Change search
Refine search result
1 - 10 of 10
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Backlund, Åsa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  "De är som en handbok i kommunikation": Utvärdering av Skol- och Familjeteamet i Sollentuna2008Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med utvärderingen har varit att undersöka effekterna av Skol- och Familjeteamets arbete utifrån de idéer och långsiktiga målsättningar som var bakgrunden till att verksamheten startade för sju år sedan. Utvärderingen har därmed syftat till att undersöka huruvida Skol- och Familjeteamet (SFT) har bidragit till att elever med psykosocial problematik i högre utsträckning kan ges adekvat stöd inom ordinarie skola och klass, om de har bidragit till ett minskat tryck på socialtjänstens myndighetsutövning, samt om de samverkar med skolan utan att ta över elevvårdens ansvar. För att besvara utvärderingens frågor har en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder använts. Utvärderingens resultat tyder på att SFT bidrar till att elever med psykosociala och/eller beteenderelaterade problem i större utsträckning kan ges ett bättre stöd inom ramen för ordinarie skola och klass. Föräldrar och skolpersonal som har intervjuats om sina erfarenheter av insatser från SFT anser att insatserna minskat barnets problem i skolan och att de lett till ett bättre samarbete mellan hem och skola. Resultat tyder dock inte på att SFT hittills har haft någon betydelse för i vilken omfattning skolor anmäler oro för barn till socialtjänsten eller för hur stor andel elever som beviljas placering i särskilda resursskolor. Då vi inte kan veta hur det skulle ha sett ut om inte SFT funnits, kan vi dock inte med säkerhet uttala oss om effekterna i detta avseende. SFT tycks däremot i olika avseenden ha bidragit till att ’smörja’ samarbetet mellan skola och socialtjänst och avlasta dessa parter på andra sätt. SFT utgör ett mellanled där en anmälan till socialtjänsten inte anses befogad men det ändå finns en oro kring en elev/familj. Genom sin position och inriktning blir SFT ett alternativt och ”ofarligt” stöd att erbjuda föräldrar, samtidigt som skolan får del av insatsen. Det framkommer dock behov av mer tydlighet och kontakt beträffande relationen och kommunikationen mellan SFT och socialtjänstens Barn- och ungdomsenhet. Utvärderingen tyder överlag på att det råder en relativ konsensus mellan skola och SFT kring deras överlappande verksamhetsdomäner och att detta kan förstås som resultatet av ett lyckat integrationsarbete mellan skola och socialtjänst. SFT uppfattas som en neutral part i samarbetet mellan skola och hem och bistår även med en slags teknologi för detta samarbete.

 • 2.
  Backlund, Åsa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Elevhälsoarbete i grundskolan - resurser och organisation2009In: Psykolog i skolan / [ed] Elinor Schad, Lund: Studentlitteratur, 2009, 1:1, p. 21-34Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 3.
  Backlund, Åsa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  En skola för alla? Förutsättningar och utmaningar i det skolsociala arbetet2013In: Utsatthet, marginalisering och utanförskap / [ed] Lis-Bodil Karlsson, Kirsti Kuusela, Ulla Rantakeisu, Lund: Studentlitteratur AB, 2013, p. 97-129Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur kan vi förstå den pågående samhällsdiskussionen om fattigdom? Varför betonas enskilda människors ansvar framför kollektivets eller samhällets? Hur kan utsatthet inte bara förstås, utan åtgärdas? Boken berör ovanstående frågor utifrån teoretiska presentationer i relation till empiriska exempel, med ambitionen att reda ut de olika begreppen främst i förhållande till socialt arbete.

  Utsatthet, marginalisering och utanförskap presenterar teoretiska begrepp med avstamp i konkreta analyser. Författarna söker svar på frågor om olika begrepps innebörd och hur de förhåller sig till varandra. Här beskrivs hur utanförskapet kan uppkomma i många olika sammanhang och av skilda orsaker. Författarna beskriver utsatthet och marginalisering i skolan, genom arbetslöshet, sjukdom eller funktionsnedsättning, fattigdom och etnisk diskriminering, missbruk och misshandel, men ger även förslag på tänkbara åtgärder för att minska marginalisering och utanförskap.

  Antologin riktar sig till blivande socionomer och andra samhälls- och beteendevetare.

 • 4.
  Backlund, Åsa
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Högdin, Sara
  Spånberger Weitz, Ylva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Skolsocialt arbete: en introduktion2017In: Skolsocialt arbete: skolan som plats för och del i det sociala arbetet / [ed] Åsa Backlund, Sara Högdin, Ylva Spånberger Weitz, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2017, p. 15-20Chapter in book (Other academic)
 • 5.
  Backlund, Åsa
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Högdin, Sara
  Spånberger Weitz, Ylva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Socialt arbete i skolan: uppgifter, perspektiv och dilemman2017In: Skolsocialt arbete: Skolan som plats för och del i det sociala arbetet / [ed] Åsa Backlund, Sara Högdin, Ylva Spånberger Weitz, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2017, p. 221-230Chapter in book (Other academic)
 • 6.
  Backlund, Åsa
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Malmsten, Jenny
  Barnets bästa? En studie om asylsökande barn i socialtjänstens barnavård2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Asylsökande barn som är placerade i samhällsvård enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) kan samtidigt komma att utvisas enligt utlänningslagen (UtlL). Detta innebär att barnen kan komma att utvisas med sin familj under pågående vårdinsats, även om barnet omhändertagits med tvång. I dagsläget saknas kunskap om hur vanligt det är att asylsökande barn, som kommit till Sverige tillsammans med familj eller vårdnadshavare, får vårdinsatser av detta slag via socialtjänsten. Vi vet inte heller hur de som arbetar inom socialtjänstens barnavård förhåller sig till att barnen kan komma att utvisas eller hur samverkan med Migrationsverket fungerar vid denna typ av ärenden. Detta är bakgrunden till den här studien som syftar till att undersöka hur vanligt det är att asylsökande barn som kommit med sina familjer, placeras i samhällsvård, samt att få kunskap om socialtjänstens erfarenheter av och förhållningssätt i sådana fall. En kvantitativ kartläggning, baserad på telefonintervjuer med företrädare för socialtjänsten, har genomförts i Stockholms och Skåne län. Sammanlagt har representanter för 81 kommuner/stadsdelar kontaktats, varav 78 svarande. Erfarenhet och förhållningssätt inom socialtjänsten har undersökts genom kvalitativa intervjuer med fem socialsekreterare. I studien undersöks vilken betydelse det får för socialtjänstens arbete att barnen är asylsökande.

 • 7.
  Backlund, Åsa
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Wiklund, Stefan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Anmälningsplikten till skydd för utsatta barn: några kritiska synpunkter2012In: Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar: festskrift till Anna Hollander, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2012, p. 389-402Chapter in book (Other academic)
 • 8.
  Schlytter, Astrid
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Högdin, Sara
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Ghadimi, Mariet
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Backlund, Åsa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Rexvid, Devin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Oskuld och heder : en undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholms stad - omfattning och karaktär2009Book (Other academic)
 • 9.
  Östberg, Francesca
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Backlund, Åsa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Wiklund, Stefan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  När man misstänker att barn far illa: En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The overarching aim of this report was to gain knowledge on how mandated reporters from different professional fields (staff in child health care, pre-school and school) reason and act in case of child maltreatment suspicion of children 0-12. The principal research method was focus groups (n=3) in which participants were discussing themes in accordance with study objective. The groups were homogenous in terms of professional field affiliation and consisted of 8-9 participants in each group. The mode of analysis was qualitative. 

  What to do if you have a suspicion of child abuse? What should social service workers and educators do if there is any suspicion that a child does not fare well? This Save the Children study is about how Child Welfare Service staff and pre-school and shool officials in Sweden are responding to their obligation to report suspected cases of child abuse and neglect. It is based on interviews made to professionals directly working with children who are mandated to inform the proper authorities if there is a reasonable suspicion that a child is being harmed by caregivers. This study was initiated within the framework of the larger project "Educate do not punish" coordinated between Save the Children in Italy, Romania, Lithuania and Sweden, aimed at protecting children from corporal punishment by supporting the inclusion of the explicit ban of corporal punishment in all settings.

 • 10.
  Östberg, Francesca
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Wiklund, Stefan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Backlund, Åsa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Signs-of-Safety i praktiken: En studie om användning i Stockholms län2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Signs-of-Safety utvecklades i Australien och kan i grunden ses som en modell för utredning och uppföljning i socialt barnavårdsarbete i avsikt att säkerställa barns säkerhet och skydd. I denna rapport redovisas en studie av modellens spridning och tillämpning i Stockholms stads stadsdelar samt övriga kommuner i Stockholm län. Tre delstudier presenteras. Det övergripande syftet med studien var att undersöka i vilken omfattning och på vilket sätt Signs-of-Safety används i Stockholms län samt att beskriva och analysera principiellt viktiga förtjänster och begränsningar som är förenade med att ta modellen i bruk.

1 - 10 of 10
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf