Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 557
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abrahamsson, Julia
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Inkludering på vitryska: Fältstudier i Vitryssland gällande inkludering av2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study is to describe and examine the characteristics of inclusion of children with disabilities in the kinder garden and primary school in Belarus. The data in this study were collected through interviews with special teachers and staff at the Developing and Rehabilitation center. The interviews were supported by child-observations and a literature study. Staying in boarding schools prevents handicap students from integrating with the society as well as getting social experience. Integrated education demands the combination of two regularities: education of children with normal development and special education of children with psycho-physiological problems. Many research works consider the interconnection between socio-cultural development of the society and the values in upbringing which are prioritized in the society. Socialisation is possible when the child is involved in the processes of the daily life as well as interacting with adults and friends. It is easier for a child to adapt to a social behaviour when he realises what happens around him, understanding the subjective processes which happen inside other people and when the child can use his knowledge and experience on practice. Therefore, socialization is both a process and a result of realisation and active implementation of a social experience by a child. Integration is a systematic stage in the development of special education caused by change in the attitude of the society and state towards individuals with disabilities, admitting their rights for the equal opportunities in different spheres of life including education. Successful implementation of integrative education depends a lot on the level of material, organisational, educational as well as methodological in educational institutions. Moreover, this process depends on socio-psychological factors and moral atmosphere in the society. Practical solution of the problems in integration attracts not only teaching staff in specific institutions, children with different development and their parents but also children and their parents, teachers in normal secondary schools.

 • 2.
  Ahlberg, Maria
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Gauffin, Cathrine
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Inkluderande undervisning2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka likheter och skillnader i undervisningen som finns mellan en grundsärskoleklass och en grundskoleklass. Undersökningens metod är strukturerade observationer genomförda av två observatörer i en grundskoleklass och i en särskoleklass på samma skola. Olika aspekter av undervisningen observerades, av vilka några kan anses utgöra förutsättningar för en inkluderande undervisning. Dessa är: samarbete mellan pedagoger i undervisningen, ledarskapsmodeller, cooperativt lärande (samarbetsinlärning), dynamisk pedagogik samt samarbete mellan pedagoger i problemlösande undervisning. Resultatet visar på likhet mellan de båda skolformerna beträffande användandet av en organismisk modell med ett demokratiskt ledarskap, där grundsärskolans pedagoger endast använder det aningen mer frekvent än grundskolans pedagoger. Båda skolformerna använde även en mekanisk modell med ett auktoritärt ledarskap, i grundsärskolan förekom detta i mindre utsträckning än i grundskolan. Likheterna mellan skolformerna är att båda använder sig av ett växelspel mellan modellerna och ledarskapen och där båda skolformerna hade en tonvikt på en mekanisk modell med ett auktoritärt ledarskap. Resultatet visar på skillnader mellan de båda skolformerna avseende samarbetet mellan pedagogerna i problemlösande undervisning. I grundskolan hade pedagogerna mer frekvent ögonkontakt med varandra än pedagogerna i grundsärskolan har. Vad beträffar samtal för överenskommelse samt organisatoriska frågor utövades dessa i mindre utsträckning av pedagogerna i grundsärskolan jämfört med de i grundskolan. Analysen av data från åtta observationer visar att inkluderande undervisning bedrivs till viss del i de båda skolformerna, men att en traditionell pedagogik genomsyrar verksamheten, vilket kan påverka förverkligandet av målsättningen av en skola för alla.

  The purpose of this study is to examine what similarities and differences in teaching can be found when comparing a special needs school program and a mainstream primary school program. The study has been performed by two observers, using the method of structured observations, in a mainstream primary school program and a special needs school program; both programs were observed within the same school. Different aspects of teaching were observed, some of which may constitute conditions of an inclusive education. The aspects observed were: cooperation between teachers during class, leadership, cooperative learning, dynamic pedagogics and cooperation between teachers in problem-solving oriented teaching. The results show that there are similarities between the two school structures regarding the use of an organismic model with a democratic leadership, where the special needs school program teachers use it slightly more frequently than those of the mainstream primary school program. Both school structures also used a mechanical model with an authoritative leadership, this was used to a lesser extent in the the special needs school program than in the mainstream primary school program. The two school structures show similarities in the use of interaction between models and leadership, where both school structures emphasize on a mechanical model with an authoritative leadership. The results show differences between the two school structures regarding the cooperation between teachers in problem-solving oriented teaching. The mainstream primary school program teachers more frequently make eye-contact with each other than the teachers of the special needs school program. Regarding communication with the purpose to reach agreement and in organisational issues, the special needs school program teachers practice this to a lesser extent than those of the mainstream primary school program. The analysis of data from eight observations show that inclusive education is practiced in both school structures to some extent but that traditional pedagogic methods permeate the educational programs which have been studied, this in turn may affect the realization of a school for all.

 • 3.
  Ahlsén, Emelie
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Lundh, Nathalie
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Teaching Writing in Theory and Practice: A Study of Ways of Working with Writing in the 9th Grade2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The main purpose of this study is to take a closer look at how teachers work with writing and to examine some theories on the teaching of writing. Five teachers in two schools are included in order to get an insight in teachers’ practical work with EFL writing. This has been done through classroom observations and interviews. The results show that all teachers seem to use aspects from several theories. The results also show that the teachers’ level of awareness of theories on teaching writing varies

 • 4.
  Ajagán-Lester, Luis
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm (LHS), Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande (UKL).
  Mot en pluritopisk hermeneutik2005Inngår i: Text och existens: hermeneutik möter samhällsvetenskap / [ed] Staffan Selander, Per-Johan Ödman, Göteborg: Daidalos, 2005, s. 143-160Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Luis Ajagán-Lester fokuserar i sin artikel `den andres hermeneutik` - mötet mellan medlemmar av olika kulturer och frågan hur hermeneutiken kan bidra med förståelse av den Andre. Både tolkningar som är baserad på avstånd i tid respektive rum aktualiserar frågan om hur man förstår sig själv genom bilden av den andre/det andra. Den bildade européns slutenhet i sin egen värld har bidragit till hermeneutikens `monotopika` karaktär. Begreppet `takt`framskrivs en central kategori mi mötet med den andre och i utvecklandet av en `pluritopisk`hermeneutik och `polyfon tolkningsprocess`.

 • 5.
  Ajagán-Lester, Luis
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande (LHS).
  Ledin, Per
  Rahm, Henrik
  Intertextualiteter2003Inngår i: Teoretiska perspektiv på sakprosa, 2003, s. 203-238Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 6.
  Akpinar, Madeleine
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Gökmen, Meggi
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Olika skolor- Lika möjligheter?2007Independent thesis Basic level (professional degree)Oppgave
  Abstract [sv]

  Vår uppsats handlar om hur en invandrartät och icke invandrartät skola arbetar för att förbättra elevernas skolprestationer vad gäller betygen. Då den ena skolan är invandrartät utgör svenska2 och modersmålsundervisningen grunden för deras kunskapsinhämtande. Eftersom denna skola har en hög andel invandrarelever får de också tillägg till grundpengen vilket ger dem större frihet att fördela resurserna inom verksamheten. Den andra skolan, som har få invandrarelever, får däremot inget tillägg till grundpengen trots att även de har elever som är i behov av stöd. Där får skolledningen istället försöka fördela resurserna på bästa vis. Metoden vi använde oss utav var kvantitativ då vi hämtade statistik genom Statistiska Centralbyrån och Skolverket. Den kvantitativa informationen från statistiken har vi tolkat genom intervjuer med rektorer på vardera skolan samt ställt kompletterande frågor till utbildningskontoret i den ena kommunen. Frågorna till utbildningskontoret behövdes för att förklara lite mer detaljerat hur de delar ut resurser till skolorna i den icke invandrartäta kommunen då detta inte kunde besvaras av skolledningen. Dessa intervjuer utgjorde den kvalitativa metoddelen i arbetet. Det vi kom fram till var att skolorna har olika slags problematik att ta itu med och tillvägagångssättet därmed blir annorlunda. Rektorerna på de två skolorna gör allt som står i deras makt för att kunna erbjuda eleverna en så god skolgång som möjligt efter de resurser som de har att fördela.

 • 7.
  Alin-Åkerman, Britta
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm (LHS).
  Dom är ju två!!: att vänta tvillingar och en longitudinell studie av 34 tvillingpars mentala utveckling1991Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
 • 8.
  Alm, Helena
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Persson, Maha
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Påtvingade brytpunkter i karriären: Ny väg - nya möjligheter?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Syftet med examensarbetet var att undersöka hur påtvingade brytpunkter, i detta fall nedläggning av en arbetsplats, upplevdes och vilka möjligheter individerna såg inför sina fortsatta karriärval. Den metod som användes var av kvalitativ art med ostrukturerade intervjufrågor riktat till sex respondenter som befann sig i samma situation. Resultatet visade att trots att de flesta respondenter kände chock och ilska när beskedet kom, så upplevde de ett år senare situationen som mer hanterbar och hade börjat strukturera i både tankar och handling vilka alternativ man såg som möjliga och åtkomliga. De slutsatser vi drog var att individens egen motivation har spelat stor roll och beslut som tagits har utgått ifrån den kontext man befunnit sig i. Flera var aktiva i sitt sökande efter nya möjligheter till sysselsättning och kunde med lite distans se denna oförutsedda händelse som ett tillfälle i livet att utifrån ett intresse finna en ny karriär.

  The purpose with the degree project was to investigate how forced turning points, in this case company closure, were experienced and what opportunities individuals could see concerning their continuous career choices. Method used was of qualitative kind with unstructured interview questions aimed to six respondents´ being in the same situation. Despite most of respondents´ feelings of chock and anger when information was recieved, the result proved one year later they experienced the situation as manageable and had started to structure in both thoughts and actions different possibilities and reachable alternatives. Conclusions made were in fact that the individual’s own motivation had made a big difference and decisions made were taken considering the context of their lives. Most of the respondents were active in seeking after new possibilities to occupation and were able to with some perspective see this unforeseen turning point as an opportunity in life to find a new career based on their interest.

 • 9.
  Alpsten, Anna
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm (LHS).
  Skolgården - En värdefull miljö: Jämförande studie av en skolgårds värden ur elevperspektiv i relation till dokument som utgör underlag för en upprustning2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftade till att lyfta en utvald skolgårds värden ur elevers perspektiv för att sedan jämföra detta med de värden som ett upprustningsförslag tagit hänsyn till och arbetat mot. Denna beskriver de kvalitativt olika sätt som människor uppfattar en skolgård. Genom att identifiera värden som skolgården har för barn och vilken typ av värden som dokumenterats i underlaget kunde en jämförelse visa hur den planerade förändringen påverkar befintliga värden. Som metod användes observationer och intervjuer av elever samt studie av ritningar och andra handlingar kring upprustningsförslaget. Analysen tog stöd av begreppet KASAM och det salutogena perspektivet som fokuserar på vad som främjar hälsa och skolgårdens värden sorterades och bearbetades med hjälp av tre perspektiv; det fysiskt interaktiva, det sociala och det semiotiska. Resultatet visade att flera av skolgårdens värden ur elevernas ögon riskerar att förbises om en upprustning sker utifrån ett vuxenperspektiv därför att vuxna ser på skolgården med ögonen medan barn använder den med hela kroppen. Ett vuxenperspektiv medför ett intresse av att förändra ytor som ser fula och slitna ut medan de mycket väl kan vara de mest värdefulla miljöerna för barn därför att leken är mer fri där. En vacker plantering får man bara titta på medan en skolträdgård i träda tillåter att man plockar, springer omkring och leker bland växterna vilket stimulerar hela barnet och gör att hon rör sig, känner och trivs. Barn är inte konsumenter av lek utan producenter. Elevers värdering av omgivningen framkommer inte utan kunskap om vad som stimulerar barn. En skolgård är elevernas verklighet som skall ge dem möjlighet till utveckling; socialt, emotionellt, motoriskt och kunskapsmässigt.

 • 10.
  Alvarez López, Laura
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier.
  Jonsson, Carla
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm (LHS).
  Sustainable development in foreign language teaching: focus on diversity2007Inngår i: Linguistic diversity and sustainable development: Papers from the ASLA symposium in Eskilstna, 9-10 November, 2006, Eskilstuna: ASLA (Assocaition suédoise de linguistique appliquée) , 2007, s. 71-87Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 11.
  Anderberg, Elisabeth
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Johander, Johanna
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  ...så kom det ena ordet efter det andra: Att lära svenska som andraspråk med hjälp av skapande verksamhet.2007Independent thesis Basic level (professional degree)Oppgave
  Abstract [en]

  Den teoretiska bakgrunden bygger på de i litteraturen tydliga grundstenarna för andraspråksinlärning, vilka är varierad undervisning, tryggt klassrumsklimat, kulturella variationer, behov och motivation. Dessutom har samtalets betydelse för andraspråksinlärning lyfts fram och huruvida skapande verksamhet bidrar till samtal mellan eleverna. Syftet med studien var att göra en jämförande studie mellan tidigare forskning och verksamma pedagogers uppfattningar angående vilka faktorer som upplevs viktiga vid svenska som andraspråksinlärning. Dessutom ville vi undersöka huruvida skapande verksamhet stimulerar till samtal och om det därmed kan underlätta svenska som andraspråksinlärning. Studien grundade sig på intervjuer som gjordes i en grundskola för yngre åldrar i ett mångkulturellt område. Tio pedagoger, alla med någon form av intresse för skapande, intervjuades. Sju pedagoger intervjuades i fokusgrupper, medan tre pedagoger intervjuades enskilt. Resultatet visade att respondenterna upplever följande faktorer som viktiga vid svenska som andraspråksinlärning: gemenskap, glädje, varierande undervisning, att det finns ett behov att lära sig det nya språket, att det finns elever med svenska som modersmål att samtala med, en lyhörd och flexibel pedagog samt kulturella aspekter i undervisningssituationen. Vidare ansåg respondenterna att det är en självklarhet, och en naturlig del av skoldagen, att använda sig av samtal vid svenska som andraspråksinlärning. Åtta av tio respondenter upplevde att skapande verksamhet är en bra metod för att få igång samtal i klassen. De övriga två menade att skapande verksamhet i samband med samtal inte var en bra kombination. Den ena ansåg att bildämnet i sig var så viktigt att eleverna borde koncentrera sig på enbart det och inte samtala med varandra. Den andra tyckte att eleverna inte kunde samtala samtidigt som de slöjdade utan att situationen spårade ur. Slutsatsen är att det inte enbart är många olika undervisningsmetoder som behövs, utan hänsyn vid inlärningen måste också tas till en mäng faktorer. Dessa innefattar allt ifrån elevernas livssituation, bakgrund och erfarenheter till skolverksamheten samt de pedagoger och klasskamrater de möter där. När det gäller undervisningsmetoder måste dock förtydligas att skapande verksamhet, som vi belyser i denna studie, enbart är en av många metoder som bör användas för att nå ut till alla elever.

  The theoretical background is based on several factors in the literature which were of importance for second language education. These factors are various teaching, a positive atmosphere in the classroom, cultural influences, needs and motivation. Furthermore links between conversation and second language education were in focus, and even so relations between conversation and handicraft. The purpose of the study was to compare earlier science with pedagogues’ experiences regarding which factors that is of importance while learning Swedish as a second language. Furthermore we wanted to examine if creative activity, as handicraft and art, stimulates to conversation and if it makes it easier to learn Swedish as a second language. The study is based on interviews with pedagogues in a multicultural compulsory school for children in the age of 6 to 11. Ten pedagogues, all with some kind of interest in handicrafts, were interviewed, seven of them in groups and three of them individually. The pedagogues we interviewed experienced these following factors as important for learning Swedish as a second language: solidarity, joy, various teaching, for the pupils own use, classmates with Swedish as mother tongue, a open minded and flexible pedagogue, cultural influences. Furthermore, conversations as a method of learning Swedish as a second language are seen, by the pedagogues, as natural part of the day in school. Eight of the ten pedagogues experienced creative activity as a good method to encourage the pupils to converse with each other. One of the two other pedagogues who did not agree with the eight others thought that art, as a subject, is so important that the pupil only should concentrate on their performance. The other one stated that the classroom situation would be uncontrollable if the pupils converse at the same time as they are creative. As a conclusion, a pedagogue has to use a lot of different education methods, and need to keep in mind factors as pupils’ life situation, background and experiences but also the school as an institution, and all the people the pupil meet there. When it comes to education methods we have to clarify that creative activity is only one of many methods the pedagogue could use to reach all the pupils.

 • 12.
  Anderhag, Per
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm (LHS), Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande (UKL).
  Den svårformulerade evolutionen: gränssnittets och innehållets betydelse för de meningar om evolutionen som erbjuds användaren av tre digitala läromedel i biologi2003Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
 • 13.
  Andersson, Anders
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Andersson, Tommy
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Specialpedagogen som intern handledare i en skol- och förskoleorganisation2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En av specialpedagogens arbetsuppgifter kan vara som intern handledare i en skol- eller förskoleorganisation. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur specialpedagoger beskriver sina upplevelser och uppfattningar av att vara intern handledare i en skol- eller förskoleorganisation. I vår studie har vi intervjuat åtta specialpedagoger och en speciallärare som handleder kollegor som en del i sitt arbete. Vi har använt en metod med halvstrukturerade frågor. Specialpedagogerna kommer från förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och en särskola i Stockholms län. I resultatet har vi i en kvalitativ analys tittat efter dominerande mönster i specialpedagogernas uppfattningar och upplevelser. Dessa mönster har vi delat in i teman. Resultatet visar att specialpedagogerna har ett otydligt handledaruppdrag av skolledningen som bygger på att pedagoger frivilligt efterfrågar handledning. Specialpedagogerna upplever sig ha dubbla roller i organisationen på grund av ansvarsuppgifter. Specialpedagogerna har mandat av sina kollegor att tillhandahålla och leda handledning. De flesta specialpedagoger upplever att de har erfarenheter av etiska dilemman i rollen som intern handledare när det gäller information, när de handleder kollegor som de har nära vänskapsrelationer med och att skolorganisationen inte tillhandahåller regelbunden handledning på handledning. Specialpedagogernas handledning sker ofta i form av individuell rådgivning där de oftast förekommande gemensamma överenskommelserna gäller tid och sekretess. Specialpedagogerna hävdar att de har en teoretisk grund i sin handledning men brister i att precisera vilken. Specialpedagogerna menar att andra arbetsuppgifter i organisationen ofta har en positiv inverkan på rollen som intern handledare.

 • 14.
  Andersson, Bengt-Erik
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för individ, omvärld och lärande, LHS.
  Malin, Rohlin
  Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner.
  Skola-skolbarnsomsorg i samverkan: Skol-bom, Utvärdering av skola - skolbarnsomsorg1997Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 15.
  Andersson, Bengt-Erik
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm (LHS), Institutionen för individ, omvärld och lärande (IOL).
  Strander, Kerstin
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm (LHS), Institutionen för individ, omvärld och lärande (IOL).
  Framtiden blev vår: 101 sjuttiotalister följda under sina 25 första år2002Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Svenska barn har det generellt sett mycket bra. Ändå vet vi att en del individer drabbas av större sårbarhet och sämre utveckling. Går det att identifiera vilka faktorer under barns och ungdomars uppväxt det är som verkar uppbyggande repktive nedbrytande? Vilken betydelse har förskolan och skolan? Familjeförhållanden? I denna andra rapport fokuserar författarna på 101 barns utvecklingsgång under hela livsperioden 1-25 år och utvecklingsprocessens betydelse för dem som unga vuxna.

 • 16.
  Andersson, Bengt-Erik
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för individ, omvärld och lärande, LHS.
  Strander, Kerstin
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för individ, omvärld och lärande, LHS.
  Perceptions of School and Future Adjustment to Life. A longitudinal Study Between the Ages of 18 and 25.: A longitudinal Study Between the Ages of 18 and 25.2004Inngår i: Scandinavian Journal of Education Research, Vol. 48, nr 5, s. 459-476Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 17.
  Andersson, Bengt-Erik
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för individ, omvärld och lärande, LHS.
  Strander, Kerstin
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för individ, omvärld och lärande, LHS.
  Reminiscences of day care and developmental trajectories of sixteen-seventeen years old Swedish teenagers.2002Inngår i: Paper presented at Ecer´s conference in Lissabon 2002, 2002Konferansepaper (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 18.
  Andersson, Bengt-Erik
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm (LHS), Institutionen för individ, omvärld och lärande (IOL).
  Strander, Kerstin
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm (LHS), Institutionen för individ, omvärld och lärande (IOL).
  Skolan, familjen och framtiden: social sårbarhet hos unga2001Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Hur går det i livet för unga människor som upplevt misslyckanden i skolan? I denna första rapport från FABASKO-projektet analyseras enkätmaterial från en stor grupp 25-åringar. Ungdomarna besvarade första gången enkäter när de var 18 år gamla och gick på gymnsiet.

  Syftet är att få en bild av hur dessa unga vuxna anpassat sig till sin vuxenroll och till samhällets krav på dem. Författarna försöker också ta reda på om vissa av dem kan antas vara mer utsatta än andra och se vad som karaktäriserar denna grupp.

 • 19.
  Andersson, Cecilia
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm (LHS), Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande (UKL).
  Rådjur och raketer: Gatukonst som estetisk produktion och kreativ praktik i det offentliga rummet2006Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to describe and analyse the visual expressions of Street Art that occurs in the public space, and by doing so, to study this specifi c practice, and also elucidate the relation between public space as a democratic idea, a place for freedom of speech and as a planned, aesthetically shaped place. The intention is to throw light upon a central part of many young peoples lives in a didactic aspect. In this thesis I discuss Street Art as an informal image making in public space that young people use as tools to make meaning, but also as a form of resistance. The methodologies used in the study are ethnography and visual ethnography, where observational studies of Street Art as practice, interviews and interpretation of photographs (my own, and my informants) are performed and analysed. Theoretically, the study has a didactic and semiotic approach but I also rely on Cultural Studies as a research fi eld in order to be able to pick up different kinds of theories. From three platforms; public space and public place and places for Street Art, aesthetic learning processes within this specifi c practice, and fi nally the expanded fi eld of Art and the similarities and differences between formal Art and Street Art I have outlined four themes; ephemerality, the criteria for Street Art practice, how the work is being done, as a collective and individual practice, the struggle of space in public space, and fi nally high and low in Art and culture. By describing and analysing this informal image making light is thrown upon the aesthetic learning process that occurs, the didactic aspect of this practice and the communication that the images articulate. As a result, the study shows that Street Art, in spite of its illegal mark, points out that it is an aesthetic production and a creative practice that consists of resistance, meaning making, achieving knowledge through practice, and above all a way to use the city, to become a part of the city. The thesis contributes with the suggestion that this informal aesthetic learning process is a way to form identity, make meaning, take part of public space, and through symbolic resistance demand ones rights of expression.

 • 20.
  Andersson, Fia
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för individ, omvärld och lärande, LHS.
  Att utmana erfarenheter: Kunskapsutveckling i en forskningscirkel2007Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This thesis aims at describing and analysing the process and content in knowledge development within a research circle. The participants in this circle are seven teachers who work with multilingual children diagnosed within the autism spectrum, and me as a researcher.

  The study is conducted within the tradition of participatory-oriented research. The research issue concerns the questions these teachers ask themselves in their everyday work. The study, consisting of twelve meetings, was carried out during 2004-2005. In the final meeting material collected in the circle was analysed together by all participants. The knowledge-content analysis disclosed four main themes: mother-tongue issues, disabilities and diagnoses, the issue of frames and matters related to working with parents and other professionals. The results show that once a child is diagnosed within the autism spectrum the diagnosis “takes over” and mother-tongue instruction is seldom discussed.

  The participants in the circle found it difficult to collaborate with the various authorities involved in working with a child and its family. They also found it difficult to communicate with parents, due to language barriers, different cultural contexts, and the observation that interpreters did not translate properly. The participants noted an existing hierarchy in relation to doctors and psychologists, regarded as having the mandate to assess a child’s ability and suggest placement in class.

  A conclusion is that the work of the teachers entails a high degree of complexity, and that knowledge meetings and collaboration between parents, teachers, and the various authorities are needed. During the circle process emancipating collective knowledge was constructed transcending what any participant had from the start. Experiences discussed in continuing dialogues, and in an on-going process, seem to be essential for generation of knowledge. When experiences were challenged, potentials for different actions were revealed.

 • 21.
  Andersson Grimlund, Birgitta
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Landelius Hungler, Susanne
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Full fart bland toddlarna: En studie om de yngsta barnens samspel och dess förutsättningar på förskolan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete har varit att lyfta fram de yngsta barnen i förskolan. Vi har velat undersöka samspelet mellan barnen och förutsättningarna att göra det i förskolan. Tyngdpunkten har legat på att försöka ta reda på hur detta samspel kan se ut, vad som kan gynna respektive missgynna det samt pedagogernas syn på och förhållningssätt till detta. Studien bygger på forskning som haft betydelse för den förändrade synen på små barns samspel. Denna syn har ändrats från att ha betraktat små barn som egocentriska till att idag se på dem som kompetenta till samspel. I resultatdelen redovisar vi dels egna observationer som vi utfört på förskolor och dels intervjuer som vi genomfört med tre förskollärare. I resultatet kunde vi se en motsättning mellan förskolans struktur och pedagogernas intentioner att barnen ska få möjlighet att samspela. I den efterföljande analysen och diskussionen jämför vi aktuell forskning med intervjuerna och observationerna för att kunna besvara våra frågeställningar. I vår undersökning kom vi fram till att samspelen ofta innehöll rörelser och känslor. Pedagogernas arbetssätt och förhållningssätt till samspel kan påverka förutsättningarna för detta. För att kunna utveckla samspelet är det viktigt att vara fokuserad på de oftast korta möten som sker mellan barnen och att inte avbryta det i onödan. Vi fann att pedagogernas sätt att planera miljön också är betydelsefullt för att samspelet ska få utrymme.

 • 22.
  Andersson, Lars
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm (LHS).
  Militärt ledarskap - när det gäller: svenskt militärt ledarskap med fredsfrämjande insatser i fokus2001Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Since 1996 peacekeeping operations are a high priority for the Swedish Defence Forces. The experiences from these operations will influence the future military lead-ership education and training and the writing of this thesis should be regarded from that perspective. My main purpose is to examine military leadership in order to im-prove the leadership education and training within the Swedish Defence Forces. I have posed three research questions. What important steps have been taken in the develop-ment of leadership within the Swedish Defence Forces during the last century? How does this development of military leadership stand out in relation to the development in other countries? How is military leadership managed in international operations?

  This thesis begins with a survey of the leadership in the Swedish, Norwegian, American, and Israeli armies. The central part comprises studies of two Swedish bat-talions in Bosnia. The leadership in the Swedish Defence Forces has a very good repu-tation, due to the extensive reforms in educational leadership. However, as a military commander it is not sufficient to be a good and successful educator. You are also ex-pected to be able to conduct your unit in peacekeeping operations as well as at war. In general Swedish officers have not had that kind of experience, foremost due to the fact that Sweden has not been in a war for almost 200 years.

  Throughout the case studies I have used a multi-method technique, in which an im-portant part of the method was direct observation. I stayed with a UN-battalion for three months and with another battalion, which was under NATO command, for one month. In the thesis I give an inside perspective of the leadership of the battalions in Bosnia. I illustrate different leadership problems that have appeared throughout my study and describe the environment that the peacekeepers lived and worked in. In the discussion I change focus from the two case studies to the socialization process of the Swedish officers. I relate to the French sociologist Bourdieus´ theoretical concepts when I explain the role-conflict that Swedish officers are facing during international operations. The Swedish Defence College has started a programme to develop leader-ship for the twenty-first century. The biggest challenge is to deal with the general per-spective of the whole organization and its core values in relationship to the role of leadership. Other challenges are the insufficient coordination in the military leadership education and the existing communication problems between different officer groups. I wrap up the thesis with a proposal of a strategy that will help the progression of the Swedish military leadership.

 • 23.
  Andersson, Marlene
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Gredfors Andersson, Ulrica
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Att arbeta för en inkluderande grundskola2007Independent thesis Basic level (professional degree)Oppgave
  Abstract [sv]

  Under en period har myndigheter, forskning och skolpolitiker talat sig varma för begreppet inkludering och en skola för alla. Även i vår utbildning till specialpedagoger på lärarhögskolan i Stockholm har inkluderingsbegreppet varit frekvent förekommande. Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger och skolledare definierar inkluderingsbegreppet samt försöka ta reda på hur de, med fokus på detta begrepp, uppfattar sin nuvarande verksamhet. Vi vill också undersöka vilka vinster och svårigheter som finns med inkludering enligt pedagogerna och skolledarna samt försöka ta reda på hur de anser att den optimala organisationen skulle kunna se ut med fokus på inkludering. Finns det likheter och skillnader mellan yrkesgrupperna i dessa frågor? Undersökningen genomfördes med två olika metoder, enkäter och intervjuer. Enkäterna, som lämnades ut på två olika grundskolor, besvarades av 40 pedagoger. 35 av dessa är grundskollärare. Intervjuerna besvarades av fyra skolledare från fyra olika grundskolor. Tre av skolorna är F-6-skolor och en skola är en F-9-skola. Denna undersökning visar huvudsakligen att majoriteten av pedagogerna och samtliga skolledare anser att inkludering innebär att skolan är organiserad så att alla elever får studera efter sina förutsättningar. Pedagogerna anser att de i dagens verksamhet försöker att sträva efter just detta medan skolledarna använder sig av flera olika strategier för att arbeta för en inkluderande verksamhet. Den största vinsten med inkludering är, anser både pedagoger och skolledare, en större acceptans av elevers olikheter. Svårigheterna med inkludering är enligt pedagogerna personalresurser samt organisation och arbetssätt. Även tre av skolledarna anser att organisation och arbetssätt är en svårighet. Två skolledare nämner dessutom ekonomin som ett hinder. I den optimala organisationen tar pedagogerna upp personalrelaterade frågor, främst i form av fler vuxna i skolan, men även arbetssätt och gruppstorlek nämns. Även skolledarna berör personalrelaterade frågor, men för dem handlar det mer om vikten av rätt kompetens.

 • 24.
  Andersson, Mikael
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Redskap för betygsbedömning2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka huruvida gymnasielärarna har anammat de enligt forskare lämpliga bedömningsredskap för det kunskapsrelaterade betygsystemet och likvärdigt transformerat läroplanen och realiserat detta system. Idén till detta examensarbete uppstod under en kurs i betyg och bedömning på Lärarhögskolan. En kvalitativ forskningsintervju har genomförts med fyra stycken lärare från två kommunala gymnasieskolor. För att avgränsa arbetet har de enligt forskare tre vanligaste bedömningsredskapen beskrivits utifrån läroplansteorier och utbildningsreformer. Slutligen har resultaten från lärarintervjuerna analyserats utifrån bedömningsredskapens trovärdighet, likvärdig betygsättning och samverkan lärarna emellan.

 • 25.
  Andersson, Mona
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm (LHS).
  The early childhood environment rating scale (ECERS) as a tool in evaluating and improving quality in preschools1999Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Author and title: Andersson Mona: The Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS) as a Tool in Evaluating and Improving Quality in Preschools. Key words: Preschool, preschool classroom, environmental quality, consciousness, process quality, self evaluation, standardization, validity, reliability, quasi-experiment.

  This is an empirical study exploring the use of the Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS) for the evaluation of environmental quality in preschools.

  A standardization of the ECERS to Swedish preschools has been carried out. The procedures and findings of this standardization include several tests performed to ensure that the Swedish version of the ECERS would be both valid and reliable.

  The main hypothesis in this study is that the ECERS can be used to improve environmental quality. This hypothesis was tested in a quasi-experiment. Three separate samples in different preschools were chosen: a Control group, an Information group and an Intervention group. These three groups were evaluated by an independent evaluator before and after the study. The Control group received no information about the ECERS. The Information group as well as the Intervention group received information about the possibility of using the ECERS as a means for the staff to improve quality. In addition, the Intervention group was allowed extra resources such as two hours a month for discussions concerning the results of individual evaluations made by the staff in each classroom.

  The findings showed an improvement in environmental quality, in the Information group from a mean value of 3.8 to 4.6. In the Intervention group the improvement was even more substantial, from 3.2 to 4.7 whereas the Control group showed a small improvement of 4.1 to 4.3. A statistical sign test of significance was carried out. The changes in the Control group were not significant, while the changes in the Information as well as the Intervention groups were found to be significant at the 95 percent level. It seems as if the hypothesis, that the use of the ECERS could improve environmental quality in preschools, is verified.

  In supplementary questionnaires and interviews, it was documented that preschool teachers could make better use of their potential competence as they became more conscious of it through the use of the ECERS.

 • 26.
  Andersson, Sophie
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Roghult, Sofia
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Barn- och ungdomsböcker ur ett genusperspektiv2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att skönja mönster rörande genus i skönlitterära barn- och ungdomsböcker, och på så sätt få en bild av vilken syn på kön böckerna förmedlar. Vidare ville vi koppla dessa mönster till olika forskningsuppfattningar om vad pojkar och flickor bör läsa. De teoretiska utgångspunkterna som användes var teorier kring genus och teorier om läsning. Från dessa teorier brukades bland annat begreppen genusordning, ideologisk och biologisk syn på genus, könsmönster, textens och individens repertoar samt identifikation. Utifrån syftet valdes en kvalitativ metod som innebar att vi dels kritiskt granskade och analyserade sex skönlitterära barn- och ungdomsböcker, dels genomfördes en diskursanalys av olika forskningsuppfattningar gällande genus i barn- och ungdomslitteratur. Urvalet av skönlitteratur grundades på listor över de mest lånade böckerna på tre skolbibliotek. Resultatet av studien visade att de sex skönlitterära böckerna skildrar traditionella könsmönster, främst hos karaktärer från den äldre generationen, men även hos den yngre. Vi fann även exempel där traditionella könsmönster bröts. Inom forskningen kring litteraturval ur en genussynpunkt, fann vi två motsatta sidor där det var tydligt att kvinnor stod mot män. Vår studie visade att båda dessa forskningssidor kan finna fenomen och företeelser som stödjer deras åsikter i samtliga sex böcker.

 • 27.
  Andersson-Erixon, Madeleine
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för samhälle, kultur och lärande (LHS).
  Bielk, Marie
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för samhälle, kultur och lärande (LHS).
  Widén, Charlotte
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för samhälle, kultur och lärande (LHS).
  : Hotell- och restaurangprogrammets relevans till arbetslivet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 28.
  Anderstam, Suvi
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Bergman, Sonja
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Reidefors Larsson, Helene
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Fri lek pågår - var god stör ej!2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie har varit att ta del av olika pedagogers uppfattningar kring den fria leken på förskolan. Vi har intervjuat fyra pedagoger på fyra förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Det är främst uppfattningarna kring begreppet fri lek, vilket utrymme leken ges och vilka skillnader och likheter det finns i pedagogernas uppfattningar som vi valt att undersöka. Vi har använt oss av kvalitativ intervjumetod och enkäter samt bearbetat detta utifrån ett fenomenografiskt angreppssätt. Pedagogernas utsagor och enkätsvar har kategoriserats och sorterats utifrån våra frågeställningar. Resultatet har visat på stora skillnader i pedagogernas uppfattningar men det finns även likheter i synsätt och värderingar. Vi ser en medvetenhet av den fria lekens betydelse för barns lärande och utveckling hos intervjupersonerna. Resultatet visar också att pedagogerna anser tidsutrymmet för fri lek som tillfredsställande samt att pedagogstyrda aktiviteter på förskolan har samma värde som den fria leken. Vi analyserar resultatet utifrån olika perspektiv som har framkommit ur intervjupersonernas uppfattningar. I diskussionsdelen utgår vi ifrån våra frågeställningar där vi även kopplar in teori och tidigare forskning.

 • 29.
  Anderstedt, Anne-Sofie
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Montessoripedagogiken i praktiken: En studie i frekvens av arbetspass2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetscykel och arbetspass är centrala delar i montessoripedagogiken. En arbetscykel är något som barnet bygger upp inom sig själv då han/hon får möjlighet till fria val under ansvar och tillräcklig med tid, i en organiserad miljö. Arbetspass är något som montessoriläraren måste erbjuda och planera för, dessa ska innehålla en tidsrymd på minst två timmar idealet är tre timmar. Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka i vilken utsträckning arbetspass praktiseras vid svenska montessoriskolor. Resultaten visar att i de förskolor som deltog i min enkätundersökning finns det fyra olika frekvenser i att erbjuda barnen arbetspass. Två timmar fyra dagar i veckan, två till tre timmar 4-5 dagar i veckan, två timmar tre dagar i veckan och två timmar fem dagar i veckan. Förskolorna har planerat verksamheten så att de möjliggör för barnen att ha fria val av aktiviteter från det att de anländer till förskolan fram till samlingen kl 11. Det finns dagar som undantas från arbetspass i två av grupperna. I en av grupperna har förskolorna valt att ha en dag undantagen, i en annan grupp har man två dagar per vecka undantaget. Dessa dagar ägnar man sig åt traditionell förskolepedagogik, skogspromenader, rytmik, utflykter, bibliotek, teater eller musik. Jag har funnit att det finns ett samband i frekvensen av arbetspassen och deras längd med hur många i vuxengruppen som är Montessoriutbildade. De grupper som har längsta arbetspassen, (tre timmar och högsta frekvensen 5 dagar i veckan) har alla eller näst intill alla i vuxengruppen montessoriutbildade. Värt att notera är att det finns förskolor i materialet som inte uppfyller de krav som Svenska montessoriförbundet ställer för auktorisatio.

 • 30.
  Andrée, Maria
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm (LHS), Institutionen för samhälle, kultur och lärande (SKL).
  Den levda läroplanen: en studie av naturorienterande undervisningspraktiker i grundskolan2007Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to develop knowledge about what students actually learn in lower secondary school science, regardless of intentions and policies. This is conceptualized as a study of the lived curriculum. During the last decades, new ways of organizing classroom work have evolved in Sweden. Students are to an increasing extent expected to take responsibility for what, when, and how they study. The aim of this thesis is therefore delimited to the study of which lived curriculum is constituted in such an individually organized science classroom practice.

  The theoretical foundation is a cultural-historical activity-theoretical perspective on human learning and development. The point of departure is that what we learn must be understood as an aspect of the activities we engage in. The research approach is ethnographic; field studies were conducted in two science classes, grades six and seven (ages 12 to 14 years old), in a Swedish midsized compulsory school during one school-year.

  The first result is that two different practices are discerned in the studied science classroom. One classroom practice is a criteria-based practice, where students work individually with local school criteria determining what students must be able to do in order to get a pass or a pass with distinction in the natural science subjects. The other classroom practice is a laboratory practice, where students do laboratory experiments and write laboratory reports. The second result is that students, in both practices, participate in different actions; either production and reproduction of correct answers or development of conceptual relations. These actions correspond in varying degrees to different motives; as a consequence, different scientific formation is made possible in the two different actions. A third result is that classroom practice supports student participation in the action of reproducing correct answers; while participation in the development of conceptual relations is a more risky and uncertain endeavour. However, there is evidence that students’ ways of participating can change, to a more qualified, as conditions for work change.

  A conclusion is that work in science classroom practice cannot, as suggested in previous research, be comprehended in terms of cultural border-crossings, between a culture of science and student cultures. Rather, work in science classroom practice must be conceptualized in terms of schooling.

 • 31.
  Andrée, Maria
  et al.
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.
  Borgström, LenaStockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm (LHS).Hammarström-Lewenhagen, BirgittaStockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete.
  En klass för sig: Om forskning och forskarutbildning vid Lärarhögskolan i Stockholm2007Collection/Antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  En klass för sig handlar om forskning och forskarutbildning vid Lärarhögskolan i Stockholm under 50 år. Syftet är att synliggöra den forskarutbildning som formellt lyder under samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet men som självständigt bedrivits vid "den första och sista lärarhögskolan" mellan åren 1956 och 2007. Forskningens och forskarutbildningens bredd illustreras av en bibliografi över de 170 avhandlingar som producerats vid Lärarhögskolan. I antologin beskriver forskare framväxten av ett utbildningsvetenskapligt forskningsfält. Ett uttryck för forskningsfältets utveckling som särskilt behandlas är inrättandet av nya utbildningsvetenskapliga forskarutbildningsämnen, utöver pedagogik handlar det om didaktik, specialpedagogik och barn- och ungdomsvetenskap. Antologin innehåller också nuvarande doktoranders och nyblivna doktorers berättelser om vägen till forskarutbildning och livet som doktorand på Lärarhögskolan. Avslutningsvis innehåller boken några korta avsnitt om de fora för spridning av forskningsresultat som funnits vid Lärarhögskolan. Boken vänder sig till lärare och forskare med intresse för den utbildningsvetenskapliga forskningens framväxt i allmänhet och den utbildningsvetenskapliga forskningens framväxt vid Lärarhögskolan i Stockholm i synnerhet. Redaktörerna och författarna är - eller har varit - verksamma inom forskning och forskarutbildning vid Lärarhögskolan i Stockholm.

 • 32.
  Antonsson, Cecilia
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Malmborg, Eva
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Stödinsatser för föräldrar till barn med autismspektrumstörning: en intervjustudie med sex familjer2008Independent thesis Basic level (professional degree)Oppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetets övergripande syfte är att beskriva föräldrars upplevelse av stödinsatser under tre tidsperioder: tiden före utredning, tiden under utredning och tiden efter fastställd diagnos, utifrån att vara förälder till barn med autismspektrumstörning. Genom intervjuer med tre tjänstemän har vi även fått inblick i tre olika områden: historiken om autismspektrumstörning, intresseföreningar och specialiserad habilitering. Datainsamling har skett i form av en kvalitativ intervjustudie med 6 familjer (4 mammor, en pappa och ett föräldrapar). Vi har utgått ifrån en induktivt ansats, och samlat in empirin genom familjernas berättelser. Resultatet visar på att tiden före utredning av autismspektrumstörning hade föräldrarna olika erfarenheter av stödinsatser beroende på om deras barn hade ett tilläggshandikapp. Tiden under utredning var föräldrarna informationstörstiga. Efter diagnosen var satt önskade några föräldrar en samordnare som kunde hålla i alla kontakterna, med de olika instanser som de kan söka stöd ifrån. Vår slutsats är att föräldrars oro måste tas på allvar redan tiden före utredningen. Flertalet av föräldrarna har behov av mer information under utredningen samt stödinsatser efter diagnos och behov av en samordnare.

 • 33.
  Ardesjö, Ida
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Svenborn, Johanna
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Flexibel skolstart2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Flexibel skolstart är ett förslag från Sveriges Kommuner och Landsting och innebär att ett barn kan börja skolan när det anses vara som mest lämpligt. Lämpligheten skall avgöras av föräldrar i samtal och samverkan med förskolepersonal och skolpersonal. Förslaget går ut på att barn börjar skolan när det är som mest lämpat, vilket kan ske när som helst under året. I förslaget finns en spann mellan barnets femte levnads år till och med dess åttonde där det finns möjlighet att välja sin skolstart utifrån individens förutsättningar och vilja. Syftet med vårt arbete var att ge en helhetsbild av det pågående förändringsarbetet för ett livslångt lärande, en flexibel skolstart - flexibel skolgång. Vi undersökte synen på en flexibel skolstart hos de verksamma i försökskommunerna, med tonvikt på konsekvenser. I arbetet med att behandla och bearbeta frågan har vi tagit hjälp av John Deweys teorier. Det livslånga lärandet och den flexibla skolgången/skolstarten är en enligt oss en naturlig förlängning av den reform som på 1990-talet förde in sexåringarna i skolan. Dokument som läroplanerna och IUP:n framhäver redan en strävan mot en starkare individualisering i skolan och mot en mer sammanhållen skolform. Vår undersökning är baserad på tidigare svensk forskning, John Deweys teorier samt en öppen enkät utskickad till Sveriges försöksverksamheter. Efter analysering och tolkning av vårt resultat anser vi att konsekvenserna av en ökad flexibilitet skulle kunna gynna eleverna och deras lärande. Med en slopad timplan, en stark och tydlig struktur (både för eleven och pedagogen) samt en flexibel skolgång skulle visionen om en skola för alla, göras fullt möjlig. Men arbetet kommer att kräva tid, engagemang och en attitydförändring kring skolans uppgift och utformning.

 • 34.
  Arnegård, Johan
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm (LHS), Institutionen för samhälle, kultur och lärande (SKL).
  Upplevelser och lärande i äventyrssport och skola2006Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The physicality of sports and outdoor life offers great opportunities for intensive experiences – participants ”feel” the happening in their bodies. As well as looking upon physical activity mainly as something instrumental, as for example in competitive sports and exercise culture, other aspects can also be central, for instance the pure joy of movement. The existential or expressive side of physical activity is examined in this doctoral thesis.

  In order to study such experiential quality more thoroughly, the author’s attention turns to adventure sports participants, as they appear to have a capacity for becoming highly involved and seeking very intense experiences. Who is involved in adventure sports? Why are they engaged in a sport that demands such great hardships and risk-taking? What do they get out of it? The overall objective of the thesis is to shed light on adventure sports as a practice and to discuss the educational significance of flow and other experiential qualities in adventure sports and in schools.

  The analyses are based on three empirical sub-studies. The first began with a questionnaire that 161 adventure sports participants responded to. This was followed by an interview study of eleven men and three women, all of whom had extensive experience in adventure sports. The categories of sport were evenly divided between climbing, off-piste skiing and hang gliding.

  In the second sub-study a detailed investigation of climbing was carried out. A notable sportification has brought about a very clear and interesting change in parts of this activity. Six traditional/adventure climbers and six sport climbers were interviewed, of which half were men and half women. All the climbers were experienced and very much involved in their sport.

  The aim of the third sub-study was to seek an answer as to whether pupils have experiences in their daily school life that are similar to those of adventure sports participants. An ESM (Experience Sampling Method) investigation was carried out with 60 pupils in compulsory school year nine (corresponding to UK schools’ year eleven) from four different schools. The pupils’ parents answered a special parent questionnaire including questions about academic and professional backgrounds, living conditions, habits, interests, attitudes and leisure time activities.

  The results were analysed taking into consideration the phenomenological perspective and structuralistic or more correctly expressed the cultural sociological perspective. Mihály Csikszentmihályi’s theoretical argument on optimal experiences, which in turn is based on the flow concept, constitutes the phenomenological foundation. Pierre Bourdieu’s concept apparatus and theories were used to closely examine the participants’ backgrounds, life histories and current living situations.

  The study shows that a preference for adventure sports is clearly linked to the participants’ backgrounds and earlier life experiences. A behavioural pattern is incorporated and developed into an embodied capacity to master a practice, a result of a long learning process. Participants were clearly concordant in these respects. Participants emphasise the abundant opportunities for intensive experiences that arise from adventure sports. It is a matter of something multidimentional: the active body, outdoor life in natural surroundings, exacting and clear goals, total focus, and about exercising control. This approach presents a model for identification of content qualities, which together create the dynamics that form the meaningful rewards that result from participation in adventure sports. The dimensions include flow experiences, but also go beyond them.

  The deep sense of presence, the physical involvement, the fact that they can choose the path and increase the degree of difficulty themselves – and simultaneously counter this new challenge with increased capacity so that they are engaged at the ”right level” – also provide favourable conditions for a stimulating and successful learning experience.

  The observation was made that it was primarily in the practical and aesthetic subjects that school pupils had the same deep feeling of presence together with a meaningful and pleasurable holistic experience as the adventure sports participants had. Here they were actively involved with their hands or with their whole bodies, and they could make their own choices and be in control of the activity, which for most pupils led to a strong feeling of satisfaction.

 • 35.
  Arnstad, Jörgen
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Gustafsson, Per
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Byggelevers syn på olika lärmiljöer2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna kvantitativa studie är en undersökning om gymnasieskolans byggprogram och byggelevers uppfattning om sitt eget lärande. Syftet med studien är att undersöka byggelevers attityd till sitt eget lärande i karaktärsundervisningen, dels på skolan och dels på den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU), och vilka konsekvenser det får för deras utbildning i de olika lärmiljöerna. Informationen samlades in via en enkät som är utformad med likvärdiga frågeställningar mellan skola och APU, vilket utgör grunden för en generaliserbar resultatredovisning. Undersökningens slutsatser handlar i stora drag om att byggeleverna anser att APU:n är en mycket viktig del i deras utbildning och att eleverna har lättare att motivera sig på arbetsplatsen när det gäller både lärande till yrket och till användandet av artefakter (verktyg, skyddskor, tider). Resultaten har jämförts med tidigare forskning och resultaten sammanfaller i stora drag. I diskussionsavsnitten ges förslag till vad vidare forskning i frågan skulle kunna handla om.

 • 36.
  Arvidson, Karin
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Genuskonstruktion och språkutveckling: diskursanalys av sex skönlitterära barn- och ungdomsböcker ur ett feministisktperspektiv2007Independent thesis Basic level (professional degree)Oppgave
  Abstract [en]

  Syftet med denna uppsats är att utröna vilka genusnormer som förekommer inom det skoldiskursiva fältet och huruvida skönlitteratur är en del i detta. Utgångspunken i min uppsats är att genuskodat språk inverkar på flickors och pojkars möjliga språkutveckling och identitetsskapande. De frågor som ställdes var: Uppfyller dessa texter de krav som läroplanen ställer på att ge flickor och pojkar stimulans i den språkliga utvecklingen oberoende av kön, vilka beskrivningar av genus återfinns i de skönlitterära böckerna samt har de i böckerna ingående karaktärerna olika handlingsmöjligheter och egenskaper ur ett genusperspektiv? Genom en diskursanalys av sex skönlitterära böcker läst av en år 4 har jag utkristalliserat de meningar som beskriver pojk- respektive flickprotagonister. En intervju med läraren gjordes för att ringa in hur dessa elever valt sin litteratur. Resultatet visar hur den skönlitteratur som jag studerade ger en normerande syn på vad flickor respektive pojkar får göra kopplat till de dikotomier som förekommer kring maskulint och feminint beteende. Sammanfattningsvis ser jag ett behov av att lärare aktivt diskuterar litteraturen som läses i skolan med sina elever och problematiserar dessa normer för att inte vissa föreskrifter skall bli dominerande för elevers identitets och subjektsskapande.

  The main purpose of this essay is to find out what gender models that exist within the school discursive field, and whether fiction books are a part of this. The basis of my essay is that gender coded language has an impact on the possible development of language and on the creation of an identity for girls and boys. The questions it aims to answer are: Do these texts comply with the demands of the syllabus when it comes to stimulating the language development for girls and boys irrespective of their sex; how is gender described in the books and do the main characters in the books have different qualities and possibilities of action when looked upon from a gender perspective? By making a discourse analysis of six literary books read by a 4th grade class I have been able to take out the sentences that describe the female and male main characters. I also interviewed the teacher in order to find out how the students had chosen their books. The result shows that the books I have studied give a standardizing view of what girls respectively boys are allowed to do in correlation with the dichotomies that exist concerning female and male behaviour. In conclusion I can recognize a necessity for teacher to actively discuss the literature read at school with their students and to question these standards in order to prevent certain directions to dominate when it comes to the creation of identity and subject.

 • 37.
  Arvór, Niklas
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Ujwarosy, Ilona
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Dilemmasagor: ingång till tematisk undervisning2008Independent thesis Basic level (professional degree)Oppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte att undersöka hur man som lärare kan arbeta med dilemmasagor i synnerhet och skönlitteratur i allmänhet, på ett ämnesöverskridande tematiskt arbetssätt. Vi har också som syfte att se skillnader på vårt sätt att arbeta jämfört med försöksskolans lärare. För att få reda på det så kommer vi redogöra för vad forskningen och styrdokumenten har att säga i ämnet. Metoden vi använder för att svara på syftet är aktionsforskning där bl.a. undervisningsförsök och intervjuer är de viktigaste delarna. I undervisningsförsöken kommer vi att se på de olika sätt på vilket man kan arbeta kring dilemmasagor som ingång till tematiskt undervisning, samt att vi intervjuar lärarna om deras arbetssätt när det gäller att använda skönlitteratur i undervisningen, både traditionellt och på ett ämnesöverskridande sätt. Det vi kom fram till var att det är väldigt givande att arbeta tematiskt, både för lärare och för elever. Eleverna var entusiastiska och vi fick för den begränsade tiden, ett tillfredställande kunskapsresultat. Vi fick också reda på att lärarna på vår försöksskola redan arbetade ämnesövergripande men att de skulle vilja göra det mer. Vi hoppas att vårt arbete kunde verka inspirerande för lärarna.

 • 38.
  Asmar, Marie
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Magnusson, Jon
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Läromedel – ur ett genusperspektiv: En analys av läromedel i svenska och matematik från skolår 2 och 32008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att kritiskt granska och analysera läromedel i svenska och matematik för grundskolans lägre åldrar ur ett genusperspektiv. Vi har undersökt på vilket sätt läromedlen presenterar och reproducerar kvinnligt och manligt; sociala kön. Avsikten har varit att synliggöra hur budskapen och maktförhållanden mellan män och kvinnor förmedlas i de analyserade läromedlen och om de är förenliga med styrdokumenten. Analysen är baserad på fyra läromedel, två i varje ämne. De teoretiska utgångspunkterna är grundade på genusteorier; att kön konstrueras i samhället. Metoden som används i analysen är en kvalitativ textanalys och baseras på ett hermeneutiskt synsätt. De frågor som har ställts till texterna kommer från en analysmodell utarbetad i Gävleborgs län. Resultaten visar på att en manlig norm reproduceras i läromedel och att traditionella könsmönster konstrueras och reproduceras samt att män tillskrivs ett högre värde. Resultaten visar även på att de läromedel som vi har analyserat inte lever upp till de nationella styrdokumentens krav på jämställdhet.

 • 39.
  Augustsson, Ann-Britt
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Wedelin, Lena
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Högskoleadjunkters uppfattningar om den kliniska utbildningen i sjuksköterskeprogrammet: Att vara högskoleadjunkt i G. Henrik von Wrights värld av handling2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  Syftet med denna studie var att beskriva och analysera högskoleadjunkters uppfattningar om den kliniska utbildningen i dagens sjuksköterskeprogram. Som metod valdes intervjuer med tio högskoleadjunkter från fyra högskolor i Mellansverige. Framkomna data analyserades kvalitativt, utifrån von Wrights handlingsteoretiska perspektiv med de fyra determinanterna vilja, plikt, förmåga och möjligheter. Vårt resultat visade att högskoleadjunkternas vilja kunde urskiljas i fem underkategorier som gestaltade sig som vilja att: finnas till för de studerande, påverka utbildningens struktur, göra pedagogiska val, utveckla handledningen, och en vilja att handla beträffande den egna yrkesrollen. De plikter högskoleadjunkterna uppfattade i sin yrkesroll handlade om såväl deras egna inre plikter och förväntningar på sig själva, som förväntningar från de studerande, kollegor och skolledning. Vad högskoleadjunkterna kunde göra för att påverka innehåll och utformning i utbildningen, samt hur de kunde göra för att påverka, visade sig i vårt intervjumaterial i tre underkategorier där högskoleadjunkternas förmåga framkom. En kategori berörde vad och hur de kunde påverka inom skolans ramar och i samarbetet med andra kollegor. En annan kategori berörde vad och hur de kunde påverka utanför skolans område, till exempel ute i verksamheten, på kliniker och avdelningar, samt slutligen deras egen personliga förmåga till handling. De yttre faktorer som visade sig stå utanför högskoleadjunkternas möjligheter att påverka innehåll och utformning i utbildningen var: de styrdokument och lokala utbildningsplaner som respektive högskola arbetade efter, kollegor, andra aktörer ute i klinikerna, ekonomi samt praktiska premisser för utbildningen.

  The aim of this study was to describe and analyse the college teachers understanding of the clinical education in the nursing programme today. Interviews with ten teachers from colleges in the centre of Sweden were used as a method. By using von Wrights “logic of events” theory, and from questions using his determinants wants, duties, abilities and opportunities, we analysed the data qualitatively. Our results showed that we could distinguish the college teacher’s wants in five sub-categories. They were shown as wants to: bee there for the students,’ create influence to the structure of the education, perform pedagogical choices, develop the supervision, and wants to act regarding the structure of there own role, as teachers. The duties that the teachers expected in their role as a teacher were actions regarding: their duties and expectations from within, as from expectations from the students, the colleagues and the head of the college. What the college teacher could perform, to influence the contents and design of the education, and how they could do it, became evident in our data in three sub-categories, where the college teachers possession of ability was shown. One category pointed out was: what and how they could achieve aims within the frames of the school, and in cooperation with their colleagues. Another category pointed out was: what and how they could carry out their aims outside the college, for instance in the wards or in the clinical area setting. Finally they explained their own personal acquisition of ability for action. The external factors, that were shown to be standing outside the adjuncts opportunities to achieve changes in contents and design regarding the education, were the institutional frames and local curriculum for every college, but also colleagues, other actors in the clinical area, economy, and practical teaching premises.

 • 40.
  Aupeix Persson, Shandra
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Läspedagogik och läsförståelse - finns det ett samband?: En jämförelse av läsförståelsen hos elever i årskurs 4 och 6 och lärarnas arbete med läsning och läsförståelse i klassrummet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Uppsatsens övergripande syfte var att undersöka eventuella skillnader och likheter mellan elever i årskurs 4 resp. årskurs 6 med avseende på läsförståelsen. För att mäta läsförståelsen användes ett välbeprövat läsförståelsetest. Syftet var också att beskriva hur lärare, med ansvar för läs- och skrivutvecklingen i respektive klass, arbetar med läsning och för att stimulera läsförståelsen hos sina elever. För att ta reda på hur lärarna arbetar besvarades en enkät. Slutligen ville jag även ta reda på om det gick att se något samband mellan lärarnas sätt att arbeta och resultaten från elevernas läsförståelsetest. Läsförståelsetestet uppvisar stora skillnader mellan årskurserna. Av de 80 elever som deltog i min studie, framgår det att eleverna i årskurs 6 generellt sätt läser bättre än eleverna i årskurs 4. En jämförelse av elevernas resultat från läsförståelsetestet och lärarnas arbetssätt visar att det inte är möjligt att dra några större slutsatser. En möjlig tolkning är att tidiga insatser är av stor betydelse och att de lärare eleverna haft i de yngre årskurser arbetat med läsning och lässtimulerande övningar på ett sätt som varit gynnsamma för elevernas utveckling.

  The aim of the present study was to examine the differences in reading comprehension between students in different grades in elementary school. The aim was also to describe how teacher's work to stimulate reading comprehension in the classroom. Finally my intention was to compare and see if it was possible to find a correlation between reading comprehension and reading pedagogy. The participants in this study were 80 students from two different grades and 4 teachers with responsibility for the reading and writing development in respective class. The results show that older children in higher grades generally are more adequate readers and comprehenders than younger children. I also found out that the connection between reading pedagogy and the results from the reading comprehension test were less obvious than I first expected in my study. Early prevention in reading and writing seems to be a strong predictor of later reading success. The study suggests that these students have had good earlier experiences and competent teachers that have had an impact on their results.

 • 41.
  Axelsson, Johan
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Edmark, Johanna
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Vad händer sen?: Vilka faktorer påverkar möjligheterna för en elev med utvecklingsstörning att förverkliga sina framtidsdrömmar?2007Independent thesis Basic level (professional degree)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ta reda på vad en ungdom med utvecklingsstörning har för drömmar efter avslutad skolgång. Syftet är också att kartlägga vilka omkringliggande faktorer på olika nivåer som påverkar elevens möjligheter till att förverkliga sina drömmar. Vi redogör och diskuterar vilka individuella möjligheter och hinder som finns, vi tar även att ta upp närmiljöns och samhällets betydelse. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med en elev, dennes lärare samt yrkesvalsläraren på en gymnasiesärskola. För att få en vidgad syn på elevens situation har vi även genomfört observationer. Eleven berättar för oss om sina drömmar och visioner inför sin framtid. Vi diskuterar dessa drömmar med såväl läraren som yrkesvalsläraren. Genom dessa diskussioner samt den litteratur och forskning vi tagit del av, finner vi både möjligheter och hinder för eleven att förverkliga sina drömmar. De möjligheter vi ser för eleven är bland andra hans självförtroende, skolans förhållningssätt, familjens stöd, lagar och rättigheter som finns i samhället. De hinder som finns är elevens grad av utvecklingsstörning, kommunens begränsade utbud av sysselsättning och att lagar och konventioner inte efterföljs såsom de borde.

 • 42.
  Axelsson, Linda
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Hansson, Karin
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Läs- och skrivinlärningsmetoder: En studie i förberedande och tidig läs- och skrivinlärning.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att tydliggöra och få insikt i hur förskollärare och lärare kan arbeta med den förberedande och tidiga läs- och skrivinlärningen i förskoleklass och skolår 1, samt få insikt i hur samarbetet mellan förskoleklass och skolår 1 kan se ut på de skolor där studien är utförd. Studien är baserad på fem intervjuer med två förskollärare och tre lärare i skolår 1 på fyra skolor i Stockholmsområdet. Resultatet av studien visar att samtliga lärare och förskollärare som ingår i studien arbetar utifrån olika metoder och anpassar dem efter elevers behov, vilket är viktigt då en metod inte bör utesluta en annan. (Frost, 2002,s 10) Lärarnas och förskollärarnas val av metoder kan även förklaras utifrån vilket synsätt som var gällande under respektive lärares och förskollärares utbildningsår. På två skolor beskriver informanterna att samarbetet mellan förskoleklass och skolår 1 är i stort sett obefintligt medan samarbetet i de åldersintegrerade klasserna fungerade på ett tillfredsställande sätt.

 • 43.
  Backström, Inger
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm (LHS), Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande (UKL).
  Nygren, Elisabeth
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm (LHS), Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande (UKL).
  Skriva för att lära i matematik: Vad och hur skriver elever i grundskolans mellanår?2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att lära är något som man gör själv och detta ansvar kan man inte lägga över på någon annan. Genom att skriva i matematik kan eleverna utveckla sitt matematiska tänkande. Människor har olika sätt att lära – en del lär genom att skriva. Utgångspunkten för vårt arbete är att vi ser lärande på detta sätt. I det australiensiska PEEL-projektet, som har varit en inspirationskälla till vårt arbete, är just denna syn på lärande, att lära genom skrivandet, en bärande tanke. Vi har intresserat oss för vad elever skriver och hur de skriver när de reflekterar kring ett begrepp. Vi har valt att fördjupa oss i begreppet "del av helhet", eftersom många elever har svårt att förstå detta område i matematiken. Vårt syfte med studien är att undersöka elevtexter som elever i grundskolans mellanår skrivit i och om matematik samt att analysera texternas innehåll och form. För att detta ska bli möjligt har vi utarbetat två tabeller som verktyg för vår analys. I vår studie kan vi se att eleverna formulerar sina tankar på olika nivåer från torftigt och kortfattat till en mer utredande text med flera tankeled, där den röda tråden och utvecklingen i tankegången blir tydlig. För att skapa tydlighet försöker alla eleverna i undersökningen att ge någon form av exempel och ungefär hälften av dem använder sig av bilder.

 • 44.
  Beaudry, Ann-Maria
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm (LHS), Institutionen för individ, omvärld och lärande (IOL).
  Att spränga de språkliga ramarna: En diskursanalys av hur kön kan förstås, hur det påverkar olika subjektpositioner och på dekonstruktionens möjligheter2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  My objective with this paper is to contribute of the understanding of how the perspectives of our gender have been constructed and how we as individuals contribute to maintaining these constructions through repetition in our daily lives. During my time at the Stockholm Institute of Education, I have questioned my earlier conceptions and understandings surrounding gender, which have resulted in changing my perspective of gender, from what it was earlier. How this journey has gone up until today and with consequences this brings to daily educational practices is what my paper is about. 

  In my analysis I have been inspired by feminist poststructuralist perspective, in order to enable the reader to understand the many different ways the subject acts in my empirical material. To my aid, in order to understand in what ways a subject can be understood, I’ve used several different theoretical concepts like modernism, post modernism, post structuralism and the feminist post structuralism.

  IN my paper, I´ve used deconstruction as a tool for understanding this phenomenon in different ways. My hope is that the reader will gather an understanding of how this tool is used to question the long-standing perspectives that surround us. Through the use of deconstruction, we get an opportunity to expand our views and by this we can accomplish a continued broadening of our views on how one, as a subject, can be without risk of being judged as different. In other words, I want my paper to ”break through the socially constructed framework” that tends to limit us in different ways in our daily lives. 

 • 45.
  Beckne, Rolf
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm (LHS).
  Studieavbrott i svensk skola: en uppföljningsstudie av en årskull elever från 10-26 års ålder = [Dropouts in the Swedish school] : [a follow-up study of an age group of students from 10-26 years of age]1995Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  By questionnaires and interviews the reasons or causes of the dropping out have been investigated. The causes of dropout consists of a variety or a pattern of factors. Many reasons should be considered symptoms rather than real causes. The reasons are different in different grades. The earlier the dropout happens more patterns of psychological, social and academic failure and disengagement are observed. So-called school fatigue is a frequent concept in the students vocabulary. This concept is analysed.

 • 46.
  Bejholt, Camilla
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Valtanen, Jenny
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Hur ser skolans beredskap ut vid olycksfall?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under vår utbildning vid Lärarhögskolan i Stockholm har vi uppmärksammat att vi saknar kunskap om arbetsmiljöarbete samt skolans ansvar inom området. Vi blev intresserade av beredskapsplaner vid olycksfall under vår instruktörsutbildning i Hjärt- och lungräddning, HLR som ingick i kursen Idrott, fritidskultur och hälsa vid Lärarhögskolan i Stockholm. Studien är delvis explorativ, då tidigare forskning har varit svårt att hitta. Syftet med studien är att kartlägga skolors beredskap vid olycksfall. Enligt lagar och förordningar skall skolor i sitt arbetsmiljöarbete forma en beredskapsplan vid olycksfall. Vi ville undersöka hur situationen såg ut på ett antal skolor. Om det existerar en framarbetad beredskapsplan, hur väl överensstämmer dessa med lagar, föreskrifter och förordningar? Resultatet visar att det finns brister på de undersökta skolorna. Det framgår att skolors beredskapsplaner inte överensstämmer med de lagar, föreskrifter och förordningar som reglerar arbetsmiljöarbetet. Beredskapsplanernas utformning och innehåll varierar.

 • 47.
  Berg, Sofia
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm (LHS), Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande (UKL).
  Talande bedömning: En studie av lärares arbete med bedömning av muntlig förmåga2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete utgår ifrån en diskussion om talets och skriftens komponenter som språkförmågor i allmänhet och i undervisning och undersöker vilka möjligheter det finns för lärare att arbeta med och bedöma elevers muntliga språkförmåga. Uppsatsen strävar efter att belysa vilka metoder man som lärare kan använda för att effektivt arbeta med och bedöma muntlig verksamhet.

  Metoden som används är kvalitativ och baseras på intervjuer med tre lärare som undervisar i ämnet Svenska på gymnasiet. De ämnesområden som behandlas i intervjuerna baseras på tidigare forskning vilken redovisas i arbetet och som relativt tydligt visar skrivandets övervägande betydelse i skolans verksamhet. Frågorna baseras även på den didaktiska och pedagogiska forskning som till största delen fokuserat på utvecklingen av effektiva arbetssätt för skriftlig framställning och teorier för bedömning generellt.

  Resultatet av intervjuerna bekräftar till stora delar den tidigare forskning som redovisas i arbetet, men visar även på alternativa och kreativa lösningar för hur man t ex kan använda sig av retorikens verktyg vid bedömning. Lärarna poängterar vikten av systematisk talträning och beskriver hur denna kan gå till. De är överens om att en undervisning där tal och skrift sammanfaller är den ultimata men att detta inte alltid blir verklighet i bedömningen. Forskning visar att elever fokuserar på de delar i undervisningen som är betygsgrundande, vilket innebär att elevernas lärande kommer att påverkas av lärarnas val av bedömningsunderlag. De intervjuade lärarna tar upp hinder som finns för att den muntliga delen ska få samma utrymme som skriften i undervisning och bedömning, men också lösningar för hur dessa hinder skulle kunna överbryggas.

 • 48.
  Berggren Uhr, Therese
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Falkman Olsson, Ulrika
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Individuella utvecklingsplaner i ett lärarperspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag ska alla skolor använda sig av individuella utvecklingsplaner för att hjälpa elever att nå de mål som finns uppsatta i läroplaner och kursplaner. Detta beslutades av politikerna och lades till i grundskoleförordningen 2005. Syftet med vår uppsats har varit att ta reda på hur lärarna uppfattar IUP och hur dessa uppfattningar förhåller sig till beslutsfattarnas avsikt med införandet av IUP. Som teoretisk utgångspunkt har vi haft ramfaktorteorin och då framför allt de centrala begreppen formuleringsarenan och realiseringsarenan. I bakgrunden visar vi på vad som historiskt föregått ett införande av individuella utvecklingsplaner samt summerar tidigare forskning om individuella utvecklingsplaner och närliggande ämnesområden. Därefter redovisar vi resultaten av vår undersökning som baseras på enkäter till ett antal lärare samt invervjuer av fyra lärare. Resultatet av vår analys visar att det övergripande syftet är detsamma för lärarna som för politikerna, att fler elever ska nå målen Däremot så avviker lärarnas uppfattningar om flera underliggande syften, som vad IUP:n ska innehålla och hur den bidrar till att stärka föräldrarnas intresse och delaktighet. Dessutom används inte IUP:n kontinuerligt i verksamheten på det sätt som är syftet - enligt vår mening. I diskussionen belyser vi hur det kan komma sig att dessa skillnader uppstår och hur de kan förklaras med att beslutet fattas på en nivå och sedan ska genomföras på en annan nivå. Dessutom är formuleringsarenan tudelad i sina uppfattningar i något fall, vilket gör att syftet blir svårdefinierbart för lärarna.

 • 49.
  Berglund, Ingrid
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm (LHS).
  Lärande simulering eller simulerat lärande?: en studie av fyra elevers lärande av styrteknik med användning av ett datorbaserat inlärningsprogram på gymnasieskolans elprogram2005Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
 • 50.
  Bergman, Anna
  et al.
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Riquier, Anna
  Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm.
  Hur arbetar och resonerar några lärare kring bedömning och hur är detta relaterat till deras syn på olika måltyper?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Syftet med detta arbete har främst varit att lära oss mer om bedömning. Vi har uppmärksammat bedömningens avgörande roll för elevers kunskapsinlärning och intervjuat några lärare om vad de har för uppfattning om bedömning. Fokus har lagts på resonemanget kring relationen mellan de-ras syn på bedömning och olika måltyper. I resultatet redogör vi för de olika lärarnas resonemang kring målen, bedömningssätt och bedöm-ningssituationer. Vi har även uppmärksammat att vissa lärare har en intuitiv kunskap om vad ele-verna kan och detta problematiserar vi i diskussionen, men har även redogjort för, de av oss in-tervjuade lärarnas resonemang kring detta. Sedan analyserar vi resultatet med hjälp av adekvata teoretiska utgångspunkter. I analysen intar vi bedömningsperspektiv med olika mål i fokus. Lärarnas uppfattningar kan tolkas som att det finns en viss osäkerhet vad gäller strävansmålen och vi har på ett ödmjukt sätt försökt att förstå hur och varför detta uppstår. Vi tror oss även se ett samband mellan strävansmål och formativ bedömning, vilket vi redogör för i analysdelen. Detta är dock svårt att säga eftersom ett synliggörande skulle kräva en längre studie, vilket vi gärna skulle vilja göra.

  The purpose of this thesis has been to learn more about assessment. We have put the judging role of assessment for pupil’s learning in focus and have interviewed some teachers about their expe-riences and impressions around the subject. The result is principally about these teachers thought process around what to attain, about as-sessment and situations to assess. We have also noticed how some teachers intuitively know what pupils attain and this is brought to the light. In the analysis we use learning theories who adequately serve as the start point for the discussion, where we adopt different perspectives with gaols to reach in focus. By interpreting the teacher’s different opinions, we have noticed certain insecurity around the aspiration goals and we have tried, humbly, to understand how and why this happens. We even believe there is a relation be-tween the aspiration goals and formative assessment, which is described in the analyses. This is difficult to say and a longer study would be needed to make this visible.

1234567 1 - 50 of 557
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf