Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 2024
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abbas, Sheimaa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Feminism och mångkulturalism: en fallstudie om motsättningar mellan individrättigheter och grupprättigheter2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hedersrelaterat våld och praktiserandet av traditioner som arrangerade äktenskap och polygami har aktualiserat diskurser rörande erkännande av kulturella divergenser i en rad västliga länder. Studiens syfte är att belysa ståndpunkter i diskursen som rör kvinnors individuella rättigheter och gruppens rättigheter i ett mångkulturellt sammanhang vilket sker ut ett textanalytiskt perspektiv samt ur det levda livets. Jag utgår från filosofen Martha Nussbaum teori om mänskliga funktionsförmågor och definition av mänskliga rättigheter. Jag har analyserat två aktörers texter i diskursen, Susan Moller Okin (förespråkar individrättigheter) samt Charles Taylor (förespråkar grupprättigheter). Studiens centrala fråga samt övergripande frågeställningar är:

  Vad är mänskliga rättigheter?

  - ur det filosofiska perspektivet,

  - ur Taylors respektive Okins ståndpunkter och

  - ur det levda livets?

  Jag har intervjuat en kvinna, från en annan kulturell kontext än den svenska, om hennes valmöjligheter och handlingsutrymme. Jag kom fram till att Okins perspektiv överensstämmer med Nussbaum angående huruvida individens rättigheter skall ges företräde framför gruppens preferenser, vilket de bör enligt min analys, medan Taylor står längre ifrån och i vissa avseenden går helt emot Nussbaums teori.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Abbasi, Ayyob
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Cabrera, Anahy
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Äldre och ensamhet: en kvalitativ studie om ensamhet bland äldre boende i eget hem och på servicehus2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att belysa ensamhet bland äldre. För att få en djupare förståelse för betydelsen av de äldres sociala förhållanden, gjordes en kvalitativ intervjuundersökning med tre äldre människor boende i eget hem med hemtjänstinsatser samt tre boende på servicehus, med avsikt att jämföra upplevelsen av ensamhet i de olika boendeformerna. Resultatet tematiserades kring följande teman: ålder och aktivitet, åldrande och sociala kontakter, åldrande och upplevelse av ensamhet/gemenskap, boendeformen och dess betydelse för ensamhets-/gemenskapsupplevelsen, hemtjänstens betydelse samt strategier mot den eventuella ensamheten. Analysen av resultatet gjordes utifrån följande gerontologiska teorier: rollteorin, aktivitetsteorin, disengagemangsteorin, teorin om gerotranscendens och livsloppsperspektiv på åldrandet. Undersökningen visade att samtliga respondenter upplever en minskning av de sociala kontakterna på grund av åldrandet och medföljande funktionsnedsättning och att detta har bidragit till en ökning av fysisk ensamhet. Upplevelsen av ensamhet tycks däremot inte vara påverkad av vare sig ålder eller boendeform. Alla respondenter tyckte att fysiska aktiviteter var viktiga och deltog själva i någon form av aktivitet oavsett om de kände sig ensamma eller ej. Hemtjänstpersonalen har en stor betydelse i respondenternas vardag. Den minskar deras ensamhet och är en trygghetsfaktor. Positiva omdömen är återkommande i respondenternas beskrivning av hemtjänstens roll i deras tillvaro.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Abbaspour, Katherine
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Pertot, Jacqueline
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  En kvalitativ analys av förändringsprocesser från ett liv med, till ett liv utan våld och kriminalitet.2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to reach an increased understanding about how the changing process with regards to criminality and violent behaviour of men may look like. The questions on these issues were: (1) How do three men describe the changing process of their life manner from violence and criminality into non violence and non criminal way of life? (2) How do three professionals from the probation service describe the life changing process of men from violence and criminality into non violence and non criminal way of life? Our research study was thoroughly done based on a qualitative approach method, interviewing six individuals by following the theme focused interview guidelines. Three men with previous violence and crime records, actors, and three professionals working in the probation service, observers, were interviewed and the selection was intended to highlight the problem from two angles. The interviews were analyzed through social psychology and pattern which describes the process of changes. The results showed that the changing process from violence and criminality is complex and there are indeed several factors likewise major cause such as important circumstances, supporter and mentor, altered self-image and motivation was of great importance. The results correspond with previous research.

  Download full text (pdf)
  c-uppsats, Analys av förändringsprocesser
 • 4.
  Abdullah, Anas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  PRO i Österåkers kommun: en studie över PRO: s roll inom äldreomsorgen2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna c-uppsats har varit att kartlägga Pensionärernas riksorganisations (PRO) roll inom äldreomsorgen i Österåkers kommun. I vilket avseende PRO är ett komplement eller en ersättning till kommunens verksamhet. Den här studien faller under kvalitativ forskning och bygger enbart på skriftligt underlag. Materialet är PRO: s mål, handlingsprogram på riksnivå och verksamhetsberättelse 2004 för Österåkers kommun och kommunens mål, riktlinjer och verksamhetsberättelse 2004. Studien har visat att frivilliga organisationer i nästan alla under-sökningar man har gjort har haft en stark roll inom den offentliga sektorn. Även från politiskt håll har man också velat att dessa organisationer ska sköta en del av kommunens verksamhet. Studien har också visat genom resultatet och analysen att PRO som frivilligorganisation i Ös-teråkers kommun varken är ett komplement eller en ersättning till kommunens verksamhet. Däremot har PRO en roll som kooptering d.v.s. att de kan påverka beslut som berör äldre människor genom sin plats i pensionärsrådet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Abrahamson, Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Alkoholkontroll i brytningstid: ett kultursociologiskt perspektiv1999Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The dissertation is a product of four separate cultural studies, intended to throw light on the changes in Swedish alcohol policy taking place in recent years.

  Paper 1 discusses factors contributing to the rapid proliferation of restaurants in Sweden in the 1980’s and the subsequent tensions arising from a restrictive legislation, an increasingly liberal legal praxis and the new, public alcohol culture. Urban transformations and changes in public life, the transition from modem to late modernism, the emergence of a new middle class and the redefinition of women’s use of alcohol were among the crucial developments. Beginning in the late 1950’s and early 1960’s, important steps away from the traditionally strict control of restaurants stimulated competition and led to a loosening up of Swedish restaurant culture. By the 1980’s, the restrictive laws governing restaurants had begun to lose legitimacy as legal praxis was applied in an increasingly liberal spirit. The establishment of the Stockholm Water Festival, which allowed central parts of the city to be transformed into a gigantic beer hall, is one example of this. As in many other countries, age limits have now become almost the only actual restriction on the availability of alcohol. Today, rather than protection, the aim of alcohol policy - especially with regard to restaurants - is keeping damage to a minimum.

  Paper 2 is based on participant observation in three types of restaurants in Stockholm’s city centre. These are characterised as ‘the fashionable bar’, ‘the folksy bar’, and ‘the ethnic bar’. The study takes its starting point in Goffman’s (1956) concepts of ‘performance’, ‘setting’ and ‘personal front’, and how people consciously or unconsciously choose different milieus as a way of controlling the impression of themselves they wish to project. The fashionable bar clearly functioned as an arena for demonstrating professional and social success. The folksy bar could be used as the setting for a form of play in which company colleagues could temporarily set aside their differences in status. The closed room of the ethnic bar encouraged ‘time-out’ behaviour - seeming to serve as a second home, but also as a sex market for contacts between African men and Nordic women.

  Paper 3 presents an analysis of how five different occupational groups discuss their alcohol habits in serious compared to humorous speech. The occupational areas are media, politics, business, culture and civil service. In serious speech, the speakers tended to value cautious drinking, setting sharp limits as to how and when use of alcohol is appropriate. In humorous speech, the situation was largely the opposite - the interviewees often presenting themselves as being under external constraints with regard to alcohol. The situations that provoked humour are also where we find controversy in serious speech. Discrepancies between alcohol habits and the role model one represents as a parent gave rise to a number of jokes. The parts of serious discourse that concerned other people displayed a very different content, dealing with excessive drinking, not being able to handle alcohol and not being permitted to drink alcohol - a content reflected in humorous form when the interviewees talked about themselves.

  Paper 4, based on the same interview data as Paper 3, examines the issue of youth and alcohol. Common dividing lines between the groups could be observed, such as describing the problem as an individual, personal or family affair versus seeing it as a problem for the society, or placing responsibility for problem control on the individual as opposed to placing responsibility on the society. Those active in cultural pursuits viewed teenage use and abuse of alcohol as a social problem, but placed responsibility for its solution on a private, individual level. Journalists saw the problem as belonging within the family, which is also where they placed responsibility for the solution. The politicians clearly perceived teenage drinking as a problem for the society and placed responsibility for solutions on outer agents, such as legislation and extensive information campaigns. Civil servants described the problem both in terms of belonging within the family and as a problem for the society. Business executives varied between the level on which they described the problem and the level on which they sought solutions. In considering the problem from the point of view of the consumer, they stressed individual responsibility. But as the discussion progressed, they came to see teenage drinking both as a family problem and a problem for the society and to place responsibility on outer authorities.

  The four studies are linked together in an introductory chapter within the common framework of Swedish alcohol control policy.

 • 6.
  Abramsson, Malin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Tonårstjejers syn på genus, sexualitet, jämställdhet och feminism2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att undersöka tonårstjejers syn på och konstruktion av genus och sexualitet och huruvida de anser att det finns samband mellan genus, sexualitet, jämställdhet och feminism. Fokus har legat på sexuellt handlingsutrymmer, förhållandet mellan kärlek och sexuella handlingar, på vilket sätt utseende och klädstil kopplas till kön och sexualitet, syn på hetero-, homo-, och bisexualitet samt tonårstjejernas grad av feministisk medvetenhet.

  Studien har byggts på kvalitativa samtalsintervjuer med sammanlagt sju tonårstjejer mellan 15-20 år. Studien gör en postmodernistisk feministisk ansats och utgår i sin analys ifrån Yvonne Hirdmans och Judith Butlers teoribildning om genus, kön och sexualitet. Det blir genom studien tydligt hur de studerade tonårstjejerna förhåller sig till olika genusnormer kring hur en normal tjej bör vara, se ut och uttrycka sin sexualitet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Acklund, Nathalie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Att drabbas av kronisk sjukdom: En studie om livsomställningen efter hjärtinfarkt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to highlight the crisis and adjustment process in individuals who suffered myocardial infarction. The research questions focus on the informants’ experiences of the crisis and life adjustment process, and illuminate the coping strategies that the informants describe important. By using a narrative method and applyingthe crisis theory and coping theory as theoretical guidelines, this study endeavors to illuminate individuals' experiences of the disease from their own perspective. The empirical material consists of four life stories gatheredthrough semi-structured interviews. The result indicates general patterns that characterize the course of the diseaseat the same time as individual aspectsof the crisis process are shown, where individual coping strategies have proven necessary through the different phases. The individual aspect on how one cope with crisis seems to depend on personality and life situation. Major life adjustments have proven necessary in the course of the disease. Changes and priorities seem to be revalued through the different phases, along with a greater appreciation for life. Importance of social support is being emphasized; however the most important element appears to be their own, personalefforts and transformation.

  Download full text (pdf)
  Att drabbas av kronisk sjukdom
 • 8.
  Adzemovic, Lejla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Forsner, Henrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Vaddå socialt arbete?: socialarbetare och den vetenskapliga diskursen om begreppet och praktiken socialt arbete2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social work is a social phenomenon, existing in most societies, that has given rise to a multitude of special organizations and professions. For that reason social work is dealing with a complex identity. The purpose of this study is to illustrate how social workers and the scientific discourse interpret the concept of social work. In addition to that the study intends to show similarities and differencies. The research process containes two studies, one based on qualitative interviews with five social workers and the other consisting a surway of academic litterature. To enable a comparison of the results the studies start out of some, deliberatly choosen, themes. These are “definitions of social work”, “socialworkers”, “society, law and organization” and “ethics”.

  In summary, the results, reviled a surprising unity in the interpretations of social work. Social workers, as well as the scientific discourse, manifest social work as a profession that promotes social change and problem solving in human relationships. The differencies concern social work beeing interpret normative by the social workers and more descriptive by the scientific discourse.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9. Ahacic, K
  et al.
  Kåreholt, I
  Thorslund, Mats
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Parker, M.G
  Relationship between symptoms, physical capacity and activity limitations in 1992 and 2002.2007In: Aging, Vol. 19, p. 187-193Article in journal (Refereed)
 • 10. Ahacic, K
  et al.
  Kåreholt, Ingemar
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Aging Research Center (ARC), (together with KI).
  Prevalence of musculoskeletal pain in the general Swedish population from 1968 to 2002: Age, period, and cohort patterns2010In: Pain, ISSN 0304-3959, E-ISSN 1872-6623, Vol. 151, no 1, p. 206-214Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We examined age, period, and cohort patterns in musculoskeletalpainprevalence between 1968 and 2002 in the Swedishpopulation. A repeated nationally representative survey allowed cross-sectional comparisons of ages 18–75 (5 waves n ≈ 5000), and ages 77+ at later waves (2 waves n ≈ 500). Cross-sectional 10-year age group differences in 5 waves, time-lag differences between waves (shifts across time) for age groups, and within-cohort differences between waves for 10-year birth cohorts followed over time were analyzed using graphs and ordered logistic regressions. The outcome scale was based on the three items measuring slight or severe pain in back, shoulder, and joints during the past 12 months. Age–period–cohort models showed that painprevalence increased with age – mild or severe at all locations. Adjusted for the age-related increase, the cohorts followed over time did not show significant period change, except for cohorts born during 1940s. Beginning with the 1940s’ cohorts painprevalence increased over the period, and after baseline later cohorts also entered adulthood and the study with a higher painprevalence. The prevalence of pain in the adult population thus increased with the passage through age and time of the 1940s cohorts. While there were no pronounced cohort differences at baseline in 1968, results demonstrated strong age effects in pain. The results indicate that the prevalence of musculoskeletalpain among the oldest age groups may increase in the future, when more baby-boomers are entering their oldest ages.

 • 11.
  Ahacic, Kozma
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Improvements in the aging population 1968-1991: trends in mobility and dental status2002Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 12.
  Ahacic, Kozma
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kennison, Robert
  Thorslund, Mats
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Trends in smoking in Sweden from 1968 to 2002: Age, period, and cohort patterns2008In: Preventive Medicine, ISSN 0091-7435, E-ISSN 1096-0260, Vol. 46, no 6, p. 558-564Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective. Smoking is related to many later life health outcomes. We examined age, period, and cohort patterns in smoking between 1968 and 2002. Methods. A nationally representative panel study allowed repeated cross-sectional comparisons of ages 18-75 (5 waves n approximate to 5000), and ages 77+ at later waves (2 waves n approximate to 500). Cross-sectional 10-year age group differences in 5 waves, time-lag differences between waves for age groups, and within-cohort differences between waves for 10-year birth cohorts were evaluated using graphs and ordered logistic regressions. Results. Age-period-cohort models suggested that period and age effects dominated smoking patterns, showing decreases over time and age. The 1935-44 and 1945-54 cohorts, however, showed lesser period decline. Moreover, men showed a period reduction of smoking rates but no age related decrease, while women showed an age related decrease but no period effect. The genders' cohort patterns were similar, with higher smoking rates in the last waves for some cohorts, for men the 1945-54 cohort and women the 1935-44 cohort. Conclusions. Cross-sectional studies of cohorts must be aware of age effects. Due to the coming of age of the 1940s' cohorts smoking may increase among women in the oldest age groups.

 • 13. Ahacic, Kozma
  et al.
  Thorslund, Mats
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Changes in dental status and dental care utilization in the swedish population over three dacedes: age, period, or cohort effects?2008In: Community Dentistry and Oral Epidemiology, Vol. 36, no 2, p. 118-127Article in journal (Refereed)
 • 14.
  Ahacic, Kozma
  et al.
  Karolinska institutet.
  Trygged, Sven
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kåreholt, Ingemar
  Ageing Research Centre, SU och KI.
  Income and education as predictors of stroke mortality after the survival of a first stroke2012In: Stroke Research and Treatment, ISSN 2090-8105, E-ISSN 2042-0056, Vol. 2012, p. 1-6Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Ahlgren, Paula
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Endre, Marie Louise
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Barnpsykiatrins yttre gränser: en diskursanalys av journalanteckningar från bedömningssamtal2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper was to investigate how the Child mental Health Service, BUP Ektorp, textually constructs its demarcation, by studying case records from the first evaluations of the patients. The main questions were: In what way are the competitors and their problems represented in the texts, how is the solution justified and explained, and how do these factors relate to each other? The method being used is discourse analysis, influenced by Mörkenstam. The main conclusions are that the demarcation consists of a number of onceptions about the child, the parents, and the therapist. The conceptions, together with the way the problem is being described, justifies the proposed solution, proclaiming termination of the case.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Ahlmark, Anders
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Larsson, Robert
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Svenska soldaters upplevelse av återgången till vardagslivet i Sverige.: Stöd - Hjälp - Hinder2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main focus of this study is to explore Swedish soldiers’ experiences of the transition back to everyday life after international service missions. This includes the help and support that they have received and also what barriers to care they have experienced during the transition back to everyday life. The theoretical perspectives of this study are social identity and stigma theory. This study was performed using a qualitative method and includes six individual interviews with active duty officers within the Swedish armed forces. All of them have participated in international service missions. The results of this study show that the soldiers experience barriers to care during the transition back to everyday life in Sweden. What emerged is that they are experiencing mental depression and a need for a recovery period. It’s also revealed that the stigma surrounding mental illness in the military and in society precludes a good reintegration into everyday life. The study concludes that more research is needed on what support soldiers need when they return home, and that the responsibility for veterans support efforts need to be clearer between all responsible parties in Swedish society.

  Download full text (pdf)
  Svenska_soldaters_upplevelse_av_återgången_till_vardagslivet_i_Sverige_-_Kandidatuppsats-VT2013
 • 17.
  Ahlzén, Maja-Stina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Vägen till hemlöshet: en studie av nio livshistorier2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att öka förståelsen för den process som leder till hemlöshet. Utifrån intervjuer med nio personer belyses de hemlöshetsgenererande processer som för var och en av dem lett till att de förlorat sin bostad och inte kunnat få någon ny.

  Intervjuerna har analyserats med hjälp av fattigdomsspiralen. Analysen visar hur de intervjuades resurser successivt har utarmats när de passerat genom olika stadier av kriser och svårigheter. Successivt har de förlorat makten över sina liv och för några av dem har detta lett till permanent fattigdom och utslagning. Genom att använda ett krisperspektiv kan utslagningsprocessen göras tydlig.

  Studien visar också hur socialtjänsten för flera av de intervjuade medverkat i utslagningsprocessen. Samtliga intervjupersoner har varit med om svåra trauman som de inte fått möjlighet att bearbeta. I mötet med socialtjänsten har deras trauman inte uppmärksammats och insatserna har i stor utsträckning inte varit individuellt anpassade.

  Även ett historiskt perspektiv kan tydliggöra utslagningsprocessen. Litteraturen visar hur attityderna gentemot fattiga och hemlösa har växlat genom historien.Till stora delar kan dagens sociallagstiftning härledas till medeltiden. Samtliga intervjupersoner har mött regler och förordningar vars underliggande attityder har sina rötter långt tillbaka i tiden.

  En viktig slutsats av studien är att socialtjänsten och andra berörda myndigheter bör sträva efter att i mycket större utsträckning än i dag ge varje hemlös ett individuellt bemötande. Åtgärder bör anpassas efter den hemlöses uppfattning om sina behov och inte efter myndighetens åtgärdsrepertoar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Ahlén, Emil
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Lundberg, Linn
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Konstruktioner av en sexköpare: en diskursteoretisk analys av offentliga dokument2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to present dominant discourses of sex buyers in public documents published before and after the implementation of the Swedish sex buyer law; making the purchase but not the sale of sexual services illegal. The purpose is further to examine what consequences these discourses might have on social work with sex buyers. We also aim to illustrate how language, gender, sexuality and power can be understood in the reading of the empirical material stretching from 1981 to 2016. With a discourse theoretical approach drawn from Laclau and Mouffe (2008 [1985]), five prominent discourses are identified; the average man, the homosexual man, the woman as a sex buyer, the man with the problematic sexuality and the sex buyer in need of help. The main findings are that processes of conflict among the discourses outlines a social problem where discourses that don’t include the heterosexual man as a sex buyer are subdued. Gender and sexuality in general and male heterosexual sexuality in particular is performed. As demands on a stricter legislation is propositioned we identified a linguistic offset; from descriptive graphic characteristics of the sex buyer to a depersonalization focusing on the action rather than the actor. 

  Download full text (pdf)
  Ahlén & Lundberg
 • 19.
  Ahrman, Anna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kvarmans, Petra
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kvinnokonventionen- självklar men frånvarande.: En kvalitativ studie om implementering av Kvinnokonventionen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine the implementation of the Convention on the elimination of all forms of discrimination against women, CEDAW, in Uppsala local council and county council. The aim is to examine how the respondents, in their daily work, understand and implement the convention as well as how they consider the prerequisites for a successful implementation. The study was conducted using qualitative interviews with three civil servants and four politicians. The theoretical approach was implementation theory whose concepts willingness, comprehension and capability were used as tools for the analysis. The results portray CEDAW as a well-known treaty amongst the respondents but at the same time absent in local politics and everyday work. The convention is perceived as an abstract and ideological document which reveals the respondents’ insufficient knowledge about CEDAW as a human rights treaty and the state´s obligation to eliminate discrimination against women. The results also indicate that unclear instructions and responsibility distribution as well as lack of resources, such as time and knowledge, obstruct successful implementation of CEDAW. In conclusion, gender equality is neither a prioritised issue in Uppsala local council and county council and nor seen as a human right. 

  Download full text (pdf)
  Kvinnokonventionen- självklar men frånvarande
 • 20.
  Akan, Erdem
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Äldre döva - betydelsen av ett eget seniorboende: En kvalitativ intervjuundersökning om hur ett specialutformat seniorboende påverkar äldre dövas upplevelse av välbefinnande.2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Elderly deaf - The significance of an own senior housing. A qualitative interview studyon how special senior housing affects the experience of well-being of elderly deaf [translated title]The purpose of the study was to examine how elderly deaf people experience living in aspecial senior housing, which is the country’s first and only housing with sign language fordeaf and deafblind in the region of Stockholm. The focus was to study how this seniorhousing affected the well-being of the residents and their experience of this accommodation.The study was based on a qualitative method with semi-structured interviews. Interviews wereconducted with four residents who have lived in the senior housing for deaf and deafblindpeople since it opened in spring 2013. The theoretical perspective of the study was on how tocope with aging. The result shows that the residents chose to live in the sign languageenvironment which positively affected their well-being. In their previous accommodation theyhad felt alone and felt insecure when they wanted to communicate with and understand theirneighbours contrary to living in the sign language community. There were certain negativeeffects on the well-being of the residents since the senior housing did not have a caretaker, noplanned activities, no hobby room and lack of availability in this residential area.

  Download full text (pdf)
  Äldre döva - betydelsen av ett eget seniorboende
 • 21.
  Aldebjer, Johanna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Pohl, Eva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Flickor – identitet – alkohol: en kvalitativ undersökning på Maria Ungdom om flickors identitetsskapande i relation till problematisk alkoholkonsumtion, ur ett behandlarperspektiv2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The objective of this study was investigating social worker’s perspective of how alcohol consumption can affect, and what elements in the social environment that may be of significance for, alcohol consumption and development of identity. The questions at issue were: Do social workers experience any positive effects from alcohol consumption in 16-17 year-old girls with problematic alcohol consumption and what influence do the effects have on self esteem, self image and development of identity? What do social workers experience are the negative effects from alcohol consumption on self esteem, self image and development of identity? How important do social workers find the social environment and how do they believe the social environment affect the alcohol consumption and development of identity? This was investigated with a qualitative approach from a social worker’s perspective, hence social workers were interviewed. The study’s theoretical basis was Symbolic Interactionism and Erikson’s theory of Psychosocial Development. According to interviewed social workers results showed only short-term positive effects on self esteem and self image and the negative effects were primarily feelings of guilt and shame, which could cause a long-term deterioration of self esteem and self image. Alcohol consumption brings only negative effects to development of identity, according to social workers who also stated that the social environment is of significance for the alcohol consumption and the development of identity.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Alexius Borgström, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Animal Experiment Regulations as a Part of Public Law2009In: European Public Law, ISSN 1354-3725, E-ISSN 1875-8207, Vol. 15, no 2, p. 197-205Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article describes the Swedish rules about experiments on animals and the function of the Swedish animal ethics experimentation committees. A small survey of the rules about experiments on animals in Norway, Denmark, Finland, England and Wales, and the EU, is included. The Swedish rules on animal experimentation are examined in order to see how their form and functions relate to theories about different kinds of decision making in public law. The extents to which the rules agree with the aims of the law and with existing normative patterns are also examined. The difficulties to handle the ethical weighting between the importance of the experiment and the suffering of the animals are discussed.

 • 23.
  Alexius Borgström, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Djuren, läkarna och lagen: en rättslig studie om djurförsöksetik2009Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Alexius Borgström, K. Djuren, läkarna och lagen. En rättslig studie om djurförsöksetik. Animals, doctors and the law. A study in the Swedish Regulation of Animals Scientific Procedures.

  The aim of this study was to analyse how the Swedish rules about experiments on animals and the animal ethics experimentation committees relate to different kinds of decision-making models, such as the legal-bureaucratic, the professionalistic, and the corporatist model for decision making in public law. The aim was also to study the extent to which the theoretical design of the rules about animal experimentation, on the one hand, and their practical application on the other hand, agree with the political intentions and valuestructures that exist. The study was conducted with the methods of legal dogmatism and sociology of law. The study found that the valuestructures in the law on animal experimentation consist of freedom of research, advocacy of regulation, abolitionism, species hierarchism, and general intrinsicality. In addition, it was found that ethical considerations of animal experimentation are difficult to handle, since the factors that are weighed up against each other, i.e., the importance of the experiment and the suffering of the animals, are incommensurable. The consideration of pros and cons is governed in practice by the committee members who are connected to research, since they are granted a professionally based preferential right of interpretation of biomedical claims. The study also showed that the rules about experiments on animals are not applied with full legal security and that the committees have been constituted on the basis of deliberative consensus without consideration for the fact that the balance between human and animal interests is sometimes part of a struggle over interests and opinions.

 • 24.
  Alexius Borgström, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Djurskydd som rättsligt intresse och djurplågeribrottet i Sverige2010In: Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, ISSN 0105-1121, Vol. 33 årgång, no 4/131, p. 66-76Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden cruelty to animals can be penalized according to chapter 16, section 13 of the Penal Code (1962:700). Since the law demands the cause of the cruelty to be improperly, the crime often includes a weighting between the suffering of animals and the grounds of human behaviour that caused the suffering. The aim of this article is to study difficulties in the weighting between these factors. Methods of legal dogmatism, legal history and history of ideas are used. The article finds that suffering of animals and grounds of human behaviour often can be seen incommensurable factors, and that weighting between these factors therefore depends on the values of the person making the decision.

 • 25.
  Alexius Borgström, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  JO och tjänstemännen: En laghistorisk studie2003 (ed. 500)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this project is to study the Swedish Parliamentary Ombudsman Institution (JO) and its supervision of civil servants in the 20th century. Liability for misuse of office, the obedience obligation and the shaping of the principle of independence will also be considered. The study proceeds from a jurisprudential framework and is based on a legal dogmatic approach, although statistical information and other materials from the social sciences are also included. The findings of the study are as follows. The abolition of criminal liability for misuse of office in the mid-1970s resulted in a termination of the relationship which originally existed between civil servants’ authority under the principle of independence on the one hand, and their liability for service irregularities on the other. As a result, this reform entailed a pervasive change in one of the mainstays of the Swedish administrative model. The change was however of marginal importance to the activities of the JO, since a small and extraordinary office cannot effectively enforce legality and civil rights within a large public sector by initiating proceedings and demanding liability for committed errors. During the latter part of the 20th century, the JO thus evolved from having been a prosecutor who ensured that civil servants did not neglect their official duties into serving as a source of preventive guidance for government and municipal agencies. The question of how congruence is to be achieved between the civil servants’ liability for service irregularities and the powers of public authority is however, given the findings of this study, still largely unanswered.

 • 26.
  Alexius Borgström, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kan målregeltillämpning vara rättssäker?: JO och tillsynen över socialtjänsten i framtiden2009In: JO - lagarnas väktare / [ed] Jesper Ekroth & Kjell Swanström, 2009, p. 19-31Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 27.
  Alexius Borgström, Katarina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Hollander, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Rättsvetenskapliga metoder2005In: Forskningsmetoder i socialt arbete / [ed] Sam Larsson, John Lilja, Katarina Mannheimer, Lund: Studentlitteratur, 2005, p. 129-151Chapter in book (Other academic)
 • 28.
  Alexius, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Abuse, degradation and conflicts in school. A qualitative study of text documents in cases at the Swedish Schools Inspectorate2018In: International Journal of Law Crime and Justice, ISSN 1756-0616, E-ISSN 1876-763X, Vol. 54, p. 66-74Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study, 23 cases reported to the Swedish Schools Inspectorate are analysed using qualitative content analysis derived from a framework based on Swedish legislation. The results show that school staff and parents often expressed that those who had themselves behaved aggressively should not be viewed as victims of abuse. In most cases, there were divergent perceptions of what had happened as well as of social values and behavioural norms. The study highlights that the efficiency and the pros and cons of the broad and blurry distinction of the concept of degrading treatment in the Swedish Education Act should be discussed and that abusive actions should be counteracted regardless of relational contexts.

 • 29.
  Alexius, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Prognoser i tvångsvårdsärenden om omsorgssvikt2013In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 20, no 3-4, p. 186-202Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study set out to analyze how background-context, prognoses and evidence-based facts are referred to in child welfare investigations and judgments concerning coercive care of neglected children. The texts of social investigations and court judgments in 16 cases concerning parents (30) and their children (29) in two counties in Sweden were analyzed by a hermeneutic case study. All cases concerns section 2 in The Care of Young Persons (Special Provisions) Act (1990:52), which states that coercive care shall be decided if, due to neglect or some other situations, there is a “palpable risk of detriment” to the child’s health or development. Theoretical framework of sociology of law and of normative legalism were used. The study shows that background-context, prognoses and evidence-based facts seldom are connected in the texts. Background-contexts quantitively dominates, while prognoses are vestigial and rarely enunciates as emanating from evidence-based facts. Instead of describing risk-assessments a plurality of the descriptions in the texts pictures the children as already harmed by neglect. The conclusion of the study is that the sociological conceptions of “a palpable risk” differ a great deal from the legal-theoretical interpretation of the concept.

 • 30.
  Alexius, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  RÅ 2009 ref. 64: Något om tvångsvårdsbedömningar rörande ett barn till en utvecklingsstörd förälder2011In: Nordisk socialrättslig tidskrift, ISSN 2000-6500, no 3-4, p. 25-51Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  In this article a precedent from the Supreme Administrative Court in Sweden is analysed (RÅ 2009 ref. 64). The case concerns an application for a care order by a local Social Welfare Authority according to section 2 inThe Care of Young Persons (Special Provisions) Act (1990:52). It regards the child of a single mother with an intellectual disability. The purpose of the article is to study the interpretation of the legal requirements of a “palpable risk of detriment” to the child’s health or development and to what degree the evaluations are based on the knowledge of risk assessment in social sciences. The study shows that there are limited possibilities to anticipate and calculate the palpable risks of detriment caused by facts of neglect, that sometimes are the consequences of intellectually incapacitated parents´ inabilities. Assessing a specific child’s social prognosis is always complex, difficult and occasionally almost impossible. Present demands of evidential value when establishing “palpable risk of detriment” to the child’s health or development are therefore unrealistic. The conclusion of the article is that the legal demand for risk evaluations in section 2 in The Care of Young Persons (Special Provisions) Act is inadequate designed. The author recommends that the words of the act are focused on the present and the past instead of the future.

 • 31.
  Alexius, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Strategier mot kränkningar i skolan? En kvalitativ undersökning av ärenden vid Skolinspektionen2019In: Nordisk socialrättslig tidskrift, ISSN 2000-6500, no 19-20, p. 25-51Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Swedish schools are required to counteract degrading treatment. If the school staff fails to counteract properly, damage might be claimed. The aim of this study was to examine the Education Act and to perform a qualitative content analysis of descriptions of countermeasures in 16 cases of peer abuse reported to the School Inspectorate. A framework of legal sociology was used. The results show that the requirements of countermeasures in the Education Act are vague. The results also show that the school staff and the reporting parents had divergent perceptions of what had happened. They could therefore not agree on what countermeasures should have been taken. The reporting parents described every measure that was unsuccessful as inadequate. The school staff, on the other hand, described measures that seemed to have been the best possible options as good enough, even though the abuse had not actually been stopped. It is argued that school staff needs competence and resources to counteract peer abuse more than they need an increase in rules and administrative procedures.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Alexius, Katarina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Hollander, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Barns behov och vilja vid tvångsvård till följd av omsorgsbrist2014In: Barnrätt : en antologi / [ed] Ann-Christin Cederborg & Wiweka Warnling-Nerep, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2014, 1, p. 21-38Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vid omhändertaganden av barn ska barnets bästa vara avgörande för de beslut som fattas. I den praktiska tillämpningen innefattar begreppet ofta tolkningar av barns behov, såsom dessa definieras av kompetenta vuxna, och barnets vilja, såsom denna uttrycks av barnet eller uttolkas av vuxna. I denna studie undersöks uttrycken barns behov och vilja samt hur barns behov och vilja bedöms i sociala utredningar och domar som rör tvångsomhändertaganden till följd av omsorgssvikt av barn i familjer där någon förälder har intellektuell funktionsnedsättning.

  Download full text (pdf)
  Barnrätt. Alexius&Hollander.kapitel 01
 • 33.
  Alexius, Katarina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Hollander, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Care assessments concerning involuntary removal of children from intellectually disabled parents2014In: Journal of Social Welfare and Family Law, ISSN 0964-9069, E-ISSN 1469-9621, Vol. 36, no 3, p. 295-310Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study set out to analyse how parenting and the needs of the children are assessed by social authorities and courts in families where one or both parents have an intellectual disability (ID). The texts of child welfare investigations and court judgements in 16 cases of care orders concerning parents (30) with IDs and their children (29) in two counties in Sweden were analysed by a hermeneutic case study. The study shows that even though many of the children are described as already harmed by neglect, clear assessments of care needs are not presented and it is uncertain which of the children’s needs a placement in a family home is assumed to satisfy. The conclusion of the article is that, even though no direct discrimination can be established, the particular individual and structural difficulties of the families’ life circumstances are not taken into consideration. This can be seen as a discriminatory practice.

 • 34.
  Alexius, Katarina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Hollander, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kan rättssäkerhet upprätthållas när barn skyddas mot omsorgsbrister enligt 2 § LVU?2017In: Tvångsvård av barn och unga: rättigheter, utmaningar och gränszoner / [ed] Pernilla Leviner, Tommy Lundström, Stockholm: Wolters Kluwer, 2017, p. 199-217Chapter in book (Other academic)
 • 35.
  Alexius-Borgström, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Argument för och emot inrättande av en Djurombudsman1999In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 84, no 10, p. 968-986Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under 1980- och 1990-talen har i Sverige inrättats ett flertal s. k. intresserepresentativa ombudsmän. Mot bakgrund av bl. a. den etiska och rättspolitiska debatt som numera pågår om djurens ställning i olika sammanhang diskuteras i denna artikel frågan om det nu inte är dags att de allt talrikare svenska ombudsmännen får sällskap av en  Djurombudsman, dvs. en ombudsman som tillvaratar djurens intressen.  Diskussionen förs utifrån analyser av ombudsmännens demokratiska och rättsstatliga legitimitet, fri- och rättighetsbegreppet samt djurplågeribrottets utformning.

 • 36.
  Alexius-Borgström, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Om JO-ämbetets funktioner2001In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 1-3, p. 35-48Article in journal (Other academic)
 • 37.
  Alfredsson, Malin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Arnamo, Astrid
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Att vara socionomkonsult: En professionell outsider?2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The usage of agency social workers in Sweden have increased during the past few decades and there is a lack of research on this topic. This study aims to describe how the agency social workers experience the work within the swedish social services and how it affects their role with regards to their deviant type of employment. The study is comprised of qualitative interviews with seven agency social workers who have differentiated experience in social services assignments. The results of the study is based on thematic analysis and Becker’s theory of outsiders. The results show that the agency social workers don’t necessarily regard themselves as outsiders in a negative sense, but rather in a positive way. However, they tend to use strategies to avoid behaviour that can appear deviant and therefore avoid being labelled as outsiders. This includes for instance living up to both formal and informal expectations, being careful when it comes to criticizing the hiring organisation and being cautious in their involvement in social relationships to the permanent staff. Opposed to previous studies, these results indicate that the agency social workers expresses more positive experiences in relation to the hiring organisation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Al-Gabban Lindblom, Amad
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  ”Man bara är en vanlig människa tillsammans med andravanliga människor, och det är väldigt skönt.”: Erfarenheter av det informella sociala nätverket hos personer med en psykosdiagnos2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose:

  mental illness and the effect it has on individuals social network and relationships, and vice versa.

  The purpose of this study is to shed light on the rarely mentioned subject of severe

  Method:

  analysis was performed on a total of 15 interviews, which consists of three individuals with severe mental illness. The focus of the study was the subjects’ description of the social network, excluding clinicians and other professionals.

  This study is inspired and conducted in a Grounded Theory manner. A secondary

  Findings:

  may it be with specific individuals or groups. They describe the importance of surrounding themselves with people who do not judge them and it is through them they get validated.

  Places have been emphasised as having special meaning for the social interaction and overall wellbeing for the subjects.

  There is active actions for social interactions/relationships taken by the subjects,

  Conclusion:

  their social network. The stigmatization which comes with severe mental illness diagnoses effect their social network constellation. It is therefore of importance for clinicians and other professionals, to recognize patients efforts and active attempts for social interaction.

  The subjects in the study are aware of the demands and expectations that exist in

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39.
  Alimadadi, Mahnaz
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Att flytta hemifrån: Äldres upplevelser av faktorer som påverkar deras önskemål om plats på servicehus2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om de svårigheter äldre upplever i ordinärt boende och orsakerna till att de önskar flytta till servicehus. Dessutom undersöks om de äldre upplever att de har möjlighet att påverka beslut som fattas beträffande deras boendeform. I den kvalitativa studien intervjuade jag fyra personer varav två redan bodde på servicehus och de andra två ville flytta till servicehus. De äldre upplevde att bristen på gemenskap och samverkan i aktiviteter samt otrygghetskänsla i det ordinära boendet var grunden till att de ville bo på servicehus. Samtliga respondenter ansåg att servicehus innebar en större trygghetskänsla och gav möjlighet till gemenskap. De intervjuade upplevde att de inte själva kunde påverka beslut som fattades beträffande deras boendeform. I studien tydliggjordes att fysiska besvär vägde tyngre än psykisk ohälsa när det gällde sannolikheten att få en plats på servicehus.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 40.
  Allertz, Frida
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Att motivera och/eller manipulera: En begreppsutredande litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to theoretically investigate the concepts of the interpersonal actions 'to motivate' and 'to manipulate' and also to examine possible differences and similarities between the two. The method used is a conceptual review based on the Self-Determination Theory, related to the concept of motivation, and Machiavellianism, related to the concept of manipu-lation. The results show that 'to motivate', according to Self-Determination Theory, concerns influencing the intrinsic or extrinsic motivation, where intrinsic motivation is related to the feeling of self-determination, inner locus of causality, being or feeling competent and exercise activities for the pleasure of it, whilst extrinsic motivation is related to external locus of cau-sality, external pressure and engaging in activities for the purpose of reaching a goal or re-ward. 'To manipulate' is according to Machiavellianism based on the manipulator doing whatever it takes to reach a certain goal and gain something for himself with no regard of what methods being used. The comparative analysis showed that the crucial difference in how an behaviour is interpreted as either, or both, motivating and manipulative is based on who is doing the interpretation, what information she has and which aspects that are focused on.

  Download full text (pdf)
  FridaAllertz-Att motivera ocheller manipulera
 • 41.
  Alm, Jenny
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Ege, Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  ”Rent kaos och ren lycka”: – Några flickors beskrivningar av att ha genomgått behandling för självskadebeteende2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of this thesis was to take part of girl’s descriptions and experiences of their treatment for deliberate self-harm and to investigate whether they still experience effects of the treatment today. Our main research questions where; how do the girls describe their experiences of the treatment method, do the girls describe that they still experience any effects of the treatment, and finally how do the girls look back on their treatment today? In order to answer these questions, we carried out eight qualitative telephone interviews with girls that had undergone treatment in a specific treatment centre. We chose to analyze the material from the salutogenic theory and the concepts of SOC (sense of coherence) and with a hermeneutic approach. Our result showed that the treatment methods that where most important where dialectic behaviour therapy, horse therapy and finally environmental therapy. Several of the girls could see remaining effects of the treatment today, while other girls could not see any of these effects. A couple of the girls expressed that they should have been dead if they had not been taken care of by the treatment centre while other girls meant that the treatment did not make any difference.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42. Almberg, Britt
  et al.
  Rönnerfält, Marie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Söderberg, Maria
  Törnquist, Agneta
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Mat för äldre - viktigt för alla: Ett Genombrottsprojekt i ett äldre-FoU:s regi2005Report (Other academic)
 • 43.
  Almberg, Tilde
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Gustafsson, Frida
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  På ungdomars uppdrag: En kvalitativ studie om kuratorers tankar om och erfarenheter av möten med ungdomar2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate how counselors who work at youth clinics relate to the question of the integrity of adolescents who are under 18 years old in relation to the parents rights to information. The study was based on semi-structured interviews with eight counselors from youth clinics in the StockholmCounty. We have analyzed our empirical material by categorizing the statements from the counselors and by using two different theories. The first one is a consequential ethics theory and the second one is a cognitive theory. These two theories have helped us to understand the thoughts and actions of the counselors. The results show that the counselors try to protect the integrity of the adolescents and that they only consider breaking that trust if they are concerned about the young persons physical or mental health. Often it is only in these situations, when the counselor might have to report to the social services, that the parents are given right to receive information. This indicates that the counselors have a strong belief in letting the adolescents keep their integrity and this ethical dilemma is only present in situations where the counselor is concerned for the adolescent.

  Download full text (pdf)
  På ungdomars uppdrag
 • 44.
  Almlöf, Jeanette
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Pertot, Anne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Hur socialarbetare kan hjälpa ungdomar ut ur depression: en kvalitativ studie ur ett socialarbetarperspektiv2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att öka kunskapen och förståelsen kring det sociala arbetet med deprimerade ungdomar. Detta genom att ta reda på vad socialarbetare anser vilka faktorer som påverkar ungdomar i åldern 13-19 år att hitta ut ur sin depression. Syftet var även att belysa likheter och skillnader i socialarbetarnas arbetsmetoder med deprimerade ungdomar. För att uppfylla detta syfte ställdes följande frågor: Vilka metoder använder de intervjuade socialarbetarna i arbetet med tonåringar som har depression? Hur hjälper socialarbetaren ungdomen att komma ur sin depression? På vilket sätt finns det likheter och skillnader i socialarbetarnas arbetssätt med deprimerade ungdomar? Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med socialarbetare utifrån en temainriktad intervjuguide. Resultaten analyserades utifrån ett kognitivt, systemteoretiskt och nätverks perspektiv. Resultaten i studien visar att det är flera olika faktorer som påverkar ungdomen att komma ur sin depression. Dessa är att socialarbetaren skapar god kontakt och ger uppmärksamhet till ungdomen och att föräldrarna får stöd och hjälp att samspela med den deprimerade ungdomen. Socialarbetarna använder olika arbetsmetoder för att uppnå detta.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 45.
  Almquist, Ylva B.
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Centre for Health Equity Studies (CHESS).
  Brännström, Lars
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Childhood Adversity and Trajectories of Disadvantage Through Adulthood: Findings from the Stockholm Birth Cohort Study2018In: Social Indicators Research, ISSN 0303-8300, E-ISSN 1573-0921, Vol. 136, no 1, p. 225-245Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Children whose parents experience adverse social, economic, or health-related living conditions are more likely to face similar types of disadvantage in their adult life. However, a limitation of many earlier studies is that they do not account for the multidimensionality of the concept of living conditions, and that the child generation’s life courses are targeted as static and independent from the societal context in which they are imbedded. The current investigation addressed these aspects by focusing on the complexity, duration, and timing of disadvantage with regard to how adverse circumstances in the family of origin are associated with trajectories of social, economic, and health-related living conditions across adulthood. We also examined the role of educational attainment for these associations. Analyses were based a Swedish cohort born in 1953 (n = 14,294). We first conducted sequence analysis, followed by hierarchical cluster analysis, to generate ‘outcome profiles’, i.e. trajectories of adult disadvantage. Second, several indicators of adverse circumstances in childhood were analysed by means of multinominal regression analysis, showing the odds of ending up in the different trajectories. The results indicated that individuals who grew up under adverse conditions were more likely to experience disadvantaged social, economic, and health-related trajectories. This was particularly the case for trajectories characterised by a high degree of complexity, i.e. coexisting disadvantages, and—among men only—by a longer duration of disadvantage. Educational attainment was identified as a powerful mediator, suggesting that efforts to increase equal educational opportunity may be a way of reducing the intergenerational transmission of disadvantage.

 • 46.
  Almquist, Ylva B.
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Public Health Sciences, Centre for Health Equity Studies (CHESS).
  Brännström, Lars
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Do trajectories of economic, work- and health-related disadvantages explain child welfare clients’ increased mortality risk? A prospective cohort study2019In: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458, Vol. 19, article id 418Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Past research has shown that individuals who have had experiences of out-of-home care (OHC) in childhood have increased risks of premature mortality. Prior studies also suggest that these individuals are more likely to follow long-term trajectories that are characterised by economic, work-, and health-related disadvantages, compared to majority population peers. Yet, we do not know the extent to which such trajectories may explain their elevated mortality risks. The aim of this study is therefore to examine whether trajectories of economic, work-, and health-related disadvantages in midlife mediate the association between OHC experience in childhood and subsequent all-cause mortality.

  Methods

  Utilising longitudinal Swedish data from a 1953 cohort (n = 14,294), followed from birth up until 2008 (age 55), this study applies gender-specific logistic regression analysis to analyse the association between OHC experience in childhood (ages 0–19; 1953–1972) and all-cause mortality (ages 47–55; 2000–2008). A decomposition method developed for non-linear regression models is used to estimate mediation by trajectories of economic, work-, and health-related disadvantages (ages 39–46; 1992–1999), as indicated by social welfare receipt, unemployment, and mental health problems. To account for selection processes underlying placement in OHC, an alternative comparison group of children who were investigated by the child welfare committee but not placed, is included.

  Results

  The results confirm that individuals with experience of OHC have more than a two-fold increased risk of all-cause mortality, for men (OR: 2.10, 95% CI: 1.42–3.11) and women (OR: 2.23, 95% CI: 1.39–3.59) alike. Approximately one-third (31.1%) of the association among men, and one-fourth (27.4%) of the association among women, is mediated by the long-term trajectories of economic, work-, and health-related disadvantages. The group who were investigated but not placed shows similar, yet overall weaker, associations.

  Conclusions

  Individuals who come to the attention of the child welfare services, regardless of whether they are placed in out-of-home care or not, continue to be at risk of adverse outcomes across the life course. Preventing them from following trajectories of economic, work-, and health-related disadvantages could potentially reduce their risk of premature death.

 • 47.
  Almquist, Ylva B.
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Public Health Sciences.
  Jackisch, Josephine
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Public Health Sciences.
  Forsman, Hilma
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Gauffin, Karl
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Public Health Sciences.
  Vinnerljung, Bo
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Hjern, Anders
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Public Health Sciences.
  Brännström, Lars
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  A decade lost: does educational success mitigate the increased risks of premature death among children with experience of out-of-home care?2018In: Journal of Epidemiology and Community Health, ISSN 0143-005X, E-ISSN 1470-2738, Vol. 72, no 11, p. 997-1002Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Past research has consistently identified children with experience of out-of-home care (OHC) as a high-risk group for premature mortality. While many have argued that educational success is a key factor in reducing these individuals’ excessive death risks, the empirical evidence has hitherto been limited. The aim of the current study was therefore to examine the potentially mitigating role of educational success for the association between OHC experience and premature mortality.

  Methods: Drawing on a Stockholm cohort born in 1953 (n=15,117), we analysed the associations between placement in OHC (ages 0-12), school performance (ages 13, 16, and 19), and premature all-cause mortality (ages 20-56) by means of Cox and Laplace regression analysis.

  Results: The Cox regression models confirmed the increased risk of premature mortality among individuals with OHC experience. Unadjusted Laplace regression models showed that these children died more than a decade, based on median survival time, before their majority population peers. However, among individuals who performed well at school, i.e. scored above-average marks at age 16 (grade 9) and age 19 (grade 12), respectively, the risks of premature mortality did not significantly differ between the two groups.

  Conclusion: Educational success seems to mitigate the increased risks of premature death among children with experience of OHC.

 • 48.
  Alsin, Johan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kaufeldt Lönn, Pia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  "Motsatsen till relativism... stavas absolutism": En kritisk diskursanalys av LVM i svensk nyhetspress2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study have been to examine how lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall [LVM] (involuntary treatment for addicts) is constructed in Swedish news press and what discourses are being produced regarding LVM and involuntary treatment. Out of the 195 articles that fit the search criteria, extending a period of ten years, 36 were selected and analyzed, using a critical discourse analysis according to the three-dimensional model proposed by Fairclough. The theoretical perspective derives from the hypothesis of social constructionism. This study shows that LVM is subject to a silent assumption of an economic constraints discourse that´s being produced in news press, regarding the shortage of funds in public sector. In turn, this discourse also exhibits close relationship with the greater addiction discourse, which deems drug- and alcohol abuse as sickness, or disease. Furthermore, a set of minor discourses are identified, that to some degree stems from the economic constraints discourse. The media depiction presents an ongoing medicalization process that in social practice results in a higher death rate among drug abusers. The notion that medicinal treatment of addiction is more cost effective than LVM, nonetheless spurs society in adding evermore medicinal treatment of addicts.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Al-Tai, Sally
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Bragge, Ida
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  ”Jag är inte där för att få betalt, jag är där för att jag bryr mig” – relationsskapandets roll i socialt arbete och dess förutsättningar enligt professionella2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine the definition and meaning of a relationship-based social work, and what conditions are required for the professional to manage such. Based on seven qualitative interviews with professional social workers who work with children and adolescents, a thematic analysis was conducted based on the theoretical frameworks of Symbolic Interactionism and the organisational theories of Human Service Organisations and Street-Level Bureaucracy. The main results confirm the importance of the relationship between the client and the professional according to the respondents. Role clarity and empathy through self-awareness were seen as important qualities of the professional to maintain a good relationship with the child, for whom this might lead to a sense of security through the relationship continuity. Mentioned conditions that facilitated the possibility of relationship based client work were mostly organisational variables such as time and discretion. These were variables that varied depending on the organisation that the professionals worked within, leading to a comparative discussion between the organisational conditions of social services and schools. Another theme identified was experience which seemed to matter as a personal skill. These conditions affect the professional’s ability to create and maintain relationships with the children.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Al-Tai, Sally
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Bragge, Ida
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  "Jag är inte där för att få betalt, jag är där för att jag bryr mig": Relationsskapandets roll i socialt arbete och dess förutsättningar enligt professionella2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine the definition and meaning of a relationship-based social work, and what conditions are required for the professional to manage such. Based on seven qualitative interviews with professional social workers who work with children and adolescents, a thematic analysis was conducted based on the theoretical frameworks of Symbolic Interactionism and the organisational theories of Human Service Organisations and Street-Level Bureaucracy. The main results confirm the importance of the relationship between the client and the professional according to the respondents. Role clarity and empathy through self-awareness were seen as important qualities of the professional to maintain a good relationship with the child, for whom this might lead to a sense of security through the relationship continuity. Mentioned conditions that facilitated the possibility of relationship based client work were mostly organisational variables such as time and discretion. These were variables that varied depending on the organisation that the professionals worked within, leading to a comparative discussion between the organisational conditions of social services and schools. Another theme identified was experience which seemed to matter as a personal skill. These conditions affect the professional’s ability to create and maintain relationships with the children.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 2024
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf