Change search
Refine search result
1 - 22 of 22
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Fyrberg Yngfalk, Anna
  Konsumentbeteende och genus – en forskningsöversikt2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten sammanfatta relevant forskning om konsumentbeteende och genus. Genom att belysa skillnaderna mellan kvinnors och mäns möjligheter att göra medvetna och aktiva beslut i konsumentvardagen är förhoppningen att rapporten kan bidra till ytterligare kunskap och diskussion om hur kvinnor och män ska kunna agera medvetet och aktivt på alla marknader.

 • 2. Fyrberg Yngfalk, Anna
  et al.
  Yngfalk, Carl
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Hybridity as fluid identity in the organization of associations2019In: Managing Hybrid Organizations: Governance, Professionalism and Regulation / [ed] Susanna Alexius, Staffan Furusten, Cham: Palgrave Macmillan, 2019, p. 109-128Chapter in book (Refereed)
 • 3. Fyrberg Yngfalk, Anna
  et al.
  Yngfalk, Carl
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Modifying markets: Consumerism and institutional work in nonprofit marketing2019In: Marketing Theory, ISSN 1470-5931, E-ISSN 1741-301XArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The rise and development of markets under neoliberal consumerism represents a topical theme in marketing theory and is at the heart of emergent discussions on market system dynamics. While the nonprofit market sector represents a major part of the economy and is an important locus for alternative market discourses, prior studies tend to focus on well-represented groups of actors, such as corporations or consumers. Moving beyond the dyad of producers and consumers, the present study contributes to recent discussions on institutional work by examining and problematizing the role of nonprofit organizations (NPOs) as agents of market system dynamics. A qualitative discourse analysis of nonprofit marketing, conducted at one of Sweden’s largest NPOs, reveals the institutional work aimed at modifying the market for health and fitness according to alternative cultural values of, for instance, inclusiveness, democracy, and collectiveness. In particular, the article draws attention to ethical institutional work in markets, which enables organizations to strategically switch managerial focus between disparate institutional demands for purposes of creating and maintaining hybrid forms of legitimacy. However, ethical work also problematically entwines nonprofit with commercial values of profit maximization. The study contends that nonprofit consumerism thus works as a double-edged sword and may spur commercialization and market diffusion in society at large.

 • 4.
  Fyrberg Yngfalk, Anna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Yngfalk, Carl
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Servicing the Body: power, Service Systems and Consumer Wellbeing2013In: Proceedings of the 38th Annual Macromarketing Conference / [ed] Detlev Zwick and Sammy Bonsu, Toronto: Macromarketing Society Inc., 2013, p. 52-53Conference paper (Refereed)
 • 5. Fyrberg Yngfalk, Anna
  et al.
  Yngfalk, Carl
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Ska vi konsumera oss till hälsa?2015In: Organisation & Samhälle, ISSN 2001-9114, E-ISSN 2002-0287, no 2, p. 4-7Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 6. Fyrberg Yngfalk, Anna
  et al.
  Yngfalk, Carl
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  The legitimation of consumerism in sustainability promotion: The role of institutional work2017Conference paper (Refereed)
 • 7.
  Junker, Svenne
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Yngfalk, Carl
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Vägen fram till beslutet om offentlig-privat samverkan för Nya Karolinska Solna2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utifrån ett styrningsperspektiv undersöker rapporten hur frågan kring finansieringen av NKS utreddes efter maktskiftet i Stockholms läns landsting 2006 fram till dess att fullmäktige i juni 2008 beslutade om offentlig-privat samverkan (OPS). Analysen tar fasta på två teoretiska utgångspunkter vad gäller beslutsfattande i organisationer. Den första är att graden av tillträde till organisationens beslutsprocesser och beslutstillfällen påverkar beslutsutfallen. Den andra är att skeenden i organisationer påverkas av styrning. Med styrning avses för det mesta förhållandet mellan överordnade beslutsfattare och anställda i organisationen som bereder besluten. Studien bygger på en kvalitativ analys av utredningar om offentlig-privat samverkan som genomförts, ett 50-tal officiella dokument inom NKS-projektet samt fem kvalitativa djupintervjuer med olika nyckelaktörer inom NKS-projektet. Resultaten visar att OPS huvudsak var en idé som drevs inom landstinget från politiskt håll och att maktskiftet i landstinget 2006 blev avgörande för att OPS-alternativet valdes, trots att det mer eller mindre hade avskrivits i två tidigare utredningar. Här pekar rapporten på betydelsen av hur NKS-frågan kom att organiseras inom landstinget. Den nya politiska ledningen skapade en ny och relativt självständig enhet för NKS-frågan, vilket gjorde att tillträdet till processen minskade. Den nya enheten använde sig också flitigt av konsulter i sitt utredningsarbete. Genom dessa konsulter kom arbetet med upphandlingsfrågan successivt att snävas in. Undersökningen visar också att den ansvariga enheten tidigt anpassade sitt arbete efter politiska signaler som förespråkade OPS. Sådana signaler är svåra att utläsa av formella beslut utan var främst av informellt slag.

 • 8.
  Tamm-Hallström, Kristina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Yngfalk, Carl
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Den KRAVfyllda handelsplatsen: Det vardagliga arbetet i en miljöcertifierad livsmedelsbutik2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Butikscertifiering utgör en växande trend inom detaljhandeln i Sverige och särskilt för livsmedelsbutiker. Till skillnad från certifiering och märkning av enskilda produkter som sedan 1990-talet utvecklats för att hjälpa konsumenter att välja ”rätt” enligt rådande miljönormer, berör butikscertifiering hela butiken som organisation. Genom en butikscertifiering ställs krav dels på butikens eget, direkta miljöansvar, dels på butikens påverkan på konsumenters förutsättningar att göra miljöanpassade val i handeln med livsmedel. Syftet med studien som redovisas här är att bidra med empiriskt grundad kunskap till den företagsekonomiska organisations- och marknadsföringsforskningen om standarder och certifiering som styrningsform för miljöarbete på marknader. Detta sker via en kvalitativ studie där ledning och personal i elva livsmedelsbutiker i Stockholmsområdet har intervjuats med fokus på deras arbete med KRAVs miljöstandard för butik. Den övergripande forskningsfrågan lyder Hur påverkar butikscertifiering organiseringen av butiken? Med organisering avses här vardagliga arbetsrutiner, lärande i organisationen och marknadsföring.

 • 9.
  Yngfalk, Carl
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, Marketing.
  Best Before, Consume More: A Consumer Cultural Exploration into Freshness and Regulations of Contemporary Food Consumption2009In: 2009 Association for Consumer Research North American Conference organized by the Association for Consumer Research, Pittsburgh, October 22 to October 25, 2009., 2009Conference paper (Refereed)
 • 10.
  Yngfalk, Carl
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, Marketing.
  Best Before, Waste More?: A Consumer Cultural Exploration into the Institutionalization of Consumerism - the Example of Open Dating of Food2010Conference paper (Refereed)
 • 11.
  Yngfalk, Carl
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Bio-politicizing consumption: Neo-liberal consumerism and disembodiment in the food marketplace2016In: Consumption, markets & culture, ISSN 1025-3866, E-ISSN 1477-223X, Vol. 19, no 3, p. 275-295Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  How consumerism proliferates in society is central to consumer culture studies, yet little research has examined the power of consumerist discourses in shaping consumption at the intersection of marketing with State regulation. Drawing on Foucault's notions of governmentality and bio-power, a discourse analysis is conducted of food date labeling regulation. The study problematizes how labeling actualizes a form of neo-liberal consumerism within manufacturing and retail in which consumption is enacted as a site of bio-political control. Labeling, it is argued, fosters unsustainable excess consumption in the name of life and health of people by temporalizing and standardizing consumption, as well as disembodying the marketplace as an area for knowledge creation in consumption. Accordingly, the study discusses two processes “bio-politicizing” consumption that seek to dispense responsibility and re-distribute embodied consumption competence. Finally, it highlights the potential in people to resist such consumerism by developing alternative subjectivities and embodiments in the marketplace.

 • 12.
  Yngfalk, Carl
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Consuming Corporations: waste, Distrust and Unsustainable Consumption in Food Manufacturing and Retail2014In: Proceedings for the 4th Nordic Retail and Wholesale Conference, Stockholm: NRWA , 2014, p. -5Conference paper (Refereed)
 • 13.
  Yngfalk, Carl
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  'It’s All About the Customer’: Food Waste and the Struggle to Manage (Un)Sustainable Marketing2014Conference paper (Other academic)
 • 14.
  Yngfalk, Carl
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Living by Numbers: Consumer Desire Under Digital Health Capitalism2017Conference paper (Refereed)
 • 15.
  Yngfalk, Carl
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, Marketing.
  Powerful Labels: Best Before Dates, Consumerism and Bio-power in Consumer Food Culture2011In: 6TH Workshop on Interpretive Consumer Research, Odense, May 6-7 2011, 2011Conference paper (Refereed)
 • 16.
  Yngfalk, Carl
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Reframing Sustainability: Negotiating Environmental Responsibility in the Food Market2016In: NA - Advances in Consumer Research 2015 / [ed] Kristin Diehl, Carolyn Yoon, Association for Consumer Research, 2016, Vol. 43, p. 815-815Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  While little research has examined tensions related to sustainability in marketing organization, the present study investigates how resistance and disruptions in environmental responsibility are configured in the market and in consumer relationship management. Results from a neo-institutional analysis elucidate commercial rationalities that enact forms of corporate ‘legitimate resistance’ to incentives of sustainable consumption and production in contemporary food retail.

 • 17.
  Yngfalk, Carl
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Subverting sustainability: market maintenance work and the reproduction of corporate irresponsibility2019In: Journal of Marketing Management, ISSN 0267-257X, E-ISSN 1472-1376, Vol. 35, no 17-18, p. 1563-1583Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  While marketing’s potential to foster environmental sustainability has been acknowledged in sustainability marketing thinking, we still know little about the forms of organisational conduct through which sustainability recurrently fails to gain traction as a serious agenda in markets. Drawing on recent discussions on corporate irresponsibility and institutional work in markets, this article employs a discourse analysis to examine marketing managers’ strategies to legitimise food waste generation in the organisation of retail. The study highlights three interlinked strategies of institutional work for the subversion of sustainability and thus the reproduction of unsustainable excess production and consumption: the framing of environ- mental responsibility as risk, cost and consumer choice.

 • 18.
  Yngfalk, Carl
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  The Constitution of Consumption: Food Labeling and the Politics of Consumerism2012Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The power dynamics of consumerism is an important aspect of contemporary consumer culture. Within the field of marketing and consumption, consumer culture theory (CCT) tends to understand power in terms of agency, the ability of consumers to emancipate from a market infused by the culture of consumerism. As such, CCT assumes a repressive hypothesis of power, as if consumerism was an external reality from which agentic consumers can escape by acts of dialectical opposition.

  In contrast, through a Foucauldian approach, the present study emphasizes the productive side of power, arguing that consumerism operates beyond dialectical oppositions to constitute consumption at different levels of scale – at the macro, meso and micro levels. More specifically, through qualitative data generated from official documents and interviews with state agency officials, consumers, and food manufacturers and retailers, the study undertakes a discourse analysis of date labeling in the food market. In accounting for the regulative, organizational and performative dimensions of consumption, the case of date labeling makes it possible to study consumerism at the intersection of the state, business and consumers. The study argues that consumption is constituted through a multiplicity of mundane power struggles that arise in the wake of date labeling. As such, it extends previous approaches by suggesting an extra-dialectical theory of consumer culture. Further, it argues that date labeling reinforces the mind/body dualism of consumerism by privileging cognition and choice at the cost of the human embodiment and sensory perception. It concludes that empowered performativity does not represent a negation of power, but that it emerges as a product of power and the consumerist attempt to constitute effective, predictable, responsible and controlled consumption. However, future research should continue studying the dominant institutional conditions of particular consumption contexts.

 • 19.
  Yngfalk, Carl
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  The Milk in the Sink: Waste, date labeling and food disposal2016In: The Practice of the Meal: Food, Families and the Market Place / [ed] Benedetta Cappellini, David Marshall, Elizabeth Parsons, New York: Routledge, 2016, p. 197-207Chapter in book (Refereed)
 • 20.
  Yngfalk, Carl
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE). Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  Fyrberg Yngfalk, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing. Ersta Sköndal University College, Sweden.
  Creating the cautious consumer: Marketing managerialism and bio-power in health consumption2015In: Journal of Macromarketing, ISSN 0276-1467, E-ISSN 1552-6534, Vol. 35, no 4, p. 435-447Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines the power and potential of marketing in the proliferation of health discourses in society. More specifically, drawing on a Foucauldian bio-political framework, it undertakes a discourse analysis of a commercial weight-loss program and the service marketing managerialism it actualizes, focusing on the interactions between service workers and consumers. The study contributes to recent discussions concerning the governmentality of marketing and its effects on consumer well-being by showing how people are invested in identity work in which the body becomes a site of collective control in consumer culture. The study reveals how service marketing is infused with bio-power, which simultaneously spurs people to lose weight and constructs them as cautious consumers that embody increased levels of self-care, control, anxiety and stress. Finally, it is argued that this continuous creation of bodily distress functions as a key mechanism of the contemporary market economy under neoliberal capitalism.

 • 21.
  Yngfalk, Carl
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Fyrberg Yngfalk, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Governing Consuming Bodies: Neo-liberal Marketing Managerialism and Consumers’ Struggle with Losing Weight2014Conference paper (Other academic)
 • 22.
  Yngfalk, Carl
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Junker, Svenne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Allt ljus på OPS: Legitimeringen av offentlig-privat samverkan för Nya Karolinska Solna2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport undersöker och diskuterar användningen av så kallad offentlig-privat samverkan (OPS) i upphandlingen, finansieringen och byggnationen av Nya Karolinska Solna (NKS). Rapporten har ett organisationsteoretiskt perspektiv med fokus på att förstå legitimitets- skapande strategier och praktiker i och kring projektorganisationen i allmänhet och NKS- förvaltningen i synnerhet. Baserat på en analys av dels 28 djupintervjuer med involverade tjänstepersoner, landstingspolitiker och konsulter, dels cirka 500 officiella dokument och inofficiellt arbetsmaterial inom NKS-projektet från landstingsstyrelsens arkiv, visar resultaten från undersökningen att organiseringen av NKS-projektet i landstinget, och särskilt olika managementkonsulters relationer till NKS-förvaltningen, hade avgörande betydelse för legitimeringen av OPS-idén. Inte minst visar rapporten att beslutsblindhet i många avseenden präglat processen för att upphandla och finansiera Nya Karolinska enligt OPS-modellen. Denna blindhet visar sig i att processen att utreda förutsättningarna för en OPS-upphandling samt att besluta om ett OPS-avtal och sedan förhandla fram ett avtal, alltsammans under mandatperioden mellan 2006 och 2010, var forcerad och legitimerades via externa parter med egna kommersiella intressen, som vare sig redogjordes för på ett transparent sätt eller hanterades på ett sakligt sätt i processen. NKS-förvaltningen kom att präglas av elitism, vilket bland annat innebar att anställda inom NKS-förvaltningen upplevde sig varken ha tid eller möjlighet att lyfta och utreda problem, att peka på risker och villkor för OPS-modellen eller att arbeta igenom detaljer i avtalet när det väl tecknades. Centralt i processen med att legitimera OPS var också att påvisa förekomsten av konkurrens, vilket tog sig uttryck i att omförhandla regler och villkor för upphandlingen så att de passade rådande omständigheter.

1 - 22 of 22
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf