Change search
Refine search result
1 - 10 of 10
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Cedervall, Sofia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Szatek, Elsa
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Arts-based research: drama som forskningsmetod2017Conference paper (Other academic)
 • 2. Forsell, Linda
  et al.
  Roosvall, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Szatek, Elsa
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Scenkonst + Forskning = Sant: En paneldiskussion/workshop om samverkan mellan scenkonst och tvärvetenskaplig forskning2019Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  På flera svenska institutioner och i verksamheter för scenkonst bedrivs samverkan mellan scenkonstens professionella aktörer och forskare från olika fält. Dessa samarbeten har sett olika ut vad gäller arbetsmetoder, fokus, former för samverkan och resultat. De har resulterat i nya konstnärliga uttryck och ny kunskap. Riksteatern står som värd för ett nyskapat nätverk där scenkonstnärer och forskare i samverkan träffas och utbyter erfarenheter och kunskap. I denna paneldiskussion/workshop får deltagarna träffa, ta del i några av och diskutera de samverkansprojekt som har utförts och/eller pågår. I panelen deltar såväl scenkonstnärer som forskare. Programpunkten är delvis interaktiv.

  Medverkande: Linda Forsell, konstnärlig ledare Potato Potato Kajsa Widegren, forskare vid Göteborgs universitet Rebecca Örtman, konstnärlig ledare RATS teater Anna Roosvall, professor Stockholms universitet Lisbeth Pettersson, producent RATS teater Grete Havnesköld, konstnärlig ledare Livet Bitch! Elsa Szatek, doktorand Stockholms universitet Åsa Johannisson, regissör verksam vid StDH

  Moderatorer: Anna Lundberg och Isak Benyamine, Riksteatern

 • 3.
  Johansson, Anna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Szatek, Elsa
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Towards a connoisseurship in drama: dimensioner av tyst kunskap i förhållande till kreativitet i en dramakontext2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vi hävdar att dramafältet behöver ett utökat vokabulär för att belysa och beskriva det ämnesspecifika kunnandet inom såväl praktik som forskning. Bristen på vokabulär försvårar såväl summativ bedömning som formativ konstruktiv feedback till våra deltagare. Vi söker efter vokabulär för att beskriva det ämnesspecifika inom drama. Dramaämnet innehåller flera hörnstenar såsom rolltagande, förflyttning i tid och rum och skapande. I detta paper kommer vårt fokus att ligga på det som vi anser är en grundläggande förmåga i ett dramaarbete; nämligen kreativitet. Konsten att tolka ett kreativt kaos är ett praktiskt tyst kunnande hos pedagoger som vi saknar vokabulär för.

  Utifrån Eisner begrepp Connoisseurship utforskar vi i detta paper hur vi kan tala om och synliggöra kvalitéer inom drama. Eisner definierar Connoisseurship som "konsten att uppskatta" vilket i sin tur ligger till grund för att ge konstruktiv kritik eller feedback inom ett specifikt ämnesområde. Connoisseurship är oftast en tyst kunskap som bygger på en gedigen ämneskunskap och erfarenhet. I detta paper vill vi försöka sätta ord på och synliggöra utvecklandet av ett Connoisseurship för drama.

  Eisner menar att konstruktiv kritik är en nyckel till att ge konstruktiv bedömning (2017;3) "Critisism is an art of saying useful things about complex and subtle objects and events so that others less sophisticated, or sophisticated in different ways, can see and understand what they did not see and understand before" (2017;3). Vi behöver lära oss att känna igen kvalitet som kan ligga till grund för en konstruktiv kritik vilket i sin tur kan fungera som konstruktiv bedömning.

  Frågan är dock om det går att hitta ett gemensamt språk för drama? Försvåras verbalisering i drama av att dramafältet är tvärvetenskapligt i den meningen att vi står på flera ben från t.ex. teater, pedagogik, socialt lärande, och psykologi? Hur kan ett Connoisseurship i drama i så fall se ut?

  Download full text (pdf)
  abstract
 • 4. Karlsson, Fredrik
  et al.
  Szatek, Elsa
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Helandet i sårbarheten2017In: DRAMA: Nordisk dramapedagogisk tidsskrift, ISSN 0332-5296, no 1, p. 6p. 12-17Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Szatek, Elsa
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Att leda teater, motstånd och dialog2020In: Livet Bitch! metod / [ed] Anna Lundberg, Riksteatern , 2020, p. 106-119Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 6.
  Szatek, Elsa
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Drama, Place and Values2018Conference paper (Other academic)
 • 7.
  Szatek, Elsa
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Drama, plats och diskurs2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This presentation explores different angles on negotiationprocesses that takes place in a dramaroom from a posthuman perspective.

 • 8.
  Szatek, Elsa
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Dramarummet som heterotopi2019In: Dramaforskning i Sverige 2019, 2019, p. 24-24Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Dramarummet som heterotopiI detta paper utforskar och konceptualiserar jag dramarummet tillhörande enteatergrupp för tjejer. Empirin i detta paper kommer från samtal med tjejer iåldrarna 13-24 år som är deltagare i community-teatergruppen och derastankar om meningsskapande genom drama och teater. Jag utgår frånFoucaults tankar om heterotopi för att utforska hur lärandet som sker idramarummet är både separat och sammankopplat med lokal kultur, historiaoch normer. Foucault använde sig av heterotopi-begreppet för att visa på hurvissa platser fungerar som arenor för motstånd genom att vara bådesammankopplat men också utanför samhällskroppen. Heterotopin är, för attanvända Foucaults egna ord,“in relation with all other sites, but in such a wayas to suspect, neutralize or invert the set of relations that they happen todesignate, mirror, or reflect”. Genom att vara en heterotopi i relation tilltjejernas vardagsplatser så som hem och skola diskuteras hur dramarummetkan bli en central arena för såväl motstånd som dialog.

 • 9. Szatek, Elsa
  Hur kunde det bli så fel?: Gästarbetare och projektmakare i skolkulturen, exemplet dramapedagogik2014In: Visuellla arenor och motsägelsefulla platser: Tio texter om transformativt lärande, identitet och kulturell förändring / [ed] Sten O Karlsson, Göteborg: Daidalos, 2014, p. 115-140Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I denna antologi är den metodiska utgångspunkten att filosofiska utsagor om kulturell förändring behöver konfronteras med etnogra- fiska analyser. Vi tror att konkreta möten med levande människor och närgångna undersökningar av lokala livsvärldar kan ge andra och kanske överraskande svar på vad plats och visuell kultur idag betyder för människor jämfört med tidigare. Om det visar sig att vardagskultu- rer faktiskt har förändrats: vad innebär det för överföringen av kunskap mellan generationer, för institutionaliserat lärande och för det livslånga omlärande som idag hyllas som ideal? Vad händer med människor och platser som inte lyckas leva upp till kraven på kreativt nytänkande, mobilitet och flexibilitet? Vilka risker är förknippade med vad human- geografen Yi-Fu Tuan 1974 beskrev som topofili – kärlek och bundenhet till det lokalt specifika? Vilka faror är å andra sidan förknippade med motsatsen: att förlora all känsla av samhörighet med fysiskt konkreta livsmiljöer?

 • 10.
  Szatek, Elsa
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Moving Spaces: Mapping the Drama Room as Heterotopia2020In: Education Sciences, E-ISSN 2227-7102, Vol. 10, no 3, article id 67Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article is aimed at exploring the political characteristics of the drama space, which reflects, juxtaposes, and opposes particular sites in a participant’s everyday life, such as the school. By putting spatial theories to work, this article investigates the drama space belonging to an all-girls community group in Sweden, participation in which is voluntary and where the artistic work produced relies on a democratic process, with the girls’ input being vital. I conceptualise the drama room as a heterotopia that functions as an exclusive and excluding space as a well as a space of resistance. Based on interviews with the girls, this ethnographic study challenges the conventional notion that applied drama is only an interrelational matter between the drama participants. By examining the drama room’s role as the ‘other place’ in the girls’ everyday lives while being connected to ‘everyday’ places, this article demonstrates the drama room as an important space for the girls to have agency, there and elsewhere. When placing space and place in the foreground, a ‘dramaspaceknowledge’ emerges, the influence of which stretches beyond the drama room. This article argues that the girls’ dramaspaceknowledge is utilised when creating a performance and while challenging structures and norms elsewhere, such as in their schools and communities.

1 - 10 of 10
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf