Change search
Refine search result
1 - 33 of 33
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Arnsvik, Anders
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Piuva, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Att förebygga hemlöshet: en utvärdering av två arbetsmodeller i Upplands Väsby kommun2008Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Socialstyrelsen har under åren 2005-2006 på regeringens uppdrag fortsatt att stimulera

  kommunernas utvecklingsarbete för att motverka hemlöshet. Utvecklingsarbetet skulle ske i

  nära samarbete med kommuner, frivilligorganisationer, hälso- och sjukvården och

  bostadsföretag. För uppdragets genomförande disponerar Socialstyrelsen cirka 10 000000 ( tio

  milj.) kronor år 2005. Uppdraget skall slutredovisas senast den 1 juli 2008. Individ och

  Familjeomsorgen (IFO) i Upplands Väsby beviljades hösten 2005 utvecklingsmedel inom

  ramen för ovanstående uppdrag. Föreliggande rapport beskriver två modeller i arbete med att

  motverka hemlöshet. De har bägge det gemensamma syftet förebygga hemlöshet. De

  verksamheter som kommer att beskrivas är Boenderådgivningen, en samverkansmodell

  mellan socialtjänsten och Väsbyhem, samt ungdomsboendet Min Framtid. Verksamheterna

  startades under första kvartalet 2006 och FoU-Nordväst har haft uppdraget att följa upp och

  utvärdera verksamheterna.

  Boenderådgivningen är en form för samverkan mellan socialtjänsten i Upplands Väsby

  kommun och det allmännyttiga bostadsföretaget Väsbyhem. Bakgrunden till inrättandet av

  Boenderådgivningen var att man inom IFO ville utveckla det vräkningsförebyggande arbetet.

  Inom Väsbyhem fanns intresse för att hitta ”nya” former för samarbetet.. För ändamålet

  anställdes inom IFO en Boenderådgivare vars huvudsakliga uppdrag var att utveckla metoder

  i samverkan med Väsbyhem. Boenderådgivningens funktion var att fungera som länk till

  socialtjänsten och i synnerhet gentemot Väsbyhem. Syftet var bland annat att nå hyresgäster

  som riskerade vräkning på grund av försenad hyresinbetalning alternativt hyresskuld. Mycket

  arbete nedlades i samverkan med Väsbyhem för att nå berörda hyresgäster. En väsentlig

  erfarenhet är att samverkan har betydelse. Både IFO och Väsbyhem har varit positiva till den

  samverkansmodell som utvecklats. Även de hyresgäster som intervjuats har varit positiva.

  Sammantaget har man genom denna form av samverkan nått en stor grupp hyresgäster som

  inte hade tidigare aktualitet inom socialtjänsten. En iakttagelse är att antalet vräkningar på

  grund av enbart hyresskuld minskade under 2006.

  Min Framtid syftar till att stödja och vägleda unga kvinnor till att själva forma sin framtid.

  Hemmaplanslösningen som fick namnet Min Framtid består av ett kollektivboende i lägenhet

  i centrala Upplands Väsby( med plats för tre kvinnor) och dels stöd. . IFO hade också

  uppmärksammat att unga kvinnor, 18 – 25 år, med psykosociala problem var en riskgrupp för

  framtida hemlöshet. I stället för att erbjuda kvinnorna en extern lösning – oftast någon form

  av placering - skulle de erbjudas en hemmaplanslösning. I så stor utsträckning som möjligt får

  kvinnorna själva ta ansvar för boendet. Väsentligt är att kvinnorna måste ha någon form av

  sysselsättning dagtid vilket kan vara arbetsträning, arbete eller studier. Kollektivboendet utgör

  första länken i en boendekedja där nästa steg är försökslägenhet. Totalt under perioden mars

  2006 – september 2007 har 10 kvinnor varit aktuella för Min Framtid. Tre bor idag i

  försökslägenhet. Utmärkande för Min Framtids arbetssätt är att man utgått från kvinnans

  situation vid aktualiseringstillfället och att man i fokuserar på helheten. Initialt lades mycket

  tid och engagemang ned för att skapa bärande relationer, en arbetsallians, vilket sågs som en

  nödvändig förutsättning för att kunna arbeta med klienten. Stor vikt lades vid att kvinnorna

  själva skulle förmås ta ansvar för sin framtid. Centralt har varit att göra dem delaktiga i detta

  arbete och personalen antog olika roller som exempelvis att vara vägledare och ”bollplank”.

  Andra karaktäristika för Min Framtids personalgrupp är bred kunskap om olika

  förhållningssätt, flexibilitet, tillgänglighet, småskalighet och inte minst humor.

 • 2.
  Matscheck, David
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. FoU Nordost [RD Northeast], Danderyd, Sweden.
  Piuva, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Eriksson, Lisbeth
  Åberg, Martin
  The Coordinated Individual Plan – is this a solution for complex organizations to handle complex needs?2019In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 9, no 1, p. 55-71Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Persons with mental health problems and substance abuse often have complex needs requiring many kinds of help concurrently. In Sweden, an attempt has been made to counterbalance the effects of fragmentation by means of legislation on collaboration, requiring on the individual level the use of Coordinated Individual Plans (Sw. Samordnad Individuell Plan, SIP). The aim of the study is to explore collaboration as it is indicated in SIP and other case documentation with focus on how SIP is motivated, and what kind and degree of collaboration is indicated by the documentation. 12 individual case files have been studied in six local authorities and the results have been analyzed in relation to a regional collaboration agreement and local collaboration agreements. The results show unclear motivation for SIP and that SIP is primarily used for documentation of short-term planning. Use of SIP and participation in SIP appears also to be uneven. The authors characterize SIP as an unsystematic form of interagency meeting, with documentation indicating a relatively low to moderate level of collaboration. The authors question whether SIP is an optimal form for collaboration and suggest that more distinct models such as case management or multidisciplinary teams could be more effective.

 • 3. Nellvik, Helene
  et al.
  Piuva, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  En nygrupp missbrukare eller en ny fråga för äldreomsorgen? : en rapport omorganiseringen av insatser till äldre med missbruk/samsjuklighet i Ekerö ochSundbyberg2014Report (Other academic)
 • 4.
  Piuva, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Boendestöd för personer med missbruk: Utvärdering. Slutrapport november 20102010Report (Other academic)
 • 5.
  Piuva, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Diskussion2012In: Genusperspektiv i socialt arbete / [ed] Lis Bodil Karlsson & Katarina Piuva, Stockholm: Natur och kultur, 2012, 1, p. 323-331Chapter in book (Other academic)
 • 6.
  Piuva, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Happy without reason? Mental illness and the ‘right’ to happiness in Sweden2013In: All well in the welfare state? Welfare, well-being and the politics of happiness / [ed] Carl Marklund, Helsinki: Nordic Centre of Excellence NordWel , 2013, p. 55-81Chapter in book (Refereed)
 • 7.
  Piuva, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Normalitet i vardag, vetenskap och socialt arbete2012In: Genusperspektiv i socialt arbete / [ed] Lis Bodil Karlsson & Katarina Piuva, Stockholm: Natur och kultur, 2012, 1, p. 58-71Chapter in book (Other academic)
 • 8. Piuva, Katarina
  Normalitetens gränser. Om mentalhygien, psykisk hälsa ochpsykosocialt arbete under 1900-tale2006Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 9.
  Piuva, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Revisiting mental hygene: Josef Lundahl´s interpretation of modern psychiatry in Sweden at the beginning of the twntieth century2013In: History of Psychiatry, ISSN 0957-154X, E-ISSN 1740-2360, Vol. 24, no 1, p. 34-45Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The concept of mental hygiene is historically intertwined with eugenics and what it meant both ideologically and for the care of the mentally ill. A closer investigation of the concept and of the historical context shows that different interpretations existed simultaneously. The aim of this essay is to highlight the literary and scientific works of a Swedish psychiatrist, Josef Lundahl, an advocate of the mental hygiene concept. A close reading of his texts is used to provide an example of how the concept of mental hygiene was understood by a psychiatrist and practitioner of mental hygiene. The practice of child-care and out-patient care that Lundahl founded in Visby is far from what we now associate with mental hygiene in the past.

 • 10.
  Piuva, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Socionomen som psykoterapeut2019In: Socionomen, ISSN 0283-1929, no 7, p. 18-22Article in journal (Other academic)
 • 11.
  Piuva, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Som en fattig släkting. Psykisk hälsa i samhällsdebatten,speglad genom sfph´s skrifter 1932-20052006Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 12.
  Piuva, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  The Meaning of Normality: The controversy about the mental health campaign in Sweden 19692010In: Scandinavian Journal of History, ISSN 0346-8755, E-ISSN 1502-7716, Vol. 35, no 2, p. 198-216Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  At the height of the Swedish welfare society, a campaign with the aim of promoting mental health issues within the Swedish labour market was launched. The title and purpose of the campaign, 'Mental health - an action of increased understanding and solidarity at work', was to illuminate mental health issues at work. Surprisingly to the organizers, the mental health campaign stirred up major opposition, especially from the political left. The idea of mental hygiene in an industrial and workplace setting, a cross-breed between the values of the Human Relations School and psychiatric science, was received with deep mistrust. The campaign caused an agitated debate in the media about power relations between employers and employees. The political disagreements were exposed in a number of articles in the daily newspapers and in the evening papers during the summer of that year. This article undertakes an investigation of the campaign literature and the media debate. The interpretation of the debate highlights different opinions about the meaning of normal mental health. Four different views of normality and mental health which demonstrate the complexity of the issue are presented. Mental health could mean adjustment and harmony, it could be a medical weapon to suppress the working class, it could even mean a neutral state of absence of mental problems, or lastly it could be a claim for the right to live a normal life.

 • 13.
  Piuva, Katarina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Blom, Robert
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Sandström, Ulf
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  En utvärdering av arbetsmodellen Gemensam Individuell Vårdplan, GIVP: Socialtjänsten, beroendevården och öppna psykiatriska mottagningen i Sollentuna2008Report (Other academic)
 • 14.
  Piuva, Katarina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Brodin, Helene
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  En familj som alla andra – samtal med mödrar till vuxna barn med psykisk funktionsnedsättning2013In: Utsatthet, marginalisering och utanförskap / [ed] Lis Bodil Karlsson, Kirsti Kuusela, Ulla Rantakeisu, Lund: Studentlitteratur AB, 2013, 1, p. 218-236Chapter in book (Refereed)
 • 15.
  Piuva, Katarina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Brodin, Helene
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  En familj som andra: samtal med mödrar till vuxna barn med psykisk funktionsnedsättning2013In: Utsatthet, marginalisering och utanförskap / [ed] Lis Bodil Karlsson, Kirsti Kuusela, Ulla Rantakeisu, Lund: Studentlitteratur AB, 2013, p. 211-240Chapter in book (Other academic)
 • 16.
  Piuva, Katarina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Brodin, Helene
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Just Like Any Other Family? Everyday Life Experiences  of Mothers of Adults with Severe Mental Illness in Sweden2020In: Community mental health journal, ISSN 0010-3853, E-ISSN 1573-2789Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores experiences of mothers in Sweden who care for their adult children suffering from severe mental illness. Using 15 interviews with mothers from 40 to 80 years old, the article examines how predominant professional knowledge and sanism constructs the mothers and their children as deviant and what counterstrategies the mothers develop as a response to these experiences of discrimination. The findings show that the mothers’ experiences are characterized by endless confrontations with negative attitudes and comments that have forced them to go through painful and prolonged processes of self-accusations for not having given enough love, care, support and help in different stages of their children's life. But the mothers’ experiences also reveal important aspects of changes over the life span. As the mothers are ageing, the relationship between them and their children becomes more reciprocal and the ill child may even take the role as family carer.

 • 17.
  Piuva, Katarina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Börjeson, Martin
  Ersta Sköndal högskola.
  Lobos, Cecilia
  Introduktion om utvärdering och om evidensbaserat socialt arbete2011In: Utvärdering i praktiken: Om att värdera socialt arbete för människor med psykiska funktionshinder / [ed] Piuva, K., Börjeson, M., Lobos, C., Lund: Studentlitteratur, 2011, 1, p. 17-39Chapter in book (Other academic)
 • 18.
  Piuva, Katarina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Börjeson, Martin
  Lobos, Cecilia
  Utvärdering i praktiken: Om att värdera insatser för människor med psykiska funktionshinder2011 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 19.
  Piuva, Katarina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Karlsson, Lis-Bodil
  Genusperspektiv i socialt arbete2012Collection (editor) (Other academic)
 • 20.
  Piuva, Katarina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Karlsson, Lis-Bodil
  Introduktion2012In: Genusperspektiv i socialt arbete / [ed] Lis Bodil Karlsson & Katarina Piuva, Stockholm: Natur och kultur, 2012, 1, p. 17-54Chapter in book (Other academic)
 • 21.
  Piuva, Katarina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Karlsson, Lis-Bodil
  Högskolan i Gävle.
  Palm, Ann
  Mellan emancipation och rehabilitering.: En studie av ett arbetskooperativ2010In: Socialt kapital.: Om utsatta gruppers sociala förankring / [ed] Starrin, Bengt & Rönning, Rolf, Stockholm: LIber , 2010, 1Chapter in book (Other academic)
 • 22.
  Piuva, katarina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Karlsson, Lis-Bodil
  Högskolan, Gävle.
  Palm, Ann
  Va er meningen med foreningen?: Sosial kapital og rehabilitering i den tredje sektor2009In: Sosial kapital i et velferdsperspektiv: om å forstå og styrke utsatte gruppers sosiale forankring / [ed] Rönning, Rolf & Starrin, Bengt, Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009, 1Chapter in book (Other academic)
 • 23.
  Piuva, Katarina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Lobos, Cecilia
  Case management: Samarbete på alla nivåer2011In: Utvärdering i praktiken: Om att värderasocialt arbete för människor med psykiska funktionshinder / [ed] Piuva, K.,Börjeson, M., Lobos, C., Lund: Studentlitteratur, 2011, 1, p. 139-158Chapter in book (Other academic)
 • 24.
  Piuva, Katarina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Storm, Palle
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Olsson, Eva
  Karlsson, Lis-Bodil
  Tema: Könsperspektiv i socialt arbete och omsorg2012In: Genusperspektiv i socilat arbete / [ed] Lis Bodil Karlsson, Katarina Piuva, Stockholm: Natur och kultur, 2012, p. 235-237Chapter in book (Other academic)
 • 25.
  Piuva, Katarina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Topor, Alain
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Bergroth, Marian
  Åberg, Martin
  Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning: Utvärdering av statsbidrag under åren 2009-20112012Report (Other academic)
 • 26.
  Piuva, Katarina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Åberg, Martin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Att inte släppa taget. En utvärdering av SAM-teamet - ett Case management projekt i Järfälla och Upplands-Bro 2006-2008: Slutrapport 20092009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  S

   

  AMMANFATTNING

  En utvärdering av SAM-teamet. Ett Case management-projekt i Järfälla och Upplands-

  Bro kommuner

  Bakgrund

  Projektet finansieras främst med medel från regeringens satsning på ”psykiatri och socialt stöd och omsorg för personer med psykisk sjukdom och/eller psykiskt funktionshinder”. För att kunna ansöka om projektmedel förutsattes det att kommuner och landsting sökte gemensamt samt hade en gemensam plan för projektet (Regeringsuppdrag: S2005/441/HS). Järfälla och Upplands-Bro kommuner, Psykiatri Nordväst samt Beroendecentrum Stockholm sökte, med bakgrund av detta, medel för att bygga upp en verksamhet för personer med komplexa vårdbehov. Våren 2007 gavs FoU-Nordväst i uppdrag att utvärdera projektet. Inom ramen för projektet har en integrerad verksamhet, enligt ACT-modellen (Assertive Community Treatment), byggts upp för att förbättra vården och omsorgen om personer med komplexa vårdbehov. Järfälla och Upplands-Bro kommuner har tillsammans med landstingets beroendevård och den psykiatriska vården utvecklat ett integrativt arbetssätt för de individer som har behov av samtidiga insatser från flera huvudmän. Satsningen inbegriper utbildning och anställning av Case managers som ska samordna insatserna och utveckla ett nätverksorienterat arbetssätt. Ett team upprättades med representanter från de olika huvudmännen. Teamet ska inneha samlad medicinsk, social och psykiatrisk kompetens för att på bästa sätt möta behovet hos de hjälpsökande.

  Utvärderingens syfte

  Utvärderingens syfte och frågeställningar har formulerats utifrån verksamhetens intentioner och syfte. tvärderingen består dels av en uppföljning av de personer som omfattats av projektets insatser samt dels en beskrivande del avseende organisation, samverkan och arbetsmetod.

   

  Utvärderingens metodologiska ansats

  Undersökningsmetoderna som tillämpas i denna utvärdering har både en kvalitativ och kvantitativ ansats. För bedömningen av klienternas/patienternas hälsa, missbruk och livskvalitet användes instrumenten GAF-F, CAN, KASAM, Audit och Dudit. En brukarenkät användes vid datainsamlingen med syftet att undersöka hur klienterna/patienterna värderade insatserna. En fokusgruppintervju med de anställda Case managerna genomfördes för att få en bild av bland annat arbetsmetod och yrkesroll. Intervjuer med styrgruppsrepresentanter gav information om projektets tillkomst, organisation och samverkansmöjligheter. Statistik angående omfattningen av klienternas institutionsvistelser och slutenvårdsdygn inhämtades för att få en jämförande bild av huruvida Case manager-insatsen påverkat projektdeltagarnas vårdkonsumtion.

  Resultatet av utvärderingen

  Som benämningen antyder har det inte varit problemfritt att arbeta med målgruppen personer med komplexa vårdbehov. Den kontaktskapande fasen kan vara lång, men ACT-modellens förespråkande av enträget arbete är något Case managerna har tagit fasta på. Av de 43 individer som deltagit i projektet har endast ett fåtal lämnat verksamheten för att de inte ville ha det erbjudna stödet. Att arbeta uppsökande betonas som en viktig del av arbetet för att upprätthålla den kontinuerliga kontakten. Vidare framgår det av fokusgruppintervjun att en god relation mellan Case manager och klient är avgörande för att positiva förändringar ska kunna äga rum. Utifrån de skattningar som gjorts, med CAN, GAF-F, Audit, Dudit och KASAM, är det svårt att dra några definitiva slutsatser eftersom bortfallet är stort. Medelvärdena indikerar dock förbättringar för de klienter som skattats vid två tillfällen. De största behovsområdena, hos dem som genomfört en CAN-skattning, är

  allvarliga psykiska symtom och emotionella besvär. Inom dessa områden återfinns också de flesta pågående insatserna. Resultatet av brukarenkäten visar att brukarna är nöjda med insatsen i stort. Mest stöd upplever de att de får med sin psykiska hälsa vilket bekräftas av de CAN-skattningar som gjorts. Efter drygt ett års arbete verkar fokus hittills legat på förbättrad psykisk hälsa och mindre missbruk. Sammantaget ges höga omdömen till Case manager-stödet. Det sammanlagda antalet slutenvårdsdygn inom psykiatrin har nästan halverats under den studerade tidsperioden. Trots det har ett flertal individer fått mer psykiatrisk vård efter deltagande i projektet. För kommunernas del har antalet vårddygn ökat. Beroendevården har en viss minskning av antalet vårddygn för projektets deltagare. Vid en uppföljning av de 14 första personerna med Case manager blir tendensen tydligare att vårddygnen inom psykiatrisk vård minskar medan vårddygnen inom HVB- institutioner ökar.

   

   

   

 • 27. Rooth, Hetty
  et al.
  Forinder, Ulla
  Piuva, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Söderback, Maja
  An Assessment of Two Parenting Training Manuals Used in Swedish Parenting Interventions2017In: Children & society, ISSN 0951-0605, E-ISSN 1099-0860, Vol. 31, no 6, p. 510-522Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden, all parents of children aged 0-18years are entitled to attend free parenting courses as part of a national strategy presented by the Government in 2009. This broad parental support welfare strategy is expected to fulfil the intentions of the UN Convention on the Rights of the Child. In this study, two parenting training manuals were analysed: the Canadian Connect program, based on attachment theory, and the Swedish ABC program, based on social learning theory. The results indicate that the manuals use strategies that can both hinder and support children's rights, regardless of rhetoric of children's best interests.

 • 28. Rooth, Hetty
  et al.
  Forinder, Ulla
  Söderbäck, Maja
  Viitasara, Eija
  Piuva, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Trusted and doubted: Discourses of parenting training in two Swedish official inquiries, 1947 and 20082018In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 46, no Suppl. 20, p. 59-65Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study was to analyse discourses of parenting training in official inquires in Sweden that explicitly deal with the bringing up of children and parental education and how the representations of the problems and their solutions affect parental subject positions in the early welfare state and at the onset of the 21st century. Method: We carried out a discourse analysis of two public inquiries of 1947 and 2008, drawing on theories about governmentality and power regimes. Tools from political discourse analysis were used to investigate the objectives of political discourse practices. Results: Both inquiries referred to a context of change and new life demands as a problem. Concerning suggestions for solutions, there were discrepancies in parents' estimated need of expert knowledge and in descriptions of parental capacity. In a discourse of trust and doubt, the parents in 1947 were positioned as trusted welfare partners and secure raisers of future generations, and in 2008, as doubted adults, feared to be faltering in their child-rearing tasks. Conclusions: The analysis revealed how governmental problem descriptions, reasoning about causes and suggestions of solutions influenced parents' subject positions in a discourse of trust and doubt, and made way for governmental interventions with universal parenting training in the 21st century.

 • 29. Rooth, Hetty
  et al.
  Piuva, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Forinder, Ulla
  Söderback, Maja
  Competent parents with natural children: Parent and child identities in manual-based parenting courses in Sweden2018In: Childhood, ISSN 0907-5682, E-ISSN 1461-7013, Vol. 25, no 3, p. 369-384Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article analyses identity constructions in two manual-based universal parenting training programmes in Sweden, Connect (U) and All Children in Focus (ABC). The analysis was performed with discourse analysis of oral messages during parent training courses. The findings revealed that the parents' subject positions altered between troubled and good while the children's subject positions altered between ambiguous and natural in a confessional discourse of uncertainty and competence. Conclusively, pastoral power operated to support parental self-reflexivity and adult control in a process to improve parenting skills.

 • 30.
  Widmark, Catharina
  et al.
  Karolinska institutet.
  Sandahl, Christer
  karolinska institutet.
  Piuva, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Bergman, David
  Karolinska institutet.
  Barriers to Collaboration Between Health Care, Social Services and Schools2011In: International Journal of Integrated Care, ISSN 1568-4156, E-ISSN 1568-4156, Vol. 11Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: It is essential for professionals from different organizations to collaborate when handling matters concerning children, adolescents, and their families in order to enable society to provide health care and social services from a comprehensive approach.

  Objective:

  This paper reports perceptions of obstacles to collaboration among professionals in health care (county council), social services (municipality), and schools in an administrative district of the city of Stockholm, Sweden.

  Methods:

  Data were collected in focus group interviews with unit managers and personnel.

  Results and discussion:

  Our results show that allocation of responsibilities, confidence and the professional encounter were areas where barriers to collaboration occurred, mainly depending on a lack of clarity. The responsibility for collaboration fell largely on the professionals and we found that shared responsibility of managers from different organizations is a crucial factor affecting successful collaboration. We conclude that a holding environment, as a social context that facilitates sense making, and a committed management would support these professionals in their efforts to collaborate.

 • 31. Widmark, Catharina
  et al.
  Sandahl, Christer
  Piuva, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Bergman, David
  Do views on psychosocial needs of children and adolescents differ among professionals depending on their organisational affiliation? A qualitative study2016In: Journal of Interprofessional Care, ISSN 1356-1820, E-ISSN 1469-9567, Vol. 30, no 5, p. 643-648Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Unit managers and employees in schools, social services, and child and adolescent mental health services (CAMHS) were asked to describe their views on children's and adolescents' psychosocial needs when collaboration was required. A descriptive case study design was employed and data were gathered from 23 professionals in six focus groups. The data were analysed by the use of an inductive content approach. Disparities were identified that were interpreted as different approaches to children's needs, which we designated individual (CAMHS), contextual (social services), and educational (schools) approaches. These were perceived as emerging from the professional representations of children's needs that were created within each working group. The organisational affiliation seemed however to have a stronger influence than professional education, regarding the view of children's needs. We suggest that it would be an advantage for professionals to be able to participate in dialogue groups to discuss the meaning of their organisational and professional affiliations, and how this affects their views. Rather than formal knowledge, such dialogues should contain more essential knowledge related to the professionals' approaches to children's needs and to the diversities in the way they think and work in a give-and-take process. This might influence their way of thinking and working with children and adolescents, and strengthen their understanding of each other's work.

 • 32. Widmark, Catharina
  et al.
  Sandahl, Christer
  Piuva, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Bergman, David
  Parents' experiences of collaboration between welfare professionals regarding children with anxiety or depression - an explorative study2013In: International Journal of Integrated Care, ISSN 1568-4156, E-ISSN 1568-4156, Vol. 13Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: Well-functioning collaboration between professionals in the welfare sector has a strong influence on the contacts with parents of children and adolescents suffering from mental illness, and it is a precondition for the availability of support for these parents. This paper describes how such parents perceive collaboration between professionals in mental health care, social services, and schools. Methods: This was a small-scale qualitative study. Data were collected by in-depth interviews with seven parents of children and adolescents diagnosed with anxiety and depression. The families were selected from the Child and Adolescent Mental Health patient records kept by the Stockholm County Council (Sweden), and they all lived in a catchment area for Child and Adolescent Mental Health outpatient services in Stockholm. Results and discussion: Our results suggest that when the encounter between parents and professionals is characterised by structure and trust, it is supportive and serves as a holding environment. Parents think that communication links and coordination between professionals from different organisations are needed in the collaboration, along with appropriately scheduled and well-performed joint meetings to create structure in the parent-professional encounter. Parents also think that establishment of trust in this interaction is promoted by individual professionals who are available, provide the parents with adequate information, are skilled, and show empathy and commitment.

 • 33. Widmark, Catharina
  et al.
  Sandahl, Christer
  Piuva, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Bergman, David
  What do we think about them and what do they think about us? Social representations of interprofessional and interorganizational collaboration in the welfare sector2016In: Journal of Interprofessional Care, ISSN 1356-1820, E-ISSN 1469-9567, Vol. 30, no 1, p. 50-55Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Professionals in healthcare, social services, and schools often collaborate when addressing children and adolescents with complex psychosocial needs. Based on theory of social representations, we investigated how professionals in the mentioned organizations perceived each other through their experiences of collaboration. Twenty-nine unit managers and 35 staff members were interviewed in 12 focus groups, and the data collected were subjected to content analysis. Most social representations indicated complex and problematic interprofessional collaboration, although some were positive in nature. We also found social representations regarding ignorance of each other's organizations, distrust, unavailability, and uncommunicativeness. Conceptions of the other party's way of thinking appeared to include adverse attitudes and low expectations from the other side. Concurrently, there was mutual understanding of the limited room to maneuver and heavy workloads. The professionals' perceptions reflected frustration and ambivalence, and also indicated that dialogue was prevented by established boundaries and low expectations. We conclude that arenas are needed for productive dialogue and exchange of relevant knowledge in such collaborative systems, and that management should enable staff to collaborate based on the existing boundaries.

1 - 33 of 33
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf