Change search
Refine search result
1 - 15 of 15
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Sörensdotter, Renita
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, Comparative Religion and Gender Studies. Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology. Centrum för genusstudier.
  "Det bästa som hänt": En utvärdering av Äldreteamet på Avesta vårdcentral2006Report (Other academic)
 • 2.
  Sörensdotter, Renita
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies, Center for Gender Studies.
  En störande, utmanande och obekväm pedagogik: Om queerteoriernas relevans för en normbrytande undervisning2010In: Normkritisk pedagogik: Makt, lärande och strategier för förändring / [ed] Janne Bromseth & Frida Darj, Uppsala: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet , 2010Chapter in book (Other academic)
 • 3.
  Sörensdotter, Renita
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies, Center for Gender Studies.
  Femininiteter, maskuliniteter och omsorgsarbete2009In: Genus i omsorgens vardag / [ed] Evy Gunnarsson & Marta Szebehely, Stockholm: Gothia Förlag AB, 2009, p. 151-167Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 4.
  Sörensdotter, Renita
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, Comparative Religion and Gender Studies. Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology. Centrum för genusstudier.
  Hemma med hemtjänst: Hemtjänsten som en förutsättning för äldres boende i det egna hemmet2001Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hemtjänsten är en förutsättning för att äldre människor ska kunna bo kvar i sina hem så länge de vill och kan. Äldre behöver lika väl som hemtjänstpersonalen ha inflytande över hur hjälpen utformas. För att hjälpen ska kunna passa både äldre och hemtjänstpersonalen behöver olika lagar, behov och förväntningar vägas mot varandra

  Denna bok belyser hur det fungerar för äldre att bo hemma och få hjälp från hemtjänsten. Frågor som tas upp handlar om hemtjänstens organisation, hemtjänstpersonalens arbetsvillkor och deras kunskap. Dessutom diskuteras den äldres och de anhörigas syn på hemmet och den hjälp som behövs för att få vardagen att fungera för de äldre.

 • 5.
  Sörensdotter, Renita
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, Comparative Religion and Gender Studies. Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology. Centrum för genusstudier.
  Hemmet som omsorgens arena2001Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 6.
  Sörensdotter, Renita
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, Comparative Religion and Gender Studies. Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology. Centrum för genusstudier.
  Ideologiserad omsorg och hindrande strukturer2004In: Att vara i omsorgens mitt, Hedemora: Gidlunds förlag , 2004Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kapitlet tar upp hur omsorg kopplas till "kvinnlighet" inom hemtjänstyrket, samt hur dessa ideal och förväntningar krockar med organisationens krav på arbetet. Den "goda" känslomässiga omsorgen som förväntas av hemtjänstpersonal ges inte utrymme inom organisationen, som baseras på linjär tid och antal utförda sysslor. Begreppet omsorg och vad det förväntas innebära är också oklart och diffust. Förmågan att ge omsorg ses inte heller som en kunskap, utan räknas som en egenskap som kvinnor förväntas vara bärare av.

 • 7.
  Sörensdotter, Renita
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, Comparative Religion and Gender Studies. Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology. Centrum för genusstudier.
  Kunskap och bemötande: Erfarenheter från en utbildning för hemtjänstpersonal2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hemtjänstpersonal möter många olika brukare i deras hem. För att kunna göra ett gott arbete krävs såväl teoretisk kunskap som erfarenhetskunskap. Den sistnämnda är en kunskap som främst lärs in genom erfarenhet och reflexion. I erfarenhetskunskapen ingår förmåga att hantera känslor, relationer, otrevliga situationer och praktiska problem. Det är i arbetsgruppen som den enskilda personalen får stöd och hjälp med att vidareutveckla sin förmåga att hantera brukare. Kunskap är en pågående process som kan utvecklas genom att den lyfts fram och blir till ett medvetet redskap i arbetet.

  Denna rapport beskriver ett utbildningsprojekt som genomfördes med två hemtjänstgrupper. I utbildningen varvades föreläsningar med diskussioner, vilket skapade ett spännande material som belyser många av de problem och möjligheter som finns i hemtjänstpersonalens arbete. I rapporten tas frågor om hemtjänstens utveckling, arbetsvillkor och yrkesroller upp. Speciellt fokuseras på omsorg, kunskap, bemötande, relationer, makt och personalgruppens betydelse.

 • 8.
  Sörensdotter, Renita
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, Comparative Religion and Gender Studies. Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology. Centrum för genusstudier.
  Män som medel för jämställdhet?: En utvärdering av projektet "Män i vården" i Hedemora kommun2005Report (Other academic)
 • 9.
  Sörensdotter, Renita
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, Comparative Religion and Gender Studies. Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology. Centrum för genusstudier.
  Ordning och reda, men brist på delaktighet: Om äldre och källsortering i praktik och ideologi1999Report (Other academic)
 • 10.
  Sörensdotter, Renita
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies, Gender Studies.
  Pain and sex(uality) among women suffering from vulvar pain2012In: Dimensions of pain: humanities and social science perspectives / [ed] Lisa Folkmarson Käll, London & New York: Routledge, 2012Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Vulvar vestibulitis is a painful genital condition, mostly affecting young women. Vestibulitis and other painful conditions in the vulvar area can be life altering, especially in regard to sexual practice, one's body and relationships. This chapter explores how cultural norms of gender and sexuality interact with physical pain in the experiences and interpretations of vulvar pain among affected women. The concept of pain is used to grasp as well bodily as social aspects of suffering from vulvar pain. In the chapter themes as bodily pain, shame, clothing, sexual practice and sexual strategies are discussed.

 • 11.
  Sörensdotter, Renita
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, Comparative Religion and Gender Studies. Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology. Centrum för genusstudier.
  Segregation inom feminismen1998Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 12.
  Sörensdotter, Renita
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, Comparative Religion and Gender Studies. Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology. Centrum för genusstudier.
  Alexanderson, Karin
  Finansiell samordning för individens bästa: En utvärdering av Södra Dalarnas Samordningsförbund2007Report (Other academic)
 • 13.
  Sörensdotter, Renita
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, Comparative Religion and Gender Studies. Centrum för genusstudier.
  Brade, Lovise
  Engström, Carolina
  Wiktorsson, Pär
  I normens öga: Metoder för en normbrytande undervisning2008Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det stormar i skolan. Normer för hur genus, sexualitet och etnicitet befästs och utmanas i klassrum, korridorer, personalrum och undervisning. Det gör att vissa elever har medvind genom hela skoltiden, medan andra upplever ständig motvind. Normerna påverkar vilka som synliggörs i undervisningen och vilken stämning som råder i klassrummet och på skolan.

  I normens öga är en metodbok för dig som vill arbeta med att ifrågasätta, granska och vända upp och ned på normer. Här hittar du inspiration till att påbörja ett normkritikst arbete eller till att ta ert likabehandlingsarbete ett steg längre. Det är också en bok för dig som vill hitta metoder för att arbeta med jämlikhet och är nyfiken på vilken betydelse normer har för förekomsten av diskriminering, kränkningar och trakasserier.

  Boken utgår från skolan som helhet och tar upp perspektiv och metoder som kan användas av skolledningen, arbetslaget, och den enskilde läraren. Metoderna går att tillämpa i skolan, lärarens eget ämne, klassrummet och tillsammans med eleverna. Den är tänkt att ge inspiration och redskap för att skapa en jämlik skola.

 • 14.
  Sörensdotter, Renita
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, Comparative Religion and Gender Studies. Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology. Centrum för genusstudier.
  Lundgren, Eva
  Ungdomar och genusnormer på skolans arena2004Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ungdom, jämställdhet och sexualitet är ett aktuellt ämne i samhällsdebatten. I medierna framkommer främst en problemorienterad beskrivning av ungdomars sexualitet. Även forskningen har till stor del inriktats på svårigheter och hinder i ungdomars sexualitet. Inom ungdoms- och sexualitetsforskningen har man ofta fokuserat på antingen flickor eller pojkar.

  Denna bok belyser både flickors och pojkars upplevelser av kropp, genus och sexualitet med utgångspunkt i ungdomars egna erfarenheter, normer och värderingar. Med utgångspunkt i 15-åriga ungdomars erfarenheter och värderingar diskuteras hur genus- och sexualitetsnormer tar sig uttryck i ämnen som jämställdhet och feminism, homo-, hetero- och bisexualitet, pornografiska medier, relationer, sexuella praktiker och sexualiserat språkbruk.

 • 15.
  Sörensdotter, Renita
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology. Centrum för genusvetenskap.
  Michaeli, Inga
  Att vara i omsorgens mitt2004Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Omsorg är ett diffust och svårfångat begrepp som berör många människor. Inom den kommunala omsorgen arbetar människor med att utföra omsorg på olika nivåer. Politiker, tjänstemän, undersköterskor och vårdbiträden ger omsorg utifrån olika förutsättningar och med olika kunskaper. Omsorg är även en teoretisk kunskap som lärs ut på vård- och omsorgsutbildningar på gymnasier och högskolor. Eftersom omsorg är så mångfacetterat och svårt att ringa in behövs en ständigt pågående diskussion om vad omsorg är och hur den ska utföras. Denna diskussion behöver föras utifrån olika perspektiv på många olika nivåer i samhället.

  Att vara i omsorgens mitt belyser omsorg utifrån olika perspektiv med tyngdpunkt på hur omsorg formuleras och utformas i det senmoderna samhället. Omsorgens plats i marknadsekonomin, dess koppling till moral, omsorgens koppling till kvinnlighet, omsorg i konsten samt gerotranscendens som en väg till god omsorg lyfts fram i de fem essäerna. Berättelse, bild och dikt belyser därtill omsorgen på olika sätt och inom olika sammanhang. Den röda tråden består av att omsorgens olika innebörder och villkor diskuteras.

1 - 15 of 15
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf