Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 488
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Adamsson, Emelie
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Nilsson, Emma
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  ”Storyn” och ”Cocktailpartyt”: En kvalitativ jämförelse av Max och Saltå Kvarns miljö- och hållbarhetskommunikation2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SYFTE: Uppsatsens syfte är att undersöka drivkrafterna bakom företags miljö- och hållbarhetskommunikation. Vi vill även visa på betydelsen av trovärdighetsfrågan i relation till kommersiella intressen och hur den påverkar kommunikationen. Studien fokuseras till Max och Saltå Kvarns avsändarperspektiv med avsikt att jämföra och kontrastera hur företagen kommunicerar sina miljöidentiteter.TEORETISK RAM: Den teoretiska ramen bygger på CSR, Miljöidentitet och Miljö- och hållbarhetskommunikation med begreppen trovärdighet, transparens och tonalitet. METOD: Jämförande fallstudie och halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner på företagen. SLUTSATSER: Max och Saltå Kvarns olika utgångslägen är den största bidragande orsaken till skillnaderna mellan företagens miljö- och hållbarhetskommunikation och påverkar både drivkrafterna samt miljöidentiteternas utformning. Max som miljöanpassad snabbmatsaktör och Saltå Kvarn som drivs av ekologisk och biodynamisk framställning uttalar visionära miljö- och hållbarhetsmål. Båda företagen strävar efter dialogorienterad miljö- och hållbarhetskommunikation och undviker marknadsföring i form av köpt medialt utrymme. Istället används informella kanaler i olika utsträckning. Saltå Kvarn möter sina intressenter genom sociala medier som ett ”cocktailparty” medan Max främst vill berätta sin ”story” i restaurangerna och i anslutning till politiska sammanhang. Gemensamt för både Max och Saltå Kvarn är att deras miljö- och hållbarhetskommunikation kan ses som legitimitetsåtgärder som möjliggör företagens expansionsfaser.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 2.
  af Ugglas Åberg, Rebecca
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Åkesdotter, Sofia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Twitter som källa?: En totalundersökning av synliga källor i nyhetsartiklar under revolutionen i Egypten 20112011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Undersökningen syftar till att med kvantitativ innehållsanalys besvara frågeställningarna: Vilka synliga källor förkommer i den svenska nyhetsrapporteringen? Hur ser fördelningen mellan de undersökta källorna ut? I vilken utsträckning används sociala medier som källa?

  Uppsatsen bygger på en explorativ totalundersökning av samtliga källor förekommande under den svenska nyhetsrapporteringen om revolutionen i Egypten under perioden 2011-01-26 – 2011-02-12. Materialet består av nyhetsartiklar från Sveriges sex största nyhetstidningar (Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan).

  Teoretiska utgångspunkter är teoribildningar runt journalistikens roll i samhället, demokrati och källteori.

  Resultaten visar på att Twitter och de sociala medierna har slagit igenom som kanal för nyhetskällor i Sverige och i än större utsträckning används dessa kanaler som omvärldsbevakningsverktyg av journalister. De undersökta nyhetstidningarna har sammanslaget använt Twitter som primärkälla vid tolv tillfällen.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Agné, Ellen
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Mediebilden av Sture Bergwall och Thomas Quick2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka mediebilden av Sture Bergwall i svensktryckt press och hur eller om mediebilden förändrats mellan 90-talet och idag. De frågorsom ligger till grund för undersökningen är vilka huvudkällor som använts, om det finnsnågra särskilda ord som är signifikanta i beskrivningar av Bergwall samt hur andraaktörer i hans omgivning beskrivs. De metoder jag använder för att söka svar är dels enkvantitativ analys för att få statistik om vilka källor som används. Dels en diskursanalys,där jag har blandat Roger Fowlers och Teun A van Dijks teorier för att bäst kunnaapplicera metoden på mitt material.De sex artiklar som är undersökta genom diskursanalys är hämtade från DagensNyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet. De artiklar som är föremål fören mindre kvantitativ analys är hämtade från samma tidningar, från perioderna 1998-01-01 till 1999-12-31 samt 2009-01-01 till 2010-01-31.De teorietiska ramarna för uppsatsen är både mer allmän teori om det journalistiskauppdraget och mer specifik teori om brott i medier samt moralpanik.Resultatet visade att det finns stora skillnader i hur Bergwall framställs under de bådatidsperioderna. Under 90-talet framställdes han som en brutal seriemördare medan hanidag ofta tillskrivs en offerroll, trots att han fortfarande är dömd för 7 mord.Auktoriteterna som figurerar i artiklarna om Bergwall har också fått ett nyttframställningssätt. En vanlig beskrivning är att de är karriärlystna individer somutnyttjat Bergwall för att nå toppen. Under 90-talet var det dessa personer somlevererade sanningen i artiklar om Bergwall, medan det idag är Sture Bergwall självsom får redogöra för vad som är sanning eller ej.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Aguiar, Laura
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  The Unfinished Past and The Walls: Forming the Cultural Memory of the Northern Irish Conflict Through Murals.2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study examines how media form the cultural memory of wars. Since the 1980s,research on media and memory has considerably increased but it has mostly focused onnews reports and photographs and on the two World Wars and American-led conflicts, suchas Vietnam and Iraq. Therefore, this study looks at a more alternative medium: thecommunity murals painted during the conflict in Northern Ireland and it takes as a casestudy the murals of the Catholic district of the Bogside, in Derry. It is examined how thesemurals have formed the cultural memory of the Troubles since the beginning of the 1990speace process. It is investigated what discourses of memory have been spun in the murals;who the villains, victims and heroes are; which events are being remembered; and if theypresent a non-partisan view of the conflict. Moreover, it is also uncovered the practises ofdiscourse, that is the producers’ identity and aspirations, their media use and the influenceof the context in the production of memory. To address such questions this study draws ona combination of critical discourse analysis and ethnography to examine the 12 photographsof the murals together with the field observation and the interview carried out with KevinHasson, one of the three Bogside muralists. The findings reveal twelve discourses ofmemory, the influence of the peace process and the audience in all stages of theproduction, the partisan view of the conflict as well as absences such as the role of the IRAand the media. Cultural memory of wars, thus, is highly selective and excluding and it blendswith the producers’ and the audience’s personal memory. The results bring a new casestudy with important insights to the discussions on media and remembrance as well as theyadd a media analysis of the murals for the studies on the Northern Irish conflict.

 • 5.
  Aksoy, Seda
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Turken – Europas ”Den Andre”: En kritisk diskursanalys om den svenska medierapporteringen om debatten kring Turkiet och EU2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar den svenska medierapporteringen kring Turkiet och EU. Syftet var att undersöka om det fanns några imperialistiska och- eller kolonialistiska tankestrukturer i artiklarna kring Turkiets EU-anslutning i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Frågeställningen ämnade till att undersöka två frågor. Den första frågan syftade till att redogöra för hur rapporteringen kring Turkiet och EU sett ut i DN och SvD från och med 1999-då Turkiet officiellt accepterades som kandidatland till EU–fram till 2008. Den andra frågan syftade till att undersöka och belysa om det fanns drag av imperialistiska och- eller orientaliska tankemönster i dessa artiklar. Materialet till undersökningen består av tio artiklar av olika slag, fem stycken från Dagens Nyheter och fem stycken från Svenska Dagbladet, vilka hittades i mediearkivet.se. Teorin som användes i undersökningen är Edward Said's teori om Orientalism. Orientalism redogör för hur framställningarna ”Orienten” i bland annat Europeiska romaner och reseskildringar bidrog till att upprätta en dikotomi mellan européerna och ”de Andra”. Denna dikotomi var central för skapandet av den europeiska kulturen och för att hålla kvar och utveckla makten över Orienten. Kunskapen om Orienten är således långt ifrån objektiv eftersom den producerades av Västerlandet, som ett sätt att förhålla sig till- och kontrollera Orienten. Orientalism ifrågasätter objektiviteten och oskulden inom den västerländska forskningen. I studien har jag även använt mig av Richard Dyer's teori om ”den vita normen” där han menar att ”ras” är något man endast applicerar på icke-vita människor, och beskriver samt diskuterar den vita normens egenskaper. Metoden som tillämpades för att analysera artiklarna var kritisk diskursanalys. Kritisk diskursanalys används för textstudier som syftar till att undersöka texten som en social handling och inte enbart se på dem som informationsbärare. Metoden kam användas till att utforska dolda tankemönster eller ideologier bakom texternas utformning. Jag använde mig av Peter Berglez analysverktyg tematisk struktur, schematisk struktur, frånvarande information och närvarande implikationer, lexikal stil samt politisk/historiska kontextualiseringar. Resultatet av min analys påvisade att det- i de undersökta artiklarna- fanns drag av orientaliska och imperialistiska tankestrukturer i diskursen kring Turkiet och den EU. Turkiet tillskrevs två olika roller som bär typiska mönster för ett imperialistiskt och orientaliskt tankemönster. Antingen så beskrevs Turkiet som den ”underlägsna” Orientalen som ständigt försöker efterlikna europén, genom EU, för kontroll över Turkiet och chansen att påverka resten av mellanöstern, genom Turkiet som ett verktyg, eller som den historiskt rotade västerländska tanken om ”turkfaran”, som ständigt utgör ett hot för Europa.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Turken - Europas "Den Andre"
 • 6.
  Alcaide Sandoval, Marialy
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Det finns inte lyckliga horor: En kritisk diskursanalys om den prostituerade kvinnan i den svenska dagspressen2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfet med uppsatsen är att undersöka hur prostitutionen framställs i den svenska dagspressen. De frågeställningar som undersökningen besvarar är följande; Hur framställs de prostituerade kvinnorna i den svenska dagspressen? Hur ofta får sexsäljarna komma till tals när nyhetsartikeln handlar om just dem? Finns det implicit budskap mellan ramarna? Går det att avläsa journalisternas egna värderingar i artiklarna? Hur förhåller sig reportrarna till den journalistiska etiken och huruvida följs den när man skriver om prostitution?

  De teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för undersökningen består av ”stereotyper”, ”journalistisk makt”, ”klass, kön och etnicitet” samt ”representation och journalistiks etik”.

  Uppsatsens resultat har uppnåtts genom det empiriska materialet som består av sju artiklar tagna ur sex olika tidningar. Den metoden som har använts för genomförandet av analysen är kritisk diskursanalys. Den valdes på grund av den kan upptäcka om det föreligger implicita maktrelationer i texterna samt erbjuder möjligheten att se hur diskursen ser ut i förhållande till det sociala sammanhanget.

  Resultaten visar att dagspressens framställning av den prostituerade stämmer med den stereotypa bilden av henne. Vidare visade analyserna att hon sällan kommer till tals, och att de enstaka gångerna hon tillåts ordet förekommer hon i form av säljande sexsäljare och inte som ämnets sakkunnig. Det som generellt tedde sig implicit i texterna var att prostitutionen fortfarande betraktas som ett hot mot den sociala ordningen. Gemensamt för journalisternas egna värderingar är att de gestaltat myndigheterna som experterna och de prostituerade som de okunniga utan rätt att bedöma händelserna. Detta kan tolkas som att skribenterna, i egenskap av samhällsmedlemmar, är involverade i den stigmatiserande synen på den prostituerade kvinnan. Detta då de varken ställt sig kritiska mot diskursen eller ifrågasatt den. Generellt bröt skribenterna mot den journalistiska etiken när det gäller att; låta alla blandade parter komma till tals, inte tala om aktörernas ursprung när detta inte har någon relevans för sammanhanget, inte stereotypera samt att vara kritisk mot nyhetskällorna.

   

 • 7. Allan, Stuart
  et al.
  Andén-Papadopoulos, Kari
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  "Come on, let us shoot!": WikiLeaks and the Cultures of Militarization2010Ingår i: Topia: Canadian Journal of Cultural Studies, ISSN 1916-0194, nr 23-24Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper explores the controversy generated by the nonprofit WikiLeakswebsite’s posting of a video documenting the shooting of a group of civilians by U.S.forces situated in a helicopter gunship hovering over a Baghdad neighbourhood.Sparking press attention around the world, the brutal rawness of the black andwhite footage—compounded by the harrowing exchanges between the air crewrecorded on the audio track—proved acutely unsettling to viewers otherwisehabituated to routine (effectively sanitized) renderings of the horrors of a warzone.This paper considers the video as an instance where the cultural normalization ofmilitarization was disrupted in ideological terms, thereby threatening to unravelofficially-sanctioned relations of communicative power.

 • 8.
  Allern, Sigurd
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Context, news values and relationships with sources: Three factors determening professional practices and media reporting on European matters2007Ingår i: Reporting and managing European news: Final report of the project `Adecuate information managment in Europe 2004-2007. / [ed] Research Consortium, AMI, Germany: Verlag fur Wissenschaft und Kultur , 2007Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 9.
  Allern, Sigurd
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  EU-journalistikk med nasjonale briller2009Ingår i: Dekke verden! Laerebok i utrikesjournalistikk / [ed] Elisabeth Eide, Norway: IJ-forlag , 2009, 1Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 10.
  Allern, Sigurd
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier. Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Fjernsynsvalgkampen: program, deltakere og maktkamp 1961-20092011Bok (Refereegranskat)
 • 11.
  Allern, Sigurd
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  From party agitators to independent pundits: The changed historical roles of newspaper and television journalists in Norwegian election campaigns2010Ingår i: Northern Lights: Film and Media Studies Yearbook, ISSN 1601-829X, Vol. 8, nr 1, s. 49-67Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 12.
  Allern, Sigurd
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  From party press to independent observers?: An analysis of election campaign coverage prior to the general elections of 1981 and 2005 in two Norwegian newspapers2007Ingår i: Nordicom Review, ISSN 1403-1108, E-ISSN 2001-5119, ISSN 1403-1108, Vol. 28Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 13.
  Allern, Sigurd
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Journalistikken og livet etter døden2011Ingår i: Journalistroll: Bakgrund till - och debatt om - journalistrollens förändring: debatten våren 2011, nyskrivna bidrag samt utdrag ur Sim(o)-texter, Stockholm: Stiftelsen Institutet för mediestudier (sim(o)) , 2011, s. 115-126Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 14.
  Allern, Sigurd
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  The case of Norway2007Ingår i: Understanding the logic of EU reporting from Brussels: Analysis of interviews with EU correspondents ans spokespersons / [ed] Research Consortium, AIM, Germany: Project Verlag fur Wissenschaft und Kultur , 2007Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 15.
  Allern, Sigurd
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  The construction of Europe in communication and media research2009Ingår i: Nordic Media: Concepts and current issues / [ed] Vartanova Elena, Pavlikova Marina, Moscow university: Moscow University Press , 2009, 1Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 16.
  Allern, Sigurd
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  This is the issue: Framing contests, public relations and media coverage2008Ingår i: Communicating politics: Political communication in the Nordic countries / [ed] Strömbäck Jester, Orsten Mark, Aalberg Toril, Sweden: Nordicom , 2008, 1Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 17.
  Allern, Sigurd
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Blach-Ørsten, Mark
  Roskilde University, Denmark.
  The news media as a political institution: A Scandinavian perspective2011Ingår i: Journalism Studies, ISSN 1461-670X, E-ISSN 1469-9699, Vol. 12, nr 1, s. 92-105Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  On the basis of Scandinavian journalism research this article discusses the changing political roles of news organizations and journalists after the fall of the party press and the dissolution of broadcasting as a state-controlled monopoly. Given these institutional changes, we ask the following: what new roles, if any, are news organizations and journalists playing in the political system? What are the characteristics of these new roles, and how do news organizations use their newfound political power? We address these questions in the context of an institutional approach to the news coupled with Hallin and Mancini's analysis of media systems.

 • 18.
  Almqvist, Richard
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Olin, Tove
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Stockholm - The Capital of Scandinavia: Ett budskap, många avsändare2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen har som syfte att undersöka hur arbetet med varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia ser ut samt kartlägga och redogöra för de strategier och beslut som motiverar de drivande aktörerna Stockholm Business Region och Stockholm Visitors Boards arbete. Frågeställningarna vi har utgått ifrån är:

  •    Hur motiverar Stockholm Visitors Board och Stockholm Business Region utformandet av varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia?

  •    Mot vilka målgrupper riktar man varumärkeskommunikationen och skiljer sig i sådant fall kommunikationen åt mellan dessa?

  •    Mäter Stockholm Visitors Board och Stockholm Business Region effekterna av varumärkesarbetet hos de olika målgrupperna och hur går detta i sådant fall till?

  Detta arbete rör sig inom ramarna för de tre olika forskningsområdena: organisationskommunikation, branding och destinationsmarknadsföring och teorin som vi har använt oss av är kopplad till de olika områdena, som ofta överlappar varandra. Vår empiri består bland annat av de svar som framkommit av semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Informanterna är strategiskt utvalda personer med stor inblick och medverkan i arbetet med varumärket. Utöver dessa intervjuer har vi även tagit del av material som exempelvis består av mätningsresultat, utbildningsmaterial samt organisationens verksamhetsplan och projektkatalog. Utifrån detta material har vi sammanställt information och analyserat denna utifrån frågeställningarna samt kopplat detta till relevant teori.

  Genom denna studie har vi urskiljt målgrupper, av intern respektive extern karaktär. Vi har identifierat flertalet av de målgrupper man riktar varumärkeskommunikationen mot som interna resurser och möjliga ambassadörer för varumärket. Dessa spelar därför en viktig roll i att kommunicera varumärkets budskap till externa målgrupper. Detta innebär en komplexitet då man vill kommunicera ett enhetligt budskap med många avsändare. För att kunna attrahera de olika externa målgrupperna genom ett och samma varumärke har man valt att skapa en flexibel budskapsplattform som innefattar många specifika kärnvärden. Organisationens ägarstruktur och finansiering innebär att man både har en politisk och en kommersiell marknad att ta hänsyn till och därmed krav på både legitimitet och effektivitet.

  De effektmätningar på varumärkesarbetet som har gjorts fokuserar främst på att undersöka igenkänningsnivå och attityd gentemot varumärket hos de interna målgrupperna.

 • 19.
  Amelander, Nathalie
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Quist, Moa
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Are you smart enough to be stupid?: En receptions- och innehållsanalys av Diesels reklamkampanj BE STUPID2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Reklam försöker fånga intresset hos likgiltiga och stressade mottagare. Den försöker få oss att stanna till, men vill även bli ihågkommen efter att vi har lämnat den. I den här c-uppsatsen Are you smart enough to be stupid? är syftet att få ökad förståelse för hur Diesels - ett modeföretags - image framställs i dessa annonser. Vi besvarar frågor om vilket budskap annonserna förmedlar till dess mottagare och hur orden smart och stupid tolkas. Vårt material är ett urval på fyra annonser av kampanjens totalt 40 annonser samt fyra personer ur Diesels målgrupp – i detta fall mellan 20 och 25 år. Diesel säljer kläder och accessoarer och anses som ett väletablerat företag. För sådana företag räcker det ofta med att placera sin logotyp i annonsen tillsammans med en illustration för att nå sin målgrupp. Vi har i uppsatsen även använt oss av teorier om företags märkesbild, varumärkesbyggande, varumärkesidentitet, livsstil och kampanjer. I besvarandet av våra frågeställningar har vi använt oss av metoderna semiotik och retorik kombinerade i vår egen modell Retorsemiomodellen samt kvalitativa intervjuer och receptionsanalys. Efter att ha gjort analyser utifrån dessa metoder kom vi fram till att respondenterna överlag var mycket överrens i sin tolkning av annonserna. Utifrån vår modell ser vi att annonserna kan tolkas på ett sätt som får mottagare att reagera, dock inte särskilt kraftigt. På många frågor uttrycker våra respondenter en osäkerhet i förståelsen av annonserna. Men en sak är säker; samtliga vill vara stupid efter att ha tagit del av de fyra annonserna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 20.
  Ander, Karin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK). Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier.
  Den buttra norrlänningen och den tveksamma superstjärnan: - en studie av hur Dagens Nyheter gestaltat två längdskidåkare ur ett genusperspektiv2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida två svenska längdskidåkare, Charlotte Kalla och Marcus Hellner, får samma sportjournalistiska behandling i tidningen Dagens Nyheter. Bakgrunden till undersökningen grundar sig i befintlig teori om genusvetenskap och sportjournalistik som säger att kvinnliga idrottare till vardags särbehandlas i journalistiken på i huvudsak tre sätt: de sexualiseras, de infantiliseras och deras idrottsliga prestationer trivialiseras. För att undersöka om dessa begrepp är dagsaktuella i svensk sportjournalistik har jag analyserat alla de artiklar som publicerats i Dagens Nyheter om Charlotte Kalla och Marcus Hellner mellan åren 2006 och 2012 utifrån en kritisk diskursanalys med två ansatser: en kvantitativ och en kvalitativ. Eftersom Charlotte Kalla och Marcus Hellner tävlar i samma sport vid samma tidpunkt och med liknande resultat är genusaspekterna i studien lätta att belysa. Ur karriärsynpunkt är det enda som egentligen skiljer dem åt deras kön. För att dessutom få en djupare inblick i om sportjournalistiken förändras beroende på vilken typ av situation som skildras har jag studerat särbehandlingens förekomst i tre olika sportjournalistiska diskurser: framgångar, förväntningar och motgångar. Studiens resultat visar bland annat på en obefintlig sexualisering av de båda åkarna. Infantilisering och trivialisering finns dock närvarande, men huvudsakligen i annan form än vad tidigare forskning beskrivit. Skillnaderna i beskrivningen av de båda och deras prestation utgörs framförallt av att Kallas person och även hennes karaktärsdrag är beroende av diskursen medan Hellner förblir densamma, oavsett framgång, förväntning eller motgång.

  Nyckelord: Sportjournalistik, Genus, Särbehandling, Längdskidåkning, Diskursanalys 

 • 21.
  Anderberg Ohlsson, Cecilia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Den enes död den andres bröd: C-uppsats om nekrologer2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En nekrolog är en kortare minnesteckning över en nyligen avliden person. Precis som att biografier ofta säljer bra drar nekrologer läsare, och för många dagstidningar har de ett högt läsvärde. Den som producerar en text gör det i ett sammanhang med en viss inramning och utifrån ett visst perspektiv. Att framställa världen i språklig form är en aktiv handling, ett sätt att ta ställning och att göra semantiska val. Den här uppsatsen har med utgångspunkt i det undersökt varför anglosaxiska och svenska nekrologer ser ut som de gör och vad de fyller för syfte. Syftet med uppsatsen har varit att lyfta upp de omedvetna sociokulturella processerna på medvetandeplanet för att utifrån dem utföra en teoretisk analys. Uppsatsarbetet har baserats på Faircloughs kritiska diskursanalys och Baumans teorier om hur medvetenheten om dödligheten utgör drivkraften för skapandet av all kultur.

  Studien visar att nekrologen fungerar som en slags minnesrit som skiljer den kroppsliga döden från den sociala dödens och ger den sociala döden slutgiltighetens status. Minnesriten fungerar som ett stöd åt människans önskan om odödlighet, och blir en adress för försöken att uppfylla den. Men odödligheten kan beviljas i större eller mindre mängd och hur mycket beror på de dödas innehav av värden med dominans som samhället antingen vill trygga eller behålla kontrollen över. Samhällets sociala skiktning har sin motsvarighet i innehållsliga strukturer i mediernas utbud och följaktligen kan man dra slutsatsen att även nekrologen representerar maktstrukturen i samhället. Det finns lingvistiska skillnader mellan anglosaxiska och svenska nekrologer men de underliggande samhällsideologierna bakom dem är samma. 

 • 22.
  Andersson, Geska
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Brecevic, Robert
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Morrison, A
  Skjulstad, S
  Disquiet in the Plasma2009Ingår i: Digital Creativity, ISSN 1462-6268, E-ISSN 1744-3806, Vol. 20, nr 1&2, s. 3-20Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 23.
  Andersson, Geska
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Brecevic, Robert
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Thunell, Helena
  Performing pictures2008Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 24.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Österberg, Malin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  (Media) Made in China: En komparativ studie om regimkritik och regimsupport i kinesiska Internetbaserade nyhetstidningar2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kina har de senaste åren genomgått en omfattande utveckling på det informationstekniska området och den ekonomiska tillväxten i landet har ökat explosionsartat. Medieklimatet och den kinesiska statens kontroll över Internet genomgår i och med det här stora förändringar. Trots att Internet skapar en till synes större frihet och ger nya möjligheter, använder den kinesiska staten Internet för att ytterligare öka sin kontroll över informationsflödet i landet. Genom cyberattacker från kinesiska IP-adresser mot Internetjätten Google i början av 2010 lyftes Kinas Internetpolitik fram även i internationella medier, inklusive svenska. Genom att undersöka engelskspråkiga kinesiska nyhetsartiklar i dagstidningar på Internet, om Google och Internetcensuren i Kina, ämnade vi granska hur regimsupport respektive regimkritik yttrar sig i två kinesiska nyhetstidningar. Våra frågeställningar innefattade också; hur statens ståndpunkt i Google- och censurfrågan märks i nyhetsartiklarna? Om rapporteringen skiljer sig mellan den privatiserade, politiskt obundna dagstidningen South China Morning Post (SCMP) från Hongkong och statens egen nyhetstidning People’s Daily (PD) på fastlandet? Och i sådana fall hur? Vi ämnade bemöta dessa frågor utifrån tre teoretiska element: ett ekonomiskt perspektiv; ett politiskt/demokratiskt; samt ett tekniskt/praktiskt. Dessa behandlar hur den kinesiska staten utövar och bibehåller sin kontroll över nyhetsflödet på Internet. Genom en kritisk diskursanalys och Faircloughs tredimensionella modell studerade vi artiklarna utifrån tre nivåer: text, diskursiv praktik och social praktik. Fokus ligger på den första nivån, texten, och den studerade vi grundligt genom en kritisk lingvistisk analys. Vår undersökning visade att uttalad regimkritik inte förekommer i vare sig PD eller i SCMP. Den skillnad som vi fann mellan tidningarna handlar främst om vem som uttalar sig i artiklarna, samt att det i PD förekommer en närvarande skribent som värderar och kommenterar uppgifterna som framkommer i artikeln. I PD får representanter för Google sällan komma till tals medan detta förekommer i SCMP, men ansvaret för vad de säger läggs på källan och inte på skribenten. SCMP tar alltså inte ställning i frågan, medan PD starkt visar upp kommunistpartiets profil. Från vårt resultat kan vi dra slutsatsen att den kinesiska staten fortfarande influerar nyhetsinnehållet på olika sätt, bland annat genom den självcensur som tidningarna utövar. Vi upplever detta genom att SCMP inte ställer sig kritisk mot staten trots att det är ett privatägt och politiskt oberoende företag. Ur ett större perspektiv visar resultatet att medieklimatet i Kina inte är entydigt, utan det finns vissa geografiska skillnader till exempel mellan det kinesiska fastlandet och Hongkong.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Andersson, Matilda
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Hallén, Sofie
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Borta bra men hemma bäst: En kvalitativ studie av hur det globala påverkar det kulturella i Elle Decorations hemma hos-reportage2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte/problemställningar: Att med en kvalitativ undersökning studera om det tydligt via text och bild går att urskilja några globala och kulturella influenser i utvalda reportage från magasinet Elle Decoration, från fem olika länder. Vi studerar även skiljelinjerna mellan vad som är privat och vad som är offentligt genom framställningen av hemmet och dess inredning.

  Teori: Birgit Öbergs kulturperspektiv, John Tomlinsons globaliseringsperspektiv, Anja Hirdman, Madeleine Kleberg och Kristina Widestedts teorier kring intimiseringen av journalistiken och Jürgen Habermas offentlighetsteori.

  Metod: Semiotisk bildanalys och textuell diskursanalys.

  Resultat och slutsats: Via undersökningen har vi kommit fram till att det globala kan ses som ett nytt ideal inom heminredning där en gemensam underliggande mall ligger till grund för hemmens utformning och framställning. Personvalet för hemma hos-reportaget påverkar uppfattningen av reportaget genom att det endast blir en form av elit som porträtteras. Detta i sin tur bidrar till att upprätthålla magasinets profilering som ett exklusivt heminredningsmagasin. Någon tydlig skiljelinje mellan vad som anses vara privat eller offentligt syns inte mellan de olika ländernas utgåvor. Det går genom framställningen av alla de utvalda hemma hos-reportagen att via text och bild se hur globaliseringen verkar på mikronivå. Framställningen av hemmet har kommit att bli en plats för representation, mer än en privat sfär.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Andersson, Yvonne
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Mellan lag och moral: Civil olydnad och militanta veganer i fyra svenska dagstidningar åren omkring millennieskiftet2009Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The main purpose of the dissertation is to describe how four Swedish newspapers construct ethical standpoints and what norms they prescribe. This is done through a characterization of the civil disobedience discourse, in particular the discourse about animal rights activism and militant vegans, around the turn of the millennium (1990-2004). Questions asked are how Swedish newspapers construct civil disobedience, what disobedience is supported and what is condemned, and if the newspapers recognize the complexity of ethical dilemmas and facilitate well-reasoned ethical standpoints. The material studied is gathered from Stockholm-based newspapers: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet and Expressen. In total 1115 texts. The methods used are a combination of quantitative and qualitative content analysis, where the qualitative analysis is based on rhetorical analysis and narratology.

  The results show that there are mainly two overarching discourses. One supporting discourse, which is predominant in the representation of campaigns justified by economical issues, human rights, peace/anti-war movement and individual rights. One criminalising or demonising discourse, which is predominant in the constructions of militant vegans, the environmental movement and a campaign justified by democratic reasons in Sweden.

  In sum, the constructions are characterized by strong polarization, formalisation, ambivalence and a double standard of morality, which risk to circumscribe the understanding of moral dilemmas. The consequence is journalistic constructions where the ends justify the means when the end is a political correct, not defiant norm, or when the end is non political. The dissertation also argues that the concepts, specific words, journalists apply in their representation of social reality risk to set the limits for media representations, as well as for the public's understanding, of the social reality and moral dilemmas.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Mellan lag och moral
 • 27.
  Andersson, Yvonne
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Queer Media?2003Ingår i: Media Research in Progress: JMK Conferance Contributions 2002: Stockholm Media Studies vol 1 2003 / [ed] Eva Kingsepp, Stockholm: JMK , 2003, 1, s. 27-41Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Queer theory is a rather new branch of study, as it has only been named as an area since about 1991. But in Sweden it has also been rather influential, both in the scientific field and outside it; in the media, exemplified by the television serial Queer as folks, and in the political discourse. Nowadays politicians not only describes themselves as ‘feminists’ but also as ‘pro queerness’.  Maybe queer is on its way to become a widely disseminated and even trendy term? But, when looking at the scientific field in Sweden, one recognise that the influents from queer theory is only visible in film- and theatre studies and, of course, in the area of gender studies. In media studies, on the other hand, queer and queer theory is still rather unknown. Therefor, what this paper is aiming to is, first, to investigate queer theory and, second, to estimate what the concept and the theory can do for media studies. The question is why it has been so widely adopted and why it might be important to consider it? And what, if something, might media studies, on the other hand, bring to queer theory?

 • 28.
  Andersson, Yvonne
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Lundberg, Dan
  Dokusåpor - en verklighet för sig?2001Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten undersöker några av de första dokusåporna som sändes på svensk television i början av 2000-talet: Expedition Robinson, Baren, Villa Medusa, Big Brother. Särskilt iakttas etiskt tveksamma inslag, vilka i mediedebatten påståtts prägla programmen, såsom förekomsten av mobbning och intrång i privatlivet.

 • 29.
  Andréasson, Sara
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Tom Ford vet att sex säljer: En semiotisk analys av Tom Fords SS kampanj för män 20082011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Avsikten med denna uppsats har varit att undersöka hur kvinnor porträtteras i reklam som har män som primär målgrupp. Mitt syfte med studien har varit att undersöka hur genus, stereotyper samt sexism gestaltas i Tom Fords reklamannonser för herrkläder från 2008. Jag har undersökt detta genom att utföra en semiotisk analys av de fem reklambilder som ingår i Tom Fords reklamkampanj. För att besvara mitt syfte har jag använt mig av feministisk teori.

   

  Mina frågeställningar var följande:

  • Hur framställs kvinnan respektive mannen i Tom Fords reklamkampanj?
  • Hur utnyttjar reklamkampanjen pornografi och stereotyper för att väcka uppmärksamhet?

   

   

  Resultaten visade att det finns en tydlig skillnad mellan mäns och kvinnors framställning i reklam som inriktar sig till en manlig publik. Skillnaden mellan könen grundar sig i att kvinnan framställs som ett dekorativt element genom sin avsaknad av kläder vid mannens sida. Samtidigt som männens maktperspektiv förstärks genom klädsel och posering. Kvinnan porträtteras genom den manliga pornografiska fantasin, hon är bara ett sexuellt objekt som porträtteras för att smickra den manliga åskådaren. Annonsören har använt sig av medveten sexism i reklamkampanjen eftersom att kvinnans nakna kropp konnoterar sex utan att annonsören behöver visa någon sexuell handling. Kvinnan i kampanjen framställs enligt det typiska samhällsidealet vilket innebär en framställning som knyter an till hemmet och sexuell objektifiering. Männen i kampanjen porträtteras enligt ett typiskt ideal de är unga, stiliga, snygga, perfekta och sexuellt förförande. Det som kan betraktas som avvikande i den typiska framställningen är att en manlig fåfänga är framträdande, männen är feminiserade och androgyna i sitt utseende.

 • 30.
  Andén-Papadopoulos, Kari
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Body Horror on the Internet: US soldiers recording the war in Iraq and Afghanistan2009Ingår i: Media Culture and Society, ISSN 0163-4437, E-ISSN 1460-3675, Vol. 31, s. 921-938Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 31.
  Andén-Papadopoulos, Kari
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Eqnuete: Image Wars2011Ingår i: Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur, ISSN 1891-5752, E-ISSN 1891-5760, Vol. 2, nr 2, s. 91-93Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 32.
  Andén-Papadopoulos, Kari
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Kameran i krig: den fotografiska iscensättningen av Vietnamkriget i svensk press2000Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The doctoral thesis deals with the problems of (news) photographic representation in general, and is based on an empirical study ofVietnam War photography in four major Swedish daily newspapers. A more specific aim of the thesis is to investigate and ideologically evaluate the representational strategies of the press photographs. A central argument is that news pictures must be understood in terms of the specific cultural context constituted by the Western pictorial tradition, both classical and popular. The news media operate within the culture and make use of common motifs, symbols and rhetorical devices to convey their messages. Studies have shown that journalistic texts often hark back to literary traditions, oral storytelling, sagas and myths. Likewise, press photography is permeated by iconographie conventions from the Western arthistorical and pictorial tradition. In order to understand how and what the pictures signify, you must read them in light of this tradition.

  The thesis takes its starting points in various theories of representation; in photo theory, art theory, visual rhetoric and in mass communication theory, particularly the part that deals with news production. Following a poststructuralistic line of argument, 1 take it that photographs convey information not about any objective reality, but about the beliefe and ideas particular to the culture in which they operate. News photographs can be conceptualized as projections, as ”involuntary confessions” of their culture’s deeper preoccupations. This study shows that both the form and content of the news photographs from the Vietnam War reflect historical and contemporary, fictitious and documentary depictions of war. They trigger the same cultural myths found in popular movies, novels and picture genres, including classical Western painting - which confirms the present assumption that news photography must be understood as a cultural product. An ethnocentric as well as patriarchal perspective is prominent in the Swedish new- - spapers’ Vietnam photographs. They position the capitalist West as the masculine, modern and civilized ’ ”Absolute”, against which the Vietnamese are contrasted as a feminized, primitive, communist ”Other”. The press photographs are permeated by a Judeo-Christian iconography. They convey a modern version of the Passion, with the Pietà and the mourning Madonna as recurrent themes. The American soldiers are transformed into Christian martyrs, and the fleeing South Vietnamese population is staged as a timeless vision of the Old Testament Exodus. By referring to the Christian tradition, the photographs give the suffering and killing a higher purpose. Belief in the resurrection - the ultimate triumph owing to the sacrifice — acts as a comforting filter over the scenes of wounded American soldiers and crying South Vietnamese women.

  My study does not support the popular assumption that the photographic staging of the Vietnam War turned public opinion against the war in any direct way. The negative picture of the war conveyed in press photographs from 1968, which became increasingly negative beginning in 1972, can largely be seen as a result of the mounting Swedish and international resistance to the war. Even though the Swedish press (and other mass media) mirrored changes in the actual course of the war to a certain extent - and through its brutal descriptions of violence certainly contributed to strengthening anti-war opinion — it still appears as if its picture policy responded to, as opposed to preceded, public opinion. Whereas it is difficult to find evidence that news pictures have any direct and decisive effects on the formation of political opinion, it can be argued that they have long-term repercussions for more general cultural conceptions - that they are both symptoms and agents of a process of cultural reproduction. What my study has shown in particular is that even liberal democratic Western media seem to function as propaganda machines of some sort, in the sense that press photographs confirm and reproduce deeply rooted cultural myths and values. It seems appropriate to say that the media — rather than revealing the world — project onto it ideologically colored pictures.

 • 33.
  Andén-Papadopoulos, Kari
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  US soldiers Imaging the Iraq War on YouTube2009Ingår i: Popular Communication, ISSN 1540-5702, Vol. 7, nr 1, s. 17-27Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 34.
  Andén-Papadopoulos, Kari
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Pantti, Mervi
  Amateur Images and Global News2011Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 35.
  Andén-Papadopoulos, Kari
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Pantti, Mervi
  Amateur Images and Global News Introduction2011Ingår i: Amateur Images and Global News / [ed] Kari Andén-Papadopoulos, Mervi Pantti, Bristol: Intellect Ltd., 2011, s. 9-20Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 36.
  Andén-Papadopoulos, Kari
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Pantti, Mervi
  Re-imagining crisis reporting: Professional ideology of journalists and citizen eyewitness images2013Ingår i: Journalism - Theory, Practice & Criticism, ISSN 1464-8849, E-ISSN 1741-3001, Vol. 14, nr 7, s. 960-977Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study, based on interviews with journalists representing major news organizations in Finland and Sweden, explores how the professional ideology of journalists is shaped by the international trend of citizen witnessing. Citizen-created photographs and videos that have become a routine feature of mainstream news coverage are approached as a potential force of change that transforms professional imaginaries of journalism vis-a-vis crisis events. From journalists' lines of thought three interpretative repertoires were identified: resistance, resignation and renewal. Our results hint at a rethinking of the professional norms and roles of journalists.

 • 37.
  Antonsson, John
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Kreativ icke-fiktion?: Stil, narrativ och källkritik2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är främst skriven för att söka finna bryggor mellan medie- och kommunikationsvetenskapen och den praktiska journalistiken. Att med ett praktiskt och ett vetenskapligt öga problematisera en journalistik form, detta för att med en liten droppe utveckla journalistiken.

  Det är en uppsats som försöker finna hur den journalistik som ibland kallas New Journalism förhåller sig till sanningen. Detta sker genom en studie av två klassiska New Journalism-texter av författare som är representerade i ”The New Journalism" av Tom Wolfe, samt två texter av två svenska artikelförfattare, en från 90-talet och en från 00-talet.

  De amerikanska texterna är hämtade från Esquire och skrivna av Gay Talese och Norman Mailer.

  Texterna som är svenska är också från början publicerade i en tidning för män, i det här fallet Café skrivna av Walter Repo i det ena fallet och Christer Berglund i det andra

  Det är framförallt en sökande uppsats och teoretisk uppsats med smått praktiskt normativa ambitioner.

 • 38.
  Aronsson Grentzelius, Emelie
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Terorism i Aftonbladet - nu och då2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats ämnade utföra fyra stycken fallstudier på fyra utvalda artiklar ur Aftonbladet vilka berör olika terroristdåd. Dessa bestod dels av två artiklar publicerade efter 2000, vilka behandlade bombningarna av World Trade Center i New York 2001 samt tågbombningarna i Madrid 2004. De andra två artiklarna publicerades under 70-talet, och rapporterade kring händelserna under flygplanskapningarna av PLO 1970 samt en kidnappningarna utförda av RAF 1977. Artiklarna studerades och jämfördes med hjälp av en kritisk diskursanalys med grund i Norman Faircloughs tredimensionella modell, med fokus på hur terrorism framställdes i dem. Detta utfördes med en grund i teorin om media frames, med en tyngdpunkt på amerikanska media frames så som den nya ”kriget mot terror ramen” och den äldre ”kalla kriget ramen”. Mer precist undersöktes det huruvida det kan ha skett en förändring av sättet som Aftonbladet rapporterade kring terrorism och, om så var fallet, hur denna förändring mer konkret syntes i artiklarna. Därtill undersöktes det hur pass amerikaniserade de olika artiklarna var, genom att se om det gick att knyta dem till specifika diskurser och nyhetsramar kopplade till terrorism. Ett visst fokus lades även på användandet av själva ordet terrorism, och vad sättet som ordet användes på kunde säga om artikeln i fråga. Resultaten av analysen indikerade att det fanns en viss skillnad mellan de nya och de gamla artiklarna, som huvudsakligen gestaltades genom en hårdare inställning mot terrorism i de nyare, med fokus på att aktivt bekämpa fenomenet. Därtill användes orden terrorism och terrorist betydligt oftare i de nyare jämfört med de äldre. Detta kopplades till teorin om ”kriget mot terror ramen”. En viss skillnad märktes dock mellan de två äldre artiklarna, vilka rörde PLO (en palestinsk organisation) och RAF (en kommunistisk organisation). Det rådde en betydligt hårdare inställning mot RAF, vilket spekulerades kunde kopplas antingen till den amerikanska ”kalla kriget ramen” eller en alternativ tysk nyhetsram. Validiteten av resultatet, hur intressant det än må vara, kan dock diskuteras med tanke på materialets ringa omfattning.

 • 39.
  Axelsson, Bodil
  et al.
  Linköpings universitet.
  Becker, Karin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Konst genom staden: (Art Through City Space)2010Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The overall aim of this project was to develop arts-based research involving, in various ways, urban space and its inhabitants. The project title — ‘art through city space’ — suggests movement and flow, as well as a perspective. Thus, the space of the city provided a conceptual framework for developing works that engaged with far larger issues than those conventionally associated with art in public space. The project participants were Johan Berglund, Jonas Dahlberg, Göran Dahlberg and Esther Shalev-Gerz, as well as researchers Bodil Axelsson and Karin Becker.  As initially formulated, ‘Art through City Space’ was to address issues concerning the place of art in contemporary urban space. The idea was that the work developed in the project would, in one way or another, be ‘public art’ even as it was expected to challenge and contest traditional views of the place of art in public space. Through the process and the artworks that were realised over the three-year period, the artistic research process led the project group into a range of other questions and practices central to contemporary urban life.

 • 40.
  Axelsson, Bodil
  et al.
  Linköping University.
  Becker, Karin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Mobilising participation in the work of art: Sound Machine by Esther Shalev-Gerz2011Ingår i: The Art of Engagement: Culture, collaboration, innovation / [ed] Elaine Lally, Ien Ang, Kay Anderson, Sydney: UWA Publishing , 2011, s. 181-196Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The chapter by Swedish writers Bodil Axelsson and Karin Becker analyses Sound Machine, a collaborative contemporary art project that was developed integrally with university activities in research and teaching.  This interface opened up the rare possibility of participant research into the work processes of a well-known European collaborative artist, Esther Shalev-Gerz. The researchers trace different modes of engagement with participating non-artist subjects - such as the women who provide 'cultural memory' of earlier forms of work and engagement with technology - as well as other forms of participation essential for Sound Machine's conceptual, technical and institutional development.

 • 41.
  Baghlani, Joseph
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Känd eller okänd: En kvantitativ studie av MQ:s Urban kampanjer2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För företag i det moderna samhället är nyckeln till framgångsrik marknadsföring en förmåga att kunna sälja in produkter, tjänster och budskap och att kunna göra det på ett sådant vis att de sticker ut ur mängden bland andra företag som syftar till att göra samma sak. Ett sätt att uppnå detta är genom att använda sig av kända människor för att lyfta fram det som marknadsförs. Åtskillig forskning har bedrivits kring denna marknadsföringsmetod. Detta arbete har undersökt hur och om användandet av kändisar påverkar ett varumärkes status hos mottagarna. Den tidigare forskningen kring marknadsföring med hjälp av kändisar har mest kretsat kring effektiviteten av sådan marknadsföring. Inom ramen för detta arbete genomfördes en enkätundersökning för att mäta hur ett varumärkes status påverkas av att kändisar används i dess marknadsföring. I försöket att mäta attityder kring ett varumärkes status då det använder kändisar som förespråkare blir det oundvikligt att beröra de områdena som tidigare forskning har berört, t.ex. hur kändisar påverkar marknadsföringens uppmärksamhetsvärde. Resultaten pekar på att en kändis kan påverka ett varumärkes status hos mottagarna, men att detta kan gå i både en negativ som en positiv riktning. Resultaten visar inte att enbart det faktum att en människa är känd ger positiva effekter per automatik i fråga om ett varumärkes status hos mottagarna. Till syvende och sist är det som avgör hur framgångsrikt ett varumärke kan använda en kändis till att förespråka dess produkter vilken inställning eventuella mottagare har till kändisen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 42.
  Becker, Karin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Art in the Underground2009Ingår i: Cultural Expression, Creativity and Innovation / [ed] Helmut K. Anheier & Yudhishthir Raj Isar, London: Sage , 2009, s. 209-209Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 43.
  Becker, Karin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Art through city space: report on a project in artistic research2010Ingår i: Forskning och kritik: granskning och recension av konstnärlig forskning / [ed] Torbjörn Lind, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2010, s. 142-157Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 44.
  Becker, Karin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Att synliggöra fältet: Fotografi och reflexiv etnografi2004Ingår i: Nutida etnografi: Reflektioner från mediekonsumtionens fält, Nya Doxa, Nora , 2004, s. 149-172Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 45.
  Becker, Karin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Bara titta -: Solna centrum som visuell arena2001Ingår i: Passager: Medier och kultur i ett köpcentrum, Nya Doxa, Nora , 2001, s. 170-208Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 46.
  Becker, Karin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Fotografier: Lagrade bildminnen2002Ingår i: Medier och människor i konsumtionsrummet, Nora, Nya Doxa , 2002, s. 151-184Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 47.
  Becker, Karin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Gestaltningsprocesser i kultur och medier vid Tema Q2012Ingår i: Kulturaliseringens samhälle: Problemorienterad kulturvetenskiaplig forskning vid Tema Q 2002-2012 / [ed] Svante Beckman, Linköping: Linköping universitet , 2012, s. 88-93Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 48.
  Becker, Karin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Getting Away and Going Home:: The Visual Experience of the Exile as Tourist2008Ingår i: We Europeans?: Media, Representations, Identities, Intellect Books, University of Chicago Press, Chicago IL USA , 2008, s. 59-72Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The chapter examines how vernacular images come into play in the process of negotiating identities around the complex experience of migration and return in the context of contemporary Europe. Relying heavily on one individual's narrative, the study examines the tourist/exile's visual media practice and how these documents are edited and framed in re-presentations that form a narrative of personal history, memory and identity.

 • 49.
  Becker, Karin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Looking Back: Ethics and Aesthetics of Non-Professional Photography2011Ingår i: Amateur Images and Global News / [ed] Kari Andén-Papadopoulos, Mervi Pantti, Bristol: Intellect Ltd., 2011, s. 23-40Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter explores, from several historical and cultural perspectives, the changing relationship between professional journalism and its amateur alternatives, i.e. images from private cameras.  Drawing on historical examples and various journalistic genres, I examine how the border between professional and non-professional photography in the press has been continually challenged and redrawn, and discuss the ethical dilemmas that arise in this uneasy borderland. Journalism’s ambivalence over using pictures from outside its professional domain has a long history, which I trace here, focusing particularly on the aesthetic and documentary character and appeal of the private photograph, and what happens when this appeal coincides with the interests of news.  I look at some of the routines and strategies that journalism has used to pull in these “outsider” images, explaining or “taming” them to fit within the news frame.

 • 50.
  Becker, Karin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK).
  Photojournalism and the Tabloid Press2003Ingår i: The Photography Reader / [ed] Liz Wells, Routledge , 2003, s. 291-308Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
1234567 1 - 50 av 488
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf