Change search
Refine search result
1 - 26 of 26
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aronsson, Gunnar
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Bejerot, Eva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Brist på kollegialt inflytande urholkar lojalitet med chef och organisation ... men inte med patienterna2014In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 111, p. CM9U-Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I en enkätstudie undersöktes relationen mellan läkares uppfattning om kollegialt inflytande och lojalitet, protest och sorti.

  Stark lojalitet med organisation och chef är 2–3 gånger vanligare bland dem som har stor tillgång till arenor för kollegialt inflytande. Lojaliteten med profession och patienter är stark och oberoende av tillgång till arenor.

  Bland dem som har stor tillgång till arenor anser 87 procent att de får gehör för synpunkter jämfört med 21 procent bland dem med liten tillgång. 

  Överväganden om att byta yrke, arbetsgivare eller arbetsplats är dubbelt så vanliga vid liten tillgång till arenor.

  Arbetsgivare som vill attrahera läkare måste ha arenor där läkarna får inflytande över verksamheten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Aronsson, Gunnar
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Bejerot, Eva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Härenstam, Annika
  Onödiga och oskäliga arbetsuppgifter bland läkare: Samband mellan illegitima arbetsuppgifter och stress kartlagt i enkätstudie2012In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 109, no 48, p. 2216-2219Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie har vi riktat fokus på läkaryrket som profession och på sambandet mellan avgränsning av arbetsuppgifter och anspänning och utmattning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Astvik, Wanja
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Bejerot, Eva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Petterson, Inga-Lill
  Gränser i omsorgsarbetet. En studie om arbetets innehåll, villkor och kvalitet 2001In: Arbete och Hälsa, ISSN 0346-7821, no 16Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 4.
  Bejerot, Eva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  New Public Management och läkares arbetsförhållanden2011In: Ett hållbart arbetsliv: Om organisation och ledarskap / [ed] Anders Nilsson, Stockholm: Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, FAS , 2011, p. 22-27Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Bokbeskrivning: Denna forskningsöversikt handlar om samspelet mellan organisation, ledning och hälsa i arbetslivet. Chefen har en central roll för att utveckla en hållbar arbetsorganisation. Men en arbetsorganisation bestämmer också chefens handlingsutrymme. Boken tar bland annat upp frågor om hur ledarskapsidealen ändras, kännetecken för en bra och effektiv arbetsplats, nya arbetsformer och betydelsen av nätverk. FAS vänders sig till politiker, forskare, praktiker, utbildningsansvariga och en intresserad allmänhet.

 • 5.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Aronsson, Gunnar
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Hasselbladh, Hans
  Örebro universitet.
  Bejerot, Susanne
  Karolinska institutet, Stockholm.
  Läkarkåren en profession med allt mindre stöd och inflytande: Enkätstudie av svenska läkares arbetsmiljö 1992 och 20102011In: Läkartidningen, Vol. 108, no 50, p. 2652-2656Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 6.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Astvik, Wanja
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Kundorientering och förändrade sociala relationer2010In: Sociala relationer i arbetslivet: studier från föränderliga arbetsplatser / [ed] Annika Härenstam & Eva Bejerot, Malmö: Gleerups utbildning , 2010, p. 83-100Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur påverkar styrformer som kundstyrning och ekonomistyrning  arbetet i välfärdssektorn och relationerna mellan de anställda och deras kunder, det vill säga  klienter, elever eller patienter? I kapitlet beskrivs hur ett antal läkare resonerar om hur yrkesroll och arbetssätt förändrats mot bakgrund av nya styrpraktiker i sjukvården. Vi försöker överbrygga det gap som finns mellan organisationsforskning som behandlar styrning av organisationer och arbetslivsforskning som fokuserar på konsekvenser av olika förutsättningar i arbetet.

 • 7.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Dunér, Daniel
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Winkler, Axel
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Öppna jämförelser av arbetsmiljö på Internet: Vinster och risker för forskare, respondenter och andra intressenter2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  En prototyp för ett rapporteringsverktyg som gör det möjligt för forskare att dela med sig och visualisera data för sina målgrupper via Internet har tagits fram i ett pågående forskningsprojekt. Med detta verktyg kan forskningsresultat baserade på enkätdata redovisas med en hög detaljeringsgrad och användarna kan enkelt jämföra arbetsvillkor för undergrupper: olika arbetsgivare, geografiska områden etcetera. Prototypen som vi skapat kan konceptuellt delas upp i två delar: 1) Ett verktyg som används för att skapa webbplatser för visualisering av stora datamängder. Det är designat för att kunna användas för vitt skilda forskningsprojekt. 2) En webbplats som visualiserar forskningsresultat från en specifik enkätstudie och demonstrerar vad som är möjligt att göra med hjälp av verktyget.

  Med verktyget presenteras data i form av stapeldiagram och medelvärden direkt på Internet. Designen gör det möjligt att kombinera stora enkätmaterials potential för jämförelser mellan olika undergrupper, arbetsgivare, geografiska områden etcetera. Här kan data re-analyseras och tolkas av dem med kunskap om lokala/regionala förhållanden. Detta gör det möjligt att använda resultaten av större enkätstudier i exempelvis lokalt förbättringsarbete eller i någon form av interaktivt forskningsarbete. Medial uppmärksamhet, särskilt på de platser där resultaten avviker negativt från genomsnittet, kan bidra till ett omvandlingstryck (jfr SKL & Socialstyrelsen 2007).

  Verktyget programmeras i öppen källkod och blir fritt att använda, reproducera, modifiera och utveckla för envar, enligt principerna i ”open-source”-rörelsen (Stallman 2010). Projektet utvecklas enligt en så kallad ”katedralmodell” (Raymond 1999) där en ”open-source-release” görs när vi arbetat med projektet en tid. Verktyget kommer att följas upp genom att dess för- och nackdelar diskuteras med målgrupp och intressenter. För arbetslivsforskare finns många frågor om vad denna typ av verktyg kan innebära. Vilka vinster respektive problem och risker finns i ”öppna jämförelser av arbetsmiljö”? Hur påverkas viljan att besvara enkäter då en snabbare och mer detaljerad återkoppling är möjlig? Vilka frågor måste ställas kring upphovsrätt då data kan re-analyseras av andra? Hur vi kan designa våra forskningsprojekt för att ta tillvara, eller begränsa, det som informationstekniken möjliggör?

 • 8.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Erlingsdottir, Gudbjörg
  Lunds universitet.
  Kvalitetsidéens materialisering i hälso- och sjukvården2002In: Kvalitet utan gränser: en kritisk belysning av kvalitetsstyrning / [ed] Eva Bejerot, Hans Hasselbladh, Lund: Academia adacta, 2002, p. 59-80Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I detta kapitel analyseras kvalitetsidéns resa inom hälso- och sjukvården från det att idén började göra sig gällande i mitten av 1980-talet och fram till att den lagstadgades i slutet på 1990-talet. De problem som kvalitetsidén sätts som lösning på inom den svenska hälso- och sjukvården beskrivs och utvecklingen av kvalitetssäkring följs från idé till lag. I kapitlet beskrivs några av de försök som gjorts att översätta och materialisera denna idé i form av program, modeller, och tekniker. Avslutningsvis presenteras några utvecklingsprojekt vari morgondagens kvalitetssystem kan skönjas, system som bla baseras på informationsteknik.

 • 9.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Hasselbladh, Hans
  Örebro universitet.
  Forms of Intervention in Public Sector Organizations: Generic Traits in Public Sector Reforms2013In: Organization Studies, ISSN 0170-8406, E-ISSN 1741-3044, Vol. 34, no 9, p. 1357-1380Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present paper argues that recent research on public sector reforms offers few contributions to the body of knowledge on this topic because it adds little to the conclusions drawn during the first generation of research in this area. Although these later studies have often been context-specific and have explored the details of the process of change in some depth, it is rather difficult to compare their results or to make reasoned judgements of the comprehensiveness and centrality of the analysed change. Although most public sector reforms that affect hospitals, schools or social services are initiated and designed by national governments, individual case studies of local administrations often fail to capture the generic traits of nationwide reforms. However, public sector change cannot be approached as if it comprises collections of nominally independent local events. The present paper argues for two new approaches to the study of public sector change: (i) the systematic categorization of the different forms of governmental intervention under study and (ii) analysis of the ways in which these forms of intervention are linked and interact. Based on extensive empirical research, this paper suggests a generic classification of these forms of intervention that can be used in empirical research on comprehensive public sector change. Consequently, five interventions in public sector organizations are suggested, namely political intervention, intervention by laws and regulations, intervention by audit and inspection, intervention by management and intervention by rationalizing professional practice. The model is particularly well suited to the longitudinal analysis of complex public sector reforms. This approach provides a conceptual tool to distinguish between interventions based on different forms of knowledge and to investigate how they are linked to each other vertically and horizontally. We demonstrate the usefulness of the model by analysing two empirical examples of reforms in which a variety of interventions were imposed at the local level, through legislation as well as a spectrum of voluntary measures proposed by government agencies, by national associations for local and regional councils and by other national or regional actors.

 • 10.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Hasselbladh, HansStockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Kvalitet utan gränser: en kritisk belysning av kvalitetsstyrning2002Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kvalitetsstyrning har under det senaste decenniet etablerats som en statligt sanktionerad styrdoktrin i Sverige, i USA och EU. Doktrinens språk, metoder och mål har etablerats i universitetsutbildningar, nationella kvalitetsinstitut och i lagar och föreskrifter. Eftersom kvalitetsstyrning kan omdefiniera vad organisationer är och syftar till är det viktigt att belysa området. "Kvalitet utan gränser" är den första boken på svenska med kritiska betraktelser av detta nya sätt att styra arbete. Ett antal forskare från Sverige, Norge och Danmark försöker i boken besvara frågor som: "Varför kvalitetsstyrning?" och "Vad är kvalitetsstyrning?".

 • 11.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Hasselbladh, Hans
  Nya kontroll- och maktrelationer i sjukvården2003In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, no 2, p. 107-127Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 12.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Hasselbladh, Hans
  Patient centred healthcare as organizing ideal – An analysis of institutional transformation in Swedish health care2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper draws upon a model for analysing institutional transformation originating from the Governmentality-tradition in social science. The model suggest a distinction between three separate between modes of institutional transformation: ‘problematization’ refers to the manufacturing of the conditions of possibilities for change, ‘programmatics’ to the envisioning of a new regime in a domain of society and lastly the actualization of change, where new ideals, forms of knowledge and new aims are technically designed as permanent systems of positing and governing a new institutional reality. The model, and the way we apply it, makes it possible to display change processes over time in a systematic way. That is particularly important with respect to institutional transformation which is characterized by change in several dimensions, across different layers of organized action in iterative, and sometimes halted, processes. The model is used to analyse a crucial phase in the transformation of Swedish health care, starting in the 1980s. We end our analysis 2010 when the new regime for governing health care in Sweden has become dominant.

 • 13.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Hasselbladh, Hans
  Professional Autonomy and Pastoral Power: The Transformation of Quality Registers in Swedish Health Care2011In: Public Administration, ISSN 0033-3298, E-ISSN 1467-9299, Vol. 89, no 4, p. 1604-1621Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the context of the recent transformation of control in Swedish health care, the changing role of quality registers are analyzed as a vivid example of how professional groups become involved in new modes of regulating professional work. Based on a critical appraisal of the main currents in the research on NPM, it is argued that understanding ‘the productive side of power’ is an underexploited theme. The main part of the article is devoted to a detailed analysis of how a seemingly insignificant, but in its consequences important, professional practice was transformed from a resource for clinical research, an entirely professional concern, to a tool for hierarchical control. In the concluding sections, a number of important conditions for the successful use of ‘soft power’ in modern societies are identified and discussed.

 • 14.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Hasselbladh, Hans
  Aronsson, Gunnar
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Bejerot, Susanne
  Karolinska Institutet.
  Svenska läkares arbetsmiljö 1992 och 2010 – en profession i fritt fall?: Programnummer AR28, 2/12 20112011Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  En jämförelse av två enkätstudier med läkare från 1992 och 2010 visar att det har skett avsevärda försämringar över tid, särskilt avseende känslan av att ha ett verksamhetsansvar och i upplevelsen av stöd från närmaste chef.

  Indikationer på att läkares villkor är problematiska har funnits i Arbetsmiljöverkets och SCBs återkommande arbetsmiljöundersökningar under 2000-talet. Läkare har här identifierats som ett yrke där man rapporterar hög arbetstakt samt brist på stöd och uppmuntran från chefer.

  För att analysera om det skett förändringar i läkares arbetsvillkor gjordes en enkätstudie under 2010/2011 där det ingick ett antal frågor om arbetsmiljö som också ställts i en enkät år 1992. Utifrån detta material har jämförelser gjorts av läkares position i verksamheten, krav, kontroll och stöd i arbetet, samt frågor som belyser tid för fortbildning, press att följa med i kunskapsutvecklingen och arbetstillfredsställelse. Båda studierna är baserade på ett slumpmässigt urval ur Sveriges läkarförbunds medlemsregister. Antal respondenter år 1992 (n=362) och år 2010 (n=1955), svarsfrekvensen var 70 respektive 68 procent.

  Andelen läkare som upplever sig ha något verksamhetsansvar har minskat med 45 procentandelar över tid, från 76 procent år 1992 till 31 procent år 2010. Läkarnas inflytande över det egna arbetet har minskat något över tid, framför allt har inflytande över beslut på avdelningen minskat över tid. I frågor som avhandlar krav i arbetet rapporterades försämringar avseende mängden arbetsuppgifter, medan tidspress och nödvändig avskildhet för vissa arbetsuppgifter var oförändrad över tid. Resultaten visar också på försämringar avseende arbetsklimat, och att den tid som läggs på forskning och fortbildning har minskat. I området stöd och återkoppling från närmaste chef är förändringarna snudd på dramatiska, exempelvis instämde 45 procent av respondenterna helt i att de hade möjlighet att diskutera svårigheter i arbetet med närmaste chef 1992, jämfört med 14 procent 2010.

 • 15.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Hasselbladh, Hans
  Kankkunen, Tina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Läkares berättelser om upp- och nedgång för ”hot groups” i sjukvården: Programnummer AR 26P, 2/12 2011.2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Intervjuer med psykiatriker och ortopeder gav kronologiska berättelser om hur väl fungerande verksamheter slogs sönder i samband med omorganisationer, förändringar som påverkade respondenternas syn på yrket och organisationen.

  I två på varandra följande intervjustudier under 2000-talet har ett femtiotal läkare intervjuats om sina arbetsvillkor. Syftet har varit att analysera hur reformeringen av sjukvården påverkat läkares arbetsvillkor i vid mening.

  Intervjuerna kan beskrivas som en guidad konversation som börjat med förberedda frågor men där intervjuaren varit flexibel och lyhörd för de olika betydelser av arbetet som dykt upp under intervjun. Under vissa intervjuer utvecklades narrativ, det vill säga sammanhängande berättelser om hur respondenten upplevt något där det finns en kronologi med händelser i en implicit kausal ordning. De intervjuade kom från flera medicinska specialiteter och de flesta hade lång erfarenhet i yrket. Här presenteras två narrativ baserade på intervjuer med tre psykiatriker respektive tre ortopeder från två arbetsplatser i olika landsting.

  I intervjuerna framträdde berättelser om hur respondenterna varit engagerad i att bygga upp en verksamhet tillsammans med andra. Det kunde gälla utveckling av arbetsprocesser som gjort verksamheten effektiv, att man lyckas förbättra vårdens kvalitet, att team och nätverk börjat fungera bra, eller att klinisk forskning integrerats i verksamheten. Berättelserna har likheter med tidigare forskning om så kallade ”hot groups”, det vill säga högt utbildade, relativt små och uppgiftsorienterade arbetsgrupper som med stort engagemang självständigt utvecklar ett område. Läkarnas berättelser innehåller också beskrivningar av en vändpunkt där förutsättningarna för det framgångsrika arbetet försvinner genom beslut på högre nivåer. Dessa handlar om byte av huvudman, omstruktureringar inom organisationen, att arbetsuppgifterna förändrats, resurserna minskat, samt att försämrade villkor fått centrala personer i gruppen att lämna arbetsplatsen. Berättelserna visar att dessa erfarenheter på ett djupgående sätt påverkade respondenternas känsla för sitt arbete och förtroende för organisationen.

 • 16.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Härenstam, Annika
  Reintegrating studies of organizations, work and health: some methodological experiences2010In: The dynamics of organization and healthy work / [ed] Staffan Marklund, Annika Härenstam, Växjö: Institutionen för samhällsvetenskaper, Linnéuniversitetet , 2010, no 5Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Integrating data at the macro-level, such as changes in the labour market, data at the meso-level such as phenomena in organisations and workplaces, and data at the micro-level such as individual’s working conditions and health is indeed a complex matter. A single study alone can seldom work out the problems of generalisation, hypothesis testing, and a deeper understanding of new as well as previously known occurrences and processes within the realm of complex systems.

  The authors of this chapter present some experiences of integrating data at several levels. Some of these experiences emanate from the chapters presented in this book, while others are from other projects. Methodologies based on a quantitative approach as well as experiences of using qualitative methods are presented.

 • 17.
  Björk, Lisa
  et al.
  Univ Gothenburg, Dept Sociol & Work Sci, Gothenburg, Sweden.
  Bejerot, Eva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Jacobshagen, Nicola
  Univ Bern, Inst Psychol, Bern, Switzerland.
  Harenstam, Annika
  Univ Gothenburg, Dept Sociol & Work Sci, Gothenburg, Sweden.
  I shouldn't have to do this: Illegitimate tasks as a stressor in relation to organizational control and resource deficits2013In: Work & Stress, ISSN 0267-8373, E-ISSN 1464-5335, Vol. 27, no 3, p. 262-277Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The performance of tasks that are perceived as unnecessary or unreasonable - illegitimate tasks - represents a new stressor concept that refers to assignments that violate the norms associated with the role requirements of professional work. Research has shown that illegitimate tasks are associated with stress and counterproductive work behaviour. The purpose of this study was to provide insight into the contribution of characteristics of the organization on the prevalence of illegitimate tasks in the work of frontline and middle managers. Using the Bern Illegitimate Task Scale (BITS) in a sample of 440 local government operations managers in 28 different organizations in Sweden, this study supports the theoretical assumptions that illegitimate tasks are positively related to stress and negatively related to satisfaction with work performance. Results further show that 10% of the variance in illegitimate tasks can be attributed to the organization where the managers work. Multilevel referential analysis showed that the more the organization was characterized by competition for resources between units, unfair and arbitrary resource allocation and obscure decisional structure, the more illegitimate tasks managers reported. These results should be valuable for strategic-level management since they indicate that illegitimate tasks can be counteracted by means of the organization of work.

 • 18.
  Björk, Lisa
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Forsberg Kankkunen, Tina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Bejerot, Eva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Det kontrollerade chefskapet: variationer i genusmärkta verksamheter2011In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 17, no 4, p. 79-94Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Även om ett flertal studier undersöker betydelsen av New Public Management (NPM) för välfärdsstatens organisationer finns det få komparativa studier av NPM inom olika verksamheter. I denna studie intervjuas kommunala chefer i syfte att jämföra hur NPM omsätts i praktiken inom en teknisk verksamhet och en omsorgsverksamhet. Resultaten visar att verksamheternas genusmärkning innebär olika förutsättningar för cheferna att hantera NPM.

 • 19. Härenstam, Annika
  et al.
  Bejerot, EvaStockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Sociala relationer i arbetslivet: studier från föränderliga arbetsplatser2010Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sociala relationer är nödvändiga för att vi människor ska förstå och hantera vår omvärld. Därmed är de också nödvändiga för att kunna utföra ett arbete. Att ingå i en social gemenskap är för många en av de viktigaste drivkrafterna för att arbeta. I kontakter med chefer, kollegor och kunder får vi bekräftelse och uppskattning när vi gör något bra, och vi får också veta om vi gör något mindre bra. Men när arbetslivet organiseras på nya sätt förändras även relationerna.

  I den här boken belyser flera studier från olika forskningsdiscipliner hur viktiga sociala relationer är. Sammantaget visar de att en tydlig struktur och kollektiv gemenskap blir än viktigare ju mer föränderligt arbetslivet är. Individer som ingår i en sådan gemenskap har större möjligheter att möta utmaningar i arbetslivet på ett konstruktivt sätt. Boken visar också hur organisationer och företag kan skapa förutsättningar för goda sociala relationer. I flera av bokens kaptitel finns faktarutor där de metoder som använts i forskningen beskrivs mer generellt. Det gör att boken även kan användas som fördjupning inom samhällsvetenskaplig metod.

  Boken vänder sig främst till studenter på högskolenivå inom områdena personal, arbetsliv och organisation, men även andra som intresserar sig för arbetslivets förändring, exempelvis inom HR-avdelningar, företagshälsovård och fackliga organisationer, kan ha stor nytta av boken. Bokens författare är alla väl etablerade forskare inom sina respektive område.

 • 20. Jacobshagen, Nicola
  et al.
  Tschan, Franziska
  Elfering, Achim
  Meier, Laurenz L.
  Bejerot, Eva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Aronsson, Gunnar
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Semmer, Norbert K.
  Illegitimate tasks: a meaningful stressor across countries2013In: Imagine the future world: How do we want to work tomorrow? Abstract proceedings of the 16th EAWOP Congress 2013 / [ed] Guido Hertel, Carmen Binnewies, Stefan Krumm, Heinz Holling, Martin Kleinmann, 2013, p. 101-101Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Purpose: Task characteristics have been a focus of occupational stress research for many years. Workload and conflicting expectations have been especially prominent in this research. Recently, an additional feature of tasks as a source of stress has been suggested: Their perceived lack of legitimacy. We consider tasks to be illegitimate to the extent that it is perceived as improper to expect employees to do them. For example, tasks can fall outside of the range of one’s occupation or role differences within a profession, such as when employees are assigned tasks that do not match their levels of experience.

  Design/Methodology: We discuss our research with the Bern Illegitimate Tasks Scale in different countries - Switzerland (French and German part), Sweden, and Germany - analyzing scale properties (measurement models) and associations of illegitimate tasks with strain (six data sets, N=2498).

  Results: The Bern Illegitimate Tasks Scale was shown to be a sound measure, and it explained variance in several strain parameters, above and beyond the effects of other important predictors (stressors and resources).

  Limitations: All studies were questionnaire studies.

  Research/Practical Implications: Illegitimate tasks need more attention from supervisors; they should be part of management training. Research should be extended to other designs (e.g., diary studies) and to investigating moderators of the effect of illegitimate tasks (e.g., breadth of role definition).

  Originality/Value: Our studies show that not just work demands or resources count with regard to stress, but also the perceived legitimacy of demands.

 • 21.
  Kankkunen, Tina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Bejerot, Eva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Hasselbladh, Hans
  Den osynliggjorda praktiken: läkares berättelser om kårens inflytande över utvecklingen i organisationen: Programnummer AR 27, 2/12 2011.2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  I en analys av enkätkommentarer och av intervjuer med läkare från olika medicinska specialiteter inom flera olika landsting visas att läkarnas inflytande på utvecklingen inom organisationerna har minskat.

  I en studie har 30 läkare intervjuats om sina arbetsvillkor och förutsättningar för kunskapsutveckling. Syftet har varit att analysera hur reformeringen av sjukvården påverkat läkares arbete i vid mening.

  Intervjuerna kan beskrivas som en guidad konversation som börjat med förberedda frågor men där intervjuaren varit flexibel och lyhörd för de olika betydelser av arbetet som dykt upp under intervjun. För att få tillgång till intervjupersonerna har vi använt ett snöbollsurval, med början hos personer med uppdrag inom Läkarförbundet, specialistförening, och i ett par fall genom personliga kontakter. De som intervjuades kom från specialiteterna internmedicin, ortopedi, psykiatri samt allmänmedicin i olika landsting. Främst har läkare med lång erfarenhet i yrket har intervjuats, men även några ST-läkare ingick. För att tolka intervjumaterialet har vi använt en induktiv tematisk analysmetod. Utifrån de teman som har utvecklats i intervjumaterialet har också läkares kommentarer i en enkät analyserats.

  I intervjuerna finns ett återkommande tema som handlar om kårens minskade inflytande på utvecklingen i organisationen. Temat är också återkommande i enkätkommentarerna där läkarna hänvisar till bristande inflytande som förklaring till sina svar i enkäten. I analysen av temat uppmärksammas hur nya styrformer och organisering förändrat läkarkårens inflytande genom förändrade interaktionsmönster. Sammantaget visar det empiriska materialet att det pågår en centraliserings- och standardiseringsprocess inom organisationerna. Samtidigt har kontakten mellan läkare och chefer på högre nivåer i organisation minskat. Då cheferna många gånger tillhör en annan profession är det inte ovanligt att läkarna är i minoritet på viktiga beslutsarenor. Detta innebär att andra grupper än läkarna definierar och kontrollerar vad som ska värderas inom organisationerna.

 • 22.
  Kankkunen, Tina Forsberg
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Bejerot, Eva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Björk, Lisa
  Härenstam, Annika
  New Public Management i kommunal praktik: En studie om chefers möjlighet att hantera styrning inom verksamheterna Vatten, Gymnasium och Äldreomsorg2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna studie belyser chefers möjligheter att hantera styrning inom olika kommunala verksamheter. Syftet med rapporten är att undersöka och jämföra hur styrning praktiseras inom den kvinnodominerade verksamheten ’Äldreboende’, den könsintegrerade verksamheten ’Gymnasium’, samt den mansdominerade tekniska verksamheten ’Vatten’. Analysen baseras på 30 intervjuer med linjechefer i fyra kommuner. För att förstå sammanhanget runt chefernas berättelser har även aktörer på kommunledningsnivå intervjuats. En utgångspunkt i studien är att jämförelser mellan olika organisatoriska sammanhang kan skapa lärande i arbetslivet.

  De deskriptiva resultat som presenteras i rapporten visar att styrning i linje med New Public Management har inneburit att cheferna upplever sig allt mer klämda mellan organisationens styrning och medarbetarnas och verksamhetens behov. Med New Public Management betonas styrning genom ekonomi, standardiserade processer, mål och uppföljning samt värderingar. De medverkande cheferna beskriver att detta har medfört målkonflikter som kan vara svåra att hantera. Det skiljer sig dock mellan  verksamheterna hur målkonflikterna hanteras. Inom den mansdominerade verksamheten Vatten beskriver cheferna hur organisationen tar ansvar för målkonflikterna på ett sätt som möjliggör för cheferna att hantera dem. Inom Gymnasium och Äldreboende beskriver cheferna istället att de många gånger själva får hantera och ta konsekvenserna av målkonflikterna.

  Vi pekar sammanfattningsvis på fyra lärdomar kring chefens möjligheter att hantera målkonflikter. Dessa lärdomar handlar om hur arbetet organiseras, snarare än om chefernas individuella strategier. Vi talar om vikten av ett nära stöd, av att dela värld, av gemensamt språk och avgränsade mål och slutligen, vikten av tillit.

  Vi pekar sammanfattningsvis på fyra lärdomar kring chefens möjligheter att hantera målkonflikter. Dessa lärdomar handlar om hur arbetet organiseras, snarare än om chefernas individuella strategier. Vi talar om vikten av ett nära stöd, av att dela värld, av gemensamt språk och avgränsade mål och slutligen, vikten av tillit.

 • 23.
  Stengård, Johanna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Bejerot, Eva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Berntson, Erik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Chefskap, Hälsa, Effektivitet, Förutsättningar i Offentlig Sektor: Teknisk rapport från CHEFiOS projektet, Göteborgs universitet2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ur förordet:

  Detta är en deskriptiv rapport från CHEFiOS-projektet. CHEFiOS står för Chefskap, Hälsa, Effektivitet, Förutsättningar i Offentlig Sektor. Projektet har finansierats av Vinnova, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och Göteborgs universitet samt Previa. De kommuner som deltagit i projektet har också bidragit på många sätt, bland annat med lokala projektledare och alla chefer som ställt upp med sin tid.

  Denna rapport är en deskriptiv, teknisk rapport som syftar till att presentera enkäten och källor till de enkätfrågor som ingår i rapporten. Här redovisas också svarsfrekvenser på frågorna. Enkäten har använts till olika analyser vars resultat finns redovisat i ett flertal publikationer.

  CHEFiOS är ett forsknings- och interventionsprojekt med syfte att undersöka och förbättra förutsättningar för chefskap i offentlig sektor. Totalt har sju kommuner och 28 förvaltningar deltagit i projektet där sex förvaltningar har deltagit i interventionen och 22 har varit med som jämförelseförvaltningar. Totalt har ca 750 chefer besvarat enkäten som besvarades dels 2009, dels 2011.

 • 24.
  Theorell, Töres
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute.
  Bejerot, Eva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Omorganisationer i vården ger högre risk för felanmälan: Ju fler omorganisationer, desto större risk för läkare att bli anmäld, visar enkät2011In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 108, no 48, p. 2501-2504Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  1534 Swedish physicians (54,6 % of a random sample) have participated in a survey of working conditions and health. They were asked questions about having been officially reported for medical errors. 30% of the responders had been officially reported for medical error at least once during the past five years. This was more common among men than among women. Reports for medical errors were fewer in workplaces where the knowledge of more experienced physicians was taken into account in daily practice. Physicians who had been trained in research had a lower risk of being reported for medical error than others. Physicians who stated that ”keeping time” regulation (according to the law the medical care has to provide professional care within three months for most medical conditions) was important in medical prioritizing had a higher risk of being reported for medical error than other physicians. Frequent re-organizations were associated with an elevated risk of being reported for medical error.

  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 25.
  Tucker, Philip
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute.
  Bejerot, Eva E
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute.
  Kecklund, Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute.
  Aronsson, Gunnar
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute.
  Åkerstedt, Torbjörn
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute.
  Doctors' work schedules and work time control2013Conference paper (Refereed)
 • 26.
  Tucker, Philip
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute. Swansea University, United Kingdom.
  Bejerot, Eva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Kecklund, Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute. Radboud University, The Netherlands.
  Aronsson, Gunnar
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Åkerstedt, Torbjörn
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute.
  The impact of work time control on physicians’ sleep and well-being2015In: Applied Ergonomics, ISSN 0003-6870, E-ISSN 1872-9126, Vol. 47, p. 109-116Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Physicians' work schedules are an important determinant of their own wellbeing and that of their patients. This study considers whether allowing physicians control over their work hours ameliorates the effects of demanding work schedules. A questionnaire was completed by hospital physicians regarding their work hours (exposure to long shifts, short inter-shift intervals, weekend duties, night duties, unpaid overtime; and work time control), sleep (quantity and disturbance) and wellbeing (burnout, stress and fatigue). Work time control moderated the negative impact that frequent night working had upon sleep quantity and sleep disturbance. For participants who never worked long shifts, work time control was associated with fewer short sleeps, but this was not the case for those who did work long shifts. Optimizing the balance between schedule flexibility and patient needs could enhance physicians' sleep when working the night shift, thereby reducing their levels of fatigue and enhancing patient care.

1 - 26 of 26
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf