Change search
Refine search result
1 - 34 of 34
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Gullberg, Anders
  et al.
  Kungliga Tekniska Hösgkolan och Kommittén för stockholmsforskning.
  Lilja, SvenStockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Makten i stadshuset: Stockholms lokalpolitik under 1900-talet.2008Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hur ser den moderna stockholmspolitikens historia ut? Vilka partier har varit i majoritet och vilka frågor har visat sig vara av särskilt intresse för huvudstaden? Boken innehåller ett flertal bidrag som behandlar viktiga teman i stockholms politiska samtidshistoria. Antologin innehåller bidrag om val, väljare och partier, om miljödimensionen i stockholmspolitiken, om Stockholms finansborgarråd, om nykterhetspolitiken på 1950-talet och om stadens politiska geografi. Frågor ställs om hur kulturmiljön hanterats av politiker och tjänstemän, om kvinnornas plats i politiken och om utlokaliseringen av statliga företag - frågor som fortfarande är aktuella och som knyter ihop 1900-talets politiska historia med makten i stadshuset idag.

 • 2.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Appendix - Projektbeskrivning: förmoderna kustmiljöer. Naturresurser, klimat och samhälle vid östersjökusten före 1800 - ett miljöhistoriskt projekt2006In: Människan anpassaren - människan överskridaren: natur, bebyggelse och resursutnyttjande från sen järnålder till 1700-tal med särskild hänsyn till östra Mellansverige och Södermanlands kust : rapport från projektet: Förmoderna kustmiljöer. Naturresurser, klimat och samhälle vid östersjökusten före 1800 - ett miljöhistoriskt projekt / [ed] Sven Lilja, Huddinge: Södertörns högskola , 2006, p. 231-241Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Projektet Förmoderna kustmiljöer. Natur, klimat och samhälle vid Östersjökusten före ca 1800 är en komparativ miljöhistorisk studie av lokalt resursutnyttjande och miljöpåverkan under förmodern tid (järnålder till tidigt 1800-tal). Projektets övergripande tema ”människoskapade miljöförändringarkontra naturprocesser” undersöks genom intensivstudier av några lokalakustsamhällens elasticitet och överlevnadsförmåga. Såväl långsiktiga somkortsiktiga förändringar studeras. Hur anpassade sig sådana samhällen tilllångsamma naturprocesser, och vilka strategier valdes för att hantera kortarehistoriska fluktuationer och förändringsförlopp? Vilka konsekvenser fick devalda anpassningsstrategierna för närmiljön? Projektet syftar till ett disciplinöverskridande samarbete mellan arkeologi, historia och geografi. Delprojekten behandlar kompletterande perspektiv, där yttre naturförhållanden(landhöjning, klimatförändringar och växlingar i den marinbiologiska faunanetc.), samt yttre samhällsförhållanden (närhet till stat och marknad) ställsmot lokalsamhällets inre anpassnings- och förändringsstrategier. Undersökningen är komparativ, med undersökningsområden i lokala kust- och skärgårdsmiljöer vid Östersjön. I första hand kommer Stockholms södra skärgård och Estlands kust, med Saaremaa (Ösel) och Hiumaa (Dagö), att studeras, men även områden i Finland och västra Ryssland.

 • 3.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Barockens huvudstad: Stockholm i Big History2012In: Stockholm global stad: Samfundet S.t Eriks Årsbok 2012 / [ed] Ulf Sörensson, Stockholm: Bokförlaget Langenskiöld , 2012, 1, p. 40-53Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln handlar om Stockholms internationella orientering och utifrån kommande impulser under 1600-talet.

 • 4.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Climate and history: reflections over an ancient problem2005In: The challenge of the Baltic sea region: culture, ecosystems, democracy / [ed] Göran Bolin, Monica Hammer, Frank-Michael Kirsch, Wojciech Szrubka, Huddinge: Södertörn University College , 2005Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The article provides a long historic perspective, pointing out that the problem of man and nature is as old as human history itself. In particular it focuses on climate, which appears to have been a solution to many of the fundamental problems facing philosophers from Hippocrates to Montesqieu. Thus, it discusses the emergence and developmet of the powerful historic idea that man can change climate (or nature in general) for the benefit of human beings.

 • 5.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Danish Towns during Absolutism2009In: Scandia, ISSN 0036-5483, Vol. 75, no 1Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln är en kort recension av en dansk antologi över städernas utveckling, och inre förhållanden i det danska riket under den tidiigmodern tiden (ca 1500-1850).

 • 6.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  De första offentliga rummen.2011In: Offentliga rum: Samfundet S:t Eriks årsbok 2011. / [ed] Ulf Sörenson, Stockholm: Balkong , 2011, p. 143-155Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln beskriver aspekter av Stockholms rumsliga offentlighet från medeltid till sextonhundratalets slut. Stadens rumsliga omvandlingar och offentliga folkliv ställs i relation till stadens funktioner som kunglig huvudstad, köpstad och kyrklig centralort.

 • 7.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Den hotade staden: en essä om städer, naturkatastrofer och stadsbränder i historien2006In: Blad till Bladh: en vänbok till Christine våren 2006 / [ed] Monica Einarsson, Robert Sandberg, Kekke Stadin, Martin Wottle, Huddinge: Södertörns högskola , 2006Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Essän handlar om hur stora naturkatastrofer slagit till mot städer genom hisotorien. Den ger exempel på naturens blinda kraft, men också städernas förmåga att återhämta sig och stadsbornas oavbrutna strävan att övervinna naturens hot.

 • 8.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  En grön historia.: Stockholm i ett ekologiskt perspektiv.2009In: Stockholm  den gröna storstaden / [ed] Ulf Sörensson, Stockholm: Lind & Co , 2009, p. 18-43Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln ger en översikt över Stockholms miljöhistoria från medeltiden till idag. Den skildrar hur stadens historiska epoker skapat sina särskilda miljöproblem vad beträffar markanvändning, avfallshantering, vatten- och luftföroreningar och klimat.

 • 9.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Fiske, jordbruk och klimat i Östersjöregionen under förmodern tid.: Projektet Förmoderna kustmiljöer. Rapport 3.2012Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  Projektet Förmoderna kustmiljöer handlar om samspelet mellan kustmiljöernas förändring och människors liv från yngre järnålder till tidigt 1800-tal. Projektet ställer naturprocesser mot samhälleliga förändringar i ett försök att förstå samspelet mellan människa och miljö. Det har lagts upp som en samverkan mellan forskare från historia, arkeologi och geografi, och det har hvudsakligen varit inriktat på jämförande studier mellan Södertörns kustområden och Estland, särskilt Ösel. Denna rapport är den tredje och sista. Den ger bland annat en sammanfattning av de övergripande projektresultaten.

 • 10.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  From medieval town to capital city: Stockholm in the 17th century2014In: Lo sguardo lungimirante delle capitali. Saggi in onore di Francesca Bocchi: The far-sighted gaze of capital cities. Essays in honour of Francesca Bocchi / [ed] Rosa Smurra, Hubert Houben, Manuela Ghizzoni, Roma: Viella libreria editrice , 2014, 1, p. 183-196Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The article describes and explains the develoment of Stockholm from medieval town to the capital city of Sweden in the 17th century.

 • 11.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Förmoderna kustmiljöer: en projektepilog.2012In: Fiske, jordbruk och klimat i Östersjöområdet under förmodern tid. / [ed] Sven Lilja, Stockholm: Södertörns högskola , 2012, p. 121-157Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln är en sammanfattning av projektet Förmoderna kustmiljöers huvudresultat. Den diskuterar samspelet mellan mänsklig miljöpåverkan och ekologiska processer i valda kustområden i Östersjön. Den diskuterar också de olika tidsperspektiv som präglat landskapets förändringsprocesser från yngre järnålder till tidigt 1800-tal.

 • 12.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Inledning.2012In: Fiske, jordbruk och klimat i Östersjöområdet under förmodern tid. / [ed] Sven Lilja, Stockholm: Södertörns högskola , 2012, p. 7-20Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln är en inledning till boken,men också till projektet Förmoderna kustmiljöer. Den sätter in projektet och delstudierna i ett större forskningssammanhang kring miljöhistoria, kustforskning och östersjöforskning, och den redogör kortfattat för projektets uppläggning och projektdeltagarnas insatser.

 • 13.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Klimat och skördar ca 1530-1820.2012In: Fiske, jordbruk och klimat i Östersjöområdet under förmodern tid. / [ed] Sven Lilja, Stockholm: Södertörns högskola , 2012, p. 59-119Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln undersöker sambandet mellan klimatförändringar och skördetufall i medellångt och kort tidsperspektiv mellan 1540 och 1820. Undersökningen omfattar huvudsakligen Stockholmsregionen, men gör också jämförelser med andra områden i östersjöområdet. Diskussionen behandlar sambandet mellan klimat-och vädersvängningar å ena sidan och deras effekter på spannmålsproduktion och dödlighet å andra sidan. Skördekrisernas frekvens och omfattning tas upp,liksom vilka mekanismer s om kan ligga bakom sambandet mellan klimat, skördar, demografi och allmän samhällsutveckling.

 • 14.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Klimatet, döden och makten: 1690-talets klimatkris2008In: Leva vid Östersjöns kust: en antologi om naturförutsättningar och resursutnyttjande på båda sidor av Östersjön ca 800-1800 : rapport 2 / från projektet Förmoderna kustmiljöer, naturresurser, klimat, och samhälle vid östersjökusten före 1800 - ett miljöhistoriskt projekt / [ed] Sven lilja, Huddinge: Södertörns högskola , 2008, p. 23-79Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln beskriver och analyserar den stora klimatkris som drabbade norra Sverige, Finland och Baltikum på 1690-talet. Den studerar de demografiska och ekonomiska aspekterna av krisen, med särskild hänsyn till mortalitet, skördeutfall och och klimat- och vädersituationen. Artikeln diskutera även kronans sätt att reagera på krissignalerna från agrarsamhället.

 • 15.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Klimatet, staden och industrisamhället: en essä om historia och klimat2005In: I all anspråkslöshet: en vänbok till Lars Björlin / [ed] Kekke Stadin, Huddinge: Södertörns högskola , 2005Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Essän behandlar människans ständiga strävan att omgestalta sin miljö. Exempel ges på terraformering i fantasi och verklighet, liksom på stora miljomvandlande projekt i historien. Människans förmåga att omskapa naturen diskuteras, och hennes oavbrutna omvandling av de ekologiska systemen diskuteras kopplat till upplysnignsprojektet, rationalismen och moderniseringen.

 • 16.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Leva vid Östersjöns kust/Living by the Baltic Sea.: En antologi om resursutnyttjande på båda sidor om Östersjön ca 800-1800.2008Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 17.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Lokala klimatkriser och kronans intressen: en fallstudie av Södertörns kustsocknar ca 1570-16202006In: Människan anpassaren - människan överskridaren: natur, bebyggelse och resursutnyttjande från sen järnålder till 1700-tal med särskild hänsyn till östra Mellansverige och Södermanlands kust : rapport från projektet: Förmoderna kustmiljöer. Naturresurser, klimat och samhälle vid östersjökusten före 1800 - ett miljöhistoriskt projekt / [ed] Sven Lilja, Huddinge: Södertörns högskola , 2006, p. 95-144Chapter in book (Other academic)
 • 18.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Miljöpartier i stockholmspolitiken 1966-20062008In: Makten i stadshuset: Stockholms lokalpolitik under 1900-talet / [ed] Anders Gullberg, Sven Lilja, Stockholm: Stockholmia förlag, 2008Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln beskriver och analyserar miljöpartiernas (Centern, Stockholmspartiet och Miljöpartiet) uppkomst, verksamhet, valresultat och mandatställningar i Stockholms fullmäktige från 1966 till 2006.

 • 19.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  "Miljö"som makt i Stockholmspolitiken 1961-1980.2011In: Stockholm blir välfärdsstad: kommunalpolitik i huvudstaden efter 1945. / [ed] Torbjörn Nilsson, Stockholm: Stockholmia , 2011, p. 295-331Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln behandlar miljöbegreppets intåg i Stockholms fullmäktige 1961-1980. Den visar, med hjälp av nedslag i fullmäktigepartiernas budgetinledningar, hur åren 1966-1971 var en genombrottsperiod för mijlöbegreppet i den politiska retoriken. Slutsatsen är att stockjholmspiolitikerna från denna tid stod under inflytande av en miljödiskurs.

 • 20.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Människan anpassaren - människan överskridaren: natur, bebyggelse och resursutnyttjande från sen järnålder till 1700-tal med särskild hänsyn till östra Mellansverige och Södermanlands kust : rapport från projektet: Förmoderna kustmiljöer. Naturresurser, klimat och samhälle vid östersjökusten före 1800 - ett miljöhistoriskt projekt.2006Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Projektet "Förmoderna kustmiljöer" handlar om samspelet mellan kustmiljöernas förändring och människors liv huvudsakligen under de senaste 1500 åren. Projektet ställer naturprocesser mot samhälleliga förändringar i ett försök att förstå samspelet mellan människa och miljö. Kustens resurser bildar en fond mot vilken vi försöker förstå människornas verksamheter, strategier och tänkande. Naturens utmaning möter människors kamp och anpassning, och i den processen skapas landskap och miljöer. Förändringarna är ofta smygande, nästan omärkligt gradvisa, men ibland också kortsiktiga, tillfälliga och dramatiska. Projektet strävar efter att belysa utvecklingen ur båda dessa tidsperspektiv, i ett försök att se historiens riktning, upptäcka brytpunkter och eventuella "systemskiften".

 • 21.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  När miljön tog plats i Stockholmspolitiken2012In: Stockholm global stad: Samfundet S.t Eriks årsbok 2012. / [ed] Ulf Sörensson, Stockholm: Bokförlaget Langenskiöld , 2012, 1, p. 198-207Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln handlar om när och hur miljöpolitiken från 1960-talet gjorde sin inmarsch i Stockholms fullmäktige.

 • 22.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Peoples, towns and states.: Structural power resources and state-power in the Scando-Baltic region (1500-1820)2007Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The article is an attempt at quantitative analysis of the structural power resources of five Scando-Baltic states (Russia, Prussia, Poland, Denmark, Sweden) c. 1500-1800. Population numbers and urbanisation levels are used as power indicators, and the results are tested against general theoretical statements of some macro sociologists and historians (Wallerstein, Kennedy, Tilly). The results are presented in constructed power graphs, intending to illustrate the power development of the studied states.

 • 23.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Pre-modern coastal environments - project description2008In: Leva vid Östersjöns kust: en antologi om naturförutsättningar och resursutnyttjande på båda sidor av Östersjön ca 800-1800 : rapport 2 / från projektet Förmoderna kustmiljöer, naturresurser, klimat, och samhälle vid östersjökusten före 1800 - ett miljöhistoriskt projekt / [ed] Sven Lilja, Huddinge: Södertörns högskola , 2008, p. 319-329Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The project Pre-Modern Coastal Environments has as its objective the studyof local resource use in selected coastal regions along the Baltic Sea. Thestudy’s main purpose is to determine the correlation between the effects ofhuman activities on the environment and the effects of naturally occurringenvironmental change. This will be achieved by using case studies focussingon the elasticity and survival capacity of specific coastal societies in easternSweden and western Estonia. The project will study settlement patterns,trade and industry, in relation to changes in the physical environment in thecontext of offshore displacement, climate changes, and changes in marinebiota. The project is a multidisciplinary cooperative effort of six researcherswho represent the disciplines of history, archaeology, human geography andphysical geography.

 • 24.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Pre-Modern Coastal Environments: a Project Epilogue.2012In: Fiske, jordbruk och klimat i Östersjöområdet under förmodern tid. / [ed] Sven Lilja, Stockholm: Södertörns högskola , 2012, p. 159-196Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The article is a summary the main results of the project Pre-Modern Coastal Environments. It discusses the interaction between human environmental impact and ecological processes in selected coastal areas in the Baltic region. It also discusses different time perspectives that characterised landscape change processes from the late iron age to the early 1800s.

 • 25.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Skärgården och stormaktstidens Stockholm - impulser från en växande stad2009In: Skärgård och örlog.: Nedslag i Stockholms skärgårds tidiga historia. / [ed] Katarina Schoerner, Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. , 2009, första, p. 41-72Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln handlar om Stockholms inflytande på skärgården under stadens tillväxtperiod på 1600-talet. Den analyserar relationen mellan staden och skärgården ur tre parspektiv: stadens tryck mot skärgården, möjlilgheterna som skapades genom staden och stadens allmänna relationer till skärgården.

 • 26.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Stockholms atmosfär.: Perspektiv på Stockholms luft- och klimthistoria.2009In: Polyhistor : Fyrstemagt - Renaessancen - Bystudier - og Historien brug: Festskrift til Helge Gamrath. / [ed] Knudsen, Knud och Örnbjerg, Jakob, Aalborg: Aalborg universitetsforlag , 2009, p. 167-177Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln handlar om Stockholms luft- och klimathistoria från medeltid till idag. Den skildrar hur luftföroreningar och klimatförändringar påverkat livet i staden under, och hur staden och dess befolkning reagerat på och anpassat sig till luft- och klimatförändringarna genom historien.

 • 27.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Stockholms klimathistoria: några reflexioner och perspektiv2005In: Sakta vi gå genom stan: stadshistoriska studier tillägnade Lars Nilsson den 31/5 2005 = City strolls / [ed] Mats Berglund, Stockholm: Stockholmia förlag, 2005, p. 77-99Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Essän behandlar Stockholms historia ur ett klimatperspektiv. Den diskuterar den lilla istiden och stadens klimatberoende i äldre tider, men tar också upp hur staden i modern tid genererat ett eget klimat och skapat en urban värmeö.

 • 28.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Teoretisk epilog2006In: Människan anpassaren - människan överskridaren: natur, bebyggelse och resursutnyttjande från sen järnålder till 1700-tal med särskild hänsyn till östra Mellansverige och Södermanlands kust : rapport från projektet: Förmoderna kustmiljöer. Naturresurser, klimat och samhälle vid östersjökusten före 1800 - ett miljöhistoriskt projekt / [ed] Sven Lilja, Huddinge: Södertörns högskola , 2006, p. 197-220Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 29.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Teoretisk epilog2008In: Leva vid Östersjöns kust: en antologi om naturförutsättningar och resursutnyttjande på båda sidor av Östersjön ca 800-1800 : rapport 2 / från projektet Förmoderna kustmiljöer, naturresurser, klimat, och samhälle vid östersjökusten före 1800 - ett miljöhistoriskt projekt / [ed] Sven Lilja, Huddinge: Södertörns högskola , 2008, p. 265-276Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Arftikeln är en teoretiskt orienterad sammanfatande analys av publikationens bidrag. Den anknyter till projektets övergriande målsättningar, och strävar efter att sätta antologins hvuudresultat i det större projektsammanhanget.

 • 30.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  The Atmosphere of the City: Climate in the history of Stockholm2010In: Living City - an anthology in urban environmental history. / [ed] Mattias Legnér, Sven Lilja m. fl., Stockholm: Forskningsrådet Formas , 2010, 1, p. 220-257Chapter in book (Other academic)
 • 31.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  The Sound Toll registers as a mirror of Stockholm's foreign trade, c. 1770-1790.:  2010In: Sound Toll Registers online: Workshop and papers, June 2010. First proof / [ed] Jan Willem Veluwenkamp, The University of Groningen et al, 2010, p. 15-Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  An electronic database of the complete Sound Toll registers. Realization of STR online has started in March 2009 and will be completed in 2011.

 • 32.
  Lilja, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Valresultat och mandat i Stockholms fullmäktige under efterkrigstiden2008In: Makten i stadshuset: Stockholms lokalpolitik under 1900-talet / [ed] Anders Gullberg, Sven Lilja, Stockholm: Stockholmia förlag, 2008Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln analyserar väljarstödet och mandatställningarna i Stockholms fullmäktige under efterkrigstiden.

 • 33.
  Lilja, Sven
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Legnér, Mattias
  Institutionen för kultur, energi och miljö, Högskolan på Gotland.
  Introduction2010In: Living City: an anthology in urban environmental history / [ed] Mattias Legnér & Sven Lilja, Stockholm: Forskningsrådet Formas , 2010, p. 8-31Chapter in book (Other academic)
 • 34.
  Lilja, Sven
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Legnér, MattiasInstitutionen för kultur, energi och miljö, Högskolan på Gotland.
  Living City - an anthology in urban environmental history2010Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  This book includes contributions to several branches of contemporary urban environmental history. Together the contributors cover a broad span of subjects, from urban environmental degradation to popular movements, from discourses to rules and regulations, and a wide range of historical subjects, from the medieval to the modern and post-modern city. The book is focused on particular case studies of individual cities or groups of cities. Thus, the chapters represent eleven case studies that to some degree reflect the present state of academic research. While the individual contributions treat separate aspects of urban environmental history, they all focus on the field’s larger themes; forces of urban change, environmental threats, environmental policies, and environmental discourses.

1 - 34 of 34
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf