Change search
Refine search result
1 - 12 of 12
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aronsson, Gunnar
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Astvik, Wanja
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Gustafsson, Klas
  Arbetsvillkor, återhämtning och hälsa: En studie av förskola, hemtjänst och socialtjänst2010Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande syfte var att undersöka arbetsförhållanden som är förknippade med ackumulering av stress och bristande återhämtning och att studera hur återhämtning är relaterat till hälsoaspekter. Studiegruppen var anställda inom förskola, hemtjänst och socialtjänst och kom från två relativt stora kommuner (n = 193). Återhämtning eller brist på återhämtning antogs vara en betydelsefull förmedlande länk mellan arbetsvillkor och hälsa/ohälsa och sjukfrånvaro. Datainsamling skedde genom en enkät och den totala svarsfrekvensen var 79 %. En klusteranalys gav tre kluster "Återhämtade“ och “Ej återhämtade“ är yttergrupper, som omfattar 36 respektive 25 procent av totalgruppen medan mellangruppen utgjorde 39 procent. Gruppen ej återhämtade får ses som en riskgrupp för ohälsa. Gruppen uppvisar hela kedjan av riskfaktorer - problematiska arbetsvillkor på vilka de svarar med ökad ansträngning och kompenserande strategier. Trots betydligt högre ohälsorapportering har de inte högre sjukfrånvaro, vilket sannolikt hör samman med att de ersätter sjukfrånvaro med sjuknärvaro. I socialtjänsten är det hela 43 procent som tillhör den ej återhämtade gruppen. Regressionsanalyser med kontroll för bakgrundsvariabler visar att den icke återhämtade gruppen hade en signifikant högre relativ risk för sämre självskattad hälsa än personer i den återhämtade gruppen. Ännu kraftigare riskökningar fanns för de fem symtom som därutöver analyserades. Avslutningsvis diskuteras praktiska slutsatser och nya forskningsfrågor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Aronsson, Gunnar
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Astvik, Wanja
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology. Mälardalen University, Sweden.
  Gustafsson, Klas
  Work conditions, Recovery and Health: A study among workers within Pre-School, Home Care and Social Work2014In: British Journal of Social Work, ISSN 0045-3102, E-ISSN 1468-263X, Vol. 44, no 6, p. 1654-1672Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The study investigated the working conditions associated with the accumulation of stress and lack of recovery and how recovery is related to health. The study group was employed in pre-school, home care and social work (n = 193). Recovery was assumed to be an explanatory variable for the relations between work and health. The response rate on a survey was 79 per cent. Cluster analysis identified three groups: the ‘Recovered’ (36 per cent of the total group) and ‘Not Recovered’ (25 per cent) and the ‘In-between’ (39 per cent). The Not Recovered displayed the whole chain of risk factors, involving difficult working conditions to which they responded with increased compensatory strategies. Despite this group having significantly greater reports of ill health, work absenteeism was not greater, which is likely related to their substituting sickness absence with sickness presence. As many as 43 per cent of the social workers were found to belong to the Not Recovered group. Multiple regression analyses controlling for background variables revealed that the Not Recovered group had a significantly higher relative risk for poor self-rated health than those in the Recovered group. Even sharper increases in relative risk existed for the other five symptoms that were analysed. Practical implications and new research questions are discussed.

 • 3.
  Astvik, Wanja
  Stockholm University.
  Relationer som arbete: förutsättningar för omsorgsfulla möten i hemtjänsten2003Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 4.
  Astvik, Wanja
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Bejerot, Eva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Petterson, Inga-Lill
  Gränser i omsorgsarbetet. En studie om arbetets innehåll, villkor och kvalitet 2001In: Arbete och Hälsa, ISSN 0346-7821, no 16Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 5.
  Astvik, Wanja
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Melin, Marika
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Coping with the imbalance between job demands and resources: A study of different coping patterns and implications for health and quality in human service work2013In: Journal of Social Work, ISSN 1468-0173, E-ISSN 1741-296X, Vol. 13, no 4, p. 337-360Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent decades the public welfare sector has been subjected to major structural changes, and studies of various occupational groups within human service work have reported increased workload and a high prevalence of work-related stress. Using questionnaire data from a sample of human service workers within social work, child care and elderly care, the aim of this study was to identify different patterns of coping strategies to manage the imbalance between work demands and resources, and then to investigate their impact on outcomes in employee health and service quality. Findings: Cluster analysis identified three strategy profiles: compensatory and quality reducing, voice and support seeking and self-supporting, and the comparative analysis indicated that the compensatory and quality reducing cluster may be regarded as a risk group. Results of hierarchical regression analyses disclosed that the identified strategies affected health outcomes as well as perceived service quality. The use of compensatory and quality reducing strategies was negatively related to health and quality, although work demands, resources and background characteristics were controlled for. Applications: The results add to the research field through the identification of compensatory and quality reducing strategies not previously described in the coping literature, as well as the risks associated with them. Applied in practice, the identified strategy clusters might help distinguish risk behaviors' from more beneficial strategies. The results also point toward the importance of providing organizational structures that allow the employees to voice their opinions and critique, as well as to give and receive social support.

 • 6.
  Astvik, Wanja
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Melin, Marika
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Överlevnadsstrategier i socialt arbete: hur påverkar copingstrategier kvalitet och hälsa?2013In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 19, no 4, p. 61-73Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Förändringarna inom välfärdstjänstesektorn i Sverige har det senaste decenniet varit genomgripande. Rationaliseringar och ett decentraliserat resultat- och kostnadsansvar har i många fall medfört ökade arbetskrav, och socialsekreterares situation framstår som särskilt svår. Ansvaret att hantera obalansen mellan krav och resurser har decentraliserats till den enskilde socialsekreteraren. När resurserna inte matchar de kvalitetskrav som ställs tvingas socialsekreterarna tillämpa strategier som antingen äventyrar deras egen hälsa eller kvaliteten i arbetet.

 • 7.
  Astvik, Wanja
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology. Mälardalen University, Sweden.
  Melin, Marika
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Allvin, Michael
  Uppsala University, Sweden.
  Survival strategies in social work: A study of how coping strategies affect service quality, professionalism and employee health2014In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 4, no 1, p. 52-66Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The restructuring of human service organisations into more lean organisations has brought increased work demands for many human service professions. Social work stands out as a particularly exposed occupational group, in which high work demands are paired with a large individual responsibility to carry out the job. The objectives of the study were to identify what kind of coping strategies social workers employ to handle the imbalance between demands and resources in work and to investigate how different strategies affect outcomes regarding health, service quality and professional development. 16 individual interviews and four group interviews with another 16 social workers were conducted. The analysis identified five different main types of strategies: Compensatory, Demand-reducing, Disengagement, Voice and Exit. An extensive use of compensatory strategies was connected with negative outcomes in health. Often these compensatory strategies were replaced or combined with different means of reducing the work demands, which in turn influence performance and service quality in a negative way. The results highlight dilemmas the social workers are facing when the responsibility to deal with this imbalance are “decentralised” to the individual social worker. When resources do not match the organisational goals or quality standards, the social workers are forced into strategies that either endanger their own health or threaten the quality of service.

 • 8.
  Astvik, Wanja
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Work and organizational psychology. Mälardalen University, Sweden.
  Welander, Jonas
  Hellgren, Johnny
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Work and organizational psychology.
  A comparative study of how social workers' voice and silence strategies relate to organisational resources, attitudes and well-being at work2021In: Journal of Social Work, ISSN 1468-0173, E-ISSN 1741-296X, Vol. 21, no 2, p. 206-224Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study sets out to investigate the potential differences between social workers using voice- or silence strategies in their experience of organisational resources, attitudes and health, and whether social workers moving between strategies (voice or silence) over time have a different experience of the same outcomes than those who stay with the same strategy group. The participating social workers (n = 1356) responded to two web-based questionnaires over a one-year period. Findings The results show that voice strategies are related to the experience of more positive organisational resources, more positive attitudes (greater job satisfaction and organisational commitment, but lower intention to exit) and more positive health (greater recovery, but less emotional exhaustion and stress symptoms) than those using silence strategies. The results also show that moving from silence to voice is related to the experience of increased organisational resources, more positive attitudes and more positive health at T2, while those moving from voice to silence reported the opposite. Applications The longitudinal approach applied in this study adds empirical evidence of the relationship between voice/silence and work-related attitudes, as well as health and well-being. The close relationship between organisational resources, employee voice behaviour and related individual outcomes regarding attitudes and health imply that Human Resources (HR) management has a lot to gain by developing and securing a voice-friendly and considerate climate in their organisations.

 • 9.
  Astvik, Wanja
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Work and organizational psychology. Mälardalens högskola, Sverige .
  Welander, Jonas
  Isaksson, Kerstin
  Sorti, tystnad och lojalitet bland medarbetare och chefer i socialtjänsten2017In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 23, no 3, p. 41-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Personalsituationen i socialtjänsten framstår som alltmer problematisk med omfattande personalomsättning och rekryteringssvårigheter. Baserat på en nationell enkätstudie undersöks betydelsen av arbetsvillkor och organisatoriska faktorer för handlingsalternativen sorti, tystnad och lojalitet bland medarbetare och chefer inom socialtjänsten. Resultaten visar bland annat att styrningen inom socialtjänsten behöver utvecklas i riktning mot färre motstridiga krav och för en öppenhet som tillåter dialog och kritisk reflektion för att behålla och på sikt attrahera nya medarbetare.

 • 10.
  Astvik, Wanja
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Work and organizational psychology. Mälardalen University, Sweden .
  Welander, Jonas
  Larsson, Robert
  Reasons for Staying: A Longitudinal Study of Work Conditions Predicting Social Workers’ Willingness to Stay in Their Organisation2020In: British Journal of Social Work, ISSN 0045-3102, E-ISSN 1468-263X, Vol. 50, no 5, p. 1382-1400Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Extensive staff turnover within the statutory social services is a serious problem in Sweden and in other European countries. This study examines which work conditions predict social workers’ willingness to stay in their organisation. A web-based questionnaire was used to gather data. The participating social workers responded to two questionnaires over a one-year period. To identify the social workers who wanted to stay and also remained in the organisation, the group ‘Stayers’ (n = 1,368) consisted of social workers who reported low intentions to quit at T1. The group ‘Leavers’ (n = 1,182) were social workers who had actually resigned at T2. The data were analysed using univariate and multivariate logistic regression analyses. The multivariate analysis shows that the work conditions that predicted staying in the organisation were low degrees of conflicting demands and quantitative demands, high degrees of openness and human resource orientation in the organisation and a high degree of perceived service quality. The results are discussed in relation to public management and managerial responsibility to create sustainable work conditions that facilitate the provision of good social services for citizens.

 • 11.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Astvik, Wanja
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Kundorientering och förändrade sociala relationer2010In: Sociala relationer i arbetslivet: studier från föränderliga arbetsplatser / [ed] Annika Härenstam & Eva Bejerot, Malmö: Gleerups utbildning , 2010, p. 83-100Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur påverkar styrformer som kundstyrning och ekonomistyrning  arbetet i välfärdssektorn och relationerna mellan de anställda och deras kunder, det vill säga  klienter, elever eller patienter? I kapitlet beskrivs hur ett antal läkare resonerar om hur yrkesroll och arbetssätt förändrats mot bakgrund av nya styrpraktiker i sjukvården. Vi försöker överbrygga det gap som finns mellan organisationsforskning som behandlar styrning av organisationer och arbetslivsforskning som fokuserar på konsekvenser av olika förutsättningar i arbetet.

 • 12.
  Melin, Marika
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Astvik, Wanja
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Bernhard-Oettel, Claudia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  New work demands in higher education: a study of the relationship between excessive workload, coping strategies and subsequent health among academic staff2014In: Quality in Higher Education, ISSN 1353-8322, E-ISSN 1470-1081, Vol. 20, no 3, p. 290-308Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study investigates the relationship between the work conditions in higher education work settings, the academic staff’s strategies for handling excessive workload and impact on well-being and work-life balance. The results show that there is a risk that staff in academic work places will start using compensatory coping strategies to deal with excessive demands and that this might seriously impair their health. The compensatory strategy cluster emerged as a ‘risk group’ among the three identified strategy clusters, having a lower work-life balance and suffering from stress-related symptoms more often than the other two strategy clusters. The results also show that high educational level, management position and wide discretion as regards regulation of work in time and space (when and where to work) are factors that might contribute to a lower work-life balance. In practice, the results can contribute to create more sustainable work environments by detecting risk behaviours and risk factors.

1 - 12 of 12
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf