Change search
Refine search result
1 - 41 of 41
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Bergmark, Anna
  et al.
  Dane, Louise
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for the Rights of the Child.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for the Rights of the Child.
  Warnling-Nerep, Wiweka
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for the Rights of the Child.
  Vilka rättigheter har barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige? En rättsvetenskaplig studie av minderåriga unionsmedborgares rätt till utbildning, hälso- och sjukvård samt socialt stöd och skydd2015Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska alla barn som befinner sig i Sverige ha rätt att åtnjuta sina rättigheter oberoende av barnets eller föräldrarnas etniska eller sociala ursprung eller ställning i övrigt. Så är dock inte fallet idag. Många barn som befinner sig i Sverige ges inte möjlighet att åtnjuta sina rättigheter bland annat på grund av sin rättsliga status. En grupp av barn som uppmärksammats på senare tid är minderåriga unionsmedborgare som nyttjar den fria rörligheten men saknar förlängd uppehållsrätt, ofta kallade EU-migranter, men som vi valt att kalla barn som är EU-medborgare (eller unionsmedborgare) och lever i utsatthet. Dessa barns rättsliga ställning är oklar och det råder oenighet och förvirring kring vilka rättigheter de har. Det kan handla om barn som rest till Sverige med föräldrar (som exempelvis är här för att tigga) och hamnat utanför skolsystemet under en längre period. Myndigheterna har inte haft kännedom om att dessa barn befinner sig i Sverige eller saknar kunskap om barnens rättigheter. Barnen hamnar i ett socialt utanförskap och utanför samhällets skyddsnät. De barnen riskerar därmed att fara illa då de inte alltid omfattas av de regler och rättigheter som gäller andra barn i Sverige.

 • 2. Dahlin, Moa
  et al.
  Kaldal, Anna
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  JO och barnperspektivet – de rättsliga förutsättningarna för socialtjänsten att samtala med barn2007In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 1, p. 3-10Article in journal (Other academic)
 • 3. Erhag, Thomas
  et al.
  Leviner, PernillaStockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for the Rights of the Child.Lind, Anna-Sara
  Socialrätt under omvandling: om solidaritet och välfärdsstatens gränser2018Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Välfärdsstatens förverkligande genom rättslig reglering och tillämpning sker idag under de villkor som det postmoderna samhället kan anses lyda under. Dagens socialrätt ska kunna förhålla sig till finansiella kriser, nya sorters regler på olika nivåer, nya sätt att se på distinktionen privat och offentlig och nya legitimeringsgrunder för hur välfärd bör och ska fördelas. Systemet utmanas när människors utsatthet förändras och ser annorlunda ut. Utvecklingen har lett till att förverkligandet av välfärdsstatens ambitioner utmanas på ett annat sätt. Nya parametrar som inte fanns vid välfärdsstatens tillblivelse eller dess framväxt under 1900-talet sätter idag ramarna för hur välfärdsstaten och dess grund i solidaritet, legalitet och rättssäkerhet förvaltas och förverkligas.

  I boken finns 13 bidrag som utifrån olika rättsvetenskapliga synvinklar studerar och problematiserar den svenska välfärdsrättens samtidsutmaningar. Områden som behandlas är till exempel sociala rättigheter, migration och medborgarskap, assistansersättning, EU-rättens påverkan, utsatta grupper, likabehandling och mänsklig värdighet. Såväl förvaltningsrättsliga som konstitutionellrättsliga perspektiv anläggs på frågekomplex som också aktualiserar civilrättsliga och skatterättsliga frågor. Gemensamt för bidragen är att frågan om solidaritetens och välfärdsstatens gränser i såväl teoretiskt och praktiskt perspektiv står i fokus. Förhoppningen är att boken ska vara till nytta för såväl rättstillämpare och politiker som forskare.

 • 4.
  Helander, Karin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Leviner, PernillaStockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for the Rights of the Child.
  Barn, migration och integration i en utmanande tid2019Collection (editor) (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Helander, Karin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for the Rights of the Child.
  Inledning och övergripande reflektioner om bokens tema2019In: Barn, migration och integration i en utmanande tid / [ed] Karin Helander, Pernilla Leviner, Ragulka Press , 2019, p. 11-18Chapter in book (Other academic)
 • 6.
  Kaldal, Anna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Silencing the Conflict of Interests between Parental Rights and the Rights of the Child?: Legal Requirements for the Social Services to Interview Children2007In: Scandinavian Studies in Law, ISSN 0085-5944, Vol. 50, p. 381-391Article in journal (Other academic)
 • 7.
  Kindström Dahlin, Moa
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Kaldal, Anna
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Hellner Gumpert, Clara
  Swedish Legal Scholarship Concerning Protection of Vulnerable Groups: Therapeutic and Proactive Dimensions2010In: International Journal of Law and Psychiatry, ISSN 0160-2527, E-ISSN 1873-6386, Vol. 33, no 5-6, p. 398-405Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a brief overview of the legal theoretical problems that arise in connection with the societal ambition of protecting vulnerable groups. One of the central difficulties in legislation with proactive and therapeutic ambitions arises from the link between law and philosophy of science, i.e., the relationship between facts and norms. It is shown that Therapeutic Jurisprudence differs in several aspects from Swedish legal scholarship that follows Scandinavian Legal Realism. It is also demonstrated that Therapeutic Jurisprudence has several similarities with the so-called Proactive Approach. This paper suggests that Therapeutic Jurisprudence may serve as a useful legal theoretical perspective in Swedish legal scholarship, especially when studying complex and vague regulations with a future focus. Two examples from Swedish legislation are examined: (a) Laws regulating compulsory care of abused or neglected children, and (b) laws related to the mentally ill. This paper illustrates the complexity in these acts, and poses the question of whether the regulations serve their purpose of providing adequate care for and protection of those in need.

 • 8.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for the Rights of the Child.
  Barnkonventionen som svensk lag: en diskussion om utmaningar och möjligheter för att förverkliga barns rättigheter2018In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 2Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att Sverige som stat har ett ansvar för att efterleva och förverkliga barns rättigheterså som de formuleras i FN:s konvention om barnets rättigheter är något som deallra flesta tycker är självklart och viktigt. Det råder dock oenighet om hur dettabäst uppnås. Inkorporering av barnkonventionen ses som lösningen av bl.a. barnrättsorganisationer ochmånga politiker, men när den s.k. Barnrättighetsutredningen la fram ett förslagom just detta framkom skepsism, kritik och motstånd från en rad remissinstanser,inte minst juridiska sådana. Lagrådet lämnade också ett yttrande som knappastkan ses som något annat än en totalsågning. Trots detta har regeringen i mars2018 lagt fram en proposition med förslag om att barnkonventionen ska ges statussom svensk lag. Därefter har dock flera motioner lämnats in med förslag om attriksdagen helt eller delvis ska avslå regeringens proposition och/eller förslag omvissa tillägg eller alternativa åtgärder för att förstärka barns rättigheter. Det ärdärmed inte helt säkert hur det blir, men inkorporering kan nog efter omröstningi riksdagen i juni 2018 förväntas genomföras i januari 2020. Syftet med dennaartikel är att diskutera vad inkorporering av barnkonventionen på det sätt somregeringen nu föreslås kan komma att innebära för barns rättigheter i svensk rätt.Diskussionen är ett försök att analysera inkorporeringsfrågan bortom de polariseradeställningstaganden som framkommit i debatten.Det kan övergripande konstateras att det faktiskt är osäkert vad inkorporeringkommer att innebära. I Sverige har vi inte särskilt stor vana vid att inkorporerainternationella konventioner och vad det kan komma att innebära berorförstås på vilka andra åtgärder som vidtas och vilket tolkningsstöd som kommeratt tas fram. Även om det kan bli som förespråkarna hävdar – att konventionensställning kommer att tydliggöras, att ett barnrättsbaserat synsätt kommer att fågenomslag i rättstillämpningen samt att transformering av konventionens artiklarkommer att påskyndas, ser jag ett problem i att det faktiskt saknas en diskussionom vad det mer exakt är som regeringen vill uppnå genom inkorporering, och tillvilket pris. Jag menar att förhoppningarna är något naiva och att det finns en radproblem med inkorporering i enlighet med regeringens förslag. Det finns enligtmin mening också en risk för vad som kan kallas för politisk problemdumpning,dvs. att ansvaret för avvägningar och prioriteringar som i grunden är politiska288 Pernilla LevinerFörvaltningsrättslig tidskrift 2018lämnas över till rättstillämparen genom inkorporeringen. Ett förstärkande avbarns rättigheter kräver politiskt ansvar och initiativ och avsaknaden av dettakan leda till att barns rättigheter i praktiken försvagas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for the Rights of the Child.
  Barnperspektiv i socialtjänstens barnskyddsarbete – samtal med barn och bedömningar av barnets bästa2012In: Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar: Festskrift till Anna Hollander, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2012Chapter in book (Other academic)
 • 10.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Barnrätt: ett rättsvetenskapligt ämne, tema eller perspektiv?2019In: Festskrift till Wiweka Warnling Conradson, Stockholm: Jure förlag AB , 2019Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Child Participation in the Swedish Child Protection System: Child-Friendly Focus but Limited Child Influence on Outcomes2018In: The International Journal of Children's Rights, ISSN 0927-5568, E-ISSN 1571-8182, Vol. 26, no 1, p. 136-158Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article deals with children's right to participation through legal representatives in the Swedish child protection system, with a specific focus on if and how children are given the possibility to influence decisions made about them in this context. An overall question is whether the regulation is clear as to what should be achieved when it comes to participation for children and what weight children's wishes and views should be given. Based on a critical legal analysis it is shown that the Swedish system, although having a clear 'child-friendly image', is problematic in both these aspects. At present, child participation in the Swedish system is emphasised in theory and in goal-oriented statutes, while at the same time, children to a large extent are 'legally protected' from involvement, not the least from influencing decisions made. It is suggested that, for the Swedish child protection system to truly meet its "child-friendly" image and honestly look into how to become more child-inclusive, there is a need to re-think how to best achieve participation for children and also clarify what participation is intended to mean in practice.

 • 12.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for the Rights of the Child.
  Child Protection under Swedish Law: Legal Duality and Uncertainty2014In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 17, no 2, p. 206-220Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Society’s responsibility to protect children from harm as prescribed by the UN Child Convention raises complex questions about the fundamental rights of both children and parents, as well as when and how authorities are to intervene in order to protect children from maltreatment. Many child protection systems around the world attract considerable criticism, due in part to how the law responds to child protection matters. This article examines the Swedish child protection system from a critical legal perspective with the ideas conveyed within Therapeutic Jurisprudence as a theoretical starting point. The aim is to describe and analyze the legal challenges and dilemmas that meet this system. A legal ambiguity about when and how responsible authorities are to intervene, leading to significant uncertainty for both children and parents, is identified. Furthermore, the strong focus by Swedish authorities on voluntary measures to resolve child protection matters can lead to vulnerable children not receiving the protection to which they are entitled. Certain of the challenges and dilemmas described here are specific to the Swedish system due to its legal context and family support approach. However, other aspects resonate across legal systems and therefore may be of a more general interest.

 • 13.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for the Rights of the Child.
  Domstolens funktion i LVU-ärenden: behov av specialiserade barndomstolar?2012In: Nordisk socialrättslig tidskrift, ISSN 2000-6500, no 5-6Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses the need for specialized courts within the field of child protection in Sweden. The UN Committee on the Rights of the Child has recently pronounced that the signatory states to the Child Convention are to consider the establishment of specialized courts to handle such cases. Consequently, as a signatory state, a discussion of this is necessary in Sweden, where general administrative courts, without requirements of specific knowledge or experience, review and decide child protection cases. The overall aim of this article is to raise the legal issues that need to be analyzed and considered in order to properly evaluate whether such specialized children’s courts need to be established, and if so, what function such courts should have. The starting point of the article is a comparison between the Swedish system and the system in the Australian state of Victoria, where specialized children’s courts deal with cases concerning child protection. Descriptions of both systems are given, put in an overall international context with regards to different legal traditions and the different approaches to specialized courts. Thereafter the two systems are compared with a special focus on judicial proceedings. By comparing the two systems, overall aspects of significant importance for the legitimacy of the child protection system as a whole are elucidated. These aspects are divided first into issues of more specific significance within child protection, i.e. a more defined analysis of the right to a fair trial, the impact of the principle of the best interest of the child and a child's right to be heard, as well as the requirements of a complete decisional basis in child protection cases. Second, issues concerning the role and function of the courts in the legal system as a whole are raised, including the distribution of power as set out and defined in politics, law and other fields. The article concludes with proposals for the current Swedish system.

 • 14.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for the Rights of the Child.
  En analys av LVU-rekvisitet ”socialt nedbrytande beteende” i ljuset av HFD 2015 ref. 7: förutsättningar för att omhänderta unga vuxna på grund av risk för hedersrelaterat våld och förtryck i svensk rätt2017In: Nordisk socialrättslig tidskrift, ISSN 2000-6500, no 15-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  An Analysis of Lvu-Supplies "Socially Degrading Behavior" in the Light of Hfd 2015 Ref. 7: Conditions for Disposing of Young Adults Due to Risk of Honor-Related Violence and Repression in Swedish Law

  Caring for and placing children or young people outside of the home against the wishes of custodians and decision-minded children is one of the most interventive measures that the state can take through its responsible authorities. High demands must therefore be made on the legislator and on the applicant. Decisions in individual cases must be taken taking into account inter alia legality, objectivity and proportionality and the legislator must be sufficiently clear. The conditions for the preparation of compulsory childcare in Swedish law are given in law (1990: 52) with special provisions for the care of young people (LVU). Intervention may only occur in severe cases when voluntary measures are not possible or sufficient. It must be shown that the individual child / adolescent lives in misconduct, either linked to the home environment being very deficient and harmful and / or by the child or the adolescent showing his own destructive behavior which poses a significant risk of harm to the child's health or development. As regards home remedies (Section 2), they may only be taken and continued until the child is 18 years old, while care due to the young's own destructive behavior (Section 3) may commence until the child completes 20 years and ends by the age of 21 years (Section 1).

 • 15.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for the Rights of the Child.
  Förbudet mot barnaga i Sverige ur ett jämförande perspektiv – effekter och utmaningar2014In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 3, p. 578-601Article in journal (Refereed)
 • 16.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for the Rights of the Child.
  Human Rights in Child Protection – Implications for Professional Practice and Policy, Palgrave Macmillan, 2018, edited by Asgeir Falch-Eriksen and Elisabeth Backe-Hansen2019In: The International Journal of Children's Rights, ISSN 0927-5568, E-ISSN 1571-8182, Vol. 27, no 4, p. 863-868Article, book review (Other academic)
  Abstract [en]

  The responsibility to protect children from abuse, neglect and all other forms of maltreatment as stated in Article 19 of the UN Convention on the Rights of the Child (crc) is indeed a very complex task – both for legislators at different levels as well as for social workers, judges and others involved in the decision-making process in individual cases. “Damned if you do and damned if you don’t” is a common way to describe the dilemma which is often posed. How to strike a balance between, on the one hand, children’s right to protection, and on the other hand, the right of children and parents to respect for family life, is difficult and challenging and there is a need for multi-disciplinary research to deepen the understanding of how best to protect children from being harmed in their own home environments while respecting fundamental human rights of both children and adults.

 • 17.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for the Rights of the Child.
  Hälso- och sjukvårdens ansvar för barn som anhöriga: Ett rättsligt perspektiv2014In: Barns rätt som anhöriga: en antologi om att göra barn delaktiga, Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset , 2014, p. 55-72Chapter in book (Other academic)
 • 18.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Kärnfamiljsideal och fri familjebildning - oförenliga utvecklingsspår i den svenska familjerätten?2016In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 3, p. 625-642Article in journal (Other academic)
 • 19.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Könsstympning av flickor: rättsligt skydd i Sverige2008In: Kvinnlig könsstympning / [ed] Berggren, Vanja. & Franck, Martina, Lund: Studentlitteratur, 2008Chapter in book (Other academic)
 • 20.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for the Rights of the Child.
  När kan och bör placerade barn flytta hem – en oklar balansering mellan återförening och stabilitet i tre olika processer2014In: Barnrätt: en antologi / [ed] Ann-Christin Cederborg, Wiweka Warnling-Nerep, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2014Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att bedöma om förhållandena i ett barns hemmiljö är så dåliga att barnet behöver omhändertas och placeras i familjehem är många gånger mycket svårt. Utöver att prövningen som socialtjänst och domstolar ska göra innefattar svåra bedömningar av risk- och skyddsfaktorer i ett barns liv ingår en komplex balansering mellan rätten för alla att leva sitt liv utan inblandning av myndigheter och barns rätt till skydd från allvarlig utsatthet. På samma sätt som det kan vara svårt att bedöma om ett barn behöver omhändertas och placeras på grund av brister i hemmiljön kan det vara mycket komplext att avgöra när barn kan och bör flytta hem till sina föräldrar igen.

  I enlighet med grundprinciper för den sociala barnavården ska barn som är placerade i familjehem på grund av brister i omsorgen så snart som problemen i hemmiljön upphört flytta hem till sina föräldrar igen. Samtidigt betonas i olika rättsliga dokument – såväl nationella som internationella – även att barn som omhändertagits av olika skäl ska garanteras kontinuitet och stabilitet. Därmed innefattar frågan om när placerade barn kan och bör flytta hem en balansering mellan återförening och stabilitet för barn och det är rättsliga frågor kopplat till detta som står i fokus i detta kapitel.

  Frågan om när barn kan och bör flytta hem efter att ha varit familjehemsplacerade kan ur ett rättsligt perspektiv aktualiseras i tre olika måltyper. Först och främst aktualiseras frågan i mål som rör upphörande av vård med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (21 §), dvs. bedömningen av om placering i familjehem som föräldrar inte samtyckt till kan upphöra eller ej. Bedömningar av om och när hemflytt är lämpligt står även i fokus i mål om flyttningsförbud (LVU 24 §) samt när det gäller vårdnadsöverflyttning (föräldrabalken, 1949:381 (FB) 6:8). Flyttningsförbud kan meddelas när föräldrar, antingen efter att vård med stöd av LVU upphört eller när placering skett på frivillig väg, vill att deras barn ska flytta hem men en abrupt hemflytt från familjehem bedöms vara skadlig för barnet. När det gäller beslut om överflyttning av vårdnad kan sådant fattas när det anses vara bäst för barnet att bo kvar i familjehemmet och återförening inte ses som lämplig eller möjlig.

  Svårigheterna som är förknippade med att bedöma huruvida ett barn kan och bör flytta hem till sina föräldrar, samt den rättsliga komplexiteten i dessa tre måltyper, tydliggörs i ett fall som bland annat prövats av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) sommaren 2012 gällande upphörande av vård med stöd av LVU. Fallet – HFD 2012 ref. 35 – rör en vid detta avgörande knappt femårig flicka som varit placerad i familjehem med stöd av LVU 2 § sedan hon var ett spädbarn då hon skadades mycket allvarligt i sitt hem. Utöver frågan om placering och upphörande av vård med stöd av LVU har domstolar i samma fall tagit ställning till flyttningsförbud, vårdnadsöverflyttning samt även frågor avseende straffrättsligt ansvar för flickans föräldrar gällande grov misshandel. Fallet, som måste beskrivas som mycket komplext, visar att den rättsliga balanseringen mellan återförening och stabilitet är allt annat än enkel. Med fallet som bakgrund framkommer också hur tätt sammankopplad, men samtidigt dåligt samordnad, frågan om upphörande av vård kan vara till frågor om flyttningsförbud och vårdnadsöverflyttning samt hur olika dessa processer kan falla ut.

  Syftet med denna artikel är att ur ett rättsligt perspektiv analysera och diskutera frågan om när barn som varit placerade med stöd av LVU kan och bör flytta hem till sina föräldrar och den däri inneboende balanseringen mellan återförening och stabilitet. Analysen sker mot bakgrund av det ovan nämnda fallet som både illustrerar komplexiteten i denna intressebalansering och visar den rättsliga kopplingen mellan regleringen gällande upphörande av vård, flyttningsförbud och vårdnadsöverflyttning.

 • 21.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for the Rights of the Child.
  Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete2011Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation addresses the responsibility of the Social Services as to protecting children from crimes and poor conditions in the home, and has as its starting point the requirements contained within the UN Child Convention as to a functioning societal child protection. This topic raises complex legal questions concerning fundamental rights for both children and parents. The objective here is to examine whether the Social Services has the legal premises necessary to live up to the responsibility as to protecting children. Included in this endeavor is in part investigating whether the construction of the regulations is appropriate in relation to the requirements of the Child Convention or whether there are legal impediments making it difficult to achieve protection of children, and also in part clarifying the function and effect of the regulations in their practical application.

  This investigation demonstrates that the regulations place high objectives concerning a child's living conditions and requirements that children are to be protected from violence and vulnerability in their home, but that the Social Services are not given clear tools and authority to achieve these objectives. The Social Services are left with vague and uncertain legal tools and a strong emphasis on that investigations and responses are to be conducted in consultation with the persons having custody of the child. This leads to a legal practice in which the focus is rather on consultation with and motivating of parents than on investigating which children need support and protection. This situation is unsatisfactory from the perspectives of both a child and the parents, not in the least when taking into consideration requirements as to legal certainty.

  This dissertation proposes an extensive review of the child protection regulations, in which the complexity entailing potential conflicting interests between a child and parents is raised. In order to strengthen a child's position and legal status, among other things, it is proposed that the Child Convention be incorporated into Swedish legislation, that increased requirements are placed as to a complete decisional basis as well as creating a clearer division between voluntariness and coercion, in which children are given increased possibilities to be represented by independent representatives during the child protection investigation.

 • 22.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for the Rights of the Child.
  Samtyckeskonstruktionen i LVU: En analys av gränsdragningen mellan frivillighet och tvång, grundantaganden om människans autonomi samt barns begränsade självbestämmanderätt2017In: Tvångsvård av barn och unga: Rättigheter, utmaningar och gränszoner / [ed] Pernilla Leviner, Tommy Lundström, Stockholm: Wolters Kluwer, 2017Chapter in book (Other academic)
 • 23.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for the Rights of the Child.
  Socialtjänstens ansvar för barn och unga2018In: Juridik för socialt arbete / [ed] Therese Fridström Montoya, Lund: Gleerups Utbildning AB, 2018, 3Chapter in book (Other academic)
 • 24.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for the Rights of the Child.
  Socialtjänstens barnskyddsansvar ur ett rättsligt perspektiv: dilemman och tillämpnings-problematik2012In: Locus, ISSN 1100-3197, no 1-2, p. 48-68Article in journal (Other academic)
 • 25.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for the Rights of the Child.
  THE BAN ON CORPORAL PUNISHMENT OF CHILDREN Changing laws to change attitudes: the Swedish experience2013In: Alternative Law Journal, ISSN 1037-969X, Vol. 38, no 3, p. 156-159Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article analyses and discusses the Swedish more than 30 years old ban on corporal punishment and its effects. By describing the Swedish experiences – both positive outcomes and challenges that face the child protection system – valuable additional knowledge is provided for Australia and other countries that have not yet introduced a ban. It can be noted that a ban is required in order to fulfil the responsibilities in the UN Child Convention as pointed out by the UN Committee on the rights of the child. More importantly though, such a reform can be viewed as an essential departure from the out-dated approach which treats children as the property of their parents in favour of a rights based approach, in line with current way of thinking about children and their rights in the new millennium.

  Download full text (pdf)
  The Ban on Corporal Punishment of Children
 • 26.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  The Nuclear Norm and the Free-form Family: Irreconcilable Paths in Swedish Family Law?2019In: Cambridge Companion to Comparative Family Law / [ed] Shazia Choudhry, Jonathan Herring, Cambridge University Press, 2019, p. 158-179Chapter in book (Refereed)
 • 27.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for the Rights of the Child.
  The Right to a Fair Trial from a Child’s Perspective – Reflections from a Comparative Analysis of Two Child-protection Systems2015In: Child-Friendly Justice: A Quarter of a Century with the UN Convention on the Rights of the Child / [ed] Said Mahmoudi, Pernilla Leviner, Anna Kaldal, Katrin Lainpelto, Leiden: Brill Nijhoff, 2015, p. 271-288Chapter in book (Refereed)
 • 28.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for the Rights of the Child.
  The Swedish Prohibition against Corporal Punishment from a Comparative Perspective - Effects and Challenges2015In: Scandinavian Studies in Law, ISSN 0085-5944, Vol. 61, p. 219-246Article in journal (Other academic)
 • 29.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Voice but no choice: Children’s right to participation in Sweden2019In: Children’s constitutional rights in the Nordic countries / [ed] Haugli, T., Nylund, A., Sigurdsen, R. & Benediksen, L.R.L., Leiden: Brill Nijhoff, 2019Chapter in book (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for the Rights of the Child.
  Våra barn och andras ungar: om solidaritet och (o)likabehandling av barn i det svenska välfärdssystemet2018In: Socialrätt under omvandling: om solidaritet och välfärdsstatens gränser / [ed] Thomas Erhag, Pernilla Leviner, Anna-Sara Lind, Stockholm: Liber, 2018, p. 94-131Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter deals generally with the requirements of the Swedish welfare system regarding solidarity with children who grow up in Sweden without being a citizen of the country or without the right to settle here. In the light of theories of welfare state typologies and how different categories of welfare states handle migration, what the principles of equal treatment, equal treatment and non-discrimination in our legal order really mean and whether there are legal conditions for assessing and treating children differently based on degrees of (o) belonging.

 • 31.
  Leviner, Pernilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Adolphsen, Caroline
  Fridriksdottir, Hrefna
  Hartoft, Hanne
  Sandberg, Kirsten
  Gordning Stang, Elisabeth
  Barneretten i de nordiske land: Temaer i tiden2019In: Barn (Rädda barnen), ISSN 1404-8965, Vol. 3-4, p. 15-39Article in journal (Refereed)
 • 32.
  Leviner, Pernilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Erhag, Thomas
  Lind, Anna-Sara
  Inledning: mot en ny socialrätt?2018In: Socialrätt under omvandling: om solidaritetens och välfärdsstatens gränser / [ed] Thomas Erhag, Pernilla Leviner, Anna-Sara Lind, Stockholm: Liber, 2018Chapter in book (Other academic)
 • 33.
  Leviner, Pernilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Kaldal, Anna
  Lainpelto, Katrin
  Introduction2015In: Child-Friendly Justice: A Quarter of a Century with the UN Convention on the Rights of the Child / [ed] Said Mahmoudi, Pernilla Leviner, Anna Kaldal, Katrin Lainpelto, Leiden: Brill Nijhoff, 2015, p. 1-8Chapter in book (Other academic)
 • 34.
  Leviner, Pernilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Lundström, Tommy
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Om tvångsomhändertagande av barn: en inledning2017In: Tvångsvård av barn och unga: rättigheter, utmaningar och gränszoner / [ed] Pernilla Leviner, Tommy Lundström, Stockholm: Wolters Kluwer, 2017Chapter in book (Other academic)
 • 35.
  Leviner, Pernilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Lundström, TommyStockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Tvångsvård av barn och unga: rättigheter, utmaningar och gränzoner2017Collection (editor) (Other academic)
 • 36.
  Leviner, Pernilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Sardiello, Tiziana
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  The Swedish Ban on Corporal Punishment of Children in a Multi-Cultural Context – Conflicting Logics in the Social Services2018In: Corporal Punishment of Children: Comparative Legal and Social Developments towards Prohibition and Beyond / [ed] Bernadette J. Saunders, Pernilla Leviner, Bronwyn Naylor, Brill Nijhoff, 2018, p. 145-172Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Sweden was the first country in the world to introduce a prohibition against parental physical punishment of children, in 1979. The aim of this ban was to change attitudes, not to criminalise parents. Since then, studies have shown remarkable changes, in terms of both parental attitudes and the decreasing use of physical punishment. However, violence against children is still a problem in Sweden today. There are challenges connected to becoming a more multicultural society where negative attitudes cannot be taken for granted and where a tough-on-crime rhetoric is increasingly on the political agenda. A central question is how the ban, with its educational and proactive aim, is interpreted and implemented in this context. This question is analysed here from a socio-legal perspective, based on both legal sources and interviews with child protection representatives evaluating cases of violence against children. Results show that these professionals make use of two different and conflicting logics–one prospective logic, which is in line with socialwork ethics and the aim of the Social Services Act, and one retrospective, being influenced by the tough-on-crime political agenda. The conclusion is that there is a risk of the retrospective logic taking over–not least in a multicultural context, where trust and cooperation between the Social Services and families can be more difficult to achieve. Our study shows a need to attain a balance between the two logics without losing the strength of the message and aim of the 1979 ban.

 • 37.
  Leviner, Pernilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Warnling Conradson, Wiweka
  Några reflektioner om utmaningar att bekämpa barnäktenskap i Sverige: vilken roll har juridiken och politiken2019In: Vänbok till Anne Ramberg / [ed] Stefan Lindskog, Tomas Nilsson, Christer Danielsson, Maria Billing, Magnus Andersson, Stockholm: Jure, 2019Chapter in book (Other academic)
 • 38.
  Mahmoudi, Said
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Leviner, PernillaStockholm University, Faculty of Law, Department of Law.Kaldal, AnnaStockholm University, Faculty of Law, Department of Law.Lainpelto, KatrinStockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Child-friendly Justice: A Quarter of a Century of the UN Convention on the Rights of the Child2015Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  In Child-friendly Justice, world-leading experts on children’s rights analyse how the UN Convention on the Rights of the Child has strengthened children’s status in civil, administrative and criminal justice systems.

 • 39.
  Ramberg, Christina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Bescher, Alexander
  Carlson, Laura
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Croon, Adam
  Granmar, Claes
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Kleist, David
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Norée, Annika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Rättskällor: en introduktion i kritiskt tänkande2018Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna bok syftar till att hjälpa studenter som är nya på juristprogrammet att förhålla sig kritiskt till rättskällor genom att förklara varje rättskällas styrkor och svagheter samt hur rättskällorna samverkar.

 • 40. Saunders, Bernadette
  et al.
  Leviner, PernillaStockholm University, Faculty of Law, Department of Law.Naylor, Bronwyn
  Corporal Punishment of Children: Comparative Legal and Social Developments Towards Prohibition and Beyond2018Collection (editor) (Other academic)
 • 41. Saunders, Bernadette
  et al.
  Leviner, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Naylor, Bronwyn
  Introduction: "To Prohibition of Corporal Punishment - And Beyond!" Issues and Insights from an Inaugural Workshop in Stockholm on the Corporal Punishment of Children2018In: Corporal Punishment of Children: Comparative Legal and Social Developments towards Prohibition and Beyond / [ed] Bernadette J. Saunders, Pernilla Leviner, Bronwyn Naylor, Leiden: Brill Nijhoff, 2018Chapter in book (Other academic)
1 - 41 of 41
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf