Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 16 av 16
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Korling, Fredric
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Aspekter på reglering av rådgivares ansvar2010Ingår i: Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok II / [ed] Schultz Mårten, Stockholm: Jure AB , 2010, s. 129-226Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 2.
  Korling, Fredric
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Finansrådgivning2010Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 3.
  Korling, Fredric
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Fråga om marknadsföring kan betraktas som del av ett diskretionärt förvaltningsavtal – kommentar till en hovrättsdom2012Ingår i: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, nr 1, s. 135-147Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 4.
  Korling, Fredric
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Försäkringsförmedlares rådgivning och marknadsföring av finansiella produkter - fråga om krav på tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden2011Ingår i: Nordisk försäkringstidskrift (NFT), ISSN 0348-6516, nr 4, s. 1-26Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Korling, Fredric
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Inrätta ett Institut för god rådgivningssed2011Ingår i: Fond & Bank, ISSN 1404-0964, nr 10, s. 18-18Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 6.
  Korling, Fredric
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law.
  InsureSec - Goda möjligheter till ökad transparens i kundförhållanden2012Ingår i: Pensioner & Förmåner, ISSN 1404-1014, nr 4, s. 19-19Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 7.
  Korling, Fredric
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Investerarskydd - informations- och rådgivningsaspekter2012Ingår i: Börsrätt / [ed] Robert Sevenius och Torsten Örtengren, Lund: Studentlitteratur, 2012, 3, s. 223-240Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 8.
  Korling, Fredric
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Investerarskydd: Informations- och rådgivningsaspekter2008Ingår i: Börsrätt, Studentlitteratur, Lund , 2008Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Kapitlet jämför vilka informations- och rådgivningsförpliktelser som föreligger enligt lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter samt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

 • 9.
  Korling, Fredric
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen. Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law. Stockholm Centre for Commercial Law.
  Investeringsrådgivning och placeringsrådgivning – utbytbara begrepp?2008Ingår i: Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok I, Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholm , 2008, s. 95-112Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 10.
  Korling, Fredric
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ny utredning om finansiell rådgivning – men är lagstiftning verkligen rätt väg att gå?2012Ingår i: Fond & Bank, ISSN 1404-0964, nr 12, s. 19-19Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 11.
  Korling, Fredric
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Recension av Niamh, Moloney, How to Protect Investors - Lessons from the EC and the UK, Cambridge University Press, 2010, 474 s.2010Ingår i: Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet, ISSN 1100-7761, nr 2, s. 508-517Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 12.
  Korling, Fredric
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Reklamation av investeringsrådgivning och diskretionär förvaltning2012Ingår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, s. 649-674Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 13.
  Korling, Fredric
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Rådgivning eller marknadsföring?: Analys av försäkringsförmedlares verksamhet i förhållande till lagen(2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden2011Ingår i: Stockholm Centre for Commercial Law, Årsbok III / [ed] Phlip Mielnicki & Mårten Schultz, Stockholm: Stockholm Centre for Commercial Law , 2011, s. 199-245Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 14.
  Korling, Fredric
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Rådgivningsansvar – särskilt avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning2010Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Föremålet för avhandlingen är det civilrättsliga rådgivningsansvaret, särskilt vid finansrådgivning (inbegripet finansiell rådgivning och investeringsrådgivning). I avhandlingen analyseras ett antal faktorer som haft inflytande på utvecklingen inom den samhälleliga och regulatoriska miljö där rådgivning sker, primärt finansrådgivning. Såväl lagregleringen som självregleringen på den finansiella marknaden är omfattande. Trots den betydande regleringen saknas det en övergripande definition av rådgivning. Hur rådgivning skiljer sig från information, marknadsföring och försäljning studeras närmare. Rådgivningsbegreppets innebörd och funktion inom straff-, offentlig- respektive civilrätten utreds. Professionsansvarets kontraktsrättsliga aspekter analyseras.

  Regleringen av den finansiella marknaden har bl.a. till syfte att stärka investerarskyddet. Informationsförpliktelser införs för att säkerställa att investerare får korrekt och tillräcklig information och att de särskilt uppmärksammas på de eventuella osäkerheter som föreligger i rådgivarens prognoser och risker med de handlingsalternativ som rekommenderas. Många investerare har emellertid svårigheter att hantera och förstå finansiell information. Dessutom agerar många investerare irrationellt.

  Kritik framförs mot att regleringen i alltför hög utsträckning utgår från att investerare agerar rationellt, när mycket forskning tyder på motsatsen. Förarbetena till rådgivningslagen och värdepappersmarknadslagen är i några betydelsefulla avseenden inte heller tillräckligt tydliga, t.ex. beträffande gränsdragningen mellan rådgivning, marknadsföring och försäljning. Den valda lagstiftningstekniken med parallella lagar, med delvis exklusiv tillämplighet, ger också upphov till onödiga gränsdragningsproblem. Lagstiftningens effektivitet skulle främjas av att rådgivningsdefinitionerna konkretiserades betydligt, för att därigenom underlätta för såväl investerare och rådgivare som tillsynsmyndigheter. Dagens situation är otillfredsställande, inte minst med hänsyn till kraven på förutsebarhet och rättssäkerhet.

 • 15.
  Korling, Fredric
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till nytt försäkringsförmedlingsdirektiv (COM (2012)360 final)2012Ingår i: Nordisk försäkringstidskrift (NFT), E-ISSN 0348-6516, Vol. 2012, nr 3Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Försäkringsförmedlingsdirektivet implementerades i svensk rätt den 1 juli 2005 genom lagen om försäkringsförmedling. Som med så mycket annan reglering på finansmarknaden dröjde det inte många år innan man inom EU började diskutera en översyn av direktivet. I juli 2012 presenterades således Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om försäkringsförmedling.

  Syftet med att direktivet ses över och att ändringar föreslås är främst för att det föreligger ett behov av att förtydliga vissa bestämmelser i direktivet, särskilt genom att kundskyddet utökas genom att försäkringsbolagens försäljning av försäkringar numera också faller under direktivets tillämpningsområde. Vidare omfattas även de aktörer som säljer försäkringar vid sidan av sin huvudsakliga verksamhet.

  Ett övergripande syfte med direktivet är att undanröja konkurrenshinder, öka kundskyddet och inkludera ett större antal aktörer som kommer att omfattas av direktivets tillämpningsområde. Direktivet ses även över för att bättre harmonisera med andra informationskrav.

  I det följande ger författaren sina synpunkter på förslagets utformning, särskilt med utgångspunkt från svenska förhållanden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fulltext
 • 16.
  Korling, Fredric
  et al.
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Anderson, Anders
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Bättre reglering av konsumentinformation på området för finansiella tjänster2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Enskilda individer ställs inför allt fler val i samhället. Valfrihet är viktigt men alla konsumenter har inte samma möjligheter att göra välinformerade val. Den växande mängden av finansiell information ställer också allt större krav på individens förmåga att sålla och bearbeta information. Därtill har produkterna blivit mer komplexa vilket ökat konsumenternas informationsunderläge. Därför är det viktigt att ha ett bra beslutsunderlag när man gör sina val. Regelverket kring finansiella tjänster har ökat markant, samtidigt som den teknologiska utvecklingen gjort det möjligt att sprida information på ett sätt som förr varit omöjligt. Finansmarknadskommittén har gett ekonomie doktor Anders Anderson och juris doktor Fredric Korling uppdraget att skriva en rapport som dels kartlägger och analyserar befintliga informationskrav, dels ger förslag som syftar till att förbättra dessa i förhållande till konsumenters möjligheter att ta till sig finansiell information.

  Rapporten har diskuterats vid möten i Finansmarknadskommittén och kommer att vara diskussionsunderlag vid ett seminarium i juni i år. Slutsatserna i rapporten är författarnas egna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1 - 16 av 16
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf