Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 878
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abduljebar, Semiha
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Matematik i förskolan: En studie om yngre barns matematik utifrån ett sociokulturellt perspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2.
  Abel Green, Rebecka
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Avancerade appars samhandling med yngre barn i en förskolepraktik: En kvalitativ studie om ett- och tvååringars möte med appar utifrån posthumanistiska teorier2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien utgår ifrån posthumanistiska teorier som ser på mänsklig och icke-mänsklig materia som agentiska aktörer. Studien undersöker vad som uppstår emellan yngre barn och appar i förskolan. Utifrån utvalda videosekvenser där ett- och tvååriga barn samhandlar med avancerade appar i en förskolepraktik analyseras sekvenserna utifrån posthumanistiska begrepp och ANT-analys. Resultatet belyser mycket täta, intensiva och komplexa möten där varje intra-aktion förändrar och transformerar de innefattande aktörerna i nätverk. Fokus ligger på kommunikativa relationer av transdisciplinära tillblivelseprocesser av barns och avancerade appars möten.

 • 3.
  Abel Green, Rebecka
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Avancerade appars samhandling med yngre barn i en förskolepraktik: En kvalitativ studie om ett- och tvååringars möte med appar utifrån posthumanistiska teorier2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien utgår ifrån posthumanistiska teorier som ser på mänsklig och icke-mänsklig materia som agentiska aktörer. Studien undersöker vad som uppstår emellan yngre barn och appar i förskolan. Utifrån utvalda videosekvenser där ett- och tvååriga barn samhandlar med avancerade appar i en förskolepraktik analyseras sekvenserna utifrån posthumanistiska begrepp och ANT-analys. Resultatet belyser mycket täta, intensiva och komplexa möten där varje intra-aktion förändrar och transformerar de innefattande aktörerna i nätverk. Fokus ligger på kommunikativa relationer av transdisciplinära tillblivelseprocesser av barns och avancerade appars möten.

 • 4.
  Ablhad, Reem
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Ny teknik i förskolan: En netnografisk studie kring iPad-projekt i tio kommuner i Sverige2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 5.
  Acar, Patricja
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Lundberg, Jonas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Om barn i skolan med ADHD: Pedagogers erfarenheter av att arbeta med barn med ADHD2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att se vad olika sorters pedagoger inom skolan skulle kunna berätta och beskriva om vad de har för erfarenhet och om arbetet med elever med diagnosen ADHD, vilka utmaningar som möts och vilka arbetssätt som kan användas. Kvalitativa intervjuer var den metod som användes, och intervjuerna spelades in med mobiltelefon för att inte missa vad pedagogerna från de fyra olika skolorna som intervjuades berättade och beskrev. Som teoretiskt perspektiv valdes behaviorismen som användes som analysverktyg för analysen. Resultatet visar att det inte bara finns ett arbetssätt pedagogerna använder utan av flera olika metoder. Den visar även deras erfarenheter och utmaningar av- och i skolan. Pedagogerna menade också att det finns många utmaningar i mötet med barn med ADHD, då ett barn som har ADHD sällan bara har en renodlad ADHD utan även någon tilläggsdiagnos eller språkstörning. Det man kan säga är att det krävs mer kunskap om ADHD för att vidare hitta lämpliga arbetssätt, att använda sig av rätt verktyg för att vidare kunna nå ut till alla elever och inte enbart de så kallade "normal klassade" barnen.

 • 6.
  Adiels, Lars
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Where did technology go?2011In: Positioning Technology Education in the curriculum / [ed] Marc J. de Vries, Rotterdam: Information Age Publishing, 2011, 1, p. 53-60Chapter in book (Refereed)
 • 7.
  Ahlin, Camilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Ahlstrand, Olivia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Hur har dagen varit?: En fenomenologisk studie kring hur förskollärare upplever kontakten med vårdnadshavare under hämtning2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare upplever kontakten med vårdnadshavare under hämtning. Det som ligger till grund för detta syfte är frågor kring hur förskollärare upplever sitt eget och vårdnadshavarens bemötande och vilka förutsättningar som ger möjlighet till kontakt. För att undersöka detta har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av semi-strukturerade intervjuer. Studien grundar sig på material från tio stycken intervjuer med förskollärare från olika förskolor. Resultatet visar att förskollärarna anser att kontakten med vårdnadshavare är viktig men inte helt problemfri. Tid, personaltäthet och ansvarsfördelning är det som förskollärarna upplever ha störst påverkan på fenomenet kontakt. En av våra slutsatser är att förskollärarna upplever att kontakten till vårdnadshavare är betydelsefull i det avseende att det gynnar barnens välmående och känsla av trygghet.

 • 8.
  Ahlström, Jenny
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Lesant, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  ”Barnen är ju redan där, de är ju hur nyfikna och intresserade som helst”: IKT i förskolan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka vilka faktorer som är avgörande när det gäller implementering av IKT i förskolan samt hur arbetet med IKT kan integreras på ett kreativt sätt i den pedagogiska verksamheten. För att försöka ta reda på detta har vi genomfört en kvalitativ studie där vi intervjuat medie/IKT-pedagoger för att kunna ta del av deras tankar och erfarenheter. Resultatet visar att ledning och chefer som satsar på och prioriterar IKT är en viktig aspekt. Att tid avsätts för regelbundna reflektionstillfällen är av mycket stor betydelse för att kunna utveckla arbetet med IKT, ett arbete som måste förstås som en ständigt pågående process. Medutforskande pedagoger med ett nyfiket och öppet förhållningssätt är en avgörande faktor för att IKT ska integreras på ett kreativt sätt i förskolans verksamhet. Studien visar även på vikten av att barn ges möjlighet att utveckla digital kompetens för att kunna vara delaktiga i ett digitalt samhälle.

 • 9.
  Aldén, Mona
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Design och meningsskapande i förskolan: En multimodal designteoretisk studie av fyra lärandesammanhang kring matematik2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study's purpose was, based on a design theoretical multimodal approach to describe, analyze and interpret how three preschool teachers design learning contexts, on the subject of mathematics. Besides, this was also the aim to gain insight on how context of learning designs could be understood and interpreted in terms of learning and meaning. The method I chose was built around a non-participating video observation with a qualitative approach where the goal was to try to understand what took place through the relevant interpretations. The results and conclusions that emerged was that the preschool teachers used a variety of semiotic resources in the form of physical tools along with facial expressions, voice and gestures in their communication with the children. Moreover, it appeared that the children also used a number of different semiotic resources in their work of creating meaning around the different learning situations, designed by the preschool educators, they participated in. It also became clear that the children's previous experiences had a significant role as they also used past experiences as a tool in the meaning-making process.

 • 10.
  Alm, Karin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Ahlström, Adam
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Lärorika barn leka bäst: Ideologiska dilemman i pedagogiska planeringar för fritidshemmet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur personal i fritidshemmet kategoriserar barn och hur pedagogisk styrning tillämpas i de pedagogiska planeringar som formuleras för fritidshemmets verksamhet. Med bakgrund i fritidshemmets unika position som tar avstamp i att skapa en meningsfull fritid för barn är det relevant att undersöka detta, i synnerhet då fritidshemmet genomgår stora förändringar. Denna studie har genomförts med utgångspunkt i de pedagogiska planeringar personal formulerar för fritidshemmets verksamhet. Utifrån ett diskursanalytiskt förhållningssätt belyser studien flera ideologiska dilemman som uppstår i materialet. Vidare beskrivs vilka olika val personalen i fritidshem gör när de ställs inför dessa ideologiska dilemman. Konsekvenserna av de val som personalen gör påverkar och formar den diskursiva porträtteringen av barnet och vad det ges för förutsättningar för att vara delaktigt i skapandet av sin egen meningsfulla fritid.

 • 11.
  Almryd, Sandra
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Mindfulness som aktivitet i förskolan: En videoetnografisk fallstudie om pedagogers didaktiska design2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien har jag behandlat frågor som rör alla barn i förskolan samt de pedagoger som dagligen arbetar med barnen. En kvalitativ studie har genomförts genom videoobservationer som tydligt har visat hur pedagoger designar mindfulness-aktiviteter i förskolan. Studiens syfte var att, utifrån ett multimodalt designteoretiskt perspektiv, få ökad kunskap om hur pedagoger designar mindfulness-aktiviteter i förskolans praktik. I resultat och slutsats framkom det att mindfulness-aktiviteter kan designas på olika sätt beroende på vilka förutsättningar förskolan har. Det framkom även att i användningen av mindfulness-aktiviteter använder pedagoger sig av flera teckensystem såsom, gester, rörelser, ljud, röst, positionering, volym etc. i kommunikationen med barn, vilka även barnen använde sig av. Resultat tyder också på att barn designar sina egna lärvägar i aktiviteter, genom de teckensystem som finns tillgängliga i pedagogers design av aktiviteter.

 • 12.
  Alneskog, Sebastian
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Lusten till lärande: Dokumentationsarbete i förskolans läraoplan som verktyg för regementalitet och normalisation2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att belysa hur dokumentation som arbetsform kan förstås som ett redskap för regementalitet och normalisation i förskolans verksamhet. I studien har förskolans läroplan, samt två ytterligare dokument från skolverket och regeringen studerats med diskursanalytisk metod och begrepp hämtade från Foucault. Detta med syfte att bilda förståelse för hur dessa instanser skapar förutsättningar för förskolans dokumentationsarbete. Studien belyser hur dessa givna förutsättningar söker bidra till att barn styrs till att utveckla vissa specifika förmågor, som kommer att utgöra norm för förskolans barn. Vidare visar studien att dokumentation förväntas utsätta också pedagogerna för styrningstekniker då de genom detta arbete ska bli utsatta för synliggörande praktiker, och granskade, av sig själva och sina medarbetare. Detta ska åstadkommas genom att ge pedagoger möjlighet att övervaka förskolans verksamhet och individerna som verkar där. Resultatet visar att dokumentation i det studerade materialet förs fram som ett redskap med vilket pedagoger  kan övervaka barn, andra pedagoger och sig själva samt styra individer mot ett sanktionerat beetende. Studien belyser också på vilket sätt den diskurs som de studerade dokumenten är en del av fungerar normaliserande i förhållande till utvecklandet av vissa förmågor, bland annat lust till lärande.

 • 13.
  Ambjörnsson, Fanny
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  En säker plats: Alternativa familjer, relationsanarki och flersamhet bland unga queeraktivister2010In: Barnets familjer ur barnkulturella perspektiv / [ed] Anne Banér, Stockholm: Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet , 2010Chapter in book (Other academic)
 • 14.
  Ambrose, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Att navigera på en skolmarknad: en studie av valfrihetens geografi i tre skolor2016Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis explores and analyses how school choices are made and perceived in an urban local school market. The thesis uses concepts from the French sociologist Pierre Bourdieu and theories working with the concept of place and space. Using ethnographical methods, it explores the geography of school choice, while the empirical material describes and analyses school choices in a local school market structured by socio-economic as well as symbolic boundaries. The five empirical chapters discuss and analyse imaginary geographies, school habitus, hot and cold knowledge, and symbolic boundaries. The concluding chapter discusses the main findings and addresses some questions regarding how to make the educational system more equitable. 

 • 15.
  Ambrose, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Sminkhora, tönt, fjortis eller bara en vanlig tjej…: -om skapandet av en identitet som ung tjej idag.2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Slapper, geek, bimbo or just a regular girl –identity  construction for young Swedish females.

  The aim of this dissertation is to study twelve young schoolgirls, to see how they view themselves as girls, and how this affects their situation at school. The main aim is to let the girls themselves voice how they perceive what it is to be a young girl today; what defines a girl, what are the specific gender markers, underlying norm system, and how does this in turn affect behaviour within the group with regards to responsibility, fashion, sub groups and role models. The emphasis of the study is to observe and analyse socially constructed gender norms, do they exist among this group, and if so, how does this affect the girls’ behaviour and social interaction?

  The study is a qualitative study, based on a selected group of volunteers from a secondary school in a Stockholm suburb during the academic year of 2007-2008. The students were interviewed separately and in groups, and the transcribed interviews have then been compared to other resent studies of similar demographic groups, and viewed and analysed in the light of resent research theories about gender and gender construction.

  Every cluster of questions regarding each specific research area is dealt with separately, with an analysis of the answers and comparisons to other theories and findings finishing off each section.

  The main claims from analysing the material, would be that it is important to live up to the socially created and culturally perceived norm, to adhere to the gender markers and not break the invisible mould. All the interviewed girls were very aware of the norm system surrounding them, and they also know that if you break the rules of what is expected of a girl, you can expect negative consequences, and might not even be perceived as a “real” girl. The norms are created and sustained in a social interaction, between the girls but also in interaction with the opposite sex. Some of the rules can appear arbitrary to the detached observer, but for the group of girls the rules are self evident and unquestionable.

  The norms are mostly created in the homo-social sphere, between the girls in their everyday lives, and can be hard to describe in detail, even for the informants themselves, although they can describe it clear enough when they perceive that the rules brought on by the norm has been broken.

  The thesis ends with a summary and analysis of all the previous sections, and with suggestions for possible further areas of research.

 • 16.
  Anastasiadou, Galini
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Nordstedt Ahlbäck, Emma
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Att integrera flerspråkighet i förskolan: Införandet av det engelska språket i svenska förskolor2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår undersökning syftar till att se hur två förskolor arbetar med flerspråkighet och hur barn, pedagoger och föräldrar ställer sig till att införa ett nytt språk, i detta fall engelska, i förskoleverksamheten. Vi har genomfört vår undersökning genom att gå till två förskolor och introducera språket med hjälp av engelska sånger och rörelselekar. Under studiens gång har vi utgått från ett sociokulturellt perspektiv och haft tidigare forskning som inbegriper barns språkinlärning i åtanke.

   

  Vår studie genomfördes på två förskolor i Stockholmsområdet. Den ena förskolan befinner sig i en förort i södra Stockholm och de flesta barn har annat modersmål än svenska. Den andra förskolan är belägen i Stockholms innerstad och har få barn med annat modersmål än svenska. Detta urval gjordes för att få syn på eventuella skillnader och likheter eftersom barnen på förskolorna har olika språkliga bakgrunder.

   

  Vi har använt oss av kvalitativa metoder för vår datainsamling och sedan analyserat våra resultat med hjälp av våra frågeställningar. Vi fann att om en positiv inställning till språket finns i verksamheten och dess omgivning kan införandet av språket inte vara så krävande för pedagogerna. Genom att införa ett språk i verksamheten på ett roligt och lustfyllt sätt blir det glatt mottaget av både barn och pedagoger.

   

  Då vi i vår kommande profession kommer att möta flerspråkiga barn ville vi se hur man arbetade med flerspråkighet i de utvalda förskolorna.

 • 17.
  Andersen, Camilla Eline
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Mot en mindre profesjonalitet: "Rase", tidlig barndom og Deleuzeoguattariske blivelser2015Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis deals with professionalism in early childhood education in relation to «race» and whiteness in primarily a Norwegian landscape. The overall aim of the study is to investigate how sociomaterial «race»-events can be understood as constitutive of preschool teachers’ subjectivity. The thesis is a theoretical experimentation with strong ties to a real social landscape. One of the main problems that the study evolves around is how «race» is silenced in the dominant discourse contributing to how preschool teachers can create socially just and indiscriminating pedagogical practices in a current «multicultural society». Hence, there seem to be a lack of tools for preschool teachers to think through how «race» might be part of their pedagogical practice in preschools, and how «race» is an important issue to address when working with how to perform pedagogy ethically and politically. More specifically and in a philosophical-theoretical manner, the study explores «white» preschool teachers’ relation to «race». The philosophical-theoretical-methodological conceptual toolbox for the study is mainly constructed from the philosophical work of Gilles Deleuze and Félix Guattari (1977, 1987). E.g. machinic assemblage, stratification, Body without Organs, nomadic subject, affect, individuation, micropolitics, becoming, actual/virtual and event. The methodological approach is highly inspired by decolonizing-, feminist poststructural- and critical methodologies. However, immersed with Deleuze and Guattaris philosophy of desire, what started out as a poststructural autoethnography transformed into a cartography of «my own» racial becomings in/with an early childhood landscape. The study shows how subjectivity, when understood as produced through sociomaterial «race»-events, offers another understanding of doing professionalism. Further, it offers an alternative understanding of how to create more socially just pedagogical practices in early childhood education.

 • 18.
  Andersson, Camilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Nygren, Elona
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Omhändertagande flickor och bråkiga pojkar?: Barnbokens roll i konstruerandet av genus2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi utgick från förskolans läroplan som formulerar att förskolan ska arbeta med jämställdhet genom att motverka traditionella könsroller. Arbetet att motverka traditionella könsroller ska gå igenom hela verksamheten och det krävs därför att förskolans personal reflekterar över sitt eget förhållningssätt samt förskolans miljö och material. Litteraturen på förskolan, barnböckerna, var ett material som vi ansåg vara av stor vikt men som ofta slentrianmässigt förbisågs i arbetet med genus. Arbetet studerade ett urval barnböcker förekommande inom förskolan för att svara på hur pojkar och flickor men även kvinnor och män porträtteras i barnböckerna och om detta går i linje med Läroplanens intentioner. De utvalda böckerna hade författare som reflekterat kring problematiken mellan manligt och kvinnligt och de tillhörande fördomarna. Metoden vi använde oss av var en kvalitativ bild- och textanalys inspirerad av ett analysverktyg från Maria Nikolajeva. Feministisk poststrukturalism gav oss en teori att granska genusperspektivet i dessa böcker och innebar att manligt och kvinnligt skapas och upprätthålls genom hur vi människor agerar och i och med det för vidare genusnormer. Analysen visade att de studerade verken porträtterade karaktärer med traditionella könsroller och könsöverskridande karaktärer. Vi kom fram till att även om barnböckerna ansågs vara genusmedvetna så uppvisar karaktärer i böckerna traditionella könsroller men att då barnböckerna används i samtal med barnen kan de motverka givna föreställningar och förväntningar på manligt och kvinnligt. Studien ämnar bidra till ett fortsatt reflekterande över genusarbetet inom den egna verksamheten för personal i förskolan.

 • 19.
  Andersson, Caroline
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Cendrowska, Maria-Jóse
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  "Alla barn ska vara med": Inkluderingens dilemman i förskolan2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan talar om inkludering och vilka dilemman som kan uppstå. För att ta reda på detta har vi genomfört fokusgruppsdiskussioner och när vi har analyserat har vi använt oss av diskursanalytisk metod. Inkludering är ett komplext begrepp och pedagogerna har svårt att förklara inkluderingens betydelse. Pedagogerna kommer fram till att inkludering är att ”Alla barn ska vara med”, vilket blev vår huvudtes. Att alla barns ska vara med är en vision som pedagogerna har. Samtidigt talar de om att de inte kan tvinga ett barn att vara med. Det uppstår motsättningar och dilemman till denna inkluderingsdiskurs. Det uppkommer vissa teman av pedagogernas vision och dessa är: delaktighet, anpassning, positiv uppmärksamhet, verksamhetens måste fungera, pedagogens profession, barn med särskilda behov, religion, barns behov, barns ålder och drömbilden av inkludering. I samband med dessa teman har dilemman uppkommit och inkluderingen har blivit problematisk i relation till: barns egen vilja, barns särskilda behov, religion, barns behov och barns ålder.

 • 20.
  Andersson, Eva
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Bunar, Nihad
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Böhlmark, Anders
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Edmark, Karin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI). Institutet för näringslivsforskning (IFN), Sverige.
  Erikson, Robert
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Fredriksson, Peter
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Malmberg, Bo
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Vlachos, Jonas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Öckert, Björn
  "Lottning bättre än närhet och kötid för att bryta segregering"2017In: Dagens Nyheter, ISSN 1101-2447, no 30 aprilArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 21.
  Andersson, Fia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Berthén, Diana
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Finnset, Torgunn
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Höstfält, Gabriella
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Formativt bedömningsarbete i grundsärskolan2015Other (Other academic)
 • 22.
  Andersson, Kristina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Barns inflytande i åldersblandade barngrupper: En postmodernistisk studie om pedagogers positioneringar gentemot barnen i frågan om inflytande i åldersblandade barngrupper på förskolan2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 23.
  Andersson, Marie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Möten mellan en lärplatta, en förskola och några barn: Posthumanistiska perspektiv på lärplattor i förskolepraktik2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utifrån posthumanistiska teorier där all materia, såväl mänsklig com icke-mänsklig, förstås som agentiska aktörer, är syftet med denna uppsats att studera vad som händer när aktörer, i det här fallet lärplatta, barn och förskola, möts. Barn har filmats i sin verksamhet med lärplattan och ett urval av dessa filmsekvenser har fått utgöra undersökningens empiriska material, och med hjälp av posthumanistiska begrepp har filmsekvenserna analyserats utifrån studiens syfte och frågeställningar.

  Uppsatsen kommer att synliggöra hur budskap kommer att sändas mellan olika aktörerna i intra-aktioner, hur budskap kommer att tolkas eller översättas på olika sätt utifrån den som är mottagare, det sker en förskjutning av budskapet. Barn och lärplattor skapas och omskapas, båda kan ses som effekter av varandra. Eftersom det är omöjligt att förutsäga vad som kommer att hända, hur olika aktörer samverkar med varandra är det viktigt med ett öppet förhållande till det vi möter i våra pedagogiska miljöer, att se möjligheter till nya tillblivelser.

 • 24.
  Andersson, Mikael
  Department of Child and Youth Studies, Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Generation interface: En hermeneutisk komparativ studie av ABC-appar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att göra en kvalitativ och komparativ studie genom att närläsa några appar på ett givet tema. Detta har jag gjort med stöd av bilderboksforskning. Jag har valt att se närmare på ABC-appar utifrån att de är designade med en pedagogisk intention.Jag visar genom studien, på ett av många sätt, att se på och förhålla sig till appar. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv belyser jag det estetiska begreppet smak, vilket jag ser som en betydelsefull fond till min studie, eftersom jag anser att smak påverkar förväntningen och därmed upplevelsen. Min strävan är att hålla ett kritiskt barnperspektiv, det vill säga att genomlysa de föreställningar om barndom som tas för giv, eftersom barn är en målgrupp för kommersiella intressen.

 • 25.
  Andersson, Rose Marie
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Norling, Erik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Val av inskolningsmetod i förskolan2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns i huvudsak tre olika metoder för inskolning av små barn i förskolan, men inte mycket forskning i ämnet. Utifrån populärvetenskaplig litteratur och facktidskriftsartiklar kan man sammanfatta de metoder som finns som föräldraaktiv introduktion, traditionell inskolning och individuell inskolning. Det övergripande syftet med undersökningen är att kartlägga hur inskolningen går till i ett antal kommuner i Sverige. Till grund för undersökningen ligger tre frågeställningar. Dessa rör vilken metod man använder vid inskolning, hur inskolningen går till, vem som bestämmer och vad som avgör att en viss metod används. Ansatsen i studien är kvantitativ och frågorna ställs genom en enkätundersökning. Undersökningsgruppen består av 43 förskollärare och 43 förskolechefer som arbetar vid huvudsakligen kommundrivna förskolor i Stockholm, Malmö, Norrköping, Skellefteå, Mariestad och Uppsala. Undersökningen tittar på trender och tendenser i svaren från de tre huvudfrågorna. Resultaten visar både likheter och olikheter mellan kommunerna och mellan förskollärares och chefers svar. Huvudresultatet är att den föräldraaktiva introduktionen är den mest frekventa i hela landet. Det vanligaste är att man skolar in flera barn åt gången, att man har en utsedd ansvarspedagog för inskolningen och att man skickar ut information till föräldrarna innan inskolningen börjar om hur den kommer att gå till. Arbetslaget och förskolechefen är de som oftast bestämmer vilken metod som används. Informationskällor till beslutet är oftast litteratur och beprövad erfarenhet för förskollärarna, och facktidskrift, litteratur och beprövad erfarenhet för cheferna.

 • 26.
  Andersson, Samira
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Persson Coyne, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Lärplattan i förskolan: Pedagogernas vän eller fiende?2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Lärplattan är ett nytt verktyg som används i förskolans verksamhet. Än så länge finns ett begränsat urval av forskning att tillgå. Syftet med detta självständiga arbete är att få mer kunskap och en djupare förståelse av pedagogernas syn på samt deras uppfattning om lärplattans betydelse i förskolans verksamhet. För att uppnå detta har vi delat upp studien i fyra delar: syfte, metod, resultat och slutsats. I syftet finns de frågeställningar som ligger till grund för studien, under metoddelen har vi beskrivit hur vi, genom att använda oss av intervju som forskningsmetod, gick tillväga för att samla in vårt empiriska material. I resultatdelen har vi analyserat vårt empiriska material utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där vi identifierade återkommande teman som var av intresse för vår studie. Utifrån pedagogernas utsagor har vi kunnat utröna hur bland annat scaffolding fungerar i användandet av lärplattor i förskolans verksamhet och hur lärplattans placering blir en del av kulturen i förskolorna.I den sista delen, slutsatsen, har vi summerat vad vi kommit fram till i studien och vad det har för betydelse för professionen och oss som blivande förskollärare.

 • 27.
  Andersson, Sarah
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Bergman, Josefine
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Barn i behov av särskilt stöd: En studie om förskollärares erfarenheter i arbetet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie syftar till att undersöka hur verksamma förskollärare upplever och beskriver begreppet barn i behov av särskilt stöd samt om de upplever att de har den kunskap som krävs i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Utifrån vårt resultat vill vi undersöka om det stämmer överens med tidigare forskning. Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer med förskollärare, som vi analyserat med hjälp av interpretativ fenomenologisk analys (IPA). Resultaten i undersökningen visade på att förskollärarna upplever att begreppet barn i behov av särskilt stöd är mångtydigt och visar på ett stort spektra. Resultatet visar även att förskollärarna anser att man aldrig blir fullärd i sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd, de menar att man kan ha kunskaper inom ett område men sakna kunskap inom ett annat. I våra intervjuer har vi likt den tidigare forskningen sett att diagnoser är en förutsättning för att få resurser. Studiens slutsatser ger oss förståelse för hur förskollärare i praktiken upplever arbetet med barn i behov av särskilt stöd. I synnerhet har det framgått att förskollärarna upplever att de saknar kunskap inom ämnet och därför är det nödvändigt med kompetensutveckling samt handledning från specialpedagog.

 • 28.
  Andersson Tallec, Nina
  Department of Child and Youth Studies, Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  BARNS TANKAR OM LYCKA: En kvalitativ undersökning av barns subjektiva uppfattning om lycka2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka vad lycka är och betyder för barn, enligt hypotesen att lyckan tenderar vara en central del i livet, där barns föreställningar kan tänkas ligga närmre psykologernas uppfattningar om lycka än filosofernas, då dessa de senares uppfattningar är mer komplicerade och mångdimensionella. Ansatsen är att jämföra barns uttalanden med forskningsrön kring lycka. Studien har sin utgångspunkt i ett filosofiskt frågeställande förhållningssätt, med den positiva psykologin som ram. Undersökningen presenteras i form av en deskriptiv studie av 121 barns reflektioner kring lycka. Den är huvudsakligen disponerad kring tre centrala delar: Vad lycka är, vilka förutsättningarna är för att bli och vara lycklig samt vad som medverkar till individens lycka. Studiens resultat visar till stor del på ett bekräftande av tidigare forskning. Barnens tankar om lycka är tätt sammanhängande med livsbejakande positiva känslor. Resultaten visar på vikten av det oumbärliga i nära relationer samt individens behov av aktivitet. Ytterligare visar resultaten på att människans inre upplevelser samt den egna inställningen inverkar på individens upplevelse kring lycka mer än vad påverkan från de omgivande yttre omständigheterna gör. Barnen uttrycker också i motsvarighet till flertalet vetenskapliga studiers utfall, att lyckans betydelse är så högt värderad att den i övervägande antal fall ses vara skäl till att leva. I studien redovisas också relativt nya resultat inom neurobiologisk forskning samt inom den positiva psykologins fält avseende lycka. Dessa visar på den tämligen entydiga slutsatsen att den mänskliga lyckonivån skapas och är påverkbar genom individens egna ageranden samt inre påverkan av de mentala processerna, hela livet. Studiens resultat visar att barnens uppfattningar inte befinner sig nära psykologernas resonemang, vilket inledningsvis var studiens antagande, utan snarare överensstämmer dessa med filosofernas tankegångar.

 • 29.
  Anderstedt, Anne-Sofie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Vilka metoder väljer förskollärare och barnskötare för arbetet med förskolebarns skriv- och läsutveckling?2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att få kunskap om de metoder som förskollärarna använder vid arbetet med skriv- och läsutveckling. I studien ingick sju förskolor där de ansvariga förskollärarna/barnskötarna intervjuats om sina arbetssätt samt vilka metoder det valt i sitt arbete. EASE projektets frågeställningar vad gäller språkarbetet har använts vid dessa intervjuer. Resultatet visar att det är högre frekvens av planering och dokumentation rörande skriv- och läsutvecklingen om förskolorna valt en metod för arbetet. 

 • 30.
  Ann, Nehlin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  To save children – humanitarianism and a political necessity2012In: Children in war: the International journal of evacuee and war child studies, ISSN 1745-7211, Vol. 1, no 9Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 31.
  Anna, Eklöf
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Man måste gå tillbaka för att kunna gå vidare: Pedagogisk dokumentation ur ett intra-aktivt pedagogiskt perspektiv2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar pedagogiskt dokumentationsarbete i förskolan och fokuserar på återbesök av dokumentation. Syftet är att undersöka på vilket sätt återbesök kan ge sig i uttryck och har undersökts utifrån frågeställningarna: på vilket sätt ges barn möjlighet att återbesöka dokumentation och vad uppstår i mötet dem emellan? Den teoretiska utgångspunkten tar avstamp i en intra-aktiv pedagogik och teorin undersöks med frågan: på vilket sätt kan en intra-aktiv pedagogik bidra till en ökad förståelse för återbesök av pedagogisk dokumentation? Studien utgår från en kvalitativ metod och filmobservationer ligger till grund som analysmaterial. Resultatet visar på att barnen på den undersökta avdelningen ges rika möjligheter till att återbesöka dokumentation. Inte enbart genom fotografier utan även med olika material som barnen ges möjlighet att intra-agera tillsammans med. Slutsatsen av studien är att förståelsen för återbesök av dokumentation kan fördjupas genom ett intra-aktivt pedagogiskt perspektiv. Perspektivet kan bidra till att återbesök inte enbart handlar om att återge något som varit utan återbesök av dokumentation kan leda arbetet och vidare lärprocesser framåt. 

 • 32.
  Anrin, Johan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Det måste vara intressant!: En kvalitativ studie om fritidspedagogers villkor kring att arbeta med IKT.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att undersöka villkoren för fritidspedagoger att arbeta med informations- och kommunikationsteknik (nedan förkortat IKT) på fritidshemmet med hjälp av en kvalitativ metod (intervjuer). Det teoretiska perspektiv som studien utgått ifrån är fenomenologi, och därav blev resultatet av min uppsats tre livsvärldar inom IKT som informanterna i studien konstruerade. Dessa tre livsvärldar blev motivation, förutsättningar och kunskap. De informanter som konstruerat dessa livsvärldar är 4 fritidspedagoger och 3 personer som har IKT-ansvar som en del av sina arbetsdagar. Resultatet visade att de tre kategorierna gick in i varandra, men tyngdpunkten låg ändå i kategorin motivation. Fritidspedagogers arbete med IKT är beroende av hur pass motiverade och drivna de är som pedagoger kring just fenomenet IKT. Att vissa förutsättningar saknas, som till exempel planeringstid eller kunskaper kring området, påverkar också i hur stor utsträckning pedagoger använder IKT. Slutsatsen blir därför att användandet av IKT på fritidshem beror dels på hur motiverade fritidspedagogerna är kring att söka kunskap och arbeta med IKT, dels på hur starkt motiverad ledningen på skolorna är med att arbeta med IKT. Det vill säga hur pass motiverade de olika yrkeskategorierna inom skolan är för att ge bra förutsättningar till fritidspedagoger för att kunna arbeta med IKT.

 • 33.
  Armér, Rebecca
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Lindh, Anne-Lie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  "Och sen tryck!": Kommunikation och lärande i samspel genom förskolebarns användning av surfplattor,2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 34.
  Aronsson, Karin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Att rita duvor eller SPJSGÖLS.: Om global fantasi och visuell kultur2006In: Barnkultur i skilda världar / [ed] Karin Helander, Stockholm: Centum för barnkulturforskning , 2006, p. 29-44Chapter in book (Other academic)
 • 35.
  Aronsson, Karin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Barnperspektiv: att avläsa barns utsatthet2012In: Locus, ISSN 1100-3197, Vol. 24, no 1-2, p. 95-111Article in journal (Other academic)
 • 36.
  Aronsson, Karin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Den moderna familjen och förhandlingar om tid2012In: Familjeliv och lärande / [ed] Liselott Aarsand, Pål Aarsand, Lund, 2012, p. 27-46Chapter in book (Other academic)
 • 37.
  Aronsson, Karin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Directives, affect, and family life choreographies 2011In: , 2011Conference paper (Refereed)
 • 38.
  Aronsson, Karin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Family therapy and accountability2014In: Morality in practice: exploring childhood, parenthood and schooling in everyday life / [ed] Jakob Cromdal, Michael Tholander, London: Equinox Publishing, 2014Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Issues of morality and children have traditionally been investigated within the realm of developmental psychology, treating the human ability to adopt certain values as a matter of individual and cognitive growth. As an alternative, this book approaches the morality of young persons from a practice oriented perspective. In essence, such an approach adopts a view of morality as something participants jointly accomplish in going about their everyday social affairs. That is to say, rather than relying on developmental theory or moral philosophy in exploring the moral worlds of young persons, a practice oriented approach adopts a primarily empirical stance, leaning on qualitative analysis of naturally occurring social interaction as found in, for example, ethnomethodology, conversation analysis and discursive psychology. This collection brings together scholars from Australia, Sweden, United Kingdom and the United States. Twelve empirical chapters focus on different aspects of everyday morality as practiced among children and youth as well as a range of participants who act in their role as adults, lay or professional, to foster, educate and in various ways support young people in daily life. The volume opens with an introductory chapter by the editors, who briefly present a practice based perspective on morality, situating at the same time the individual chapters within the fields of discursive research on children and youth in society.

 • 39.
  Aronsson, Karin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Narrative, sociology of2015In: International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences / [ed] James D. Wright, Elsevier, 2015, 2, p. 218-222Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This review explores work on narratives, focusing on discursive or conversational approaches to narratives as social action. In contrast to analyses of narrative structure, a focus on narration also involves the conversational work of narrators and their co-participants. In institutional contexts, narratives-in-interaction invoke two types of identities, the selves of the narrators, on the one hand, and storyteller positions, on the other, including participation frameworks and the affective and epistemic stances of participants who engage in specific types of actions, such as confessing, complaining, formulating accusations or mobilizing justifications or other defensive accounts.

 • 40.
  Aronsson, Karin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Negative interrogatives and adversarial uptake: Building hostility in child custody examinations2018In: Journal of Pragmatics, ISSN 0378-2166, E-ISSN 1879-1387, Vol. 136, p. 39-53Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study documents the adversarial role of negative interrogatives in courtroom talk. It involves a large set of audio-recordings of child custody proceedings. The focus is on sequences where different attorneys examined conflicting parents in two contexts: their own client versus the other side parent. Overwhelmingly, negative interrogatives were located, not in the first round of questions (same side), but during the cross-examination of the other side. The analytical focus is on parents' uptake to the attorneys' questions (in a collection of 289 negative interrogatives; from 156 examinations). All negative interrogatives, such as 'So the children won't see their grandma?', were cast in a polar format, projecting minimal yes-/no-responses. Yet, the parents' uptake featured expanded responses defensive accounts and counter-blame beyond minimal responses. Hostility was built up sequentially through the parents' uptake in the form of counter-blame and other re-allocations of blame. The blame accounts were highlighted through extreme case formulations, rhetorical comments and other discursive devices. In this courtroom context, the parents were to answer, not to ask questions. Yet, they at times confronted the court, through metapragmatic questions, disrupting the interaction order of the courtroom. In numerous ways, negative interrogatives were related to adversarial features and escalation.

 • 41.
  Aronsson, Karin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Cederborg, Ann-Christin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Department of child and youth studies2014In: Faculty of social sciences, Stockholm University 1964 - 2014 / [ed] Gudrun Dahl and Mats Danielsson, Stockholm: Faculty of Social Sciences , 2014, p. 27-43Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 42.
  Aronsson, Karin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Cederborg, Ann-Christin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Family therapy and accountability2012In: Journal of Applied Linguistics and Professional Practice, ISSN 2040-3658, E-ISSN 2040-3666, Vol. 9, no 2, p. 193-212Article in journal (Refereed)
 • 43.
  Aronsson, Karin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Cekaite, Asta
  Activity contracts and directives in everyday family politics2011In: Discourse & Society, ISSN 0957-9265, E-ISSN 1460-3624, Vol. 22, no 2, p. 137-154Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In theorizing on family life, children's agency is a feature of a modern type of family, marked by free choice and inter-generational negotiations rather than parental authority. A video ethnography of Swedish everyday family life documents directive sequences and inter-generational negotiations, including what is here called activity contracts: agreements that form a type of inter-generational account work around target activities (e.g. cleaning one's room). Within local family politics, contracts and revised contracts emerge as parts of such account work. The analyses focus on how contracts emerge within successive downgradings and upgradings of parental directives. Activity contracts regulate mutual rights and obligations, invoking family rule statements and local moral order, drawing on an array of verbal and nonverbal resources, ranging from parents' mitigated requests and children's time bargaining to nonverbal escape strategies and gentle shepherding.

 • 44.
  Aronsson, Karin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Gottzén, Lucas
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Generational positions at family dinner: Food morality and social order2011In: Language in society (London. Print), ISSN 0047-4045, E-ISSN 1469-8013, Vol. 40, no 4, p. 405-426Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article concerns generation and food morality, drawing on video recordings of dinners in Swedish middle-class families. A detailed analysis of affectdisplays during one family dinner extends prior work on food morality (Ochs, Pontecorvo, & Fasulo 1996; Grieshaber 1997; Bourdieu 2003; Wiggins 2004), documenting ways in which participants may shift between distinct GENERATIONAL POSITIONS with respect to affects and food morality (from “irresponsiblechild” to caretaker positions). In our recordings, an elder sibling is shifting between a series of contrasting affective stances (Ochs & Schieffelin 1989; M. Goodwin 2006; Stivers 2008), linked to generational positionsalong an implicit age continuum: positioning himself, at one end of the continuum,as his young brother’s accomplice, and at the other as an adult, aserious guardian of food morality. This study shows that generational positionsare not fixed, but are positions adopted as parts of language socializationand interactional events.

 • 45.
  Aronsson, Karin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Ingrids, Henrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Vittnesmål i vårdnadstvister: förhandlingar om barnets bästa i domstol och familjerätt2014In: Barnrätt: en antologi / [ed] Ann-Christin Cederborg, Wiweka Warnling-Nerep, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2014, p. 39-54Chapter in book (Other academic)
 • 46.
  Aronsson, Karin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Osvaldsson, Karin
  Distrust and the co-construction of blame narratives: Value leakage and the contestation of character assessments2014In: Dialogical approaches to trust in communication / [ed] Per Linell, Ivana Marková, Charlotte, N.C.: Information Age Publishing, 2014Chapter in book (Refereed)
 • 47.
  Aronsson, Karin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Osvaldsson, Karin
  Trust and the contestation of blame narratives: veiled stances in an institutional assessment context2014In: Dialogical approaches to trust in communication / [ed] Per Linell and Ivana Marková, Charlotte, NC: Information Age Publishing, 2014, p. 29-49Chapter in book (Other academic)
 • 48.
  Aronsson, Karin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Rindstedt, Camilla
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Alignments and facework in paediatric visits: Toward a social choreography of multiparty talk2011In: Handbook of communication in organisations and professions: / [ed] Christopher N. Candlin, Srikant Sarangi, Mouton de Gruyter, 2011Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter concerns alignments and disalignmnets, focusing on paediatric visits, and the ways in which doctors, patients and parents overlty or covertly align iwth each other and the activities at hand. First, prior work in the area is reviewed, foregrounding detailed analyses of paediatric interactoins. Secon, social distance, which has been discussed as a bakground factor in work on facework is here disussed as an emergent phenomenon, negotiated in interactions. A model of social choreography is presented, whre alignment is discussed with respect to the gradual emergence of social distance, upgradings, and resistance. Conversely, doctors recurrently exploit playful respectfulness, first naming, collaborative we-constructons, as well as other mitigations as ways of indexing increased alignment.

  The multiparty pediatric visits constitute a rich arena for analyzing alignment in that parents third party contributions recurrently disambiguate doctors' covert recommendations. Doctors and parents step by step covertly negotiate diagnostic matters as well as treatment recommendations through talk, pauses and other minute conversational resources. What is covert or overt is therefore to a large extent an accomplishment in interaction.

 • 49.
  Aronsson, Lena
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Collaborations, reciprocity, and shared matter of concern: Educational Neuroscience research methodology in Early Childhood practices2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the millennium, the emergent discipline of Educational Neuroscience has grown rapidly. This transdiscipline aims to bridge the gap between the neurosciences and educational practices, not only to let the neurosciences inform educational practices but also for educational practices to provide new relevant questions for the neurosciences (Fischer et al, 2007). The joint aim is to improve educational practices for future generations. As a researcher in Early Childhood Education with an interest in how knowledge practices are material-discursively produced, I was triggered to do something about this lack of knowledge. What would emerge if brain research became part of the literacy theories and practices of Swedish preschool teachers? Would it be possible to enact a reciprocal and collaborative research methodology together with the practitioners, based on a joint matter of concern? I felt an urge to explore this and in this presentation, I will highlight some methodological implications in this project.

  Researching a problem that ultimately concerns the possibilities, difficulties and problems which emerge in the encounters of two different practices – scientific research practices and educational practices – demands a methodology that engages in the practice of research practices and the problem of how to overcome divisions between humanities, social science and natural sciences (Sismondo, 2004) Hence, the research questions concern how the different disciplines’ power production is negotiated and re-negotiated in the encounter, and what the consequences are for teachers constituted and re-constituted beliefs, theories and practices (Callard & Fitzgerald, 2015). Questions on how this encounter is received, resisted, and in what ways this kind of knowing transforms meaning-making and practices concerning the literacy work performed was an urgent issue in the participating preschools as well. Hence, based on shared matters of concern of the researcher and the participants is a methodology needed that is characterized by reciprocity and collaboration.

 • 50.
  Aronsson, Lena
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Collaborative Cartography Mapping of the Encounter between Neuroscience and Preschool Practices2018In: European Congress of Qualitative Inquiry: Second Edition - Nomadic Inquiry: Abstracts, 2018, p. 68-68Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This presentation takes its starting point in curiosity among preschool teachers and staff in a municipality outside Stockholm, about what the neurosciences might have to offer their practices of literacy education.  Deriving from an invitation from practitioners to researchers, a project was designed based on a shared agreement on a ‘joint matter of concern’ (Stengers, 2008, Lenz Taguchi, 2017). The agreement was to explore what the encounter with neuroscientific knowledge might do (or not) to everyday practices, and what possible beneficial effects this might have.

  The study was organized in periods when the researcher was alternately participating in everyday preschool practices and in staff meetings. Documentations of children´s activities, made by the teachers and the researcher, were discussed and reflected upon during the staff meetings, together with excerpts from neuroscientific research. Major lines of articulation, converging around a core problem concerning the didactic conflicts between enhancing learning processes in the group and individual children respectively, were collaboratively constructed and put on the ‘map’. These were then actively put to play to be disrupted and deterritorialized, making ways for new diverging lines and potential reconfigured forms of literacy practices.

  These encounters between neuroscience and preschool practices were performed as collaborative cartography mapping exercises, inspired by Deleuze and Guattari. When enacting these exercises during staff meetings, the dominating lines of articulation that seemed to inform the practices as well as the research excerpts were brought to the fore to creatively experiment with.

  For example, the previously common hesitation towards psychology could be reconfigured when encountering neuroscientific findings of children’s reoccurring cycles of learning and development as complex and unpredictable patterns (Fischer, 2011). Importantly, the rupturing and reconfigurations was different for different teachers, depending on what theories that was taught when they were educated. Another example of a deterritorialization with theoretical as well as didactic implications was how neuroscientific research on brain plasticity constituted a diverging line from the classic and troubling nature-nurture binary. The weary question about the extent to which genetic disposition, or the nurturing social circumstances, play the more significant role than the other, could eventually be replaced with discussing how nature-nurture might rather be intrinsically entangled and co-constituted.

  The collaborative cartography mapping performed in this study shows that it is possible to reconfigure dominant lines of thinking in new productive and empowering ways together with preschool staff. This methodology is essentially about materializing theories of science and learning in a way that is situated and closely connected to the practices. Moreover, it also makes possible a practice of extending the didactic repertoire, contrary to having to choose the ‘better’ epistemology and method for teaching.

1234567 1 - 50 of 878
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf