Change search
Refine search result
1 - 43 of 43
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Carlson, Laura
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Papadopoulou, Frantzeska
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  The Wired World of University Teaching – Legal Challenges2017Book (Other academic)
  Abstract [en]

  The digitalization and commercialization of teaching have greatly complicated the university world; twin processes that have wrought great changes to institutions of higher learning, both externally with respect to their roles in society, and internally with respect to the relationship between universities, teachers and students. These processes raise both new and old questions with respect to academic freedom, copyrights to teaching materials, employment rights, open access and data protection, public sector information and transparency. The recurring thread in all the chapters presented in this work is a more focused, explicit treatment of these issues in the law is needed, taking into consideration the different interests of society, the academy, academics, students or the public.

  The analyses in this book give rise to the question what law, lawyers and legal systems can provide as responses. There obviously is a need to bring in legal assessments, proactively, at the early stages of e-learning development. When e-learning and e-applications are already launched, it is more costly and complicated to reactively rectify the situation, for instance, in cases of flawed personal data protection. Law needs to play an active role. Last but not least, legal systems as such must protect and strengthen the values of a democratic society. When traditional academic learning is challenged internally and externally by commercialization and digitalization, academic freedom and the protections of privacy and moral rights are essential. The need for digital humanities is compelling in learning environments where artificial intelligence and associated algorithms have become part of our daily lives.

 • 2.
  Colonna, Liane
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Dignum, Virginia
  Filatova-Bilous, Natalia
  Friberg, Sandra
  Haynie-Lavelle, Jess
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Muller, Catelijne
  Munetsi, Dennis
  Razmetaeva, Yulia
  Strange, Michael
  Tucker, Jason
  Community Reference Meeting: Challenges and Opportunities of Regulating AI2022Report (Other academic)
 • 3.
  Fast Lappalainen, Katarina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Fors, Uno
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Henkel, Martin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Perjons, Erik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Digitalisering inom vård och omsorg: Ett projekt om samverkan inom och mellan Region Stockholm och Stockholms stad2021Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Samverkan mellan vårdgivare inom och mellan Region Stockholm och Stockholms stad är en stor utmaning för både hälso- och sjukvård samt omsorg (förkortat vård och omsorg). Brister i informationsöverföring kan få negativa konsekvenser som sämre kvalitet och minskad effektivitet. Det gäller särskilt för de äldre personer som ofta slussas mellan öppen och sluten vård samt omsorg. 

  I denna rapport redogörs för resultatet av projektet Digitalisering av vård- och omsorg, DISVO-projektet. Projektet är inriktat på samverkan mellan Region Stockholm och Stockholms stad, med fokus på de IT-mässiga och legala förutsättningar som finns för samverkan inom vård och omsorg. Studien bygger på en beskrivning av ett scenario för samverkan, samt genom en inventering av de regleringar i form av lagar och förordningar m.m. som styr vård och omsorg samt en inventering av de IT-system som används för samverkan i regionen och staden. 

  Projektets resultat utgörs av en beskrivning och analys av juridiska och tekniska förutsättningar, hinder och möjligheter kring informationsöverföring för vård och omsorg. 

  En granskning av de tekniska förutsättningarna för samverkan i form av systemanvändning visar på ett antal identifierade brister. Vad gäller de system som används så finns det, inte oväntat, ett behov av att i högre grad integrera systemen. Det som även framkom är att en ökad grad av användning av befintliga systemlösningar, som exempelvis den nationella patientöversikten (NPÖ), kan råda bot på brist på information. Ytterligare problem är att vissa system upplevs som komplexa, där det bland annat är svårt att ge behörighet till vissa grupper av användare. Behov av direkt kommunikation mellan användare har idag bristfälligt stöd i systemen, vilket leder till användning av telefon och fax. Framöver är det lämpligt att ett fokus läggs på användningen av lösningar som ger bättre möjlighet till integration. 

  Granskningen av de juridiska aspekterna visar att lagstiftningen skulle kunna ändras mot ett tydligare individperspektiv med beaktande av behovet av information för såväl en god vård och omsorg som forskningssamhället. Det innebär t.ex. att nya sekretessbrytande bestämmelser behövs, men också att befintliga sådana skulle behöva reformeras för att anpassas till den digitaliserade vården och omsorgen. Sådana reformer får emellertid inte innebära att skyddet för den personliga integriteten vid behandling personuppgifter inskränks på ett oproportionerligt sätt. Det bör i första hand krävas samtycke från de enskilda för att bryta sekretessen, men lagstiftningen 2 

  måste också kunna tillämpas i de situationer då en enskild har nedsatt eller saknar beslutsförmåga. 

  I vissa situationer tillämpas inte lagen fullt ut, t.ex. vid användningen av samordnad individuell planering. Ett annat problem är att de möjligheter till digitalisering som regelverken öppnar upp för inte utnyttjas fullt ut, såsom sammanhållen journalföring. Integration av system är vidare centralt för att befintliga bestämmelser ska tillämpas på ett effektivt sätt och få fullt genomslag. Ett exempel är patientdatalagen (2008:355), vilken möjliggör sammanhållen journalföring. Sammanhållen journalföring hindras dock delvis av att system är svåra att integrera. Det finns även exempel där både tekniska och rättsliga rekvisit finns på plats, men där brister finns i själva systemanvändningen, t.ex. vid tillämpningen av lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård vilken stöds av systemet WebCare. De brister som finns idag uppvägs av att personalen vidtar andra åtgärder för att säkerställa att rätt information förmedlas, såsom användning av telefon eller fax. 

 • 4.
  Fast Lappalainen, Katarina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Swedish Law and Informatics Research Institute.
  Magnusson Sjöberg, CeciliaStockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Swedish Law and Informatics Research Institute.
  Författningssamling i rättsinformatik: 2023/242023Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Författningssamlingen är anpassad till kurser i Rättsinformatik vid Stockholms universitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigt även vid annan utbildning och praktik som avser juridiken i det digitaliserade samhället. Författningssamlingen i rättsinformatik kompletteras av en rättsfallssamling inom samma ämnesområde. Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2023. 

 • 5.
  Fast Lappalainen, Katarina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Swedish Law and Informatics Research Institute.
  Magnusson Sjöberg, CeciliaStockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Swedish Law and Informatics Research Institute. Stockholm University.
  Rättsfallssamling i rättsinformatik: 2023/242023Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rättsfallssamlingen avspeglar kurser i Rättsinformatik vid Stockholms universitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigt även vid annan utbildning och praktik som avser juridiken i det digitaliserade samhället. Innehållet är aktuellt per den 1 juli 2023. Rättsfallssamlingen i rättsinformatik kompletteras av en författningssamling inom samma ämnesområde. 

 • 6.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Administrative Data Protection in Global Networks2013In: Internationalisation of Law in the Digital Information Society / [ed] Dan Jerker Svantesson, Stanley Greenstein, Köpenhamn: Ex Tuto Publishing, 2013, p. 77-100Chapter in book (Other academic)
 • 7.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Administrative Data Protection in Global Networks2013In: Administrative law beyond the state: Nordic perspectives / [ed] Anna-Sara Lind, Jane Recihel, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2013Chapter in book (Other academic)
 • 8.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Swedish Law and Informatics Research Institute.
  Den svåra avvägningen: Kan rättssäkerhetsgarantier kompensera för ett försvagat integritetsskydd2010In: Overvåking i en rettsstat / [ed] Dag Wiese Schartum, Bergen: Fagbogforlaget , 2010, p. 84-94Chapter in book (Other academic)
 • 9.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Digitala personer – en ny rättsfigur: Om juridikens roll i det AI-baserade samhället2019In: Festskrift till Wiweka Warnling Conradson / [ed] Richard Arvidsson, Pernilla Leviner, Jane Reichel, Mauro Zamboni, Karin Åhman, Stockholm: Jure, 2019, p. 217-225Chapter in book (Refereed)
 • 10.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Digitaliseringens inverkan på den nationella rättens ställning2012In: Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland, ISSN 0040-6953, no 4, p. 315-334-Article in journal (Refereed)
 • 11.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  E-hälsa som app: dataskydd och datadelning2020Report (Refereed)
 • 12.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Swedish Law and Informatics Research Institute.
  Elektronisk rättsinformation- en angelägenhet för rättsväsendet.2009In: Regeringsrätten 100 år / [ed] Anna-Karin Lundin..., Uppsala: Iustus förlag , 2009, p. 301-309Chapter in book (Other academic)
 • 13.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Swedish Law and Informatics Research Institute.
  En rättslig ram för e-lärande – integritetsskydd m.m.2016In: Liber Amicorum Jan Rosén / [ed] Gunnar Karnell et al., Visby: eddy.se , 2016, p. 523-537Chapter in book (Other academic)
 • 14.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  E-Stockholm ´08 Legal Agenda2010In: Vem reglerar informationssamhället / [ed] Stanley Greenstein, Stockholm: Jure AB , 2010, p. 15-26Chapter in book (Other academic)
 • 15.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Förvaltningslagen och digitaliseringen2018In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 3, p. 519-530Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Lagstiftaren har genomgående intagit ett teknikneutralt förhållningssätt till anpassning av regelverk som behöver tolkas och tillämpas i digitala miljöer. Det finns förstås både fördelar och nackdelar med en sådan metod. Å ena sidan minskar risken för att författningar snabbt blir obsoleta, å andra sidan får inte beslutsfattare självklart tillräckligt mycket vägledning för att uppfylla krav på förutsebarhet, likabehandling m.m. Den nya förvaltningslagen innehåller endast en materiell bestämmelse som uttryckligen adresserar e-förvaltningen. Av 28 § framgår att ”(e)tt beslut kan fattas av en befattningshavare ensam eller av flera gemensamt eller automatiserat.” Motsvarar denna bestämmelse behovet av rättssäkerhetsgarantier i en förvaltning karaktäriserad av beslutsautomation, digital kommunikation och elektronisk dokumentation? Artikeln tar sig an denna problematik sett i ljuset av bl.a. Digitaliseringsrättsutredningens betänkande om ”Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering” (SOU 2018:25).

 • 16.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Swedish Law and Informatics Research Institute.
  Introduction to data protection in Sweden2019In: Betrieblicher Datenschutz: Rechtshandbuch / [ed] Eds. Nikolaus Forgó, Marcus Helfrich, Jochen Schneider, C.H. Beck, 2019, p. 1532-1536Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 17.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Lagligt men inte självklart lämpligt AI-baserat beslutsfattande2020In: Ord och rätt: festskrift till Hans-Gunnar Axberger / [ed] Anna Skarhed, Johan Hirschfeldt, Mikael Ruotsi, Daniel Westman, Stephan Carlsson, Eddy.se AB , 2020, , p. 12Chapter in book (Other academic)
 • 18.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Legal Automation: AI in Law revisited2019In: Legal Tech, Smart Contracts and Blockchain / [ed] Marcelo Corrales, Mark Fenwick, Helena Haapio, Springer, 2019, p. 173-187Chapter in book (Refereed)
 • 19.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Swedish Law and Informatics Research Institute.
  Personuppgiftslag (1998:204) 49 §: Lexino - djupa lagkommentarer2016Other (Other academic)
 • 20.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Swedish Law and Informatics Research Institute.
  Personuppgiftslagen (1998:204): On-line lagkommentar i Lexino2014Other (Other academic)
 • 21.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Rättens internationalisering i det digitala informationssamhället: Folkrätt och rättsinformatik2012In: Folkrätten i svensk rätt / [ed] Rebecca Stern & Inger Österdahl, Malmö: Liber, 2012, p. 276-299Chapter in book (Refereed)
 • 22.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Rättsautomation sett i ljuset av personlig integritet.2014In: Jon Bing : en hyllest = Jon Bing : a tribute / [ed] Dag Wiese Schartum, Lee A. Bygrave, Anne Gunn Berge Bekken, Oslo: Gyldendal , 2014, p. 229-229Chapter in book (Refereed)
 • 23.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Swedish Law and Informatics Research Institute.
  Rättsinformatik: Juridiken i det digitala informationssamhället2016Collection (editor) (Other academic)
 • 24.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Swedish Law and Informatics Research Institute.
  Rättsinformatik: Juridiken i det digitala informationssamhället2021Collection (editor) (Other academic)
 • 25.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Scientific Research and Academic e-Learning in Light of the EU’s Legal Framework for Data Protection2017In: New Technology, Big Data and the Law / [ed] Marcelo Corrales, Mark Fenwick, Nikolaus Forgó, Springer, 2017, p. 43-63Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Scientific research and academic education are major, long-standing activities in our society. Digitalization has become a fundamental aspect of development and sustainability in these sectors and many others. New technologies and associated networks mean that the stage is now global. Internationalization is therefore a core characteristic of science. Adding to the picture is the fact that what emanates from the research community serves as basis for many other disciplines. Education based on scientific findings, not merely on opinions etc., is just one example hereof. This, in turn, requires an infrastructure that allows for digitalization with regard to research in itself, but also for learning purposes. The topic covers a wide area and will here be narrowed down to a study of current legal developments with regard to data protection for privacy purposes in the context of scientific research and academic e-learning, bearing academic freedom in mind. The analysis will be carried out in light of the EU’s legal framework for data protection.

 • 26.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Summing up the SLIM Project: Secure Legal Information Management2010Report (Other academic)
 • 27.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Swedish Law and Informatics Research Institute.
  Säkerhetshot riktade mot persondata – Hur skyddar EU sina medborgare?2016In: EU och de nya säkerhetshoten / [ed] Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Lars Oxelheim, Stockholm: Sanérus , 2016, p. 199-228Chapter in book (Refereed)
 • 28.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  The Digital Person - A New Legal Entity? On the role of Law in an AI-based Society2020In: Legal Tech and the New Sharing Economy / [ed] Marcelo Corrales Compagnucci, Nikolaus Forgo, Toshiyuki Kono, Shinto Teramoto, Erik P M Vermeulen, Springer, 2020, p. 49-59Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The starting point is that there is a need to discuss the concept of “digital person” as a new legal entity in light of the development and application of AI technology. The purpose is not just to introduce yet another term to add to those of the natural person and the legal person. The intention is rather to initiate the notion of a new legal figure, which under certain circumstances tentatively could be granted a legal capacity, with rights and responsibilities. The risk is otherwise an emerging dysfunctional legal society where there is no legal entity, which can take the role of the subject. Issues that arise concern e.g., self-driving car liability, pricing algorithms on the competitive market and data protection when profiling consumers. Furthermore, well-established principles on openness and transparency are also in jeopardy. This is especially apparent in the context of machine learning and dynamic algorithms. More specifically, there is a risk that a passive community can lead to legal losses on behalf of both individuals and organizations. A risk scenario would be when various transactions, which occur in digital environments, are not recognized as legally valid because the intelligent agent applied is neither recognized as a natural nor a legal person.

 • 29.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  The Swedish Administrative Procedure Act and Digitalisation2018In: Scandinavian Studies in Law, ISSN 0085-5944, Vol. 65, p. 309-320p. 309-320Article in journal (Other academic)
 • 30.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  The Swedish principle of transparency in the context of e-learning2017In: Transparency in the future: Swedish openness 250 years / [ed] Anna-Sara Lind, Jane Reichel, Inger Österdahl, Ragulka press , 2017Chapter in book (Other academic)
 • 31.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Threats to personal data security: How does the EU protect its citizens?2018In: The European Union: Facing the Challenge of Multiple Security Threats / [ed] Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski, Niklas Nilsson, Lars Oxelheim, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2018, p. 163-190Chapter in book (Refereed)
 • 32.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Tjänstemannen i e-förvaltningen2010In: Ret, informatik og samfund: Festskrift til Peter Blume / [ed] Medförfattare: Jens Elo Rytter, Redaktör: Carsten Henrichsen, Köpenhamn: Juris- och Öknomforbundets Forlag , 2010, p. 291-305Chapter in book (Other academic)
 • 33.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Brinnen, Martin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Jonsson, Maria
  Söderqvist, Ulrika
  Törngren, David
  EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)2019Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 34.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholms universitetsbibliotek.
  Fast Lappalainen, KatarinaStockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Författningssamling i rättsinformatik: 2021/222021Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Författningssamlingen är anpassad till kurser i Rättsinformatik vid Stockholms universitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigt även vid annan utbildning och praktik som avser juridiken i det digitaliserade samhället. Författningssamlingen i rättsinformatik kompletteras av en rättsfallssamling inom samma ämnes område. 

  Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2021.

 • 35.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Fast Lappalainen, KatarinaStockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Rättsfallssamling i rättsinformatik: 2021/222021Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rättsfallssamlingen avspeglar kurser i Rättsinformatik vid Stockholms universitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigt även vid annan utbildning och praktik som avser juridiken i det digitaliserade samhället. Innehållet är aktuellt per den 1 juli 2021. Rättsfallssamlingen i rättsinformatik kompletteras av en författningssamling inom samma ämnesområde. 

 • 36.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Furberg, Per
  Sammanställningars rättsliga status2011In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 2, p. 261-279Article in journal (Refereed)
 • 37.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Swedish Law and Informatics Research Institute.
  Furberg, Per
  SMS-meddelanden och handlingsoffentlighet2009In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 166-169Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 38.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Nordbeck, Peter
  Nordén, Anna
  Westman, Daniel
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Rättsinformatik: Inblickar i e-samhället, e-handel och e-förvaltning2011 (ed. 1)Book (Refereed)
 • 39.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Oechtering, Tobias
  Saeidian, Sara
  Calculated Privacy: Tech meets Law & Law meets tech2023In: FIU Law Review, E-ISSN 2643-7759, Vol. 17, no 2, p. 383-398Article in journal (Other academic)
 • 40.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Seipel, Peter
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Swedish Law and Informatics Research Institute.
  Juridisk informationssökning i digitala miljöer2017In: Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder, Stockholm: Wolters Kluwer, 2017, 14Chapter in book (Other academic)
 • 41.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Seipel, Peter
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Juridisk informationssökning i digitala miljöer: uppsatsarbete och andra skrivuppgifter2020In: Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder / [ed] Madeleine Leijonhufvud, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2020, 15, p. 229-278Chapter in book (Other academic)
 • 42.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Swedish Law and Informatics Research Institute.
  Svantesson, Dan Jerker B
  "Sexting" - hur hanterar vi elektroniska meddelande av sexuell natur?2011In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 23, no 1, p. 263-268Article in journal (Refereed)
 • 43.
  Magnusson Sjöberg, Cecilia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Wolk, Sanna
  Lunds universitet.
  Juridiken kring e-lärande2012Book (Other academic)
1 - 43 of 43
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf