more likely to experience a positive change whereas supervisees, and especially supervisees on the basic level, tended to present more stable ratings over time. These data underline the utility and importance of studying group supervision in psychotherapy from a small group perspective.

 • 47.
  Boalt Boëthius, Siv
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Ögren, Marie-Louise
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen.
  Om grupphandledning och vägen från klinisk erfarenhet till systematisk forskning.2008Ingår i: Mellanrummet: Nordisk tidskrift för barn- och ungdomspsykoterapi, ISSN 1404-5559, E-ISSN 2000-8511, Vol. 19, s. 45-60Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna artikel beskrivs vad som väckte vårt intresse för att på ett mer systematiskt sätt utforska grupphandledning som en specifik form för lärande. Som kliniker får man sällan en bild av vad som ligger bakom de forskningsfrågor som ställs. I allmänhet redovisas teoretisk bakgrund, frågeställningar, metoder och resultat som mer eller mindre givna. I verkligheten är det dock sällan så, särskilt inte när det gäller kliniknära forskning, som drivs av en önskan om en fördjupad förståelse, ofta personligt förankrad, av problemområden som gett upphov till specifika frågor.

 • 48.
  Boberg-Andersson, Maria
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Spelar det någon roll?: En intervjustudie om vägledarens roll på SFI2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study is about counselling and the counsellor´s work within the organisation SFI (Swedish for immigrants). The aim with the study is to investigate what role counselling have within SFI and how the counsellor´s work could look like within the SFI organization. Interwievs have been used as a qualitative method. The result shows that the counsellor plays an important part within the SFI organization. The counsellor´s work is mainly to give a private guidance, inform and cooperate with other local authorities. I draw the conclusion that the counsellor´s themselves are pleased and happy with their work;they work with a direct counselling in a mulitcultural environment who ca be called mulitcultural counselling and their work are mainly governed by the local authorotoes and students requirements to be selfsupplying.

 • 49.
  Bohlin, Liselott
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Jonsson, Sara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Facebooka mig!: Vägledares och elevers tankar om möjligheter, begränsningar och etiska dilemman med vägledning via Internet2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning syftar till att belysa vägledares och elevers tankar om möjligheter, begränsningar och etiska dilemman med vägledning via Internet. Arbetets mål har varit att försöka få fram svar som kan vara till nytta för den utveckling som webbaserad vägledning står inför. Den kvalitativa metoden har använts där enskilda intervjuer och en gruppdiskussion har genomförts. De forskningsfrågor som undersökningen vilar på har kunnat besvaras med hjälp av de svar informanterna gav. Här kunde man se att ämnet är relativt nytt och obeprövat. Det framgår tydligt att förutsättningarna för kommunikationen via nätet ser helt annorlunda ut jämfört med traditionell vägledning vilket ställer nya krav på kommunikatörerna. Slutsatserna som kan dras är att vägledningen via webben ses som ett komplement till traditionell vägledning. Alla är dock överens om att tekniken kan ge nya möjligheter och främja vägledningens utveckling och kanske kommer denna arbetsmetod vara alle mans vardag om några år.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 50.
  Borgström, Karin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Ansvar och vägval: blivande och erfarna socialpedagogers föreställningar om ungdomar med sociala problem2001Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The topic of this study is representations of young people judged as having social problems. More specifically, it is about representations held by social pedagogues in training and at work. A total of 19 people have been interviewed. Also, a study of the daily press contributes to an understanding of extant representations. The articles have been selected from two Swedish newspapers, Dagens Nyheter and Aftonbladet. Given that the study is focused on representations in the sense of formations of meaning and configurations of experience, a qualitative approach was implied. Through analyses and interpretations of news articles and interviews, it was possible to identify some more profound representations of youth with social problems. There are indications that these conceptions can be looked upon as social representations. Sometimes one can distinguish certain relations to ideas from previous epochs. Partly inspired by the work of others, I term these social representations: the young as an object for rescue, the unspoiled child, the dynamic adolescent, the injured young person and the evil young person. The representation of the evil young person was only observable in a few cases in the newspaper study. All terms should be looked upon as images and not as descriptions of living people. Also, these representations should not be seen as exclusive categories into which individuals can be sorted. The prospective social pedagogues in different stages of their education as well as the professionals showed interesting variations regarding their views on youth with social problems. The concept socially shared perspective has proven to be fruitful for understanding these variations, which can be understood in relation to three prerequisites. The first concerns the accessibility of a repertoire of representations for the prospective as well as professional social pedagogues during different stages of their education and professional life. The second prerequisite deals with their personal experiences achieved during practice and work. The third prerequisite concerns specific problems they have encountered during the various stages.

1234567 1 - 50 av 727
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf